woensdag 8 juli 2020

Open kluis gevonden achter begraafplaats Van Sypesteinstraat

US$ 4.000, waardevolle sieraden en belangrijke bescheiden verdwenen


De politie van Munder kreeg dinsdagochtend een melding over een open kluis die achter een begraafplaats aan de Van Sypesteinstraat was gevonden. De politie ging na de melding ter plaatse en trof een open kluis aan die leeg was, aldus het Dagblad Suriname woensdag 8 juli 2020. 

Uit het onderzoek blijkt, dat de kluis van een bedrijf is en dat het op een adres in dezelfde straat is weggenomen. Naar zeggen van de benadeelde had hij US$ 4.000, waardevolle sieraden en belangrijke bescheiden in de kluis bewaard.

De politie heeft de kluis in beslag genomen voor onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de inbrekers na de daad met de kluis naar de begraafplaats, althans in het bosschage, zijn gegaan en zij daar de kluis hebben geforceerd en leeggehaald.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Jamaicaanse beheerder appartementen verkracht bewoonster (22)

Verdachte filmt verkrachting met telefoon en dreigt beelden te verspreiden


Het Korps Politie Suriname bericht woensdag 8 juli 2020, dat een vrouw (22) aangifte heeft gedaan van verkrachting tegen de Jamaicaan R.J. (31). De man kwam maandag 29 juni zonder toestemming het appartement en de slaapkamer binnen waar het slachtoffer en een nicht zich op dat moment bevonden. 

Het slachtoffer en haar nicht joegen hem het appartement uit. Vóór het naar bed gaan deden de jonge vrouwen hun slaapkamerdeur op slot. Zij haalden daarna de sleutel uit het slot, denkende dat het veiliger was om de sleutel niet in het slot te laten.

's Morgensvroeg werd het slachtoffer uit haar slaap gewekt door J. Hij had de kamerdeur open gemaakt met een reservesleutel. De man had een mes in de hand waarmee hij haar bedreigde met de dood. Hij sommeerde haar om stil te blijven en onder bedreiging met het mes voerde hij haar weg uit haar appartement. Haar nicht, die in diepe rust was, merkte niets. Vervolgens bracht de man het slachtoffer naar een ander leegstaand appartement, alwaar hij haar verkracht heeft.

De verkrachting legde J. vast op zijn telefoon, maar zodanig dat niet te zien is dat hij daarbij een mes in de hand hield. Na zijn daad liet hij het slachtoffer gaan, haar bedreigende met de dood en met de verspreiding van de door hem opgenomen beelden. Het slachtoffer was zo bang, dat zij niets vertelde aan haar nichten die wel merkten dat ze met iets zat. Zij adviseerden haar toen om naar huis te gaan, hetgeen zij ook deed.

Nadat het slachtoffer de locatie verlaten had, kreeg zij de moed om een van haar nichten te bellen en te vertellen wat haar overkomen was. Ook haar ouders werden op de hoogte gebracht van de verkrachting. Op advies van haar ouders en haar nichten deed het slachtoffer aangifte van verkrachting tegen J.

Nadat de aangifte opgenomen was werd de verdachte opgespoord. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld. Zijn telefoon is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Vanwege zijn functie als beheerder beschikte de verdachte over reservesleutels van alle toegangsdeuren en binnendeuren van de appartementen, Een locatie wordt niet vermeld.

Nu is het zeker: Kandidaatstelling Santokhi en Brunswijk is een feit...

(Bron foto: United News)
Santokhi wordt definitief president en Brunswijk vicepresident


De kandidaatstelling van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi en ABOP-leider Ronnie Brunswijk is een feit. ABOP-Assembleelid Marinus Bee heeft vanmiddag, woensdag 8 juli 2020, de voordracht gedaan van Santokhi namens 33 leden. 
 
VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft de voordracht van Brunswijk gedaan. De voordrachten zijn in ontvangst genomen door griffier Ruth de Windt.


Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk sloeg het proces nauwlettend in de gaten. Hij zal de voorzittershamer verruilen voor het vicepresidentschap.

Zijn besluit heeft inmiddels geleid tot de nodige kritische kanttekeningen van onder andere bestuurskundigen. Vooral zijn er zorgen over de beeldvorming in het buitenland, nu Suriname na president Desi Bouterse met aankomend vicepresident Brunswijk weer een veroordeelde in de leiding van het land krijgt. Dat Santokhi dit niet voorkomt is onbegrijpelijk....

'Tapajai-project een zegen voor ons land en vooral voor de binnenlandbewoners'

Omleiden water Jaikreek enTapanahoni- rivier naar het stuwmeer levert extra energie op


Op dit moment van weinig nieuws lijkt het mij goed om u wat te vertellen over het Tapajaiproject. Er wordt vaak over gesproken en de meningen zijn zeer verdeeld. Het lijkt mij daarom goed om de technocraten onder u wat achtergrondinformatie te geven, zodat u ook kunt deelnemen aan de discussies die regelmatig opduiken. 

