maandag 9 maart 2020

Bus rijdt voetganger (66) dood op Commissaris Weytingweg

Buschauffeur (20!) rijdt in bus niet gekeurde- en niet verzekerde bus....


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, maandag 9 maart 2020, dat de voetganger Chanderdew Goeptar (66) gistermorgen is aangereden door een autobus op de Commissaris Weytingweg en kort daarna overleden. Kort na aankomst van de politie van Jarikaba bleek het slachtoffer te zijn overleden. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. 

Uit het voorlopige politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de 20-jarige buschauffeur R.D. de voetganger van achteren heeft aangereden. D. is doorgereden na de aanrijding om kort daarna terug te keren.

Hij verklaarde tegenover de politie, dat hij uit paniek was doorgereden. De autobus is niet gekeurd en ook niet verzekerd. Het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen. D. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd.

In overleg met het Openbaar Ministerie is R.D. na zijn verhoor heengezonden.

ALS-/BvL-voorzitster Mangre beschuldigd contributiegeld te hebben verduisterd - Bliksem en donder binnen onderwijsbond ALS

'Timing beschuldiging, kort na mijn beslissing om in de politiek te gaan, suggereert kwader trouw'


Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), wordt ervan beschuldigd contributiegeld van de twee onderwijsbonden te hebben verduisterd. Opmerkelijk is echter, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 9 maart 2020, dat deze beschuldigingen worden geuit nadat zij vrijdag bekendmaakte te zijn toegetreden tot de VHP. 

Mangre neemt afstand van de beschuldiging. 'Het wekt grote bevreemding bij mij dat men tot deze actie in de media overgaat met het kennelijke doel reputatieschade aan de organisaties aan te richten. Ook de timing hiervan - kort na mijn beslissing om in de politiek te gaan - suggereert kwader trouw. Ik zal mij met alle ten dienste staande middelen verdedigen tegen smaad en laster.'

In een schrijven dat is uitgelekt wordt Mangre rancune verweten, omdat zij de 'bondsdagen' van vier bestuursleden van de ALS heeft laten intrekken door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De maatregel zou zijn genomen nadat zij opheldering hadden gevraagd over de financiële administratie.

In een bericht op Facebook worden ALS-leden opgeroepen voor een bijeenkomst op 19 maart. Er staat opgetekend, dat Mangre handelingen heeft gepleegd die in strijd zijn met de statuten, wat de organisatie schaadt.Middels een deurwaardersexploot hebben de ontevreden ALS-bestuursleden gevraagd, dat de verdaagde algemene ledenvergadering van 29 november twee weken na ontvangst van het exploot wordt gehouden.

Naast de aantijgingen van het ALS-bestuur, beweren leden van de BvL dat Mangre heeft doen voorkomen dat ze in december is overvallen in haar auto, waarbij contributiegeld is buitgemaakt. De voorzitster stelt, dat ze werkelijk is beroofd, maar dat privégeld is meegenomen. Bondsgelden blijven bij de penningmeester, zegt Mangre. Voorts beweren leden dat de voorzitter had aangegeven dat het kasboek ook was meegenomen. Dit zou zij niet hebben gemeld bij de politieaangifte. Het blijkt dat partijen elkaar over en weer beschuldigen.

In december 2019 heeft Mangre de tweede penningmeester aangeschreven om bonnen, kwitanties en gelden te overleggen. Dat laat ze de krant zien middels de brief die toen is verstuurd. De administratie zou zijn meegenomen zonder haar medeweten. De tweede penningmeester wordt beschuldigd wederrechtelijk de administratie bij zich te houden. Zij had waargenomen, omdat de eerste penningmeester ziek was.

Mangre stelt, dat maatregelen zijn getroffen tegen vier bestuursleden omdat die de bond schade toebrengen. Op haar beurt beschuldigt ze het ALS-bestuur van verduistering van geld voor de kerstviering en van verraad van bestuursstrategieën.

Ook spreekt de voorzitster van gezags- en bestuursondermijnende activiteiten. Zo zou er een vergadering zijn belegd in Saramacca zonder dat het bestuur daarvan op de hoogte was. 'Om de weigerachtige houding zijn de disciplinaire maatregelen getroffen.' Shopstewards zouden het vertrouwen in de vier bestuursleden hebben opgezegd.

PAHO-Suriname: 'Nog geen reden tot paniek wat betreft coronavirus'

(Bron foto: PAHO)
'Gezonde mensen hoeven geen mondkap, dat geeft een vertekend veilig gevoel'


Het laboratoriumpersoneel van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft met medewerking van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) in februari een training gehad over de aanpak van het coronavirus. PAHO heeft aan medische instanties benodigdheden gegeven, zoals veiligheidskleding en mondkappen. 

