zondag 24 maart 2019

Bousaid constateert misleiding door Bureau Staatsschuld bij datering opname voorschotten door regering

Bureau voor de Staatsschuld: 'Wij hebben geen enkele data onjuist vermeld'

'CBvS heeft op haar weekbalans van maart pas de trekking aangegeven'


Onlangs heeft de regering op basis van Artikel 21 van de Bankwet voorschotten opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hiervoor is een bedrag van Srd 670 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan al circa Srd 90 miljoen is opgenomen door de regering. Uit de meest recente weekbalansen van de bank blijkt, dat deze voorschotten in de periode na 1 maart beschikbaar zijn gesteld. Dat zou zijn gebeurd in de periode toen Ingeborg Geduld-Nijman waarnam als CBvS-governor nadat governor Glenn Gersie met ontslag was gegaan. 

Door het Bureau voor de Staatsschuld is deze schuld volgens econoom en ex-bankier Jim Bousaid geantidateerd en geboekt voor januari dit jaar. 'Zij was degene die de Srd 670 miljoen beschikbaar heeft gesteld aan de overheid', zei Bousaid zondag 24 maart 2019 in het ABC-radioprograma 'Welingelichte kringen', aldus de Ware Tijd.


In de eerste week van maart zijn de fondsen overgeboekt op de creditrekening van de Staat, meent Bousaid. Deze schuld is, aldus de econoom, door het Bureau voor de Staatsschuld 'geadministreerd als een trekking die al in januari heeft plaatsgevonden'. 'Volstrekt onjuist, volstrekt misleidend. Ik weet niet waarom het Bureau voor de Staatschuld dit doet, want het is onethisch. Het is kennelijk een trap na naar Gersie.' Op de website van het Bureau staat, aldus de econoom, 'voorschotten en kortetermijnschulden aan de Centrale Bank van Suriname Srd 670 miljoen getrokken in januari'.

Bousaid: 'Dit is manipulatie van data. Eigenlijk het Bureau voor de Staatsschuld onwaardig.' Hij heeft de indruk, dat zo getracht wordt de blaam van de huidige monetaire financiering op conto van Gersie te schrijven. De ex-bankier roept op dat per ommegaande 'deze ommissie' wordt gecorrigeerd. 'Dit is manipulatie van data, misleiding van de samenleving.'

Uit briefwisseling tussen Financiën-minister Gillmore Hoefdraad en toenmalig governor Gersie blijkt dat Hoefdraad per brief van 31 januari had gevraagd om de Srd 670 miljoen beschikbaar te stellen. Gersie reageerde op 4 februari schriftelijk met het voorstel eerst over deze zaak te praten voordat de middelen eventueel beschikbaar zouden worden voorgesteld. Hij wilde ook andere financieringsopties bekijken. Op 12 februari nam Gersie ontslag na een bespreking met president Desi Bouterse.

Het Bureau voor de Staatsschuld ontkent met klem, dat het heeft gemanipuleerd met de registratie van de recente voorschotten die aan de regering beschikbaar zijn gesteld door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

'Op de geregistreerde schatkistpromesse staat werkelijk 31 januari. Wij hebben geen enkele data onjuist vermeld. De CBvS heeft op haar weekbalans van maart pas de trekking aangegeven. Ik begrijp dat de vorige zes weekbalansen niet zijn gepubliceerd', stelt Adeliene Wijnerman, directrice van het Bureau voor de Staatsschuld. Ze geeft verder aan, dat toenmalig governor Glenn Gersie het Bureau heeft aangeschreven voor de uitgifte van de promesse en niet waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman.

'Men heeft genoeg van Anansi Tori’s'

'Wij van de VHP gaan het volk vertellen wat wij voor jullie gaan realiseren'


Het Surinaamse volk kan eindeloos geduld hebben, maar ook dat raakt eens een keertje op. Elke regering die het mandaat krijgt van het volk moet weten dat wat je het volk hebt beloofd, het dan ook zeker moet waar maken na de verkiezingen. Natuurlijk wordt het volk boos en emotioneel, als je dat niet doet, je komt dan ongeloofwaardig over en verbreekt alle respect. Ja, ook ik ben boos. Wat wil je dan? Als jouw volk armoede lijdt en zich onderdrukt voelt, dan krijg je boze kreten. 

