maandag 26 mei 2014

Surinam Air Quo Vadis lijkt een luchtballon....

Nieuwe maatschappij nog niet bekend bij Nederlandse en Braziliaanse luchtvaartautoriteiten

Directeur Raj Doerga vertelt mooi niet onderbouwd verhaal

Maar, wordt zijn natte droom werkelijkheid?

26-05-2014 Door: © Paul Kraaijer (Obsession Magazine)


Paramaribo – De Ware Tijd berichtte dinsdag 20 mei 2014, dat Suriname mogelijk tegen het eind van 2014 een luchtvaartmaatschappij rijker is, NV Surinam Air Cuo Vades. Directeur van deze nieuwe maatschappij zou zijn ene Raj Doerga die tegenover de krant verklaarde dat zijn Surinam Air Cuo Vades zal verschillen van de gevestigde collega's SLM en KLM door de te hanteren lage tarieven, een goede service en door vliegtuigen die in zeer goede staat verkeren. Overigens heeft de krant de naam verkeerd geschreven: het gaat om N.V. Surinam Air Quo Vadis..... (Quo Vadis is Latijn en betekent 'Waarheen gaat gij?')

‘We vliegen naar regiolanden en naar Amsterdam’, zei Doerga. Hij garandeert nu al, dat de tickets naar onder andere Zuid-Amerikaanse-, Caribische- en andere landen honderden Euro’s goedkoper zullen zijn. ‘Dat betekent zware concurrentie met de SLM en KLM, maar ik durf het wel aan.’ Hij denkt zelfs dat deze twee luchtvaartbedrijven hierdoor hun tarieven gaan verlagen.
Quo Vadis heeft geen eigen vliegtuigen. Vliegtuigen zullen worden gehuurd. ‘Ik ben bezig te onderhandelen met diverse maatschappijen in Brazilië. We willen samenwerken met de goedkoopste. Als ik het goedkoop krijg, is het ticket ook goedkoper’, aldus Doerga.

Hoe kan hij nu al zeggen, dat zijn vliegtuigen in zeer goede staat verkeren? Immers, hij heeft nog geen enkel toestel en feitelijk is zijn vermeende luchtvaartmaatschappij nog een grote zeepbel waar menigeen vrij eenvoudig doorheen weet te prikken. De voorspellingen en garanties die hij doet en geeft kunnen nimmer in dit stadium al door Doerga worden gedaan en gegeven.

Hoe kan hij nu al verklaren, dat hij eind dit jaar gaat vliegen naar regiolanden en naar 'Amsterdam'? Overigens, Schiphol bevindt zich in de gemeente Haarlemmermeer en niet in Amsterdam. Het aanvragen van landingsrechten is niet iets dat van de ene op de andere dag geformaliseerd kan worden. Daar gaat veel tijd in zitten.

Reactie Nederlandse luchtvaartautoriteit, het ministerie van Infrastructuur en Milieu
'Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is nog niet op de hoogte van de plannen van de heer Doerga en het bestaan van NV Surinam Air Quo Vadis.'
Dat laat persvoorlichter Carlijn van Donselaar van het ministerie maandag 26 mei 2014 weten.
'De heer Doerga heeft ook nog geen contact met ons gezocht over landingsrechten. Mocht het plan zijn om als airline een lijndienst te openen tussen Suriname en Nederland, dan is de procedure als volgt:
De Surinaamse autoriteiten zullen NV Surinam Air Quo Vadis eerst schriftelijk bij het ministerie van IenM moeten aanmelden als lijndienstmaatschappij (de zogenaamde ‘designation’) en deze zal door het ministerie aan hen bevestigd moeten worden. Vervolgens zal de airline haar routeschema aan het ministerie van IenM moeten voorleggen ter beoordeling. Hierbij wordt bekeken of de geplande routes en frequenties conform de luchtvaartafspraken met Suriname zijn', aldus het ministerie.

Van Donselaar laat ook weten dat sinds kort ook EU-regelgeving van kracht is 'ten aanzien van de toelating van airlines uit niet-EU landen: PART-TCO. Dit betekent, dat airlines van buiten de EU eerst een autorisatie van de EASA moeten hebben gekregen voordat zij naar EU-grondgebied mogen vliegen. Deze Surinaamse maatschappij zal hier dus ook een autorisatie moeten aanvragen. Tot slot zal NV Surinam Air Quo Vadis het ministerie van IenM nog een aantal documenten ten aanzien van verzekeringen, geluid en boordapparatuur moeten voorleggen ter beoordeling. Pas na een positief oordeel kan de vergunning worden afgegeven.'

Op de vraag hoelang de gehele procedure kan duren alvorens de vermeende nieuwe Surinaamse luchtvaartmaatschappij op Schiphol kan gaan vliegen wordt geantwoord, dat het 'lastig' is 'om precies aan te geven hoeveel tijd dit hele traject in beslag neemt. Het zou in een paar maanden geregeld kunnen zijn, maar omdat een deel van het contact ook via het diplomatieke verkeer verloopt, loopt dit proces nog wel eens wat vertraging op.'

En, met welke Braziliaanse luchtvaartmaatschappijen heeft Doerga contact? Een informatieronde langs een paar grote maatschappijen als TAM Airlines, Avianca Brazil, Gol Transportes Aereos en Azul Brazilian Airlines, levert niets op. In ieder geval zal Rai Doerga zeker niet eind dit jaar kunnen vliegen op welke bestemming in Brazilië dan ook.


Braziliaanse burgerluchtvaartautoriteit kent Doerga en Cuo Vades niet
De Braziliaanse burgerluchtvaartautoriteit, de Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), laat namelijk op 21 mei via haar woordvoerster Jéssica de Lima Fernandes weten dat de NV Surinam Air Quo Vadis niet bij haar staat geregistreerd en dat de luchtvaartmaatschappij, alvorens met vluchten te beginnen naar Brazilie, geregistreerd moet staan in het land van origine: 'ANAC does not have any registration from NV Surinam Air Quo Vadis. Before start having flights to Brazil, the company must be established and registered in the country of origin, to subsequently request routes to ANAC.'
Ook laat ANAC weten, dat vliegroutes en de frequentie van vluchten beschikbaar moeten zijn in de bilaterale overeenkomst tussen Brazilie en Suriname: 'An important thing to point is that routes and frequencies should be available in the bilateral agreement between Brazil and Suriname.' 

Op dezelfde dag, 21 mei, verscheen op Facebook van iemand een bericht dat NV Surinam Air Quo Vadis ook niet bekend is bij de dienst Burgerluchtvaart van het Surinaamse ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
De dienst, de Civil Aviation Department of Suriname, gevestigd aan de Coesewijnestraat in Paramaribo, reageerde echter niet op vragen over Quo Vadis.

De luchtvaartmaatschappij staat inmiddels als N.V. Surinam Air Quo Vadis onder dossiernummer 40206 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname met als directeur Doerga, Hansrajsingh Ranapertabsingh Ranjeetsingh en als adres de Watermolenstraat 36-38 boven in Paramaribo. De KvK laat in haar reactie ook weten: 'Er is geen opgave gedaan van activiteiten.'

Wie is Raj Doerga? Geen idee. Research levert niets op, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die heer Doerga niet in staat zou kunnen zijn een luchtvaartmaatschappij uit de grond te trekken. Maar, hetgeen hij zoal verklaard heeft tegenover de Ware Tijd komt nu niet echt betrouwbaar en zeker niet geloofwaardig over.

Daar tegenover kan gesteld worden, dat de schrijver van het artikel in de Ware Tijd ook niet echt kritische vragen lijkt te hebben gesteld aan Doerga. Het artikel is zeer oppervlakkig en eenzijdig. Uit niets blijkt of de schrijver getracht heeft het verhaal van die Doerga bij deze en gene instantie te verifiëren. Enig onderzoek naar de achtergrond van Doerga en zijn vermeende luchtvaartmaatschappij lijkt niet te zijn verricht. Het artikel is een schoolvoorbeeld van hoe zogenoemde journalisten in Suriname te werk gaan: kritiekloos, weinig onderbouwend, nauwelijks tot geen research, zeer eenzijdig en oppervlakkig. De schrijver van het artikel laat de geïnterviewde zijn verhaal doen en stel geen enkele kritische vraag. Enige argwaan is bij de schrijver niet aanwezig. Hij absorbeert slechts hetgeen hij hoort en draait vervolgens een stukje tekst in elkaar. Daarbij ook nog eens consequent de naam van de luchtvaartmaatschappij verkeerd geschreven.......

De verre toekomst zal duidelijk moeten maken of NV Surinam Air Quo Vadis wel of geen luchtballon is.

UPDATE:
De Ware Tijd bericht dinsdag 19 augustus 2014, dat weer een luchtvaartmaatschappij zich aandient in het luchtruim van Suriname, Fly All Ways. Deze maatschappij wil binnen twee maanden operationeel zijn en zou twee Fokker-70 toestellen van de KLM hebben overgenomen. Een van de investeerders in Fly All Ways zou eigenaar zijn van Blue Wings.