Hoewel de ziekte zich wereldwijd verspreidt en met Brazilië en Frans-Guyana heel dichtbij Suriname is gekomen, is er nog geen reden tot paniek. Dit zegt Karen Lewis-Bell, sinds twee maanden vertegenwoordiger van de regionale afdeling van de Paho in Suriname, aldus vandaag, maandag 9 maart 2020, de Ware Tijd. Ze is aangesteld voor drie jaar als opvolgster van Yitades Gebre.

'Als wereldorganisatie is het onze taak om overheden technische ondersteuning te bieden en dat doen wij in verschillende vormen, bijvoorbeeld met capaciteitsuitbreiding en instrumenten, zoals nu met het coronavirus.'

Lewis-Bell heeft er begrip voor dat mensen massaal mondkappen en reinigingsmiddel voor de handen kopen, maar dat heeft weinig zin als je niet ziek bent zegt ze. 'Gezonde mensen hoeven geen mondkap; integendeel geeft dat een vertekend veilig gevoel. Omdat je denkt dat je beschermd bent, ben je minder geneigd de handen te wassen.' 

Daarnaast benadrukt ze, dat door de rush op mondkappen anderen die deze wel nodig hebben de mogelijkheid ontnemen eraan te komen. Ook zijn er mensen die niet weten hoe zo'n mondkap moet worden gebruikt. 'Doordat je de mondkap de hele dag op hebt en het warm is, creëert men juist een onhygiënisch probleem. De kans van besmetting wordt daardoor alleen groter', legt Lewis-Bell uit.

De grootste uitdaging noemt ze valse informatie. De PAHO-vertegenwoordigster roept daarom op alleen af te gaan op officiële berichten. 'Met het verspreiden van nepnieuws wordt paniek alleen maar gevoed en dat wil je juist niet hebben.' 

Naast de verspreiding en het voorkomen van het coronavirus zijn er veel agendapunten die in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid worden uitgevoerd. 'We zullen vooral aandacht besteden aan de informatiesystemen binnen de gezondheidssector. Gegevens zijn heel erg belangrijk als je gericht beleid moet formuleren en daar zullen wij ook alle ondersteuning aan geven.'

Bonaire en Curaçao gaan nauwer samenwerken

(Bron foto: Rhuggenaath/Facebook)
Beide eilanden tekenen een ‘Broederschaps- akkoord’

Minister-president Rhuggenaath: 'We kunnen veel aan elkaar hebben'


Bonaire en Curaçao gaan nauwer samenwerken. Daartoe is vrijdag in Willemstad een ‘Broederschapsakkoord’ ('Akuerdo di Hermandat') getekend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe namens het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en minister-president Eugene Rhuggenaath namens de Curaçaose regering, zo bericht het Antilliaans Dagblad maandag 9 maart 2020.

In het akkoord staat, dat het een gezamenlijke wens is om op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen de eeuwenoude broederlijke banden tussen de volkeren van Bonaire en Curaçao te bekrachtigen.

Tot de staatkundige hervorming van 2010 waren Bonaire en Curaçao als eilandgebieden binnen hetzelfde land via wet- en regelgeving nauw met elkaar verbonden en bestond er op tal van gebieden als vanzelfsprekend samenwerking. Door het ontbinden van het land Nederlandse Antillen zijn de meeste bestaande afspraken automatisch vervallen. Mede omdat er de eerste jaren na 2010 op beide eilanden, volgens de ondertekenaars, sprake was van bestuurlijke instabiliteit is het er niet van gekomen nieuwe samenwerkingsafspraken te maken.

Intussen zijn de eeuwenoude familiaire, culturele en zakelijke banden tussen de bevolkingen onverminderd sterk gebleven. 'We voelen ons met elkaar verbonden. Door elkaars kennis en ervaring te delen hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Op sommige gebieden zijn wij wat verder, op andere loopt Bonaire op ons voor. We kunnen veel aan elkaar hebben', aldus minister-president Eugene Rhuggenaath bij de ondertekening van het akkoord.

Sinds het aantreden van het huidige Bestuurscollege heeft gedeputeerde Tjin Asjoe zich ervoor ingezet de bestuurlijke banden met Curaçao aan te halen. Hij vond een gewillig oor bij premier Rhuggenaath. 'Vanwege de kleinschaligheid van beide eilanden hebben we een groot aantal dezelfde ontwikkelingsuitdagingen. Er is veel voordeel te behalen door kennis en ervaring met elkaar te delen en samen te werken', aldus Tjin Asjoe.

