zaterdag 30 augustus 2014

Oppositie laat willens en wetens verstek gaan bij behandeling nieuwe sociale wetten

'Sociale' fracties laten het afweten vanwege 'quorum'

Onvolwassen en a-politiek gedrag zal zich in mei 2015 wreken

Suriname steeds volwassener ondanks oppositionele tegenwerking

30-08-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Een politieke schande en een debacle, de bewuste afwezigheid van de fracties van het Nieuw Front, Pertjajah Luhur en BEP gisteren bij de behandeling van de drie sociale wetten (Wet Algemeen Pensioen 2014, Wet Nationale Basiszorgverzekering en Wet Minimum uurloon) in De Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Dat juist deze 'sociale' fracties het lieten afweten bij de behandeling van dergelijke belangrijke wetten, is onbegrijpelijk en leidde ook tot reacties van ongeloof uit alle hoeken van de (politieke) samenleving.

Succes voor Bouterse
De Nationale Assemblee keurde met een nipte meerderheid van zesentwintig stemmen iets over drie uur vrijdagochtend 29 augustus 2014, de drie sociale wetten goed. Het was een historische marathonzitting waarin de eerste sociale wetgeving in het land feitelijk tot stand kwam. Kortom, het parlement en Suriname beleefden een belangrijke dag en dat haalde zelfs de Nederlandse krantenpagina's. Toch weer een succes dat kan worden toegeschreven op het conto van president Desi Bouterse. Het is immers zijn regering die baanbrekend werk heeft verzet om de drie belangrijke wetten door het parlement te loodsen en goedgekeurd te krijgen.

Quorum-boycotplan oppositie finaal de mist in
Maar, de drie genoemde fracties in het parlement zorgden ook voor een oppositionele blamage van de hoogste orde. De fracties (Nieuw Front: de Vooruitstrevende Hervormings Partij VHP, de Nationale Partij Suriname NPS, de Surinaamse Partij van de Arbeid SPA en het Democratisch Alternatief '91 DA91 / Pertjajah Luhur / de BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek ) hadden afgesproken om openbare vergaderingen van het parlement te blokkeren door geen zogenoemd 'quorum' (meerderheid) te verlenen. Met andere woorden, ervoor te zorgen dat er onvoldoende politici bij een Assemblee-vergadering aanwezig zijn om die vergadering doorgang te kunnen laten vinden, door zelf verstek te laten gaan, door zelf de presentielijst niet te tekenen. Maar, helaas ging deze keer het oppositionele quorum-plannetje finaal de mist in door toedoen van een van de eigen fractiegenoten die zich van geen kwaad bewust leek te zijn.

Het zwarte schaap Kensenhuis is zich van geen kwaad bewust
Immers, de presentielijst werd getekend door het NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis. Ook al verklaarde hij later de presentielijst als 19e Assembleelid rond kwart voor een 's middags te hebben getekend, tien minuten voor aanvang van de belangrijke openbare vergadering van het parlement en er na hem nog een aantal Assembleeleden de lijst tekenden, feit is dat hij met zijn handtekening voor quorum zorgde waardoor de vergadering – tegen de zin in van zijn eigen fractie – kon doorgaan. Hij beweerde later ook, onder andere voor de camera en microfoon van het dagelijkse nieuwsprogramma 'In de Branding' van Apintie TV, niet op de hoogte te zijn geweest van enige afspraak binnen het Nieuw Front om geen quorum te verlenen. Bepaalde oppositieleden uitten openlijk hun argwaan tegenover de NPS’er door hem voor de voeten te werpen dat hij door coalitiepartijen zou zijn omgekocht en dat dat niet de eerste keer zou zijn geweest. 'Laag bij de grondse' opmerkingen vond een naïef klinkende Kensenhuis dat. 'Ik ben niet om te kopen.' 

Een dag later legde de fractieleider van het Nieuw Front, de VHP'er Randjkoemar Randjietsingh, in het Dagblad Suriname uit, dat zijn fractie niet de behandeling van de belangrijke wetten had geboycot, maar dat er teveel onduidelijkheden in de wetsteksten waren. De gedachtegang was volgens de parlementariër wel goed, maar het leek – volgens hem – alsof de coalitie en de regering de drie wetten zo snel mogelijk wilden laten goedkeuren om zo goed te scoren bij de komende verkiezingen van 2015. Een typisch Surinaamse oppositionele reactie, waar achterdocht hoogtij lijkt te vieren alsof het hoort in het dagelijkse politieke leven.

Volgens de NF-fractieleider gaven de wetteksten het zijn fractie aanleiding om enkele opmerkingen te maken en vragen te stellen. Deze vragen werden in de eerste ronde in de Assemblee gesteld, waarna het de bedoeling was dat de regering deze vragen in de tweede ronde zou behandelen. Maar, de antwoorden in de tweede ronde bleven uit. De oppositie besloot vervolgens weer om enkele brandende vragen te stellen zonder resultaat, aldus de fractieleider.

Volgens Randjietsingh leek het er zelfs op dat vicepresident Robert Ameerali opzettelijk niet wilde ingaan op de door zijn fractiegenoten gestelde vragen. In de derde ronde zouden slechts twee leden van de oppositie kunnen reageren. Uiteindelijk werd de maat voor de oppositie vol en werd besloten om niet langer in de vergaderzaal te blijven. Volgens Randjietsingh was het niet de bedoeling om tegen de wetsvoorstellen te stemmen. De vergaderzaal verlaten, was de enige optie. ‘Wij gaan niet voor wetten stemmen, die op lange termijn het volk in een strop zullen houden’, aldus de geblondeerde VHP'er in het Dagblad Suriname.

Het kleine jongetje krijgt zijn zin niet en loopt boos weg
Maar, zijn reactie duidt natuurlijk op een onvolwassen wijze van politiek bedrijven. Je loopt als klein jongetje, dat zijn zin niet krijgt, boos weg uit de politieke arena, de vergaderzaal van De Nationale Assemblee. Het Nieuw Front, de Pertjajah Luhur en de BEP hadden uiteraard moeten blijven en doen waarvoor de fractieleden betaald worden: hun kiezers en het volk vertegenwoordigen. Gisteren hebben zij getoond een confrontatie met de regering en coalitie inzake de drie sociale wetten uit de weg te gaan, terwijl op dat moment, in die vergaderzaal, de oppositie haar punten van kritiek en vragen hadden kunnen laten horen die wellicht alsdan alsnog beantwoord zouden worden.

Nu moeten ze later niet aankomen met allerlei op- en aanmerkingen op de drie goedgekeurde wetten. Deze fracties hebben hun kansen aan zich voorbij laten gaan, enkel en alleen vanwege dat kinderlijke quorum-gedoe.... Wanneer gaan Assembleeleden zich eens volwassen gedragen en werkelijk het volk en hun kiezers vertegenwoordigen? Ongetwijfeld zullen zij in mei 2015 worden afgerekend....

Reacties op sociale wetten
Een dag na de goedkeuring door het parlement van de drie belangrijke sociale wetten, waren in diverse media lovende- en natuurlijk ook afkrakende woorden te horen.

Een opmerkelijke reactie kwam uit de mond van het NDP-Assembleelid Noreen Cheung, dus een lid van de coalitie. Zij blijkt zich niet helemaal te kunnen vinden in de Wet Algemeen Pensioen, maar heeft toch voor goedkeuring van die wet gestemd in het parlement. De rechtspositie van niet-heteroseksuelen is daarin volgens haar niet goed geregeld. Na afstemming met de Mega Combinatie-fractie (de oppositie) kon uiteindelijk fungerend parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk haar gisternacht toch overhalen om voor deze wet te stemmen. Cheung: ‘Ik vind het pijnlijk, behalve voor mij, ook voor de groep zelf, de niet-heteroseksuelen in het bijzonder’, aldus Cheung. Zij is van oordeel, dat de positie van niet-heteroseksuelen ‘juridisch-technisch’ onvoldoende is geregeld in de pensioenwet.

'Iedereen met kritiek het land uitzetten'.....
De voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zei in een reactie, dat na ruim veertig jaar van verwoede pogingen een minimumloon, pensioenstelsel en ziektekostenverzekering voor iedereen in Suriname op te zetten, burgers trots zouden mogen zijn dat het eindelijk was gelukt.
‘Iedereen die kritiek hierop heeft zou uit het land verbannen moeten worden, omdat zij het niet met het volk menen’, aldus Bilkerdijk.
Dus, iedereen die het niet eens is met hem moet ook maar het land worden uitgezet. Deze heer heeft kennelijk de betekenis van het begrip democratie nooit goed begrepen en zich ook nooit verdiept in de wereldgeschiedenis. Er zijn in het verleden landen geweest – en er zijn nog steeds landen – die groepen uit hun bevolking met harde hand het land hebben uitgezet, dat waren en zijn dictaturen.... Laat de heer Bilkerdijk in de toekomst eerst eens goed nadenken alvorens met uitspraken te komen die de goede luisteraar en lezer zouden kunnen terugvoeren naar een zwarte bladzijde en gele sterren in de Europese geschiedenis.

Robby Berenstein, voorzitter van vakcentrale C-47, liet ook via media weten blij te zijn met de wetten die volgens hem vooral in het voordeel van de werkende klasse zijn. Maar, hij zei zich ook wel wat zorgen te maken over mogelijke fouten die binnen kunnen sluipen ‘doordat de wetsproducten afgejast zijn’. 

Een politieke dinosaurus uit bauxietgrond getrokken voor absurdistische reactie
Natuurlijk waren er ook mensen die beweerden de sociale wetgeving maar niets te vinden en die alleen te kunnen zien als een regeringsactie om richting de verkiezingen in mei 2015 zieltjes te winnen. ‘Bouterse zou beter scoren door de government take, 'belasting', op brandstof af te schaffen voor het volk’, zei de oud-Assembleevoorzitter en politica Indra Djawalapersad zaterdag 30 augustus 2014 in het Dagblad Suriname. ‘Dan had hij de drie sociale wetten niet nodig.’
Djawalapersad bracht in herinnering, dat de president het volk had beloofd dat hij de government take op brandstof zou afschaffen, indien hij regeerverantwoordelijkheid zou krijgen. De aanname van de drie sociale wetten zou zelfs haar verstand te boven gaan, hetgeen echter meer zegt over haar verstandelijke vermogens dan over de inhoud van de wetten en het stemgedrag van de parlementsleden.
‘Acht maanden voor de verkiezingen en de wetten worden nu pas behandeld en aangenomen.’ Zij beweerde, dat de aanname van de wetten 'riekt naar populisme'. Binnen die vier jaren tijd dat de regering aanzit is er haast niets gedaan voor het volk. Het levensonderhoud is juist duurder geworden, aldus Djawalapersad.

Het is de typische reactie van iemand die volledig anti-regering Bouterse-Ameerali is en met oogkleppen op alleen in staat is om krampachtig negatief te reageren op positieve ontwikkelingen in Suriname die tot stand zijn gekomen door het beleid van de regering. De typische reactie van een politieke dinosaurus die door de redactie van een krant aan de oren uit de bauxietgrond is getrokken voor een heerlijk smeuïge reactie; dat leest immers lekker weg, ongeacht de absurdistische inhoud ervan. De positieve ontwikkelingen worden door dit soort mensen moedwillig genegeerd of ten eigen faveure omgetoverd tot negatieve ontwikkelingen.

Suriname steeds volwassener ondanks oppositionele tegenwerking
Het land zou blij moeten zijn met de aanname door het parlement ofwel door de coalitie van de drie sociale wetten. Die wetten vormen onderdeel van een beleid, dat Suriname steeds volwassener en moderner moet maken. Dat zou men alleen moeten toejuichen. Suriname is op de goede weg en dat blijft niet onopgemerkt in de wereld, los van persoonlijke beslommeringen van en het niet zo fraaie verleden van de president. Ondanks dat alles blijft de man zijn werk naar behoren doen en ook en zeker op internationale podia.
Zurige, gefrustreerde en nauwelijks inhoudelijk onderbouwde reacties komen slechts uit de mond rollen van oppositionele krachten voor wie het het dagelijkse werk is om het regeringsbeleid van alle kanten af te kraken en werkelijk af te zeiken en dat vaak inhoudelijk bij het absurde af, waarbij niet wordt geschroomd om enige realiteitszin uit het oog te verliezen. Zelfs het populaire Assemblee 'kinderquorumspookje' wordt erbij gehaald om de regering te torpederen, alhoewel dat ook wel eens een terugslag kan hebben zoals 29 augustus is gebleken.
Die oppositionele krachten zijn met name en vooral gericht op een afgang van president Bouterse.

Een olifantshuid
Laten de oppositionele krachten vooral gewoon doorgaan met hun weinig strategisch doordachte strategie van afkraken, negativisme en willens en wetens geen quorum verlenen. Uiteindelijk komen zij zichzelf wel tegen bij de verkiezingen volgend jaar.
Maar, het hoort nu eenmaal bij het hedendaagse politieke spel, in welk spel werkelijk niets wordt geschuwd om tegenstanders de mond te snoeren, af te kraken, te beschimpen en ze met vuil te bekogelen. Als politicus, zowel in de oppositie als in de coalitie, maar ook als beleidsmakers en zeker als president (Bouterse), moet je in Suriname een olifantshuid hebben en nu en dan kinderlijk absurdistisch gedrag tentoonspreiden. De lachende derde na de historische vrijdag 29 augustus 2014 is ongetwijfeld Bouterse.....

Noot:
De bestuurskundige August Boldewijn zegt zondag 31 augustus in de webeditie van de Ware Tijd hetzelfde hetgeen ik in dit artikel stel en ik ben niet eens een bestuurskundige.....neen, de reactie van Boldewijn is feitelijk een open deur die iedereen zou kunnen intrappen en daarvoor hoeft niemand een bestuurskundige te zijn.

Boldewijn in de Ware Tijd:
'Het wegblijven van de oppositie bij de stemming over de sociale wetten vrijdagochtend is geen slimme actie geweest, vindt bestuurskundige August Boldewijn. Deze 'zeer onverstandige' handeling kan volgens de bestuurskundige zijn weerslag hebben bij de komende verkiezingen. Vanwege de zwaarwichtigheid van de wetten had de oppositie er beter aan gedaan om gewoon aanwezig te zijn, zegt Boldewijn. 'Dan ziet het volk dat je hebt geparticipeerd. Maar door weg te lopen, krijgt men de indruk dat je de zaak saboteert.' (...)'