dinsdag 2 juli 2013

Opmerkelijk: Lek bij afdeling Voorlichting ministerie van Onderwijs

Hoe veilig is de inhoud van emails aan MinOV?

Tekst email eindredacteur Obsession Magazine aan MinOV over naschoolse opvang, als 'open brief' met valse ondertekening door GFC Nieuws gepubliceerd

02-07-2013 Door: Redactie Obsession Magazine, Amsterdam


Amsterdam - Hoe veilig is de inhoud van emails van burgers, organisaties, media, et cetera gericht aan de afdeling Voorlichting van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV)? Die vraag stelt zich sinds gisteren, maandag 1 juli 2013, de eindredacteur van Obsession Magazine in Amsterdam.

Naar aanleiding van diverse mediaberichten over het uitblijven van de betaling van vergoedingen aan leerkrachten in het succesvolle project Naschoolse Opvang, zond Obsession Magazine de afdeling Voorlichting van het ministerie via email enkele concrete vragen met als doel – in verband met een artikel – enige duidelijkheid te verkrijgen omtrent de gang van zaken rond die al dan niet gedane betalingen. De email werd zondag 30 juni verzonden naar het emailadres van de afdeling Voorlichting van MinOV.

Inhoud email Obsession Magazine aan MinOV als ‘open brief’ op GFC Nieuws
Tot stomme verbazing van de redactie van Obsession Magazine, werd de letterlijke tekst van de 30 juni verzonden email aan de afdeling Voorlichting van MinOV maandag 1 juli als ‘open brief, ondertekend door ene ‘Mascha Mack’, gepubliceerd op de nieuwswebsite GFC Nieuws.

 

Natuurlijk vroeg de verzender van de ‘Obsession’ email zich meteen af: ‘Hoe is dit mogelijk?’.

De redactie nam ’s avonds nog contact op met zowel de webredactie van GFC Nieuws als met de afdeling Voorlichting van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling om opheldering te verkrijgen. GFC Nieuws werd uiteraard ook verzocht de ‘open brief’ direct van haar website te verwijderen.

Lastercampagne tegen minister en ministerie
Als eerste reageerde het hoofd van de afdeling Voorlichting en Informatie van het ministerie, mevrouw Sheila Mijnals. ‘Met verbazing neem ik kennis van uw bericht. Waarschijnlijk wederom een lastercampagne tegen onze minister en het ministerie. Diverse personen hebben toegang tot het emailadres en het bericht is ook al doorgestuurd naar de afdelingen die antwoord moeten geven op de door uw gestelde vragen.’ Ook liet zij weten contact op te zullen nemen met de webredactie van GFC Nieuws.

Kort na haar reactie kwam een reactie binnen van GFC Nieuws: ‘Wij laten het uitzoeken. Er is voor zover bekend een brief bij ons op kantoor afgegeven. Vermoedelijk door een bode. Zodra wij meer relevante details hebben van de dienstdoende veiligheidsman laten wij dat aan u weten.’

Natuurlijk kun je je de vraag stellen waarom de webredactie van GFC Nieuws had besloten om de ‘open brief’ te plaatsen. Het is immers duidelijk geen ‘open brief’ en dat had bij de redactie een alarmbelletje moeten laten rinkelen. Ook de ondertekening, ‘Mascha Mack’, had bij GFC Nieuws vraagtekens moeten oproepen. Wat moest er worden uitgezocht door GFC Nieuws? Zijn ze op die webredactie werkelijk zo naïef?

Meerdere personen hebben toegang tot mailaccount Voorlichting MinOV
Maar, de basis van het lek ligt uiteraard bij de afdeling Voorlichting van MinOV. Mevrouw Mijnals geeft zelf aan, dat meerdere personen toegang hebben tot de mailaccount van Voorlichting, waaronder overigens ook zij zelf als hoofd Voorlichting & Informatie.
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat een medewerk(st)er van deze afdeling onder een valse naam de inhoud van de email van Obsession Magazine willens en wetens heeft gebruik om waarschijnlijk het ministerie en minister Shirley Sitaldin in een negatief daglicht te plaatsen. De bedoeling van de redactie van Obsession Magazine met de email was juist, om antwoorden op vragen te verkrijgen van het ministerie, om daarmee duidelijkheid te krijgen omtrent de gang van zaken rond de uitbetaling van leerkrachten in de naschoolse opvang.

Nieuw mailaccount met beperkte toegankelijkheid? Wie heeft email gelekt naar GFC Nieuws?
Het kennelijke feit, dat iemand van de afdeling Voorlichting van MinOV zeer waarschijnlijk kwade bedoelingen heeft met de inhoud van bepaalde binnenkomende emails, duidt erop dat in principe geen enkele email aan die afdeling veilig is en geen enkele email vertrouwelijk wordt behandeld. MinOv zou er verstandig aan doen om een nieuw mailaccount aan te maken en die slechts toegankelijk te maken voor één hooguit twee goed gescreende medewerk(st)ers.
Daarenboven zou uitgezocht moeten worden wie de inhoud van de Obsession Magazine email, en wie weet ook de inhoud van andere emails, lekt naar een nieuwswebsite als GFC Nieuws waarvan de redactie alles wat binnenkomt klakkeloos plaatst.

Na lang aandringen verwijdert GFC Nieuws ‘open brief’
De ‘open brief’ stond vanmiddag, Nederlandse tijd, nog steeds op de GFC Nieuws website. Een medewerkster van GFC Nieuws liet rond vier uur ‘s middags, Nederlandse tijd, via email het volgende weten: ‘Wij hebben uw verzoek doorgespeeld naar de eindredactie en hebben nog geen toestemming om het stuk te verwijderen. De kwestie wordt uitgezocht.’

Kort na ontvangst van die email van GFC Nieuws bleek de ‘open brief’ eindelijk van de website van GFC Nieuws te zijn verwijderd, na nogmaals, vanmiddag, een email van de redactie van Obsession Magazine met het verzoek de ‘open brief’ meteen te verwijderen. Zou geen gehoor worden gegeven aan het verzoek, dan zou het magazine andere stappen overwegen.

Noot:
Hoe toevallig is het dat in de loop van dinsdagmiddag 2 juli bekend is geworden, dat minister Shirley Sitaldin van Onderwijs door president Bouterse is vervangen door de jonge Ashwin Adhin. Een verrassende benoeming en het is maar de vraag in hoeverre deze Adhin zich als minister kan gaan bewijzen in een wespennest als het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.