De Landsbegroting 2020 van Curaçao voldoet niet - Cft: 'De financiële situatie van Curaçao blijft zorgwekkend'

Antwoorden Gijsbertha stellen Cft niet gerust; minister krijgt tot 19 maart De Landsbegroting 2020 van Curaçao voldoet niet, ook niet na de laatste antwoorden van Financiën-minister Kenneth Gijsbertha (MAN) op vragen van het College financieel toezicht (Cft). De toezichthouder geeft nog tot 19 maart, maar wijst er in een brief aan Gijsbertha en Statenvoorzitter William Millerson (PAR) nu al op, de Rijksministerraad (RMR) te moeten informeren als het over tien dagen nog niet op orde blijkt te zijn.Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 maart 2020.

'De financiële situatie van Curaçao blijft zorgwekkend', schrijft Raymond Gradus, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) in een brief van donderdag 5 maart (zie onderaan).

Nadat de begrotingen van 2017 en 2018 niet aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) voldeden en tekorten lieten zien op de gewone dienst, is ‘inmiddels duidelijk dat dit ook voor 2019 het geval zal zijn’. Dit betreft (op dit moment) een tekort van circa 20 miljoen. 'Ook voor de begroting 2020 wordt het bestuur onverminderd met grote uitdagingen geconfronteerd', vervolgt het Cft dat van oordeel is, dat met de reactie van Gijsbertha van 20 februari de begroting voor dit jaar niet aan de Rft-normen voldoet en evenmin aan de aanwijzing die Curaçao medio vorig jaar van de RMR kreeg.

'De begroting bevat nog niet de compensatie van het tekort over 2019, heeft geen sluitende gewone dienst indien met de door het Cft voorgestelde correcties rekening wordt gehouden en is nog onvoldoende toegelicht.'

De brief gaat naar aanleiding van de antwoorden van de minister van 20 februari puntsgewijs te werk en noemt bijvoorbeeld dat ten aanzien van de algemene bestedingsbelasting (abb) en omzetbelasting (ob) de begrote inkomsten met 25 miljoen neerwaarts zijn bijgesteld, ‘maar geeft niet de verzochte onderbouwing bij de resterende verhoogde inkomsten ten opzichte van 2019’.

'De begrote inkomsten voor deze belastingsoorten blijven daardoor onvoldoende toegelicht. Het Cft verzoekt u de verzochte toelichting alsnog te verstrekken.'  


Aangiftes in 2015 tegen oud-Girobank-directeur Garcia, Curaçao, leidden tot strafrechtelijk onderzoek

Strafrechtelijk onderzoek contra Garcia werd vroegtijdig stopgezet 


De aangiftes in 2015 tegen voormalig Girobank-directeur Eric Garcia hebben destijds wel degelijk geleid tot een strafrechtelijk onderzoek, zo blijkt nu. Het onderzoek ‘Pretoria’, zoals dat toen werd genoemd, is echter vroegtijdig stopgezet. Dat heeft het Antilliaans Dagblad uitgezocht en ontdekt, aldus het dagblad vandaag, maandag 9 maart 2020. 

Het dagblad vroeg het Openbaar Ministerie (OM) vorige maand naar de status van de aangiftes in 2015 van Girobank inzake Garcia. Op dat moment kon het OM niets zeggen.

Nu wordt echter bevestigd wat eerder werd bericht, zo blijkt uit welingelichte bron, dat op 15 juni 2015 door advocatenkantoor Huizing & Huizing namens de Girobank aangifte is gedaan contra ‘Eric Lion Garcia en anderen’ ter zake verduistering en oplichting. Hierbij zijn ook onderzoeksrapporten overhandigd. Naar nu blijkt heeft het advocatenkantoor herhaaldelijk gerappelleerd en naar de stand van zaken van de aangifte geïnformeerd.

Voorzitster Onafhankelijk Kiesbureau: 'Het is echt tijd voor een onafhankelijke verkiezingsautoriteit'

'Men beseft echt niet, dat verkiezingen de ruggengraat zijn van de democratie'

- 'Hoofdstembureaus compleet met eigen mensen benoemen, is een valse start van de verkiezingen'
- 'Als de wetgever bereid is haar eigen wetten te overtreden, dan is het geen rechtsstaat, de rechtsstaat Suriname bestaat bijna niet meer'


'Het is echt tijd voor een onafhankelijke verkiezingsautoriteit. Daarom zit ik steeds te gillen erom. Omdat dit onhoudbaar is in 2020, dat mensen zo primitief bepalen hoe de organisatie eruit ziet. Men beseft echt niet, dat de verkiezingen de ruggengraat zijn van de democratie. Dus je moet transparant zijn, het moet gesloten zijn, het moet vol voorwaarden zitten en waarborgen, opdat het volk de uitslag accepteert.'

