zondag 8 april 2018

Landbouwgebieden Commewijne, Saramacca en Wanica getroffen door zware regenval

(Bron foto: NII)
LVV-minister Soerdjan: 'De nodige maatregelen zullen niet uitblijven'


Landbouwgebieden in Commewijne, Saramacca en Wanica zijn getroffen door de zware regens. Dit blijkt uit rapportage van de zogenoemde werkarmen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) die gedaan is aan minister Lekhram Soerdjan.

De bewindsman zegt vandaag, zondag 8 april 2018, via het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat hij oog heeft voor de productiegebieden. De nodige maatregelen zullen niet uitblijven, zegt de bewindsman. Commewijne is het zwaarst getroffen.

Hoewel Saramacca in veel mindere mate last heeft gehad van de regens blijft dit gebied onder observatie van LVV.  'Als de regens doorgaan zullen zij ook problemen ondervinden', zegt Soerdjan.

In Commewijne is er vanuit het overleg met het districtscommissariaat en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie reeds een graafmachine aan het werk gezet. Er is echter meer capaciteit nodig. Door tussenkomst van NV Suriname Zwaar Materiaal (Surzwam) zal vandaag nog worden nagegaan welke de geschikte machines zijn en hoeveel nodig zijn voor het werk. Hierna zullen de machines naar dit gebied gedirigeerd worden zodat het werk sneller aangepakt kan worden.

Het water in rivieren is hoog door de maanstand. Dit maakt dat de drainage niet zo effectief is, waardoor de gebieden langer onder water liggen. De minister is voorstander van een preventieve aanpak. 'Wij hoeven niet te wachten op de regen, calamiteiten om dan pas in te grijpen. We kunnen alvast een scan maken van de landbouwgebieden en meteen de nodige aanpak daaraan koppelen', zei Soerdjan bij zijn kennismaking op LVV. Hij wil deze week nog hiermee beginnen.

Libanese sjiitische terreurgroep Hezbollah actief in crimineel milieu Colombia

Hezbollah verdient geld in Colombia met witwaspraktijken, autodiefstal, internationale drugshandel

(Bron foto: Times of Israël)

'Hezbollah is een terroristische organisatie en is tot in de kern verrot'


Witwaspraktijken, autodiefstal, internationale drugshandel en een groot aantal illegale zaken die met van alles te maken hebben, van textiel tot rundvlees - dit zijn enkele manieren waarop de Libanese sjiitische terreurgroep Hezbollah geld verdient, althans in Colombia. Ambtenaren daar werken samen met ambtenaren van het Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) en hebben de afgelopen drie jaar de brede zakelijke belangen van de terreurgroep in Colombia gedocumenteerd. 

Een  gezamenlijk veiligheidsrapport van de DEA en Colombia over het onderzoek, gebaseerd op een uitgelekt exemplaar van het verslag naar Colombiaanse en Amerikaanse overheidsfunctionarissen, werd vorige week gepubliceerd in Colombiaanse media, meldt het Israëlische Channel 10 vandaag, zondag 8 april 2018.

Het plot behelst het verkrijgen van juridische documenten waarmee Hezbollah-terroristen het land zouden kunnen infiltreren en bedrijven zouden kunnen leiden. De terreurgroep deed dit door samen te werken met lokale vervalsers en met de lokale georganiseerde misdaad - vooral La Oficina de Envigado (het Bureau van Envigado), een drugskartel en een criminele organisatie opgericht als handhavings- en verzamelingsafdeling van het Medellin-kartel van Pablo Escobar.

De onderzoekers hebben nauwe banden gevonden tussen Hezbollah en de lokale criminele groep, waarvan wordt geloofd dat het de Libanese terroristen heeft geholpen om de markt in handen te krijgen van de vele artikelen die worden verkocht door het brede netwerk van winkels. Onder die winkels bevinden zich onder meer outlets voor kleding, voedsel, kolen en andere energiebronnen.

Hezbollah smokkelde geld voor de bedrijven naar Colombia en zou met de hulp van lokale criminelen het exclusieve recht krijgen om te verkopen in een wijk of gemeenschap, waardoor winst wordt gegarandeerd. Het meeste verdiende geld - zelfs 80 procent - zou naar Libanon worden teruggestuurd om terreurprojecten van Hezbollah te financieren.
Het geld werd via verschillende Europese banken overgeboekt van Colombia naar Libanon, aldus het rapport.

Het grootste deel van het personeel dat voor Hezbollah in Colombia werkt, wordt gerekruteerd uit Libanon of uit de moslimgemeenschap van Colombia, aldus het rapport. Hezbollah rekruteerde werknemers via social media en contacten bij moskeeën. Er zijn ongeveer 10.000 moslims in Colombia, aldus het rapport, maar hun aantal de laatste jaren gestaag is toegenomen.

