zondag 22 mei 2016

Den Blauwvinger: Laf en schijnheilig gedrag van door de mand gevallen volkspresident Bouterse

COLUMN: Bouterse lijkt vakbeweging te ontlopen en ziet en hoort het volk niet...

Selectieve afwezigheid valt op - Bouterse loopt aan leiband van IMF

22-05-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


President Desi Bouterse beweert een volkspresident te zijn, maar in alle opzichten wordt het volk door hem genegeerd. Deze president is dan ook een nep volkspresident, een president voor een elitair NDP-clubje, een soort Sjors en Sjimmie van de rebellenclub. Een president die geen oog en oor heeft voor de noden van het volk, een volk dat door zijn wanordelijk financieel 'beleid' sinds 2010 deze dagen moet pinaren en hosselen om te kunnen overleven. Een president die zich in zwaar weer niet laat zien. Een president die wegduikt als hij zich aangevallen voelt. Dat werd deze dagen weer eens bevestigd.

Braaf ventje Bouterse aan de hand van het IMF
Een president die het bedrijfsleven en vakbeweging aan een lijntje heeft gehouden. Immers, hij liet een dag voor de grootse protestmanifestatie van 13 mei, gericht met name tegen de verhoging van de stroomtarieven, weten dat die verhoging voor onbepaalde tijd zou worden aangehouden. Natuurlijk deed hij dat, en iedereen vermoedde dat ook, in de hoop dat die manifestatie geen grond meer zou hebben om door te gaan. Maar, het protest ging uiteraard gewoon door – Bouterse nam overigens niet persoonlijk een petitie van de deelnemende organisaties in ontvangst – en vrijdag 20 mei werd bevestigd, dat Bouterse gewoon met Jan en Alleman speelt, immers de verhoging van de tarieven voor stroom per 1 mei blijkt – hoe verrassend... – gewoon door te gaan. Het nutsbedrijf NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft 20 mei de gewijzigde tarieven gewoon weer op haar website geplaatst nadat die op 12 mei waren verwijderd, na de aankondiging van Bouterse dat de verhoging zou worden uitgesteld.

Bouterse is de kleine jongen die de hand stevig vasthoudt van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat immers als een van haar voorwaarden voor het verlenen van steun aan Suriname heeft gesteld, dat onder andere de subsidie aan de EBS gestopt moet worden. En als een braaf ventje luistert Bouterse naar het machtige IMF, in plaats van naar wie een echte volkspresident zou moeten luisteren, het bedrijfsleven, de vakbeweging en zijn eigen volk.... Het volk dat de fout heeft begaan om in mei 2015 massaal op de NDP te stemmen en daardoor Bouterse weer vijf jaar regeermacht in de schoot te werpen.

In de periode tussen 12 mei en 20 mei heeft de regering gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging over die verhoging van de stroomtarieven. Bij die gesprekken was Bouterse steeds niet aanwezig. Dat duidde er al op, dat er iets niet in de haak was. Waarom zou de man die de verhoging 1 mei aankondigde en vervolgens 12 mei voor onbepaalde uitstelde, aanwezig zijn, wetende dat de verhoging gewoon zou doorgaan?

Zogenoemde volkspresident schoffeert het volk met schijnheilig gedrag
Bouterse heeft gewoon een laf spel gespeeld met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Er is nooit sprake geweest van het aanhouden van de verhoging van de stroomtarieven. De zogenoemde volkspresident heeft zich van de domme gehouden, de zogenoemde volkspresident heeft de vakbeweging, het bedrijfsleven en zijn volk met zijn schijnheilig gedrag geschoffeerd. De oude Bouterse loopt als een schuw jongetje aan de leiband van het IMF. Hij lijkt niets uit de weg te gaan om de steun van dit machtig orgaan in zijn handen te krijgen. Bedrog en leugens zijn hem niet vreemd.

Natuurlijk werd vanuit de samenleving furieus gereageerd op het feit, dat de verhoging van de stroomtarieven toch per 1 mei is ingegaan.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), zei in een reactie, dat dialoog nu een gepasseerd station is. De organisaties die nog voor dialoog waren hebben hun les volgens hem geleerd. 'De AKMOS heeft reeds lang het standpunt ingenomen, dat het geen zin heeft om bij de duivel te biecht te gaan.'

De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland: 'Krijgen we straks een IMF-regering?'

'Terwijl de regering weet dat er afspraken zijn met het Internationaal Monetair Fonds, worden delen van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de samenleving, voor de gek gehouden door zogenaamd de stroomtarieven voor een periode aan te houden', zei het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien. 'President Desi Bouterse heeft wederom bewezen het vertrouwensprincipe overboord te gooien. Het is erg, dat delen van het bedrijfsleven en vakbeweging ook voor dit karretje werden gespannen en misbruikt voor een zogenaamde dialoog.'