In het verleden hebben politieke leiders met hun mensen op podia, allerlei preken gehouden waarvan het overgrote deel van het volk had genoten en daarom ook hun stem hebben gegeven aan deze politieke leiders. Maar, het volk van nu wil dat niet meer, het volk heeft nu genoeg van die Anansi Tori’s. Laat men nu volwassen zijn in de politiek en zaken aanhalen die het intelligente volk wil aanhoren. 

De meeste politieke partijen beloven van alles op podia tijdens hun campagnevoering, maar na de verkiezingen vergeten ze alles. Dat zal niet het geval zijn met onze Orange Movement, de VHP. Wij van de VHP gaan werken, ons best doen om alles te realiseren wat wij in ons programma hebben. 

Ik, Ma Dinie, is een doener. Ik bruis van de ideeën en oplossingen. Wij van de VHP gaan het volk vertellen wat wij voor jullie gaan realiseren. Wat ik, Ma Dinie, heb afgesproken met de leiding van de VHP, dat gaan wij beslist ook waar maken. Het gaat om het land en volk. Ik zal mijn krachten bundelen om te laten zien dat het wel mogelijk is. 

Wij van de VHP gaan niet met groot gepraat op podia om alleen maar stemmen te winnen en daarna alle beloften te vergeten! Neen! Ik geloof, neen, ik geloof er heilig in dat VHP voorzitter Chan Santokhi, die fout nooit en te nimmer zal maken. 

Doe beloftes alleen als je het kunt waarmaken. Geef het volk nieuwe hoop en geloof. Ik zeg altijd hoop is uitgestelde teleurstelling. Je moet geloven. Ik geloof in mezelf en ik straal dat ook uit. Wat wij goed moeten onthouden is dat het volk anno 2019 zich niet meer zal laten pakken. Let wel! Het is geen domme volk die zich als stemvee zal laten gebruiken. 

Men heeft genoeg van Anansi Tori’s. 

Dinie Blokland (Ma Dinie),
Lid van de VHP

'Procedure ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao is niet gewijzigd'

'Curaçao geeft aan Venezolanen niet zonder meer toegang tot verblijf'


Minister van Justitie, Quincy Girigorie, ontkent met klem dat ongedocumenteerde Venezolanen zondermeer worden vrijgelaten op Curaçao. Curaçao en de justitiële autoriteiten zoals de Kustwacht, de politie, de Toelatingsorganisatie en de douane, blijven streng controleren en aanhoudingen verrichten bij illegale aanlandingen van ongedocumenteerde Venezolanen. Dit is ook gecommuniceerd aan de Venezolaanse consul door de minister van Justitie, zo bericht het ministerie zaterdag 23 maart 2019.

Een noodsituatie deed zich vrijdag voor, waarbij, na de aanhouding van een groep Venezolanen bij een illegale aanlanding 42 personen werden opgevangen in de vreemdelingenbarakken, in een ruimte die geschikt is voor slechts 10 personen. Deze situatie is volgens de overheid verre van humaan. Daarom hebben de justitiële autoriteiten in samenspraak met de minister van Justitie, bewuste personen geregistreerd en zo goed als mogelijk gescreend op mogelijke criminele antecedenten.


Daarna is een groep van 28 mensen, 21 mannen en 7 vrouwen, met een enigszins gerust gevoel vrijgelaten, met een beschikking onder opschortende werking. Wanneer mogelijk worden deze personen alsnog verwijderd. Het ging hierbij om een noodsituatie.

Vanwege een communicatiestoornis hebben echter, na een volgende aanlanding zaterdagnacht, waarbij weer een aantal aanhoudingen werd verricht van ongedocumenteerde Venezolanen, abusief vrijlatingen plaatsgevonden van deze arrestanten. Hierdoor is de illusie gewekt dat Curaçao aan Venezolanen zonder meer toegang geeft tot verblijf. Dit is echter absoluut niet waar.

De procedure die wordt gevolgd is dat aangehoudenen nog steeds naar de SDKK gevangenis worden gestuurd. Daar vindt een gedegen justitiële screening plaats, waarbij op zowel de lokale als internationale lijsten, onder meer via Interpol wordt gecheckt om zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken of het gaat om mensen met een criminele achtergrond. Ook vindt een gedegen medische keuring plaats. Daarna worden die personen met een strafblad of die gezocht worden voor een vergrijp, gedetineerd. Diegenen zonder criminele achtergrond worden opgevangen in de vreemdelingenbarakken, totdat uitzending mogelijk is.

Momenteel is er tijdelijk een gebrek aan adequate opvang in de vreemdelingenbarakken op Koraalspecht. De ruimtes waren, door vernielingen, in slechte staat. Met behulp van gekregen hulp uit Nederland wordt daar nu aan gewerkt om deze opvangmogelijkheid te verbeteren. Daarnaast zijn er al twee weken geen vluchten tussen Curaçao en Venezuela. En de opsporing van mensen op boten door de Kustwacht is geïntensiveerd.

De verbeteringen aan de barakken zijn begin volgende week dusdanig dat weer meerdere aangehoudenen kunnen worden opgevangen. Begin volgende week zijn de barakken weer bruikbaar. Daarom werd, bij hoge uitzondering, de groep, waarbij na de screening bleek, dat ze op geen enkele manier een gevaar of belasting vormen voor de gemeenschap, vrijgelaten met een meldingsplicht, nadat ze konden aantonen dat ze elders opgevangen kunnen worden. Daarnaast wordt op alle mogelijke manieren gewerkt aan het herstellen van de mogelijkheden om aangehouden ongedocumenteerde Venezolanen, zo snel als mogelijk, terug te sturen naar hun land van herkomst.

Autoriteiten Uruguay maken zich zorgen over de groeiende handel in apen

Bruine kapucijnapen en zijdeaapjes worden verhandeld vanuit Brazilië en Argentinië


Dagen geleden onderschepte de Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dinama, 200 vogels in een reeks operaties om de illegale handel in dieren te bestrijden. Dit zijn echter niet de enige dieren die verhandeld worden in Uruguay of die illegaal bezit worden, hoewel ze ongetwijfeld de meest voorkomende en winstgevende zijn. Maar, als voorbeelden, boa's en slangen worden illegaal in huizen gehouden, salamanders (levend) doken op in postorderbestellingen en ook vogels die vastzaten in gesloten buizen, verzonden in vliegtuigen.

De laatste zorg van de Dinama is de verkoop en illegaal bezit van bruine kapucijnapen (Cebus apella) en zijdeaapjes (Callithrix jacchus - gewoon penseelaapje of witpluimoeistitie). Deze soorten worden verhandeld vanuit Brazilië en Argentinië, en dat heeft gevolgen voor de soort zelf voor het risico vanuit hygiënisch oogpunt voor huisdieren en mensen. 'Ze kunnen ziekten overbrengen en daarom is het relevant dat de bevolking zich daarvan bewust is', aldus Dinama.


Sinds februari zijn er herhaaldelijk klachten over het illegale bezit of de verkoop van apen, terwijl vorig jaar de Dinama moest ingrijpen in andere zaken met zijdeaapjes, volgens Ana Laura Mello, hoofd van de afdeling Speciescontrole en Bioveiligheid van Dinama.

De Dinama kwam onlangs tussenbeide in een huis in Ciudad de la Costa, waar ze een aap in een één meter bij één meter kleine kooi onder een boom aantroffen. Hij was daar al 30 jaar, legde Mello uit, die zei dat deze soort tot 45 jaar kan worden. Het dier was in de tuin geplaatst, op een plek die zelfs vanaf de straat te zien was, waardoor de situatie kon worden gemeld.

Een ander geval vond plaats in een boerderij in San José, waar ze ook een aap in een kooi hadden. Bovendien ontdekte de Dinama een andere aap die via internet werd aangeboden en tijdig kon ingrijpen. Dit zijn niet de enige gevallen die zijn gemeld.

Mello zei, dat deze dieren meestal via gesloten groepen op Facebook worden verkocht en drongen erop aan dat degenen die deze sites betreden, de situatie melden via het online formulier Wat gebeurt er als de apen eenmaal zijn ingenomen?

Een eerste niveau van assistentie wordt geboden door de gemeente Montevideo, die een dierenarts ter beschikking stelt om de apen te onderzoeken. Vervolgens worden ze in quarantaine geplaatst en uiteindelijk opgenomen in een van de dierentuinen, omdat het geen dieren zijn die kunnen worden teruggebracht naar hun natuurlijke habitat (die ook niet wordt gevonden in Uruguay).

Een van de extra zorgen voor de Dinama is dat deze apen vectoren van ziekten kunnen zijn, die zowel andere huisdieren als mensen beïnvloeden. Deze apen zijn exemplaren die worden beschermd in Appendix II van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), zodat ze niet in de handen van particulieren kunnen zijn.

Het verbod wordt terecht gemotiveerd door het gemak waarmee ze drager kunnen zijn van ziekten die kunnen worden overgedragen op mensen in hun omgeving. In andere landen waar het probleem van het mascotteïsme vaker voorkomt, zijn voorbeelden gevonden van malaria, dengue, rabiës en aids, ziekten die soms niet worden ontdekt, omdat de oorsprong illegaal is en niet onderhevig is aan de noodzakelijke sanitaire controles.

De Dinama voegde eraan toe, dat de toename van het aantal gevallen in Uruguay overeenkomt met een wereldwijde trend van mascotte exotische dieren. Ze brengen tussen de 500 en 1.000 dollar op de illegale markt op, die in principe werkt via sociale netwerken.

(Suriname Mirror/montevideo.com.uy/Twitter)

Ex-legerofficieren Chili veroordeeld voor het levend verbranden van een fotograaf in 1986...

Drie ex-officieren, Julio Castañer, Iván Figueroa en Nelson Medina, tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeldEen rechter in Chili veroordeelde donderdag 21 maart 2019 11 voormalige leden van het leger van het land voor de moord op Rodrigo Rojas in 1986, een Chileense fotograaf die levend werd verbrand tijdens protesten tegen generaal Augusto Pinochet, de dictator die Chili regeerde van 1973 tot 1990. 

In een 546 pagina's tellende uitspraak, veroordeelde rechter Mario Carroza drie ex-officieren, Julio Castañer, Iván Figueroa en Nelson Medina, tot 10 jaar gevangenisstraf. Acht andere soldaten kregen voorwaardelijke straffen en twee werden vrijgesproken.


De moeder van de heer Rojas, Verónica De Negri, een criticus van de regering, ging in 1977 in ballingschap in de Verenigde Staten. Haar zoon ging bij haar wonen en ging studeren aan de Woodrow Wilson High School in Washington, waar hij zijn passie voor fotografie beoefende.

Op 2 juli 1986, een paar maanden nadat Rojas op 19-jarige leeftijd terugkeerde naar Chili, werden hij en een universiteitsstudent, Carmen Gloria Quintana, 18, vastgehouden door een militaire eenheid onder bevel van luitenant Pedro Fernández in een volksbuurt van Santiago, de hoofdstad, tijdens een drukke dag van straatprotesten. Rojas was van plan de gebeurtenissen van de dag te fotograferen.

De twee werden geslagen door soldaten en Rojas werd gedwongen om zijn gezicht op de grond te leggen, terwijl mevrouw Quintana werd vastgehouden tegen een muur, volgens de uitspraak van de rechter.


Militairen onder leiding van luitenants Figueroa en Castañer werden opgeroepen. Fernando Guzmán, een dienstplichtige onder het personeel, getuigde voor een rechter in 2014, dat Castañer soldaten opdracht gaf om het paar met benzine te besprenkelen en 'ze aan te steken met een aansteker'.

'Het was luitenant Castañer die hen in brand stak met een aansteker', gettuigde Guzmán. 'Beide waren onmiddellijk in vlammen.'

De patrouille van luitenant Fernández nam de twee slachtoffers, die meer dan 60% van hun lichaam hadden verbrand, naar de buitenwijken van de hoofdstad en gooide ze in een greppel. Rojas stierf vier dagen later. Mevrouw Quintana overleefde, maar bracht jarenlang behandelingen door in Canada. 'Ik ben blij dat deze criminelen niet kunnen blijven liegen', zei mevrouw De Negri, de moeder van Rojas, in een interview donderdag. Ze sprak spijt uit dat de andere beklaagden niet zwaarder waren gestraft.


De veroordelingen maken deel uit van een bredere actie van mensenrechtenactivisten om de plegers van misdaden die gepleegd zijn in de autoritaire militaire regeringen van de Koude Oorlog in Zuid-Amerika voor de rechter te brengen.

Generaal Pinochet beweerde na de aanval dat de twee slachtoffers per ongeluk zichzelf in brand hadden gestoken met een zelfgemaakte bom die ze droegen. Later dat jaar identificeerde een burgerrechter het legerpersoneel als verantwoordelijk en droeg het de zaak over aan een militaire rechtbank. In 1991 veroordeelde het militaire tribunaal Lt. Fernández tot een gevangenisstraf van 600 dagen, waarvan hij in 1996 een jaar diende.

De zaak werd in 2013 heropend nadat een mensenrechtenorganisatie namens de familie van de heer Rojas een klacht had ingediend.

(Suriname Mirror/biobiochile.cl/The New York Times/El Periodista/Twitter/YouTube)

Leider inheemse gemeenschap die weg blokkeerde naar Peruaanse kopermijn gearresteerd - Blokkade wordt voortgezet

Gregorio Rojas, president gemeenschap Fuerabamba, en de advocaten van gemeenschap, de broers Frank en Jorge Chavez, aangehouden


Fuerabamba: 'MMG heeft de weg op onze landbouwgrond zonder toestemming aangelegd en de regering heeft die vorig jaar als nationale snelweg aangewezen'


De Peruaanse politie zei vrijdag 22 maart 2019, dat ze de leider en twee advocaten van een inheemse gemeenschap heeft gearresteerd en hen beschuldigd van proberen af te persen van het Chinese mijnbouwbedrijf MMG Ltd. door afgelopen maand een weg te blokkeren die het gebruikt om koper van de Las Bambas-mijn, een van de grootste kopermijnen in Peru, af te voeren.


Gregorio Rojas, president van de gemeenschap Fuerabamba, werd laat op donderdag gearresteerd in Lima, samen met de advocaten van de gemeenschap, de broers Frank en Jorge Chavez, zei de politie in een verklaring. Het was niet meteen duidelijk wie de wettelijke vertegenwoordigers zijn voor Rojas en de gebroeders Chavez.

Frank Chavez en Rojas hebben eerder beschuldigingen van vertegenwoordigers van de mijnbouwindustrie ontkend, dat de wegblokkade erop gericht was illegaal of onterecht geld van MMG veilig te stellen.


Fuerabamba zei, dat MMG de weg op zijn landbouwgrond zonder toestemming heeft aangelegd en dat de regering het vorig jaar illegaal tot nationale snelweg heeft gemaakt om MMG te helpen, dat wordt gecontroleerd door China Minmetals Corp Ltd., eigendom van de staat.

De regering en MMG ontkennen de beschuldigingen. Rojas vertelde persbureau Reuters deze maand dat Fuerabamba MMG vroeg om 40 miljoen zolen ($ 12 miljoen) voor de rechten om de weg te gebruiken.

De arrestaties kwamen, omdat de gesprekken tussen de drie partijen een patstelling bereikten. De regering had een einde van de blokkade geëist voordat ze verder zou ingaan op de eisen van de gemeenschap. MMG zei, dat het de beslissingen van het Peruaanse rechtssysteem respecteert en open stond voor dialoog. Zij herhaalde, dat de wegblokkade de uitvoer van koper had stopgezet, maar dat de productie nog niet was gestopt.

Las Bambas had in 2018 een productie van ongeveer 385.000 ton. Fuerabamba, een Quechua-sprekende gemeenschap die eens dieren hield in de zuidelijke Andes van Peru, werd eerder dit decennium verplaatst naar een nieuwe stad nabij Las Bambas, zodat de mijn kon worden gebouwd.


Fuerabamba heeft MMG herhaaldelijk beschuldigd van het niet nakomen van haar verplichtingen in de verhuizingsovereenkomst. Begin februari kampeerden leden van de gemeenschap langs een stuk van de weg op hun landbouwgrond om MMG's vrachtwagens met koperconcentraten te blokkeren naar de haven van Matarani aan de Pacifische kust van Peru.

Voormalig president van Fuerabamba, Alfonso Vargas, zei vrijdag telefonisch dat de blokkade zou voortduren ondanks de arrestaties. Als onderdeel van dezelfde operatie zei de politie, dat ze twee anderen hadden gearresteerd en dynamiet, geweren en kogels uit 12 eigendommen in Lima en de regio Apurimac, waar Las Bambas ligt, had in beslag genomen. De politieverklaring specificeerde niet van wiens eigendom de wapens zijn of hoe ze verband hielden met de vermeende afpersing.

(Suriname Mirror/El Comercio/Reuters/RPP/Twitter)

Nieuwe deken Orde van Advocaten, Gadjradj, wil werken aan eenheid onder collega's

Gadjradj hoopt niet dat er weer een Kort Geding zal worden aangespannen, nu over haar nationaliteit


Samantha Gadjradj, die gisteren werd gekozen als de eerste vrouwelijke deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA), gaat werken aan de eenheid onder collega's. Die blijkt te zijn vertroebeld tijdens de verkiezingscampagne.

Tegenkandidaat Pick zegt vandaag, zondag 24 maart 2019, dat hij niet had verwacht te verliezen. Hij heeft 71 stemmen gekregen en Gadjradj 75. Volgens hem was er nog wel even wat gedoe over de nationaliteit van Gadjradj. De verkiezingscommissie had beloofd dit te zullen onderzoeken. Voor de rest zegt hij, dat de verkiezing is gehouden en de stemmen zijn geteld. Hij zal zijn bijdrage blijven leveren in de SOvA.

Hij verwacht dat de vier leden van zijn lijst zich zullen blijven sterk maken voor de punten die het team wilde realiseren. Het herstellen van het imago van de advocatuur is voor hem het belangrijkste. Dit heeft veel te lijden gehad in het verkiezingsproces. Op de vraag of hij een Nederlandse nationaliteit heeft, antwoordt Pick dat hij vanaf zijn geboorte Surinamer is en ook een visum moet aanvragen voor Nederland.

Gadjradj zegt, dat zij hoopt dat nu de gelederen gesloten kunnen worden. Zij is na de uitslag naar Pick toe gelopen om hem de hand te schudden en te vragen om de strijdbijl te begraven, aldus Starnieuws. Dat heeft hij ook beloofd. Zij hoopt niet dat er weer een Kort Geding zal worden ingediend over haar nationaliteit. Gadjradj verzekert dat zij de Surinaamse nationaliteit heeft.

Zij is blij, dat ondanks drie Kort Gedingen en met modder smijten op de dag van de verkiezing, zij toch is gekozen. Door op mensen van beide lijsten te stemmen hoopt Gadjradj dat nog sneller de eenheid kan worden bereikt. Zij is bereid met iedereen samen te werken. De gekozen kandidaten moeten nog bewilligen dat zij zitting zullen nemen in de Raad van Bestuur.

Gadjradj wil het beleid van het aftredende bestuur voortzetten, maar de communicatie naar de leden toe moet verbeteren, want daar schortte het aan. Zij is blij dat vijf vrouwen deel zullen uitmaken van het bestuur. Dit is een weerspiegeling van dat vrouwen binnen de advocatuur in de meerderheid zijn. Dit geldt ook voor het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie.

