dinsdag 26 mei 2020

Breeveld, DOE: Het ziet er naar uit, dat DOE niet terugkomt in DNA'

Advies van de 'Stem Slim'-campagne kost DOE waarschijnlijk zetel

'We zijn teleurgesteld, maar niet hopeloos of uitzichtloos, we zetten buitenparlementair ons werk voort'


DOE-parlementariër Carl Breeveld houdt er op basis van de voorlopige tellingsresultaten rekening mee, dat DOE haar enige zetel in Paramaribo is kwijtgeraakt. 'Het ziet er naar uit, dat DOE niet terugkomt in DNA (De Nationale Assemblee)', zegt hij dinsdagavond 26 mei 2020 in een eerste reactie in de Ware Tijd. 

Breeveld constateert, dat het advies van de 'Stem Slim'-campagne 'massaal' is opgevolgd. Burgers werden via deze campagne opgeroepen om in elk kiesdistrict te stemmen op de grootste partij tegen de NDP van Desi Bouterse. Daardoor, zegt hij, is vrijwel alles wat niet tot de grootste partijen hoort niet gekozen met het kennelijk doel 'monopolie en polarisatie' in de hand te werken.

DOE is één van de partijen die haar afkeuring had uitgesproken over de campagne.

Maar, de partij laat het hoofd niet hangen. Breeveld: 'We zijn teleurgesteld, maar niet hopeloos of uitzichtloos. Het DOE-geluid zal blijven klinken, want we zetten buitenparlementair ons werk voort.'

Caricom-waarnemers: 'Verkiezingen transparant en voorbeeld voor regio'

Caricom spreekt van 'extreem goede verkiezingen'...


Hoewel in Suriname de algemene indruk is dat de maandag gehouden verkiezingen een rommelig verloop hadden, zijn waarnemers van de Caricom juist onder de indruk van het verkiezingsproces. Naast enkele kanttekeningen, waaronder het niet in acht nemen van de maatregelen rond Cobid-19 en het lang wachten in rijen om te kunnen stemmen, kan er volgens de speciale waarnemingsmissie van de Caricom gesproken worden van een uitstekende stembusgang.


Er wordt zelfs gesproken van 'extreem goede verkiezingen' die als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de Caricom. Er is aandacht besteed aan vrijwel alle serieuze meldingen over mogelijke verkiezingsfraude. De missie heeft dit nergens kunnen constateren. Op de dag van de verkiezingen hebben de waarnemers 120 stembureaus in vier districten bezocht.

'Wij zijn speciaal naar stembureaus in het binnenland gegaan, omdat wij vernamen, dat indien er fraude gepleegd zou worden, het binnenland de plek is om dit te kunnen waarnemen', zei delegatieleidster Dora James uit Saint Vincent en de Grenadines, dinsdag 26 mei 2020 tijdens een persconferentie in Royal Ballroom Torarica, Paramaribo.

Ook in de rurale gebieden komt de Caricom-missie tot de conclusie dat de informatie zwaar overtrokken was. De manier waarop de stemmen werden geteld op de stembureaus bood volgens de Barbadiaanse waarnemer David Comissiong weinig ruimte om te kunnen frauderen. Er was publiek aanwezig alsook vertegenwoordigers van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) die het proces met argusogen volgden. 'Er was voldoende zicht op het proces, via grote ramen. De stembiljetten werden ook getoond aan het aanwezige publiek.' 

De Caricom-delegatie zegt bewondering te hebben voor de vreedzame wijze waarop aanhangers van rivaliserende politieke partijen met elkaar omgingen op de verkiezingsdag. 'Ik denk dat de eilanden binnen de Caricom daaruit lering zouden kunnen trekken', aldus Dora James.

(Suriname/Mirror/Nationaal Informatie Instituut/YouTube)

SNWIS bezorgd over voortgang verwerking resultaten verkiezingen

'Klachten over onzorgvuldig- heden en trage verwerking van de resultaten'


'Na de sluiting van de stembureaus op 25 mei 2020 heeft de Stichting Nationale Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) een voorlopige evaluatie gemaakt van het verloop van de verkiezingen. Over het algemeen zijn wij tevreden met de medewerking verkregen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de voorzitters van verschillende stembureaus. 

SNWIS heeft zich ingespannen de processen-verbaal van de tellingen op diverse stembureaus binnen te krijgen. Dit in het kader van het Snapcap programma, waarbij het publiek werd opgeroepen om de processen-verbaal op de stembureaus te fotograferen en de foto’s op te sturen naar het contactcenter van de SNWIS. 

Er is gerapporteerd door de waarnemers, dat niet op elk stembureau er een proces-verbaal is opgehangen conform de wettelijke verplichting. In sommige gevallen werd zelfs het fotograferen verboden. Ondanks het feit, dat bij een aantal stembureaus het proces-verbaal niet is opgehangen, heeft het instituut via haar Snapcap programma een groot aantal beelden van processen-verbaal ontvangen en verwerkt. De verkregen informatie geeft een goed beeld van de stemverhoudingen. Op dit moment is SNWIS nog bezig met het verwerken van de binnengekomen data. 

Op 26 mei is er onrust ontstaan over de verwerking van de uitgebrachte stemmen door het Hoofdstembureau van Paramaribo. SNWIS is bezorgd over de ontstane situatie. Deze bezorgdheid wordt ingegeven door klachten over onzorgvuldigheden en de trage verwerking van de resultaten. 

Ook hebben onze waarnemers geconstateerd dat de protocollen ten aanzien van de aanvoer van stembiljetten niet conform zijn nageleefd. Wij maken ons zorgen over het feit dat het tellen van de stemmen bij het Hoofdstembureau Paramaribo is gestaakt. 

Namens SNWIS'

Aanhangers politieke partijen blijven overnachten in NIS na stopzetten telling

(Bron foto: Twitter/@ptmathura)
Partijen willen er zeker van zijn dat niet gerommeld wordt met aangeleverde ingevulde stembiljetten


Het afronden van de verkiezingsuitslag van Paramaribo in de Anthony Nesty Sporthal (NIS), is dinsdagmiddag 26 mei 2020 stopgezet. De vermoeidheid heeft toegeslagen bij de medewerkers, zo zei districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost. Het werk wordt woensdagochtend weer opgepakt. Dit schrijft Waterkant.net.

Aanhangers van diverse politieke partijen zullen overnachten in het NIS-gebouw. Ze willen er zeker van zijn dat er niet gerommeld wordt met de aangeleverde ingevulde stembiljetten en stemkits van alle stembureaus van kiesdistrict 1 (Paramaribo). Deze zijn midden in de hal geplaatst en afgeschermd middels dranghekken en linten.

Volgens Nerkust wordt in de hal gebruikt gemaakt van camera's en drones en alles wordt gefilmd, waardoor er geen ruimte is voor andere handelingen. Hij stelt de gemeenschap gerust, dat er niets verkeerd wordt gedaan en verzekert dat de stembureauvoorzitters naar eer en geweten hun werk hebben gedaan.

Het Anti-Fraude Platform van de oppositiepartijen, dat de zaken op de voet volgt, vindt het echter ongehoord dat de processen worden gestopt. De zorg is vooral dat er volgens dat platform geen garantie is dat in de tussen liggende periode geen onregelmatigheden zullen plaatsvinden.

Eerder op de dag was er sprake van enorme chaos in de NIS. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), is dinsdafmiddag hierop ingegaan:

Anti-Fraude Platform verontrust over aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen

(Bron foto: Twitter)
'Wij rekenen erop dat de beveiliging van het kiesmateriaal opgevoerd wordt'


'Het APF (Anti-Fraude Platform) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend (dinsdag 26 mei 2020) bij het NIS. Er bleken, evenals in 2015, vele open dozen te zijn. 

Net hebben wij vernomen dat de procedure voor aanlevering plotseling gewijzigd is. De voorzitters laten hun materiaal achter zonder controle en wordt gezegd dat zij op een later tijdstip terug geroepen zullen worden als er iets niet klopt. Dit is ons inziens wederom een wettelijke overtreding en een handeling die ook de voorzitters van de stembureaus in een wettelijke aansprakelijke positie kan plaatsen. De vertraging die hiermee gepaard zal gaan is ook onacceptabel. 

Het is zaak dat het verkiezingsproces zo transparant en efficiënt mogelijk afgerond wordt en het plotseling eenzijdig wijzigen van procedures maakt het moeilijker voor de samenleving om te begrijpen. Immers de kiezers hebben ook recht om zo spoedig mogelijk het resultaat van de verkiezingen te hebben. 

Wij vragen daarom aan het Centraal Hoofdstembureau om ook in dit vervolg proces van de verkiezing aan de samenleving duidelijk te maken, waarop zij kunnen rekenen en op welke termijn. Ook rekenen wij erop dat de beveiliging van het kiesmateriaal opgevoerd wordt. 

Het AFP zal samen met alle andere waarnemers het proces blijven volgen en het AFP meldpunt blijft actief ten behoeve van.de totale samenleving. 

ANTI-FRAUDE PLATFORM 
CC: OKB, OAS, CARICOM'

Parmessar (NDP): 'Laten we niet ongeduldig zijn en de definitieve uitslag afwachten'

'Partijgenoten geprovoceerd door personen van tegenpartij die in dronkenschap verkeerden'


'Laten we niet ongeduldig zijn en de definitieve uitslag afwachten', zegt NDP-kopstuk en minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Rabin Parmessar. De Ware Tijd schrijft dinsdagmiddag 26 mei 2020, dat de redactie Parmessar sprak op de tribune in NIS, waar de telling van Hoofdstembureau Paramaribo zal worden gehouden. 

'Voor het eerst in de geschiedenis hebben wij de meest transparante verkiezingen georganiseerd', aldus Parmessar. Hij heeft zich eraan gestoord, dat hij als minister niet door mocht lopen en via de de publieke tribune moest gaan. Zijn wrevel nam toe, toen hij zag dat het team van nationale waarnemers wel dichtbij de bussen mag. Hij zegt, dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de internationale waarnemers de ruimte hebben gekregen om hun werk te kunnen doen.

Hoewel de verkiezingsuitslag nog niet officieel bekend is gemaakt ziet hij een trend in de districten Nickerie en Wanica. 'Ik denk niet dat er daar nog grote verschuivingen kunnen plaatsvinden.' Hij baseert zijn mening op resultaten verkregen uit de media. 'De uitslag in deze districten moeten we als goede democraten respecteren. We moeten niet a priori stemming maken. We wachten rustig op de ressorten waar wij denken sterk te zijn.'

Volgens Parmessar hebben verschillende incidenten zich voorgedaan waarbij partijgenoten zijn geprovoceerd door personen van de tegenpartij die in dronkenschap verkeerden.

Oververmoeide districtscommissaris Nerkust in NIS: 'No stress mi' - 'Processen starten woensdagochtend gestart, omdat ik ga rusten'

'Kom niet met honderden mensen hier en herrie schoppen, de mensen zijn al moe'

Rusland, NPS: 'Als we de wacht moeten houden in de avond als partijen, dan maar, ik wil geen ruimte laten voor gesjoemel'


Het was een vrij chaotisch situatie dinsdagochtend 26 mei 2020 bij NIS, waar stembureaus van Paramaribo hun stembussen en dozen, waarvan sommigen open waren, worden aangeleverd. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost en voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo, gaf aan dat de tellingen nog niet hebben plaatsgevonden, aldus de Ware Tijd.


'Laat me dit alvast uit de wereld helpen, we zijn nog niet begonnen met tellen, want niet alle stembureaus zijn binnen, dus no stress mi', zei een oververmoeide Nerkust. Het gaat om drie of vier stembureaus die hun zaken nog moeten inleveren. 'Als alles binnen is dan kan men beginnen met controleren van de processen-verbaal.'

Als er wat mocht blijken dan worden de stembureauvoorzitters oproepen. Hij houdt rekening met het feit dat ook de medewerkers van de stembureaus moe zijn en zijn gaan rusten.

Nerkust heeft geen moeite met mensen die willen komen waarnemen, maar drukt het publiek en de politieke partijen op het hart om geen herrie te komen schoppen. 'Kom niet met honderden mensen hier en herrie schoppen, want de mensen zijn al moe, gestresst en je kan dus ook werkprocessen verstoren.' Hierbij duidde hij op mensen die onder andere door de VHP zijn opgeroepen. Na een oproep op social media zijn zowel mensen van de VHP als de NDP getrokken naar NIS.

'Als de laatste stembussen die nog binnen moeten komen al binnen zijn ga ik eerlijk aangegeven, dat ik de processen niet ga starten. Mijn mensen zijn vermoeid en ik ben vermoeid', zegt Nerkust. De voorzitter geeft aan dat de processen pas woensdagochtend gestart zullen worden, omdat hij moet gaan rusten.

Het Anti-Fraude Platform van de oppositiepartijen dat de zaken op de voet volgt vindt het ongehoord dat de processen worden gestopt. De zorg is vooral dat er volgens voornoemd platform geen garantie is dat in de tussen liggende periode geen onregelmatigheden zullen plaatsvinden.
'We hebben geen garantie dat zaken niet verkeerd gaan', zegt een van de leden van het platform.

Partijvoorzitter van de NPS, Gregory Rusland, wil geen ruimte laten om zaken verkeerd te laten lopen. 'Als we de wacht moeten houden in de avond als partijen, dan maar. Ik wil geen ruimte laten voor gesjoemel.'

Mathoera (VHP): 'Ik moet naar beste vermogen mijn land en mijn volk dienen'

'Ik wil dat er een nieuw tijdperk wordt ingezet in dit land'


De overtuigende verkiezingswinst waar de VHP op afstevent is het bewijs dat politici er niet zijn voor zichzelf. 'Wanneer we in de politiek stappen, nemen wij een verantwoordelijkheid op ons om het volk te dienen. We moeten het volk in alle oprechtheid en eerlijkheid dienen met de bedoeling om vooruitgang te brengen voor land en volk', zegt VHP-lijsttrekker in kiesdistrict 1 Krishna Mathoera vanmiddag, dinsdag 26 mei 2020, op Starnieuws. 

'Onze missie moet zijn dat elke Surinamer er beter van wordt, gelukkig wordt. De voorlopige uitslag van de stembusgang is het bewijs dat wanneer we afstappen van deze lijn, we het vertrouwen van burgers in de politiek schaden.'

De politica wijst erop, dat dit het bewijs is dat vandaag of morgen het volk met je zal afrekenen. 'En dan maakt het niet uit…vandaag is het de NDP, maar het geldt net zoveel voor de VHP en elke andere partij. Maar, het geldt ook voor elke politicus die in de politiek stapt.' Zij moeten volgens Mathoera beseffen dat er maar één verantwoordelijkheid op je rust. 'En dat is, ik ga niet voor mezelf in de politiek… ik moet naar beste vermogen mijn land en mijn volk dienen.' 

Ze zegt, dat dat de opdracht is voor politici 'en elke politicus moet zich aan die code houden. Alleen zo ga je inderdaad ook een legacy achterlaten van een toegevoegde waarde voor de Surinaamse samenleving..' Ik dank de mensen uit de grond van mijn hart. Ik hoop en beloof ook dat ik me naar eer en geweten zal blijven inzetten voor dit land.'


Mathoera, die de afgelopen vijf jaren deel heeft uitgemaakt van de VHP-fractie in De Nationale Assemblee, wil dat er een nieuw tijdperk wordt ingezet in dit land. 'Een tijdperk van groei en bloei en ontwikkeling, een tijdperk van eenheid, een tijdperk waarin jongeren perspectief hebben, een tijdperk waarin moeders/vrouwen elke functie kunnen bekleden zonder zich zorgen te maken over hun kinderen en zich zorgen maken over driedubbele banen.'

'Een Suriname waar ondernemers bereid zijn en met plezier willen investeren, een Suriname dat bekend staat om de producten die we hier fabriceren en exporteren naar het buitenland, een Suriname die qua imago hoog staat aangeschreven in de wereld, een Suriname waar het veilig is,…een Suriname waar politici bekendstaan om hun integriteit. Dat is de Suriname dat ik wil hebben en waaraan ik wil bijdragen.'

Mathoera benadrukt dat ze geen positie ambieert. 'Dit jaar is het veertig jaar dat ik de samenleving dien. Dienstbaarheid waar we iets nalaten voor onze kinderen en onze kinds kinderen.'

Voor de politica was het belangrijk om de verkiezingen in te gaan, campagne te voeren en verantwoordelijke mensen in het bestuur krijgen. 'Mensen die heel zorgvuldig omgaan met het geld van het volk, goed doordachte besluiten nemen. Dat was voor mij heel belangrijk, daarmee ben ik de verkiezingen ingegaan,… niet met welke positie dan ook in gedachten.'

Ze zegt het resultaat van de stembusgang af te wachten en kijkt uit naar wat de partij gaat beslissen. Zoals de zaken er met de voorlopige cijfers voorstaan, denkt de politica, dat de VHP dichtbij haar prognose van 28 zetels komt…

Volgens haar zijn twee dingen heel belangrijk geweest bij de keuze van de kiezer. Ze noemt het beleid van de regering dat geen vooruitgang heeft gebracht voor de Surinaamse samenleving. En als tweede zegt ze, dat de kiezers hebben gekeken naar welke partij in de afgelopen periode echt is opgekomen voor het volk. Welke partij hard heeft gewerkt, vertrouwen heeft uitgestraald, en de beste potentie heeft om het land verder te ontwikkelen. Dit zijn volgens haar de twee belangrijkste redenen waarom mensen tot deze keuze zijn gekomen.

VHP behaalt 2 zetels in Commewijne, NDP en Pertjajah Luhur/ABOP elk 1 zetel

NPS verliest te Commewijne: Marlon Budike niet terug in Assemblee 


Op basis van de voorlopige telling van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in Commewijne de VHP 2 zetels behaald en de NDP en Pertjajah Luhur/ABOP elk één zetel. Nagenoeg alle stembureaus van Commewijne zijn verwerkt door het ministerie, aldus Starnieuws vanmiddag, dinsdag 26 mei 2020..

In Commewijne heeft de NPS niet voldoende stemmen gehaald om de zetel te kunnen behouden. Marlon Budike, die de plaats van wijlen Shailendra Girjasing (VHP) had ingenomen, zal niet terugkeren in de nieuwe samenstelling van De Nationale Assemblee.

