zaterdag 2 februari 2013

SVJ op lange tenen getrapt door eerlijke uitspraken 'mediadeskundige' in staatsprogramma InfoAct

Journalistenvereniging en zusje Ramcharan hebben moeite met kritische houding ‘mediawerkers’


SVJ negeert recht op vrijheid van meningsuiting: kwalijk van een journalistenvereniging

02-02-2013   COLUMN  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Ik ben deze dagen zowel de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), haar voorzitter en oud-de Ware Tijd journalist Wilfred Leeuwin, en hun zuster in de strijd tegen criticasters van de journalistiek en tegen vermeende plagiaatcriminelen Nita Ramcharan, dankbaar voor hun aan de dag gelegde overspannen gedrag en reacties. Zij, en alleen zij, zijn degenen die de afgelopen dagen de Surinaamse journalistiek ernstig schaden met hun onvoorspelbare gedrag en vanuit frustratie voortkomende reacties.

SVJ kiest aanval en gaat voorbij aan hoor- en wederhoor
De irritatie en frustratie bij de SVJ lijkt plotseling uit alle poriën te komen. Het lijkt erop alsof de vereniging zich heeft voorgenomen om dit jaar eindelijk eens aan het werk te gaan voor de sector. Jammer en helaas wordt dàt echter op een totaal verkeerde, aanvallende, wijze aangepakt. Van enig volwassen overleg is geen sprake, neen, de SVJ kiest meteen – heel ondemocratisch en zonder hoor- en wederhoor toe te passen – de aanval, op een welhaast revolutionaire wijze (klinkt mij natuurlijk bekend in de oren, want ook ik ben ooit aangevallen geweest door de SVJ zonder dat met mij vantevoren was gesproken).

Geen laster, geen smaad en zeker geen intimidatie: Smeulders mag zeggen wat hij wil
Vandaag werd bekend, dat de journalistenvereniging van plan zou zijn om de staat Suriname internationaal aan te klagen, enkel en alleen om een paar onwelgevallige uitspraken van een zogenoemde mediadeskundige in een staatsprogramma. Die uitspraken waren geen laster en smaad  en zeker geen intimidatie en nog altijd bestaat er in Suriname ook zoiets als vrijheid van meningsuiting. Maar, kennelijk bestaat die vorm van vrijheid niet voor de SVJ en Starnieuws-eigenaar Nita Ramcharan, twee handen op één buik.

In het overheidsprogramma InfoAct, gepresenteerd door de altijd goed gebekte Clifton Limburg, was afgelopen week Jan Smeulders aanwezig die werd gepresenteerd als ‘mediadeskundige’.  Smeulders had de nodige kritiek op Surinaamse journalisten en media, die volgens hem onvoldoende nationalisme aan de dag zouden leggen. Niet een uitspraak waar ik me in kan vinden, maar hij mag het zeggen, toch?
Journalisten zouden er, aldus Smeulders, een gewoonte van gemaakt hebben steeds maar aanvallen te openen op de regering en president Desiré Bouterse. Dat mogen journalisten, maar ook dat mag hij zeggen in democratisch Suriname in een staatsprogramma, in een land waarin de nationale journalistenvereniging persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zo belangrijk vindt, maar niet als het gaat om een staatsprogramma en om Jan Smeulders. 

Volgens sommigen zou InfoAct teveel paars gekleurd zijn. Niet  vreemd toch, gelet op het feit dat het een staatsprogramma is. De inhoud wordt door de staat aangestuurd, laat iedereen daar niet moeilijk over doen. Duidelijk en logisch, vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor de radiozender SRS en een tvomroep als de STVS. Kijkers van InfoAct weten dat dondersgoed en wie problemen heeft met de inhoud kijkt toch niet, of is dat net iets te gemakkelijk? 
Natuurlijk, criticasters zouden kunnen tegenwerpen dat het programma betaald wordt door de burgerij en daaronder zijn niet alleen sympathisanten van de NDP. Dat is een punt. Maar, men zou de kritieken dan moeten richten op de regering of op de zenders/omroepen die InfoAct uitzenden. Alleen maar kritiek spuien via allerlei columns en fora op het internet zet geen zoden aan de dijk.

SVJ-voorzitter respecteert niet vrijheid van meningsuiting
‘Dit is een zwaarwichtige situatie. Als hij in het programma van het Kabinet van de President, journalisten op intimiderende toon aanvalt en beschuldigt, is het een slecht teken aan de wand.’ Dit was de overtrokken reactie van pitbull SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin in de Ware Tijd van zaterdag 2 februari 2013. 
Maar, feitelijk is het een slecht teken aan de wand, dat Leeuwin de vrijheid van meningsuiting niet respecteert en dat voor een voorzitter van een journalistenvereniging. Het geeft te denken. Vooral, nu Smeulders zich niet schuldig heeft gemaakt aan laster of smaad of intimidatie. Hij heeft niets meer en niets minder gedaan dan zijn mening en gevoelens geuit over de Surinaamse journalistiek, natuurlijk in een gekleurd programma en natuurlijk vanuit een bepaalde invalshoek. Logisch. Dat zouden meer mensen in de Surinaamse journalistieke kleine wereld eens moeten doen, eerlijk durven te spreken over hun eigen beroepsgroep, en goed in de spiegel kijken.

Het stak hem, Leeuwin, des te meer, daar Smeulders ‘de vrije teugels’ kreeg in een door de staat betaald televisieprogramma. Dat zou niet mogen, aldus de SVJ-voorzitter.

De enige die schade toebrengt aan journalistieke sector is SVJ
De journalistenvereniging kondigde aan via de Ware Tijd dat de staat mag rekenen op aanklachten bij onder meer de Associatie van Caribische Mediawerkers en bij Verslaggevers Zonder Grenzen. ‘Dit zal zeker een negatief effect hebben op de positie van Suriname op de wereldranglijst voor persvrijheid’, aldus Leeuwin. Kennelijk ziet de SVJ-voorzitter niet in, dat juist door zijn optreden de afgelopen dagen, met steun van zijn schaduw Ramcharan, schade wordt toegebracht aan de positie van Suriname op de wereldpersvrijheidlijst van de internationale organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen.

Afgelopen week publiceerde de eigenaar van Starnieuws en werkgever van Leeuwin, Nita Ramcharan, al een gepeperde column op haar nieuwswebsite over het optreden van Smeulders in InfoAct en in het algemeen over de wijze waarop dat programma wordt samengesteld. Hierin stelde ze onder andere:

‘In één uitzending van Info Act is er zoveel onzin gestort over de hoofden van de samenleving, dat een ‘sibibusi’ nodig is om de ether schoon te vegen. De censor van de jaren tachtig mocht zich gisteren uitleven in het programma van het kabinet van de president. Jan Smeulders werd door perschef Cliffton Limburg opgevoerd als de mediadeskundige die eventjes een lezing hield over hoe journalisten zich dienen te gedragen in een democratische samenleving, anno 2013.

De blunder van vicepresident Robert Ameerali op de opening van de trainingsweek van de Surinaamse Vereniging van Journalisten werd aangedikt door Smeulders, die de mening deelde dat journalisten in dienst zijn van de regering. Zij moeten wat de regering te vertellen heeft, doorgeven aan de samenleving. Het enige verschil is dat de overheid niet komt kijken over de schouders van de journalist wat die schrijft. Daar weet Smeulders er alles van, want in de jaren tachtig bepaalde hij wat journalisten mochten opschrijven.(…)’

In de laatste alinea van de column (zie hieronder) toont Ramcharan de Surinaamse burger te onderschatten. Die burger laat zich geen 'meningen opdringen die niets te maken hebben met het regeringsbeleid'. Die burger laat zich geen zand in de ogen strooien en op het verkeerde spoor zetten door InfoAct. Ramcharan denkt dat de burger door een programma als InfoAct, waarvan iedereen wel weet dat het een gekleurd staatsprogramma is, zich laat beïnvloeden. Het zijn de opmerkingen van iemand die lijkt een persoonlijke aversie te hebben  tegen Limburg en InfoAct en dat op een duidelijke gefrustreerde wijze uit in haar column op haar eigen website, Starnieuws, het enige mediabedrijf dat de tekst heeft gepubliceerd. Het zijn de opmerkingen van iemand die de inhoud van haar eigen nieuwswebsite eens tegen het licht zou moeten houden en die artikelen alvorens te plaatsen eerst eindredactioneel zou moeten corrigeren.

'(...) Steeds weer worden controversiële personen in Info Act opgevoerd die zelfs tekeer gaan tegen coalitiepartners. Er wordt niet corrigerend opgetreden door president Desi Bouterse. Dit betekent dat de perschef groen licht heeft van het staatshoofd om onbeperkt mensen de ruimte te geven om het volk meningen op te dringen, die niets te maken hebben met het regeringsbeleid. Info Act is een programma dat het beleid van de regering dient uit te leggen aan het volk. De informatie hoort feitelijk te zijn. Het beleid dat de regering uitvoert, moet zakelijk worden belicht. Het programma, dat met geld van het volk wordt betaald, wordt misbruikt om mensen zand in de ogen te strooien en op een verkeerd spoor te zetten.(...)'


Vrijheid van meningsuiting is grondwettelijk recht voor iedereen
Ik kan en wil niet oordelen over wat Jan Smeulders zoal in de jaren tachtig zou hebben bepaald, maar wat Nita Ramcharan doet valt ook niet goed te praten. Net als Leeuwin lijkt zij ook finaal voorbij te gaan aan het democratisch recht van iedereen, en dus ook van Smeulders en dus ook van Limburg en dus ook van Infoact, op vrijheid van meningsuiting of je het nu eens of oneens bent met die uiting. 

Je hebt hetgeen iemand zegt of beweert, ook als je toevallig Nita Ramcharan of Wilfred Leeuwin heet, te respecteren. Bevalt hetgeen je hoort je niet, jammer. Maar, alles wat Smeulders en Limburg in InfoAct hebben gezegd valt nu eenmaal binnen het grondwettelijk recht van vrijheid van meningsuiting: er was geen sprake van laster, smaad of intimidatie. En zowel Nita als Wilfred weten dat het hier gaat om een staatszender en dat daardoor natuurlijk alles wat gezegd en gesproken wordt op een bepaalde manier is ingekleurd. Niets nieuws dus onder de zon. 
Gewoon accepteren en geen olifant van een mug maken, want juist door dat te doen breng zij, Ramcharan en Leeuwin, de eigen sector onnodig veel schade toe en nièt Smeulders, Limburg of InfoAct.

Noot:
Columnist Idris Naipal (VHP'er) blijkt het volledig eens te zijn met de opmerkingen van Ramcharan. Hij is Ramcharan gevolgd in haar column door in een eigen column Clifton Limburg onder vuur te nemen.
En, ook met Naipal - die een verwoed tegenstander van Bouterse en van alles wat paars kleurt is - ben ik het in essentie niet eens. Hetgeen Limburg doet in zijn presentatie van programma's als InfoAct wordt natuurlijk aangestuurd vanuit de regering en van de paarse NDP. Mag dat niet? Iedereen weet dat het staatsprogramma's zijn die Limburg presenteert. 
Natuurlijk komen de kritieken op Limburg en zijn programma's uit de hoek van politieke tegenstanders van de NDP, Bouterse en de regering. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar, dergelijke kritieken zijn dan ook nauwelijks gestoeld op enige kennis van voorlichting, pr en journalistiek, maar komen vooral voort uit een diep zittende, welhaast emotioneel geladen, aversie tegen hun 'opponenten', waarin de werkelijkheid van vandaag de dag uit het oog wordt verloren. 'Discussies' en kritieken zijn helaas zeer (politiek) gekleurd en nauwelijks objectief en relativerend te noemen.
Wanneer mensen moeite hebben met de inhoud van programma's als InfoAct, dan moeten zij niet de presentator 'aanvallen', maar de staatszenders die het uitzenden en of de regering Bouterse-Ameerali en of de NDP. 
Overigens, niemand is verplicht om naar door Limburg gepresenteerde programma's op tv of radio te kijken of te luisteren...... Geen enkele Surinamer kijkt tv of luistert naar de radio met achter zich een zwaar gewapende CTU-rambo (Counter Terrorism Unit, geleid door Dino Bouterse) die de kijker dwingt om naar InfoAct te kijken of om naar de SRS te luisteren of om naar de STVS/SRS te kijken of Starnieuws te lezen.  Surinaamse burgers zijn niet dom en kunnen zelf wel bepalen of inschatten hoe zij de inhoud van welk programma waar dan ook, moeten beoordelen.

Het Kabinet van de President heeft maandag 4 februari 2013, in een verklaring, afstand genomen van uitspraken gedaan in het overheidsprogramma InfoAct en eieren voor zijn geld gekozen.Volgens het Kabinet zouden die uitspraken niet behoren tot het beleid van de regering ‘casu quo de president van de Republiek Suriname’. Het is opmerkelijk dat deze verklaring pas wordt uitgebracht na de nodige 'djugu djugu' in de media en niet meteen na de gewraakte uitzending.
Deze verklaring lijkt te nu te duiden op censuur op de inhoud van het eigen programma InfoAct, om kritikasters zoet te stemmen.
De regering Bouterse-Ameerali benadrukt in de verklaring het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid, zoals vastgelegd in artikel 19 van de Grondwet te allen tijde te respecteren. De verklaring is ondertekend door perschef Clifton Limburg.
En nu maar hopen, dat types als Nita Ramcharan, Wilfred Leeuwin (SVJ) en anderen die zich in negatieve zin kritisch hebben uitgelaten over de opmerkingen van Jan Smeulders, genoegen nemen met deze korte formele verklaring van het Kabinet van de President. Sommige van die criticasters zijn zo zuur, dat ze mogelijk ook wel weer op deze verklaring op- en aanmerkingen zullen hebben, vooral omdat deze is opgesteld door Limburg.