maandag 5 november 2018

NPS-voorzitter Rusland verfoeit populistisch beleid van de regering Bouterse

Rusland installeert het op 12 oktober gekozen bestuur afdeling Paramaribo 


Afdelingsvoorzitter Plein: 'Wij moeten alles in het werk stellen om de verkiezingen van 2020 te winnen’


Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft vrijdag in partijcentrum Grun Dyari te Paramaribo het op 12 oktober gekozen bestuur van de afdeling Paramaribo geïnstalleerd. Herkozen voorzitter Ivanildo Plein: ‘Wij hebben nu de erkenning van het hoofdbestuur en kunnen vol aan de slag. Wij moeten alles in het werk stellen om de verkiezingen van 2020 te winnen’. Dit bericht het Dagblad Suriname maandag 5 november 2018.

Plein legde de nadruk op het herenigen van de NPS. Het is volgens hem nodig dat iedereen, die ooit deel van de NPS heeft uitgemaakt, huiswaarts keert om zaken uit te praten en samen verder te gaan om Suriname uit ‘de goot waarin zij zit, te halen’.

‘Er is veel werk aan de winkel. Aspirant propagandisten worden opgeroepen om zich aan te melden en in georganiseerd verband op te treden. Het NPS-kantoor is op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur geopend. De NPS streeft ernaar om landelijk mee te doen aan de verkiezingen. Er wordt naar toegewerkt naar dat alle afdelings- en onderafdelingsbesturen voltallig zijn. Er zal gescreend worden om infiltratie te voorkomen’, aldus Rusland en Plein in hun toespraken.

De motivatietoespraak van NPS-voorzitter Gregory Rusland aan het adres van het nieuw aangetreden bestuur van de afdeling Paramaribo hield onder andere in, dat er gewerkt wordt aan een goed gedragen beleid. Volgens beide politieke leiders genieten herstelwerkzaamheden binnen de structuren ruime aandacht. Voorzitter Rusland benadrukte, dat de organisatiewijze van de NPS- afdelingen in de districten niet verschilt met die van afdeling Paramaribo. De NPS-boodschap is landelijk.

Gaandeweg de installatiebijeenkomst werd wantrouwen uitgesproken aan het adres van de regering. Het verwijt luidt: ‘De regering komt overeenkomsten en afspraken niet na’. Als schoolvoorbeeld werden de acties van de gepensioneerden, die deel uitmaken van Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), genoemd. Deze groep komt op voor het toebedeeld krijgen van ‘het rechtmatige deel van de nationale verworvenheden’.

Rusland verfoeide het populistisch beleid van de regering. Volgens de spreker zal hiermee getracht worden om net als bij de verkiezingen van 2015 het volk te bedonderen. De NPS acht het volgens haar voorzitter niet uitgesloten, dat de regering na de verkiezing van 2020 gaat vertellen dat de toestand precairder is dan in 2015. Deze regering heeft naast het niet nakomen van afspraken veel geld opgemaakt.

‘Ze lenen geld als gekken en zadelen Suriname op met enorme schulden. Het roer van het land werd in 2010 overgedragen met een schuld van 3 miljard Srd. Na acht jaren NDP-bewind bedraagt de schuld 20 miljard Srd. Komt bij kijken, dat op de begroting voor 2019, die nu in behandeling zal worden genomen, de schuld 15 miljard Srd bedraagt. Daartegenover staat een inkomen van 6 miljard. Er zal dus nog 7 miljard Srd geleend worden. En ze gaan er zo luchtig mee om.’ 

Het onderzoek vanuit het parket van de procureur-generaal naar de beschieting van het hoofdkwartier van de NPS is gaande. Uit doorgaans betrouwbare bron is vernomen, dat de auditeur-militair zijn bevindingen al heeft voorgelegd aan de procureur-generaal, aldus gehoord in de wandelgangen van NPS. Inmiddels zijn de militairen, die waren gestationeerd bij het drinkgelag van waaruit geschoten werd, verwijderd van die locatie. 

‘De NPS is aangeslagen door de intimidatie. Wij hebben de schok nog niet verwerkt. Er worden zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen. Het parkeren op het partijterrein geschiedt thans ordelijker, met de neus naar voren. De voertuigen worden zodanig geparkeerd dat bij eventuele calamiteiten, zonder draaien of keren, weggereden kan worden. Dit is een standaardmaatregel, een goede ontwikkeling die uit veiligheidsoverweging, overal toegepast kan worden’, werd opgemerkt door een partijlid, dat zich verrast toonde over de ingevoerde parkeerwijze bij de NPS.

Vier Braziliaanse inheemse leiders over wat president Bolsonaro voor Brazilië betekent.....

Jair Bolsonaro een gevaar voor het Braziliaanse Amazone-regenwoud en inheemse volkeren


'Hij vertegenwoordigt een institutionalisering van genocide in Brazilië'


Nog voordat Jair Bolsonaro vorige week de presidentsverkiezing  in Brazilië won, waren veel milieudeskundigen al zeer alert. De standpunten van de extreemrechtse politicus over landbouw en economische ontwikkeling kan de kostbare regenwouden van Brazilië openstellen voor ontbossing en economische uitbuiting. 

Maar. het is niet alleen de Amazone die wordt bedreigd - het leven van veel van de inheemse volkeren van Brazilië wordt ook bedreigd. Iets meer dan een week geleden gaf de verkozen president aan, dat hij misschien terug zou komen op zijn campagne om het klimaatakkoord in Parijs te laten varen, maar alleen als hij de verzekering krijgt dat Brazilië geen soevereiniteit aan inheemse stammen zou hoeven af ​​te staan.

'Inheemse volkeren lijden onevenredig aan geweld', zee Christian Poirier, programmadirecteur bij Amazon Watch. 'Onder Bolsonaro kunnen we een groei in deze zeer alarmerende trend verwachten.'

In de eerste paar dagen na de verkiezing van Bolsonaro, waren er meldingen van een golf van geweld tegen inheemse gemeenschappen, waarbij pro-Bolsonaro-milities dorpen zouden hebben vernietigd en ernstig schade hebben toegebracht aan individuen. 'Het stuurt signalen, dat de moord en intimidatie uitgevoerd door schutters tegen landverdedigers niet alleen zal worden getolereerd, maar het zal een klimaat van straffeloosheid zijn', zei Poirier.

Hier is wat vier Braziliaanse inheemse leiders te zeggen hadden tegen Amazon Watch over hoe de verkiezing van Bolsonaro hun gemeenschappen beïnvloedt. Deze citaten zijn bewerkt vanweege hun lengte en duidelijkheid.

Dinamã Tuxá, coördinator van de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) zei: 

'Dit scenario is volledig hartverscheurend. Bolsonaro heeft duidelijke en consistente verklaringen afgelegd over het beëindigen van de titel van inheemse landen, die volledig tegen onze rechten zijn. Zijn racistische, homofobe, misogynistische, fascistische discours laat zien hoe de Braziliaanse politiek de komende jaren zal zijn. Onze angst is dat deze situatie zal verslechteren. 

Hij wekt haat en geweld tegen inheemse volkeren op met een discours, dat beweert dat we een obstakel voor ontwikkeling zijn en negeert onze bijdragen aan het milieuevenwicht. We weten dat de gebieden met de titel helpen om de klimaatstabiliteit te vergroten en dat ons behoud van deze ecosystemen collectieve voordelen biedt. Zijn verhandeling geeft degenen die rond inheemse landen leven het recht om geweld te plegen zonder enige vorm van verantwoording. Degenen die de inheemse landen binnenvallen en onze mensen vermoorden, zullen worden gewaardeerd. Hij vertegenwoordigt een institutionalisering van genocide in Brazilië. 

We zullen zijn haat weerstaan ​​door op straat te protesteren en rechtszaken aan te spannen, ondanks het feit dat de rechtbanken helaas hun plicht om onze grondwettelijke rechten te handhaven niet hebben vervuld. We zullen vechten zoals we de afgelopen 518 jaar hebben gedaan, en we verzetten ons tegen verzet om ons bestaan ​​te garanderen.'

Alessandra Korap Munduruku, coördinator van de Munduruku Associação Pariri

'We maken ons grote zorgen. Wij, Munduruku, hebben onze grond nodig om een ​​titel te krijgen. Wanneer de president zegt, dat hij geen centimeter van het inheemse land wil benoemen, doet het pijn bij degenen onder ons die al lang hebben gevochten om onze gebieden te verdedigen tegen de invasie van houthakkers en mijnwerkers. 

Wanneer hij spreekt over het beëindigen van het vermogen van het Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, om milieuboetes uit te vaardigen en verbiedt de federale politie om hun inspectieacties te begeleiden, lijden we en zijn we bang zelfs onze huizen te verlaten. Wanneer de president zegt dat hij de mensenrechten zal beëindigen, wat zal er dan met ons gebeuren? We kunnen niet worden gegijzeld door angst. Wij, inheemse volkeren, moeten aan iedereen denken, omdat onze strijd voor iedereen is. We kunnen ons niet terugtrekken uit deze uitdaging, maar alleen vooruitgaan. We moeten samen wandelen om de Amazone te verdedigen, en Moeder Aarde die om hulp roept.'

Sônia Guajajara, voormalig coördinator van de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil en vice-presidentskandidaat voor de Partido Socialismo y Libertad, PSOL:

'De destructieve agenda aangekondigd door Jair Bolsonaro is zeer agressief voor al diegenen die strijden voor gerechtigheid, vooral voor de meest kwetsbare bevolking. Wij, inheemse mensen, hebben 518 jaar weerstand geboden om de koloniale structuur te overwinnen en we zullen doorgaan met vastberaden te zijn in onze strijd voor ons bestaansrecht als oorspronkelijke volkeren. Ons werk om onze territoria af te bakenen zal dringend blijven en we zullen niet ophouden. Dit is onze strijd!'

Luiz Eloy Terena, advocaat van de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, zei: 

'Bij het volgen van deze verkiezingen is één ding dat we hebben opgemerkt, uit de verklaringen van vele inheemse leiders, dat onze strijd voortduurt. Inheemse volkeren en traditionele gemeenschappen hebben lang in dit verzet geleefd.

Vele jaren heb ik de kampementen gevolgd van de Guaraní-Kaiowá- en Terena-volkeren die dagelijks geweld ondervinden van boeren en hun gewapende agenten, die hun gebrek aan respect negeren en kunnen op elk moment worden aangevallen. 

Voor onze inheemse volkeren vertegenwoordigt deze verkiezing een continuïteit van onze strijd en moedigt ons aan om te doen wat we altijd hebben gedaan ter verdediging van de democratie en onze rechten. Tegenwoordig lijken deze rechten meer bedreigd in elke ruimte, van onze dorpen tot onze steden en onze instellingen. We begrijpen dat dit een verkiezingsproces was waarbij mensen Bolsonaro aan de macht hebben geholpen. Maar, hij is niet alleen een presidentskandidaat. Hij vertegenwoordigt scherp het profiel van de meerderheid van Brazilianen die in hem hun eigen voorstelling zien. Zijn discours van racisme, seksisme en geweld komt veel voor in het volk en heeft vooral betrekking op inheemse volkeren, die ze niet accepteren.'

(Suriname Mirror/Grist)

Nieuw offshore olieplatform het grootste in Mexico gebouwd in 10 jaar

Recente ontdekking van reserves met maximaal 180 miljoen vaten ruwe olie in ondiepe wateren in Golf van Mexico zal productie stimuleren


Het grootste offshore olieplatform dat in 10 jaar tijd in Mexico werd gebouwd, verliet de haven van Altamira, Tamaulipas donderdag 1 november 2018 op weg naar Campeche Bay. Het ondiepwaterplatform van US $ 454 miljoen, genaamd PB-ABKATUN-A2, is volledig gebouwd in Tamaulipas door het Amerikaanse ingenieursbureau McDermott voor het staatsoliemaatschappij Pemex. 

Tijdens een ceremonie bij vertrek van het nieuwe platform zei Tamaulipas-gouverneur Francisco García Cabeza de Vaca, dat de staat de grootste begunstigde iss van de energiehervormingen die door de federale overheid zijn geïntroduceerd. 'We hebben de grootste gas- en olievoorkomens, de grootste ondiepwater-, diepwater- en ultradiepwaterafzettingen in de Golf van Mexico en dit soort projecten zal nog steeds plaatsvinden in Tamaulipas', zei hij.

García legde uit, dat 40% van een voorspelde investering van US $ 2 miljoen in nieuwe energieprojecten naar de noordelijke grensstaat zal gaan. Het leiderschap van Tamaulipas in de petroleumsector, de nabijheid van de oliemarkt in de Verenigde Staten, de beschikbaarheid van reeds opgeleide gespecialiseerde arbeidskrachten en groeiende infrastructuur maken de staat een aantrekkelijke plaats om te investeren, zei hij.

'We zijn gezegend door alle natuurlijke rijkdom die we hebben, vooral in fossiele brandstoffen, maar het beste dat deze geweldige staat heeft, zijn de mensen, werkende mensen zoals jij, die het mogelijk hebben gemaakt voor dit platform om vandaag de zee op te gaan', vertelde García ingenieurs en arbeiders die aan het project hebben gewerkt.

De olieproductie in Mexico is al meer dan een decennium in verval, maar de recente ontdekking van reserves met maximaal 180 miljoen vaten ruwe olie in ondiepe wateren in de Golf van Mexico zal naar verwachting de productie stimuleren.

De verkozen president López Obrador heeft beloofd de energiesector 'te redden' en een einde te maken aan de afhankelijkheid van olie-import. Onder zijn plannen voor de olie-industrie zijn de bouw van een nieuwe olieraffinaderij aan de kust van Tabasco en een upgrade van de zes bestaande.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/El Economista)

Verticale tuinen aan Via Verde in Mexico-Stad moeten lucht zuiveren rond autosnelwegen

Pilaren snelweg kunnen zo’n 27.000 ton gas filteren en 7.000 kilogram fijn stof opvangen


De Via Verde in Mexico-Stad moet er in de toekomst voor zorgen, dat de lucht gezuiverd wordt rond de autosnelwegen. Pilaren van de hoge snelweg in de stad worden er omgetoverd tot verticale tuinen. Die groene pilaren moeten zo’n 60.000 vierkante meter bekleden. 

Volgens de architect van de Via Verde kunnen de pilaren zo’n 27.000 ton gas filteren en 7.000 kilogram fijn stof opvangen. Via Verde maakt gebruik van regenwater en een irrigatiesysteem.

Toch is niet iedereen tevreden met het project tegen luchtvervuiling. Zo zou volgens een groep inwoners de Via Verde de auto te veel promoten en te weinig inzetten op fietsers en voetgangers. Bij hen klinkt ook dat de kost te hoog is: één pilaar kost even veel als driehonderd bomen.


(Suriname Mirror/Gazet van Antwerpen/YouTube)

Kick Out Zwarte Piet wil in zeker 18 steden actievoeren bij Sinterklaasintochten

Protesten gericht tegen, volgens het groepje Randstadactivisten, 'racistische karikatuur Zwarte Piet'

Activisten kondigen ook protest aan in Willemstad, Curaçao....


Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat in zeker 18 gemeenten actievoeren tijdens de Sinterklaasintochten. De protesten zijn gericht tegen 'de racistische karikatuur Zwarte Piet'. De actievoerders roepen op tot een vreedzaam protest. 

‘KZOP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen', schrijft de groep in een persbericht.

'Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen eventuele intolerantie van omstanders'.

De actiegroep roept 'soortgenoten' op om te komen demonstreren in Amstelveen, Apeldoorn, Den Haag, Den Helder, Dokkum, Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Maassluis, Nijmegen, Rotterdam, Weesp, Willemstad (op Curaçao) en Zwolle.

'Elk excuus en elke beschuldiging dat ‘de kinderen hier de dupe van zijn’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden, zonder rekening te houden met de Nederlandse kinderen en volwassenen die elk jaar bewust gediscrimineerd worden. Kinderen worden de dupe van racisme. Zij worden niet de dupe van mensen die opkomen voor een racismevrije intocht', zo beweert de actiegroep op haar website.

(Suriname Mirror/De Stentor/NOS/Stop Blackface)

62-Jarige vrouw door twee mannen vastgebonden aan bed

Door hard te gillen weet slachtoffer de indringers te verjagen


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 5 november 2018, dat gisternacht een 62-jarige vrouw in haar woning aan de Beekhuizenweg de schrik van haar leven kreeg, toen zij in haar slaapkamer plotseling werd verrast door twee indringers. De twee bonden de vrouw aan het bed vast met een laken. 

Het lukte de vrouw de buurt wakker te krijgen door hard te gillen. De daders maakten zich hierop meteen uit de voeten en namen alleen een mobiele telefoon van het slachtoffer mee.

Buurtbewoners schakelden de politie in. De daders zijn vooralsnog onbekend. Het slachtoffer is nu ernstig heel bang geworden en getraumatiseerd.

Grootste drijvende droogdok van Damen Shiprepair Curaçao in gebruik genomen

Damen verwacht dat ook het D-dok deze maand nog in gebruik kan worden genomen


Het grootste van de twee drijvende droogdokken van Damen Shiprepair Curaçao is vrijdag in gebruik genomen. Het eerste vrachtschip ligt inmiddels voor reparatie in dit C-dok. Dat laat Damen Shiprepair weten via een persbericht, alfus het Antilliaans Dagblad maandag 5 november 2018.

Vrijdagochtend werden de laatste testen afgerond en werd het dok afgezonken. Dat gebeurde in samenwerking met de loodsen en sleepboten van Kompania di Tou Kòrsou (KTK). Het kleinere drijvende droogdok ligt tijdelijk aan de reparatiekade.

Maar, Damen verwacht dat ook dit D-dok nog deze maand in gebruik kan worden genomen. Deze week wordt het dok elektrisch aangesloten zodat de pompen en kleppen kunnen worden getest. De drijvende dokken werden op 30 april de Sint Annabaai binnengevaren aan boord van het schip Xin Guang Hua.

'Als Isla/PdVSA-raffinaderij nu sluit dan vertoont Curaçaose economie in 2019 -2,5 procent krimp'

Waarnemend- president Matroos-Lasten van CBCS schetst te verwachten krimp na sluiting Isla


Als de Isla/PdVSA-raffinaderij (Petróleos de Venezuela S.A.) nu de poorten zou sluiten en zou worden stilgelegd vertoont de Curaçaose economie, het bruto binnenlands product (bbp), volgend jaar niet de verwachte +0,4 procent groei maar een -2,5 procent krimp. Dit jongste cijfer over het belang van de Curaçaose raffinaderij voor de economische bedrijvigheid is afkomstig van de Centrale Bank CBCS en werd afgelopen week genoemd door waarnemend-president Leila Matroos-Lasten in een speech voor de Rotary Club Curaçao. Dat bericht vandaag, maandag 5 november 2018, het Antilliaans Dagblad.

De integrale toespraak staat ook op de website van de CBCS.Om de invloed van de handelsrelatie met Venezuela op het bbp van Curaçao te bepalen, heeft de Centrale Bank twee scenario’s in kaart gebracht: eentje waarin alle handelstransacties zouden wegvallen en een waarin alle transacties die alleen op de door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA gerunde Isla betrekking hebben zouden ophouden.

Letterlijk zegt de president ad interim van de CBCS het zo: 'As Venezuela is one of Curaçao’s main trading partners, a discontinuation of all trade will have a negative effect on real GDP, causing a contraction of 5,2% in Curaçao whilst the effect of the closing of only the Isla refinery would mean that the real GDP of Curaçao would contract by 2,5%.'

CPA presenteert plannen ontwikkeling Waaigat, Curaçao, aan buitenlandse investeerders

Havenbedrijf heeft grote plannen voor kades en omgeving Waaigat en Sint AnnabaaiCuraçao Ports Authority (CPA) heeft de plannen voor de ontwikkeling van het Waaigat gepresenteerd aan buitenlandse investeerders. Het havenbedrijf heeft grote plannen voor de kades en omgeving van niet alleen het Waaigat, maar ook de Sint Annabaai. Volgens een persbericht van CPA waren woensdag 31 oktober onder de investeerders ook belangstellenden uit Panama en Venezuela aanwezig, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 5 november 2018. 

Zij luisterden naar CPA-directeur Humberto de Castro, die benadrukte dat een gebalanceerde ontwikkeling rond het Waaigat belangrijk is om recht te doen aan het historische erfgoed in Willemstad.

Op de kades rond het Waaigat ziet CPA mogelijkheden voor onder andere een brug over het binnenwater, een kleine haven, een stadsstrand en een complex met een restaurant, een kantoor en woonruimte. Dat is te lezen in het masterplan dat is opgesteld voor de vier gebieden die CPA beheert: Scharloo en de Kleine Werf, de Matheywerf in Otrobanda, een terrein ten noorden van de Julianabrug en dus het binnenwater van het Waaigat.

De havenautoriteit wil de kades meer toegankelijk maken voor lokale bezoekers en toeristen door bijvoorbeeld de aanleg van voetpaden en parkeerplaatsen.

Wat het Waaigat betreft moet allereerst het probleem met de waterkwaliteit worden opgelost, aldus het masterplan. Met een nieuwe installatie en infrastructuur moet afvalwater afgevoerd worden. Maar dan kan er van alles gebeuren op de kades: van een kleine haven tot uitgaansgelegenheden. Een deel van het binnenwater zou kunnen worden veranderd in ‘een iconisch stadsstrand’ dat is gekoppeld aan de ‘vibe and spirit’ van Punda en Pietermaai.

Zorgen Stichting Uniek Curaçao over een mogelijke olieramp

'Olieboom geplaatst, maar deze is niet goed aangesloten en de houdbaarheid hiervan is verlopen'


De medewerkers van Stichting Uniek Curaçao maken zich zorgen over een mogelijke olieramp. Nadat er in 2012 een grote olielekkage was vanuit de Isla-raffinaderij, zijn er namelijk geen verdere stappen meer ondernomen om tot preventieve maatregelen te komen ter voorkoming van een nieuwe olieramp. De medewerkers zijn bezorgd, omdat ‘het vrijwel zeker is dat er een nieuwe olieramp aankomt’. Zo schrijft de organisatie 25 oktober op Facebook, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 5 november 2018.


Twee jaar geleden is er een ‘olieboom’ geplaatst, maar deze is niet goed aangesloten en de houdbaarheid hiervan is verlopen. Ondanks dat de ‘olieboom’ niet zo betrouwbaar meer is, is het onderhoud hiervan nog wel erg belangrijk. Dit, omdat het de enige manier is om de drijvende oliemassa enigszins af te remmen. Stichting Uniek Curaçao is daarom op korte termijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het onderhoud hiervan.

 Daarnaast is de stichting bezig met de Ramsar-status die Jan Kok en Rif Sint Marie hebben en het verdrag dat daarbij hoort. Ramsar-gebieden zijn woongebieden voor watervogels, waar het welzijn van de watervogels voorop staat. Het gebied heeft veel wandelroutes die onderhouden moeten worden door het onderhoudsteam van de stichting. De routes zijn te herkennen aan de geverfde stenen onderweg. Als je deze blijft volgen, word je geleid door de natuur en langs archeologische bezienswaardigheden.

Momenteel is de stichting bezig om een nieuwe route te ontwikkelen: de ‘Seru Largu’. De route wordt een onderdeel van de populaire hoofd-wandelroute. Het is nog niet bekend wanneer deze route te bewandelen valt, omdat het ligt aan de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

RGD-directeur neemt publicitaire actie Sharman (VHP) na lekkage poli Latour 'zeer kwalijk'

Noordzee sluit maatregelen tegen arts Sharman niet uit


'Alle regels die gelden voor RGD-medewerkers zijn ook van toepassing op dokter Dew Sharman', zegt Edwin Noordzee, directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), in de Ware Tijd vandaag, maandag 5 november 2018. 

Sharman heeft vrijdag een filmpje over de RGD-poli Latour, die voor een deel was ondergelopen, gedeeld op Facebook. Dit handelen neemt de RGD-leiding Sharman 'zeer kwalijk'. Noordzee sluit maatregelen tegen de arts dan ook niet uit. 'Je mag niet zomaar iets plaatsen op Facebook zonder het te verifiëren. Een medewerker van de RGD kan geen politiek belang dienen. Sharman heeft de RGD in diskrediet gebracht. Hij heeft de organisatie die hem zijn brood laat verdienen geschaad. Dat is maatschappelijk onverantwoord.'

Noordzee wil niets horen, dat Sharman verschillende petten op heeft en vanuit die posities gehandeld zou kunnen hebben. 'Hij mag tienduizend petten op hebben, hij heeft een verantwoordelijkheidsplicht als arts.' Sharman is naast arts, namens de VHP lid van De Nationale Assemblee.

'Ik heb vandaag een afspraak met de directeur. Dan pas wil ik wat zeggen', zegt Sharman.


In een interview met een nieuwswebsite zei de politicus, dat het onder water lopen van de poli toegeschreven kan worden aan de aannemer, die het pand anderhalf jaar terug heeft opgeleverd. Noordzee bestrijdt dit en geeft aan dat de afvoer verstopt raakte door een ophoping van bladeren van bomen uit de omgeving. 'Het water kwam in het plafond van de poli terecht en begon naar beneden te sijpelen.' De RGD zelf heeft geen bomen op het terrein.

Noordzee: 'Wij moeten met de buren nagaan wat met de bomen te doen. Dit is nieuw. Wij wisten niet dat er bladeren op het dak terechtkwamen. Het gaat niet om een onderhoudsprobleem. Nu het is gebeurd, zullen wij erop letten.'

Het dak is volgens hem zo hoog, dat de bladeren niet met het blote oog zijn waar te nemen. De dienstdoende arts op poli Latour, Bobby Ramautar, geeft een soortgelijke lezing als de directeur. 'Toen het vrijdagmiddag stormde, begon het dak te lekken. Het water is blijven hangen waar er gipsplaten zijn aangebracht.' De patiënten in de consultatieruimte werden overgebracht naar de artsenruimte, waardoor het werk geen stagnatie ondervond. Een aannemer werd erbij gehaald om het probleem te verhelpen.

Granman Aboikoni: 'Saramaccaanse gemeenschap moet haar ontwikkeling zelf ter hand nemen'

'Alleen de stam kan zichzelf losrukken uit de achtergestelde positie waarin ze nu verkeert'

'Wanneer we praten over de ontwikkeling van ons, dan moeten we dat doen via de vrouwen en niet via mannen'


Indien de Saramaccaanse gemeenschap haar ontwikkeling niet zelf ter hand neemt, zal die nooit van de grond komen. Dit drukte granman Albert Aboikoni zijn stamgenoten zaterdag op het hart tijdens de tweede dag van de liokrutu te Asidonhopo, aldus vandaag, maandag 5 november 2018, de Ware Tijd. Het grootopperhoofd vindt dat alleen de stam haar noden kent en is er heilig van overtuigd, dat alleen zij zichzelf kan losrukken uit de achtergestelde positie waarin ze nu verkeert.

Aboikoni wees op de vele mogelijkheden die Saramaccaners hebben om dat doel te bereiken. Zaken zoals toerisme en landbouw moeten volgens hem aangegrepen en uitgebuit worden.

'Laten we beginnen met zaken die we nu al onder de knie hebben. We hoeven niet ver te zoeken, we zijn sterk in het produceren van voedsel', verklaarde hij. Het grootopperhoofd liet duidelijk weten, dat hij niet van plan is geld te vragen aan de overheid om zaken gedaan te krijgen. 'We zijn een gerespecteerde stam en hebben te veel kwaliteit in huis om steeds weer de hand op te houden. We hoeven niemand te vragen om dingen voor ons te doen.'

De granman stelde, dat vooral de vrouwen heel belangrijk zijn in het ontwikkelingsproces van de Saramaccaners. 'Wanneer we praten over de ontwikkeling van ons, dan moeten we dat doen via de vrouwen en niet via mannen, want die dragen slechts 25 procent bij. Als we ontwikkeling willen brengen via onze mannen gaat het niet lukken.'

De granman wil samen met zijn stam binnen enkele maanden een speciaal fonds oprichten om de belangrijkste zaken die moeten worden gerealiseerd te financieren. Daarnaast wil Aboikoni coöperaties oprichten voor verschillende zaken waaronder de landbouw. Hij wees erop, dat deze bundelingen voor versterking van de posities zullen zorgen.

In een ontwikkelingsplan, dat zondag aan vicepresident Ashwin Adhin werd overhandigd, zijn pijnpunten als gebrek aan goed onderwijs, schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en erkenning van de grondenrechten opgenomen.

800 Kleuters in alle districten worden getest op hun mondelinge taalvaardigheden...

(Bron foto: languagemagazine.com)
Onderzoek volgt op een recent behoefte-onderzoek bij leerkrachten lagere school


In de komende maanden zullen 800 kleuters in alle tien districten worden getest op hun mondelinge taalvaardigheden. Tot nog toe is er geen grootschalige studie geweest in het land die de mondelingen taalvaardigheden en eventuele taalproblemen bij kinderen van leerjaar 2 in kaart heeft gebracht. Dit schrijft Starnieuws vandaag, maandag 5 november 2018.

Het onderzoek, waaraan 30 logopedisten en logopedie-studenten meedoen, volgt op een recent behoefte-onderzoek bij leerkrachten van de lagere school. Het bleek dat zij het vaakst te maken krijgen met kinderen die problemen hebben met schriftelijke taalvaardigheden – lezen en spellen. Er zal worden geëvalueerd op taalbegrip en taalproductie in de schooltaal, waarbij rekening wordt gehouden met de meertalige context waarin de kinderen opgroeien.

Mondelinge taalvaardigheid (of hoe een kind de schooltaal begrijpt en kan gebruiken) vormt de basis van de schriftelijke taalvaardigheid. Het is belangrijk om het mogelijke kernprobleem bloot te leggen. Aansluitend kan worden gewerkt aan een gerichte professionalisering van scholen. Er zal dan worden gewerkt aan onder andere het stimuleren van een taalrijke klasomgeving en het identificeren van mogelijke taalproblemen. Ook zal het vroegtijdig doorverwijzen naar logopedische hulpverlening om het kind zo alle kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan moeten worden opgepakt.

Tegelijkertijd zullen de verzamelde onderzoeksdata worden gebruikt om nieuwe onderzoekslijnen uit te zetten om de logopedische hulpverlening in het land te optimaliseren.

Voor het onderzoek is een samenwerking aangegaan tussen de Faculteit Humaniora en de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Thomas More Hogeschool, België, en de Vereniging van Logopedisten in Suriname. Het doel van deze samenwerking is om de onderzoekscultuur van de logopedie in het land te stimuleren. Begin dit jaar is daartoe een onderzoeksafdeling bij de AdeKUS geïnstalleerd voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende deelgebieden van het logopedisch vakgebied –spraak, taal, gehoor, stem en slikken. Dit onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheden is de eerste concrete van de onderzoeksafdeling. Parallel aan dit onderzoek worden ook verworven spraak- en taalstoornissen na een beroerte in kaart gebracht.

De eerste resultaten van beide onderzoeken worden begin tweede kwartaal volgend jaar verwacht.

Omwonenden vuilstort Ornamibo na rookoverast nu al dagen geteisterrd door vliegenplaag

(Bron foto: iStock)
'Ik kan nu niet eens koken, als je de pot openmaakt, komen die vliegen aan de boel zitten'


Een vliegenplaag teistert al enkele dagen bewoners in de omgeving van vuilstortplaats Ornamibo. De oorzaak is niet bekend, maar de bewoners van twee woningen in de straat die leidt naar de vuilstortplaats, zitten met de handen in het haar, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 5 november 2018. 

Maikel Sabajo, die op ongeveer vijftig meter van de vuilstortplaats woont, denkt dat de plaag het gevolg is van de brand die vorige maand ruim een week heeft gewoed op de vuilstort en zorgde voor enorme rookoverlast in Wanica en Paramaribo. 'Ik kan nu niet eens koken. Als je de pot openmaakt, komen die vliegen aan de boel zitten. Voorlopig koop ik eten.'

Sabajo, die de ramen en deuren niet open kan doen door de vliegenplaag, zegt dat zelfs insectenspray gebruiken geen soelaas biedt. Een winkelier aan de Mahadjan Adhinweg zegt, dat hij geen vliegen in de winkel krijgt, omdat hij insecticiden gebruikt. Voor zijn winkel is het een ander verhaal. Op enkele dozen voor het pand heeft hij een middel gezet waardoor een zwerm blijft vastkleven en een wisse dood sterft. Het restaurant naast de winkel heeft de deuren al enkele dagen gesloten vanwege de vliegen.

Mahinder, die te Houttuin woont, hoopt dat er gauw wordt ingespeeld op de nieuwe situatie. 'Ik heb mijn ramen op slot gedaan en het huis blijft potdicht. Zo krijg ik die vliegen niet binnen.' Ook spuit hij met insecticiden, 'Maar, zodra dat alles vervliegt, is het een ramp.' 

Districtscommissaris Audrey Hankers beweert niet op de hoogte te zijn. Ze verzekert de assistentie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in te roepen.

President Bouterse ontvangt eindelijk bestuur Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst

(Bron foto: NII)
Leden BBGO eisen uitvoering Staatsbesluit Welvaartsvaste Pensioenen van 2015


President Desi Bouterse ontvangt vandaag, maandag 5 november 2018, het bestuur van de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). Gepensioneerde ambtenaren ontvangen op de 15e van de maand hun pensioen. Als Eugéne van der San, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, zijn positie wil behouden, moeten op deze dag de waardevaste pensioenen worden uitbetaald. De haalbaarheid hiervan zal vandaag in het gesprek dat de president heeft moeten blijken, aldus Starnieuws.

'Ik maak me er sterk voor dat dit binnen een maand wordt uitgevoerd. Als het niet wordt uitgevoerd, hoeft u mij niet meer te zien als directeur van het kabinet, want dan bedank ik', zei Van der San, die een petitie van de BBGO, in ontvangst nam, vrijdag.

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt gisteren, dat de directeur verder zijn huiswerk heeft gemaakt. Er is een afspraak gemaakt met de president die verder van gedachten zal wisselen met de vertegenwoordigers van de BBGO.

Volgens Van der San is tussen 55 en 60% van de gepensioneerde ambtenaren reeds ingepast in de nieuwe loonreeks. Dit houdt technisch gezien in, dat niet iedereen op 15 november een waardevast pensioen kan krijgen.

Van der San had vrijdag een onderhoud met het bestuur van de BBGO waarbij ook aanwezig was de directeur van het Pensioenfonds Suriname, Michael Miskin. Er is verder gesproken over de ingediende petitie. Bondsvoorzitster Renate Wouden heeft aangegeven, dat de leden geëist hebben dat er uitvoering wordt gegeven aan het Staatsbesluit Welvaartsvaste Pensioenen uit 2015. Van der San heeft ook afgestemd met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën over deze kwestie.

In elk geval zit het uitbetalen van pensioenen met terugwerkende kracht er niet bij binnen een maand. Hoefdraad heeft namens de regering ruimte gevraagd om de salarissen met terugwerkende kracht (twk) aan ambtenaren en gepensioneerden, gefaseerd uit te betalen. Eind november doet hij een uitgewerkt voorstel over de uitbetaling van de twk.

Jongen (18) aangehouden te Uitvlugt voor seksueel misbruik 14-jarig meisje

Ouders meisje vinden de verdachte onder haar bed


De politie van het ressort Uitvlugt heeft donderdag 1 november de 18-jarige S.D. na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Agenten werden ingeschakeld door bewoners van een woning in het ressort, nadat zij een jongen onder het bed van hun minderjarige dochter hadden aangetroffen, zo bericht het Korps Politie Suriname zondag 4 november 2018. 

Uit onderzoek door de politie is gebleken, dat D. en het meisje reeds zes maanden een liefdesrelatie hebben. Bij afwezigheid van de ouders maken de twee afspraken om elkaar te ontmoeten. Op woensdag 31 oktober, toen het meisje wist dat haar ouders niet thuis zouden zijn, maakte zij telefonisch de afspraak om hem bij haar huis te ontmoeten. Bij terugkeer van de ouders naar huis, zagen zij een vreemde gympie in de woning. De moeder en de vader vroegen hun twee kinderen, waar onder het 14-jarig meisje, van wie die gympie was. Beide kinderen gaven aan dat niet te weten.

De ouders vertrouwden de zaak niet en gingen op onderzoek uit. In de slaapkamer van hun 14-jarige dochter troffen zij onder haar bed D. aan en schakelden de politie in.

D. werd als verdachte van seksueel misbruik van een minderjarige aangehouden.

Onderzoek heeft verder uitgewezen, dat de twee elkaar vijf keer hadden ontmoet.

Rishika Poeran (24) gekozen tot Miss India Suriname 2018

Poeran mag Suriname dit jaar vertegenwoordigen bij Miss India Worldwide verkiezing in New Yersey, VS

(Bron foto: Facebook)

De 24-jarige Rishika Poeran is zaterdagavond op het KKF Beursterrein in Paramaribo gekozen tot Miss India Suriname 2018. Ze mag Suriname dit jaar vertegenwoordigen bij de Miss India Worldwide verkiezing in New Yersey, VS, zo schrijft de Ware Tijd zondag 4 november 2018. 

Runner-up werd Shereen Carrot. Op de derde plaats eindigde Cheyenne Siriram.

'Tot zover, is dit de beste gebeurtenis in me leven!. Kennis opdoen, nieuwe mensen leren kennen, ervaringen delen, maar ook uit me comfort zone zijn. Dit alles heeft mijn erg veel bijgedragen en staat heel dichtbij me hart', schreef Poeran op de vooravond van de verkiezing op haar Facebook-pagina.'We blikken terug op een zeer geslaagde avond. De organistie onder leiding van Gietanjalie Raghoebarsingh-Thakoer is erin geslaagd een Indian night met glitter en glamour te presenteren', zegt Jermain Tjin A Koeng, secretaris van de Stichting Beauties of Suriname Pageant, de organisatie van de verkiezing.

'Rishika Poeran is zeker een goede kandidaat voor Miss India World Wide.'