'Wederom een boot van een Surinamer op Marowijnerivier in beslag genomen door de Fransen'

'De Franse autoriteiten hebben totaal geen respect voor de Surinaamse autoriteiten'

(Bron foto: Le Télégramme - AFP)
- 'Nu voelen de Fransen zich heer en meester over de Marowijnerivier en storen zich aan God noch gebod'
- Commissie 10 Oktober 2018 vreest dat lokale bewoners het heft in eigen hand gaan nemen


Het is duidelijk gebleken dat de Franse autoriteiten totaal geen respect hebben voor de Surinaamse autoriteiten. Afgelopen donderdag heeft het bericht de Commissie 10 Oktober 2018 bereikt, dat er wederom een boot van een Surinamer in beslag is genomen door de Fransen. Dit keer hebben de Fransen de boot niet vernield, maar hebben de lading, geld en goud van de bootsman in beslag genomen. De boot is vrijgegeven vanwege het feit dat de overige passagiers verder moesten gaan. Indien er geen andere passagiers in de boot waren, was de kans zeer groot dat de boot niet vrij zou worden gegeven. 

De directeur Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS) heeft ook bevestigd, dat hij de boot heeft gezien. Hij kwam met zijn delegatie van een driedaags overleg met de de Grenscommissie en het lokale traditioneel gezag. Voor de Commissie 10 Oktober 2019 is dit driedaags overleg 'mosterd na de maaltijd' en van nul en generlei waarde. Er moest eerst overleg met het traditioneel gezag worden gevoerd alvorens men het verdrag met de Fransen ter goedkeuring had aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). Het zou verstandiger van de regering zijn geweest om toen de ene oppositionele partij bezwaar had geopperd tegen het verdrag dit terug te nemen en met het traditioneel gezag in overleg te treden. Maar, alle inspanningen ten spijt, het verdrag is toch doorgedrukt en goedgekeurd. 

Wat de Commissie 10 Oktober 2019 tegen de borst stuit is, dat bepaalde DNA-leden die van marron afkomst zijn en de partij in de regering die gelieerd is aan het binnenland toch hebben meegewerkt om dit verdrag goed te keuren. Voor de commissie zijn dit duidelijke zaken die doen vermoeden dat men het eigen belang prevaleert boven het algemeen belang, in het bijzonder het belang van de marrongemeenschappen. 

Nu voelen de Fransen zich heer en meester over de Marowijnerivier en storen zich aan God noch gebod. De regering heeft duidelijk geen afdoende antwoord op de agressie van de Fransen en heeft de binnenlandbewoners in dat gebied aan hun lot overgelaten. 

De marronstammen die last ondervinden van de agressie van de Fransen zijn de Paamaka-, Okanisi- en Alukustam. Het doet de regering goed om op zeer korte termijn, liever gisteren dan vandaag, een duidelijk signaal te sturen richting Frankrijk. De regering had Frankrijk gekozen als de poort voor Suriname tot Europa en de Europese Unie. De Fransen laten met hun acties duidelijk blijken, dat zij niets van belang hebben en zien in de Surinaamse autoriteiten. Hun gedrag wijst erop dat het de Surinaamse autoriteiten zijn die hen nodig hebben, maar zij hebben de Surinaamse autoriteiten niet nodig. Het blijven accepteren van alle soorten giften van bepaalde landen maakt, dat zij je als een soort ‘vriendje’ gaan zien en behandelen. 

Wij moeten als land leren om respect af te dwingen door niet alle wisje wasjes van andere landen te accepteren in de vorm van donaties. Het doneren van vuilcontainers en vuilniszakken via ons consulaat in Frans-Guyana aan het district Marowijne is een vorm van zaken die vermoedelijk hebben gemaakt dat de Fransen ons als een ‘vriendje’ zien. Ook bij het plegen van de nodige onderhoud en vervangingswerkzaamheden aan de infrastructuur van de veerverbinding te Albina en St. Laurant is het de Fransen die het overgrote deel van de kosten moeten dragen. Op deze wijze maken wij als land ons internationaal belachelijk, omdat wij duidelijk laten merken dat wij onze eigen boontjes niet kunnen doppen. 

De Fransen helpen ons in het oosten en zien dat vermoedelijk als een vrijbrief om hun agressie te rechtvaardigen. Zij stellen duidelijk het geduld van de aanwezige marrongemeenschappen op de proef en zeker nadert het een kookpunt, waarbij escalatie niet is uitgesloten. 

