zaterdag 16 mei 2020

Paul Somohardjo, Pertjajah Luhur-voorzitter: 'Koersontwikkeling is schrikbarend'

'De NDP heeft de laatste vijf jaar bewezen, dat ze het land niet kan regeren'


Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) praat van een schrikbarende koersontwikkeling. Bij het inkopen van basisgoederen voor de eenheidscentra, is de partij de afgelopen dagen geconfronteerd met koersen van Srd 18 tot 19 voor een US$. Ondernemingen hebben zaterdag 16 mei 2020 zelfs Srd 20 betaald voor een US$. 

De PL-leider sprak hierover, aldus Starnieuws, zijn bezorgdheid uit tijdens een vergadering met de verschillende structuren, campagneteams en kandidaten. In verband met Ied-Ul-Fitre wordt hard gewerkt aan het bevoorraden van de verschillende eenheidscentra, zodat de mensen hun goederen tegen betaalbare prijzen kunnen aanschaffen om er toch een mooie en bezinningsvolle feestdag van te maken.

Somohardjo heeft tijdens de vergadering benadrukt, dat de importeurs niet kan worden verweten dat zij hogere prijzen hanteren. Immers zijn ook zij afhankelijk van de koersen. Er worden minstens vier verschillende koersen gehanteerd.

Het bedrijfsleven en de samenleving kunnen al lang geen vreemde valuta meer kopen tegen de koers die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hanteert. Maar, ondanks de stijgende koersen en prijzen, zegt de PL dat de prijzen van de items zo laag mogelijk worden gehouden.

De PL-voorzitter heeft tijdens de vergadering opnieuw gesteld, dat een samenwerking met de NDP geen optie is. Hij wees er op dat ook VHP-Assembleelid Krishna Mathoera in het programma Kal Aaj Aur Kal heeft gezegd, dat haar partij geen samenwerking aangaat met de NDP. Mathoera heeft publiekelijk verklaard, dat indien dat toch zou gebeuren, zij niet meer meespeelt en haar zetel ter beschikking zal stellen van de partij. Somohardjo vroeg een applaus voor Mathoera.


'De NDP heeft in de laatste vijf jaar bewezen, dat ze het land niet kan regeren. Sterker nog, het land is dankzij het wanbeleid van de huidige regering naar de rand van de afgrond gebracht. Een samenwerking met de NDP na 25 mei 2020 is absoluut geen optie', zegt Somohardjo.

88.54 Gevallen van Covid-19 in Peru gemeld en 2.523 doden

Ruim 25.000 mensen uit thuis zelfisolatie of ontslagen uit lokale ziekenhuizen


Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid zei zaterdag 16 mei 2020, dat er 88.54 gevallen van Covid-19 zijn gemeld, en 2.523 doden. Momenteel zijn er 27.147 actieve gevallen van Covid-19, waarvan 851 op de intensive care-afdelingen en aan ventilatoren, zei het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

Van het totale aantal geïnfecteerde mensen sinds het uitbreken in het land, voltooiden meer dan 25.000 hun periode van zelfisolatie thuis of werden ontslagen uit lokale ziekenhuizen.


(Suriname Mirror/The Santiago Times/La Republica/Twitter)

ABOP-leider Brunswijk herhaalt op online massameeting dat gefraudeerd wordt bij CBB

Brunswijk repte twee weken geleden al over opzettelijke vervuiling van kiezerslijsten


Volgens de Ware Tijd zaterdagavond 16 mei 2020 is de ABOP 'pissig' dat voorzitster Jennifer van Dijk-Silos van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) nu pas stelling neemt tegen de mogelijk opzettelijke vervuiling van kiezerslijsten, terwijl partijvoorzitter Ronnie Brunswijk al twee weken geleden hiervan gewag maakte. 

Tijdens een online massameeting van zijn partij zaterdagavond stelde hij, dat er - vooral met adressen - wordt gefraudeerd bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Brunswijk liet beelden zien van personen die volgens hem niet bij de burgerlijke stand werken.


In de media heeft Van Dijk-Silos verklaard, dat de kiezerslijsten waar het om gaat niet matchen met eerder ontvangen exemplaren. Op driekwart van de adressen in Paramaribo en Wanica staan personen ingeschreven die daar niet thuishoren. Ook komen er nog steeds overleden personen in het kiezersbestand voor. De OKB-voorzitster gaat er vanuit dat het inactieve kiezersbestand is toegevoegd aan de kiezerslijst.

CBB-directeur Dennis Menso zegt, dat het OKB moet aangeven wat een vervuild bestand is. Volgens hem kan Van Dijk-Silos het bestand van de burgeradministratie niet goed interpreteren. 'Ze moet aangeven wat fout is.'

ABOP-secretaris Marinus Bee wil weten wat het OKB gaat doen met het gegeven dat de lijsten niet matchen, nu Van Dijk-Silos het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geïnformeerd en om onmiddellijke opschoning vraagt. Bee vraagt zich af tot wanneer het mogelijk is het kiezersbestand op te schonen. 'Ik wil weten wanneer de partijen een opgeschoonde versie krijgen', zegt de politicus.

Hij vraagt zich ook af hoe het zit met de oproepingskaarten die zijn gemaakt op basis van een vervuilde kiezerslijst. Volgens Bee heeft van Dijk-Silos niet direct actie ondernomen nadat Brunswijk hierover alarm heeft geslagen. 'Wij willen geen mooie verhalen horen in de pers. We vertrouwen dat niet.' 

Hij wijst erop, dat de OKB-voorzitster wel direct in actie kwam, toen bekend werd dat de ABOP ID-kaarten van leden ophaalde in Marowijne om na te gaan of betrokkenen op de kiezerslijst staan. Volgens Van Dijk-Silos mag dit niet. De ABOP heeft zich hierover opgewonden.

Minister Hoefdraad vraagt Assemblee hem te beschermen tegen procureur-generaal...

'Ik vraag u mij te beschermen tegen elke vorm van een oneerlijk politiek proces'

'Delen in staat van beschuldiging onderbelicht én verkeerd en tendentieus  weergegeven'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee (DNA) in een verweerschrift van 46 pagina's gevraagd hem te beschermen tegen procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Na in het verweer uitvoerig te zijn ingegaan op de tenlasteleggingen van de pg, zegt Hoefdraad: 'Ik vraag u daarom mij te beschermen tegen elke vorm van een oneerlijk politiek proces en in het verlengde daarvan ook bescherming van de rechtsstaat Suriname'. 

De bewindsman zegt dat, nadat hij met 'stijgende verbazing' kennis heeft genomen van de berichten rond zijn handelen als minister van Financiën, hij heeft gezwegen. Echter, hij is van mening dat het dossier dat Baidjnath Panday heeft opgestuurd naar het parlement om hem in staat van beschuldiging te stellen, de juiste uitleg van onderdelen van wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld  onderbelicht zijn én 'verkeerd en tendentieus' zijn weergegeven.

Volgens Hoefdraad is er een ware hetze tegen hem ontketend in het justitieel onderzoek naar Robert-Gray van Trikt, voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zo zou er zijn afgeweken van de gebruikelijke procedurele regels en is selectief informatie verstrekt aan DNA.

Hoefdraad, die donderdag zijn verweer tegenover een parlementaire commissie verdedigde, zegt dat de pg het parlement vraagt de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen, maar dat hij heeft verzuimd om het volledig strafdossier naar het parlement te sturen. Volgens het verweer van Hoefdraad ontbreken processen-verbaal van het verhoor van Van Trikt en andere personen, waaruit blijkt dat hij niet betrokken zou zijn bij zaken die hem ten laste worden gelegd. Daarnaast zijn ook de processen-verbaal van hemzelf, waar hij bij de politie en bij de rechter-commissaris (rc) als getuige is gehoord, niet meegestuurd. In die processen-verbaal reageert Hoefdraad op verklaringen die Van Trikt zou hebben afgelegd bij de politie en rc.

Hoefdraad zegt dat het onderzoek van de pg in strijd is geweest met zijn recht op een eerlijk proces, wat als een ernstig verzuim moet worden aangemerkt. 'Ik werd als een verdachte gehoord in mijn eigen strafzaak', zei de Financiën-minister tegenover de parlementaire commissie. Hij noemt de formulering van de pg een bevestiging dat hij ruim vóór zijn verhoor op 14 en 16 maart bij de politie en daarna op 9 april bij de rc, al de status van verdachte had gekregen.

'Het is duidelijk dat ik aan het einde van een veelomvattend onderzoek, waaraan ik mijn volledige medewerking heb verleend in urenlange verhoren, ben gehoord als getuige. Het gevoel bekruipt mij dat op het moment van horen, mijn persoon reeds als verdachte werd gezien.'

Hoefdraad zegt dat op grond van het Wetboek van Strafvordering hij geconfronteerd zou moeten worden over zijn status waarin het verhoor zou plaatsvinden en dat is nagelaten hem te wijzen op zijn zwijgrecht. Hij motiveert in zijn verweer, dat hem als verdachte aanmerken een aangelegenheid is van DNA, op basis van de wet op politieke ambtsdragers. Daarbij worden door het parlement afwegingen gemaakt die alleen hem toekomt. De pg zou daarom volledig in strijd hebben gehandeld met deze wettelijke bepalingen.

Volgens Hoefdraad is er geen andere conclusie mogelijk, dan dat de pg hem als getuige heeft willen horen zonder hem de nodige waarborgen als verdachte te bieden. 'Daarom heeft de pg niet alleen mij niet naar behoren geïnformeerd over mijn status als verdachte, maar ook bij het verhoor van 9 april de rc in het ongewisse gelaten over reeds gerezen verdenkingen jegens mij.' Door deze misleiding van de pg, heeft volgens Hoefdraad, de rc hem niet kunnen beschermen.

Tijdens burenruzie te Santodorp vuurt militair op drie buren

Buurvrouw gaat met broer en zus gewapend met houwers naar woning militair


Tijdens een burenruzie vanochtend, zaterdag 16 mei 2020, rond half tien, aan de Toellaweg in het district Wanica, zijn drie personen geraakt door kogels uit het dienstwapen van een militair. De gewonden zijn met een ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht, aldus de Ware Tijd. Ze verkeren buiten levensgevaar. Volgens het Dagblad Suriname is de schutter een CIVD'er (Centrale Inlichtingen- enVeiligheidsdienst).

Volgens de politie leven de militair en zijn buurvrouw al enige tijd in onmin met elkaar. Vanochtend waren beide partijen op het politiebureau van Santodorp voor een gesprek. Na bemiddeling van de politie werden ze heengezonden.

Echter, de buurvrouw bleek het niet eens te zijn met uitkomst van de bemiddeling. Zij schakelde een broer en zus in en ging samen met hen - gewapend met houwers - naar de woning van de militair. Toen die werd aangevallen, trok hij zijn wapen en loste een waarschuwingsschot. Dat bracht de verhitte buren niet tot andere gedachten. De militair heeft daarop gericht geschoten en raakte alle drie belagers allen in hun onderbeen.

De politie, die heel snel ter plaatse was, liet twee ambulances komen om de gewonden af te voeren. De militair is overgedragen aan de Militaire Politie (MP), ook zijn dienstwapen is in beslag genomen.

De MP en politie onderzoeken de zaak verder.

Voetbalseizoen 2019-2020 Surinaamse Voetbal Bond (SVB) ten einde

Inter Moengo Tapoe automatisch de nieuwe kampioen


Het voetbalseizoen 2019-2020 van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) komt te vervallen. Dit besluit hebben de verenigingen samen met de SVB genomen. De beslissing moet als formaliteit nog in een algemene ledenvergadering worden bekrachtigd. 

Voetbaltechnisch, als het financiële aspect en de gezondheidsrisico rond Covid-19, liggen hieraan ten grondslag. Dit hebben de verschillende clubs zowel in de 1e als 2e divisie vrijdag tijdens een bijeenkomst met het SVB-bestuur aangehaald,zo bericht Starnieuws zaterdagmiddag 16 mei 2020.

Het bestuur, onder leiding van John Krishnadath, zegt alle begrip hiervoor te hebben. Afgesproken is dat de standenlijsten vóór de aanvang van de competitie als leidraad dient voor het competitiejaar 2019-2020. Dit betekent dat Inter Moengo Tapoe automatisch de nieuwe kampioen is. In een te houden vergadering zullen de besluiten bekrachtigd dienen te worden.

Aan de verenigingen is gevraagd hun standpunt, indien mogelijk, ook schriftelijk op te sturen. Er waren enkele voorstellen op tafel gelegd door de SVB met inspraak van de clubs die te maken hadden met de herstart van de competitie. Deze komen nu te vervallen.

Voorgesteld is om een nieuwe competitie te starten later dit jaar en om deze synchronisch te laten verlopen met de regionale voetbalcompetities waardoor er weinig tot geen onnodige onderbrekingen zijn in verband met interlands. Gevraagd is dat met de start van een nieuwe competitie alle randvoorwaarden die gelden voor de profcompetitie, in acht worden genomen.