Welke personen gekozen zijn in Commewijne, is nog niet duidelijk. De VHP is met honderd procent gegroeid in Commewijne.

De uitslagen in Paramaribo, Wanica, Sipaliwini en Para zijn nog niet volledig verwerkt door Binnenlandse Zaken.

Homohuwelijk legaal in Costa Rica is primeur voor Midden-Amerika

(Bron foto: Hondu News)
Verbod op huwelijken tussen hetzelfde geslacht is nu opgeheven


Costa Rica is het eerste Midden-Amerikaanse land waar het homohuwelijk gelegaliseerd is. De wetswijziging werd in de nacht maandag op dinsdag 26 mei 2020 van kracht, nadat in 2018 het Gerechtshof al had geoordeeld dat een verbod op dit huwelijk illegaal was.


Na de uitspraak van het Gerechtshof kreeg het parlement achttien maanden de tijd om de wet aan te passen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Eerder deze maand probeerden twintig wetgevers het proces nog te vertragen, maar zonder succes. Het verbod op huwelijken tussen hetzelfde geslacht is nu opgeheven.


De eerste huwelijksvoltrekking zal vanwege de coronamaatregelen voorlopig nog wel online plaatsvinden.


Met de wijziging is Costa Rica het eerste land in Midden-Amerika en het zesde land in Latijns-Amerika waar homohuwelijken zijn toegestaan. Ondanks dat er vanwege religieuze overtuigingen nog veel bezwaar is tegen deze vorm van verbintenis, wordt het steeds vaker geaccepteerd op het continent.

Eerder werd het al gelegaliseerd in Argentinië, Ecuador, Brazilië, Colombia, Uruguay en bepaalde delen van Mexico. De legalisering van het homohuwelijk vormde een belangrijke inzet van de presidentsverkiezingen in 2018 in Costa Rica. President Carlos Alvarado Queseda beloofde deze liberale hervorming wanneer hij verkozen zou worden. Hij won de verkiezingen en voegde de daad bij het woord.(Suriname Mirror/L'Obs/Twitter/The Tico Times)

Metallica deelt beelden van spectaculair concert in Peru uit 2014

Eind maart begon Metallica uploaden oude concert- registraties 


Metallica deelt elke maandag een oude concertregistratie en dit keer is het de beurt aan een optreden uit 2014 in Lima, Peru! Eind maart is de band begonnen met het uploaden van oude concertregistraties onder de naam #MetallicaMondays. 

Hierbij streamen ze, op verzoek van fans, elke week een optreden. Dit keer een concert op 20 maart 2014 in Lima, Peru.


'Terwijl we allemaal ons steentje bijdragen en thuisblijven merken we dat we livemuziek missen, dus wat als we teruggaan naar een paar van onze favoriete shows op een sociaal verantwoorde afstand?', aldus de band in een verklaring waarin #MetallicaMondays werd aangekondigd.

'Niet om cheesy te klinken, maar nu meer dan ooit zitten we hier samen in en door verbonden te blijven komen we hier doorheen. Met dat in gedachten brengen we een reeks live Metallica-shows rechtstreeks naar je bank!'Volg Metallica: 
Website & Store: http://www.metallica.com 
Official Live Recordings: http://www.livemetallica.com 
Instagram: http://www.instagram.com/metallica 
Facebook: http://www.facebook.com/metallica 
Twitter: http://www.twitter.com/metallica

(Suriname Mirror/NPO Radio2/Instagram/Tenho Mais Discos Que Amigos/YouTube/Rolling Stone)

Justitie Brazilië stelt rapport op over geweld tegen inheemse volkeren en Afro-Braziliaanse plattelandsgemeenschappen

Rapport analyseert 390 gevallen van bedreigingen en gewelddaden afgelopen tien jaar

De 31-jarige Eýy Cy houdt zijn zoon op het centrale plein van het dorp Governador, waar hij het hoofd is, in het inheemse gebied van de Governador in de staat Maranhão in juni 2018 (Bron foto: Human Rights Watch)

Voor het eerst heeft het kantoor van de Braziliaanse procureur-generaal een rapport opgesteld, waarin het geweld tegen inheemse volkeren, Afro-Braziliaanse plattelandsgemeenschappen en andere kwetsbare plattelandsgemeenschappen wordt geanalyseerd door mensen die zich bezighouden met illegale houtkap, mijnbouw en landroof, voornamelijk in de Amazone

Het rapport, dat op 5 mei is gepubliceerd, is opgesteld als reactie op oproepen van Human Rights Watch voor alleen dergelijke gegevens. Afgelopen september bracht Human Rights Watch een rapport van 165 pagina's uit, "Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil's Amazon Amazon", waaruit bleek dat de regering het regenwoud en zijn verdedigers niet beschermt, tot het punt dat het zelfs gegevens over het geweld niet bewaard.

Na de lancering van het rapport heeft Human Rights Watch verschillende malen een ontmoeting gehad met de Braziliaanse Federale aanklagers en met procureur-generaal Augusto Aras in januari. 'We moedigden hen aan om geweld tegen verdedigers van het regenwoud te bestuderen, met als doel criminele patronen te identificeren en ervoor te zorgen dat elke dreiging of aanval grondig wordt onderzocht en vervolgd. We hebben er ook bij de Fundação Nacional do Índio (FUNAI) op aangedrongen - de dienst die de inheemse rechten moet beschermen en bevorderen - om informatie te verstrekken over geweld tegen inheemse volkeren die het regenwoud beschermen'

FUNAI vroeg op zijn beurt de gegevens van de procureur-generaal.

Het rapport van het kantoor van de procureur-generaal analyseert 390 gevallen van bedreigingen en gewelddaden die de afgelopen tien jaar zijn gepleegd en die zijn vervolgd of onderzocht door federale ambtenaren. Het concludeert, dat conflicten in verband met de bezetting en het gebruik van land en hulpbronnen, waaronder hout, de belangrijkste oorzaak zijn van geweld tegen inheemse volkeren, Afro-Braziliaanse plattelandsgemeenschappen en andere kwetsbare plattelandsgemeenschappen.