Dit zei de voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, gisteren in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC, aldus Starnieuws vandaag, maandag 9 maart 2020.Van Dijk-Silos bevestigde het bericht, dat ook zij heeft begrepen dat de leden van de hoofdstembureaus voorgedragen zijn door districtscoördinatoren van de NDP. Het OKB is formeel nog niet op de hoogte gesteld hiervan. De voorzitster van het OKB merkte op, dat zij steeds om informatie moet vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Uit zichzelf wordt de informatie niet automatisch naar haar gestuurd, wat niet kan.'

Ze zei, dat alle zittende regeringen overwegend hun eigen mensen benoemen, maar er werden 'toch enkele andere kleuren toegelaten'. Nu zijn de hoofdstembureaus compleet 'paars'. Dit is ook een van de redenen waarom het aantal toezichthouders op de hoofdstembureaus van 12 naar 20 is opgevoerd. Indien nodig zal dit aantal verder worden verhoogd. De verkiezingswetgeving heeft ervoor gezorgd, dat er 'checks and balances' zijn. Maar, door de hoofdstembureaus compleet met eigen mensen te benoemen, vallen controlemogelijkheden weg. Dit is een valse start van de verkiezingen, vindt Van Dijk-Silos.

Het OKB zal in elk geval continu aanwezig zijn bij de hoofdstembureaus en zaken in de gaten houden. Ook politieke partijen en andere waarnemers zijn aanwezig bij de telling. De OKB-voorzitster benadrukte, dat het hoofdstembureau in elk district de autoriteit is over de verkiezingen. Deze zijn ook de zwakke schakels, want alle voorzitters (de districtscommissarissen) zijn NDP. 'Dit is niet persoonlijk bedoeld, want ook tijdens de Front-regeringen waren de voorzitters van de regerende partijen. Het OKB heeft ook de ICT-waarnemers opgevoerd na de ervaringen van de vorige verkiezingen. Toen is ontdekt, dat niet het hoofdstembureau, maar het Centraal Hoofdstembureau de telling deed. Hiervoor werden niet de processen-verbaal van de stembureaus, maar een informeel briefje gebruikt. Toen gemerkt werd, dat er gerommeld werd, zijn in Paramaribo een aantal ressorten opnieuw geteld onder leiding van OKB. De processen-verbaal waren ook niet te vinden.'

'Het Centraal Hoofdstembureau moet de verkiezingsuitslag vaststellen en kan dan niet zelf de telling doen. Het OKB certificeert de uitslag en verklaart deze al dan niet bindend.'

Op de vraag of het klopt, zoals ondervoorzitter van de VHP Asiskumar Gajadien, heeft aangegeven, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgt voor de ICT-applicatie, antwoordde Van Dijk-Silos dat zij dit zal natrekken. 'Het ministerie heeft geen enkele bevoegdheid om zich inhoudelijk in te laten met de telling. Hier kan het OKB wel ingrijpen indien dit waar zou zijn. In de wetgeving zijn de grenzen duidelijk vastgesteld van wie waarmee is belast. Binnenlandse Zaken moet alleen zorgen voor de logistieke zaken. '

De OKB-voorzitster vindt het absoluut niet in de haak, dat juist bewakers van de democratie toelaten dat wetten overtreden worden. Van de 236 personen die Surinamer zijn geworden vorige week, zijn 120 niet ingeschreven bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De zaken zijn door de Vreemdelingenafdeling in orde gemaakt, terwijl ze illegaal in het land verbleven in bestuursressort Kabalebo, in het district Sipaliwini. Er is afgeweken van de geldende procedures. Van Dijk-Silos zal nagaan of ze zullen voorkomen op de definitieve kiezerslijst, want voor de ressortraadsverkiezing heeft zo'n groot aantal mensen wel gevolgen.

Vooral Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft zich er fel tegen verzet, dat wet en recht naast zich neergelegd werden. Van Dijk-Silos stelt dat de rechtsstaat Suriname zeer zwak is. Dat heeft zij ook gezegd bij haar aantreden als minister van Justitie en Politie. 'Als de wetgever bereid is haar eigen wetten te overtreden, dan is het geen rechtsstaat. De rechtsstaat Suriname bestaat bijna niet meer.'