Voorts hebben de clubs aangegeven, dat een financiële ondersteuning bij de start van een nieuwe competitie van groot belang is. De SVB staat geheel open voor dit voorstel en is bezig met de FIFA om na te gaan hoe deze ondersteuning eruit zou moeten zien. Aan de clubs is gevraagd om vooral de bankrekeningen in orde te hebben. Eerder deze maand hebben de clubs ook op basis van opgegeven financiële posten van de SVB, een onkostencalculatie opgestuurd voor de bond. Volgens Krishnadath kan dit als leidraad dienen om te gaan onderhandelen voor ondersteuning voor de clubs.

Los van het feit dat de SVB jaarlijkse FIFA-middelen zal mislopen vanwege de situatie rond Covid-19, is er een zekere mate van besparing. Dit komt bijvoorbeeld doordat de nationale selecties van het jaar mogelijk niet meer in acties komen.

President Bouterse neemt petitie in ontvangst inzake vonnis opschorten 'Valutawet'

(Bron foto: NII)
Indieners petitie eisen opheffing opschorting 'Valutawet'

'Rechterlijke macht heeft bewezen enge politieke belangen te verkiezen boven bescherming van de burgers'


Bij de opening van de Desiré Delano Bouterse Highway gisteren heeft president Bouterse een petitie in ontvangst genomen waarin wordt geëist dat de regering onmiddellijk hoger beroep aantekent tegen het vonnis van de rechter inzake opschorting van de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. De petitie is ingediend op initiatief van jongeren die gebukt zouden gaan onder de huidige situatie rondom de koersontwikkelingen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, zaterdag 16 mei 2020.

'Wij, allen burgers van Suriname, die gebukt gaan onder de gevolgen van abnormale koersopdrijving eisen van de regering van Suriname, alle acties die nodig zijn om de opschorting van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren door de rechter, teniet te doen.'

Verder wordt gevraagd, dat de regering onmiddellijk overgaat tot uitvoering van het bepaalde in de Valutawet, waarbij de Centrale Bank van Suriname een wisselkoers publiceert, hetgeen wordt gehanteerd bij alle transacties van handel en dienstverlening.

Ook wordt geëist, dat stringent wordt opgetreden tegen iedereen die zich schuldig maakt aan het illegaal kopen en verkopen van deviezen. De indieners eisen verder, dat de regering de financiële steun aan de rechterlijke macht stopzet, die bewezen heeft enge politieke belangen te verkiezen boven de bescherming van de burgers van Suriname.

'De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (Valutawet) is door de Nationale Assemblee aangenomen en afgekondigd door de Regering van Suriname, onder andere met het doel om de burgers van Suriname te beschermen tegen de door speculatie stijgende wisselkoersen van vreemde valuta', aldus een passage uit de petitie.

'De groep is tot de actie overgegaan, omdat na aanname van de vpValutawet, de wisselkoers binnen vier dagen drastisch omlaag gegaan is op de zwarte markt van Srd 15 naar Srd 8,50 voor de Amerikaanse dollar. Direct na opschorting door de rechter, in opdracht van de NPS en de VHP heeft de wisselkoers een ongecontroleerde vlucht genomen vanwege speculatie en bewuste koersopdrijving en nu reeds Srd 18 voor de Amerikaanse dollar is.'

Als gevolg van de ontstane situatie hebben burgers zwaar te lijden onder handelaren en dienstverleners die een hoge wisselkoers hanteren bij het prijzen van producten en diensten. Ook is gebleken, dat bij aflossingen van onder andere huizen en auto’s door de bedrijven hoge koersen worden gehanteerd die onbetaalbaar zijn voor de burgers.

Politie arresteert vier illegale geldwisselaars

Verdachten na verhoor weer in vrijheid gesteld


Het Korps Politie Suriname bericht zaterdag 16 mei 2020, dat een gemengde politie eenheid, bestaande uit onder andere medewerkers van de afdelingen Fraude en Economische Delicten, op maandag 11 en woensdag 12 mei, met behulp van informatie vanuit de samenleving, heeft opgetreden tegen illegale vreemde valuta opkopers en wisselaars. 

Zo werden maandag de illegale vreemd geldopkopers C.L. (36), F.A. (24) en E.B.(32) opgepakt. Ze werden aangehouden voor overtreding van de Wet Economische Delicten en de Wet Bedrijven en Beroepen. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn deze verdachten in vrijheid gesteld, nadat zij bij proces-verbaal zijn verhoord.

Op woensdag 12 mei is de 43-jarige R.R. te Meerzorg aangehouden. Hij hield zich ook bezig met het illegaal opkopen van vreemd geld. Bij hem werd een geldbedrag in Euro’s en in Surinaamse dollars aangetroffen en in beslag genomen. Deze zaak is ook buiten proces afgehandeld.

Het vreemd geld is verbeurd verklaard en R.R. heeft een fikse boete in Surinaamse dollars betaald.

Verschillende recreatieoorden blijven vooralsnog gesloten

Touroperators en -gidsen mogen city tours in Paramaribo houden


De verschillende recreatieoorden blijven vooralsnog gesloten. In samenspraak met de districtscommissarissen is besloten deze gelegenheden in de districten voorlopig nog niet open te stellen. Zeker de oorden die zich bevinden in de risicogebieden (grensgebieden). Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut ()

Volgens Rachel Koningsbloem-Pinas, directrice Toerisme van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), zal spoedig zal bekend worden gemaakt wanneer een en ander zal plaatsvinden. Voor de touroperators en -gidsen geldt dat die city tours in Paramaribo mogen houden, voor groepen niet groter dan 10 personen, met inachtneming van alle Covid-19 richtlijnen.

De entertainmentindustrie mag vooralsnog geen grootschalige evenementen, waar grote groepen mensen op afkomen, organiseren. Het aantal van 50 personen op een locatie mag niet overschreden worden. Op de samenleving zal een beroep worden gedaan mede controle te helpen uitoefenen en kan men alle waargenomen misstanden doorgeven via de klachtenlijn van het ministerie op het nummer 1940.

Koningsbloem-Pinas roept de samenleving op om niet in oude gewoonten te vervallen, aangezien de oude situatie niet meer bestaat. 'Bedrijven hebben de moeilijke taak de juiste balans te vinden tussen het economisch belang en ons allen gezondheidsbelang.'

Bestuurscollege Bonaire verheugd over Natuur- en milieubeleidsplan 2020-2030

Zorg dat OLB ten aanzien van financiën, menskracht en deskundigheid wordt overvraagd


Het Bestuurscollege heeft met instemming kennisgenomen van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 dat op 24 april door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gepubliceerd, de zo bericht het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vrijdag 15 mei 2020. 

Het Bestuurscollege kan zich goed vinden in het document, dat de titel draagt 'Plan voor land en water'. Het unieke karakter van de flora en fauna van Bonaire en de betekenis daarvan voor de welvaart en het welzijn van de Bonairiaanse bevolking worden terecht benadrukt in het plan.

De ambities van het kabinet en de betrokken ministeries om de natuur van Bonaire (nog) beter te beschermen en waar nodig te herstellen sluiten naadloos aan op het eilandelijke natuurplan dat het Bestuurscollege onlangs ter vaststelling aan de Eilandsraad heeft voorgelegd. Ook de door de ministeries voorgestelde maatregelen zijn volledig in lijn met de doelstellingen van het Natuurplan Bonaire.

Het Bestuurscollege plaatst wel een kanttekening bij de rol die het kabinet het openbaar lichaam Bonaire bij de uitvoering toedicht. Het hoge ambitieniveau dat uit het plan spreekt wordt van harte toegejuicht, maar tegelijkertijd bestaat bij het Bestuurscollege de zorg dat het OLB ten aanzien van financiën, menskracht en deskundigheid wordt overvraagd. Het Bestuurscollege zal deze zorg in zijn officiële reactie op het plan overbrengen aan de regering.

Het Bestuurscollege zal de regering tevens verzoeken - zodra de situatie met betrekking tot de coronapandemie dat toelaat - een 'kwartiermaker' beschikbaar te stellen die helpt te concretiseren wat qua financiën, menskracht en deskundigheid van het OLB wordt verwacht. Het eilandelijke natuurplan kan daarvoor als aanzet dienen, reden waarom het Bestuurscollege hoopt dat de Eilandsraad binnen afzienbare termijn kan overgaan tot vaststelling ervan zodat met de betrokken ministeries in overleg kan worden getreden over de uitvoering.

Op dit moment zijn aandacht en energie gericht op de volksgezondheid en het verlichten van de maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis, maar het lijkt het Bestuurscollege goed later dit jaar een rondetafelconferentie te organiseren voor de lokale natuur- en milieuorganisaties en andere belanghebbenden waarin ook de opstellers van het Natuur- en Milieubeleidsplan participeren.

Regering zoekt met spoed huurders van opslagtanks op raffinaderijterrein San Nicolas

'De vraag naar opslagcapaciteit voor olieproducten is groot'


De regering is bezig met een versneld aanbestedingstraject voor de zoektocht naar huurders van de opslagtanks op het raffinaderijterrein in San Nicolas. Veertig gegadigden hebben zich gemeld voor het sluiten van de inschrijftermijn gisteren, aldus vandaag, zaterdag 16 mei 5020, het Antilliaans Dagblad. 

Refineria di Aruba (RdA) schrijft in een persbericht, dat de vraag naar opslagcapaciteit voor olieproducten groot is, vanwege de lage prijs op de wereldmarkt door de door corona gekelderde vraag.

'Veel producenten zitten met voorraad en zoeken naar mogelijkheden om hun producten op te slaan. Dat creëert voor Aruba de kans om zeer snel huurovereenkomsten te sluiten en zo van deze unieke situatie te profiteren. We moeten dus snel onderhoud verrichten aan de terminals, zodat we klaar zijn om cliënten te accepteren.'

RdA is ook bezig met een aanbestedingsprocedure voor overname van de raffinaderij.

Nederland wil inzicht in risico’s financiële sector Curaçao

Curaçao en Centrale Bank geven De Nederlandsche Bank ‘inzicht in situatie in financiële sector in den brede’


De regering van Curaçao en de Centrale Bank  van Curaçao en Sint Maarten, CBCS, verschaffen De Nederlandsche Bank (DNB) ‘inzicht in de situatie in de financiële sector in den brede’, waaronder potentiële verliezen en waar deze neerslaan. Zo staat in de specifieke voorwaarden in verband met de verstrekking door Nederland van liquiditeitssteun aan Curaçao, aldus vandaag, zaterdag 16 mei 2020, het Antilliaans Dagblad

Het betreft ten minste inzicht in de huidige kapitaals- en liquiditeitspositie van de belangrijkste financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) en de prognoses voor de komende zes maanden. Een en ander houdt verband met onder meer de problematische Girobank, die het Land mogelijk enkele honderden miljoenen gaat kosten. Ook voor enkele andere financiële instellingen geldt dat ze onder de noodregeling vallen.

Een andere voorwaarde is een analyse van de voornaamste risico’s voor deze instellingen op de korte en middellange termijn Curaçao en de CBCS verschaffen DNB voorts ‘gedetailleerde financiële informatie’ over de voorgenomen oplossingen voor de aanpak van probleeminstellingen onder de veronderstelling dat de kosten die voortkomen uit de afwikkeling van deze problemen worden opgevangen binnen de meerjarige begrotingen van het Land Curaçao zelf. ,

'Het betreft ten minste inzicht in de plannen voor Girobank, PSB Bank, Ennia en de gevolgen voor het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de overheidsfinanciën', aldus de gelekte brief van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties aan de Rijksministerraad (RMR). Het College financieel toezicht (Cft) wordt hierbij wordt betrokken vanwege mogelijke gevolgen voor de overheidsfinanciën.

Een voorwaarde is tevens dat het bestuur van de Centrale Bank CBCS te Scharloo ‘weer uit ten minste drie bestuurders dient te bestaan’ die ‘aan de hoogste ‘fit & proper’- standaarden en standaarden van onafhankelijkheid zijn onderworpen’.

* Lees ook het rapport Kleine eilanden Grote uitdagingen.

'Verdere steun Nederland aan de Caribische landen Koninkrijk afhankelijk van afspraken en resultaten’

Liquiditeitssteun Nederland op termijn niet meer via overheid


'Het gesprek de komende tijd is niet vrijblijvend', aldus staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verdere steun van Nederland aan de Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - is ‘afhankelijk van afspraken en resultaten’, schrijft Knops in een gisteren uitgelekte brief van 13 mei aan de Rijksministerraad (RMR), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 16 mei 2020. 

In de volgende RMR, gepland op 3 juli, zal worden getoetst of is voldaan aan de voorwaarden die de Nederlandse regering in de RMR-vergadering van gisteren aan het pakket heeft verbonden. Of beter gezegd, heeft willen verbinden, want de Caribische landen hebben ‘nader beraad’ gevraagd.

Knops geeft aan, dat een en ander afgelopen week ook door de Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) - tevens voorzitter van de RMR - in het overleg met Curaçao, Aruba en Sint Maarten is ‘onderstreept en toegelicht’. 'We beleven letterlijk en figuurlijk ongekende tijden', zo karakteriseerde Rutte dinsdag de situatie waarin het Koninkrijk zich bevindt, in een videogesprek met de minister-presidenten Eugene Rhuggenaath van Curaçao, Evelyne Wever-Croes van Aruba en Silveria Jacobs van Sint Maarten. ,

'Een pandemie die slachtoffers maakt en grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid. En direct hiermee verbonden een economische crisis, die zijn weerga niet kent en waarvan de gevolgen ons en de generaties na ons nog lang zullen raken', vervolgt Knops zijn brief.

Gisteren werd gesproken over een tweede pakket aan liquiditeitssteun van Nederland aan de Caribische landen. Dit op basis van het advies van het College (Aruba) financieel toezicht C(A)ft. 'Daaraan worden voorwaarden verbonden waaraan de landen op korte termijn tegemoet kunnen en zullen moeten komen', schrijft de staatssecretaris. 'Concrete maatregelen rond salarissen van politici, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven.'

Ook een aantal landen-specifieke eisen, zoals voor Curaçao ‘onvoorwaardelijke transparantie over de situatie in de financiële sector en de staat van de overheidsbedrijven’. En voor Sint Maarten het eindelijk doorvoeren van eerder afgesproken pensioenhervormingen.

PALU presenteert haar Visie op Herstel van de Surinaamse Economie

'Ik geloof dat wij binnen 6 maanden tot een jaar de koers kunnen stabiliseren'


De PALU heeft gisteren haar Visie op Herstel van de Surinaamse Economie gepresenteerd, een plan waarmee zij 'in afzienbare tijd' het land uit de crisis wil halen. 

'We zitten inderdaad in grote problemen, maar als we dat met gerichte oplossingen en slimme maatregelen aanpakken, kunnen wij er vrij snel uit komen', zei Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van PALU. 'Ik geloof dat wij binnen 6 maanden tot een jaar de koers kunnen stabiliseren.'

Er zijn 'vijf punten die onder het volk leven' waar PALU prioriteit aan stelt om de situatie 'acceptabel' te maken: stabilisatie van de koers en de prijzen, werkgelegenheid, de hele hoge schulden, toegang tot basisvoorzieningen en de aanpak van de corruptie.


'Wij geloven erin, dat mensen die corrupt zijn, in de gevallen die nu zijn aangediend, onderzocht en opgesloten moeten worden, Maar, willen we corruptie op de lange termijn bestrijden, dan moeten we de samenleving betrekken', aldus Ramnandanlal. 'We moeten dus de samenleving organiseren en versterken in tegenstelling tot wat nu gebeurd; door partijpolitiek hebben we de samenleving constant verdeeld en verzwakt.'

Partijvoorzitter Jim Hok zei, dat men niet moet wachten op sterk leiderschap, maar dat instituten versterkt moeten worden. Op die manier kan het volk zich door allerlei problemen heen slaan, merkt hij op. 'Dan zouden we die comedy's niet hebben van boten die eten voor mensen brengen in het binnenland in partijkleuren. Dat zou nooit kunnen gebeuren.'

'Voor de rest van de punten heeft PALU verschillende oplossingen bedacht om geld te genereren, te besparen en om de staatskas te spekken. Zoals het herschikken van de schulden waardoor er ruim US$ 500 miljoen aan rente en aflossingen bespaard kan worden. Bij subsidies kan ruim Srd 750 miljoen bespaard worden als de staat op een andere manier gaat subsidiëren. Ook zal PALU er werk van maken om de Srd 5 miljard aan belastingen die niet is opgehaald sinds 2015, te gaan innen. PALU wil ook de loon- en inkomstenbelasting verlagen, de BTW en andere vormen van belasting invoeren.'

Volgens het herstelplan van PALU zal er flink geïnvesteerd moeten worden in sectoren die al bestaan, zoals de rijstsector, houtindustrie, groenten, visserij, oliepalm. 'Dit met geld uit de samenleving, niet met buitenlandse leningen. Het bacovenbedrijf FAI zou ‘versurinamiseerd’ moeten worden. We hebben dan nationaal kapitaal ingezet', vatte Ramnandanlal samen. 'Er is ook weer perspectief op dollar inkomsten, er zijn dan ruim 6.000 werkplaatsen gecreëerd, het nationaal inkomen stijgt en er zijn meer inkomsten voor de staat.'

Ramnandanlal en Hok benadrukten dat het niet 10 tot 20 jaren hoeft te duren om uit de crisis te geraken.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Negentien bonden laten minister Hoefdraad weten zich niet te vinden in vertegenwoordiging van RaVakSur

Vakcentrales C-47, FAL en de vakbonden houden vast aan voorstel voor belastingverlichting


Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 16 mei 2020, dat negentien bonden  minister Gillmore Hoefdraad van Financiën schriftelijk hebben meegedeeld, dat zij zich niet kunnen vinden in de vertegenwoordiging van RaVakSur, de Raad van Vakcentrales in Suriname. 

De vakcentrales C-47, FAL en de vakbonden blijven bij hun voorstel voor belastingverlichting, dat gedaan is op 27 februari. De vakbondsleiders willen niet dat Armand Zunder en Michael Miskin, die een marginaal deel van de werknemers vertegenwoordigen, de onderhandelingen hebben geleid zonder goedkeuring en afstemming van het belangrijkste deel van de 'werkende klasse'.

De vakbonden brengen in herinnering, dat een ultimatum was gesteld dat op 25 maart verliep. Op die dag zijn enkele van vakorganisaties uitgenodigd door de president voor een vergadering over Covid-19, waarbij de belastingkwestie ook even aan de orde is geweest. Er werd een afspraak gemaakt voor vervolggesprekken met een commissie onder leiding van Jules Wijdenbosch. Ondanks duidelijke afspraken tussen de vertegenwoordiger van C-47 en Wijdenbosch over de betrokkenheid bij de besprekingen, zijn C-47 en de FAL samen met anderen niet meer bij betrokken.

De vakorganisaties zeggen aan minister Hoefdraad, dat hij weet dat zij in het voortraject altijd een leidende rol hebben vervuld. Nu zijn ze bewust erbuiten gelaten en hebben met lede ogen moeten toezien hoe diverse sectoren zoals de financiële, de transport, de medische, de onderwijssector en het grootste deel van de staatsbedrijven, niet geraadpleegd zijn.

De brief aan de minister is ondertekend door: 
De Progressieve Vakcentrale 47,
Federatie van Agrariërs en Landbouwers, 
Parsasco Werknemers Organisatie, 
Organisatie voor Werknemers bij Assuria, 
Bond Personeel Stichting Bosbeheer, 
Bond Personeel NV Luchthaven Beheer en Bostoezicht, 
Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname, 
Bond van Haven en Loodswezen, 
Bond van Leraren, 
Associatie voor Leerkrachten in Suriname, 
Bond Personeel Algemeen Statistiek Bureau, 
Surinaamse Waterleiding Werknemers, 
Hakrinbank Werknemers Organisatie, 
De Surinaamse Bank Werknemersorganisatie, 
Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie, 
Surinaamse Volkskrediet bank Organisatie, 
Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie, 
Algemene Bond voor Banken in Suriname, 
Self Reliance Werknemers Organisatie.

KLM-vlucht zondag 17 mei uit Nederland met repatrianten

Suriname heeft 576 personen in quarantaine


Jerry Slijngard, coördinator van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing), zei gistermiddag tijdens de Covid-19 update persconferentie van het Covid-19 Managementteam - waar alleen ANP-correspondente Annelies Brinkman aanwezig was... (!) -, dat morgen een KLM-vlucht met zo'n 300 repatrianten uit Nederland arriveert. Van de 23 gestrande personen personen in India kunnen nu 11 personen worden vervoerd naar Nederland. De rest van de mensen wordt gevraagd om contact op te nemen met de ambassade in India, zo schrijft vandaag, zaterdag 16 mei 2020, Starnieuws.

Vóór de verkiezingen verwacht Slijngard na morgen geen repatriatievluchten. Dit heeft ook te maken met het aantal quarantaine faciliteiten. Op dit moment zijn 576 personen in quarantaine. De grenzen zijn nog steeds gesloten. De Covid-19 maatregelen blijven gelden totdat de president andere orders geeft, zei Slijngard.

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme heeft diverse overlegmomenten gehad met onder andere importeurs, exporteurs, distributeurs, de Centrale Bank van Suriname om de prijzen van goederen beheersbaar te houden. Er is een lijst met strategische goederen ontwikkeld om de samenleving tegemoet te komen. Dit deelde directrice Toerisme, Rachel Koningsbloem-Pinas, mee. Het ministerie gaat na hoe de particuliere sector ondersteund zal worden in de coronacrisis. Er worden maatregelen tijdens het overleg besproken over de reguliere bedrijfsvoering, waarbij rekening gehouden dient te worden met de nieuwe situatie waarin er een constante dreiging van het Covid-19 virus is.

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost deelde mee  dat naast een verstrekte vergunning er ook Covid-maatregelen die in acht genomen moeten worden die toegevoegd zullen worden waaraan ondernemers zich moeten houden. Het gaat om bedrijven en openbare vermakelijkheden, sportscholen, supermarkten en hotels. Vanaf maandag kunnen de regels opgehaald worden bij de districtscommissariaten. De regels zijn al geldig. Vanaf juni zullen er controle uitgevoerd worden op de naleving. De regels moeten ook zichtbaar zijn voor het publiek.

Vanaf maandag worden ook gesprekken gevoerd met eigenaren van casino's, nachtclubs en de organisatie van sekswerkers.

De komende week zullen de Centrale Markt en Vreedzaam Markt gefaseerd worden opengesteld. Recreatieoorden zijn nog gesloten. Er zijn ook gesprekken gaande met de bushouders.

'Ontevredenheid onder leden Politiebond door ruis en onwetendheid over gang van zaken over enkele issues'

Leden: 'Huidig bestuur heeft niet meer dezelfde vechtlust als in het begin'


Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) constateert dat zaken die enkele ontevreden leden onlangs in een brief aan de orde hebben gesteld, mogelijk hun oorsprong hebben in 'ruis en onwetendheid over de gang van zaken over enkele issues'. Dat beweert althans bondswoordvoerder Revelino Eijk vandaag, zaterdag 16 mei 2020, in de Ware Tijd. Zou dat het geval zijn, dan schort het aan de communicatie van de bond met de leden...

Hij zegt dat de bond zich heeft gebogen over het schrijven en mogelijkheden bekijkt om op zeer korte termijn 'alle ruis' bij de leden weg te nemen.

Uit de brief blijkt, dat de schrijvers reikhalzend uitkijken naar de verkiezing van een ander bestuur. Zij vinden dat het huidige bestuur met Raoul Hellings als voorzitter 'niet meer dezelfde vechtlust' heeft als in het begin. De leden noemen enkele zaken die deze constatering moeten staven. Zo wordt opgemerkt dat inspecteurs om de twee weken worden overgeplaatst.  

'De korpsleiding schroomt niet ervoor om deze hoofdofficieren als kinderen te behandelen door hen zonder opgaaf van reden te muteren dan wel ter beschikking te stellen', schrijven de leden. Zij stellen, dat ze wat dit betreft 'anders hadden verwacht' van Hellings als bondsvoorzitter, die in de functie van HRM-manager ook mutaties pleegt die vragen bij de leden doen rijzen. 'Leden wordt op een vrijdag voorgehouden, dat ze de maandag daarop naar een andere afdeling zijn gemuteerd.'

De ontevreden politiemannen merken ook op, dat er afspraken waren over inspraak van de bond in het mutatiebeleid, maar hiervan is bij de laatste mutaties geen sprake geweest.

De leden storen zich ook eraan dat er 'onder toeziend oog' van de bondsvoorzitter een dagorder is uitgevaardigd over een aangepast bevorderingsbeleid. In de brief wordt aangehaald, dat het behalen van een academische graad niet meer automatisch een bijzondere bevordering oplevert. Veel studerende agenten zijn hierdoor gedemotiveerd geraakt, staat in de brief. De leden willen dat het bestuur een vergadering uitschrijft waar zij zich over deze zaken kunnen uitspreken.

Eijk stelt dat een algemene ledenvergadering vanwege de Covid-19-maatregelen nu moeilijk te houden is. Hij zegt, dat de bond toch alle mogelijkheden bekijkt om dit op korte termijn te doen.

Het bestuur zit intussen al vier jaar aan. De bestuursverkiezing zou aanvankelijk in juli zijn, maar Eijk vertelt dat deze, in afstemming met de leden, naar 2021 is verschoven in verband met de verkiezingen van het land op 25 mei.

Ruim 200.000 stembiljetten worden vernietigd

Ministerie van Binnenlandse Zaken erkent diverse fouten op stembiljetten

Het gaat om stembiljetten uit de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne


Ruim 200.000 stembiljetten worden vandaag, zaterdag 16 mei 2020, vernietigd. Er zijn fouten in de biljetten ontdekt nadat deze gedrukt waren. Zo komt de kandidaat van de HVB, Denny Jonathan, in Sipaliwini twee keer voor op het Assemblee-stembiljet. Marcia Jarmohamed die op nummer twee moet staan, komt helemaal niet voor. In Paramaribo is een verkeerd logo van SDU afgedrukt. Dit bericht Starnieuws. 

Aan de drukkerijen is gisteren de opdracht gegeven om onmiddellijk te stoppen met het drukwerk. Een groot deel van de stembiljetten was echter al gedrukt.

De stembiljetten zijn door de verkiezingsorganisatie digitaal aangeleverd bij de drukkerijen. De fouten zijn voor rekening van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken was op 13 mei al gestart met het vouwen van de stembiljetten. Ruim 350 mensen zijn betrokken bij dit karwei.

Om te voorkomen dat foutieve stembiljetten misbruikt kunnen worden, is besloten deze te vernietigen. Opnieuw drukken van de stembiljetten betekent nog meer uitgaven. Daarnaast zal extra werk verricht moeten worden om alles op tijd af te hebben.

Verklaring ministerie van Binnenlandse Zaken:

'Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor De Nationale Assemblee en de Ressortraad van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini te corrigeren. 

Op de stembiljetten in de districten Paramaribo, Wanica en Sipaliwini, komt de politieke partij SDU niet voor met het partijlogo. Dit, omdat zij geen digitale logo hadden aangeleverd en daarom met een demologo voorkwamen op de biljetten. Met het opsturen van de juiste gisteren, is dit gecorrigeerd. 

Een andere correctie betreft het dubbel voorkomen van een DNA-kandidaat van HVB. Dit kon worden rechtgetrokken, voordat de stembiljetten werden gedrukt. 

De laatste correctie was de vervanging van de foto van een kandidaat van de NPS in het district Marowijne. De partij had voor een mannelijke DNA-kandidaat een foto van een vrouw aangeleverd. Bij de controle was dit kennelijk niet opgemerkt door hen, omdat zij de finale lijst voor akkoord hadden geparafeerd. 

Op advies van het Onafhankelijk Kiesbureau is besloten om alle foutief gedrukte stembiljetten te vernietigen. Dit gebeurt op 16 mei om 9.00 uur te Marina Doerga. Het gaat om stembiljetten uit de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne. Het gaat om ongeveer 200.000 stembiljetten. 

De stembiljetten van Sipaliwini waren nog niet gedrukt en kunnen nog worden aangepast. 

De vernietiging van de foutieve stembiljetten vindt plaats onder toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Korps Politie Suriname.'

Raymond Gradus herbenoemd als Cft-voorzitter

Gradus is sinds 1 juli 2017 voorzitter van de drie Colleges financieel toezicht


Prof. dr. Raymond Gradus wordt per 1 juli 2020 voor een periode van drie jaar herbenoemd als voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht. Dit maakt het Cft vrijdag 15 mei 2020 bekend in een persbericht?

Prof. dr. Gradus is sinds 1 juli 2017 voorzitter van de drie Colleges. In de Rijksministerraad van 15 mei is de herbenoeming van de heer Gradus aan de orde geweest. De herbenoeming zal plaatsvinden bij Koninklijk Besluit.

Prof. dr. Raymond Gradus is hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan de vakgroep Accounting en het Zijlstra Center for Public Control, Leadership & Governance. Daarnaast heeft hij diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan over onder meer sociale zekerheid, medeoverheden, milieubeleid en marktwerking.

Patricia van Ommeren door minister Misiekaba benoemd als 'beleidsadviseur'...

(Bron foto's:Facebook)
Onduidelijk wat Van Ommeren doet en wat haar ervaring is...

'NDP loopt schaamteloos haar politieke vrienden op diverse plekken te accommoderen'


Patricia van Ommeren is door minister van van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba, afgelopen woensdag benoemd als beleidsadviseur op zijn ministerie. De vrouw, ook wel bekend als ‘Mama’ of ‘Deki Bolu’, is één van de circa vijftig mensen die een vaste aanstelling van Misiekaba hebben gekregen, aldus Waterkant.net vandaag, zaterdag 56 mei 2020. 

Wat Van Ommeren precies gaat doen, is niet geheel duidelijk. Volgens Misiekaba zal ze adviseren op met name politiek gebied. Welke ervaring zij daarvoor heeft is ook niet geheel duidelijk, maar volgens de minister is ze een ervaren politica.

'Patricia van Ommeren is geen onbekende in Suriname. Ik heb gemeend haar als beleidsadviseur in te stellen en met name op politiek gebied. Mevrouw van Ommeren is een ervaren politica en met name op politiek gebied gaat ze mij adviseren', aldus de uitleg van Misiekaba.

Critici hebben met verbazing gereageerd op het feit dat Misiekaba minder dan twee weken voor de verkiezingen met baantjes loopt te strooien en een vaste aanstelling aan mensen geeft. Dat Van Ommeren wordt aangesteld als beleidsadviseur op zijn ministerie zien zij ook als het zoveelste bewijs dat de NDP schaamteloos haar politieke vrienden op diverse plekken loopt te accommoderen.

Centrale Markt en Vreedzaam Markt gaan gefaseerd open

Uitbaters van onder meer casino's, eettenten en nachtclubs krijgen aanvullende vergunningsvoorwaarden


De Centrale Markt en Vreedzaam Markt worden in de nieuwe week gefaseerd opengesteld. Dat maakte districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost vrijdagmiddag 15 mei 2020 bekend tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19-Managementteam, aldus de Ware Tijd. Veel details gaf de hij overigens niet. Daarvoor verwees hij marktverkopers naar marktmeester John Lecton, van wie ze zullen vernemen welke dag, hoe en onder welke voorwaarden verkocht mag gaan worden. 

Uitbaters van andere gelegenheden, zoals casino's, eettenten en nachtclubs, kunnen zich vanaf maandag op het commissariaat in hun district melden voor de aanvullende voorwaarden waar ze aan moeten voldoen om open te gaan voor het grote publiek. Maandag wordt er ook met de casinohouders gesproken.

Nerkust drukte de eigenaren en uitbaters op het hart, dat het 'nieuwe normaal' voor hen al vanaf vrijdag ingaat. Nadat ze in de nieuwe week de aanvullende vergunningsvoorwaarden hebben gehaald, krijgen ze de tijd tot 1 juni om te oefenen.

Vanaf 1 juni vindt er controle plaats en volgen er sancties als men zich niet aan de (nieuwe) vergunningsvoorwaarden houdt

VSB en ASFA richten Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname op

SNWIS wil lokale waarnemers inzetten


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben kortgeleden de Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) opgericht. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling, een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder, aldus de VSB vrijdag 15 mei 2020 in een persbericht. 

Het plan is om lokale waarnemers in te zetten. SNWIS is een onafhankelijk instituut en heeft geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten.

Om te komen tot oprichting van het instituut werd gesproken met de Nationale Vrouwen Beweging en het Burger Initiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI). Het instituut zal zorg dragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.

Het instituut geeft invulling aan haar taakstelling door onder andere het waarnemen van de verkiezingen, alsmede het waarnemen van de verkiezing van de president en de vicepresident.

SNWIS heeft volgens de VSB in korte tijd een grote groep mensen gemobiliseerd die zich willen inzetten om al voor de verkiezingen van 25 mei  de taakstelling van lokale waarnemer te vervullen. De lokale waarnemer zal voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, politiek onafhankelijk moeten zijn, werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden, zegt de VSB.

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) over de inzet van lokale waarnemers, aangezien het OKB de autoriteit is om (lokale) waarnemers te accrediteren. De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond. De VSB geeft aan, dat de voorbereidingen worden voortgezet met de goede hoop, dat er alsnog overeenstemming wordt bereikt met het OKB.

Tegelijkertijd werkt het instituut aan het opzetten van een zogenaamde ‘Quick Photo Count Programma’. Dit programma is opgezet, om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken, om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen. Hierover zal binnenkort nadere informatie worden verschaft, aldus de VSB.

Bousaid: ‘Oproep verlagen kasreserve onjuist en ongepast’ - 'Compleet geen verstand bij minister van Financiën over werking kasreserve'

Enorme koersstijging na deze periode 

'Hele Raad van Bestuur bestaat uit leden en sympathisanten van bepaalde politieke partij, dat is zeer gevaarlijk'


Volgens oud-bankier Jim Bousaid is de oproep van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om de kasreservepercentage te verlagen, volstrekt onjuist en ongepast. Dit zei hij donderdagavond in het televisieprogramma Suriname 2020 op Apintie TV, aldus De West in haar editie van vrijdagavond 15 mei 2020. 

De regering heeft besloten enkele groepen financieel tegemoet te komen in deze periode, waarin het coronavirus veel mensen hun werk heeft gekost of het leven moeilijker heeft gemaakt. Bousaid zei, dat de regering de bedragen wil financieren, door opname van leningen bij de banken. Daarnaast heeft hij de Centrale Bank opgeroepen de kasreserve te verlagen en ruimte ter beschikking te stellen voor de financiering van de uitgaven. Dit is volgens Bousaid zeer gevaarlijk, omdat deze uitgaven monetair gefinancierd zullen worden ten overstaan van de monetaire financiering van de afgelopen maanden.

'Het was toen een gigantisch bedrag van meer dan Srd 3 miljard. Dat verklaarde de enorme koersexplosie. Nu komt een additionele monetaire impuls. Dit betekent dat de koers op korte termijn weer omhoog gaat, waardoor het koopkrachteffect, komt weg te vallen.'

Bousaid zei, dat hij vanuit de monetaire theorie, bijzonder grote moeite heeft met de opdracht van de minister van Financiën aan de governor van de Centrale Bank. 'Ik denk wat voor vrijpostigheid is dat? Er zijn twee monetaire autoriteiten en er is een grens daartussen. De Centrale Bank is volledig onafhankelijk, althans op papier. De recente benoeming van een sterk politiek gekleurde commissaris maakt dat de hele raad nu bestaat uit leden en sympathisanten van een bepaalde politieke partij. Dat is zeer gevaarlijk', stelde Bousaid.

Hij zei ook, dat het heel duidelijk is dat er compleet geen verstand is bij de minister van Financiën over de werking van de kasreserve, die een monetair instrument is.

'Afhankelijk van de monetaire situatie, gaat het percentage omhoog of omlaag. Bij ruime monetaire verhoudingen nu, is het percentage hoog zou in feite de Srd kasreserve omhoog moeten gaan. Die van de US$ is al gestolen, nu willen ze in de Srd kasreserve gaan graaien. Er is vanwege de monetaire verhoudingen nu juist geen ruimte om die Srd kasreserve te verlagen, omdat daardoor de inflatie en de koers gaat stijgen', zei de oud-bankier.

Bousaid kijkt nadrukkelijk uit naar wat de governor, die volgens hem maar een doelstelling heeft, zal doen. De Centrale Bank heeft maar één doelstelling, namelijk behoud van de interne en externe waarde van de Srd, zorgen dat inflatie laag is en de koers stabiel houden.

'Deze opdracht van de minister gaat daar tegen in. Daarom moet de Centrale Bank onafhankelijk zijn, want ze heeft maar één doelstelling, stabiliteit van de waarde van de munt. Politici hebben meerdere doelstellingen, die zelf in conflict kunnen komen met de prijsstabiliteit zoals dat nu het geval is. De onafhankelijkheid is vooral in een verkiezingsjaar cruciaal.'

Braziliaanse minister van Volksgezondheid neemt na amper maand weer ontslag

(Bron foto: Twitter)
Nelson Teich: 'Het leven is opgemaakt uit keuzes, ik heb gekozen te vertrekken'


De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Nelson Teich heeft vrijdag 15 mei 2020 zijn ontslag alweer ingediend. Hij was nog geen maand in functie. 'Het leven is opgemaakt uit keuzes, en ik heb gekozen te vertrekken', zei Teich tijdens een korte verklaring aan de pers vrijdagmiddag. 

Hij deed geen uitspraken over zijn beweegreden voor het ontslag. 'Ik heb mijn best gedaan', stelde de opgestapte bewindsman.


Bekend was dat Teich het niet eens is met het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Volgens de krant O'Globo betrof hun laatste meningsverschil het meteen behandelen van patiënten met het malariamedicijn chloroquine. Teich wilde dat middel alleen inzetten voor de ernstigste gevallen.

Ook zou hij de aanvaringen tussen Bolsonaro en lokale overheden in het land over beu zijn geworden, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Veel gouverneurs en burgemeesters hebben beperkingen ingesteld om het coronavirus in te dammen. De president vreest dat die grote schade toebrengen aan de economie en wil ze terugdraaien.


Bolsonaro ontsloeg Teichs voorganger Luiz Henrique Mandetta op 16 april. Beiden lagen toen al weken overhoop over de aanpak van de epidemie. Mandetta drukte de Brazilianen voortdurend op het hart thuis te blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bolsonaro daarentegen gaf prioriteit aan het op gang helpen van de instortende economie.

Coronabrandhaard Brazilië heeft inmiddels meer dan 218.000 aangetoonde besmettingsgevallen en is daarmee eveneens ernstig getroffen Europese landen als Duitsland en Frankrijk voorbij. Vrijdag werd bekend dat er in een dag tijd 15.305 nieuwe gevallen zijn vastgesteld, een recordaantal. In het land zijn ongeveer 14.800 mensen gestorven aan het virus.


(Suriname Mirror/Folha de Sao Paulo/Extra Globo/De Telegraaf/Twitter/The Brazilian Report/YouTube)