vrijdag 7 november 2014

Nieuwe Wet Nationale Basiszorgverzekering lijkt groep ingezetenen te discrimineren

Wet toont inconsequente benadering begrip ingezetenen


07-11-2014  Door: © Paul Kraaijer (De Surinaamse Krant)


Paramaribo - De nieuwe Wet Nationale Basiszorgverzekering, op vrijdag 29 augustus 2014 met een nipte meerderheid van 26 stemmen door De Nationale Assemblee aangenomen en op 9 oktober van kracht gegaan, laat een inconsequente benadering van het begrip ingezetenen zien. De wet lijkt zelfs een grote groep ingezetenen te discrimineren en niemand maakt zich hier ogenschijnlijk druk over.

In de complete wettekst wordt als het gaat over de verzekerden gesproken over 'ingezetenen' en ook wordt gesteld – zo is te lezen op de speciaal door de overheid in het leven geroepen website aksimi.sr –: 'De wet is bedoeld om een basiszorgverzekering in te voeren voor alle ingezetenen dus ook voor buitenlanders die in Suriname wonen. Met deze verzekering heeft eenieder recht op de zorg die omschreven is in het pakket basiszorgvoorzieningen.'

Geen uitleg
De twee groepen 0-16 jarigen en 60+'ers zijn vrijgesteld van premiebetaling. En dan komt de aap uit de mouw voor buitenlandse ingezetenen in deze groepen: die zijn namelijk niet vrijgesteld van premiebetaling (respectievelijk Srd 55 en Srd 240 maandelijks), zonder dat ook maar ergens wordt uitgelegd waarom niet.

'Kinderen van 0 t/m 16 jaar en zestigplussers met de Surinaamse nationaliteit zijn vrijgesteld van het betalen van premie. Deze premie wordt door de overheid betaald.', aldus de wet.

Klip en klaar discriminatie
Hier lijkt overduidelijk sprake te zijn van discriminatie van een groep ingezetenen en zou de wet wat dat betreft tegen een juridisch licht moeten worden gehouden. Immers, ook de niet-Surinaamse ingezetenen boven de 60 jaar dragen hun steentjes bij aan de opbouw van het land. Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom zij niet vrijgesteld worden van premiebetaling.
Daarenboven staat deze bepaling (uitsluiting van premievrijstelling) haaks op de feitelijke wettekst die stelt dat de basiszorgverzekering geldt voor alle ingezetenen en buitenlanders.

Ook is het vreemd, dat niemand tekst en uitleg lijkt te kunnen geven over de vraag waarom buitenlandse ingezetenen in de groep 60+ gewoon de maandelijkse premie moeten voldoen voor de basiszorgverzekering en ingezeten met de Surinaamse nationaliteit niet. Er zijn ongetwijfeld vele niet-Surinaamse ingezeten die bijvoorbeeld langer in Suriname woonachtig zijn dan menig ingezetene met een Surinaams paspoort.

Aksimi.sr zwijgt
De overheidswebsite aksimi.sr geeft ook geen antwoord. Letterlijk niet. Op die website kunnen bezoekers alle vragen over de nieuwe zorgwetten van het Sociaal Zekerheidsstelsel stellen, dus ook over de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Niet dus. Immers, wanneer je de vraag stelt waarom 60+ ingezetenen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten premie moeten betalen en ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit niet, krijg je geen antwoord.

'Meneer Aksi Mi werkt al vele jaren bij de Surinaamse overheid en is goed geinformeerd over het nieuwe Sociaal Zekerheidsstelsel van en voor Suriname.'

Maar dit is wat je als antwoord krijgt:

'Uw bericht is ontvangen door E-Klantenservice van de Surinaamse overheid. U krijgt binnen 48 uur antwoord.'
Na 96 uren nog steeds geen reactie, nog steeds geen antwoord, ondanks een herhaald verzoek. Waarom niet? Waarschijnlijk niet, omdat de overheid liever niet erkent, dat zij een groep ingezetenen willens en wetens en zonder plausibele verklaring discrimineert en daardoor strafbaar is.

  En dan, na ruim 130 uren eindelijk donderdag 6 november 's avonds dit onbevredigende antwoord:

'Beste burger, alleen 60 met een Surinaamse nationaliteit krijgt vrijstelling'

Dus, zoals te verwachten, geen inhoudelijke reactie van Aksimi.sr ofwel van de regering.

Politiek en advocatuur ook niet happig om te reageren
Dezelfde vraag is door de redactie voorgelegd aan enkele Assembleeleden en juristen/advocaten. Geen enkele reactie, geen enkel antwoord. Ook na het versturen van een herinnering komt geen reactie. Mogelijk heeft de vraag ze verrast. Kennelijk heeft het feit, dat de overheid een groep ingezetenen in het kader van de Wet Nationale Basiszorgverzekering discrimineert duidelijk gemaakt, dat de inhoud van de wet door politici slecht wordt gelezen en of dat niemand zijn of haar vingers hieraan durft te branden.

Feiten
Feit is: buitenlandse ingezetenen die ouder zijn dan 60 jaar of tussen de 0 en 16 jaar jong zijn moeten gewoon maandelijks de premie van respectievelijk Srd 240 en Srd 55 betalen, terwijl ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit die ouder zijn dan 60 jaar zijn vrijgesteld van premiebetaling.

Feit is: niemand kan uitleggen waarom buitenlandse ingezetenen die ouder zijn dan 60 jaar of zitten in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 16 jaar niet zijn vrijgesteld van premiebetaling, zelfs de overheid niet. Op de website aksimi.sr is nergens een uitleg te vinden en ook niet in de wettekst zelf.

(Red. De Surinaamse Krant)