Twee auto’s in brand gestoken op erf voor woning in zijstraat Vierkinderenweg, district Wanica

Brandweer weet te voorkomen dat het vuur overslaat naar de woning


Waterkant.net bericht vandaag, maandag 9 maart 2020, dat twee auto’s  gisterochtend rondkwart over twee in brand zijn gestoken op een erf voor een woning aan de Barsati Harrypersadweg, een zijstraat van de Vierkinderenweg in het district Wanica. Een van de voertuigen is compleet verwoest door de brand en de andere heeft enorme brandschade opgelopen. De voorzijde van de woning heeft schroeischade opgelopen.

De bewoner was in de woonkamer toen hij plotseling een knal hoorde. Hij besloot een kijkje buiten te nemen en zag toen dat de twee voertuigen, die voor de woning geparkeerd waren, in brand stonden. De bewoner schakelde meteen het Command Center in, die de politie en manschappen van het Korps Brandweer Suriname alarmeerde. De brandweer was gauw ter plaatse en heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning.

Op camerabeelden van de woning is te zien, dat twee mannen met elk een jerrycan in hun hand op het erf komen en naar de auto’s lopen. Beide auto’s werden toen overgoten met een vloeistof, vermoedelijk gasoline uit de jerrycans, en in brand gestoken.

Volgens de huiseigenaar heeft zijn familie de afgelopen twee jaar heel veel meegemaakt. Zo is zijn neefje, die in de zelfde straat woonachtig was, 18 maanden geleden doodgeschoten. In dezelfde periode was ook gepoogd hem thuis te beroven. Aan zijn auto en huis zijn vernielingen aangebracht. Dit jaar is ook een ander neefje van hem vermoord en vervolgens gedumpt in een goot.

De recherche Regio Midden van het Korps Politie Suriname is belast met het verdere onderzoek.

Drinkwatervoorziening in Suriname staat zwaar onder druk

Dringend behoefte aan een integraal waterbeheer en een waterautoriteit

SWM: 'Er is sprake van een explosieve groei in aansluitingen'


Suriname heeft nu nog voldoende voorraad om te voorzien in de behoefte aan drinkwater, maar de vraag is hoe lang dat nog het geval zal zijn. Wereldwijd kampen steeds meer landen en continenten met een drinkwatertekort. Inleiders op een watersymposium afgelopen zaterdag in Hotel Torarica hebben zich dan ook afgevraagd wanneer het tekort in Suriname daadwerkelijk voelbaar zal zijn, zo schrijft de Ware Tijd maandag 9 maart 2020. Het symposium werd georganiseerd door de Lions Club Paramaribo South in verband met haar dertigjarig bestaan. Deze organisatie zal de verschillende presentaties met hun aanbevelingen in boekvorm aanbieden aan de overheid en andere belanghebbenden.

De drinkwatervoorziening staat zwaar onder druk als gevolg van klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, verzilting, het effect van het binnendringen van zoutwater bij irrigatie en toename van watervervuiling. Alle inleiders zijn het erover eens dat er dringend behoefte is aan een integraal waterbeheer en een waterautoriteit.


Naast de bedreigingen is er volgens Alwin Linger van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij, SWM, sprake van een explosieve groei in aansluitingen. Investeren in goed drinkwater kost volgens hem veel geld. Het bedrijf heeft de investeringen voor drinkwater begroot in een investeringsplan. Alleen al voor de kustvlakte is tussen 2011 en 2014, 253 miljoen Amerikaanse dollar uitgetrokken. Elk district heeft een apart investeringsplan.

Ingenieur Ravi Patandin van het Waterforum Suriname zei, dat eventuele problemen met watervoorziening het eerst voelbaar zullen zijn in het noordelijke deel van het land, omdat zich daar de meeste bedreigingen voordoen. De druk wordt groter en het proces gaat steeds sneller. 'De relatie klimaatverandering en beschikbaarheid van goed drinkwater is reëel. Doen we niks, dan hebben we een probleem.'

Hij zei ook, dat hoewel zuidelijk de dreiging minder is en er nog voldoende neerslag is, er rekening mee gehouden moet worden dat door klimatologische omstandigheden en klimaatverandering het best zou kunnen dat het in het zuidelijke deel, gemeten over een jaar, minder gaat regenen. Dat betekent minder aanvoer van water naar de zoetwaterbronnen waaruit drinkwater wordt geproduceerd. Bij deze prognose gaat het slechts om grondwater en zijn de bedreigingen voor rivieren en de verontreiniging die optreedt nog niet meegenomen.

Ook andere deskundigen zoals hydroloog Sieuwnath Naipal en Max Huisden van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Charelle Parker, directeur van het Standaardenbureau Suriname, hebben in hun presentaties gewezen op de gevaren en bedreigingen voor Suriname bij de drinkwatervoorziening.

Milieujuriste Nancy del Prado zei, dat voor een integrale aanpak er een juist juridisch raamwerk, capaciteitsversterking binnen de sector en een besluitvormingsproces nodig zijn. Bij de integrale aanpak zijn gegevens over de sector belangrijk.

Er is volgens haar toch licht aan het einde van de tunnel en er worden van overheidswege enkele initiatieven genomen. Om te beginnen worden belangrijke milieuverdragen zoals het Minamata-verdrag voor het verbannen van kwik geratificeerd. De Raad van Ministers heeft in 2019 vier ontwerp waterwetten goedgekeurd. Een belangrijk gegeven i,s dat recent de concept Milieuraamwet op de agenda van De Nationale Assemblee is geplaatst. Parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft eerder de verzekering gegeven, dat dit ontwerp nog in deze zittingsperiode zal worden behandeld.

Directeur Dave Abeleven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in zijn presentatie al deze noodzakelijkheden erkend als beleidspunten. Volgens hem zal een waterautoriteit belast moeten worden met het monitoren en de wettelijke naleving van een nationale waterstrategie als het gaat om integraal waterbeheer. 

Doekhie (NDP): 'Er wordt hele heisa gemaakt van de zaak alsof ik deur partijcentrum heb ingetrapt' - 'Abrahams is niet de eigenaar van de partij'

'Abrahams is coördinator in Nickerie, maar bepaalt niet wie op  kandidatenlijst komt'

'Ik ben in alle opzichten van een groter kaliber dan hij is en over leiding geven, kan hij bij mij komen leren'


Medeoprichter van de NDP en Assembleelid Rachied Doekhie vindt dat ondervoorzitter / partijcoördinator van Nickerie, Ramon Abrahams, niet de juiste toedracht heeft weergegeven van de structurenvergadering zaterdag. Doekhie zegt vandaag, maandag 9 maart 2020, op Starnieuws dat hij het slot van het partijcentrum niet heeft opengebroken. 

Hij heeft een eigen kantoortje in een ander gebouw op het terrein, waar hij naar binnen wilde, omdat hij enkele ontevreden NDP'ers zou ontvangen om hen te bewegen terug te keren naar huis. Hierover was afstemming met partijvoorzitter Desi Bouterse.

De wijze waarop Abrahams de zaak heeft besproken, zonder wederhoor met hem te plegen, vindt Doekhie een kwalijke zaak. Hij heeft deze kwestie intussen ook bij de partijleider aangekaart en hoofdbestuurslid Kenneth Donk van Nickerie. Doekhie legt uit, dat hij ruim een jaar geleden, toen hij om medische redenen naar Nederland moest, de sleutel van het kantoortje overgedragen had aan Donk. Hij had aangegeven, dat indien nodig partijkopstukken gebruik konden maken van de ruimte om mensen te ontvangen. Doekhie heeft een hele tijd geen gebruik gemaakt van de ruimte, waar zijn privézaken in opgeslagen zijn. Nu hij mensen moest ontvangen, heeft hij te kennen gegeven aan Donk en de beheerder dat hij in het kantoor wilde. De ruimte zou open zijn, maar toen hij daar aankwam, bleek de deur op slot te zijn. Hem werd uiteindelijk aangegeven, dat Abrahams de sleutel had en een besluit moest nemen. Doekhie zegt dat hij daarop besloot om de cilinder te vervangen. Nadat hij klaar was, heeft hij de sleutel weer beschikbaar gesteld voor Donk.

'Nu wordt er een hele heisa gemaakt van de zaak alsof ik de deur van het partijcentrum heb ingetrapt', merkt Doekhie op. De gebouwen en het terrein zijn van Doekhie, maar zijn jarenlang ter beschikking van de NDP.

Donk zegt, dat hij de wens van Doekhie over gebruik van het kantoortje ook duidelijk had gemaakt een jaar geleden toen hij de sleutels kreeg. Hij stelt, dat Doekhie op basis van de afspraken die onlangs gemaakt zijn met de voorzitter, de ruimte nodig had. Intussen had Donk de sleutels afgestaan aan de beheerder.

NDP-centrum in Nickerie
 Doekhie zegt, dat Abrahams niet de eigenaar is van de partij. 'Hij is de coördinator in Nickerie, maar dat betekent niet dat hij bepaalt wie op de kandidatenlijst komt', stelt Doekhie. Hij heeft afspraken met de partijleider dat er een besluit wordt genomen nadat hij terug is uit het binnenland.

'Abrahams heeft het over leiding geven, maar hij kan niet de telefoon pakken en vragen wat er is gebeurd? Zijn uitspraken geven aan dat hij bang is voor Doekhie. Ik ben in alle opzichten van een groter kaliber dan hij is en over leiding geven, kan hij bij mij komen leren', kaatst de politicus terug. 'Ondanks alle geld van Johnny Mahespalsingh, toen hij in 2015 op het VHP-podium stond, hebben wij in Nickerie drie zetels gemaakt. Ideologie zal het altijd winnen van kapitaal', benadrukt Doekhie.

Hij voert aan, dat als Abrahams stelt, dat hij en Mahespalsingh ervoor gezorgd hebben, dat er een overvloed aan propagandamateriaal is in Nickerie, moet hij ook vertellen van waar het geld komt. 'Dat is pas nieuws. Dat een hond een man bijt is geen nieuws, maar wel als een man een hond bijt.' 

Donk, die ook apostel is, doet op alle partijleden een beroep om de eenheid te bewaren. 'Een jaar geleden heeft de partijvoorzitter met iedereen gesproken en onlangs weer. Elk huis dat verdeeld is, zal ten onder gaan als de eenheid niet behouden blijft. Zo kort vóór de verkiezing is die eenheid heel hard nodig. Er is rust en vrede nodig. De voorzitter van de partij moet ingrijpen. Dat is wat ik als verantwoordelijk bestuurslid van Nickerie vind. Ik sta boven partijen.'

Bestuur ALS weerspreekt bericht vier bestuursleden die beweren dat voorzitster Mangre buiten statuten handelt

'Laat ALS niet worden misbruikt door enkele bestuursleden, om belangen van het collectief ondergeschikt te maken aan hun eigen privébelangen'


Het bestuur van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) weerspreekt een bericht van vier bestuursleden die beweren, dat voorzitster Reshma Mangre buiten de statuten om heeft gehandeld. Het bestuur van de ALS zegt geen mediaoorlog te willen voeren. Op 19 maart wordt een algemene ledenvergadering (alv) belegd, waar uit de doeken gedaan zal worden wat er aan de hand is, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 9 maart 2020, zich baserend op een persbericht van het ALS-bestuur (zie onderaan).
 
Rabin Balisar (ondervoorzitter), Helia Wangsarana (secretaris-generaal), Sharita Bhugoea (1e penningmeester) en Winish Imansoeradi (2e penningmeester) zeggen in  een persbericht, dat er een ernstige vertrouwenscrisis is ontstaan binnen het bestuur. Mangre zou verregaande rancuneuze handelingen hebben gepleegd door onder andere de bondsdagen van de bestuursleden te laten intrekken door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het stichtingsbestuur Sanatan Dharm.

Bij de laatste alv op 29 november 2019 had de voorzitter de bestuursleden die zij heeft ‘geroyeerd’ het woord ontnomen door de microfoon uit te zetten en de vergadering te verdagen. Via een deurwaardersexploot hebben de bestuursleden gevraagd om binnen twee weken een alv uit te schrijven. Het bestuur van de ALS beweert, dat het niet juist is dat de alv van 19 maart wordt gehouden op basis van de deurwaardersexploot. Zij had juist aangekondigd op 6 maart te zullen vergadering als de alv niet wordt uitgeschreven.

Het bestuur van ALS heeft geen gehoor gegeven aan de eis van de vier bestuursleden. Het ALS-bestuur zegt met alle bewijzen uit te leggen wat er precies aan de hand is. Het bestuur zegt, dat juist niet is meegewerkt aan een onstatutaire eis van de vier bestuursleden, die misbruik wensten te maken van vakbondsverlof. Het bestuur zegt zich niet uit het veld te laten slaan. De belangen van het collectief gaan boven de enge belangen van enkele bestuursleden.

'Laat u zich goed informeren. En laat ALS niet worden misbruikt door enkele bestuursleden, om niet alleen hun verplichtingen jegens de werkgever te verzaken, maar meer nog om de belangen van het collectief ondergeschikt te maken aan hun eigen privébelangen', stelt het bestuur.

Hieronder de volledige tekst van het persbericht van de ALS: 

'Op social media circuleert een bericht afkomstig van vier bestuursleden van Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), namelijk: dhr. Balesar, Rabinderpersad (Ondervoorzitter); mw. Wangsarana, Helia (Secretaris-Generaal); mw. Bhugoea, Sharita (1ste Penningmeester); mw. Imansoeradi, Winish (2de Penningmeester). Volgens voornoemde 4 bestuursleden zou de Voorzitter van ALS handelingen hebben gepleegd buiten de Statuten van de vakbond om. Dit is een verzinsel. 

Alle handelingen die de Voorzitter heeft gepleegd zijn gebaseerd op besluiten van het Bestuur van ALS en zijn in lijn met de Statuten van de vakbond. ALS of haar Voorzitter zal geen media oorlog voeren met welk bestuurslid dan ook. 

Conform de convocatie wordt elk lid van ALS opgeroepen om aanwezig te zijn bij de alv van 19 maart 2020. Daarbij zal het Bestuur haarfijn met alle bewijzen uitleggen wat er precies aan de hand is. Daar het Bestuur, met name de Voorzitter, niet heeft willen toegeven aan o.a. een onstatutaire eis van voornoemde bestuursleden, die misbruik wensten te maken van vakbondsverlof, werken zij activiteiten van ALS thans tegen. Het Bestuur laat zich echter niet uit het veld slaan. 

De belangen van het collectief gaan boven de enge belangen van enkele bestuursleden. Op het schrijven van de advocaat van de 4 bestuursleden is er reeds gereageerd. 

Dat de alv wordt gehouden naar aanleiding van de brief van de advocaat van de 4 bestuursleden is het zoveelste verzinsel. De advocaat vroeg om een alv uiterlijk 6 maart jl. en stelde dat voornoemde bestuursleden hun eigen vergadering zouden houden, indien de vergadering niet uiterlijk 6 maart zou worden gehouden. Het Bestuur van ALS kon/kan geen gehoor geven aan de eis van de 4 bestuursleden. 

De verdaagde alv van ALS (en niet die van de 4 bestuursleden) zal hervat worden op 19 maart 2020, daar het sowieso de bedoeling was om de verdaagde alv te hervatten. 

Laat u zich goed informeren. En laat ALS niet worden misbruikt door enkele bestuursleden, om niet alleen hun verplichtingen jegens de werkgever te verzaken, maar meer nog om de belangen van het collectief ondergeschikt te maken aan hun eigen privé belangen.'

Minister Chotkan: 'Ultimatum actievoerende luchtverkeersleiders heeft ernstige gevolgen'

'Bond van luchtverkeersleiders heeft geen legitieme reden heeft om te dreigen met actie'

'Zulke hoge salarissen zijn niet haalbaar'


Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie vindt dat de bond van luchtverkeersleiders (SATCA, Air Traffic Controllers Association) geen legitieme reden heeft om te dreigen met een staking. De bewindsman zegt vandaag, maandag 9 maart 2020, op Starnieuws, dat het ultimatum dat gisteren gesteld is na een algemene ledenvergadering ernstige gevolgen heeft. 

Verschillende internationale organisaties en vliegmaatschappijen moesten verwittigd worden dat er mogelijk geen begeleiding kon worden gegeven aan vliegtuigen die zouden landen of overvliegen.

De minister voert aan, dat eind januari de bond een wensenpakket heeft ingediend. De bond wil uit FISO (Functie Informatiesysteem van de Overheid) stappen en tegelijk wordt een herwaardering van salarissen gevraagd. Het gaat om salarissen tussen US$ 1.600 en US$ 5.000. Het ministerie kan salarisverhogingen niet zelf bepalen en moet deze voorleggen aan de Raad van Ministers. Zulke hoge salarissen zijn niet haalbaar, benadrukt Chotkan.

De luchtverkeersleiders vallen onder de Luchtvaartdienst. Wat secundaire arbeidsvoorwaarden betreft, is beloofd dat die waar mogelijk gelijk aangepakt worden. Het gaat onder andere om achterstallige bevorderingen. 'Zonder dat er onderhandelingen plaatsvinden en zonder een arbeidsconflict, heeft SATCA besloten om in actie te gaan. Dit werkt helemaal niet zo', aldus de bewindsman.

Hij heeft verschillende gesprekken gevoerd met bondsvoorzitter Shakti Goerdat om hem te wijzen op de consequenties van vluchten die naar Guyana zouden moeten worden gedirigeerd. Passagiers zouden daar opgevangen moeten worden. Na de ledenvergadering is wel de KLM-vlucht afgehandeld, maar de SLM zou in gevaar komen, want de actie zou gisteravond om negen uur ingaan. Het bericht was al in de media nog voordat de brief met het ultimatum het ministerie had bereikt.

Aan de bondsvoorzitter is voorgehouden dat niet gesproken kan worden met het mes op de keel.

Voor vanmorgen is afgesproken met de bond om in gesprek te gaan. Nagegaan wordt welke zaken met spoed aangepakt kunnen worden, maar de salariseisen zijn niet haalbaar. De minister hoopt dat de SATCA ook begrijpt, dat er geen ultimatum kan worden gesteld als over het wensenpakket de onderhandelingen nog niet eens zijn begonnen.