woensdag 6 juli 2016

Den Blauwvinger: Bom barst binnen DOE - Partijvoorzitter Breeveld en minister Dodson gebrouilleerd

COLUMN: Minister Dodson neemt afstand van afwijzing Breeveld gebruik art. 148 Grondwet door Bouterse om 8 decemberproces stop te zetten

De kansel staat en past Breeveld beter dan het zetelpluche in parlement

06-07-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De laatste tijd maakt DOE-voorzitter en -Assembleelid Carl Breeveld zich welhaast onmogelijk binnen de coalitie en zijn eigen partij door zijn eigenzinnig en ogenschijnlijk solistisch optreden. Deze week kwam hij hard in aanvaring met zijn enige bewindsman in de regering, Regilio Dodson, die het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met horten en stoten tracht te leiden. De recente aanvaring toont een duidelijke en niet te herstellen breuk. Via de media vallen de heren elkaar ongegeneerd aan. Ze gaan rollebollend over straat. Hun beider optreden staat haaks op het nette en fatsoenlijke 'Ja-en-Amen'-knikkende karakter van de partij. Breeveld vervalt zelfs in het oh zo door hem verfoeide vuilsmijten. Gedrag dat niet bij de fatsoensrakker en braafste jongetje van de klas past. Hij lijkt de weg binnen zijn partij en binnen de coalitie volledig kwijt en het laatste incident kan niet zonder gevolgen blijven.

DOE (lees: Dodson) ondertekent resolutie, maar partij wil voortzetting 8 decemberproces
Plotseling was 4 juli het hoge woord eruit. DOE had graag gezien, dat het 8 decemberstrafproces was voortgezet. Breeveld reageerde hiermee aan de late kant op de zogenoemde 'resolutie 568/RP' van 29 juni – op grond van artikel 148 van de Grondwet – waarin president Desi Bouterse opdracht geeft – in het belang van de staatsveiligheid – aan procureur-generaal Roy Baidjnath Panday om per direct het 8 decemberstrafproces stop te zetten. De ministerraad, en dus ook Regilio Dodson, was akkoord gegaan hiermee. Een poging, een laatste strohalm, van de president om het proces tegen hem, als hoofdverdachte, weer te blokkeren.Breeveld liet via de Ware Tijd weten 'De resolutie gaat uit van het beëindigen van vervolging van verdachten. Wij hadden het proces normaal zien doorgaan en dat gaandeweg, indien de verdediging van de verdachten het niet eens zou zijn, zich zou kunnen beroepen op rechterlijke dwaling of vormfouten of welke andere mogelijkheid om een punt te maken. We blijven erbij dat het recht zijn beloop moet hebben, omdat die weg reeds is ingeslagen. Wij waren in eerste instantie voorstander van het Zuid-Afrikaans model van waarheidsvinding na de apartheidsperiode. Dat heeft goed gewerkt. En als er schuldigen waren, werden zij op basis van hun verhaal en mate van eerlijke weergave van zaken berecht. Anderen gingen vrij uit.'

Op de vraag of partijgenoot minister Dodson had ingestemd met het regeringsbesluit, antwoordde Breeveld politiek correct en ontwijkend: 'Op basis van artikel 148 van de Grondwet is het een regeringsbesluit.' Een reactie waarin toch een duidelijk antwoord zit verscholen: 'Ja'.

'Breeveld verkondigt eigen mening en niet die van de partij'
Maar, Dodson kwam nog dezelfde met een scherpe reactie die er niet om loog en waarmee zijn partijvoorzitter door hem in zijn hemd werd gezet. Hij zei zich te distantiëren van de opmerkingen van Breeveld, die zijn eigen mening volgens de bewindsman heeft geuit en niet die van de partij. Volgens Dodson heeft de partij al bij het tekenen van de regeringsverklaring verklaard, dat amnestie is verleend en dat ze daar niet omheen kan. 'Het standpunt dat we in zouden nemen is waarheidsvinding en vandaar dat ik heb getekend', aldus Dodson. Hij vermoedt dat Breeveld willens en wetens aanstuurt op een mogelijk vertrek uit de coalitie. 'Breeveld verwacht volgens mij dat de president ons eruit zet, maar wat als hij dat niet doet en de brief voor lief neemt? Dan slaat de partij een grotere blunder. Maar, dan is het niet om ideologie, maar gewoon om gerommel in de partij dat wij mogelijk eruit zullen moeten treden.'

Zo langzamerhand wordt het tijd dat Breeveld de koe bij de horens vat en in het parlement de oversteek van een paar meter slechts maakt naar het oppositie-pluche. Daar horen DOE en Breeveld werkelijk thuis en niet in de intimiderende, onrust stokende 'oorlogsmachine' van de coalitie, ofwel de NDP.

Breeveld: 'Dodson is machtsbelust'....
De opmerkingen van Dodson, heel Suriname kon er uiteraard op wachten, immers vuilsmijten is verworden tot onderdeel van de Surinaamse (politieke) cultuur – elkaar via de media voor rotte vis uitmaken –, werden een dag later gevolgd door een stevige reactie van Breeveld. 'Ik doe niet mee aan een mediaspektakel Wij houden het op de brief die aan de president is gestuurd', zei Breeveld (zie hieronder).
Hij beweert, dat zijn bewindsman een eigen richting is ingeslagen en dat hij, gelet op 'zijn verdedigende houding' 'machtsbelust' is. Het zijn woorden die men niet zo snel hoort van Breeveld, die in De Nationale Assemblee altijd keurig spreekt alsof hij predikt en er nooit op uit is om vijanden te maken. Maar, die vijanden zijn er, en vooral binnen de eigen partijgeledingen.
Een andere opponent binnen DOE van de partijvoorzitter, hoofdbestuurslid en voedseltechnoloog Ricky Stutgard, vindt al langere tijd dat de partij de coalitie de rug moet toekeren. Overigens wijst hij er nu wel fijntjes en suggestief op, dat Dodson van oorsprong een NDP'er is. 'Ik betwijfel, dat hij bedankt als minister als DOE uit de regering stapt.'

Breeveld doet er, na de laatste publieke en vooral politieke blamage, verstandig aan om vaarwel te zeggen tegen de coalitie, die er alles aan doet om de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces Bouterse te beschermen en daartoe er niet voor terugdeinst bewust om wetten verkeerd uit te leggen, naar de eigen mond – met bewindsvrouwe Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie als de grootste gefrustreerde verdraaister van wetteksten en feiten en daarmee verworden tot een soort beschermvrouwe van de verdachte Bouterse en president Bouterse.

De kansel staat en past Breeveld beter dan zetelpluche in parlement
Laat Breeveld terugkeren naar zijn eigen realiteit, naar datgene waar hij als mens voor staat. Dat kan nimmer zijn het steunen van de hoofdverdachte in het 8 decemberproces, Desi Bouterse en door het steunen van de president van Suriname, Desi Bouterse. Door zitting te blijven nemen in de coalitie, verliest hij iedere dag weer een beetje aan geloofwaardigheid en vertrouwen. Misschien nog beter, laat Breeveld de Assemblee en de actieve politiek verlaten en terugkeren naar waar hij wel goed in is, prediken. De kansel staat en past hem beter dan het oude, stoffige pluche van zijn zetel in het parlement.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
6 juli 2016
Amsterdam-Paramaribo