Indien het verwerpelijke gedrag van de Fransen zich blijft voortzetten is de kans groot dat zaken op een dag uit de hand zullen lopen. De mensen zullen het heft in eigen handen nemen, omdat zij tot op heden van mening zijn dat de regering hen aan hun lot heeft overgelaten. De mensen zullen dan op de één of andere manier zorgen voor hun eigen bescherming, omdat zij niet meer van plan zijn om zonder slag of stoot hun zuur verdiende waarden op zeer verwerpelijke wijze aan de Fransen over te dragen. De gevolgen zullen vermoedelijk dan niet te overzien zijn. De huidige regering zal dan verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat zal plaatsvinden. 

Tot op heden is het de Commissie 10 Oktober 2018 gelukt om bepaalde onprettige situaties te voorkomen, omdat de plaatselijke gemeenschap vertrouwen heeft in de aanpak van de commissie. 

De commissie verzoekt de regering daarom om zo snel als mogelijk ervoor te zorgen dat alle Surinamers zich vrijelijk mogen bewegen op de Marowijnerivier. Al wordt aangenomen dat de grenslijn over de Marowijne- en Lawarivier loopt via de middellijn, de vaargeul in de rivier loopt op andere wijze. De vaargeul loopt zowel aan de Franse als Surinaamse zijde en is sterk afhankelijk van de waterstand in de rivier en de werkzaamheden van de scalians. 

De Commissie 10 Oktober 2018 
Ing. L. Brunswijk, Voorzitter 
Dr. R. Ravenberg, Secretaris

Overheid zendt vluchten drinkwater naar inheems Trio-dorp Kwamalasamutu

Kwamalasamutu wordt komende periode met speciale vluchten van drinkwater voorzien

(Bron foto's: NII)

Een vlucht met drinkwater is  zaterdagochtend 23 maart 2019 richting het inheemse Trio-dorp Kwamalasamutu gegaan. Met medewerking van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing), SWM (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij), en de centrale overheid zal Kwamalasamutu de komende periode van drinkwater worden voorzien, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Dit zal worden voortgezet totdat de drinkwatervoorziening weer genormaliseerd is. De SWM is intussen druk doende om dit probleem structureel op te lossen.

Veilig drinkwater voor alle Surinamers staat hoog in het vaandel van de regering.

Districtscommissaris Theresia Cirino is het NCCR, SWM, commissariaten en alle personen en diensten die tot nu toe meewerken aan deze voorziening voor onze broeders en zusters in het zuiden, zeer erkentelijk voor de bijdrage en medewerking hieraan, aldus het propagandabureau van de staat.


Samantha Gadjradj nieuwe deken Surinaamse Orde van Advocaten

Gadjradj verslaat met 75 tegen 71 stemmen collega Benito Pick


Samantha Gadjradj, echtgenote van aftredende deken Harish Monorath, is de nieuwe deken noemen van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA). Het was een neck-aan-neck-race in Theater Unique. Gadjradj kreeg zaterdag 23 maart 2019 75 stemmen, terwijl op Benito Pick 71 advocaten hebben gestemd, zo meldt Starnieuws.

Vier leden die voorkomen op de Pick-lijst (Glenn van der San, Serena Essed, Murwin Dubois en Seema Doelam) en twee van de lijst-Gadjradj (Merlin Gout en Chandra Algoe) zijn gekozen voor de Raad van Bestuur.

De opkomst was hoog. Van de 207 op papier geregistreerde leden, hebben 146 hun stem uitgebracht. Nog nooit was er zo'n hoge opkomst geweest bij een verkiezing van de Raad van Bestuur van de SOvA.

De rechter had besloten dat alle advocaten hun stem mochten uitbrengen, ook al hebben ze een contributieachterstand. In enkele dagen tijd werden drie Kort Gedingen aanhangig gemaakt die te maken hadden met de verkiezing. Zo werd via de rechter gedaan gekregen, dat Harish Monorath zich niet herkiesbaar mocht stellen als deken voor een derde termijn. Dit gebeurde nadat de kandidaten waren goedgekeurd door de verkiezingscommissie, onder leiding van John Moerahoe.

Ter extra informatie: