vrijdag 22 mei 2015

Den Blauwvinger: Het regent in april en mei plotseling officiële openingen en ingebruiknames

COLUMN: Zelfs paars feestje bij 'technische oplevering' vishal Centrale Markt.....

Regering (lees: NDP) heeft 'charme-offensief' nodig met oog op verkiezingen

22-05-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Suriname is gespannen. Suriname is woelig. Suriname kijkt uit naar de verkiezingen van maandag 25 mei. Politieke partijen en politieke samenwerkingsverbanden zijn in het veld. Ze houden zogenoemde massameetings en gewone bijeenkomstjes in buurten en wijken in Paramaribo. Een enkele partij heeft de mogelijkheid om inheemse- en marrondorpen in het binnenland te bezoeken om stemmen te werven. Langs wegen zijn hier en daar politieke billboards te zien, al dan niet beklad of vernield, door baldadige figuren of door politieke opponenten. Politieke partijen en politieke samenwerkingsverbanden zijn op tv in verkiezingsspotjes te zien en ze worden door kandidaten vertegenwoordigd in allerlei politieke debatten waarin op geen enkele wijze sprake is van vuur, van strijd en van echte keiharde tegenstellingen.

Het einde van de regering Bouterse-Ameerali komt in zicht. Maar, het lijkt of de regering een eigen soort verkiezingscampagne houdt. Het lijkt of de grootste regeringspartij, de Nationale Democratische Partij (NDP) onder leiding van Desi Bouterse, een soort charme-offensief voert sinds april. Immers vanaf die maand blijkt. dat er opvallend veel officiële aangelegenheden zijn waarbij de NDP duidelijk zichtbaar aanwezig is, in de vorm van haar ministers en vlagvertoon.

Gebouwen en panden worden geopend of technisch opgeleverd, startseinen worden gegeven voor asfalteringswerkzaamheden van wegen, vele, zeer vele grondpapieren worden plotseling in sneltreinvaart door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer op feestelijke wijze uitgereikt aan dolblije burgers, commissies worden door de regering in het leven geroepen vlak voor het einde van de regeertermijn, het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling wordt op de valreep het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de officiële start van de aanleg van een dijk bij de Waterkant van Domburg wordt gevierd en een heus legermuseum wordt geopend. Het zijn allemaal feestjes, NDP-feestjes. Het zijn allemaal verkapte stemmenwervingsactiviteiten.

Natuurlijk, vooral als je die stemmenwervingsactiviteiten in april en mei afzet tegen de maanden januari, februari en maart in welke maanden slechts een op een hand te tellen officiële openingen en ingebruiknames plaatsvond. In maart gebeurde zelfs helemaal niets.

Twee officiële festiviteiten in januari:
15 januari: Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) nam 15 januari 2015 een nieuw kantoorgebouw in gebruik. President Desi Bouterse en de ministers Michel Blokland van Volksgezondheid, Rabindre Parmessar van Openbare Werken en Stevan Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheeer woonden de activiteiten bij.

30 januari: De Task Force Sportaccommodaties van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken startte met de rehabilitatie van de sporthal te Tammenga. Bij het startsein van de renovatiewerkzaamheden waren onder andere van de partij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken, minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling, het NDP-Assembleelid Melvin Bouva en ook districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest Mike Nerkust.

Slechts een officiële activiteit in februari:
20 februari: Suriname Kaloti Mint House (SKMH) te Zanderij, in het district Para, werd officieel geopend. De regering werd vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali. President Bouterse was verhinderd wegens andere verplichtingen.

Gelet op het aantal officiële handelingen door de regering (lees: de NDP) in april en mei kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de regering (lees: de NDP) daarmee willens en wetens heeft willen inspelen op de gemoedstoestand van de kiezers, de burgers. De regering (lees: de NDP) heeft om twee minuten voor twaalf nog getracht een wit voetje te halen bij potentiële kiezers met diverse positieve gebeurtenissen, ook om daarmee de geur van corruptie en andere negatieve issues weg te blazen. Een andere verklaring voor de grote hoeveelheid officiële regeringshandelingen in de maanden april en mei kan niet worden gegeven en toeval bestaat niet.......



Hoogachtend,
Den Blauwvinger
22 mei 2015
Amsterdam-Paramaribo