donderdag 7 februari 2019

'Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft bestaansrecht niet kunnen bewijzen'

Etnel (NPS): 'Het is heel triest wat deze regering doet met de jongeren van Suriname'


Volksvertegenwoordigster Patricia Etnel (NPS) stelt dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn bestaansrecht door de jaren heen niet heeft kunnen bewijzen. Dit zegt zij donderdag 7 februari 2019 in het Dagblad Suriname, naar aanleiding van de taferelen met betrekking tot de verkiezing van de jeugdambassadeurs. De leiding van zowel het ministerie als het Nationaal Jeugdparlement (NJP) kunnen al geruime tijd geen compromis bereiken over de voor te dragen jeugdambassadeurskandidaten. Daardoor is deze verkiezing sinds 28 juli 2018 bevroren. 

Thans wordt het idee gewekt dat de reguliere vergaderingen bemoeilijkt worden en dat die pas groen licht zullen krijgen wanneer het NJP bereid is de verkiezing voort te zetten.

In de optiek van Etnel riekt het naar dictatuur vanuit het ministerie. Zij betreurt het dat de jeugdvertegenwoordigers het doelwit worden van politieke keuzes. 

'Het is heel triest wat deze regering doet met de jongeren van Suriname. Speciaal voor de jongeren was het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in het leven geroepen, maar na 9 jaren heeft dit ministerie zijn bestaansrecht niet kunnen bewijzen; het enige wat we voorgeschoteld hebben gekregen, is brood zonder vulling.' Het is teleurstellend dat de leiding van het ministerie, dat zelf uit jongeren bestaat, zich zo autoritair opstelt jegens de jongeren van het NJP.'

Etnel voert aan, dat het ministerie het goede voorbeeld behoort te geven in plaats van politiek te bedrijven. 'Men wil eigen belangen dienen. Er wordt niet met eenduidigheid gecommuniceerd met de NJP-leden, terwijl dat vereist is bij hun vorming. Niet omdat de jongeren mondig zijn, moeten ze monddood gemaakt worden. Dit mag niet.'

De politica verduidelijkt dat dit niet inhoudt dat de onenigheid tussen het ministerie en NJP intact blijft en de verkiezing van de jeugdambassadeurs daardoor niet van de grond kan komen. Zij typeert het jeugdambassadeurschap als een belangrijk element bij de vertegenwoordiging van Suriname op internationale podia. I

Als lid van de vaste Assemblee-commissie van Sport- en Jeugdzaken zal Etnel de kwestie rondom de verkiezing van de jeugdambassadeurs in de Assemblee aan de kaak stellen. Zij is erg teleurgesteld in de leiding van het ministerie. 'Ik verwacht van hen een andere benadering naar de jeugdvertegenwoordigers. Jongeren mogen niet gemuilkorfd worden anno 2019. De jongeren moeten de kans krijgen om te groeien in leiderschap.' Derhalve roept zij het NJP op om zich niet te laten beïnvloeden door het ministerie, maar in eenheid te strijden op weg naar een beter Suriname.

Minister Polak: 'Geen staking bij Huize Ashiana, maar aantal mensen op drift geslagen'

Curieuze, niet serieus te nemen, reactie Polak in Assemblee op vraag Bee (ABOP)


Minister Cristien Polak van Sociale Zaken & Volkshuisvesting heeft donderdag 7 februari 2019 in De Nationale Assemblee (DNA) verklaard, dat er nooit sprake is geweest van een staking bij Huize Ashiana. '23 Leden van het personeel hebben vorige week het werk neergelegd', stelde Polak. De bond bij Ashiana heeft te kennen gegeven dat de staking niet wordt ondersteund. De mensen die daar werken én de bond zijn op de hoogte van de onderhandelingen die gaan starten met het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Staking bij Huize Ashiana was nooit aan de orde, een aantal mensen was op drift geslagen', aldus de minister, zo schrijft Starnieuws.

De bewindsvrouwe is ingegaan op de vraag van het DNA-lid Marinus Bee (ABOP) over wat er precies speelt bij Huize Ashiana.


Polak legde uit, dat na de overgang van de Surinaamse gulden naar de Srd, de vervoerstoelage van de mensen ging van SF 32.500 naar Srd 32,50 en dat sinds vóór 2010 de discussie gaande is dat deze toelage verhoogd moet worden.

'De bond van Ashiana en ik hebben een tussenoplossing waarbij de vervoerstoelage is opgetrokken naar Srd 80. De mensen zijn uitbetaald vanaf 1 januari 2010 tot en met mei 2018 met de verrekening van de Srd 32, 50 die ze al hadden gehad. Er waren nog groepen zoals de wasserij en de technische dienst die nog niet in aanmerking kwamen voor die toelagen, maar ook onregelmatige diensten draaien. Die mensen zijn ook volledig uitbetaald', zei de minister.

Aan het personeel van Ashiana is voorgehouden, dat niet het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de toelages bepaalt, maar het Overlegorgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar wordt vastgesteld of het redelijk is dat toelages worden bijgesteld of niet.

Er is een onderzoek verricht bij Ashiana, waaruit drie voorstellen zijn gekomen voor de vervoerstoelages. Op 13 februari vindt het overleg plaats tussen alle betrokken partijen.

Vrijwilligers en het Nationaal Leger hebben geholpen toen de 23 mensen afgelopen week drie dagen in actie waren.

VHP-fractie in Assemblee wil van regering duidelijkheid over positie Gersie

Hardnekkige geruchten dat governor Centrale Bank wordt ontslagen 


Van de regering wordt duidelijkheid verwacht over de hardnekkigheid waarmee wordt beweerd dat governor Glenn Gersie op de schopstoel zit. Vanuit de VHP-fractie vroegen Asiskumar Gajadien en Chandrikapersad Santokhi donderdag 7 februari 2019 in de openbare vergadering van de Assemblee duidelijkheid van de regering hierover, zo bericht Starnieuws.

Santokhi wil ook weten of het waar is dat de overeenkomst tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de president van de Centrale Bank van Suriname eenzijdig ontbonden is.

Amzad Abdoel (NDP) heeft aangegeven, dat Hoefdraad in de media stellig heeft ontkend dat Gersie wordt ontslagen. Volgens hem heeft de regering wel gereageerd.

Intussen hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Vereniging van Economisten in Suriname hun bezorgdheid uitgesproken over de situatie. Zij wijzen op het belang van een onafhankelijke monetaire autoriteit.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft de regering gevraagd om later op de dag in te gaan op de opmerkingen over de Centrale Bank van Suriname.

VHP'er Jogi: ‘Hoefdraad bezig wangen van Boksteen te strelen’

Power, voorzitter IGSR-bestuur, was intensief betrokken bij mislukte Para-cassavefabriek 

Jogi vindt de accommodatie van dit soort personen op hoge onderwijsinstellingen ongepast


Iemand eerst aanwijzen als de grootste boosdoener voor het mislukken van één van de belangrijkste projecten voor Suriname en deze zelfde persoon later accommoderen om leiding te geven aan het hoogste opleidingsinstituut. Dit is wat VHP-parlementariër Mahinder Jogi gelijk opvalt wanneer hij kijkt naar de vele perikelen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de positie van Lothar Boksteen in het universiteitsbestuur en Robert Power, voorzitter van het IGSR-bestuur (Institute for Graduate Studies and Research). 

Boksteen, voormalige coördinator van de projectmanagementunit (PMU) van het Academisch Medisch Centrum (AMC), werd in mei vorig jaar als zondebok gezien voor het feit dat de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) besloot af te zien van de financiering van het project om het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) te transformeren tot het AMC.

Financiën-minister Gillmore Hoefdraad eiste publiekelijk het ontslag van de PMU, inclusief Boksteen, omdat de commissie zijn werk niet behoorlijk had uitgevoerd. Boksteen is vanaf 1 februari als waarnemend voorzitter aangewezen van het universiteitsbestuur nadat Jack Menke de laan werd uitgestuurd.

'Nu plaats je Boksteen, tegen wie jij hebt geschopt, om waar te nemen op de universiteit. Het betekent dus dat Hoefdraad voor dat moment slechts een nooduitgang heeft gecreëerd door een schuldige aan te wijzen. Misschien is Boksteen niet de werkelijke schuldige van het AMC-debacle. Hoefdraad is bezig de wangen van Boksteen nu te strelen', zegt Jogi donderdag 7 februari 2019 in het Dagblad Suriname.

Over Robert Power heeft de VHP’er geen goed woord over, omdat hij dezelfde persoon is die de mislukte cassavefabriek Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV in 2012 samen met Kamla Madho, de levenspartner van ex-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, oprichtte. Een jaar daarna werd dit bedrijf voor Srd 1 verkocht aan de Staat, waarna Madho de functie kreeg van president-commissaris en Power commissaris. Het bedrijf kwam toen op de begroting voor van het ministerie van Buitenlandse Zaken en daarna van Financiën. Er is enorm veel kritiek geweest op de fabriek, daar de regering vanaf de overname op 1 april 2013 tot daarna miljoenen had overgemaakt naar de onderneming. De beloofde productie van cassavemeel bleef uit en boeren konden hun oogst niet kwijt aan de fabriek.

Jogi vindt de accommodatie van dit soort personen op hoge onderwijsinstellingen ongepast. Vooral tegen de achtergrond, dat de universiteit de plaats is waar studenten opgeleid en gevormd worden om op een fatsoenlijke manier op academisch niveau te gaan functioneren en later zelfs hoge posities in het land over te nemen.

'Voor Hoefdraad is alleen belangrijk dat hij zonder kleerscheuren een duel kan uitrollen. Hij loopt in de voetsporen van president Bouterse. Hij is nooit fout, maar anderen hebben altijd de schuld', concludeert de VHP’er. Hij verwijst ook naar de harde woorden in januari 2016 tussen Hoefdraad en de NDP-parlementariërs Amzad Abdoel en André Misiekaba. Hoefdraad had op een persconferentie de beschuldigende vinger over de economische situatie gewezen naar zijn voorganger Andy Rusland. Hij zou niet de juiste gegevens verstrekt hebben aan hem als governor van de Centrale Bank van Suriname. Hoefdraad verweet de vaste commissie van Financiën in De Nationale Assemblee ook het werk niet goed gedaan te hebben. Abdoel was voorzitter van de vaste commissie.

'Hoefdraad heeft toen lelijke dingen gezegd naar deze twee heren toe, maar deze twee heren ondersteunen het beleid van Hoefdraad en Bouterse nog steeds blindelings. Dat zegt veel over de geloofwaardigheid van deze regering', aldus de politicus.

Ondertussen heeft het ministerie van Financiën een week geleden melding gemaakt dat de oorspronkelijke bijdrage van de IsDB voor de rehabilitatie van het AZP en de bouw van zes poliklinieken via de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) volledig door de Ofid (OPEC Fund for International Development) wordt overgenomen, waardoor de financiering van het project normaal voortgang kan vinden. Hierdoor zullen in het AZP naast de rehabilitatie van het beddenhuis binnenkort ook de rehabilitatie van de Intensive Care Unit, de operatiekamers en de inrichting volgen.

'Een geweldig verhaal, maar de minister moet ons komen vertellen of het AMC, zoals dat beloofd was door de president in 2014, nog een feit zal zijn. Wanneer gaat het precies een feit zijn? hoeveel zal het nu kosten? Wanneer wordt die tender gehouden? Ik wil ook weten hoeveel geld er nu wordt gestopt in de renovatie van het AZP. Is dat straks ook een verloren investering? Ga je het AZP slopen of ga je weer knoeien? Met slechts een bericht moet Hoefdraad niet denken dat hij rust heeft gebracht in de tent', aldus de politicus.

President Desi Bouterse en de topman van de IsDB, Ahmed Mohammed Ali Al Madani, hebben op 13 oktober 2014 symbolisch het startsein gegeven voor de bouw van AMC. Bouterse wees toen er op dat dit project nog meer invulling geeft aan zijn belofte van het ‘sociaal contract met de samenleving’. De toenmalige directeur van het AZP, Antoine Brahim, verwachte dat de bouw van het AMC medio 2018 af zou zijn. Daarna moest de inrichting volgen, waarna in 2019 het complex in gebruik genomen kon worden. Jogi vindt het jammer dat na ongeveer vier en een half jaren wachten, men niet verder is gekomen dan een billboard dat bij het startsein is geplaatst. 'Hoefdraad moet zich nu gaan beijveren om dat in orde te maken. Ik zie het persbericht daarom niet als een verdienste, maar meer een inspanning om het falen van de regering een andere dimensie te geven', aldus de politicus.

Assembleelid Celsius Waterberg richt eigen politieke partij op

Sociaal Democratische Unie (SDU) zoveelste politiek splintertje


Assembleelid Celsius Waterberg, oud-voorzitter van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), heeft een eigen politieke partij opgericht. De partij heet Sociaal Democratische Unie (SDU), zo meldt Starnieuws donderdag 7 februar 2019.

Waterberg is in december uit de BEP gestapt. Sinds de verkiezing van Ronny Asabina als voorzitter, een jaar geleden, heeft Waterberg de partij de rug toegekeerd. Hij werd niet herkozen. Pogingen om de eenheid te herstellen binnen de BEP zijn niet gelukt.

Waterberg is formeel uit de fractie van de BEP gestapt. Hij heeft zich gevoegd bij Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, die nog als V7 optreden, hoewel deze combinatie officieel is ontbonden. De BEP had in 2015 deelgenomen als V7 maar stapte na de verkiezingen uit de combinatie en ging een samenwerking aan met de NDP.

Waterberg belegt vrijdagmiddag een persconferentie om de oprichting van de partij toe te lichten.

Internationale contactgroep voor Venezuela roept op tot vrije presidentsverkiezingen

Eerste bijeenkomst contactgroep in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo


De pas opgerichte 'internationale contactgroep' voor Venezuela stuurt een missie naar het land waar de groep voor is opgericht. De groep roept op tot vrije presidentsverkiezingen. Dit is op de eerste bijeenkomst van de contactgroep in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo naar voren gebracht.

De groep bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, Nederland, Ecuador, Costa Rica, Uruguay en Bolivia. De Europese Unie liet in een mededeling weten dat de eerste vergadering op ministerieel niveau plaatsvindt.


De missie is volgens het gastland Uruguay bedoeld om in Venezuela vrije verkiezingen naderbij te brengen en om humanitaire hulp voor het land te organiseren.

Afgelopen maand riep de voorzitter van het door de autoritaire leider Nicolás Maduro aan de kant geschoven parlement, Juan Guaidó, zich uit tot interim-president. Hij heeft als 'president' snel steun gekregen van de twee grootste landen van Noord-Amerika en de belangrijkste in Zuid-Amerika en ook van een reeks Europese landen inclusief Nederland.

(Suriname Mirror/MercoPress/ANP/El Comercio/Prensa Latina/Twitter)

Braziliaanse oud-president Lula da Silva (73) veroordeeld tot gevangenisstraf van bijna 13 jaar

(Bron foto: Twitterr
Federaal Hof in Curitiba acht Lula schuldig aan corruptie en witwassen


De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva (73) is woensdag 6 februari 2019 opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf, ditmaal 12 jaar en 11 maanden. Rechter Gabriela Hardt van het Federaal Hof in Curitiba achtte hem volgens lokale media schuldig aan corruptie en witwassen.


Lula zou 'smeergeld' hebben gekregen van de aannemers Odebrecht en OAS in de vorm van renovatie van een boerderij in de stad Atibaia. In ruil daarvoor zou de linkse politicus die bedrijven orders bezorgen bij de staatsoliemaatschappij Petrobras.


Zelf beweert Lula dat het verbouwde pand niet van hem is maar van een vriend.

Voor een andere omkoopzaak kreeg Lula, die in de periode 2003-2010 aan de macht was, eerder 12 jaar en een maand. Hij zit sinds april vast en kon niet opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezing, die werd gewonnen door de zeer rechtse oud-militair Jair Bolsonaro.(Suriname Mirror/g1.globo.com/Al Jazeera/De Telegraaf/Correio Braziliense/Twitter/YouTube)

Gerrit Schotte (MFK) enkele uren door Recherche Samenwerkingsteam (RST) gehoord - Curaçao

'Schotte alleen als getuige gehoord in een lopend onderzoek op Curaçao’


Gerrit Schotte (MFK) is gisterochtend enkele uren door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) gehoord. Dat bevestigen zijn advocaten in een schriftelijke verklaring, zo bericht vandaag, donderdag 7 februari 2019, het Antilliaans Dagblad. Zij benadrukken dat Schotte, die een gevangenisstraf van drie jaar uitzit voor ambtelijke corruptie, ‘alleen als getuige is gehoord in een lopend onderzoek op Curaçao’

'De heer Schotte heeft hieraan zijn volledige medewerking gegeven.'