Hoewel geweld in verband met natuurlijke hulpbronnen in Brazilië al tientallen jaren chronisch is, had een gebrek aan gegevens het vermogen van overheidsinstanties belemmerd om de omvang en aard van het probleem te begrijpen - en om een ​​levensvatbaar beleid te ontwikkelen om het aan te pakken.

De federale en staatsautoriteiten moeten de gegevens van de procureur-generaal gebruiken om het beleid te verbeteren en de handhaving van bestaande wetten ter bescherming van het milieu en de rechten van inheemse volkeren te versterken.

Het rapport is een belangrijke stap voorwaarts in een tijdperk waarin de Braziliaanse president Jair Bolsonaro de handhaving van de milieuwetten verlaagt, de federale milieu-instanties verzwakt en individuen en groepen die het regenwoud beschermen, publiekelijk belasteren. De inzet van de confrontatie tussen de bosverdedigers en de criminele netwerken die hen bedreigen, aanvallen en doden, reikt tot ver buiten Brazilië.

Als 's werelds grootste tropische regenwoud speelt de Amazone een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering: het absorberen en opslaan van miljarden tonnen koolstof.

Human Rights Watch blijft samenwerken met federale aanklagers en FUNAI om de bescherming van inheemse volkeren te versterken, evenals voor andere inwoners van de Amazone die ontbossing tegengaan door autoriteiten te waarschuwen voor illegale activiteiten die anders onopgemerkt zouden blijven. Brazilië heeft de plicht om degenen die het bos verdedigen en, bij uitbreiding, de planeet te beschermen.

(Suriname Mirror/Human Rights Watch) 

Irritatie bij vermoeid stembureaupersoneel in hoofdstembureau Wanica

(Bron foto: Raoul Lith/Starnieuws)
Rond negen uur 's morgens arriveert nog stembureau- personeel om stembussen in te leveren


Op het hoofdstembureau Wanica aan de Tawajariweg te Lelydorp arriveerde rond negen uur vanmorgen nog stembureaupersoneel om de stembussen en attributen in te leveren. De stembureaumedewerkers hebben meer dan 24 uur werk verricht op verschillende ressorten in districten. Een ander belangrijk onderdeel is het inleveren van de processen-verbaal door de stembureauvoorzitter. 

Het leek even erop, aldus Starnieuws, alsof de gemoederen verhit raakten op het commissariaat. 'Wanneer ben ik aan de beurt? Niemand die iets komt uitleggen', zei een verhitte stembureauvoorzitter.

Door vermoeidheid raakten de medewerkers op een gegeven moment in de war over wie aan de beurt was, waardoor de mensen kort verhit raakten. 'Door de verruiming naar negen uur heeft de telling ook later plaatsgevonden. En na de telling moeten de voorzitters de processen-verbaal bij het hoofdstembureau indienen. En de mensen zijn dan in grote getallen hier gearriveerd', zegt Audrey Hankers, voorzitster van hoofdstembureau van Wanica kiesdistrict 2.

Hankers geeft aan, dat de mensen niet zijn gebaad, niet hebben gegeten of gedronken en er ontstaat dan een drukte van jewelste. 'Ik heb getracht middels een middenweg te communiceren, in dialoog te treden met de stembureauvoorzitters om hen tot rust te brengen.'

Hankers stelt, dat met hen is afgesproken dat zij die zich willen terugtrekken onder voorbehoud de processen-verbaal in ontvangst hebben genomen en die laten aftekenen. 'Zo gauw zij zijn opgefrist en wat gegeten hebben mogen zij terug om de processen-verbaal na te gaan.'

'Ik zie daar verschrikkelijk op tegen. Het gaat om officiële stukken die we niet zonder meer kunnen afdragen zonder dat we weten dat ze in goede handen komen', zegt een voorzitter van een stembureau. Hij geeft aan dat hij een heel goed team had, dat het werk naar eer en geweten heeft uitgevoerd. 'Als je me nu zegt, geef het af en ik bel je wel morgen, maar je mag ook 's avonds komen. Heb ik geen prettig gevoel.' Hij stelt dat het niet duidelijk is wat er achter gesloten deuren speelt.

De voorzitter van het hoofdstembureau zegt, dat het besluit binnen de regels valt. 'We zijn ook maar mens. We kunnen geen roofbouw plegen op ons eigen lichaam, anders kunnen we ook niet goed functioneren als hoofdstembureau.' Ze geeft aan gekozen te hebben om orde en rust te handhaven in plaats van verhitte burgers te zien die alles naar elkaar hoe smijten.

Kandidaat CBCS-president Doornbosch, Curaçao: 'Geen land kan alleen het hoofd bieden aan coronacrisis'

Doornbosch: 'Balans ondersteunen en schuldenlast' 


Geen land kan alleen het hoofd bieden aan mondiale uitdagingen zoals de coronacrisis, stelt een bijdrage van onder meer Richard Doornbosch, nu nog werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington en beoogd kandidaat-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

'Vaststaat dat een effectieve crisisrespons, het saneren van schulden en een duurzaam herstel een internationale aanpak vergen', schrijven hij en zijn collega-adviseur Jesper Hanson bij de Nederlands-Belgische kiesgroep van het IMF, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 26 mei 2020.

'Naarmate de crisis vordert, zal schuldhoudbaarheid onder druk komen te staan. Nieuwe IMF-programma’s zullen een balans moeten vinden tussen het ondersteunen van het herstel en het voorkomen dat schulden als een molensteen hangen aan de nek van overheden, bedrijven en huishoudens. Waarschijnlijk zal schuldherstructurering onderdeel van de oplossing vormen.'

Dit zal ‘maatwerk vergen op landenniveau’, aldus hun bijdrage voor ESB (Economische Statistische Berichten). Hiermee laat Doornbosch als kandidaat voor het presidentschap van de Centrale Bank in Willemstad zien waar hij voor staat.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten werden tot nu toe door Nederland geholpen met liquiditeitssteun. Echter, niet in de vorm van schenkingen, maar als renteloze leningen (dus meer schuldopbouw). Tegen dit laatste verzetten de Caribische leden van het College financieel toezicht (Cft) zich heftig. Doornbosch lijkt evenmin voorstander van een almaar hogere schuldenlast.

'Veel van de landen die door Nederland en België vertegenwoordigd worden binnen het IMF worden zwaar getroffen door de crisis. Door het stilvallen van de inkomsten uit het toerisme wordt voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Kroatië en Montenegro een extreme krimp van 9 tot 15 procent geraamd. Vijf landen in de Nederlands-Belgische kiesgroep (Armenië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldavië en Noord-Macedonië) hebben IMFfinanciering ontvangen om een sterke kapitaaluitstroom op te vangen', aldus de auteurs.

In opkomende markten en lage inkomenslanden zorgen toegenomen onzekerheid en terugvallende economische vooruitzichten voor een ‘flight to safety’-effect. Vanwege deze kapitaaluitstroom kunnen deze markten hun monetaire en budgettaire beleid niet effectief inzetten om de crisis te bestrijden. De crisis gaat gepaard met een opwaartse stroom van liquiditeit naar veilige activa en ontwikkelde economieën.

Vijf oud-premiers van Curaçao op bezoek bij gouverneur Lucille George-Wout

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'Gouverneur aangewezen persoon waar wij onze zorgen kunnen uiten over gespannen situatie tussen Curaçao en Nederland'


Het Antilliaans Dagblad bericht, dat vanmiddag, dinsdag 26 mei 2020, vijf oud-premiers van Curaçao een afspraak hebben bij gouverneur Lucille George-Wout. 

'We spreken met de gouverneur als Landsorgaan en als Koninkrijksorgaan. Zij is de aangewezen persoon waar wij onze zorgen kunnen uiten over de gespannen situatie die nu tussen Curaçao (en de andere landen) en Nederland is ontstaan. Het gaat om een informatief gesprek', zo legt Maria Liberia-Peters uit.

Zij heeft gisteren samen met drie andere oud-premiers, die inmiddels iets verder afstaan van de politiek, gesproken over de zorgelijke omstandigheden. Het gaat om Don Martina, Mirna Louisa-Godett en Ben Whiteman. Emily de Jongh-Elhage was verhinderd, maar zal er mogelijk vandaag wel bij zijn.

Liberia-Peters: 'We hebben allemaal dit land gediend en te maken gehad met de Koninkrijksrelaties. We zijn bezorgd over de bewoordingen in brieven en stukken vanuit Nederland en de sfeer die er op dit moment heerst. Niemand kan dit goedvinden. Ook niet dat de Covid-pandemie gekoppeld wordt aan wat er in het verleden mis zou zijn gegaan. Vandaar onze afspraak met de gouverneur, omdat zij de aangewezen persoon is om onze zorgen bij te uiten en mogelijk iets te kunnen betekenen in de onderlinge relatie.'

'Hotels en andere accommodaties op Curaçao moeten zich bij verwelkomen van gasten strikt aan bepaalde regels houden'

CHATA-rapport ziet toe op schonere en veiligere toeristen- industrie 


Hotels en andere accom- modaties zullen zich bij het verwelkomen van gasten post Covid-19 strikt aan bepaalde regels moeten houden om de gezondheid en de veiligheid van zowel de gasten als de medewerkers te garanderen. Dat staat in het ‘Bestpractice protocol report’ van hospitalityvereniging CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 26 mei 2020. 

In het voorwoord geeft CHATA-ceo Miles Mercera aan, dat hospitality in de kern een bedrijfstak is van mensen die voor mensen zorgen.

'De veiligheid van onze gasten en medewerkers is altijd onze eerste prioriteit geweest. Nu we bezig zijn met de heropening en zodra reizigers er klaar voor zijn om weer te reizen, willen we hen ervan verzekeren dat de toeristenindustrie schoner en veiliger zal zijn dan ooit tevoren', aldus Mercera.

Om te voldoen aan de nieuwe gezondheids- en veiligheidsuitdagingen en verwachtingen na Covid-19 heeft CHATA het rapport voor best practices voor de gehele toeristensector aangeboden. Het is gericht op verbeterde schoonmaakmethoden, sociale interacties en werkplekprotocollen, terwijl het zorgt voor transparantie tijdens het verblijf van de gasten. In het rapport zijn verschillende stappen opgenomen om de veiligheid van zowel de gast als de werknemer te garanderen. Van het volledig digitaliseren van de ‘pre-arrival’ tot het volgen van een Covid-19 Safety Training door het personeel werkzaam in de sector.

Onder het kopje ‘Employee & Guest Health’ wordt bijvoorbeeld bij Airport Arrival aangegeven dat Curaçao een Covid-19-free certificaat moet ontvangen van de reiziger voor deze op het toestel naar Curaçao stapt. En eenmaal uit het toestel moet alle bagage worden gedesinfecteerd, aldus CHATA.

'We moeten gaan nadenken over nieuwe technologie om gezichten/temperatuur van aankomende bezoekers te scannen en bezoekers die op het eiland aankomen, moeten verplicht gedurende 14 dagen in quarantaine en zijn niet toegestaan bezoek te ontvangen.'

De gast wordt bij aankomst bij de accommodatie niet langer met een handdruk begroet, maar met een warme glimlach en direct naar zijn kamer begeleid voor de check-in, bijvoorbeeld via een persoonlijke tablet. Zowel gasten als werknemers moeten zo vaak mogelijk de handen wassen of desinfecteren. Hiervoor moet de accommodatie voor voldoende handontsmettingsmiddel en antibacteriële zeep zorgen.

'Het ontsmettingsmiddel mag niet minder dan 60 procent alcohol bevatten. Dispensers moeten worden geplaatst bij ingangen, de lobby, ontvangstruimtes, restaurants, vergaderruimten, liften, zwembaden, sportruimtes en andere openbare ruimtes en moeten waar mogelijk contactloos zijn', aldus CHATA in het rapport.

Chaotische situatie bij NIS, waar de stemmen geteld worden

Critici vrezen voor fraude - Niet verzegelde dozen met stembiljetten zijn binnen gebracht

Starnieuws: 'Er is echter niet veel aan de hand'


Vanochtend, dinsdag 26 mei 2020, heerst er een chaotische situatie bij het NIS, waar de stemmen geteld zullen worden. Dat blijkt uit foto’s en filmpjes die nu via social media gedeeld worden, aldus Waterkant.net. Maar, volgens Starnieuws is er echter 'niet veel aan de hand'.


Critici zijn bang dat die rommelige situatie in NIS ervoor zorgt dat er fraude gepleegd kan worden. Er zouden bijvoorbeeld niet verzegelde dozen met stembiljetten zijn binnen gebracht.


Even leek de situatie uit de hand te lopen, omdat er veel irritatie is. Maar er zijn genoeg waarnemers van diverse partijen, het Onafhankelijk Kiesbureau en journalisten zijn ter plekke. Door diverse berichten die via social media de ronde doen en discussies die waarnemers van politieke partijen voeren met de politie en de ordedienst, wordt een ander beeld gecreëerd. Er is echter niet veel aan de hand, aldus Starnieuws.

Binnen verloopt het proces ordelijk, maar traag. Vele ogen zijn gericht op wat er gebeurt. Hoewel velen moe en geïrriteerd zijn, is er niet veel aan de hand. De processen-verbaal van de stembureaus zijn al opgemaakt.

De uitslag is nog steeds formeel niet bekend in Paramaribo, Wanica en enkele andere districten.PRO bedankt partijgenoten, sympathisanten en sponsoren voor steun

'Vroege resultaten lijken een kiem van hoop te bevatten voor beter bestuur'


'Aan alle partijgenoten, sympathisanten, sponsoren en iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de campagne van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), het activisme gericht tegen het wanbeleid van de regering en meegedacht heeft met de alternatieven, politiek en anderzijds, die we de afgelopen jaren hebben mogen voorleggen aan Suriname, spreken wij warme woorden van dank uit. 

De vroege resultaten lijken een kiem van hoop te bevatten voor beter bestuur en voor het recht om een voorzichtige periode van herstel te ondergaan, terwijl ontwikkeling langzaam op gang kan komen. 

De onregelmatigheden van deze verkiezingen, intentioneel of door incompetentie, door chaos of kwade opzet, werpen een donkere schaduw over hopelijk de laatste dagen van een periode waarin democratie de rand van de afgrond bereikt heeft. 

Bovenal, zal de Partij voor Recht en Ontwikkeling zich kosten noch moeite getroosten bij te dragen aan de zuiverheid van komende verkiezingen met de juiste waarborgen. 

Op een partij politiek niveau gaan wij een periode in van analyse tot beter begrip van het bereik van de kiezer. Wij zullen dit doen aan de hand van de beginselen die ons bij elkaar gebracht en gehouden hebben en met een geest van openheid en uitwisseling, samen met u, de kiezer. 

Curtis Hofwijks 
Ondervoorzitter PRO'

Ambassadeur van Suriname in Indonesië, Benz Abas, overleden

Noersalim: 'Onze HVB strijdmakker is overleden'


De ambassadeur van Suriname in Indonesië, Benz Abas, is gisterochtend overleden. Dit bericht Waterkant.net vandaag, dinsdag 26 mei 2020.

Abas, die ook lid was van de politiek partij HVB, werd in 2018 door president Bouterse beëdigd als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in Indonesië.

'HVBers en familie gecondoleerd. Onze ambassadeur in Indonesië, de heer Benz Abas. Onze HVB strijdmakker is overleden. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. RIP', schreef HVB-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Mike Noersalim op Facebook:


Abas was één van de participanten die de eerste opleiding van het Suriname Diplomaten Instituut (SDI) met succes heeft afgerond:

ABOP behoudt twee van de drie zetels in Marowijne

Brunswijk en Bee keren terug in Assemblee


De ABOP heeft haar positie in kiesdistrict 7, Marowijne behouden. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en lijsttrekker in Marowijne had aangegeven, dat zijn partij ging voor de volle winst. De voorlopige resultaten tonen vanochtend, dinsdag 26 mei 2020, aan dat zijn partij,twee van de drie zetels in Marowijne heeft behouden. Dit meldt Starnieuws. 

Behalve Brunswijk, keert Marinus Bee terug in het parlement. Op nummer 3 op de ABOP-lijst staat Geneviévre Jordan gekandideerd. De derde zetel gaat naar de NDP.

Bij de vorige verkiezingen, in 2015, was NDP'er Grace Watamaleo gekozen in kiesdistrict 7. De NDP-kandidatenlijst wordt dit keer aangevoerd door Claudia Doornkamp gevolgd door Clyde Senwai en Nicolas Prisiri.

In dit district zijn er 14.102 stemgerechtigden, goed voor drie zetels. De ABOP vindt dat door de situatie met de gesloten grenzen veel aanhangers die in Frans-Guyana zitten niet hebben kunnen stemmen. Er was ook veel ruis over de situatie.

Santokhi, VHP: 'Vandaag is aangetoond dat het volk het huidig beleid heeft afgewezen

'Het is nog nooit voorgekomen dat een partij van 9 zetels naar zo'n groot aantal is gegroeid'


De voorlopige uitslagen wijzen op een grootse overwinning voor de VHP. 'Vandaag is aangetoond dat het volk het huidig beleid heeft afgewezen', sprak VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi tegen zijn aanhang in partijcentrum de Olifant in Paramaribo, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag26 mei 2020. 

'Er is bewezen dat men genoeg heeft en iets anders wil hebben. En dat men de VHP vertrouwt om het te doen.'


'Voor dit moment moet ik jullie bedanken, dat jullie allemaal geschreven hebben. Het is nog nooit voorgekomen dat een partij van 9 zetels naar zo een groot aantal is gegroeid. We gaan doen wat we hebben beloofd, wi o set’ eng.'

De drie Brokopondo-zetels gaan naar de ABOP, NDP en BEP

Diana Pokie, ABOP, is herkozen als parlementariër


In Brokopondo zijn de drie zetels naar drie partijen gegaan. De ABOP, waar Diana Pokie de lijsttrekker was, is de grootste partij geworden van dit district. Zij is herkozen als parlementariër. Minister Sergio Akiemboto (NDP) - van Natuurlijke Hulpbronnen - en Ronnie Asabina (BEP) zijn volgens de voorlopige uitslagen gekozen om het district te vertegenwoordigen in De Nationale Assemblee. 

Diana Pokie zegt vanmorgen, dinsdag 26 mei 2020, op Starnieuws dat het een spannende strijd was. 'Vanaf de verkiezing van 2015 hebben wij keihard gewerkt. En het resultaat mag er zijn. Wij gingen voor twee zetels, maar hebben dat net niet gehaald', zegt Pokie.

'Maar, wij zijn tevreden met dat de ABOP als grootste uit de bus is gekomen.'

Brokopondo, kiesdistrict 9, heeft 7.935 kiezers. De NDP heeft volgens Pokie de BEP zwaar ondersteund en ook mensen in het district geaccommodeerd. 'Toch is het hen niet gelukt om de ABOP klein te krijgen. Wij hebben een heel goed team en er is hard gewerkt. Wij zullen ons blijven inzetten voor Brokopondo.'

VHP sleept vier zetels binnen in Nickerie, de NDP valt van twee zetels terug naar één - 'Deze afgang heeft de NDP aan zichzelf te danken'

Doekhie: 'Er is gekozen voor kapitaal boven idealisme en daarvoor is de NDP afgestraft'


De VHP heeft vier zetels binnengehaald in Nickerie. De NDP valt van twee zetels, terug naar één in het rijstdistrict. NDP-Assembleelid Rachied Doekhie, die uiteindelijk de VHP heeft ondersteund, zegt vanochtend, dinsdag 26 mei 2020, op Starnieuws dat hij NDP-voorzitter Desi Bouterse had gezegd dat de partij zou verliezen in Nickerie. 

'Maar, de voorzitter heeft niet naar mij willen luisteren. Hij heeft zijn veto-recht niet willen uitspreken en Nickerie gelaten voor Ramon Abrahams', zegt Doekhie. Er is gekozen voor kapitaal boven idealisme en daarvoor is de NDP afgestraft.

In Nickerie werd de NDP-lijst aangevoerd door Hanisha Jairam gevolgd door Ebu Jones, William Waidoe, Erak Fatehmohamed en Rinesh Mangaldeen.

Bij de VHP werd de lijst aangevoerd door Harriet Ramdien gevolgd door Niesha Jhakry, Mohamedsafiek Gowrie, Stephen Matzaleh en Jeetendra Kalloe.

In 2015 haalde de VHP twee zetels binnen in kiesdistrict 3. Nickerie heeft 23.968 kiesgerechtigden en is goed voor vijf zetels.

De wijze waarop besloten is met Nickerie om te gaan, heeft de achterban van Doekhie ertoe bewogen de VHP te ondersteunen. 'In elk geval heb ik geen verraad gepleegd. Ik ben niet overgelopen en heb mijn werk gedaan', zegt Doekhie. 'De NDP heeft dit slechte resultaat aan zichzelf te danken. Tja, hoe voel ik mij? Je kan nooit blij zijn als je een kind hebt dat doodgaat. Maar, deze afgang heeft de NDP aan zichzelf te danken.'

Jogi (VHP) met voorkeurstemmen gekozen in Saramacca gaat voor een vierde termijn - VHP haalt landelijk rond de 19 of 20 zetels (was 8)

Twee van de drie zetels Saramacca naar de VHP en één naar de NDP


In het district Saramacca - kiesdistrict 5 - zijn alle stemmen al geteld. Met deze verkiezingsuitslag gaan twee van de drie zetels naar de VHP en één naar de NDP. In dit district zijn 12.425 kiezers en ging de strijd dus om drie zetels, zo schrijft Starnieuws vanmorgen, dinsdag 26 mei 2020. 

Radjinder Debi, Nathalie Amatmohamed en Mahinder Jogi waren de kandidaten voor de VHP. Jogi, die op de derde plaats was gekandideerd, gaat voor een vierde termijn.

De VHP-lijst in Saramacca, werd in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen, aangevoerd door Debi. Voorheen was Jogi lijsttrekker voor de partij in kiesdistrict 5.

De NDP-lijst werd aangevoerd door Aroon Samjiawan, gevolgd door Noami Samidin en Jyant Lalbiharie. Eén van de NDP- kandidaten is gekozen. Volgens de eerste cijfers heeft Lalbiharie de meeste stemmen op de NDP-lijst behaald.

Bij de VHP zijn de lijsttrekker Debi en parlementariër Jogi gekozen. Jogi heeft ruim 3.400 stemmen behaald.

Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk heeft op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen geconstateerd dat de VHP fors groter wordt dan de NDP. De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (was 5).
 

NDP krijgt waarschijnlijk de twee zetels van Coronie in Assemblee - Landelijk fors verlies NDP: mogelijk 15 of 16 zetels (was 26)

NDP-lijsttrekker Remi Tarnadi terug voor vijfde termijn...


De Nationale Democratische Partij (NDP) krijgt volgens de voorlopige cijfers beide zetels in kiesdistrict 4, het kleinste district Coronie. Dit voorspelt Starnieuws vanochtend, dinsdag 26 mei 2020, op basis van het aantal stemmen dat nu geteld is. Zoals het er nu eruit ziet krijgt NDP-lijsttrekker Remi Tarnadi zijn vijfde termijn en keert Joan Wielzen terug voor haar tweede termijn. 

Zeven politieke partijen dongen naar die twee zetels. De PALU is weggevaagd.

De 2.102 kiezers in Coronie hebben hun stem op vier stembureaus uitgebracht. De zeven politieke partijen die strijden voor de twee zetels zijn NDP, VHP, A20, PALU, PRO, ABOP en de NPS.

Bij de verkiezingen van 2015 kreeg de NDP een zetel (Remi Tarnadi) en de PALU één (Anton Paal).

Tarnadi was ervan overtuigd dat hij weer zou worden gekozen. In december 2017 werd hij districtscommissaris van Coronie, nadat hij de De Nationale Assemblee vaarwel zei. In april van dit jaar stapte hij op als districtscommissaris en stelde zich weer kandidaat in zijn geboortedistrict. Tarnadi zegt dat de NDP tal van projecten gerealiseerd in Coronie. 'De agrarische sector is niet van de grond gekomen, omdat het een hele organisatie behelst. Het is de verschillende regeringen niet gelukt, maar kan wel worden gerealiseerd, omdat Coronie wel de potentie heeft.' 

Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk heeft op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen geconstateerd dat de VHP fors groter wordt dan de NDP. De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (was 5).