donderdag 26 juli 2018

Open brief PALU aan Assembleevoorzitster: 'Rol Assemblee in kwestie-Alcoa niet uitgespeeld'

'Het Surinaamse belang kan nog gered worden'

'PALU adviseert om conservatoir beslag te laten leggen op alle tegoeden en bezittingen van Alcoa in Suriname en daarbuiten'


'In de samenleving overheerst het gevoel dat de regering de onderhandelingen met de ALCOA definitief heeft verknoeid en dat De Nationale Assemblee (DNA) in deze kwestie volledig machteloos aan de kant is gezet. De PALU is evenwel van mening dat DNA absoluut nog niet is uitgespeeld en dat het Surinaamse belang nog gered kan worden. 

De partij heeft in dit kader vandaag, donderdag 26 juli 2018, een open brief gericht aan de voorzitter van DNA ter advisering van verdere stappen.Het ziet er namelijk naar uit, dat van de zijde van ALCOA de principes van het nationaal en internationaal zaken doen bewust zijn genegeerd. Het karakter van het beruchte MoU (Memorandum of Understanding) dat door DNA van tafel is geveegd, behelst namelijk een wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO). De ALCOA is er zeer kennelijk bewust aan voorbij gegaan dat de regering niet de bevoegde partner is om wijzigingen in de BO aan te brengen, laat staan te beslissen over vroegtijdige beëindiging. 

Nou is DNA natuurlijk niet de onderhandelingspartner van de ALCOA, maar de BO is bij wet vastgesteld en kan daarom ook alleen bij wet worden gewijzigd. 

Alvorens daarom akkoord te gaan met welke wijzigingsvoorstellen dan ook in de BO die de regering nog naar het parlement zal sturen, zal DNA een halt moeten toeroepen aan verdere uitvoering van de in het MoU onrechtmatig overeengekomen wijzigingen. Om dit te bereiken adviseert de PALU om conservatoir beslag te laten leggen op alle tegoeden en bezittingen van het bedrijf in Suriname en daarbuiten. Daarmee kan worden voorkomen, dat het bedrijf haar eigen bezittingen in waarde doet verminderen, nog voordat op een wettelijk correcte manier de BO is gewijzigd en de wijze van afwikkeling van aansprakelijkheden is vastgesteld. Het hele proces moet dus van voren af aan beginnen. 

Bij die nieuwe onderhandelingen zal naar een aantal zaken moeten worden gekeken. Het moet bijvoorbeeld heel erg duidelijk worden wat de ALCOA aan Suriname zal aanbieden ter compensatie van haar vroegtijdige vertrek uit Suriname. 

De Afobaka krachtcentrale is die compensatie beslist niet, omdat in de BO al is vastgelegd dat die ‘in goede staat’ aan Suriname moet worden overgedragen bij beëindiging van die BO. Ook dient juridisch sluitend te worden vastgelegd hoe het bedrijf zijn verplichtingen nu en in de toekomst zal nakomen voor wat betreft de voorraden chemisch afval die hier en daar zijn opgeslagen en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de volksgezondheid. 

Ook mogen we niet vergeten, de belangen van al die medewerkers en hun gezinnen die in de loop van de tijd hun krachten hebben gegeven aan het bedrijf. 

DNA is nadrukkelijk nog niet uitgespeeld. Maar het zal er aan liggen of bij de coalitie de politieke wil en de durf bestaat om in het belang van Suriname de druk en chantage vanuit de eigen partij te weerstaan. Maar, men dient te beseffen, dat indien die wil en die durf aanwezig is, dat daarmee uiteindelijk ook het gezicht van de regering en van Suriname als geheel zal zijn gered.'

Groep gepensioneerde gecommitteerden en surveillanten dreigt geen herexamenwerken in te leveren

Honderden gepensioneerde gecommitteerden wachten al zeker twee jaar op betaling

'Als het examenwerk is ingeleverd, moet het ministerie over de brug komen, zo kan het absoluut niet verder'
 

Honderden gepensioneerde gecommitteerden en surveillanten, die al zeker twee jaar uitkijken naar uitbetaling voor geleverde diensten, zijn het wachten beu. Deze personen verrichten werkzaamheden voor het Examenbureau. Diverse brieven gericht aan de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, schijnen aan dovemansoren gericht te zijn.

'De leiding van het ministerie schijnt Oost-Indisch doof te zijn voor deze klaagzang. Wij willen nu eindelijk ons geld, dat op de koop toe ook nog ontwaard is', stellen enkele gedupeerden vandaag, donderdag 26 juli 2018, op Starnieuws.

Commissieleden van het vak Nederlands geven aan, dat er diverse brieven zijn gestuurd naar de departementsleiding met een afschrift naar het Belastingkantoor. De brief is echter teruggestuurd naar het Examenbureau. Regel is, dat de gecommitteerden hun declaratie indienen bij het Examenbureau, dat de documenten op zijn beurt doorgeleid naar de financiële afdeling. Deze afdeling zorgt er dan voor dat het geld op de rekeningen van de medewerkers wordt gestort.

'Was het vroeger zo dat wij drie weken moesten wachten op uitbetaling, nu is de wachttijd zelfs opgelopen tot twee jaren. En dit is eigenlijk zo sinds het aantreden van deze regering', legt een gedupeerde uit. Aangezien het om kleine bedragen gaat, was afgesproken dat zij vrij van belasting zouden zijn.

De gedupeerden hebben vernomen, dat de departementsleiding niet de hand heeft weten te leggen op het document waarin deze afspraak is vastgelegd. Vanwege het slechte betaalgedrag dreigt de groep geen herexamenwerken in te leveren. 'Nota bene verrichten de commissies Nederlands vrij zwaar werk, want je kunt niet zoals bij het vak Rekenen het geval is getallen veranderen. Bij Nederlands moeten compleet nieuwe teksten worden gezocht die goed zijn voor dat niveau', stelt een commissielid.

Een andere gedupeerde zegt: 'Ze moeten leren dat wat prioriteit heeft ook prioriteit krijgt. Als het examenwerk is ingeleverd, moet het ministerie over de brug komen. Zo kan het absoluut niet verder.'

Chinese president Xi Jinping: 'China en Brazilië moeten de solidariteit en coördinatie bevorderen'

(Bron foto: Twitter)
Chinese president en zijn Braziliaanse collega Michel Temer spreken elkaar aan zijlijn 10e BRICS-top in Johannesburg

'Brazilië hecht veel belang aan het Belt and Road Initiative en is bereid om de samenwerking met China te versterken'


De Chinese president Xi Jinping heeft donderdag 26 juli 2018 zijn Braziliaanse tegenhanger Michel Temer ontmoet in Johannesburg, Zuid-Afrika, aan de zijlijn van de 10e BRICS-top (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika/South Africa) en riep de twee landen op om de solidariteit en coördinatie te versterken. 

'China en Brazilië, als respectievelijk het grootste ontwikkelingsland en de opkomende markt in het oostelijk en westelijk halfrond, moeten de solidariteit en coördinatie bevorderen en een gemeenschappelijke ontwikkeling in de huidige situatie nastreven, teneinde positieve energie in de twee regio's te injecteren en bij te dragen aan de stabiliteit in de wereld en welvaart', zei Xi.


Verwijzend naar de bilaterale relatie tussen China en Brazilië als een 'volwassen en levendige' tussen belangrijke ontwikkelingslanden, zei hij dat hun banden gebaseerd zijn op wederzijds respect, gelijkheid en win-winvoordelen. Xi riep op tot meer begeleiding en coördinatie bij de uitwisselingen en samenwerking van beide landen over de hele linie, om handelsliberalisatie en facilitering van offertes te bevorderen om een kwaliteitsgroei van hun bilaterale handel te bevorderen.

Hij drong er bij de twee partijen op aan om de synergie van het Belt and Road Initiative te bespreken met de ontwikkelingsstrategieën van Brazilië, zoals het Investment Partnerships Programme, de samenwerking op het gebied van innovatie en vlaggenschipprojecten te versterken en de uitwisseling van mensen te versterken.


'China staat klaar om de handen ineen te slaan met Brazilië om de samenwerking tussen China en Latijns-Amerika te bevorderen en de economische en handelssamenwerking tussen China en de Portugees sprekende landen naar een hoger niveau te tillen', zei hij, eraan toevoegend, dat China Brazilië ondersteunt bij het hosten van de volgende BRICS-landentop.

Temer zei van zijn kant, dat Brazilië veel belang hecht aan het Belt and Road Initiative en bereid is om de samenwerking met China te versterken op gebieden als handel, investeringen, infrastructuur en energie.

Het alomvattende strategische partnerschap tussen de twee landen is krachtig en wederzijds voordelig, zei hij, en riep de twee landen op om de communicatie en coördinatie op het gebied van internationale en regionale aangelegenheden te versterken, solidariteit en samenwerking tussen de BRICS-leden te bevorderen en gezamenlijk de gemeenschappelijke belangen van ontwikkelingslanden te beschermen.

Brazilië staat klaar om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de banden tussen Latijns-Amerika en China, zei Temer.

(Suriname Mirror/Xinhua/Twitter)

Archeologen: Mummies van twee meisjes uit het oude Chili dragen giftige kleding

Een rood mineraal in kleding van twee gemummificeerde meisjes (9 en 18) bevat kwik...

(Bron foto: Museo Chileno de Arte Precolombino / Arriaza et al. 2018)

Archeologen moeten weten, dat mooi rood cinnabar kwik bevat en verborgen gezondheidsrisico's met zich meebrengt


Talloze legendes van de vloek van de mummie worden in archeologische kringen gefluisterd, de meeste zonder enige inhoud erachter, maar een team van Chileense onderzoekers heeft misschien net bewijsmateriaal ontdekt om het te ondersteunen: giftig rood pigment op de kleding van twee oude maagdelijke mummies die kwikvergiftiging zou kunnen veroorzaken bij degenen die de doden bestuderen. 

In een net gepubliceerd artikel in het tijdschrift Archaeometry, heeft een onderzoeksteam onder leiding van Bernardo Arriaza van de Universiteit van Tarapacá de aanwezigheid van een rood mineraal in het graf van twee jonge vrouwen - leeftijd 9 en 18 - op de site van Cerro Esmeralda in de stad Iquique in het noorden van Chili.

Daterend rond 1399-1475 na Christus, bleken de meisjes fijn gekleed te zijn, met een aantal zilveren ornamenten en keramische vaten.

Gebaseerd op de kwantiteit en kwaliteit van deze in het graf gevonden voorwerpen, veronderstellen de onderzoekers dat dit een geritualiseerd menselijk offer zou kunnen zijn, genaamd capacocha, uitgevoerd door de Inca-staat. 'Capacocha-offers', leggen Arriaza en collega's in hun paper uit, 'werden uitgevoerd ter herdenking van historische gebeurtenissen in het leven van de Inca-keizer of als reactie op natuurrampen.'

Interessant is dat in het geval van deze begrafenis op Iquique, het 'op een lagere hoogte werd gevonden dan vele andere capacocha-offers die in de literatuur worden vermeld, die normaal op hogere niveaus worden gevonden.' Nog gekker dan de locatie van dit graf  was de aanwezigheid van een felrood poeder in een van de textielstukken van de mummies. Rood was een zeer populaire kleur en werd duizenden jaren gewaardeerd door mensen uit de oude Andes; echter, de grondstof die werd gebruikt om het te maken was meestal een ijzeroxide, zoals hematiet, omdat het gemakkelijk te vinden was in geologische afzettingen.

Het was echter geen hematiet, dat de onderzoekers vonden op deze mummie meisjes. Arriaza en collega's rapporteren in plaats daarvan, dat 'de nieuwe chemische analyses die we hebben verkregen aantoonden, dat cinnabar aanwezig was in de kleding van de Cerro Esmeralda-mummies'. In tegenstelling tot hematiet, waaruit we inert ijzer kunnen winnen, is cinnaber een mineraal dat overvloedige hoeveelheden kwik bevat. 'Dit giftige materiaal is een speciaal en buitenlands begrafenisaanbod in het noorden van Chili', aldus de archeologen, omdat het vrijwel zeker afkomstig was van de Huancavelica-mijn net ten noorden van Lima, Peru, op meer dan duizend kilometer afstand van waar de mummies werden ontdekt.

Van de Inca's is bekend, dat ze cinnabar in prestigieuze en elitaire sociale contexten hebben gebruikt, wat de onderzoekers suggereert dat de mummies van Cerro Esmeralda en hun begrafenis cultureel significant waren. Dit offer is mogelijk gemaakt om politieke redenen, om het dorre gebied van Noord-Chili onder de machtige staatstroepen van het Inca-rijk te brengen.

Maar, de redenen voor het gebruik van cinnabar in plaats van hematiet, zijn niet helemaal duidelijk. Arriaza en collega's suggererenm dat het mineraal gewoon populair was, net als bij de Romeinen en oude Egyptenaren, en de elite schilderde er vaak hun gezichten mee. Maar, ze suggereren ook dat de Inca wellicht weet heeft van de giftige eigenschappen van cinnabar, waardoor de vraag rijst of cinnaber werd besprenkeld om de begrafenis te beschermen tegen grafrovers.

Omdat de archeologen niet verwachten cinnabar te vinden in een graf zo ver van de dichtstbijzijnde bekende mijn, waarschuwen ze anderen om voorzichtig te zijn bij het omgaan met artefacten en menselijke resten met rode pigmenten. 'Zeer weinig archeologische studies hebben specifiek het gebruik van giftige materialen in de oudheid besproken' en de gevolgen voor moderne onderzoekers, aldus Arriaza.

Hij en zijn collega's schrijven ook, dat 'archeologen moeten weten dat mooie rode cinnabar kwik bevat, verborgen gezondheidsrisico's met zich meebrengt, en dat het een reeks gezondheidsproblemen kan veroorzaken die het zenuwstelsel en het spiersysteem en het maag-darmkanaal aantasten, onder andere, en zelfs de dood. in geval van extreme blootstelling.'

Hoewel de vloek van de mummie nooit is bewezen in de context van oude Egyptische begrafenissen, is het duidelijk dat archeologen extra voorzichtig moeten zijn bij het terugvinden van bewijs van het verleden, omdat het niet altijd duidelijk is welke giftige stoffen onder het stof op de loer liggen.

(Suriname Mirror/Forbes)

Amnesty International: Leven gevangen inheemse Mapuche-leider Machi Celestino Córdova in Chili in gevaar

'Machi Celestino Córdova weigert nu water, waardoor zijn leven onmiddellijk risico loopt'


In reactie op de hongerstaking die Machi Celestino Córdova, een Mapuche spiritueel leider die momenteel gevangen zit, veroordeeld voor doodslag veroorzaakt door brandstichting, is begonnen uit protest tegen de ontkenning van zijn rechten op gezondheid en religieuze vrijheid, heeft Erika Guevara-Rosas, directrice America's bij Amnesty International, een open brief gestuurd aan president Sebastián Piñera.

'Na enkele maanden van hongerstaking uit protest, omdat de Chileense autoriteiten hem niet laten gaan naar zijn rewe, of ceremonieel altaar, een heilige plaats voor zijn volk, om een ​​vernieuwingsceremonie uit te voeren, die alle inheemse religieuze leiders die bekend staan ​​als machis, regelmatig in die plaats moeten ondernemen, weigert Machi Celestino Córdova nu water, waardoor zijn leven en gezondheid een ernstig en onmiddellijk risico lopen.'


(Klik op brief  voor groot, leesbaar, exemplaar)
'Het feit dat hij gevangen zit, mag de Machi niet beletten zijn recht op godsdienstvrijheid uit te oefenen en zijn overtuigingen uit te oefenen. Het is buitengewoon verontrustend dat, volgens de informatie die we hebben ontvangen, de Chileense regering niet heeft geprobeerd een oplossing te vinden die hen in staat zou stellen zijn rechten te waarborgen, rekening houdend met het recht van inheemse volkeren om hun cultuur te behouden, een recht dat niet verloren gaat wanneer ze gevangen worden genomen.'

'De autoriteiten moeten onmiddellijk de relevante bevelen geven om Machi Celestino Córdova dit verzoek te verlenen, een constructieve dialoog te goeder trouw te handhaven en met het oog op het bereiken van een overeenkomst, erkennend dat het verzoek van de Machi van groot geestelijk en cultureel belang is betekenis voor de Mapuche-mensen.'

(Suriname Mirror/Amnesty International)

Oppositie en Coalitie in het parlement niet op één lijn in kwestie-Alcoa

Misiekaba (NDP): 'In plaats van blok te vormen tegen Alcoa heeft men gekozen voor  partijpolitieke lijn, hun doel is regering te slaan'


De oppositie en coalitie in het parlement trekken niet langer samen op in de kwestie-Alcoa. Oppositieleden hebben de indruk, dat coalitieleden zich niet langer scharen achter het standpunt dat unaniem was genomen door De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de regeringsfractie zou de regering nu alle ruimte moeten krijgen om een nieuwe overeenkomst met de multinational voor te bereiden. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 26 juli 2018.

Coalitieleider André Misiekaba (NDP) beweert, dat de vork anders in de steel zit dan door de oppositie wordt beweerd. Hij stelt, dat oppositie en coalitie destijds samen enkele lijnen hadden uitgezet hoe in deze kwestie op te treden. Eensgezind zou - als één front - worden opgetrokken ter ondersteuning van de regering in de onderhandelingen met Alcoa.

Nadat de fractieleiders door een Alcoa-delegatie ontvangen en geïnformeerd waren kwam een barst in dat front. Misiekaba stelt, dat na de ontmoeting was afgesproken dat de fractieleiders naar aanleiding van het gesprek met Alcoa een gezamenlijke verklaring zouden uitgeven. VHP-leider Chandrikapersad Santokhi en NPS-voorzitter Gregory Rusland stonden echter, nog voordat dat was gebeurd, journalisten te woord, waarbij bepaalde uitlatingen werden gedaan. De NDP-fractieleider heeft dat als een aanval op de regering ervaren en woordbreuk van zijn collega's, wat hij ook aan zijn fractie heeft gerapporteerd. Dezelfde dag zei Misiekaba tijdens een vergadering van het parlement dat wat hem betreft de samenwerking met de oppositie in de kwestie Alcoa op losse schroeven was komen te staan. Hij stelt, dat alhoewel de oppositie de indruk wekt dat het in deze om een nationale aangelegenheid gaat en samen met de regering een blok gevormd zou moeten worden tegen de multinational, ze elke gelegenheid te baat neemt om de regering aan te vallen.

'In plaats van een blok te vormen tegen de Alcoa heeft men gekozen voor de partijpolitieke lijn en dat hebben we aldoor gezien. Hun doel is om de regering te slaan.'

De blokvorming tegen Alcoa is nooit tot zijn recht gekomen vanwege de houding van de oppositie om politiek te willen scoren, meent de NDP'er. Hij voegt eraan toe, dat de coalitie besloten heeft achter de regering te staan in deze kwestie. De coalitie wacht de wijziging van de Brokopondo-overeenkomst die aan het parlement was toegezegd rustig af.

In oppositiekringen heerst het gevoel dat er gewoon een spelletje wordt gespeeld. Opmerkingen van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons als zou ze niet op de hoogte zijn wat met Alcoa is besproken door de presidentiële commissie is oppositieleden in het verkeerde keelgat geschoten. Geopperd wordt, dat de Assemblee een deskundige in de onderhandelingscommissie heeft.

Vorige maand stuurde vicepresident Ashwin Adhin een brief naar het parlement, waarin hij schrijft dat uiterlijk eind deze maand documentatie over wijziging of beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst rond zal zijn.

Goud voor Renzo Tjon-A-Joe op 50 meter vrije slag tijdens 23e CAC Games in Colombia

'Geweldig, ik voel me geweldig, ik ben de baas!'

(Bron foto: Instagram)

'Geweldig! Ik voel me geweldig! Ik ben de baas!' Woorden van zwemmer Renzo Tjon-A-Joe nadat hij gisteravond in Colombia kampioen 50 meter vrije slag werd van Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 26 juli 2018. 

Op de slotdag van het zwemmen tijdens de 23e CAC Games (Central American and Caribbean Games) pakte hij in stijl de titel. De Surinamer tikte in 22,18 seconden niet alleen als eerste aan, maar brak ook het acht jaar oude Cacso-record van de Trinidadiaan George Bovell jr, 22,23.

Tegelijk verscherpte hij zijn personal-best. De ontlading bij de zwemmer was groot.A post shared by Barranquilla 2018 (@bquilla2018) on


Tjon-A-Joe was content, dat hij deze prestatie heeft geleverd in aanwezigheid van zijn moeder Patricia San A Jong en tante Dulcie Graanoogst. En natuurlijk was hij er ook mee ingenomen, dat hij een medaille heeft gewonnen voor Suriname, de eerste tijdens deze spelen.


'Ik wilde een medaille winnen. Geen brons, geen zilver, maar goud want Suriname neemt alleen genoegen met goud', aldus de kampioen en recordhouder.

Dylan Carter van Trinidad en Tobago, die vrijdag goud had gewonnen op de 100 meter vrije slag - Tjon-A-Joe werd toen vijfde - pakte woensdag zilver. De bronzen medaille ging naar de Venezolaan Alberto Mestre in 22,47 seconden.

Economie Curaçao in de eerste helft van 2018 verslechterd ten opzichte van 2017

Neerwaartse aanpassing van investeringsplannen in de eerste helft 2018Na de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die afgelopen dinsdag werden gepresenteerd en waarmee de economie in 2017 een verdere inkrimping vertoont, zien ook de eerste resultaten van de eerste conjunctuurenquête van 2018 er niet goed uit. De economie is in de eerste helft van 2018 verslechterd ten opzichte van 2017. De Kamer van Koophandel heeft de eerste resultaten gisteren bekendgemaakt, zo meldt vandaag, donderdag 26 juli 2018, het Antilliaans Dagblad

Hieruit blijkt, dat er sprake is van een neerwaartse aanpassing van de investeringsplannen in de eerste helft van dit jaar. Daarentegen is de opwaartse bijstelling van de personeelsplannen mogelijk gebaseerd op een verwachte conjuncturele verbetering in de tweede helft van 2018.

Voor deze enquête zijn 624 ondernemers door de Kamer van Koophandel (KvK) benaderd. Zij kregen vragen voorgelegd over recente economische ontwikkelingen en een speciaal onderwerp. Zo is ze gevraagd aan te geven in welke zone van Curaçao het bedrijf is gevestigd, hoeveel werknemers er in dienst zijn, in welke bedrijfstak het bedrijf opereert en of het bedrijf op de export (toerisme, internationale logistieke en internationale financiële dienstverlening) of op de thuismarkt (gezinnen, lokale instellingen en overheid) is georiënteerd.

De analyse is gericht op het onderscheid in aantal werknemers en export-, dan wel thuismarkt georiënteerd.

'Het aantal werknemers in het bedrijf vertegenwoordigt het maatschappelijke belang in termen van werkgelegenheid en is tevens een indicatie voor het onderscheid tussen kleine en grote bedrijven gemeten naar toegevoegde waarde', zo legt de KvK uit. 'Het onderscheid naar export- en niet-exportbedrijven maakt het mogelijk om eventuele niet gelijklopende internationale en binnenlandse ontwikkelingen te onderscheiden.'

De bureaucratie op Curaçao staat de economische groei in de weg

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
'Het duurt veel te lang om alle vergunningen rond te krijgen, op alle fronten'


'Wij vragen al jaren om de red tape aan te pakken, maar het gebeurt niet', zegt KvK-voorzitter Billy Jonckheer vandaag, donderdag 25 juli 2018, in het Antilliaans Dagblad, in reactie op de tegenvallende economische cijfers voor 2017. De gegevens, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren naar buiten bracht, zijn voor de Kamer van Koophandel (KvK) dan ook geen verrassing. 

Door de traag werkende molens van het overheidsapparaat haken zowel lokale als buitenlandse investeerders af, waardoor de economische ontwikkeling van het eiland hapert.Jonckheer: 'Het duurt veel te lang om alle vergunningen rond te krijgen. Op alle fronten. En dan beslissen investeerders om iets ander te gaan doen met hun geld.' 

Maar, daarnaast is het belangrijk dat er geld beschikbaar komt om het Masterplan Toerisme uit te voeren dat al jaren klaarligt. In het Tourism Master Plan 2015-2020, dat door Robertico Croes is geschreven, wordt het belang van marketingactiviteiten benadrukt. Jonckheer: 'We hebben nu 100.000 stoelen bij luchtvaartmaatschappijen die naar Curaçao vliegen. Die moeten gevuld worden. Daarvoor is veel marketing nodig en dus geld. Dat plan moet gefinancierd worden. Het is de enige sector die geld in het laatje brengt.'Uit de voorlopige cijfers voor 2017 van het CBS blijkt onder andere, dat het bruto binnenlands product van Curaçao 1,7 procent is gedaald, de werkloosheid is toegenomen met 14 procent, de inflatie 1,6 procent is en de jeugdwerkloosheid 32,8 procent.

Volgens Jonckheer is de regering zich er wel van bewust dat de bureaucratie de economische groei in de weg staat en is dat onderwerp van gesprek.

Majoor Michael Blaaker geïnstalleerd als lid van de Krijgsraad

(Bron foto: Powned)
'Wij zijn ervan overtuigd dat hij een bijdrage zal leveren aan de Krijgsraad'


Majoor Michael Blaaker is gisteren geïnstalleerd als lid van de Krijgsraad. 'Het is voor ons een bijzonder moment als wij op rechtsprekend niveau een militaire rechter erbij krijgen. Het werk is heel veel en wij zijn erg blij met de inzet van iemand die ook op personeelsgebied zijn sporen heeft verdiend op het ministerie. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een bijdrage zal leveren aan de Krijgsraad', aldus de presidente van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, vandaag, donderdag 26 juli 2018, op Starnieuws.

Valstein-Montnor zegt, dat er veel werk te doen is bij de Krijgsraad. Zeker, omdat ook de militaire rechter Dhanoesdharie Nankoesingh in mei met pensioen is gegaan.

Het is volgens de presidente van de Krijgsraad een noodzakelijke aanvulling. De leemte moest worden ingevuld. De Krijgsraad is nog niet op het aantal gewenste leden. Er is nog behoefte aan verruiming, zegt Valstein-Montnor.

De Krijgsraad houdt zich bezig met berechting van militairen. Blaaker zegt, dat hij zijn ondersteuning wil geven. Militairen die over de schreef gaan, zal hij weer op het rechte pad proberen te brengen. Hij wil zich vooral focussen op diefstal en verduistering. Blaaker is vorig jaar met pensioen gegaan bij Defensie.

Verbaasde en boze reacties op video Suribet loterij interview met winnaar ruim Srd 2 miljoen

'Winnaar is zo wel een hele makkelijke prooi voor overvallers geworden'


Maar, de man heeft ook eigen verantwoordelijkheid, hij heeft kennelijk zelf ingestemd met het interview...


Een filmpje van Suribet loterij in Suriname, waarin een man wordt geïnterviewd die net een paar miljoen Srr heeft gewonnen, heeft heel wat verbaasde en boze reacties opgeroepen. Althans dat beweert de Nederlandse krant De Telegraaf.

Die deelde woensdag 25 juli 2018 een filmpje met de titel ‘Surinamers woest op loterij’ waaropj de winnaar van de loterij duidelijk in beeld komt.

De 50-jarige man won bij de laatste trekking Srd 2.33 miljoen, omgerekend bijna 300.000 euro, en werd duidelijk in beeld gebracht met zijn naam.

Veel Surinamers vinden, dat hij zo wel een hele makkelijke prooi voor overvallers is geworden. Dat blijkt uit de reacties op het filmpje dat ook geplaatst werd door het Dagblad Suriname. Maar, de man heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft kennelijk zelf ingestemd met het interview...:(Suriname Mirror/Waterkant.net/De Telegraaf/Facebook)

Rijstboeren mede schuldig aan slechte staat polderwegen

Geen ruimte overheid wegen te herstellen, omdat ze steeds worden kapotgereden door tractoren


Volgens de Ware Tijd van vandaag, donderdag 26 juli 2018, zijn rijstboeren mede schuldig aan de slechte staat van de polderwegen in productiegebieden in Nickerie. De aanhoudende regen maakt de situatie er niet beter op. Het water staat hoog in de irrigatiekanalen, waardoor sommige kleidammen onderlopen. Autoverkeer is vrijwel onmogelijk en ook bromfietsers kunnen nauwelijks over de wegen. Het gaat overigens niet alleen om wegen naar en in de polders. Vrijwel de totale infrastructuur is er slecht aan toe door achterstallig onderhoud. 

De overheid krijgt geen ruimte om de wegen te herstellen, omdat ze voortdurend worden kapotgereden door tractoren. Die worden ingezet voor transport van benodigdheden in de rijstvelden, zoals kunstmest.

Volgens rijstboer Sanjay Badal van de Nanipolder wordt met smart gewacht op droog weer om met herstel van de wegen te beginnen. 'We kunnen niemand erop aanspreken of verantwoordelijk stellen, omdat de boeren geen andere mogelijkheden hebben om hun rijstvelden te bereiken. Per slot van rekening moeten de gewassen verzorgd worden en we doen van alles om ook onkruid te bestrijden op de velden.'

Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij had tijdens zijn recente werkbezoek aan Nickerie beloofd, dat er geld beschikbaar gesteld zal worden om de infrastructuur in de productiegebieden te herstellen. Verwacht wordt dat hiermee in de droge tijd zal worden begonnen.

De Surinaamse Padie Boeren Associatie had er bij het werkbezoek bij de bewindsman op aangedrongen om ook aandacht te besteden aan de situatie in de Middenstandspolder en Wageningen. 'We weten dat door de slechte situatie de boeren in de productiegebieden niet optimaal hebben kunnen inzaaien. De kleiwegen daar zijn zo slecht dat zelfs tractoren niet erover kunnen gaan. Dat maakt dat het inzaaicijfer dit seizoen ook lager is dan in vorige seizoenen', zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de padieboerenorganisatie.

Hij is er ook niet over te spreken dat de waterhuishouding in de productiegebieden niet in orde is. Oemraw stelt dat door het ontbreken van een takel de sluisdeur niet goed kan worden bediend en daardoor ook niet optimaal functioneert. Hierdoor kan het water niet tijdig wegtrekken uit de arealen.

Zorgen bij Pertjajah Luhur over kwestie Alcoa

'Regering geeft een duidelijk teken dat zij het parlement negeert en desavoueert'

'President Bouterse lijkt dictatoriaal beleid te voeren, waarbij Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons niets in de melk te brokkelen lijkt te hebben'


De Pertjajah Luhur (PL) maakt zich bijzonder grote zorgen over wat de regering met de Alcoa heeft afgesproken. 'We weten als parlement niet wat er precies is overeengekomen en of het goed of slecht is voor Suriname. We zijn in deze niet gekend als vertegenwoordigers van het volk', zegt  partijvoorzitter Paul Somohardjo vandaag, donderdag 26 juli 2018, op Starnieuws.

Volgens Somohardjo wordt een dictatoriaal beleid gevoerd door president Desi Bouterse, waarbij Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons niets in de melk te brokkelen lijkt te hebben. De politicus stelt, dat de regering hiermee een duidelijk teken geeft dat zij het parlement negeert en desavoueert.

'We zijn als volk en volksvertegenwoordigers bijzonder gedesavoueerd. En als men niet naar ons luistert, dan wil dat zeggen dat men ook niet naar het volk luistert', vindt Somohardjo.

'Als er geen duidelijkheid komt over de Brokopondo Overeenkomst en de afspraken die zijn gemaakt tussen de regering en de Alcoa, zullen wij tijdens de begrotingsbehandeling zeker niet meewerken aan goedkeuring van de begroting', zegt de politicus, die ook fractieleider is van de partij.

Somohardjo voert aan, dat volgens haar taakstelling de regering verantwoording moet afleggen aan het parlement, maar dat gebeurt in de praktijk niet. De PL-voorzitter vindt dat het parlement, met Geerlings-Simons als voorzitster voorop, duidelijk moet laten zien dat dit hoogste college van Staat geen aanhangsel is van de regering. 'Simons wacht op een briefje van de regering, maar dat briefje komt niet.'

De Nationale Assemblee had in eerste instantie geëist, dat de regering een nieuwe overeenkomst aan haar zou voorleggen, omdat zowel coalitie als oppositie het erover eens was dat het oorspronkelijke voorstel niet voldeed. Uit een meest recente verklaring van de Alcoa blijkt echter, dat zij al toestemming had gekregen van de regering om onder andere de Suralco raffinaderij te ontmantelen.

'Ik had keer op keer gezegd dat de coalitie eigenlijk een aanhangsel is van deze regering. Maar bij de begrotingsbehandeling zullen wij als oppositie wel degelijk onze tanden laten zien. We zullen de regering zeker op dit stuk heel kritisch beoordelen en als het nodig is zullen we onze medewerking niet verlenen bij de goedkeuring van de desbetreffende begroting. Trouwens, wat valt dan goed te keuren?' 

De tekst van de verklaring van Alcoa van 19 juli: 

• In november 2015 besloot de Alcoa de productie van de Suralco-raffinaderij geleidelijk aan te reduceren, nadat grondig onderzoek en analyse hadden uitgewezen, dat de raffinaderij niet meer rendabel kon zijn. Deze resultaten en conclusies zijn uitvoerig besproken met de Surinaamse Regering, vóórdat de productie volledig is stilgelegd. 

• In 2016 bereikte Alcoa, na aanvullende besprekingen over de toekomst van de raffinaderij, een akkoord met de Surinaamse Regering, via de Presidentiële Onderhandelingscommissie voor de Bauxietindustrie, om de Suralco-raffinaderij permanent te sluiten en te ontmantelen. 

• De plannen voor de ontmanteling van de Suralco-raffinaderij zijn grondig en zorgvuldig ontwikkeld volgens de juiste veiligheids- en milieustandaarden. 

• In de afgelopen zes maanden heeft de Presidentiële Onderhandelingscommissie voor de Bauxietindustrie plannen van Suralco voor de ontmanteling grondig beoordeeld en goedgekeurd. 

• Wegens afspraken met betrekking het delen van vertrouwelijk informatie, is het eerder niet mogelijk geweest details over de onderhandelingen tussen Alcoa en de Presidentiële Onderhandelingscommissie uit te geven.

Belfort (ABOP): ‘Immilioh Lens en Siebrano Piqué in opgezet scenario van Bouterse’

'Niemand moet in deze rommel gaan trappen'

'Poging NDP-leiding om ontevreden jongeren bij de verkiezingen in 2020 weer aan haar zijde te krijgen'


De zogenaamde kruistocht van de NDP’er Immilioh Lens tegen corruptieve handelingen van NDP-jongeren is volgens ABOP-parlementariër Edward Belfort een scenario opgezet door NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse. 'Niemand moet in deze rommel gaan trappen', zegt Belfort woensdag 25 juli 2018 in het Dagblad Suriname. 

De politicus voert aan, dat alles nu door de NDP-leiding uit de kast wordt gehaald om de ontevreden jongeren bij de verkiezingen in 2020 weer aan hun zijde te krijgen. Belfort benadrukt, dat het geen geheim is dat de partij de laatste periode in populariteit is gaan afnemen bij jongeren. Dat Lens na zijn vele kritiek vorige week toch op de kadervergadering in partijcentrum Ocer aanwezig was en nu ook zogenaamd een gesprek wenst te hebben met de president, maakt zijn vermoeden nog sterker.

'Als je kruistocht wil voeren tegen corruptie, dan waarom ga je daar zitten? Waarom vindt je nog steeds dat de NDP weer gaat winnen?', vraagt de ABOP'er zich af/

Naarmate de verkiezingsdatum nadert, verwacht Belfort dat er nog meer scenario’s vanuit de zijde van de NDP zullen komen om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.

Hij verwijst naar het scenario tijdens de massastraatprotesten toen actievoerder Siebrano Piqué en een aantal ‘wakamans’ de acties infiltreerden en ineens enthousiast werden voor de projecten van de regering na een onderhoud met de president. Hierna werd 50 hectare landbouwgrond door de regering voor de ‘wakamans’ beschikbaar gesteld achter Pikin Poika. 'Uiteindelijk was Piqué weer bij de NDP voor zogenaamd 50 hectare landbouwgrond, maar hij heeft het nooit gehad, omdat het een creatie was van Bouterse', aldus de politicus.

Dat Piqué zich eind februari bij de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (ABOP) aansloot, was volgens Belfort ook een scenario, omdat hij kort daarna weer van gedachten veranderde.

Belfort denkt dat Piqué in opdracht van Bouterse in de ABOP moest infiltreren. 'Overal is hij gegaan. Dan was hij bij de NDP, bij Maisha Neus, de VHP en dan ABOP. Hij is gekomen, heeft verschillende dingen gezegd en het volgende moment was hij weer bij de NDP. Siebrano Piqué is hierdoor in feite een politieke zwerver geworden', benadrukt Belfort.

Piqué zei eerder in de media er al snel achter te zijn gekomen, dat politiek voeren niet ‘zijn ding’ is. Zijn politieke ambitie om geschiedenis te schrijven werd verpletterd, waardoor hij maar besloot er helemaal mee te stoppen. Belfort beweert dat de ‘wakaman’ terug is naar de NDP.

35 Mensen gewond geraakt bij explosies in Ricardo Palma-kliniek in Lima, Peru

Aanslag zou wraakactie zijn van broer en zus voor dood moeder in 2013 door medische fout


Bij een paar sterke explosies in de Ricardo Palma-kliniek in de wijk San Isidro in Lima woensdagochtend 25 juli 2018, zijn 35 mensen gewond geraakt, waarvan twee in kritieke toestand, aldus de politie. 

'Er waren twee explosies in de kliniek, één op de parkeerplaats en één in het laboratorium', zei politiegeneraal Gastón Rodríguez op een persconferentie door het ziekenhuis.

In eerste instantie geloofden brandweerlieden, dat de explosie het gevolg was van een gaslek van een rijdende auto op de parkeerplaats in de kelder.Echter, de politie heeft sindsdien gezegd, dat bewijs op de plek van de explosie kan wijzen op een doelgerichte aanval. De politie zei dat ze een rugzak en een gesp vonden die een explosief hadden kunnen vasthouden.

Rodríguez voegde eraan toe dat de twee mensen die in kritieke  toestand zijn, degenen zijn die betrokken zijn bij de aanval, volgens de belangrijkste hypothese die de politie van Lima op dit moment heeft.De twee in kritieke toestand zijn een man met verwondingen aan zijn gezicht, nek en borst, evenals een vrouw die zwaargewond raakte aan haar benen.


Rodríguez zei dat de vrouw geen ziekenhuismedewerkster of patiënte was en liet de politie achter om te geloven, dat ze misschien iets te maken had met het transport van het explosief. Rodríguez zei op de persconferentie, dat de politie denkt dat de zaak verband houdt met pogingen tot afpersing of intimidatie, maar het motief blijft onduidelijk.

Media melden, dat de twee, broer en zus, Claudia Rocío Benites Aguirre en Lenin Alexander Benites Aguirre zijn. Het zou gaan om een wraakactie, omdat hun moeder zou zijn overleden door een medische fout in januari 201 3in de Ricardo Palma-kliniek, waarvoor ze zich in gerechtelijke procedures bevinden.(Suriname Mirror/Peru Reports/El Comercio/Twitter/YouTube/Ojo.pe)

Brazilië roept, na dood Braziliaanse studente, ambassadeur terug uit Nicaragua

Raynéia Gabrielle Lima, een medisch studente aan de Amerikaanse Universiteit in Managua, gedood door kogels'Braziliaanse regering veroordeelt verslechterende repressie en disproportionele en dodelijke gebruik van geweld'


Brazilië veroordeelt het geweld tegen anti-regeringsbetogers in Nicaragua en heeft zijn ambassadeur in Managua dinsdag 24 juli 2018 teruggeroepen na de dood van een Braziliaanse student. Raynéia Gabrielle Lima, een medische student aan de Amerikaanse universiteit in Managua, werd maandag gedood door geweerschoten onder onduidelijke omstandigheden, aldus een verklaring van het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.


Volgens een vriend van de studente, die in een auto achter de Braziliaanse zat, was Lima na enkele uren werken in een militair ziekenhuis waar ze haar medische opleiding voltooide, naar huis teruggekeerd. Haar auto werd getroffen door verschillende schoten, waarvan er twee de studente raakten. Ze was in haar zesde jaar van de medische school.


'De Braziliaanse regering veroordeelt de verslechterende repressie en het disproportionele en dodelijke gebruik van geweld en het gebruik van paramilitaire groepen in operaties gecoördineerd door veiligheidsteams', aldus de verklaring.

'De Nicaraguaanse ambassadeur werd ingeschakeld om uitleg te geven en onze ambassadeur is teruggeroepen uit Managua', zei een woordvoerder van het ministerie.Bijna 300 mensen zijn gedood in weken van schermutselingen in een clampdown op protesten door de regering van president Daniel Ortega.

Ortega nam voor het eerst de macht in 1979 toen de rebellen van Sandinista de dictatuur van Somoza ten val brachten. Hij keerde terug naar als president in 2007.


Tienduizenden mensen gingen in april de straat op vanwege een nieuwe wet die werknemers- en werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid verhoogde. Ortega schrapte de bezuinigingen, maar de gewelddadige onderdrukking van afwijkende meningen leidde tot grotere protesten.


(Suriname Mirror/Reuters/The Rio Times/Twitter/YouTube)