Bij het verhoor werd de politicus bijgestaan door zijn raadsteam. In verband met welke zaak het verhoor plaatsvond, wilde het verdedigingsteam niet bekendmaken. Wel stellen de advocaten, dat het verband houdt met een verklaring waarin de naam van Schotte is genoemd.

Tijdens zijn laatste persconferentie, voor hij naar de gevangenis ging, liet Schotte weten dat voormalig partijgenoot Dean Rozier een verklaring had afgelegd in de zaak Maximus - waarin onderzoek wordt verricht naar de opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels - en hierbij zijn naam zou hebben genoemd. Volgens Schotte zou Rozier hebben gezegd, dat Rudney Garmes, Gilmar ‘Pik’ Pisas en Schotte aanwezig waren toen George Jamaloodin - hoofdverdachte in de zaak Maximus - in aanwezigheid van Rozier zou hebben gezegd de intentie te hebben Wiels te laten vermoorden.

'Dit is absoluut niet waar', zo liet Schotte in december weten. 'Hij (Rozier) verklaarde niets in 2014 en vier jaar later betrek je drie onschuldige mensen erbij, waardoor we allemaal zijn opgeroepen door het RST voor verhoor.' Rozier liet een dag later weten, dat Schotte zou liegen. 'Ik heb geen belastende verklaring afgelegd aan het Openbaar Ministerie tegen George Jamaloodin, Schotte, Rudney Garmes en Gilmar Pisas', zo gaf hij te kennen.

Sitek, Curaçao, niet volmondig akkoord met zes verbeterpunten van zijde regering

(Bron foto's: Sitek)
Onderwijsvakbond stuurt reactie met aanpassingen


Onderwijsvakbond Sitek (Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou) is niet volmondig akkoord met de zes verbeterpunten die de regering heeft voorgesteld en heeft een reactie teruggestuurd met aanpassingen op de handreiking. Dat zegt Sitek-lid Frensel Josefina in het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 7 februari 2019. Voorzitter Darius Plantijn is onbereikbaar voor nader commentaar. 

'De onderwijssector moet bestempeld worden als een aparte sector met eigen condities voor onderwijspersoneel', zo luidt een van de beloftes die de drie ministers Eugene Rhuggenaath (Algemene Zaken), Kenneth Gijsbertha (Financiën) en Marilyn Alcalá-Wallé (Onderwijs) hebben gedaan aan Sitek.

Dinsdag vond een marathonvergadering plaats tussen deze ministers en Sitek en daarna gingen de ministers nog verder in een intern overleg tot in de avonduren. Hier kwam een voorstel uit voort, bestaande uit zes punten, dat direct naar de onderwijsbond gestuurd is, zo maakt de regering bekend. Daarop heeft Sitek te kennen gegeven door het document te willen gaan alvorens te reageren.

De voorstellen die op dit moment op tafel liggen zijn dat docenten van het vsbo minder uren les gaan geven en teruggaan van 32 naar 27 lesuren per week. De docenten met een A-status die al vijf jaar in functie zijn, gaan automatisch naar de B-status over. Daarmee gaan de leerkrachten niet alleen naar een hogere salarisschaal, maar ook binnen de schaal gaan ze ook nog eens twee treden omhoog. Ondersteunend personeel binnen het onderwijs dat op dit moment tussen de 19 en 25 dagen vakantie heeft krijgt 38 vakantiedagen.

De schoonmaak op scholen zal elke dag gebeuren naast het sanitair dat al elke dag door de schoonmaakbedrijven schoongemaakt werd. Verder wordt er een datum geprikt om aan de andere punten te werken die in het convenant genoemd worden.


https://www.gobiernu.cw/pap/notisia/komunikado/ministernan-a-reuni-ku-sitek-i-a-repasa-e-diferente-puntonan-di-preokupashon/?fbclid=IwAR0n85cjClcu1AVfj-nj73GmsfYOoXUP4woLwBuzxns-W6sA0XZNAvr9o-w

Ministernan a reuni ku SITEK i a repasá e diferente puntonan di preokupashon


Riba djamars 5 di febrüari último, ministernan Eugene Rhuggenaath, Kenneth Gijsbertha i Marilyn Alcalá-Wallé a reuni ku representantenan di sindikato SITEK for di 8 or di mainta den forma maratóniko, ku un interupshon kòrtiku pa buska algun dokumento pa despues sigui ku e reunion ku minister Alcalá-Wallé te atardi lat pa kaba di atende e puntonan di preokupashon huntu ku representantenan di SITEK.

Despues a sigui un reunion interno den seno gubernamental ku a finalisá den oranan lat anochi. E dokumento final ku e proposishonnan a keda mandá tantu pa SITEK komo pa Konseho di Minister.
SITEK a duna di konosé ku e mester repasá e dokumento internamente. 
E proposishonnan ku na e momentonan aki ta riba mesa ta e.o.:
  1. Dosentenan di VSBO ta bai duna menos ora di lès, saliendo di 32 i bira 27 ora pa siman;
  2. Dosentenan A ku tin 5 aña den funshon outomátikamente ta bai B, nifikando ku banda di ku nan ta sali di un skal salarial drenta un skal salarial mas haltu, nan ta haña un promoshon èxtra di 2 trapi salarial den e skal nobo ku nan drenta;
  3. Personal di sosten den enseñansa ku aworaki tin entre 19-25 dia di vakashon ta haña 38 dia di vakashon;
  4. E limpiesa na skolnan (banda di e sanitarionan ku ya kompanianan mester limpia ya kaba tur dia) mester tuma lugá den tur lokalidat tur dia;
  5. E sektor di Enseñansa mester keda tratá komo un sektor separá ku kondishonnan speshal pa personal den enseñansa;
  6. Pone fecha nobo pa e otro puntonan di akshon di e Convenant.
Gobièrnu ta atendé e dokumento aki internamente i alabes ta warda riba reakshon di SITEK riba e dokumento menshoná.

 ********************************************************************************

Premier Rhuggenaath, Curaçao, aan bonden: 'Houd rekening met algemeen belang'

Regering laat Errol Cova niet toe tot onderhan- delingsteam voor toekomst raffinaderij

'Cova heeft hechte relatie met  PdVSA/Venezuela'


De regering is niet akkoord gegaan met de twee eisen die de vakbonden - die het Isla-personeel vertegenwoordigen - dinsdag hebben gesteld, namelijk om Clift Christiaan te ontslaan en Errol Cova toe te laten tot het onderhandelingsteam voor de toekomst van de raffinaderij. In een brief aan de vakbonden schrijft premier Eugene Rhuggenaath, die een dag eerder al urenlang prangende vragen van bezorgde raffinaderijwerknemers beantwoordde, dat hij gezien de hechte relatie van Cova met PdVSA/Venezuela (Petróleos de Venezuela S.A.) niet kan voldoen aan de wens van de vakbo-nden om hem dan ook in het onderhandelingsteam te plaatsen. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 7 februari 2019.

'De heer Cova heeft reeds een contract met de raffinaderij om steun te verlenen op basis van zijn ervaring en expertise op het gebied van personeel en arbeidszaken. Bovendien hebben we een overeenkomst dat de heer Cova een belangrijke tussenpersoon is voor contact met PdVSA en de Venezolaanse regering.'

'Bij verschillende gelegenheden hebben we gebruikgemaakt van de contacten van de heer Cova op het moment dat we contact zochten met de top van PdVSA of de regering van Venezuela. Het is moeilijk om dezelfde persoon die de contactpersoon is voor RdK met Venezuela, in het team van RdK te plaatsen om te onderhandelen met andere partners die de directe of indirecte concurrent kunnen zijn van PdVSA. Zeker gezien het feit dat PdVSA nog steeds in de running is om ook na 2019 de raffinaderij te beheren', aldus de minister-president in zijn brief aan de vakbonden PWFC en Apri.

'Met schenking 50 hectare grond aan Chinese gemeenschap miskent regering weer samenleving van Commewijne'

Karta-Bink (PL): 'Wanneer krijgen bewoners Commewijne uitbreiding van hun begraafplaatsen?'

'Of moeten wij wachten op zes maanden vóór de verkiezingen om straatnaambordjes te onthullen, zodat de regeringspartijen zetels behalen in ons district?'


Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) vindt dat met de toezegging van 50 hectare grond aan de Chinese gemeenschap de regering opnieuw de samenleving van Commewijne miskent. Zij gunt de Chinese gemeenschap deze 50 hectare ten zeerste, maar vraagt zich wel af wanneer de bewoners van Commewijne de zo fel begeerde uitbreiding van hun begraafplaatsen tegemoet mogen zien, aldus vandaag, donderdag 7 februari 2019, Starnieuws.

In het district Commewijne kampen alle ressorten met een tekort aan begraafplaatsen. Op verzoek van districtsraadsleden startte Karta-Bink, als districtscommissaris van Commewijne, met uitbreidingswerkzaamheden, en wel in 2013 te Meerzorg. Maar, zij werdop 17 april 2014 ontlast als districtscommissaris, waardoor dit project stagneerde. De stagnatie verergerde toen per januari 2015 – onder leiding van een nieuwe districtscommissaris - de begraafplaats van Meerzorg bezet werd door een occupant, die binnen twintig dagen een met NDP-vlaggen omringde woning, bouwde.

In 2016 oriënteerde de toenmalige minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, zich ter plekke met zijn staf. Nadat Karta-Bink deze kwestie herhaaldelijk in het parlement aankaartte, werd de gang naar de rechter in gang gezet. Tevergeefs, want ondanks een ontruimingsbevel van de rechter werd er juist een tweede woning op het terrein opgezet. 'En geen enkele autoriteit onderneemt acties', aldus Karta-Bink.

De uitbreiding van de Meerzorg begraafplaats, een project dat in het districtsplan van 2012 reeds was opgenomen, is nog steeds niet uitgevoerd. Dit is volgens Karta-Bink verloren geld. De parlementariër vindt het niet kunnen, dat vandaag de dag graven op elkaar worden geplaatst vanwege een tekort aan ruimte op de bestaande begraafplaats.

'Wij, bewoners van Meerzorg, snakken naar de uitbreiding van onze openbare begraafplaats. Niemand hoort ons, niemand doet wat. En occupatie van de begraafplaats wordt gewoonweg toegestaan. Dat kan toch niet?', vraagt de volksvertegenwoordigster zich af.

Karta-Bink merkt op dat ook Welbedacht, Tamansarie en Tamanredjo behoefte hebben aan uitbreiding van de bestaande begraafplaatsen. Ze stelt, dat deze projecten al jaren zijn opgenomen in het districtsplan. 'Begraafplaatsen zijn overheids- of staatszorg. Komen wij, bewoners van Commewijne, ook eens een keer aan de beurt? Of moeten wij wachten op zes maanden vóór de verkiezingen om straatnaambordjes te onthullen, zodat de regeringspartijen zetels behalen in ons district?'

Districtscommissaris Kurban-Baboe van Nickerie legt transport van boomstammen aan banden

'Omdat de trucks niet begeleid worden, laten wij ze slechts op een bepaald tijdstip rijden'


Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe van Nickerie wil het houttransport vanuit haar district anders inrichten. Zo zal het alleen overdag, maar niet tijdens het spitsuur gebeuren, 'want dan is het enorm druk op straat, onder meer met schoolbussen'. Ze zal voor uitvoering van haar voornemen met zowel de politie als de vervoerders praten, aldus vandaag, donderdag 7 februari 2019, de Ware Tijd.

Een alternatief is transport over het water. De districtscommissaris zal de transporteurs tijdens het gesprek nogmaals wijzen op de regels.

Regiocommandant West Retitia Forster van het Korps Politie Suriname kan zich vinden in eventueel watertransport. 'Indien te zijner tijd besloten wordt dat houtblokken op een ponton over de rivier worden vervoerd, zal dat in elk geval leiden tot rust op vooral de Oost-Westverbinding. We weten dat het daar erg druk is. Omdat de trucks niet begeleid worden, hebben wij besloten om de vrachtwagens slechts op een bepaald tijdstip te laten rijden op de openbare weg.'

De truckhouders hebben wel toestemming, 'maar ze moeten rekening houden met de regels om gevaarlijke situaties en ongelukken te voorkomen'. Zo mogen de houtblokken niet meer dan anderhalve meter uitsteken uit de laadbak en aan het uiteinde moet een rode vlag worden gehangen. Wordt de maximaal voorgeschreven lengte overschreden, dan krijgt de bestuurder een boete.

Volgens Forster zal de districtscommissaris met 's Lands Bosbeheer praten over het instellen van een controlepost langs de Oost-Westverbinding.

Truck op Saronbrug verliest deel oplegger

Losgeraakt deel oplegger beschadigt twee auto's - Geen gewonden....


Dit bizarre ongeluk toont weer eens de slechte staat van veel trucks in het land aan  


Waterkant.net bericht woensdag 6 februari 2019, dat die dag de Saronbrug in Paramarino enige tijd afgesloten is geweest na een ongeval met een oplegger op de brug. Een pen van de oplegger was losgeraakt waardoor het achterste gedeelte van de oplegger op zijn zij kwam te liggen. 

Door het losschieten raakten twee voertuigen beschadigd. Omdat de oplegger het wegdek versperde werd de brug afgesloten.

Rond drie uur 's middags werd de brug weer vrijgegeven. Naast de materiële schade waren er geen gewonden. Dit bizarre ongeluk toont weer eens de slechte staat van veel trucks in het land aan en doet de vraag rijzen in hoeverre vrachtwagens technisch worden gecontroleerd. Rijdend over Surinaamse wegen zijn teveel trucks te zien, die feitelijk van de weg zouden moeten worden gehaald. Veel vrachtwagens zijn roestbakken, gevaren op de weg.VHP overhandigt ruim Srd 26.000 aan nabestaanden slachtoffers bootdrama Coppenamerivier

VHP-voorzitter Santokhi heeft het bedrag overhandigd aan basja Taweroe van Grankreek

(Bron foto's: VHP)

De VHP heeft woensdag 6 februari 2019 een bedrag van ruim Srd 26.000 overhandigd aan de nabestaanden van slachtoffers van het bootdrama op de Coppenamerivier. Basja Taweroe was ter plaatse om namens kapitein Palmtak de geste te ontvangen uit handen van partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi.  

Begin januari 2019 had de VHP aangekondigd een landelijke actie op touw te zetten ter ondersteuning van de nabestaanden van slachtoffers van het bootdrama op de Coppenamerivier. 'Heel Suriname was diep geschokt door de tragedie waarbij levens te betreuren zijn. Het leed en verdriet in de samenleving was groot. Tragedies kunnen ongekend leed met zich meebrengen', aldus de partij in een persbericht.
 
Een schrale troost is, volgens de VHP, dat de gevolgen daarvan enigszins kunnen worden opgevangen. Met dat gegeven in gedachten heeft de VHP, vanaf het nieuws van het drama bekend was, zich ingespannen alles te doen waartoe ze bij machte is voor deze groep Surinamers. 

De partij heeft intern een inzamelingsactie gehouden. Daaruit zijn wat financiële middelen vrijgekomen. Deze gelden zijn woensdag overhandigd aan de nabestaanden.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gaf aan, dat je met geld de levens niet kan terugkopen. Echter, hij sprak de hoop uit dat de ontstane leegte, maar meer nog de financiële ongemakken, enigszins weggewerkt kunnen worden met deze geste.

Achterstallige salarisaanpassing met terugwerkende kracht voor personeel universiteit wordt uitbetaald

De acties van AdeKUS-personeel zijn opgeschort


De achterstand in uitbetaling van de salarisaanpassing met terugwerkende kracht (twk) van januari zal samen met die van februari worden uitbetaald aan het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Dit heeft vicepresident Ashwin Adhin gisteren toegezegd aan de Werknemers Federatie Universiteit (WFU). 

Voorzitter Hugo Blanker zegt vandaag, donderdag 7 februari 2019, op Starnieuws dat de acties vanaf vandaag opgeschort zijn.

De twk was overeengekomen met het bestuur van de universiteit. De vicepresident zal bevorderen dat de onderhandelingen tussen de WFU en het bestuur van de universiteit spoedig worden voortgezet over de verschillende (deel)aspecten vanaf 2017. Ook de andere punten uit het eisenpakket van de WFU worden met het bestuur van de universiteit uitonderhandeld.

Adhin heeft de WFU meegedeeld, dat de regering intussen de opdracht heeft gegeven tot aanpassing van de pensioenen van de achtergestelde gepensioneerden. Dit geldt ook voor de deelnemers in het Pensioenfonds van Telesur en NV Luchthaven Beheer.

Blanker zegt dat het er op neerkomt, dat iedereen voor wie pensioen gestort is bij het Pensioenfonds in aanmerking komt. Blanker, die ook voorzitter is van de Bond Personeel bij Planbureau, deelt mee dat het voorwerk gedaan is door de directeur van de Stichting Planbureau Suriname voor de stonfutu's van dit instituut. Andere werkgevers mogen hier een voorbeeld aan nemen, stelt de vakbondsleider.