dinsdag 29 mei 2018

Twee in Bewojo-gebied gevonden doden vertonen geen uitwendige verwondingen

De lichamen hebben geen kapwonden

Lijken geïdentificeerd als de 38-jarige Asensi Amiemba en Giovanni Jurgens (36)


De politie van Brokopondo kreeg vrijdag 19 mei de melding dat er twee lijken waren aangetroffen te Brokopondo, in het Bewojo-gebied. Ter plaatse moesten met behulp van een graafmachine de ontzielde lichamen, die bedolven waren onder zand, worden geborgen, zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 29 mei 2018.

De lichamen zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De lijkschouwing heeft vandaag plaatsgevonden. De lichamen blijken geen uitwendige letsels te hebben.

Intussen zijn de lijken geïdentificeerd als de 38-jarige Asensi Amiemba en Giovanni Jurgens (36).

Volgens het Dagblad Suriname van zaterdag 26 mei zouden de mannen vermoedelijke rovers zijn die zijn gekapt door een winkelier die ze wilden overvallen. De lichamen hebben echter geen kapverwondingen.

Ook is in het onderzoek tot nog toe geen link gelegd met een berovingszaak in het voornoemd gebied. De recherche van regio Midden is belast met het verdere onderzoek in deze zaak.

Urtha Griffith (15) uit kindertehuis Samuel al sinds 3 april vermist

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Meisje mogelijk door een onbekende persoon meegenomen naar Moengo

Leiding tehuis wil niet in de publiciteit treden over de vermissing


Het is bijna twee maanden geleden, dat een meisje uit het kindertehuis Samuel als vermist is opgegeven. De vijftienjarige Urtha Griffith verdween op 3 april en is sindsdien spoorloos. De Ware Tijd schrijft vandaag, dinsdag 29 mei 2018, vernomen te hebben van onder meer familieleden, dat het meisje waarschijnlijk door een onbekende persoon is meegenomen naar Moengo. 

'We hebben gehoord dat ze daar is, maar waar precies weten we niet', zegt een zus van het meisje.

De leiding van het tehuis wil niet in de publiciteit treden over deze zaak. De zusm die zelf ook in het tehuis heeft gewoond, vertelt dat Urtha sinds haar babyjaren daar verbleef. 'Mijn moeder had het een beetje moeilijk, dus heeft ze haar daar geplaatst.' Ze noemt de situatie daar niet rooskleurig. Dat haar zusje nu vermist is, heeft volgens haar vooral daarmee te maken. 'Toen ik nog daar was, was er een andere leiding en dat waren mensen die om de kinderen gaven. Maar sedert er andere personen in de leiding zijn is alles veranderd.' 

Zij beschuldigt de leiding ervan, dat die haar zusje zelf de deur heeft gewezen vanwege haar gedrag. 'Ze hebben dat tot twee keer toe gedaan, zonder contact op te nemen met de familie. Dat kun je een jong meisje niet aandoen.'

Volgens andere bronnen zou het meisje, in tegenstelling tot wat de zus vertelt, in het verleden zelf weggelopen. Ze is slechts voor de formaliteit en uit plichtsbesef als vermist opgegeven door de leiding. In hoeverre de beweringen over het reilen en zeilen bij het tehuis waar zijn, kon de Ware Tijd niet toetsen. De leiding wil zich hierover niet uitspreken in de media, om te voorkomen dat het imago van het tehuis geschaad wordt.

Het kinderhuis Samuel is in 1966 opgericht en heeft twee vestigingen, aan de Kernkampweg en aan de Flustraat. Er worden weeskinderen opgevangen en kinderen uit minderbedeelde gezinnen.  

PALU: 'Regering en haar coalitiefractie in Assemblee zwijgen over geldzending'

'Suriname wordt gewoon voor joker gezet'


'Het is inmiddels al ruim drie weken geledenm dat een geldzending van 19 miljoen euro via de Centrale Bank van Suriname, onze moederbank, onze trots, in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) van Noord-Holland in Nederland in beslag is genomen. Dit OM is vervolgens uitgekomen met een verklaring, dat er sprake is van een onderzoek naar mogelijk witwassen, maar dat de CBvS zelf geen onderwerp van onderzoek is. 

Het argument is gewoon onbegrijpelijk, omdat onderzoek naar witwassen ook kan zonder dat het geld in beslag wordt genomen. Bovendien is elders ook al vastgesteld dat de grootste hoeveelheden zwart geld worden gemaakt in de cocaïne handel vanuit Zuid-Amerika, via Nederland naar Europa. Dan zou het zwarte geld juist de andere kant uit moeten gaan, richting Suriname. Het is duidelijk wat de bedoeling is van het Nederlandse OM. 

Een dergelijke inbeslagname van een geldzending van welke Centrale Bank dan ook, al dan niet in opdracht van derden, door een justitiële autoriteit van een buitenlandse mogendheid is desastreus voor de financiële reputatie van dat land. En dat schijnen onze autoriteiten maar niet te beseffen. 

Wij zijn als rechtgeaarde Surinamers bijzonder trots op onze Centrale Bank van Suriname en hebben geen enkele reden om aan de integriteit van deze monetaire autoriteit te twijfelen.

Wij vinden het dan ook zeer verontrustend en betreurenswaardig dat de regering en haar coalitiefractie in de Assemblee zo weinig doen om de reputatie van onze moederbank nationaal en internationaal luid en duidelijk te verdedigen. Suriname wordt gewoon voor joker gezet en de regering zwijgt. De gemeenschap heeft bijvoorbeeld op geen enkele manier een formeel protest kunnen horen vanuit de Surinaamse regering naar Nederland toe, of dat zelfs maar een ambassadeur om uitleg is gevraagd, niets van dit alles. Zetten wij hierdoor niet gewoon onszelf voor joker? 

Het sturen van een zogenaamd geheim (!) onderhandelingsteam, om met de Nederlandse autoriteiten te praten kan in dit verband dan ook als een grote grap worden beschouwd. De PALU keurt het gedrag van de regering ten stelligste af. 

De partij zal daarom ondanks haar bescheiden positie in het parlement een krachtig protest indienen en ondersteuning vragen aan overige fracties om een gezamenlijk standpunt te formuleren ter verdediging van de reputatie van onze Centrale Bank. Ondanks eventuele politieke verschillen van inzichten.'

Advocaat Kanhai: 'Krolis en Themen hadden nooit op 8 december verdachtenlijst moeten staan'

Verdachten Kenneth Kempes en Luciën Lewis weer niet op de zitting verschenen

Advocaat van Dick de Bie en John Kraag vraagt Krijgsraad om uitstel


De zitting van de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces is vandaag, dinsdag 29 mei 2018, volgens Starnieuws, 'vlot afgewerkt'.

Advocaat Irvin Kanhai hield namens zijn cliënten Iwan Krolis, Imro Themen en Benny Brondenstein zijn pleidooi. Hij vindt dat de namen van Krolis en Themen nooit op de verdachtenlijst had moeten staan en gaat mee met de auditeur-militair, die om vrijspraak had gevraagd. Hij hield een gezamenlijk pleidooi voor Krolis en Themen, omdat dezelfde argumenten voor beiden gelden.


Kanhai is het niet eens met de eis van 20 jaar gevangenisstraf tegen Brondenstein. Hij voerde aan dat het Openbaar Ministerie niet met wettige en overtuigende bewijzen is gekomen.

De zaak tegen Kenneth Kempes en Luciën Lewis was gauw afgehandeld aangezien zij, zoals voor hen gebruikelijk, niet op de zitting zijn verschenen. Zij hebben ook geen advocaten.

De advocaat van Dick de Bie en John Kraag vroeg de Krijgsraad om uitstel. Wat de reden precies is, is niet duidelijk geworden op de zitting. Kraag heeft een brief geschreven naar de president van de Krijgsraad. Deze zaak werd op de zitting waargenomen door Kanhai.

Op 25 juli gaat deze zaak voor. Dan zijn alle zaken op de rol geweest. De auditeur-militair zal hierna aan het woord komen.

EBS heeft sinds juli 2017 182 gevallen van stroomdiefstal geregistreerd

Voor EBS is het een uitdaging om mensen te leren hoe stroomdiefstal te identificeren


Vanaf het moment, dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) haar beleid met betrekking tot stroomdiefstal heeft aangescherpt, in juli 2017, zijn er 182 gevallen boven water gekomen. In maart 2018 was het aantal nog 134, aldus het bedrijf in een maandag 28 mei 2018 uitgebracht persbericht.

Sinds juli vorig jaar bestaat er bij de EBS een speciale unit, die belast is met het opsporen en onderzoeken van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik, in de volksmond bekend als stroomdiefstal. Op het veld komt het team verschillende vormen van onrechtmatig stroomverbruik tegen, zoals manipulatie van de meter, de uitvoerkabel, de huisaansluitkabel, de voorbeveiliging, energielevering aan derden, uitbreiding van de installatie boven het toegewezen vermogen en illegale aansluitingen.

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
Wanneer stroomdiefstal door de EBS wordt ontdekt, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om het verschuldigd bedrag te betalen. In de meeste gevallen is men niet in staat dit bedrag in een keer te voldoen en biedt het bedrijf een betalingsregeling aan. Sedert juli vorig jaar tot heden registreert de EBS 26 betalingsregelingen. Indien de klant niet betaalt of geen betalingsregeling aangaat, kan de EBS na aangifte bij de politie overgaan tot afsluiting in de mast of zal de illegale aansluiting worden gesloopt.

Vanaf juli 2017 zijn er 15 gevallen van afsluiting geweest, waarvan 4 weer zijn aangesloten nadat de klanten de betaling voldaan hadden. Hiernaast zijn er ook gevallen, waarbij de overtreder het niet eens is met de EBS en beroep heeft aangetekend. In vergelijking met de periode voor juli 2017, toen stroomdiefstal nog niet structureel werd aangepakt, registreert de EBS nu ongeveer tien keer meer aan gevallen.

Voorheen kreeg de EBS gemiddeld per jaar ongeveer 40 meldingen waarvan allen inderdaad gevallen van stroomdiefstal waren. In de afgelopen 10 maanden zijn er in totaal bijna 400 meldingen van stroomdiefstal geregistreerd, waarvan meer dan de helft afkomstig is van intern onderzoek en het ander deel afkomstig was van tips uit de samenleving. Opvallend is dat van dit aantal externe tips minder dan 15% van de gevallen inderdaad sprake was van stroomdiefstal. De oorzaak kan liggen in het feit dat de samenleving niet weet hoe stroomdiefstal te herkennen.

Tegelijkertijd is het voor de EBS een uitdaging om mensen te leren hoe stroomdiefstal te identificeren zonder dat deze informatie misbruikt kan worden voor het plegen van onrechtmatig stroomverbruik.

Voor de unit die stroomdiefstal onderzoekt, is het nog steeds een uitdaging om bij controlewerkzaamheden de kilowattuurmeter van sommige klanten te benaderen. Mensen laten na de keuring bijvoorbeeld een garage aan het woonhuis bouwen, waardoor de meter niet meer zichtbaar/toegankelijk is. De meter dient volgens de algemene- en aansluitvoorwaarden van de EBS zichtbaar/toegankelijk te zijn voor de EBS.

Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel en materiaal schaadt, maar die ook brandgevaar en elektrocutie kan veroorzaken. Volgens de aansluitvoorwaarden van de EBS is het onder andere ten strengste verboden om op het elektriciteitsnetwerk, apparaten/huisinstallaties aan te sluiten zonder medeweten of goedkeuring van de EBS. Om te voorkomen dat de klant onnodig in de kosten wordt gejaagd, adviseert de EBS kopers of huurders die hun intrek nemen in een nieuw pand, zowel een herkeuring van de installatie als een inspectie van de meetopstelling in te dienen bij de EBS.

Topdelegatie monetaire autoriteiten naar Nederland voor overleg met Nederlandse autoriteiten

Minister Hoefdraad wil stukken cambio's inzake herkomst geld in in beslag genomen geldzending door Nederland

 
Tijdens een spoedbijeenkomst vrijdagavond tussen de minister van Financiën en vertegenwoordigers van enkele cambio’s is de inbeslagname van een geldzending door Nederland aan de orde geweest. Naar verluidt heeft de bewindsman de cambiohouders gevraagd stukken in te leveren van de herkomst van hun geld dat ook in de geldzending zit. Minister Gillmore Hoefdraad zegt vandaag, dinsdag 29 mei 2018, in de  Ware Tijd, nog geen details hierover te kunnen verschaffen. 

In het weekend is een topdelegatie van de monetaire autoriteiten naar Nederland vertrokken om deze kwestie met de Nederlandse autoriteiten te bespreken.

Jules Ramlakhan, directeur van de Yokohama bedrijvengroep, zegt dat zijn cambio's, Central Money Exchange, niet waren uitgenodigd voor het onderhoud met de minister. Er is geen geld van Yokohama of haar cambio's betrokken bij de geconfisqueerde geldzending. 'Nee, we hebben geen direct belang bij dat geld. Het is niet van ons, maar wij hebben net als andere bedrijven hooguit last bij de overmakingen', zegt hij.

De afgelopen dagen circuleerden geruchten, dat de in beslag genomen  geldzending met dubieuze transacties van Yokohama-bedrijven te maken hebben. 'Helaas worden wij er bij alles met de haren bijgesleept', zegt Ramlakhan. Ofschoon hij niet blij is met de kwestie die nu speelt, is dit volgens hem weer eens een bewijs, dat de Yokohama bedrijven jarenlang onterecht van allerlei negatieve zaken worden beschuldigd. 'Er is vaak gezegd dat wij de koers bepalen. Nu wordt er negentien miljoen euro vastgehouden waar ons geld niet bij is. Wie bepaalt nu dan de koers?', merkt hij op.

Jurist Hugo Essed stelt, dat er meer duidelijkheid moet komen over wat er precies gaande is. Zo moet duidelijk worden tegen wie de Nederlandse Justitie verdenkingen koestert jegens witwassen: de Centrale Bank van Suriname, de deviezenbanken, cambio's of bedrijven wier geld ook in de aangehouden zending zit.

In het programma 'Welingelichte kringen' zondag op Radio ABC zei Essed, dat ook duidelijk moet worden of het een speciale voorzorgsmaatregel van Nederland betreft om verscherpte controlemaatregelen tegen geldzendingen uit Suriname te treffen, zoals destijds met de honderdprocentcontrole op drugs.

Leveranciers voeding voor arrestanten gaan 15 juni in staking

Leveranciers kunnen het zich niet langer permitteren om voorraad uit eigen zak te kopen


De leveranciers van voeding voor arrestanten hebben gezamenlijk besloten om het werk per 15 juni 2018 neer te leggen vanwege een maandenlange betalingsachterstand, waarover de overheid tot nog toe zelfs geen reçu’s heeft gegeven, dus de betalingen ook niet gedaan zijn. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 29 mei 2018.

Er zijn in totaal negen leveranciers, namelijk; Nasier, Naser, Hasnoe, Saeri, Amatoemar, Vismale, Markust, Djobot en Mambot.

Na het wachten zat te zijn, hebben zij gezamenlijk een brief gestuurd naar de minister van Justitie en Politie. Als tegenreactie hebben deze leveranciers reçu’s gehad voor een deelbetaling over de maand januari 2018. De betalingen zijn echter nog niet gedaan door de overheid.

De leveranciers schieten ruim vijf maanden de voorraad die nodig is voor uit eigen zak. Maar, ze zijn nu door hun voorraad heen en kunnen het zich niet langer permitteren om de voorraad uit eigen zak te kopen.

Veroordeling voor moord op echtgenote in Curaçao blijft in stand

Vanwege de duur van de procedure in cassatie wordt de straf 23 jaar en tien maanden


De veroordeling van een inmiddels 47-jarige man wegens onder meer moord op zijn echtgenote in maart 2015 in Curaçao, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag, dinsdag 29 mei 2018, geoordeeld (zie onderaan).

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeelde de verdachte op 24 november 2016 tot 24 jaar cel. Het Hof verklaarde bewezen, dat de man in eerste instantie iemand anders had benaderd om tegen betaling zijn echtgenote om het leven te brengen. Toen de beoogde huurmoordenaar afhaakte, paste de verdachte zijn plannen aan en bracht hij zijn vrouw een paar weken later zelf om het leven.

De verdachte heeft tegen deze veroordeling beroep in cassatie ingesteld. In cassatie is onder meer geklaagd over de verwerping van een zogenoemd bewijsuitsluitingsverweer door het Hof.

Volgens de verdediging van de verdachte is een onderzoek in het hotmailaccount van de verdachte op onrechtmatige wijze gedaan en moet de informatie die uit dit onderzoek is verkregen dan ook worden uitgesloten van het bewijs. Het Hof heeft dit verweer verworpen, omdat het van oordeel is dat van een onrechtmatig onderzoek geen sprake is. De Hoge Raad laat het oordeel van het Hof in stand.

Wat de verdediging had aangevoerd vormde geen reden om bewijsuitsluiting toe te passen. Ook de overige cassatieklachten geven geen aanleiding tot vernietiging van de uitspraak. De veroordeling is daarmee definitief.

Vanwege de duur van de procedure in cassatie wordt de straf 23 jaar en tien maanden.

Zorgen bij Free a Girl Nederland over kindermisbruik op Curaçao

Stichting Tegen Kindermishandeling Curaçao deelt bezorgdheid

Gevolmachtigde minister Anthony Begina: 'Van een alarmerende situatie op Curaçao ben ik niet op de hoogte'


De Nederlandse tak van de noodhulporganisatie Free a Girl is bezorgd over het kindermisbruik op Curaçao. Begin volgend jaar wil de organisatie het eiland helpen om het probleem aan te pakken. Dat schrijft Caribisch Netwerk/NTR maandag 28 mei 2018.

Volgens de Stichting Tegen Kindermishandeling Curaçao is de bezorgdheid terecht: 'Als we naar de registratie van bestaande gevallen kijken, dan kunnen we met stelligheid concluderen dat drie op de tien kinderen op Curaçao seksueel worden misbruikt en één op de drie fysiek mishandeld', vertelt Corah Kooistra van de stichting.

'Kindermisbruik is een uit de hand gelopen complex probleem op het eiland. Vooral gebrek aan fondsen om in preventie te investeren, armoede, economische problemen van het land, gebrek aan opvoeding en werkloosheid hebben bijgedragen aan de toename van het aantal slachtoffers.'

Ook gevolmachtigde minister Anthony Begina trekt zich het lot van slachtoffers van misbruik aan, maar van een ‘alarmerende situatie op zijn eiland is volgens hem geen sprake’. 'Kindermisbruik vindt in het hele koninkrijk plaats en één geval is al zorgwekkend. Van een alarmerende situatie op Curaçao ben ik niet op de hoogte', aldus de minister.Kooistra spreekt wel van ‘een alarmerende situatie’: 'Diverse organisaties werken met hart en ziel aan de bestrijding van kindermisbruik op het eiland. Maar, de toename als gevolg van de sociale problemen en het gebrek aan middelen, zetten druk op de werkzaamheden en maken het moeilijker om op een efficiënte wijze te werken aan de gevallen. De Stichting Tegen Kindermishandeling Curaçao moet bijvoorbeeld zelf voor haar fondsen zorgen om voorlichting op scholen te geven', vertelt Kooistra.

'De Curaçaose regering moet meer uitgeven aan de preventie van het probleem.' Ook moet er volgens de Curaçaose hulpverlener ‘gewerkt worden aan hulp voor alleenstaande ouders, het creëren van werkgelegenheid en armoedebestrijding’.

Begin volgend jaar is de organisatie Free a Girl op Curaçao om daar ‘een charity event op te zetten’ en lokale instanties te ondersteunen in hun aanpak van kindermisbruik.

Beslag Sona, Curaçao, door Ballast Nedam opgeheven

Vonnis in Kort Geding: 'Niet is niet gebleken van acute financiële nood bij Sona'


Het door Ballast Nedam International (BNI) gelegde conservatoir derdenbeslag ten laste van Sona onder het Land, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en verschillende lokale banken voor een vordering van in totaal 31 miljoen dollar, oftewel 26.750.000 gulden, is opgeheven. Dat heeft het Gerecht in eerste aanleg gisteren in Kort Geding besloten, aldus vandaag, dinsdag 29 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

Ook is BNI, belast met de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO), verboden het verlof voor beslaglegging dat het gerecht op 6 april heeft verleend, nogmaals te gebruiken.

Aanleiding voor het derdenbeslag door BNI in april was, dat er namens de bouwer van HNO nog maar weinig vertrouwen is dat Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) over voldoende middelen beschikt voor de financiering van het resterende bouwtraject. BNI had daarom beslag gelegd voor de volgende vorderingen:
3.875.000 dollar aan nog niet betaalde bedragen;
4.882.670 dollar aan wat van Sona als claim is gevorderd;
2.882.000 dollar aan gerealiseerd en ingeschat toekomstig verschil in prijsrisicoverrekening; 14.749.786 dollar aan nog te verschijnen termijnen van de aanneemsom;
285.563 dollar aan geaccordeerd en geoffreerd meerwerk, en
310.880 dollar aan geoffreerd en nog uit te voeren meerwerk.

Het gerecht stelt in zijn vonnis, dat BNI niet heeft betwist dat Sona de verschenen termijnen van de aanneemsom, eventueel na een gevoerde gerechtelijke procedure, steeds heeft voldaan. 'Ook is niet gebleken van acute financiële nood bij Sona', zo staat in het vonnis.

Sitek heeft in kwestie-Feffik geen vertrouwen in ministerie van SOAW Curaçao

Feffik-personeel gelooft niet dat zij na sluiting een andere, gelijkwaardige baan hebben


De 24 leerkrachten en medewerkers van Feffik (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) die zijn aangesloten bij onderwijsvakbond Sitek (Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou) hebben er geen vertrouwen in dat zij na sluiting van het opleidingsinstituut in augustus een andere, gelijkwaardige baan hebben.

Vier uur overleg tussen de overheid en vakbonden Sitek en Abvo over Feffik heeft ‘geen informatie opgeleverd over wat de leerkrachten en andere medewerkers van het opleidingsinstituut staat te wachten’. Dat zegt Sitek-voorzitter Darius Plantijn die gisteravond sprak van demonstratiebereidheid bij de docenten, aldus vandaag, dinsdag 29 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.De leden van Sitek hebben er ‘helemaal geen vertrouwen in’ dat minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn voor hen in de bres springt.

'Recent zijn bij SOAW zes jonge medewerkers ontslagen. Waarom kregen zij niet extra begeleiding zodat zij hun werk konden behouden?', vraagt Plantijn zich hardop af. 'Als het ministerie niet voor zijn eigen medewerkers zorgt, hen niet steunt in hun ontwikkeling, denk je dan dat SOAW zich sterk maakt voor een groep leraren van Feffik? Dat gelooft hier niemand, hoor. Er is geen vertrouwen.'


Twaalf MD-piloten Insel Air Curaçao mogen van gerecht niet ontslagen worden

Insel Air: 'Functie van MD80-piloot is vervallen, omdat de MD-vloot niet langer wordt gebruikt'


De verzoeken van Insel Air tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten met twaalf MD-piloten is door het gerecht afgewezen. Naar verluidt heeft de nieuwe directeur, Jan Heppener, deze groep vliegers gisteren toegezegd te kunnen blijven. De directie was gisteren echter niet beschikbaar voor een toelichting, aldus vandaag, dinsdag 29 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

Insel stelde in de rechtszaak, die onder de vorige directeur was gestart, dat het zogeheten lifo-beginsel (‘last in/first out’) in dit geval niet hoefde te worden toegepast, omdat alle arbeidsplaatsen voor de functie van MD80-piloot zijn komen te vervallen, omdat de MD-vloot niet langer wordt gebruikt.

Ook stelde Insel zich op het standpunt, dat zij op grond van haar ongunstige financiële situatie goede redenen had om van het lifo-beginsel af te wijken. De rechter ziet dat anders. Het enkel vervallen van de MD80-vloot brengt niet zonder meer met zich mee, dat alle piloten die laatstelijk werkzaam waren op dat type toestel in aanmerking komen voor ontslag.

Overwogen is dat Insel niet voldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de functies van MD80-piloot en piloot Fokker 50 – waarmee Insel momenteel vliegt – wat betreft de inhoud, de vereiste kennis, vaardigheden, competenties en niveau niet gelijkwaardig zijn.

Bijzondere scholen voeren ouderbijdrage weer in voor het schooljaar 2018-2019

'Subsidie van het ministerie wordt laat of onvolledig betaald'

 
De bijzondere scholen hebben besloten de ouderbijdrage te zullen herinvoeren voor het schooljaar 2018-2019, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 29 mei 2018. Hoewel de kosten voor onderwijs onderdeel zijn van het subsidiebeleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wordt de subsidie laat of onvolledig betaald. De ouderbijdrage voor de basisschool is Srd 250 per leerling, Srd 275 voor MULO en Srd 300 voor LBO. 

Aan de ouders is in een brief uitgelegd, dat het noodzakelijk is om de ouderbijdrage weer in te voeren.

De schoolbesturen van de bijzondere scholen, verenigd in de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) hebben in november 2017 een consultant ingehuurd om de reële kosten te berekenen per kind per jaar. Uit de berekening blijkt, dat de kosten per leerling per jaar Srd 406 bedragen, exclusief leerboeken. De leden van FIBOS zijn akkoord gegaan met de uitkomsten van het onderzoek van de consultant. Op grond hiervan is besloten, dat de schoolbesturen niet langer afhankelijk kunnen zijn van het ministerie voor het subsidiëren van de ouderbijdrage.

Met ingang van het nieuwe schooljaar moeten ouders rechtstreeks geld storten op de rekening van de school. Niet het gehele bedrag van Srd 406 wordt doorberekend aan de ouders. Gekozen is voor een gefaseerde invoering van de kostprijs. In de ouderbijdrage zijn de materiaalkosten bijberekend.

Met de ouderbijdrage worden gedeeltelijk de kosten gedekt om de school draaiende te houden. Het gaat onder andere om:
 Groot en klein onderhoud aan schoolgebouwen
- Operationele kosten van de school, zoals telefoonkosten, schoonmaakmiddelen, elektra, kopieerkosten
- Aanschaf meubilair en niet gesubsidieerde leermiddelen
- Professionalisering van het personeel
- Begeleiding van de scholen.

4 Jaar cel geëist tegen man (33) voor seksueel misbruik minderjarig meisje (15)

Verdachte verklaart dat hij dacht dat het meisje 16 jaar oud was...


De verdachte S.S. hoorde gisteren een celstraf van 4 jaar tegen zich eisen. De Officier van Justitie achtte gemeenschap met een minderjarig meisje en het onttrekken van dat meisje aan het wettig gezag bewezen. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 29 mei 2018.

De verdachte heeft op 10 april 2017 gemeenschap gehad met een 15-jarig meisje. Ook heeft hij haar zonder toestemming van het wettig over haar gesteld gezag bij zich gehouden.

De moeder van het slachtoffer was er samen met het schoolhoofd achter gekomen dat het kind seksueel actief was. Het meisje vertelde dat de 33-jarige verdachte meerdere malen seks met haar heeft gehad. De verdachte had haar in het weekend bij zich gehouden.

Het meisje zei, dat zij meer dan tien keer seks hadden gehad.

De verdachte heeft haar ook bedreigd om de zaak in te trekken.

Uit het visum van de arts blijkt, dat het slachtoffer regelmatig seks heeft gehad en reeds langere periode seksueel actief is. De verdachte bekent het feit. Hij verklaarde zowel bij de politie als bij de rechter, dat hij dacht dat het meisje 16 jaar oud was. Het is aannemelijk dat toen de verdachte het slachtoffer thuis bij hem hield, hij overmacht had op het kind, omdat hij een man is van 33 jaar en dat hij haar heeft gedwongen, stelde de Officier van Justitie.

Op de volgende zitting komt advocaat Renushka Gangaram-Panday aan het woord. De verdachte blijft aangehouden.

Aanleg glasvezelnetwerk van Telesur in Paramaribo Noord binnenkort afgerond

Het landelijk Telesur Nationaal Breedband-project moet in december gereed zijn


Telesur maakt grote stappen vooruit in het streven naar grote snelheden bij breedband internet. Het hoofd van de afdeling Communicatie Jennis Asraf zegt vandaag, dinsdag 29 mei 2018, in de Ware Tijd, dat het vervangen van het koperen netwerk door glasvezel in Paramaribo Noord binnenkort wordt afgerond. De technische afdeling test nu de download en upload snelheden in het gebied waar glasvezel al in gebruik is.

Asraf zegt, dat recent metingen met stabiele downloadsnelheden van tien tot twintig megabytes per seconde zijn geregistreerd. Ze noemt dit vrij hoog in vergelijking met de kwaliteit die met het koperen netwerk in de afgelopen jaren is bereikt. De snelheden zijn nu driemaal zo hoog. De upload snelheden beneden de tien megabytes per seconde zijn nog aan de magere kant.

Het bedrijf begon vorig jaar juni met het landelijk Telesur Nationaal Breedband-project. Het moet in december zijn afgerond.

'Het koperen netwerk wordt vervangen, maar de kabels die via de straatverbinding naar de woningen lopen worden nog niet verwijderd, omdat de kosten hiervoor in de miljoenen Amerikaanse dollars lopen. In de toekomst wordt dat gedeelte wel aangepakt.'

Nadat het project in Paramaribo Noord is afgerond, volgt het ressort Zorg en Hoop, daarna het district Wanica en vervolgens de overige gebieden, totdat landelijk het hele netwerk aan glasvezel gekoppeld is.

Eerder meldde Telesur zich ervan bewust te zijn, dat bandbreedtes van twee megabytes niet meer toereikend zijn. Het bestaande koperen netwerk dat nog in enkele ressorten aangesloten is kan de hogere snelheden echter niet aan, waardoor klanten van tijd tot tijd te maken krijgen met trage verbindingen.

Asraf zegt dat met de snelheden die bereikt worden met het glasvezelnetwerk er geen sprake meer zal zijn van de bekende storingen, maar dat het transformatieproces nog voor hinder kan zorgen.

Visserscollectief in gesprek met minister van Arbeid over verbetering arbeidsomstandigheden

(Bron foto: NII)
Een verhouding werkgever/ werknemer bestaat niet in visserijsector

Collectief wil volledig meewerken aan opheffing van illegaliteit vreemdelingen in de sector


Het Visserscollectief en minister Soewarto Moestadja van Arbeid hebben van gedachten gewisseld over verbetering van de arbeidsomstandigheden en opheffing van de illegaliteit van vreemdelingen op vissersboten. Het is bekend, dat de veiligheid en de sociale omstandigheden van de vissers te wensen overlaat, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 28 mei 2018.

Voorts blijkt, dat de vissers die werkzaam zijn op de boten voor bijna honderd procent uit Guyanezen bestaan die zonder een werkvergunning arbeid verrichten op Surinaamse wateren. Dit is in strijd is met de Wet Werkvergunning Vreemdelingen.

Uit het gesprek met het collectief is een mogelijke verklaring gevonden voor de wantoestanden op het vlak van arbeid in deze sector. Het blijkt, dat niemand in de keten van natuurlijke -en rechtspersonen in deze sector de verantwoordelijkheid van werkgever op zich wenst te nemen. Volgens het collectief is in deze sector geen sprake van dienstbetrekking, maar van aanneming van werk op elke niveau. Zo blijkt de vergunninghouder opdrachtgever te zijn die het werk uitbesteedt aan een aannemer die in dit geval de kapitein is. De kapitein op zijn beurt gaat een mondeling overeenkomst aan met onderaannemers die vissers zijn.

Aangezien er geen belangstelling is onder Surinamers voor de bevolkingsvisserij, rekruteert de kapitein de vissers in Guyana. Bij geen van deze constructies is er volgens het collectief sprake van gezagsverhouding, loon en arbeid voor zekere tijd. Dit is volgens hen de reden waarom er niet gesproken kan worden van een verhouding werkgever/ werknemer. Het collectief spreekt eerder van zakenpartners in de sector. Uit het gesprek is ook gebleken dat de vergunninghouder niet altijd dezelfde persoon is, die houder is van de boot waarop de vissers werken. In zo'n geval bestaat er ook weer een zakelijke relatie tussen die twee.

Het Visserscollectief bestaat uit boot- en vergunninghouders van Commewijne en Paramaribo. Het bestuur heeft aan de bewindsman te kennen gegeven volledig mee te willen werken aan opheffing van illegaliteit van vreemdelingen in de sector en verbetering van de arbeidsomstandigheden op de vissersboten.

Aan de minister zijn bruikbare voorstellen gedaan die het ministerie in bestudering zal nemen. Het ministerie gaat nu na of de nieuwe wet Arbeid door Vreemdelingen een antwoord kan betekenen op de ingewikkelde constructie van rechtsverhoudingen onder andere binnen de visserij. In de nieuwe wet zal het begrip ‘werkgeverschap’ ruimer worden gedefinieerd dan de civielrechtelijke definitie van dit begrip. Hierdoor kan een vreemdeling die in ons land arbeid wenst te verrichten meer dan één werkgever hebben.

Een opdrachtgever die het werk via een aannemer of onderaannemer uitbesteedt, zal voor de werkzaamheden die de aannemer of onderaannemer door een vreemdeling laat verrichten, eveneens aangemerkt worden als ‘werkgever in de zin van de bedoelde wet.

Ook aannemers en onderaannemers die de vreemdelingen inzetten, zullen vallen onder de werkingssfeer van deze wet. Deze wet was al in 2009 goedgekeurd door de Nationale Assemblee, maar is nooit afgekondigd. De aanpassing van deze wet en de bijbehorende staatsbesluiten genieten op dit moment de grootste prioriteit van de minister.

Monument van Hindostaanse Immigratie te Groningen keert terug in oude staat

Kort Geding tegen Stichting Hindostaanse Immigratie van de baan


Het 45 jaar oude monument van de Hindostaanse Immigratie te Groningen, Saramacca, zal weer in zijn oorspronkelijke vorm worden hersteld. Dit is het resultaat van een bemiddeling tussen de Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI) en de indieners van een Kort Geding. 

Burgers van Saramacca, onder wie Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) en advocaat Irvin Kanhai, hadden een Kort Geding aanhangig gemaakt. Kanhai zegt vandaag, dinsdag 29 mei 2018, op Starnieuws dat het Kort Geding vanmiddag zou dienen.

Nu de tegenpartij heeft beloofd het monument terug te brengen in de vorm waarin het was, wordt de zaak ingetrokken.

Op 5 juni zou de SHI samen met het commissariaat van Saramacca het gerenoveerde Lalla Rookh monument onthullen. Jogi is blij dat er een oplossing is bereikt, want mensen mogen geen wijzigingen aanbrengen aan een bestaand monument. Het doel van het Kort Geding was om te voorkomen dat het oorspronkelijke monument zou worden veranderd.

'Wij houden ons aan ons woord en zullen de zaak niet meer voor de rechter brengen. Wij hopen dat de andere partij ook doet wat er is beloofd', zegt Jogi.

De fontein om het monument is dichtgegooid en betegeld. De sokkel waarop de boot stond, is verhoogd. Er zou daar een grotere Lalla Rookh schip komen te staan. De bouwcommissie was sinds januari 2018 begonnen met de werkzaamheden. De SHI heeft materiële- en financiële ondersteuning van het bedrijfsleven van het district Saramacca ontvangen hiervoor.

8 Decemberstrafproces weer hervat

Advocaat Kanhai verwacht dat het proces eind 2019 of zelfs pas in 2020 wordt afgerond


Het 8 decemberstrafproces wordt vandaag, dinsdag 29 mei 2018, hervat. Op de rol staat de zaak tegen onder andere Iwan Krolis, Imro Themen, Benny Brondenstein, Dick de Bie, Kenneth Kempes en Luciën Lewis. 

Advocaat Irvin Kanhai verwacht dat het 8 decemberstrafproces pas eind 2019 of zelfs in 2020 zal worden afgerond. 'Er is nog een lange weg te gaan', zegt Kanhai vandaag op Starnieuws.

Hij is advocaat van de meeste verdachten, onder wie Desi Bouterse.

Nadat alle advocaten aan het woord zijn gekomen, moet de auditeur-militair zijn pleidooi houden. Kanhai verwacht niet, dat vóór het reces in augustus de advocaten voor de tweede keer aan het woord zullen komen. Daarna komt de auditeur-militair opnieuw aan het woord. Nadat de advocaten en de openbare aanklager twee keer aan het woord zijn gekomen, hebben de verdachten nog het laatste woord. Hierna zal de Krijgsraad zich beraden over het vonnis.

Kanhai denkt dat kort vóór de verkiezingen van mei 2020 het proces pas zal worden beëindigd.

De advocaat blijft erbij, dat het proces niet hervat had moeten worden. Kanhai heeft in eerdere pleidooien de Krijgsraad gevraagd niet mee te gaan met de strafeis van de auditeur-militair Roy Elgin. De Krijgsraad is gevraagd om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren.

In de zaak van de burgers heeft Elgin vrijspraak gevraagd. 'Al die jaren zijn ze onterecht op de verdachtenlijst geplaatst. Niet eens een sorry heeft het Openbaar Ministerie hiervoor gezegd.' Kanhai zal deze kwestie weer aan de orde stellen vandaag in zijn pleidooi voor Krolis en Themen.

Horacio Cartes heeft ontslag genomen als president van Paraguay

Langverwachte stap maakt de weg vrij voor Senaat


Horacio Cartes heeft maandag 28 mei 2018 ontslag genomen als president van Paraguay - een langverwachte stap die de weg vrijmaakt voor Senaat. Vicepresident Alicia Pucheta zal het roer overnemen. 

De Senaat moet nu stemmen over het al dan niet aanvaarden van het ontslag, maar goedkeuring lijkt waarschijnlijk. De regeertermijn van vijf jaar eindigt in augustus.


Volgens de Grondwet van Paraguay zijn voormalige presidenten automatisch 'senatoren voor het leven', met een 'stem maar zonder stem'. Maar, hij won een volledige zetel van de Senaat tijdens de verkiezingen van vorige maand, een functie die hem zou helpen zijn politieke invloed uit te breiden naar de toekomst.

Hij moet ontslag nemen voordat zijn termijn afloopt, zodat hij als senator kan worden beëdigd voor de komende sessies.(Suriname Mirror/The Associated Press/Ultima Hora/La Nacion/Twitter/YouTube)

Amerikaanse priester sleept mijnbouwbedrijf Doe Run Resources voor gerecht in St. Louis

Kopermijn te La Oroya, Peru, zou kinderen hebben vergiftigd door uitstoot van lood en andere schadelijke stoffen

(Bron foto: Earth Justice)


Een priester in het Amerikaanse St. Louis stelt, dat een internationaal bedrijf op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, dat in een regio in Peru heeft geëxploiteerd, een lood heeft uitgestoten dat verscheidene minderjarige kinderen heeft beschadigd. 

Chris Collins diende op 23 mei 2018 namens een aantal kinderen een klacht in bij het St. Louis Circuit Court tegen Doe Run Resources Corp., A.R. Acquisition, et al. wegens onder andere  nalatigheid. 
Volgens de klacht beweert Collins, dat de minderjarige klagers verwondingen opliepen door blootstelling aan lood en andere giftige stoffen afkomstig van de kopermijn en smelterij te La Oroya, Peru.  

Hij stelt, dat de minderjarigen zijn beschadigd door fysieke en psychische letsels, blijvende handicaps, gewichtsverlies, bloedarmoede en andere economische en niet-economische schade. 

(Bron foto: El Comercio)

De eiser houdt Doe Run Resources Corp., A.R. Acquisition, et al. verantwoordelijk, omdat ze naar verluidt onachtzaam materialen met lood en andere giftige stoffen hebben opgeslagen, onderhouden en vrijgegeven op haar complex in La Oroya.  

De eiser vraagt ​​om een ​​proces door de jury en vraagt ​​om een ​​bedrag van meer dan 25.000 dollar, plus een schadevergoeding, kosten, uitgaven en alle andere hulp die gepast is.

In 2007 was La Oroya als een van de meest vervuilde plaatsen in de wereld door het Blacksmith Institute vermeld:.Lees ook dit artikel  - 'Peru’s cardinal-designate received death threats for opposing smelter'- dat maandag 28 mei 2018 verscheen op Crux Now!

(Suriname Mirror/St. Louis Record.YouTube)

In Dubai gevestigd wereldwijd actief havenbedrijf DP World breidt uit in Peru

(Bron foto: DP World)
DP World neemt Peruviaans container- en logistiekbedrijf over

Ook neemt DP World een van de grootste containerterminals van Peru over


Het in Dubai gevestigde wereldwijd actieve havenbedrijf DP World heeft een deal van ruwweg 316 miljoen dollar afgerond voor de overname van een Peruviaans container- en logistiekbedrijf en een belang in een van de grootste containerterminals in het Zuid-Amerikaanse land. 

De wereldwijde havenexploitant, die grotendeels eigendom is van de regering van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, zei maandag 28 mei 2018, dat de deal 100 procent acquisitie van Cosmos Agencia Maritima inhoudt, of CAM zoals het ook bekend is.


De aankoop van CAM omvat haar logistieke activiteiten, Triton Transports en Neptunia, evenals een belang van 50 procent in de Portuários Euroandinos-terminal in de haven van Paita in Peru.

DP World heeft al een containerterminal in de Peruviaanse kustplaats Callao en een containerterminal in het binnenland, in Lurin. Het bedrijf heeft bijna 80 terminals in meer dan 40 landen, waaronder in Suriname.


(Suriname Mirror/ArabNews/Twitter)

Jaguar op Costa Ricaans strand doet zich te goed aan dode lederschildpad...

(Bron screenshots: Instagram)
Tortuguero National Park kent oplevende jaguarpopulatie èn legstranden van zeeschildpadden


Hieronder het moment dat een jaguar een lederschildpad eet op het midden van een strand. In de clip, geplaatst op Instagram, is de grote katachtige te zien, kauwend op de kop van het roerloze zeedier aan de Costa Ricaanse kust.

Het is niet duidelijk of de twee meter lange jaguar de schildpad zelf heeft gedood of al dood vond. Manuel Campbell, uit Costa Rica, nam het beeldmateriaal op in het Tortuguero National Park, dat in de afgelopen jaren beroemd is geworden vanwege de weer oplevende jaguarpopulatie.


Volgens wetenschappers is in de noordelijke Caribische regio het aantal jaguars enorm gegroeid, omdat het een van 's werelds belangrijkste broedstranden voor bedreigde schildpadden is. Ongeveer 15.000 tot 20.000 bedreigde zeeschildpadden zwemmen hier elk jaar naar toe voor het broedseizoen dat duurt van mei tot oktober.

Lederschildpadden kunnen tot 2.2 meter lang worden en tot 700 kilo wegen - maar hun langzame snelheid op het land en de noodzaak om op het strand te nestelen maakt ze kwetsbaar voor aanvallen van op het land levende roofdieren. De lederschildpadden worden alleen bejaagd door grotere haaien en orka's in de zee, wat betekent dat sommigen tot 50 jaar kunnen leven. Maar, op het land zijn ze daarentegen gemakkelijke doelen voor de snel bewegende jaguars.


Zoals hun naam doet vermoeden, hebben de zachtaardige wezens een zachte, leerachtige huid - in plaats van harde schilden zoals sommige schildpadden.

De naam Tortuguero wordt ruwweg vertaald als 'schildpadgebied' - hoewel het ook kan worden geïnterpreteerd als 'schildpadvanger'. Tortuguero parkwachters zeggen, dat ze 10 jaar geleden nog nooit een jaguar op hun strand zagen. Nu zeggen onderzoekers, dat ze 16 jaguars in het park hebben geïdentificeerd en schatten dat de grote katachtigen ongeveer 1 procent van de schildpadden doden die er elk jaar nestelen.

Stephanny Arroyo, 31, die natuurbehoud aan de National University van Costa Rica studeert, zei: 'Ik wist zeker dat Tortuguero iets speciaals was. Het gedrag van de jaguars is uniek en de hoeveelheid individuen in zo'n klein gebied is ook uniek. 'Bijvoorbeeld. om twee mannetjes samen te zien lopen of drie mannetjes die samen lopen is iets dat nog nooit eerder is gezien, of een mannetje en een vrouwtje die samen wandelen is iets dat niet bekend was.'

Het is onduidelijk waar de recente opleving van jaguars vandaan komt - maar voor de nieuwe bewoners van de regio zijn de schildpadden een gemakkelijke prooi en dragen ze bij tot een steeds grotere hausse in de populatie van de grote katachtigen.

(Suriname Mirror/The Daily Mail/Instagram)

Voort het eerst in 21 jaar weer bananen uit Ecuador naar Brazilië

Voortdurende droogte in Brazilië heeft lokale productie beïnvloedDe eerste container met bananen uit Ecuador is aangekomen in de Braziliaanse haven van Santos na een onderbreking van 21 jaar, te midden van een voortdurende droogte in het land, dat de productie heeft beïnvloed. 

'Dit is een historische mijlpaal in de commerciële relatie tussen de twee landen', zegt Alexis Villamar, directeur van het commerciële kantoor van Pro Ecuador in Brazilië. Hij zei, dat het het werk benadrukt van het instituut en de Ecuadoraanse ambassade in Brasilia om de markt te heropenen.

Sinds vorig jaar hebben de twee instituten gewerkt aan het vaststellen en verifiëren van de Ecuadoraanse productie- en beheersstandaarden. Braziliaanse functionarissen evalueerden ook de fytosanitaire maatregelen die van kracht zijn in 's werelds beste exportland.

De zending, uitgevoerd door Tropical Fruit, bevatte in totaal 144 dozen bananen. De algemeen directeur van het bedrijf, Oswaldo Menéndez, zei dat de opening van de Braziliaanse markt stabiliteit zou bieden aan de bananensector, nu een daling van de omzet op het noordelijk halfrond is te bemerken.

Ondertussen denkt Villamar dat de belangrijkste begunstigden de consumenten zullen zijn, die nu meer productkeuze zullen hebben. Een aanzienlijk deel van Brazilië wordt sinds 2014 blootgesteld aan ernstige droogte.

(Suriname Mirror/freshfruitportal.com)