ABOP-Assembleelid Marinus Bee: 'De aap is nu uit de mouw gekomen. Het is duidelijk dat de regering geen voorstander is van dialoog, maar misleidend bezig is. De president had de verhoging aangehouden, omdat het menens was met de actie van de vakbeweging de vorige week'. Hij vindt dat de regering een vertragingstactiek heeft toegepast om de ruimte te krijgen de dingen door te kunnen voeren.

'Het volk heeft geprotesteerd en men heeft er lak aan. Dit is precies de mentaliteit van deze regering en met name de politieke partij NDP. Zo zijn ze. Ze geven ons even rust om te praten, maar gaan achteraf toch hun tarieven doordrukken. Deze regering zal niet in staat zijn het land door deze crisisperiode te leiden, omdat zij niet doet wat ze zegt. Het volk moet nu massaler dan normaal zijn stem laten horen en niet luisteren naar de krabita vakbondsleiders die niet willen meedoen. Er is genoeg reden om de stemmen weer te laten horen. Het zijn juist de mensen die vandaag de dag zeggen ‘laat de regering maar doen’ die het zo meteen zullen voelen in hun portemonnee. Wat vast staat, is dat de haast om de tarieven op te schroeven, een eis is van het Internationaal Monetair Fonds. Het blijkt nu dat, zoals de minister van Natuurlijke Hulpbronnen dit gerucht onlangs tegensprak, het nu als een feit gepresenteerd wordt als effect op het maandelijkse inkomen van de Surinamer', zegt het VHP-parlementslid Shailendra Girjasing in een reactie.

Oppositie moet daadkrachtiger worden en Bouterse hard aanpakken
Dit zijn slechts een paar van de reacties. Maar, het merendeel van de reacties is echt mosterd na de maaltijd. Bedrijfsleven, vakbeweging en ook de leden van de oppositie in De Nationale Assemblee hadden de streken van Bouterse moeten zien aankomen en doorgronden. Er werd echter amper krachtig oppositie gevoerd. De hele gang van zaken had zelfs iets weg van 'Nederland'. Correct, netjes, politiek bedrijven en aansturen op compromissen. Maar, met een doortrapt persoon als Bouterse is het simpelweg te gevaarlijk en zeker te naïef om op een dergelijke wijze politiek te bedrijven. Deze vermeende volkspresident moet politiek hard aangepakt worden en niet met fluwelen handschoentjes, zachte woorden vanuit het pluche in het parlement. De oppositie kan een voorbeeld nemen aan Curtis Hofwijks. Misschien niet altijd even handig manoeuvrerend op het actieveld, maar hij durft tenminste en laat wel die krachtige oppositie horen die ontbreekt in de burelen van het parlement.

De oppositie heeft veel macht, maar gebruikt die nauwelijks. En juist die afwachtende, tamme, politiekvoering geeft Bouterse alle gelegenheid en alle macht om zijn voor de economie en voor het volk desastreuze beleid al sinds 2010 uit te kunnen voeren. Ongebreideld geld uitgeven, leningen afsluiten en op het moment dat de bodem van de kas in zicht komt, jammerend de oorzaak daarvan ten onrechte leggen bij dalende goud- en olieprijzen op de wereldmarkt. Het is deze naïeve attitude die het land en het volk op de rand van de afgrond heeft gebracht.

Het wachten is op weer een protestmanifestatie en harde oppositionele actie
Suriname kan zich gaan opmaken voor weer een protestmanifestatie. Immers, afgaande op de vele negatieve reacties op het toch gewoon doorgaan van de verhoging van de stroomtarieven per 1 mei, gaat het volk het handelen van hun 'volkspresident' niet langer accepteren. Levensmiddelen zijn welhaast onbetaalbaar geworden, een op hol geslagen wisselkoers, inkomens van de gewone arbeider zijn al jaren gelijk gebleven - de regering kent geen prijscompensatie -, elektriciteit is nauwelijks nog te betalen, een sociaal vangnet – zo het er al moge zijn – vangt velen niet op, de regentijd zorgt ook nog eens voor extra problemen voor velen, kortom, het volk zwoegt, het volk lijdt en Bouterse, de volkspresident, kijkt toe vanuit zijn luxueuze streng beveiligde optrekje aan de Surinamerivier te Leonsberg. waar de airco's geen minuut minder zullen loeien, dat is een illusie.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
22 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo