donderdag 2 januari 2020

Vrouw (61) overleden aan gevolgen aanrijding twee Noah-busjes op Oost-Westverbinding

(Bron foto: Waterkant.net)
Politiewoordvoerder Naarden kritisch over berichtgeving Suriname Herald


De 61-jarige Annie Pinas is de eerste verkeersdode van 2020. De vrouw is gisteren in een ziekenhuis te Frans-Guyana overleden, aan de verwondingen die zij opliep bij een aanrijding op de Oost-Westverbinding tussen twee auto’s op oudjaarsdag. Dat meldt politie-woordvoerder hoofdinspecteur Humphrey Naarden donderdagmiddag 2 januari 2020 op Waterkant.net

Bij dat ongeluk kwamen ook de 26-jarige Maikel Adjako en de 27-jarige Muriël Ajaw ter plekke om het leven, verneemt Waterkant van de politie.

Gisteren beweerde de Surinaamse nieuwswebsite Suriname Herald, dat de eerste verkeersdode gevallen zou zijn bij een aanrijding rond half zes ’s morgens aan de Kwattaweg. Ook schreef Suriname Herald dat twee vrouwen in het ziekenhuis te Frans-Guyana waren overleden. Volgens Naarden klopt die berichtgeving niet. Er was weliswaar een aanrijding aan de Kwattaweg, maar daarbij is geen dode gevallen. Het slachtoffer in kwestie zou een heupfractuur hebben opgelopen.

Hoe Suriname Herald aan de informatie komt is niet duidelijk. Naarden betreurt het dat Suriname Herald de informatie niet heeft geverifieerd voordat zij is overgegaan tot publicatie.

Bij de aanrijding op de Oost-Westverbinding ging het om twee Noah busjes die met elkaar in botsing waren gekomen. Volgens verklaring van enkele omstanders kwam één der bestuurders op de rijhelft van zijn tegenligger en moet daarbij de controle over de besturing van zijn voertuig hebben verloren. Hij kwam vervolgens op de berm terecht en daarna op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de aanrijding. Hierbij kwamen de twee hierboven genoemde passagiers te overlijden en werden enkele gewonden per eigen gelegenheid afgevoerd naar Albina.

Vermoedelijk werden deze slachtoffers overgebracht naar de Frans-Guyana voor medische behandeling, meldde de politie gisteren. De identiteit van de overledenen, gewonden en bestuurders waren toen nog niet bekend.

Minister Akiemboto (NH) wil binnenland binnen 3-5 jaar van elektriciteit voorzien...

(Bron foto: NII)
'We weten hoe moeilijk het is als we in Paramaribo enkele uren zonder stroom zitten'Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft een plan uitgewerkt om de komende drie tot vijf jaar het binnenland volledig te voorzien van elektriciteit. De verschillende dorpen zijn in kaart gebracht en de status is ook bekeken. Deze informatie deelt NH-minister Sergio Akiemboto donderdag 2 januari 2020 met het Nationaal Informatie Instituut, NII. 

Elektrificatie voor het binnenland vindt de minister een zeer belangrijke kwestie. 'We weten hoe moeilijk het is als we in Paramaribo enkele uren zonder stroom zitten.' 

Tijdens het gesprek ging de bewindsman in op de beleidsgebieden van zijn ministerie. Voor het beleidsgebied energie zijn drie prioriteiten vastgesteld die zullen resulteren in het realiseren van de doelen van het ministerie. 'Op het gebied van energie hebben wij elektrificatievoorziening van het binnenland, invulling geven aan onze Energie Autoriteit Suriname en straatverlichting landelijk', aldus de minister.

De minister gaf verder aan, dat het energieproblematiek binnen 3-5 het binnenland reeds decennialang teistert. Anno 2020 zijn er nog gebieden die energie moeten ontberen, dit terwijl het een zeer belangrijke randvoorwaarde is voor het realiseren van ontwikkeling, zegt de bewindsman. 'Ook al heb je mineralen en ertsen. Als je geen elektriciteit hebt ga je ze niet kunnen verwerken. Wil je investeren in de gezondheidssector. Je moet om een ziekenhuis met moderne faciliteiten op te zetten stroomvoorziening hebben. Ook voor scholen en het toepassen van ICT in het onderwijs.'

De minister gaf vervolgens een uiteenzetting van de activiteiten die in uitvoering zijn. In verschillende gebieden in het binnenland zijn van overheidswege initiatieven genomen ten behoeve van de elektrificatievoorziening. In het Boven Suriname gebied komen 50 dorpen in aanmerking. Dit project door middel van een kredietlijn vanuit India uitgevoerd. Ook is een project in uitvoering, waarvoor een schenking is gegeven door IDB voor 11 dorpen in het Boven Suriname gebied om voor de stroomvoorziening te zorgen.

Verder wordt met het Amazone Conservation Team gewerkt aan de stroomvoorziening in inheemse dorpen. In Pikin Slee en Guyaba wordt in samenwerking met Power China gewerkt aan het plaatsen van zonne-energiesystemen. Minister Akiemboto zei verder, dat er gesprekken worden gevoerd met Caricom voor een financiering van 2 miljoen Amerikaanse dollar om drie tot vier dorpen te voorzien van elektriciteit.

'Ook is gekeken met andere particuliere organisaties om naar onze wensen dit vraagstuk aan te pakken. Het heeft allemaal te maken met een lange periode van voorbereiding. Dit houdt voornamelijk in het optimaal verzamelen van data, hetgeen aardig wat geld kost. Dit is alles noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden van de financier. Het is een kwestie van tijd om hieraan invulling te geven', aldus de bewindsman.

De regering is voornemens om straten op het totale grondgebied van Suriname te voorzien van straatverlichting. Het gaat om bestaande, zowel nieuwe woongebieden, zegt de minister. 'Er is een openbare aanbesteding geweest voor bedrijven voor de aanschaf van materiaal. Het is de bedoeling om in het begin van 2020 een aanvang te maken met dit project.' 

Ten aanzien van de Energie Autoriteit Suriname zegt Akiemboto, dat er nog posities moeten worden ingevuld. De wet is reeds afgekondigd. De uitvoeringsbesluiten zijn er al. 'Met de Raad van Toezicht zijn we bezig uit te kijken naar een kandidaat om de autoriteit te trekken, om ervoor te zorgen dat de energiesector optimaal wordt gereguleerd. Energie is de belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling. Zonder energie kan je het vergeten. We hebben de potentie voor hernieuwbare energie. We hebben zon, wind en water. Wij moeten zeker weten gaan investeren, om deze bronnen optimaal te benutten.'

Brunswijk (ABOP) in info-sessie met Bouterse: 'Ik ben heel blij dat wij de dam hebben gehad'

(Bron foto: NII)
Brunswijk: 'Ik stel mij nationaal op, wanneer iets een nationaal karakter heeft'


'Toen ik de uitleg kreeg dat we maandelijks miljoenen moeten betalen aan de Suralco, heb ik gezegd dat we de dam liever vandaag dan morgen overnemen', aldus Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), na de informatiesessie met president Desi Bouterse donderdag 2 januari 2020 in het presidentieel paleis, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Het staatshoofd heeft, nadat de Afobaka stuwdam op 31 december officieel in Surinaamse handen kwam, besloten politieke partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd en andere groeperingen in de samenleving diepgaand te informeren over het proces van begin tot eind en het na-traject.

Brunswijk was bij deze gelegenheid vergezeld van ondervoorzitter Marinus Cambiel. De politieke partijen zijn per brief uitgenodigd en Brunswijk toonde zich ingenomen met het feit, dat het staatshoofd besloten heeft deze organisaties te informeren.

Hij benadrukte volledig achter de overname van de dam te staan. 'Ik ben heel blij dat wij de dam hebben gehad. Het is nu in Surinaamse handen, het is nu onze eigen dam geworden nu.' De ABOP-voorzitter stelde, dat energie de basis is voor ontwikkeling en dat de bevolking hiermee beter bereikt kan worden. Belangrijk is, aldus de partijvoorzitter, dat mensen niet wisten dat Suriname elke maand miljoenen moet betalen aan Suralco. 'Dat wist ik niet en pas toen de discussie er was in het parlement, hebben die mensen ons uitgelegd dat elk jaar dat we langer wachten om de dam over te nemen, wij geld verliezen en miljoenen betalen. We zijn nu vrij van betalen', ging Brunswijk verder verwijzende naar het gegeven dat de Surinaamse overheid bij overname van de dam een bedrag van US$ 111 miljoen heeft overgemaakt aan Alcoa.

De politicus zei, dat hij dan wel in de oppositie zit, maar zich nationaal opstelt, wanneer iets een nationaal karakter heeft. Hij meent, dat de regering nu een zodanig plan moet maken over het beheer van de dam door Suriname. Brunswijk zei ook, dat er ten aanzien van de stroomprijs vooral aan de sociaal zwakkeren gedacht moet worden, hetgeen de president volgens hem ook heeft beaamd.

De realiteit is, aldus de ABOP-voorzitter, dat Suriname in vergelijking met andere landen ver beneden de kostprijs per kilowattuur zit. Brunswijk: 'Suriname zit aan de lage kant en natuurlijk gaat de regering haar eigen maatregelen moeten treffen rekening houdende hoe met de sociaal zwakkeren om te gaan.'

President Bouterse start informatiesessies over Afobaka-dam met VHP

VHP: 'De informatie hadden wij in de Assemblee moeten verkrijgen' 

(Bron foto: NII)
VHP verwondert over platform om te brainstormen over hoe energiesector verder te ontwikkelen


President Desi Bouterse is zijn informatiesessies met politieke partijen inzake de overname van de Afobaka stuwdam gestart. Het staatshoofd ontving donderdag 2 januari 2020 in het presidentieel paleis eerst de politieke partijen, waarbij de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) de spits afbeet. De partij werd vertegenwoordigd door bestuursleden Ganeshkoemar Kandhai en Stanley Dijksteel.

Kandhai zei, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, blij te zijn met dit moment. De VHP-vertegenwoordiger zei, dat zij de informatie die het staatshoofd heeft verschaft tot zich hebben genomen en daarmee terug te zullen gaan naar hun partij.
 
In een eigen donderdag uitgebracht persbericht laat de VHP weten:

Alhoewel wij de mening zijn toegedaan, dat wij deze informatie in De Nationale Assemblee zouden moeten verkrijgen in het kader van openbaarheid van bestuur en transparantie, zal de VHP in nationaal belang vertegenwoordigd worden door een delegatie bestaande uit twee afgevaardigden. 
Dat de dam uiteindelijk na vele strubbelingen in handen is gekomen van de Surinaamse samenleving stellen wij op prijs, doch blijven wij van mening dat de overdracht veel eerder en onder betere condities had moeten plaatsvinden.’

President Bouterse gaf onder meer een uiteenzetting van het voortraject, vanaf het moment dat het besluit werd genomen om de dam in eigen beheer te krijgen. Ook heeft het staatshoofd aangegeven, dat er een platform ingesteld zal worden om te brainstormen over hoe de energiesector verder te ontwikkelen.

De VHP-vertegenwoordiging heeft ook het standpunt van de partij bekendgemaakt, onder meer dat de dam eerder en onder betere condities overgedragen kon worden. Kandhai zegt, dat de VHP uitkijkt naar de juiste uitvoering van de getekende overeenkomsten. De partij zal het geheel kritisch blijven volgen, haar ondersteuning geven waar mogelijk en indien nodig ook een deskundige aanwijzen voor het platform om de energiesector verder te ontwikkelen.

In een eigen donderdag uitgebracht persbericht laat de VHP weten:
 
'Met betrekking tot het voorgestelde platform, uitte de VHP-delegatie verwondering; alle eerdere constructieve deelnames van de VHP, maar ook van andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties tot ondersteuning van de regering, o.a. middels bijdragen met beleidsnota’s, steun aan het Financieel Economisch Platform, en voorstellen tot wijziging van de kiesregeling, zijn op niets uitgelopen. Inzichten en adviezen zijn steeds terzijde gelegd. 

Laat de president zijn beleid uitleggen en verdedigen, daar waar de wet hem het podium voorschrijft, De Nationale Assemblee. De VHP kijkt uit naar de presentatie van de president in DNA, en zijn antwoorden aan de wettig gekozen volksvertegenwoordiging.


De VHP onderstreept haar standpunten m.b.t. de Afobaka dam zoals sinds 2015 ingenomen en verklaart dat het standpunt van de Partij recht overeind staat:

  • de Partij is het niet eens met de wijze waarop de onderhandeling met de Alcoa zijn gevoerd; 
  • de onderhandelingen zijn gevoerd in het nadeel van het volk van Suriname waarbij de regering bij herhaling het advies van de totale DNA naast zich neergelegde;
  • de Partij is van mening dat het Surinaamse volk is benadeeld; 
  • de Partij verwerpt de handelwijze van het afsluiten van deals en leningen in achterkamers, om nu daar de zaak beklonken is, een overlegplatform in te stellen.'
In gesprek met de VHP-vertegenwoordiging heeft president Bouterse volgens Dijksteel ook de indruk weerlegt als zouden adviezen van de partijen niet worden meegenomen. 

De dam is per eind december 2019, na vanaf 1964 beheerd te zijn door Alcoa/Suralco, officieel in Surinaamse handen gekomen. De Surinaamse overheid heeft op haar beurt de stuwdam aan Staatsolie overgedragen. Vanwege de onduidelijkheden die waren ontstaan rondom de overname van de dam achtte het staatshoofd het van belang om de verschillende groeperingen in de samenleving diepgaand te informeren.

Brits oliebedrijf Tullow Oil slaat plank mis voor kust Guyana bij Suriname

Tullow Oil moet de voorraad fors bijstellen


Het beloofde dé financiële goudmijn van 2020 te worden: een enorme olievondst voor de kust van Guyana, vlakbij Suriname, op kilometers diepte. Het Britse bedrijf Tullow Oil dat deze claim maakte, moest de voorraad dinsdag echter fors bijstellen. Zijn aandeel kelderde tot 20% op de beurs, aldus de Financiële Telegraaf vandaag, donderdag 2 januari 2020.

Lees ook:

Nieuws over bedrijven die bereid zijn om olie voor de kust van Guyana en Suriname te winnen, leidde in Paramaribo tot hoop dat toekomstige inkomsten het land meer financiële armslag kunnen bieden. Vanaf 1999 zijn er al concrete investeringen geweest om het zwarte goud boven water te krijgen uit de rijke aardkost voor de kust van Guyana en Suriname.


De geclaimde vondst door het Britse Tullow van lichte olie in de Carapa 1-bron voor de Guyaanse kust wakkerde de hoop wederom aan. Daar is al een tiental olieboorders actief, met ExxonMobil, Hess en Total als drijvende krachten.

Het is niet de eerste keer dat het zelfstandige oliebedrijf Tullow ernaast zit. Een vorige schatting van te winnen voorraden bleek ook veel geringer, waarop zijn aandeel in 2019 al eens met 64% daalde en zijn topman moest opstappen.

Tullow onderzocht recent de bodem in het vak Jethro voor de kust en vond daar naar eigen zeggen veel olie. In hetzelfde gebied zijn ook oliemaatschappijen Hess, ExxonMobil en Total actief. De vondst bleek uiteindelijk 'beneden onze schattingen' uit te komen', meldde Tullow dinsdag.

Een consortium onder leiding van de Amerikaanse energiereus ExxonMobil heeft in de diepe wateren van Stabroeck voor de kust van Guyana, op zo’n 200 kilometer voor Paramaribo, ook ruwe olie aangetroffen en begint daar dit jaar naar eigen zeggen te boren voor commerciële exploitatie.


Eind december meldde Shell-concurrent Total SA in een joint venture met Apache exploratie te doen in Block 58, een afgebakend gebied waar voor het een licentie kreeg, iets verder voor de kust van Suriname en Guyana. Afgelopen jaren werd bij Popkai en Block 53 in de zee voor Suriname minder ruwe olie gevonden dan verwacht. Het Amerikaanse bedrijf Apache verloor op de beurs echter 17% aan waarde, toen het meldde dat het de bodem van zijn territorium had bereikt. Beleggers concludeerden uit die opmerking, dat het concern tot die tijd geen enkele commercieel winbare olie had gevonden en dat er ook niet meer in het vat zat.

Toch blijven de producenten opnieuw hoopvol, terwijl ze miljoenen investeren in exploratie voor de Zuid-Amerikaanse. 'Het hele gebied lijkt gekenmerkt te worden door reservoirs met olie van goede kwaliteit', aldus Paul McDade, topman van het Britse Tullow dat investeert in de productie voor Guyana. De olie is vrij standaard boven water te krijgen, voegde McDade. Het gebied kan een hoeveelheid olie van het equivalent van zo’n 40.000 vaten (159 liter) per dag opleveren in 2020, stelde Tullow. Naar later bleek, is dat maar een fractie van de belofte.


De aardlagen van het kunstgebied van Guyana-Suriname kennen, volgens doorgaans betrouwbare cijfers van de Amerikaanse Geological Survey uit 2002, voor ongeveer 13 miljard vaten ruwe olie. Suriname wint olie, maar hoopt het grotere succes van zijn buurman Frans-Guyana te kunnen nabootsen. Hoewel er de afgelopen jaren een aantal kleine, maar weinig succesvolle boringen in Surinaamse wateren is geweest, hebben verschillende exploitanten er toch olieputten gepland, op soms enkele kilometers diepte. Zij rekenen erop dat de zeer olierijke bodem van Guyana zich over de landsgrenzen uitstrekt, zodat Suriname die via de uitgifte van vergunningen aan de boorders olie voor zichzelf kan opeisen.

(Suriname Mirror/De Financiële Telegraaf/Twitter)

De Santiago-rivier in Mexico is een giftige 'milieuhel' geworden

Boerderijen en fabrieken dumpen illegale hoeveelheden afval in de rivier

- Santiago-rivier mogelijk de meest vervuilde rivier in Noord-Amerika
- Boetes te laag om als afschrikmiddel te dienen


De Santiago-rivier on Mexico is een giftige 'milieuhel' geworden. Tegen de tijd dat de Santiago-rivier over een waterval stroomt aan de rand van Guadalajara, in het westen van Mexico, lijkt de stank overal te zijn. De rivier stinkt naar industrieel afval en rioolwater en is mogelijk de meest vervuilde rivier in Noord-Amerika.

In een artikel gepubliceerd maandag 30 december 2019, schrijft de New York Times dat 'Jalisco's zwaar vervuilde Santiago River is een krachtig voorbeeld van het falen van Mexico om zijn omgeving te beschermen', stroomt de rivier over een gigantische rots langs de rand van het centrum van El Salto, in de staat Jalisco.


In de jaren 1970 stond deze plek bekend als de Niagara van Mexico - een populaire toeristische plek met vissen en andere wateractiviteiten, een prachtig landschap en veel dieren in het wild. Dat is allemaal verdwenen, nu de regio El Salto en Guadalajara is omgezet in een giftig moeras. En een zwaar vervuilde rivier kan doden. Tot nu toe zijn meer dan 628 mensen die in de buurt van de rivier wonen gestorven.


Het vervuilingsprobleem trok enige aandacht van de overheid nadat een achtjarige in coma raakte en vervolgens stierf in 2008. Miguel Ángel López Rocha was uitgegleden in de rivier tijdens het spelen op de oever, en terwijl hij onmiddellijk eruit werd getrokken, stierf hij 18 dagen later aan wat dokters zeiden was een fatale dosis arsenicum, was de verontwaardiging over de dood van de jongen groot en heeft de regering ertoe aangezet om El Ahogado te bouwen, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van de regio die in 2012 werd ingehuldigd.

Er worden echter geen zware metalen en veel synthetische chemicaliën behandeld, waarvan artsen zeggen dat die een van de belangrijkste oorzaken zijn van zoveel ziekten. De dood leidde ook tot een studie in 2011 door Jalisco's Staaa Water Commissie en het Mexicaanse Instituut voor Watertechnologie. In de studie werden 1.090 verschillende verontreinigende stoffen in de rivier gedetecteerd. Ze omvatten arseen, lood, cyanide, kwik, chroom en hormoonontregelaars die onder andere kanker, tumoren, geboorteafwijkingen en andere ontwikkelingsstoornissen kunnen veroorzaken.

Het grote probleem is dat er weinig toezicht is op enkele van de 10.000 bedrijven die in het gebied actief zijn, omdat de Nationale Water Commissie (Conagua, Comisión Nacional del Agua) slechts één inspecteur heeft in heel Jalisco, volgens Mexico News Daily.

Dit is een mooi beeld, genomen in 1909 van de rivier de Santiago die over een waterval aan de rand van Guadalajara stroomt. (Bron: Internet Archive Book Images)
Het artikel merkte op, dat zelfs wanneer Conagua reageert op gevallen van illegale afvoer naar de Santiago-rivier, de boetes die het kan opleggen te laag zijn om als afschrikmiddel te dienen. 'Het in Texas gevestigde chemiebedrijf Celanese Corporation kreeg een boete van slechts US $ 4.300 voor het lozen van illegale hoeveelheden afval in de rivier bij 13 verschillende gelegenheden in de zomer van 2015', volgens documenten verkregen door de New York Times.

In december 2018 kondigde Jalisco-gouverneur Enrique Alfaro aan, dat zijn nieuw gekozen regering meer dan 3,4 miljard peso zou investeren om het vervuilingsprobleem aan te pakken. Toen hij de federale overheid om het geld vroeg, kreeg hij echter te horen dat er geen geld beschikbaar was - zelfs niet toen de federale milieusecretaris de Santiago-rivier een 'milieuhel' noemde.

(Suriname Mirror/Digital Journal/Twitter)

Bogota's, Colombia, eerste vrouwelijke burgemeester Claudia Lopez geïnstalleerd

Lopez belooft zich in te zetten tegen 'racisme, klassenonderscheid en vreemdelingen- haat'


Bogota's eerste vrouwelijke burgemeester Claudia Lopez trad woensdag 1 januari 2020 aan, beloofde leiderschap in de onrustige Colombiaanse hoofdstad en beloofde zich in te zetten tegen 'racisme, klassenonderscheid en vreemdelingenhaat'. 

De centrumlinkse burgemeester, die vorige maand met haar partner van hetzelfde geslacht trouwde, neemt een stad over die brandpunt is geworden van landelijke protesten tegen de heerschappij van de rechtse president Ivan Duque.


Lopez, 49, brak met traditie en hield haar inhuldigingsevenement in het Simon Bolivar-park van de stad, waar honderden mensen aanwezig waren.

'Bedankt aan iedereen die me op dit speciale moment van mijn leven heeft vergezeld als de eerste vrouw - diverse vrouw - gekozen als burgemeester in de geschiedenis van Bogota', vertelde ze de juichende menigte.


De verkiezing van Lopez in oktober was een van een reeks tegenslagen voor de regerende Centro Democrático van Duque, die de controle over verschillende grote steden verloor en velen haar zien als een opkomende uitdager van zijn presidentschap.

Met zeven miljoen inwoners was de hoofdstad van Colombia de belangrijkste focus van een reeks massale protesten tegen de heerschappij van Duque, die het land de afgelopen zes weken hebben opgeschrikt. De stad is de thuisbasis van een kwart van de 1,6 miljoen migranten die de economische crisis in het naburige Venezuela ontvluchtten om hun toevlucht te zoeken in Colombia.


De nieuwe burgemeester presenteerde 'een agenda voor verandering' voor haar termijn van vier jaar, gericht op de strijd tegen onveiligheid en de verkeerscongestie van de stad, terwijl banen en kwaliteit, gratis onderwijs worden bevorderd. Ze beloofde ook een 'groener' Bogota onder haar heerschappij.

Ze riep Bogotans op om een ​​burgercultuur op te bouwen die 'voor eens en voor altijd alle racisme, classisme, machismo en vreemdelingenhaat verbant' uit de straten. 'Bogota, heel erg bedankt dat je me vertrouwde met je heden en je toekomst. Ik beloof dat vertrouwen te respecteren en alles van mezelf te geven zodat ond Bogota de komende vier jaar een zorgzamere, inclusievere en duurzamere stad en regio zal zijn', zei ze.


Lopez trouwde op 16 december met haar partner Angelica Lozano, een senator. Ze stapte voor het eerst in de nationale schijnwerpers nadat ze hielp de banden tussen Colombiaanse parlementsleden en rechtse paramilitaire groepen aan het licht te brengen. Ze werd kort gedwongen om het land te ontvluchten nadat het schandaal aan het licht was gekomen, maar keerde in 2014 terug als verkozen senator en stond als vice-presidentskandidate bij de nationale verkiezingen van vorig jaar.

Lopez won de 27 mei-burgemeestersverkiezing met iets meer dan 35% van de stemmen in een enge triomf over liberaal Carlos Fernando Galan.


(Suriname Mirror/MercoPress/El Heraldo/Twitter/The City Paper Bogota/ YouTube)

Aantal moorden in Colombia steeg van januari-november 2019 met 2,34%

(Bron foto: InSightCrime)
Eerste 11 maanden van 2019 10.468 moorden geregistreerd, 10.229 in 2018


Het aantal moorden in Colombia steeg tussen januari en november 2019 met 2,34% vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor, volgens het kantoor van de landelijk lijkschouwer. In zijn maandelijkse rapport, zegt het kantoor dat het 10.468 moorden heeft geregistreerd in de eerste 11 maanden van 2019, vergeleken met 10.229 in 2018. 

Het aantal moorden steeg voor een tweede opeenvolgende jaar na het bereiken van een dieptepunt in 2017. Met december historisch gezien een van de meest gewelddadige maanden van het jaar, is de toename van het officiële aantal moorden dat later dit jaar wordt gepresenteerd, waarschijnlijk hoger.

De overgrote meerderheid van de slachtoffers van moord, 91,6%, is man. In termen van leeftijd beginnen vooral moorden op Colombianen tussen 15 en 19 slachtoffers te maken en komen ze vaker voor in de leeftijdsgroep 20-24. Meer dan de helft van de slachtoffers van moord tussen januari en november was tussen de 14 en 29 jaar.


Cali, de derde grootste stad van Colombia, bleef de meest gewelddadige grote stad van Colombia met betrekking tot moorden, met 964 geregistreerde moorden in de eerste 11 maanden. De stad registreerde echter een daling van 6,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Medellin zag ook het aantal moorden met 4,3% dalen, nadat ze aanvankelijk een grote piek had geregistreerd vanwege een bendeoorlog in het westen van de stad.

De hoofdstad Bogota, historisch een stad met aanzienlijk lagere moordcijfers, zag geen veranderingen en registreerde 935 moorden zowel in de eerste 11 maanden van 2018 en 2019. Alle 33 hoofdsteden samen zagen een lichte daling.

De relatief significante daling in grote steden zoals Cali en Medellin geeft aan, dat de nationale toename van dodelijk geweld voornamelijk te wijten is aan geweld in kleinere steden en op het platteland. De staat is van oudsher zwak of afwezig in deze gebieden. De demobilisatie en ontwapening van de guerrilla-groep FARC in 2017, die de meeste van deze gebieden controleerde terwijl ze nog bewapend was, heeft het gebrek aan orde van de staat en het beteugelen van dodelijk geweld bijzonder zichtbaar gemaakt.

(Suriname Mirror/Colombia Reports)

Vreemde jaguarmeerval in Amazonegebied is bedekt met stekels en leeft in boomstammen

Stekelige houtmeerval in Amazone Brazilië en Peru heeft na decennium eindelijk wetenschappelijke naam

(Bron foto's: reef2rainforest)
Kleine jaguarmeerval waarschijnlijk al jaren in de handel van de zoetwateraquaria


Wat is bedekt met stekels, leeft in hout en heeft de vlekken van een jaguar? Een nieuwe soort meerval is het antwoord. In de troebele waterwegen van het Amazoneregenwoud leven veel soorten die onbekend zijn voor de wetenschap. Maar, sommigen soorten zijn vreemder dan anderen. Het recentste excentrieke exemplaar circuleert waarschijnlijk al jaren in de handel van de zoetwateraquaria, maar was nog niet formeel geclassificeerd. 

Marcelo Rocha en zijn collega’s van de Amazonas State University in Brazilië, vingen de vis al een decennium geleden op een expeditie. Nu heeft dit exemplaar eindelijk een wetenschappelijke naam gekregen, waardoor er nu officieel een nieuw lid aan de familie van meervallen toegevoegd kan worden. Het team vond de vis in de rivieren Juruá en Nanay in respectievelijk Brazilië en Peru.

De vis wringt zich in spleten van stukken hout onder water. De vis hoort bij de houtmeervallen, een familie van meervallen in Zuid-Amerika. Deze meervallen brengen hun dagen ingeklemd door in kleine ruimtes in hout en stenen. Alleen ’s nachts komen ze daar uit om te eten. De nieuwe soort heeft de vorm van een duim met een stompe kop zoals een salamander. De huid heeft een jaguarachtig rozettenpatroon. Het hoofd is gesierd met stekels en de vin op de rug en de twee voorste vinnen hebben tandjes zoals een zaag.

Het team heeft de vis Spinipterus moijiri genoemd. ‘Moijiri’ is de naam voor de vis in het Paumari, een inheemse taal in Brazilië. De moijiri is een bijzondere ontdekking, omdat er tot nu slechts één andere meerval op de moijiri leek, zegt Bárbara Calegari, een houtmeervalspecialist van het wetenschaps- en technologiemuseum PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) in Porto Alegre, Brazilië.

De grootte van de moijiri verrast Calegari niet. De vis heeft een lengte van zo’n 10 centimeter. Ongeveer vier keer groter dan de andere bekende soort van de Spinipterus. Verschillende andere, niet-gerelateerde houtmeervallen hebben ook jaguarachtige vlekken. Dit wekt de suggestie dat dit patroon onafhankelijk geëvolueerd is, zegt Calegari.

Meldingen van andere, vergelijkbare vissen in de aquariahandel van Zuid-Amerika laten zien dat er waarschijnlijk veel meer soorten houtmeervallen zijn die nog onthuld moeten worden, zegt Calegari.


(Suriname Mirror/NewScientist/Twitter)

Dagblad Suriname blundert met plaatsing onjuiste beelden vuurwerkexplosie

Filmpje ten onrechte gelinkt aan vuurwerkongeval in de Ramlakhanstraat

Ook niet een van meest betrouwbare Surinaamse 'nieuws' websites FamilieNieuws publiceert gewraakte beelden


Waterkant.net bericht vandaag, donderdag 2 januari 2020, dat op Facebook en via WhatsApp, vanaf oudjaarsdag onderstaand filmpje wordt gedeeld waarop een vuurwerkexplosie te zien is. Ten onrechte wordt dit filmpje gelinkt aan een vuurwerkongeval dat plaats vond aan de Ramlakhanstraat in Kwatta. Het gaat om een oud filmpje dat niet eens in Suriname zou zijn opgenomen.


Het filmpje verscheen op Nieuwjaarsdag al online op diverse Facebookpagina’s. Zonder de beelden te controleren werd het filmpje daarna door het Dagblad Suriname verder verspreidt. Ook de site FamilieNieuws (niet een van de meest betrouwbare Surinaamse 'nieuws' websites) nam het filmpje vanmorgen klakkeloos over en maakt er een sensatie item van waarin gesproken wordt over ‘oorlog’ en een ‘vuurwerkbom’ in Paramaribo. Inmiddels lijkt FamilieNieuws correcte video's van Facebook te hebben geplaatst.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het het filmpje 100% niets te maken heeft met het ongeval aan de Ramlakhanstraat. Ook een rondgang langs enkele bekende reporters bij diverse' vooraanstaande' media leverde een hoop scepsis op volgens Waterkant.net.

'De explosie in het filmpje is gigantisch. Als dit echt in Suriname was, dan was er wel meer dan één jongetje gewond geraakt hoor', reageert een van de journalisten. Hij vindt het bizar, dat een 'vooraanstaande' krant als Dagblad Suriname dit als fake nieuws deelt. 'Of ja, misschien zijn ze niet meer zo vooraanstaand als ze zelf denken. Dat FamilieNieuws het filmpje overneemt snap ik wel, die mensen zijn uit op sensatie en hebben geen journalistieke achtergrond', zegt de niet bij naam genoemde journalist.

(Suriname Mirror/Waterkant.net/Facebook)

Den Blauwvinger: Paramaribo geteisterd door bommen ofwel extreem zwaar vuurwerk

COLUMN: Geïmporteerd vuurwerk in containers niet door brandweer gecontroleerd

Het wachten is op de eerste vuurwerkdode.... - Regering, verbiedt zwaar knalvuurwerk!


Het is donderdag 2 januari. De jaarwisseling ligt weer achter ons. Paramaribo telt op nieuwjaarsdag negen slachtoffers van vuurwerk, het oudste slachtoffer is een man van 68 jaar en het jongste een jongetje van 7 jaar. Het is donderdag 2 januari en nog steeds wordt Paramaribo geteisterd door vuurwerk en dat mag, immers de officiële afschietperiode duurt van 27 december tot en met dinsdag 2 januari.

Het is 2 januari, het lijkt wel oorlog. Mortierbommen lijken her en der in te slaan. Verschrikkelijke luide knallen, van auto's begint het alarm spontaan te loeien. Wat voor idioten spelen met de levens van anderen...

Een groot formaat KLS cake dat op straat in de Ramlakhanstraat te Kwatta op oudejaarsavond afgestoken werd door een familie, ging niet de lucht in, maar richting woningen. Daarbij zouden 14 woningen en een personenauto schade hebben opgelopen. Drie woningen liepen zelfs brandschade op. Een jongen van 10 jaar raakte gewond..... Wat voor idioten spelen met de levens van anderen

Luid knalvuurwerk lijkt populair te zijn
Extreem luid knalvuurwerk lijkt populair te zijn. Surinamers lijken sowieso van zoveel mogelijk herrie te houden. Denk aan die belachelijke pagara estafette op oudejaarsdag, 's middags nota bene, in hartje Paramaribo. Onbegrijpelijk, immers wat is de lol om met oordopjes of met een aantal van je vingers in je oren en een mondkapje of lapje stof voor je mond, je te vergapen aan met een hels kabaal uit elkaar spattende strengen pagara's? Daarbij ook nog een op zo'n twee meter afstand gehouden door leden van de korpsen politie en brandweer van Suriname, om maar extra aan te geven hoe 'leuk' het feestje is.

Honderden fotocamera's, I-Phones, tablets, videocamera's en mobiele telefoons worden omhoog gehouden om toch maar vooral spannende beelden vast te leggen: uit elkaar knallende pagara's en rook, vooral veel giftig en dus ongezonde rook.

Wordt het geen tijd...
Het is donderdag 2 januari en het zware geknal, het angstaanjagende gedreun, geeft een weldenkend mens te denken.

Wordt het geen tijd, dat de regering zwaar knalvuurwerk gaat verbieden?
Wordt het geen tijd om geïmporteerde containers vol vuurwerk op de haven te controleren?
Wordt het geen tijd de vuurwerkverkoop te laten plaatsvinden vanaf bijvoorbeeld oudejaarsdag, 31 december, tien uur in de ochtend tot zes uur 's avonds en het afschieten van vuurwerk toe te staan tussen oudejaarsdag 31 december tien uur 's morgens en nieuwjaarsdag 1 januari vier uur 's morgens. Mogelijk krijgt daardoor de jaarwisseling in Suriname weer echte glans en kracht.

Maar liefst 67 containers vuurwerk werden eind 2019 het land ingevoerd. 'Dat is bijkans tweemaal meer dan vorig jaar', zei voorlichter Ulrich Coats van het Korps Brandweer Suriname vrijdag 27 december 2019 op Starnieuws. De brandweer heeft geen controle uitgevoerd op de containers die ingevoerd zijn.
Er zal wel vuurwerk dat verkocht wordt, getest worden, zei de voorlichter. Het geluid mag de 55 decibel op een afstand van 4 tot 7 meter niet overschrijden. De brandweer is wettelijk belast met het veilig afschieten van vuurwerk. Alle zaken vanaf invoer, tot opslag en verkoop hoort tot de controletaken van de brandweer. Maar, die controle lijkt er niet te zijn geweest!

Wanneer huilt Suriname om haar eerste dode vuurwerkslachtoffer?
Het is donderdag 2 januari 2020 en nog steeds ontploffen vuurwerkbommen en je vraagt je in gemoede af wanneer Suriname huilt om haar eerste dode vuurwerkslachtoffer.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
2 januari 2020
Paramaribo – Suriname

Van den Bergh zoekt koper of partner voor zijn Doksen Club

'Ik ben nu 60 jaar en wil het rustiger aan gaan doen'


Gerard van den Bergh zoekt een aandeelhouder, financier of overnamekandidaat voor zijn eenden- en vleeskuikenbedrijf Doksen Club in Suriname. 'Ik ben nu 60 jaar en wil het rustiger aan gaan doen', zegt hij vandaag, donderdag 2 januari 2020, op Pluimveeweb. 

Van den Bergh startte in 2011 met het houden van zogeheten muskuseenden nadat rentenieren begon te vervelen. In acht jaar tijd groeide hij uit tot de grootste eendenhouder in Suriname. In 2019 startte hij met zijn tweede tak. Hij bouwde zes vleeskuikenstallen en een broederij. Pluimveeweb.nl plaatste in april 2019 deze fotoserie van zijn bedrijf.

'De broederij en vleeskuikenstallen functioneren naar wens', vertelt Van den Bergh. 'De bouw en uitbreiding van een voerfabriek, bouw van een broederij, stallen voor eenden en een complete slachterij is toch meer dan ik had gedacht. Ik kan merken dat mijn leeftijd nu echt een rol gaat spelen en moet toegeven dat ik iets teveel hooi op mijn vork heb genomen. Ik zoek nu een koper of partner die zich inkoopt en die het later geheel van mij kan overnemen.'

Volgens Van den Bergh liggen er veel kansen in Suriname.

'Als de slachterij straks draait kunnen we 3.000 kippen per uur slachtten, 18.000 per dag en 90.000 per week. Ik ben de enige in Suriname met een exportvergunning naar de zogeheten Caricom-landen zoals de Bahama’s en Jamaica. Dan praat je over een afzetmarkt van 17 miljoen inwoners. Al die landen importeren nu kip, voornamelijk uit Canada. Aangezien Suriname als naburig land in tegenstelling tot Canada geen 140 procent importheffing hoeft te betalen, zijn de voorwaarden op kip te exporteren naar Caricom-landen voor mij veel gunstiger. Brazilië kan goedkoper delen leveren, maar voor hele kip en kipfilets is de export vanuit Suriname zeer lucratief. Stel dat ik een kip voor 3 dollar exporteer, dan is die uiteindelijk veel goedkoper dan Canadese kip.'

Assuria krijgt claims van omwonenden nieuw prestigieus pand aan de broek voor materiële en immateriële schade

Bouw kantoor heeft schade veroorzaakt aan woningen in de buurt

- 'De muren van mijn huis vertonen scheuren en de deuren zijn beschadigd'
- Hoger Beroep in rechtszaak bewoners tegen bouw (nog) niet behandeld...


De Ware Tijd bericht vandaag, donderdag 2 januari 2020, dat verzekeringsmaatschappij Assuria, die onlangs een nieuw prestigieus kantoor in Paramaribo heeft geopend aan de Recolaan, schadeclaims krijgt van omwonenden voor materiële en immateriële schade. 

'Bij het heien van de betonnen palen trilde en schokte mijn huis van alle kanten. Dit was heel erg storend en stressvol', zegt Dieter Calor. Het gezin was hierdoor genoodzaakt te verhuizen uit de vrij nieuwe boven- en benedenwoning die zes jaar geleden is gebouwd, op een steenworp afstand van de plek waar nu het gebouw van Assuria staat. 'Mijn vrouw en ik hebben al onze spaarcenten gebruikt en leningen gesloten om een nieuw huis te bouwen', zegt Calor.

Het protest van buurtbewoners begon ruim twee jaar geleden toen de werkzaamheden startten voor de nieuwbouw van het kantoor, behorend tot de hoogste gebouwen van het land. Kort daarna verhuisde het gezin van Calor. Hij stelt, dat het heien van de meer dan tweehonderd betonnen palen vaak tot laat 's avonds duurde, opdat het werk op tijd kon worden opgeleverd. Met herhaalde klachten van omwonenden werd geen rekening gehouden.

Calor: 'Het lawaai bezorgde ons slapeloze nachten en dat was niet respectvol naar ons toe.' Hij moest met lede ogen toezien hoe aan de binnen- en buitenmuren van zijn huis scheuren ontstonden. Daarnaast is volgens hem ook de vloer ingezakt. 'Het gaat om een huis dat goed is bevestigd in de grond, maar als dat niet zo was, zou de woning instorten.'

Calor heeft een deskundige een schaderapport laten opmaken, dat hij reeds heeft ingediend bij Assuria. Hij wil dat het verzekeringsbedrijf het pand tegen een goede prijs overneemt.

Ook een andere buurtbewoner, Eveline Ramdhan, heeft voor een schadeclaim een deskundige in de arm genomen. 'Het laatste woord in deze zaak is nog niet gezegd. Ook de muren van mijn huis vertonen scheuren en de deuren zijn beschadigd', stelt ze. Ramdhan eist dat haar woning volledig wordt hersteld. Zij brengt in herinnering, dat de buurtbewoners in 2017 een Kort Geding hadden aangespannen om de bouw van het 56 meter hoge gebouw te stuiten. De rechter wees de eis af. 'We zijn in hoger beroep gegaan, maar hebben hierover niets meer vernomen', stelt Ramdhan.

Zowel zij als Calor zegt dat nimmer een buurtonderzoek is gedaan voor de bouw van het pand van Assuria. Tijdens de werkzaamheden was er ook geluidsoverlast. 'Het lawaai van onder andere het zwaar materieel heeft ons leefplezier verpest. Bovendien kon ik mijn voordeur niet openen, omdat er stof binnenkwam. Ik had geen rust en was hierdoor elk weekend weg.'

60-Jarige opgepakte drugshandelaar verkocht al 30 jaar drugs

Man bij inval in woning te Domburg aangehouden


Het Korps Politie Suriname meldt vandaag, donderdag 2 januari 2020, dat de 60-jarige M.M. zondag 22 december na een drugsinval door de politie van de afdeling Narcotica Brigade in zijn woning in het politie ressort Domburg is aangehouden. 

Tijdens de inval stuitte de politie op wikkels cocaïne die reeds waren verpakt voor de verkoop, verpakkingsmateriaal en een geldbedrag in Surinaamse dollars.

M. verklaarde tijdens zijn verhoor reeds dertig jaar drugsverkoper te zijn. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld.

De Narcotica Brigade werd tijdens deze inval bijgestaan door de politie van het bureau Domburg en de Narcotic Intelligence Unit (NIU)

Frangie, voorzitter Bankiersvereniging, hoopt op rustige aanloop naar verkiezingen

'Financiële markten hebben behoefte aan rust en voorspelbaarheid'


Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), spreekt vandaag, donderdag 2 januari 2020 op Starnieuws de hoop uit, dat in dit nieuwe jaar ratio de boventoon zal voeren. 

Hij hoopt, dat de aanloop en dag van de verkiezingen alles rustig zullen verlopen. 'Financiële markten hebben behoefte aan rust en voorspelbaarheid. Deze hebben een goed effect op de economie en een van de meest belangrijke ankers, de wisselkoers.'

De SBV zal in nauw overleg met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën de economische risico’s zichtbaar maken en deze verkleinen binnen haar mandaat. 

'Uiteraard zullen wij als banken de uitdagingen die gepaard gaan met de risico's goed monitoren en waar nodig ons intern dienen voor te bereiden om de eigen bank en het financiële systeem gezond te houden. Naast de verkiezingen zullen we als banken ook focussen op een aantal andere mijlpalen en uitdagingen. Onder andere het kredietbureau waar wij de kick-off in 2019 voor gedaan hebben, daar zal de pilot in het eerste kwartaal 2020 van start gaan. De Nationale Risico Analyse (NRA) die momenteel gaande is - waar de banken alle ondersteuning aan geven - geniet hoge prioriteit', zegt Frangie.

'De banken participeren met meer dan dertig personen in de NRA en samen met voorzitster Jennifer van Dijk-Silos zullen zij zeker in 2020 nauwgezetter dan in 2019 samenwerken. Gepaard gaande met de NRA zijn de banken druk doende samen met het bedrijfsleven, de consumentenvertegenwoordigers, BNets, CBvS en de overheid aan het analyseren op welke wijze wij het giraal betalingsverkeer voor de consument effectiever kunnen inrichten', zegt de SBV-voorzitter.

'In 2020 moeten alle banken zijn overgestapt, conform de wet op de Jaarrekening, op IFRS (International Financial Reporting Standards). Knowledge sharing en de impact van IFRS op de financiële positie van banken zullen een van de aandachtspunten zijn voor de banken. Concluderend kan gesteld worden, dat het economisch een uitdagend jaar zal worden voor banken, mede vanwege de verkiezingen. Intern hebben de banken ook veel te doen om het systeem op een hoger niveau te krijgen. Maar, als wij zoals de afgelopen jaren, wederom intensief als banken zullen samenwerken alsook de communicatie met de samenleving open en transparant houden, verwachten wij dat ondanks de vele uitdagingen wij er als geheel goed doorheen kunnen komen', aldus Frangie.

Sluiting dreigt voor in deplorabele staat verkerend Internaat Warishi in Nickerie

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Internaat moet zelf de reparaties bekostigen - Overheid beweert geen geld te hebben...

'Als het inderdaad zover komt zullen de kinderen zelf voor onderdak moeten zorgen en dat wordt moeilijk'


Het Internaat Warishi in Nickerie voldoet niet aan de hedendaagse eisen en het pand verkeert in een deplorabele staat. Zo lekt het dak en werken de toiletgroepen niet goed. 'Dit moet beter, want de de kinderen hebben recht op betere leefomstandigheden. Indien zaken niet aangepakt worden kan men overgaan tot sluiting', zegt beheerder Jerome King vandaag, donderdag 2 januari 2020, in de Ware Tijd.

Hoewel het om een overheidsgebouw gaat. moet het internaat zelf de reparaties bekostigen. Het districtscommissariaat zegt volgens de beheerder ook geen geld te hebben voor reparatie. De afdeling Bureau Opvanginstellingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft schriftelijk een ultimatum gesteld tot uiterlijk februari 2020, anders wordt het internaat gesloten.

De beheerder kan niet begrijpen dat de overheid met sluiting dreigt. 'Als het inderdaad zover komt zullen de kinderen zelf voor onderdak moeten zorgen en dat wordt moeilijk. Het gebouw gaat steeds meer achteruit en we krijgen ook geen hulp van geen enkele instantie. Het is een pand van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, maar als wij daar aankloppen dan horen wij dat er geen geld is.'

King zegt ook hulp gezocht te hebben bij districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe, 'maar ook zij heeft aangegeven dat er geen geld is'. Zij heeft samen met haar collega van Apoera begin december het internaat bezocht, 'maar, ze hebben ons niks beloofd'. Hij vindt het heel jammer dat er geen geld vrijgemaakt wordt voor een gebouw waarin kinderen zijn ondergebracht.

De districtscommissaris ontkent het verhaal van de beheerder: 'Het is een pertinente leugen die King vertelt. Integendeel hebben wij samen met onze staf het internaat bezocht en we zijn bezig te bekijken hoe wij de zaken gaan aanpakken. Het heeft onze aandacht.'

King stelt, dat hij half december gebeld heeft met het Kabinet van de President. Daar zei men, dat hij na de feestdagen weer contact moet opnemen. 'We krijgen subsidie, maar die mogen wij niet besteden aan het gebouw, omdat het bestemd is voor de kinderen. We hebben niet lang terug een donatie ontvangen van het Kansfonds in Nederland.' Deze donatie is bestemd voor de aanschaf van meubilair.

Als het ministerie doorzet komen volgens King negentien kinderen op straat te staan. Deze kinderen, zeventien uit Apoera en twee uit Albina, volgen hoger onderwijs in Nieuw-Nickerie. Hij heeft intussen verschillende instanties en personen aangeschreven over het probleem, 'maar, de reacties zijn uitgebleven. We zitten nu met de handen in het haar en kijken uit wat de komende dagen ons zullen brengen.'

Belfort (ABOP) verontwaardigd over record aantal verkeersdoden in 2019 - 'Jammer, verontrustend en triest'

'Overheid doet weinig om mensen te dwingen tot verantwoord gedrag in het verkeer'


Dat het jaar 2019 is afgesloten met tachtig verkeersdoden - vier meer dan in 2018 - vindt ABOP-parlementariër Edward Belfort 'jammer, verontrustend en triest'. De volksvertegenwoordige, tevens ex-minister van Justitie en Politie, merkt dat het ondanks herhaaldelijke oproepen om verantwoord rijgedrag aan de dag te leggen, toch misgaat, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 januari 2020.

In zijn politiek programma 'Sranan Tide Na Dey' roept Belfort ook vaak op om op verantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer. Hij richt zich vooral tot jeugdige verkeersdeelnemers. Hij kan zich niet voorstellen dat er op oudjaarsdag drie doden zijn gevallen in het verkeer. 'In één dag drie verkeersdoden. Waar gaan we naartoe? Dit is heel triest. Mensen willen niet luisteren, mensen plannen niet.' 

Hoewel hij het ermee eens is dat veel te wijten is aan het gedrag van verkeersdeelnemers, vindt Belfort dat de overheid nog weinig doet om de mensen te dwingen tot verantwoord gedrag in het verkeer. Hij wijst erop dat nog veel plaatsen waar dat dringend nodig is geen drempel hebben, zoals op de hoeken van de Brokopondolaan/Jagernath Lachmonstraat en de Bindastraat/Jagernath Lachmonstraat. De politicus is ervan overtuigd dat dit soort maatregelen veel verandering teweeg kunnen brengen. 'Als dat is gebeurd, kun je als overheid met recht zeggen, we hebben alles gedaan om verkeersongelukken te beteugelen.'

Hij haalt aan dat er tijdens zijn ministersperiode, van 2012 tot 2015, een systeem was ingesteld waarin politievoertuigen met zwaailichten rondreden en vervolgens een kwartier met de zwaailichten aan ergens stopten. Dat was bedoeld om weggebruikers erop te attenderen, dat de politie in de buurt is en iedereen dus alert te houden. Hij noemt ook de 'Police Award Night' die onder zijn bewind is geïntroduceerd met het doel om politieambtenaren die zich extra hebben ingezet met een award te motiveren. 'Deze dingen zijn ineens weggevallen.' 

Met zwaardere boetes en strakkere maatregelen denkt de politicus dat het gedrag in het verkeer een positieve wending kan krijgen.

Korpschef Prade vindt nieuwe wagens, motorfietsen, fietsen en apparatuur basis voor 'excellente dienstverlening'

'De middelen zijn er, maar de factor mens baart ons toch wel wat zorgen'

'Politiemannen die hun job niet begrijpen en hun verantwoordelijkheid niet willen oppakken, maar, dat komt allemaal goed'


'Het Korps Politie Suriname (KPS) gaat voor een excellente dienstverlening naar de samenleving toe. De basis hiervoor is gelegd in 2019. De middelen zijn aangeschaft, zoals wagens, motorfietsen, fietsen en apparatuur. De financiële positie van de politie heeft een dusdanige wending gekregen, waardoor het korps beter uit de voeten kan. Wat noodzakelijk is, kan het korps nu zelf aanschaffen en is niet afhankelijk van een lange weg die afgelegd moet worden om aan middelen te komen.'

Dit zegt korpschef Roberto Prade vandaag, donderdag 2 januari 2020 op Starnieuws over de verwachtingen van dit jaar.

'Wij willen de veiligheid - zoals de roep klinkt uit de samenleving - gaan garanderen', zegt Prade. Vroeg in dit nieuwe jaar wordt het KPS verder versterkt met een lichting van 170 personen voor de basispolitie. 'Het ziet er allemaal goed uit moet ik zeggen', stelt Prade.

De informatiepositie van de politie is volgens hem op een redelijk niveau. Onlangs is op de Jules Sedney Haven 855 kilo cocaïne onderschept. 'Dit is allemaal het resultaat van de versterking van de informatiepositie van de politie. Wij zijn nog niet op het gewenste niveau. Het doel is om gewoon de beste te worden binnen het Caribisch gebied. En natuurlijk als wij de beste zijn in het Caribisch gebied, zullen wij het ook goed doen in Suriname', concludeert de politie topman.

De medewerking die het KPS krijgt van de samenleving via tips en informatie wordt bijzonder op prijs gesteld. De korpschef kijkt uit naar meer tips en meer informatie vanuit de gemeenschap. Dit zal op een gepaste manier worden aangemoedigd. Vroeg in het jaar zullen er meer mededelingen worden gedaan. Prade is ervan overtuigd dat de samenleving daarop zal inspelen.

Hij beweert, dat heel wat criminelen opgesloten zijn, waardoor er nu zelfs een tekort is aan ruimte in de cellenhuizen.

De politiechef merkt op, dat er zo nu en dan nog incidenten zijn die zorgen baren. Dit zal op een gepaste manier worden aangepakt. Alle mogelijkheden zullen worden benut om meer successen te boeken. De samenleving zal worden aangespoord om de broodnodige informatie door te geven.

Bij de jaarafsluiting van het KPS heeft de korpschef aangegeven dat een nieuwe 'Most Wanted' lijst komt met een 'extra dimensie' voor succes.

'De samenleving mag rekenen op de politie. Wij werken er hard aan om dat professionele korps te gaan worden waar de samenleving naar uitkijkt. Een korps waar eenieder trots op mag zijn. Natuurlijk zijn er hier en daar wat zaken die nog knellen, maar wij werken er hard aan. De factor mens speelt een belangrijke rol in deze. De middelen zijn er, maar de factor mens baart ons toch wel wat zorgen. Politiemannen die hun job niet begrijpen en hun verantwoordelijkheid niet willen oppakken. Maar, dat komt allemaal goed. Wij gaan gewoon voor het beste in dit nieuwe jaar. Er zijn wat zaken die wij in place willen brengen, die sowieso zullen aanslaan in de samenleving.'