Tijdens een informatieve bijeenkomst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de inspanningen van dat land om Hezbollah aan te pakken,  zei de directeur van het National Counterterrorism Center Nicholas J. Rasmussen:

'Hoewel er veel vooruitgang is geboekt, is er nog steeds veel te doen. Hezbollah is niet onderworpen aan VN-sancties, noch is het regionaal of nationaal gesanctioneerd in Zuid-Amerika, ..., plaatsen waar de groep actief is. Daarnaast hebben sommige landen ervoor gekozen alleen de militaire vleugel van Hezbollah aan te wijzen, waardoor de zogenaamde politieke vleugel intact blijft, maar dat is een vals onderscheid! Vergis je niet: Hezbollah heeft geen politieke vleugel. Het is een unieke organisatie, een terroristische organisatie en is tot in de kern verrot, deze hiaten zijn niet alleen symbolisch, ze beperken het vermogen van overheden om Hezbollah-activa te bevriezen, hun frontbedrijven te sluiten, hun fondsenwerving en rekruteringsmogelijkheden te elimineren en hun bijbehorende netwerken te vervolgen.'

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentinië, Nicaragua en Cuba zijn de landen in de regio die op de een of andere manier de deuren naar Iran en hun banden met Hezbollah openden, volgens een Infobae-artikel.
(Suriname Mirror/The Jerusalem Post/Hamodia/Blu Radio/La Gran Epoca)

Brazilië bereidt zich voor op de zesde jaarlijkse Week van Inheemse Volkeren

Cultureel festival met traditionele gerechten,  spelen en dansenMet het thema 'Empowering Inheemse Vrouwen' bereidt Brazilië zich voor op de zesde jaarlijkse week van inheemse volkeren, een cultureel festival met traditionele gerechten, spelen en dansen. Verwacht wordt dat meer dan 5.000 inheemsen uit tien etnische groepen het grootste festival van het land zullen bijwonen.

Inheemse mensenrechtenactivisten zullen het podium betreden, discussies leidend over de huidige staat van inheemse gemeenschappen, hun strijd voor mensenrechten en gelijkheid en hun strijd voor vooruitgang.

'Net als in voorgaande jaren hopen we dat de Week der Inheemsen dit jaar een echt moment van integratie zal zijn tussen de etnische groepen die naar de bijeenkomst komen en de niet-inheemse bevolking die deelneemt aan wedstrijden, deelneemt aan discussies of ambachten en producten die zo overal worden gewaardeerd in de wereld', zei Viviane Cunha, gemeentesecretaris van Onderwijs van Sao Felix do Xingu en organisatrice van het evenement.
Leden van de Kayapo, Tembe, Wai Wai, Kaxuyana, Xikrin, Gaviao, Guajajara, Parakana, Surui, Munduruku, Juruna en Bare gemeenschappen zullen naar verwachting aanwezig zijn.

Fotografie en kunsttentoonstellingen, documentaires over etnische tradities uit Zuid-Amerika zullen voorafgaan aan het langverwachte evenement in Sao Felix do Xingu, dat zijn deuren opent voor kunstliefhebbers van 2 april tot 4 mei.

Het festival begint op 15 april en eindigt op 19 april na een week van verhalen vertellen, culturele presentaties, uitgebreide tentoonstellingen van historische artefacten en live optredens. Diensten die ook beschikbaar zijn, zijn onder meer burgeractie, documentatie, juridische bijstand, gezondheid, sociale en tandheelkundige registratie en documentatie, speciaal voor de inheemse deelnemers van het evenement.

(Suriname Mirror/TeleSUR)

Minister Ferrier: 'Het onderwijs biedt geen gelijke kansen aan kinderen'


'Onmogelijk kind over te laten gaan zonder na te gaan waarom het bepaalde leerstof niet onder de knie krijgt'


Leerlingen die op school niet mee kunnen moeten eerder worden opgemerkt. Dit stelt minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aldus vandaag, zondag 8 april 2018, de Ware Tijd. Zij zegt, dat het onmogelijk is een kind over te laten gaan zonder na te gaan waarom het bepaalde leerstof niet onder de knie krijgt. Om dit probleem aan te pakken, zal het accent gelegd worden op het speciaal onderwijs. 

'Deze kinderen moeten eerder opgemerkt worden', stelt de bewindsvrouwe. Ferrier merkt op dat het wegens leeftijd over laten gaan, een regel is die ooit is bedacht, zonder dat onderzocht is wat de gevolgen daarvan zijn.

'De leerling gaat niet over, omdat die over kennis beschikt. Op geen enkel niveau wordt aandacht besteed om de kennis bij te brengen.' De minister betreurt het, dat een leerling op vijftienjarige leeftijd bepaalde zaken nog steeds niet begrijpt. Uit een tijdige diagnose moet blijken waarom het kind niet mee kan. Aan de hand van de uitkomst wordt op die punten ingespeeld. 'Die zaken waarom het kind niet mee kan, moeten worden bijgewerkt.'

Ferrier is de mening toegedaan, dat het onderwijs geen gelijke kansen biedt aan kinderen. Ze wijst op de leerstof die leerlingen nu al in de eerste klas van de basisschool moeten doornemen. 'Het is niet eerlijk naar het kind toe.'

In haar werk als psychologe heeft ze volgens eigen zeggen regelmatig kinderen die waren doorverwezen naar het speciaal onderwijs, terug laten plaatsen in het regulier onderwijs.

Jogi (VHP): 'Brede groep ministers moet zich bezighouden met probleem wateroverlast'

'De president moet kijken op welke wijze er een compensatie kan komen voor landbouwers'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat er een brede groep van ministers zich moet bezighouden met het probleem van wateroverlast in verschillende delen van het land. Dit zou volgens hem moeten gebeuren onder leiding van president Desi Bouterse. 

'Er moeten ook voldoende middelen worden vrijgemaakt om het probleem zo snel mogelijk op te lossen', zegt Jogi vandaag, zondag 8 april 2018, op Starnieuws. Het Assembleelid benadrukt dat diverse lozingen opgehaald moeten worden.

Hij heeft zich georiënteerd in verschillende gebieden, waaronder Pomona. 'De lozingen zijn begroeid waardoor het water niet goed kan wegstromen. Veel landbouwpercelen zijn onder water. De landbouwers en telers van pluimvee zitten met hun handen in het haar.'

De politicus merkt op, dat veel boeren aan de grond zijn. Groenteprijzen waren nagenoeg het hele jaar laag. Met de aanhoudende regen zijn veel gewassen vernietigd. 'Niemand kijkt naar deze groep om, terwijl de mensen het bijzonder moeilijk hebben. De president moet kijken op welke wijze er een compensatie kan komen', zegt Jogi. Hij denkt aan het verstrekken van kunstmest en andere inputs.

Met het oog op de grote regentijd moet volgens Jogi zo snel mogelijk worden gehandeld. Hij heeft tot nu toe weinig actie gemerkt van de regering.

Niet alleen het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie moet in actie komen. Landbouw, Veeteelt & Visserij, Regionale Ontwikkeling en Financiën moeten ook deel uitmaken van het ministersteam.

Het Assembleelid wijst erop dat veel landbouwers en veehouders geen andere inkomsten hebben. 'Daarom moet dit probleem breed worden bekeken. De president moet een crisisteam instellen', meent Jogi.

Hoogste prioriteit voor minister Pengel: wateroverlast aanpakken

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)
Pengel bezoekt Dijkveld, Beekhuizen, Elisabethshof, Clevia en Commewijne

 
Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft een redelijk beeld gekregen van gebieden die te maken hebben met wateroverlast in Paramaribo en Commewijne. 'Het doel van de veldoriëntatie zaterdag was om belangrijke pompen, sluizen en kanalen te bekijken', zegt de bewindsman vandaag, zondag 8 april 2018, op Starnieuws. 

Hoogste prioriteit is om de wateroverlast aan te pakken. De minister heeft samen met de afdeling Ontwatering en leden van het managementteam van het ministerie diverse plekken aangedaan. Er is een bezoek gebracht aan Dijkveld, Beekhuizen, Elisabethshof, Clevia en Commewijne.

Behalve het bekijken van de sluizen, gemalen en trenzen, heeft Pengel ook gesproken met buurtbewoners. Zij hebben ook oplossingen aangedragen voor het probleem van wateroverlast.

In Commewijne hebben districtscommissaris Ajaikoemar Kali en technische mensen van afdeling Commewijne van Landbouw, Veeteelt en Visserij de delegatie gebracht naar Alkmaar en Zorgvliet. Daar zijn er belangrijke afwateringskanalen. De districtscommissaris heeft een graafmachine ingezet om zwerfvuil dat voor verstopping zorgt, op te ruimen. Er worden diverse maatregelen getroffen om wateroverlast te minimaliseren.

Dat het wateroverlastprobleem niet iets is van vandaag de dag blijkt uit oude krantenberichten. Een willekeurige selectie uit 1962, 1963, 1972, 1974 en 1978:


Politie de Nieuwe Grond neemt 21 papegaaitjes en een raafje (ara) in beslag

Verkoper voorkomt vervolging door betalen van boete van Srd 13.000

(Bron foto's: KPS)

De politie van de Nieuwe Grond heeft na informatie vanuit de samenleving in samenwerking met het dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) 21 papegaaitjes en een raafje (ara) in beslag genomen. Dit meldt het Korps Politie Suriname (KPS) vrijdag 6 april 2018.

Volgens de informatie zouden in de Welgedacht A weg vogels ten verkoop worden aangeboden. Beide diensten troffen de verkoper en de vogels aan. De 22 vogels werden in beslag genomen.

De verkoper werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij verklaarde de vogels te hebben gekocht bij een hem onbekende man te Zanderij. Hij werd in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen.

Na het betalen van een boete van Srd 13.000 werd de man, na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie, heengezonden.

Grens tussen Aruba, Bonaire, Curaçao en Venezuela gaat weer open.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok tekent akkoord in Venezolaanse hoofdstad Caracas

(Bron foto: Panorama.com.ve)

'Dit is goed voor de Caribische regio en de relatie met buurland Venezuela'


De grens tussen Aruba, Bonaire, Curaçao en Venezuela gaat weer open. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laten weten. Blok ondertekende zaterdag 7 april 2018 in de Venezolaanse hoofdstad Caracas een akkoord dat een einde maakt aan de grenssluiting die Venezuela begin januari instelde.Venezuela sloot de grens omdat de eilanden niet genoeg zouden doen om de smokkel van onder meer drugs, wapens, geld, goud en koper tegen te gaan.


De landen hebben nu afgesproken samen actief smokkel te bestrijden. 'Door de inzet van ons diplomatieke netwerk kon ik de grenssluiting deblokkeren', zegt Blok. 'Dit is goed voor de Caribische regio en de relatie met buurland Venezuela.'


(Suriname Mirror/panorama.com.ve/minci.gob.ve/YouTube/De Telegraaf/Twitter)

Braziliaanse ex-president Lula da Silva heeft zich bij de politie gemeld en is naar een cel gebracht in Curitiba

'Ik zal het arrestatiebevel aanvaarden, ben niet bang en zal mijn onschuld bewijzen'

(Bron foto: Twitter)


De wegens corruptie veroordeelde Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva zal zich bij de politie melden. 'Ik zal het arrestatiebevel aanvaarden', zei de 72-jarige politicus zaterdag 7 april 2018 na een herdenkingsdienst voor zijn vorig jaar overleden echtgenote in São Paulo.

Bij het gebouw van de metaalarbeidersvakbond, waar hij vanaf donderdag bivakkeert, in São Bernardo do Campo, een voorstad van São Paulo, hield hij eerder vandaag een afscheidsrede voor duizenden aanhangers. Na enkele uren daarna heeft hij zichzelf bij de politie aangegeven. Hij wordt naar een cel gebracht in de stad Curitiba in het zuiden van Brazilië.Lula verdedigde zich in de toespraak tegen de beschuldigingen van corruptie, waarvoor hij tot twaalf jaar cel is veroordeeld. Eergisteren oordeelde het Hooggerechtshof dat hij een hoger beroep tegen die veroordeling in de cel moet afwachten. Een verzoek om die beslissing te herzien, werd vanmiddag afgewezen door het Hooggerechtshof.

'Als het een misdaad is om op te komen voor de armen van dit land, dan blijf ik de rest van mijn leven crimineel', klonk een strijdbare Lula.


Hij benadrukte dat hij onschuldig is en dat alle negatieve media-aandacht hem alleen maar sterker zal maken. 'Ik ben niet bang en zal mijn onschuld bewijzen.'Lula had vrijdag nog een gerechtelijk bepaalde termijn voor zijn aanmelding bij de politie laten verstrijken.

De voormalige president is betrokken bij het schandaal rond smeergeld van het staatsolieconcern Petrobras in ruil voor lucratieve overheidscontracten. Hij is wegens corruptie tot twaalf jaar cel veroordeeld. Meerdere verzoeken om tot het eind van de beroepsprocedure op vrije voeten te mogen blijven, werden afgewezen.

Lula was tussen 2003 en 2011 staatshoofd van Brazilië. Bij de verkiezingen van oktober wilde hij zich opnieuw kandidaat stellen voor het hoogste staatsambt. Het is onduidelijk of dat na zijn opsluiting nog mogelijk is. De peilingen worden in elk geval aangevoerd door Lula met 36 procent.

(Suriname Mirror/De Morgen/El Pais/NOS/Twitter/YouTube)