Zelf ben ik lang geleden bij dit project betrokken geweest. Het vliegveld is onder mijn supervisie aangelegd en de jeeptrail van Pokigron naar Jaikreek is onder mijn leiding afgerond. Naar mijn mening is dit project een zegen voor ons land en vooral voor de binnenlandbewoners. Maar, probeert u zelf te beslissen.

De Jaikreek is een kreek die uitkomt in de Tapanahonirivier. Deze kreek is op een bepaalde plek dichtbij het stuwmeer. Wij kunnen daar een dam bouwen, zodanig dat het Jaikreekwater in het Brokopondostuwmeer stroomt. Het stuwmeer krijgt daardoor ruwweg 10% meer water waardoor er ook 10% extra elektrische energie opgewekt kan worden. Dit is het Jaikreekproject. Het project ligt volledig in onbewoond gebied.Een soortgelijke mogelijkheid doet zich ook voor bij de Boven Tapanahoni waar deze rivier dicht bij de oorsprong van de Jaikreek komt. Als wij daar, benedenstrooms van het dorp Palumeu een dam bouwen zal het water van de Boven Tapanahoni in de Jaikreek terechtkomen. Hierdoor komt er een flinke hoeveelheid water via de Jaikreek in het stuwmeer. Dit is het eerste deel van het Tapajaiproject (Tapajai1). De bestaande centrale van Afobaka met een vastvermogen van 93 MW kan met dit deel van het project een extra vastvermogen van 64 MW leveren. Dit is dus erg interessant, omdat er alleen maar twee relatief kleine dammen worden gebouwd zonder dure krachtcentrale. Dit alles ligt in een praktisch onbewoond gebied. Alleen het dorp Palumeu (ca. 250-300 inwoners) zal moeten verhuizen.Dit project heeft nog een tweede deel. De Jaikreek loopt door heuvelachtig terrein waar, door 3 kleine dammen te bouwen, men 3 volledige waterkrachtwerken kan krijgen. Dus dam, opgezwollen kreek (dus geen stuwmeer) plus krachtcentrale). Bij de dam in de Tapanahoni kan ook een krachtcentrale worden gebouwd. Van alle te bouwen dammen heeft alleen die van Jaikreek geen krachtcentrale. In dit deel van het project wordt een tweede centrale bij de Afobakadam gebouwd met een geïnstalleerd vermogen van 120 MW. Hierdoor kan het water uit de boven-Tapanahoni optimaal worden benut. De 4 waterkrachtwerken kunnen 118 MW vast vermogen leveren, terwijl in Fase 1 al 64 MW vastvermogen wordt opgewekt. Fase 1 + 2 dus 182 MW vastvermogen. Er zullen hier geen stuwmeren ontstaan; men kan eerder spreken van opgezwollen kreken. Alleen achter de dam van de Tapanahoni zal er sprake zijn van een kleine stuwmeer maar dan een heel kleine in vergelijking met Brokopondo).

Voor het Brokopondo stuwmeer met een vastvermogen van 93 MW is 1560 vierkante kilometer onder water gezet. Voor het totale Tapajai project, met een vastvermogen van 182 MW, zal 270 vierkante kilometer onder water gezet moeten worden.


Opmerkingen: Het project heeft betrekking op een praktisch onbewoond gebied ten zuiden van het Brokopondostuwmeer. Alleen het dorp Palumeu zal moeten verhuizen. Als de mensen van Palumeu kiezen om niet te ver van de dam te gaan wonen, kunnen ze veel werk vinden in de toerismesector in een prachtige natuuromgeving. Volgens het plan eindigt de zuidelijke ontsluitingsweg bij de dam in de Tapanahoni. Vele dorpen zullen dan een wegverbinding hebben met Paramaribo.

Tapajai 1 is een project dat vanwege de grote voordelen, relatief lage kosten en hoog rendement zo snel als mogelijk opgepakt mag worden.
Tapajai 2 moet beschouwd worden als een spaarpotje.

Afhankelijk van de ontwikkelingsvisies kan men besluiten wat men met de opgewekte energie, ook ter plaatse bij de dorpen, kan doen. Vanzelfsprekend kan de energie ook via een lange hoogspanningslijn naar Afobaka getransporteerd worden. Maar, als de constructie van Tapajai 1 succesvol verloopt, zullen die boslandcreolen die bezig zijn een inhaalslag naar welvaart te maken, zeker enthousiast willen starten met de waterkrachtcentrales t.b.v. eigen technische ontwikkeling en ontwikkeling van het binnenland (hout, goud, toerisme enz.). Ook Maripasula kan meegenomen worden. Suriname verkoopt dan energie aan Frankrijk. Zo verdienen we ook nog eens valuta.

Door het Tapajaiproject wordt ook een enorme bron van werkgelegenheid en kennis voor onze jongeren op het gebied van waterkrachtwerken verkregen. Het is niet zo dat de Tapanahoni droog zal lopen. Er zal voor de bewoners in de Tapanahoni geen watergebrek zijn.

Bij het ontwerp is men er van uitgegaan dat er altijd minimaal dezelfde hoeveelheid water door de Tapanahoni zal stromen als in de maand november. Alleen het extra water zal omgeleid worden.

Rudi Jadnanansing

Noot: 
Lees ook dit artikel 'TapaJai Project een unieke hydro-energie operatie in het Surinaamse achterland'.
Dit artikel werd door Paul Kraaijer al in maart/april 2012 geschreven voor het tweemaal per jaar verschijnende United Magazine. Het blad is echter met een aanzienlijke vertraging pas in de laatste week van november 2012 verschenen, nummer sept. 2012/feb. 2013.


Hooghart (NDP) jammert nederlaag verkiezingen van zich af en richt zijn frustraties op Mathoera, VHP

'Grote mond' en anti-kapitalist Hooghart behaalde amper 95 stemmen 😧😂

Hooghart zou eens goed in spiegel moeten kijken en niet meelijwekkend jammeren via media


De door kiezers finaal afgewezen Ronald Hooghart (NDP) zegt woensdag 8 juli 2020 in de Ware Tijd niet teleurgesteld te zijn dat hij niet terugkeert in het parlement, maar hij is duidelijk verbitterd. Hij kan het niet verkroppen dat VHP-kandidate Krishnapersad Mathoera in Paramaribo 20.000 stemmen heeft gehaald en hij 95. 

De vakbondsleider/politicus zegt, dat hij de houding van kiezers niet begrijpt. 'Elke dag waren er tientallen mensen op kantoor met tig problemen.' Dit geeft volgens hem aan dat het volk geen discipline in denkrichting en goedmoedigheid heeft. 'Het volk kijkt niet naar goede daden en feitelijkheden, maar ik wil ook niet zeggen dat er emotioneel is gestemd.'

Hooghart, die vijf jaar geleden overliep van de NPS naar de NDP, gaat er prat op heel veel personen in nood te hebben geholpen, maar dat er toch niet op hem is gestemd. In zijn klaagzang neemt hij Mathoera op de korrel. 'Wat heeft zij in dit land gedaan voor mensen om zoveel stemmen te behalen en ik krijg bijna niets.'

Dit maakt dat men volgens hem niet over sociale rechtvaardigheid, ethiek en moraal moet praten. Hij noemt het ondenkbaar dat men zo heeft gehandeld. 'Dat wil zeggen dankbaarheid is uit den boze.'

Hij heeft er moeite mee dat kiezers geen dankbaarheid tonen aan zij die werken. 'Ik ben continu bezig. Dan wordt er op Mathoera gestemd en niet op Hooghart. Dat wil zeggen dat goed doen gevaarlijk is. Doe liever niets dan wordt er wel op je gestemd.'

Op de vraag of hij zich weer bezig zal houden met het vakbondswerk zegt hij: 'Ik ben altijd bezig geweest op het arbeidersvlak.'

Over zijn zichtbaarheid de afgelopen periode als vakbondsleider ten opzichte van de mei dagen in 1999 zegt hij dat men tijden moet bekijken. 'Vene heeft ook een poos geregeerd zonder last van mij te hebben. Als je iets kan bewerkstelligen in rust dan doe je dat. Als men naar je luistert en je een groot deel gedaan krijgt, hoef je niet de straat op.'

In zijn mening over de recente benoemingen en salarisverhogingen verwijst hij naar de eigenaar van een mediabedrijf die naar zijn weten al twintig jaar een overheidssalaris ontvangt zonder ervoor te werken. Hij noemt het cultuur dat opeenvolgende regeringen last minute benoemingen hebben doorgevoerd. Volgens hem kan je van cultuur niet afstappen. Het moet zelf langzaamaan verdwijnen.

Voortgang uitbaggeren Surinamerivier in gevaar door achterstand in betaling overheid

'Aantal bedrijven probeert zaak draaiende te houden totdat nieuwe regering overneemt'


Door achterstand in betaling door de overheid zou het baggerproject Surinamerivier kunnen worden stopgezet. Een aantal bedrijven, dat belang heeft bij een goed bevaarbare vaargeul, met Staatsolie vooraan, is bezig met stappen om dit te voorkomen, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 8 juli 2020. 

Naar verluidt gaat China Harbour Engineering Company uit goodwill door met de werkzaamheden.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, bevestigt dat een aantal bedrijven toestemming zou hebben gekregen om te kijken naar financieringsmogelijkheden. Hij wil niet veel meer hierover zeggen, zoals namen van bedrijven en bedragen. 'Wij zijn geen contractpartij. Wat wij proberen te doen is de zaak draaiende te houden totdat de nieuwe regering overneemt en de zaak verder afhandelt.'

Toen het project op 2 maart werd gestart, onderstreepte minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijay Chotkan nog het belang hiervan.


De vaargeul is zodanig dichtgeslibd, dat grote schepen de grootste moeite hebben binnen te varen. Al lange tijd komen kleinere vaartuigen dan de wateren binnen, waarvoor importeurs extra bedragen moeten neertellen met als gevolg dat producten duurder worden. Bevoorradingsschepen voor de oliesector mijden Suriname, waardoor het land ook inkomsten misloopt.

Het project moet vanaf de monding van de Surinamerivier de vaargeul verdiepen en verbreden over een lengte van 68 kilometer tot aan Domburg, met een onderhoudsperiode van vijf jaar. De totale kosten zijn 56 miljoen Amerikaanse dollar, waarvan de Fina Bank 45 miljoen dollar financiert. Het verschil zou door de overheid opgehoest worden, 'Het ministerie van Financiën staat garant voor de rest', zei Chotkan.

Echter, naar verluidt werd na een eerste overmaking van zeven miljoen Amerikaanse dollar niet meer betaald. Al in een pril begin werden vragen gesteld over de kosten. Het project zou te duur zijn.

Verschillende personen die de documenten hebben ingezien hebben vragen over sommige bedragen. Maar, ook over onderdelen van het project worden de wenkbrauwen gefronst. Volgens een maritiem deskundige is er ook een bepaling dat een ankergebied moet worden uitgebaggerd ergens aan de monding van de rivier. 'Maar, ik vraag mij af voor welke boten het zal zijn. Voor normale bevoorradingsschepen of voor speciale boten?' Hij meent dat als het niet noodzakelijk is dit nu niet zou hoeven. 'Want dat moet dan ook vijf jaar worden onderhouden en dat kost geld. Ik denk dat er behoorlijk wat lucht in zit. De nieuwe regering zou er goed aan doen de overeenkomst onder een vergrootglas te plaatsen en waar nodig aanpassingen te plegen om de kosten te drukken. Er is volgens mij te groot gedacht, terwijl er geen geld is.'

Sinds 2004 werd gesproken over het uitbaggeren van de Surinamerivier. Vele malen zijn toezeggingen gedaan over het moment waarop met de werkzaamheden zou worden begonnen. Suriname Mirror besteedde 27 juni 2018 uitgebreid aandacht aan het stoffig geworden uitbagger-sprookje van de regering.

Ook Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van Suriname

Verlaging vanwege hoge schuld van Suriname, tekort aan vreemde valuta en  grotere kans op wanbetaling


In navolging van kredietbeoordelaar Fitch, heeft ook Moody's de kredietwaardigheid van Suriname verlaagd, van B3 naar Caa3. De verlaging heeft alles te maken met de hoge schuld van Suriname, een tekort aan vreemde valuta en de grotere kans op wanbetaling door de coronaviruspandemie. Dit meldt Starnieuws woensdag 8 juli 2020.

Fitch verlaagde eerder de kredietwaardigheid van Suriname van C naar CCC.

Ratingbureau Moody's Investors Service verlaagde dinsdag de soevereine kredietwaardigheid van de regering van Suriname voor vreemde valuta door de grotere kans op een noodlijdende wisselkoers of wanbetaling op haar marktschuld sinds de laatste verlaging in april.Het is de twee na laagste rating op de schaalindeling van Moody's. Moody's zei dat het de beoordeling verlaagd als gevolg van toenemende druk op de uitgaven in verband met het coronavirus, waardoor de financieringsbehoeften zijn toegenomen en de financiële voorwaarden ernstig zijn aangescherpt. De rating blijft negatief, zei het bedrijf in een verklaring.

'Gezien de stijging van de schuldenlast en de beperkte financieringsmogelijkheden, verwacht Moody's dat de overheid zwaardere verliezen kan opleggen aan obligatiehouders door een uitgebreidere herstructurering van de uitstaande overheidsschuld die verder gaat dan het recente verzoek om toestemming om betalingen uit te stellen, als onderdeel van een bredere economische hervorming programma.'

Suriname bereikte een akkoord met houders van ongeveer 83% van Suriname's 9,875% 2023-obligaties om betalingen uit te stellen nadat de regering er niet in slaagde op 30 juni aan rente en aflossingen US$ 23 miljoen op te hoesten.

'De regering heeft al een verzoek tot toestemming gedaan om de betaling van de hoofdsom die op 30 juni verschuldigd was uit te stellen, wat volgens Moody's zal worden verleend', aldus het rapport.

Moody's voorspelt dat het reële bbp van Suriname met 4% zal krimpen en dat het begrotingstekort in 2020 10% van het bbp zal zijn.

Olievondst Maka Central-1 door aardoliesector tot ‘ontdekking van het jaar' uitgeroepen

'We hebben al vervolgsucces gezien in Blok 58 in Sapakara West en er wordt nog meer geboord'


De Maka Central-1 proefboorput voor de kust van Suriname, waar Apache/Total in januari op een enorme aardoliebron stuitte is in aardoliekringen uitgeroepen tot de ‘ontdekking van het jaar’. De bekendmaking maandag 6 juli 2020 door Wood Mackenzie, viel samen met de publicatie van haar toonaangevende Exploration Survey tijdens de Exploration Summit die dit bedrijf elk jaar houdt. Wood Mackenzie is een mondiaal onderzoeks- en consultancybedrijf op het gebied van natuurlijke hulpbronnen.


'De prijs 'Ontdekking van het Jaar 2019' gaat naar Maka Central in Suriname. Felicitaties aan operator Apache en partner Total, die zich net voor de voltooiing van de boorput heeft ingekocht, bij wat de eerste van vele geweldige vondsten in het nieuwe diepwatergebied van Suriname lijkt te zijn', zei Andrew Latham, vicepresident, Global Exploration Research, bij Wood Mackenzie. 'We hebben al vervolgsucces gezien in Blok 58 in Sapakara West en er wordt nog meer geboord.'

De toekenning van 'Discovery of the year' is ook gebaseerd op Wood Mackenzie's onderzoek naar de mening van experts in de exploratiebusiness. Meer dan 200 senior-bedrijfsleiders en experts die naar hun mening werden gevraagd stemden op de ontdekking die zij de meest opwindende van het jaar vinden.

Volgens Wood Mackenzie bevat Maka Central-1 op basis van haar schatting 300 miljoen vaten olie, 150 miljoen vaten condensaat en circa 40 miljoen kubieke meter gas bevat. Volgens een rapport van GlobalData heeft de ontdekking het potentieel om meer dan 50 miljoen Amerikaanse dollar per jaar aan inkomsten te genereren voor de Surinaamse overheid indien hetzelfde succes wordt geboekt als bij het Stabroek-blok in Guyana.

De succesvolle proefboring werd gedaan door het boorschip Noble Sam Croft. Apache heeft als operator een werkbelang van 50 procent en Total de resterende 50 procent.

Bij de productie kan Staatsolie tot maximaal 20 procent deelnemen. Dan moet het bedrijf ook met een even groot percentage van deelname inkomen met productie-investeringen.

Tijdens een webinar dinsdag heeft Marny Daal van Staatsolie aangegeven, dat Surinaamse bedrijven zich dienen klaar te stomen om te kunnen profiteren van de toekomstige ontwikkelingen in de off-shoresector. Momenteel worden plannen gemaakt om een shore base in Suriname te vestigen, een plek van waaruit de olieoperaties op zee zullen worden uitgeboerd. Lokale bedrijven die diensten zouden willen verlenen zullen al bepaalde eisen en standaarden moeten voldoen willen ze in aanmerking komen voor contracten.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd/oedigital.com/Twitter)

'Het lijkt wel of Aruba de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd'

Premier Wever-Croes schrijft Rutte aan over voorwaarden voor steun

'Deze bejegening is een grove schending van de democratische normen en waarden'


'Nederland heeft altijd van de Caribische landen geëist om bestuurlijk volwassen gedrag te tonen, zich vast te klemmen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, afspraken na te komen en de eigen boontjes te doppen. Het lijkt wel of Aruba de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd (en onze eigen Mitch Henriquez). Mark, zo kunnen we toch niet ademen.' 

Minister-president Evelyn Wever-Croes windt er in haar schrijven aan haar Nederlandse ambtsgenoot Mark Rutte geen doekjes om.Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag  woensdag 8 juli 2020.


'Deze bejegening is een grove schending van de democratische normen en waarden, waar dit Koninkrijk op is gebouwd. De democratie en autonomie van de Caribische landen worden uitgehold, door het creëren van een nieuwe entiteit die zonder enig democratische controle de Caribische landen voortaan beleidsmatig en financieel gaat sturen. Hier zijn de worden van filosoof Friedrich Nietzsche van toepassing: ‘whoever fights monsters, should see to it that in the process he does not become a monster’.'

De woede van premier Wever-Croes is nog niet gezakt sinds het ontvangen van het nieuwe pakket voorwaarden, van maar liefst 218 pagina’s, met het verzoek om vóór 10 juli hierop te reageren onder de mededeling dat er geen ruimte is om verder met elkaar te polderen.

'Tegen alle regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, heeft Nederland laten weten dat er nog een extra voorwaarde geldt voor de Caribische landen om überhaupt in aanmerking te komen voor de liquiditeitssteun derde tranche. Op deze wijze wordt de bevolking niet geholpen, maar in de afgrond gegooid samen met de democratische normen en waarden van dit Koninkrijk. Politiek Den Haag weet dat de uitbraak van Covid-19 op de Caribische landen funest is. Desondanks wordt er gekozen om solidariteit een prijs te geven. Aruba heeft geaccepteerd dat de hulp van Nederland een lening is, wat tevens indruist tegen artikel 36 van het Statuut.'

De bewindsvrouwe vindt dat de nieuwe voorwaarden te ver gaan.

'Aruba, het enige Caribische land dat bestuurlijk volwassen heeft gehandeld (o.a. in deze crisis), wordt nu daarvoor gestraft, door op basis van onze tijdelijke financiële kwetsbaarheid gedwongen te worden om toe te treden tot de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Aruba heeft voldaan aan alle leningsvoorwaarden voor de liquiditeitshulplening vanuit Nederland tot nu toe. Daarbij hadden de toezichthouder en staatssecretaris Knops alleen lovende woorden over voor Aruba.'

Nieuwe kranen voor de haven nog niet geïnstalleerd en in gebruik genomen door Curaçao Port Services

Problemen bij lossen van schepen, omdat de oude kranen defect raken

Schepen zouden met hun vracht naar andere havens zijn uitgeweken...


Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, woensdag 8 juli 2020, dat Curaçao Port Services (CPS) de nieuwe kranen voor de haven, die in februari aankwamen, nog niet heeft geïnstalleerd en in gebruik genomen. Dat is de reden dat er onlangs problemen waren met het lossen van schepen, omdat de oude kranen defect raken. Dat is de uitleg van Curaçao Ports Authority (CPA) naar aanleiding van berichtgeving over het niet kunnen lossen van schepen. 

De huidige oude kranen worden door CPA verhuurd aan CPS die de diensterlening verzorgt aan de schepen.

'De kraan die zondag defect was, zal door CPA gerepareerd worden. Eerst moet onderzocht worden of het om een operationeel probleem gaat of om een defect', aldus CPA-woordvoerder Sau Bridgewater. Zij benadrukt: 'De reden voor de aanschaf van nieuwe kranen is gelegen in het feit, dat er geen continuïteit gegarandeerd kan worden met de huidige oude kranen. De nieuwe kranen moeten dus zo snel mogelijk door CPS geïnstalleerd worden.'

Naar verluidt zouden schepen met hun vracht naar andere havens zijn uitgeweken.


In februari kwamen de lang verwachte kranen dus aan, maar bij het binnenvaren in de haven kwam een van de kranen in botsing met de Koningin Julianabrug. De brug liep gelukkig verwaarloosbare schade op. De kraan ging deels kapot, maar is nog wel te repareren. Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat er een dispuut loopt rond de verzekering en de vraag op wie de kosten van het ongeluk verhaald kunnen worden.

'Normering salariëring van directeuren van overheids-nv’s Curaçao een feit'

'Curaçao heeft - met uitzondering van enkele - aan voorwaarden Nederland voldaan'


De normering van de salariëring van directeuren van overheids-nv’s en overheidsgelieerde entiteiten is een feit. Dat verklaarde premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens een persconferentie waarbij werd ingegaan op de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor financiële steun tijdens de coronacrisis, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 8 juli 2020. 

In een voortgangsrapport dat afgelopen week naar de Nederlandse minister-president Mark Rutte is gestuurd, heeft Rhuggenaath aangegeven dat Curaçao - met uitzondering van enkele - aan de voorwaarden die door Nederland zijn opgelegd, heeft voldaan.

'We hebben de nodige inspanningen verricht om te voldoen aan de eisen die aan de tweede tranche zijn gekoppeld en hebben in het rapport duidelijk aangegeven hoe we dit hebben gedaan en wat er nog moet gebeuren', aldus de Curaçaose premier.

In dat kader meldde hij, dat de normering bij overheids-nv’s een feit is. Dit is reeds gepubliceerd in een ministeriële regeling en er zijn brieven gestuurd naar alle entiteiten van de overheid. Hoewel er sprake is van een overgangsregeling van een jaar, heeft de regering de instructie gegeven de normering per 1 juli 2020 door te voeren.

Voor wat betreft de Statenleden en de ministers is er ook al een akkoord en wordt dit ingevoerd vanaf het loon van juli 2020. Over het salaris van ambtenaren moet de regering conform de wet via het CGOA gesprekken voeren met de partners. Ook dit heeft reeds plaatsgevonden en er zijn alternatieven aangeboden, aldus Rhuggenaath.

De minister-president ging gisteren ook in op de voorwaarde van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties om 12,5 procent te korten op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van alle ambtenaren. 'Wat Knops nu beweert dat zij niet hebben gezegd dat de korting van 12,5 procent op alle werknemers moet worden geïmplementeerd, klopt gewoonweg niet. Wie de documenten heeft gezien, heeft zwart op wit zien staan dat deze voorwaarde toepasbaar is op iedereen, met uitzondering van de werknemers met een minimumloon.'

Kabinet Curaçao stemt niet in met Nederlandse steunvoorwaarden voor vrijdag

'Lijkt verdacht veel op de praktijken van de West-Indische Compagnie'


De wijze waarop Nederland Curaçao verschillende voorwaarden wil opleggen zonder enige vorm van dialoog, lijkt verdacht veel op de praktijken van de West-Indische Compagnie (WIC). Dat zei minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren tijdens een persconferentie waarbij zij samen met premier Eugene Rhuggenaath en minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling informatie gaf over de nieuwe voorwaarden van Nederland, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 8 juli 2020.

Camelia-Römer kreeg bijval van de minister-president, die sprak van een ‘U-turn van de emancipatie’ en Martina die het had over ‘moderne rekolonisatie’. Deze reactie volgt op het nieuwste pakket met voorwaarden van Nederland dat afgelopen maandagmiddag in de brievenbus bij Fòrti terechtkwam en dat direct verbonden is aan de derde tranche van liquiditeitssteun aan Curaçao gedurende de coronacrisis.

Tegelijkertijd kwam de eis dat Curaçao voor komende vrijdag in moet stemmen met de nieuwe voorwaarden. Hieraan zal de regering niet voldoen.

Een van de nieuwste voorwaarden is dat Curaçao moet instemmen met de Rijkswet hervormingsentiteit Cariben, waarmee in Nederland een instituut wordt opgericht dat gedurende de periode van zeven jaar alle aspecten met betrekking tot financieel beleid, gouvernementele en economische hervormingen en de verdeling van fondsen aan Curaçao beheert. Het betreft een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen bevoegdheden, bestaande uit drie Europees-Nederlandse experts, benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, dat optreedt op basis van Nederlandse wetten. De gelden voor de landen - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - lopen via dit zbo, maar de hervormingen die op deze landen moeten plaatsvinden - conform eerdere eisen van Nederland in ruil voor liquiditeitssteun - worden gefinancierd op basis van de eigen begroting van de landen.

'De landen blijven verantwoordelijk voor de financiering van de hervormingen', aldus Rhuggenaath. De Rijkswet hervormingsentiteit Cariben geeft de minister van Binnenlandse Zaken in Nederland de bevoegdheid om op de eilanden aanwijzingen te geven en te bepalen welke projecten worden uitgevoerd, welke worden stopgezet en welke worden gefinancierd.

Een andere voorwaarde die nu door Nederland wordt gesteld, is dat het Groeiakkoord wordt ingetrokken en dat Curaçao daarmee ook afstand neemt van de 180 miljoen gulden die het eiland kan lenen om in de economie, het onderwijs en de sociale ontwikkeling te investeren.

Openbaar Ministerie Curaçao: 'Manifesteren is een recht, maar dan wel zonder geweld'

'Onderzoek naar personen die zich tijdens manifestaties 24 en 25 juni schuldig hebben gemaakt strafbare feiten'


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao gelooft in het recht van elke burger om te manifesteren en voor zijn rechten op te komen als het gaat om onderwerpen die relevant zijn voor hem of voor de samenleving. 'Het OM heeft kennis genomen van meerdere vreedzame demonstraties die de laatste dagen hebben plaatsgevonden. Desalniettemin wil het OM, in haar rol als onderdeel van de justitiële keten, de samenleving waarschuwen voor het uit de hand lopen van demonstraties zoals de ongeregeldheden, die plaatsvonden op 24 en 25 juni', zo bericht het OM dinsdag 7 juli 2020.

Op vrijdag 26 juni verschenen 23 personen voor de rechter-commissaris in verband met de beoordeling van de rechtmatigheid van hun aanhouding. Dit vanwege de verdenking van het plegen van strafbare feiten. Het gaat hier om opruiing, brandstichting, plundering (diefstal) en vernieling.

Geconstateerd is dat een aantal manifestanten ervoor gekozen heeft om hun ontevredenheid te uiten door middel van het plegen van één of meerdere strafbare feiten, met alle gevolgen van dien. Het is voor het publiek belangrijk om te weten dat voor deze specifieke strafbare feiten er zware straffen gelden.

Er wordt onderzoek gedaan naar personen die zich tijdens de manifestaties van 24 en 25 juni 2020 schuldig hebben gemaakt aan één of meerdere strafbare feiten. Op dit moment worden videobeelden bekeken en personen geïdentificeerd die strafbare feiten hebben gepleegd. De komende tijd worden er dan ook meerdere aanhoudingen verwacht.

Het OM roept nogmaals mensen op die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit tijdens de manifestaties van twee weken terug, om zich vrijwillig te melden bij de politie. Voor die personen zal gekeken worden naar een passende manier om de zaak af te doen. Degenen die zich niet zelf melden, zullen aangehouden worden. Er zal een strafzaak volgen, die kan resulteren in een fikse straf.

De strafbedreiging voor bijvoorbeeld opruiing (het aanzetten van een ander persoon om een strafbaar feit te plegen), is een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren. Dezelfde straf kan worden opgelegd voor diefstal, waarbij men de toegang tot het weg te nemen goed heeft verschaft door middel van braak of verbreking, of voor diefstal bij gelegenheid van een oproer.

Als het gaat om brandstichting, kan aan degene die daaraan schuldig wordt bevonden een gevangenisstraf tot 12 jaren worden opgelegd.

Personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, krijgen los van een gevangenisstraf, ook te maken met een strafblad, wat op lange termijn negatieve consequenties kan hebben voor de persoon. Vooral jongeren moeten erop bedacht zijn, dat het hebben van een strafblad, het vinden van een baan of deelname aan bepaalde projecten, waarbij een verklaring omtrent goed gedrag nodig is, kan belemmeren.

'Het OM is er niet op uit om manifestaties in de weg te staan. Zoals reeds aangegeven, onderschrijft het OM het recht van elke burger om te manifesteren. Dat moet dan wel gebeuren binnen de kaders van de wet. Het OM wil alleen bijdragen aan de veiligheid en handhaving van de rust voor de Curaçaose gemeenschap waar elke burger op een gezonde en respectvolle wijze voor zijn rechten mag opkomen en waar er respect wordt getoond voor elkaar en voor andermans spullen.'

Oud-premier Schotte van Curaçao moet geld betalen of langer cel in

Schotte moet 1.844.190 Antilliaanse gulden (bijna een miljoen euro) betalen


De rechtbank op Curaçao heeft dinsdag 7 juli 2020 in hoger beroep bepaald dat Gerrit Schotte, de oud-premier van Curaçao, 1.844.190 Antilliaanse gulden (bijna een miljoen euro) moet betalen. Als hij niet betaalt, moet hij drie jaar langer de cel in, aldus persbureau ANP. 

Daarmee is in hoger beroep een straf van bijna twee jaar geleden bevestigd.

De zogenaamde ontnemingszaak is een gevolg van de zaak-Babel. In die zaak werd Schotte veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen van geld. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het geld, en ook meer oneigenlijk verkregen geld, wilde het Openbaar Ministerie terugvorderen. Daarom is een ontnemingszaak gestart. Schotte zit sinds eind 2018 in de gevangenis.

Mogelijk op valreep contract verlengingen SLM-directeuren - Schijn van 'wurgcontracten'

Minister Chotkan belegt Algemene Aandeelhouders Vergadering


De regering en de Raad van Commissarissen (RvC) van de SLM praten vandaag, woensdag 8 juli 2020, op de valreep over het mogelijk verlengen van het arbeidscontract van algemeen directeur Radjesh Radjkoemar en financieel directeur Rachel Kolf Deira. Onder het personeel is er beroering, aldus de Ware Tijd. Niet echt over de eventuele contractverlenging, maar uit vrees dat verlengen van de verbintenis, in de periode waarin de regering demissionair is, veel weg zal hebben van een 'wurgcontract'. 

De directeur van stichting Planbureau, die samen met de regering aandeelhouder is van de SLM, en de directie en RvC van de SLM zijn uitgenodigd voor een Algemene Aandeelhouders Vergadering op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Minister Vijay Chotkan heeft de vergadering laten uitschrijven. Het enige agendapunt is het contract van de beide directieleden.

Op 15 juni werd een WhatsApp-bericht verspreid met de mededeling, dat de regering, nog vóór haar aftreden, een directeur operationele diensten zou benoemen. Dit bericht zorgde voor enige commotie, omdat binnen de SLM deze functie niet bestaat en er sprake zou zijn van een politiek wurgcontract. Volgens het bericht toen zou die functie worden ingevuld door de waarnemend president-commissaris, Faizel Baarn. Hij beweerde echter van niets af te weten, geen ambitie te hebben noch te zijn benaderd. Ook de SLM-directeur en de regering ontkenden de benoeming.

* Een wurgcontract is een contract met daarin voor een der contractspartijen zeer nadelige contractsvoorwaarden. Meestal is er sprake van ongelijkwaardige machtsverhoudingen tussen de partijen, waardoor de sterkere partij, die de contractsvoorwaarden opstelt, de zwakkere partij zijn wil kan opleggen. De term verwijst naar wurging, omdat de zwakkere partij door het contract in zekere zin iedere ademruimte wordt ontnomen. Wurgcontracten kunnen onder omstandigheden illegaal zijn. Met de term kan men doelen op daadwerkelijk illegale contracten. De term wordt echter ook op pejoratieve wijze gebruikt voor contracten die weliswaar juridisch in orde zijn, maar door een van de partijen wordt ervaren als nadelig.

Brunswijk (ABOP): 'Ik wil nu in de uitvoering'

'Om mensen te kunnen helpen moet je in de uitvoering zitten'


De handtekeningen om presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi en vicepresidentskandidaat Ronnie Brunswijk voor te dragen zijn verzameld. De indiening van de kandidatenlijsten zal vandaag, woensdag 8 juli 2020, plaatsvinden in De Nationale Assemblee. 

Brunswijk, die nu nog Assembleevoorzitter is, heeft in gesprek met Asosye-verslaggever Gilles Nasa aangegeven, dat hij nu in de uitvoering wil, zo schrijft Starnieuws. Om mensen te kunnen helpen, moet je in de uitvoering zitten, aldus Brunswijk. In De Nationale Assemblee vindt de controle van het beleid plaats. De politicus merkte op, dat iemand anders op de post geplaatst kan worden, maar er is geen garantie dat de persoon de zaken waarvoor Brunswijk zich sterk maakt, daadwerkelijk zal uitvoeren. Hij verwees naar de periode toen Robert Ameerali namens ABOP het vicepresidentschap bekleedde.

Hij wil zich als voorzitter van de ABOP, naast geheel Suriname, ook richten op het wegwerken van de achterstanden in het binnenland. Door de post van vicepresident kan hij veel meer doen voor mensen dan in de positie van Assembleevoorzitter. Hij benadrukt, dat de post van vicepresident belangrijker is om de noden van de mensen te kunnen verlichten. Daarom kiest hij voor deze positie, want dan weet hij zeker dat zaken daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

Over de kritiek die er is op Brunswijk, dat hij concessiehouder is en niet naar het buitenland kan, omdat hij veroordelingen op zijn naam heeft staan, zei de politicus dat in de democratie iedereen zijn mening mag hebben. Hij voerde aan, dat president Desi Bouterse tien jaar lang president is, terwijl hij ook is veroordeeld. Hij trekt zich niet zoveel aan van de kritiek....

Peruaanse president Vizcarra bekritiseert besluit Congres presidenten en ministers hun immuniteit te ontnemen

'Het is een truc om de parlementaire immuniteit te behouden'

'Ik ben niet bang dat mij de presidentiële immuniteit wordt ontnomen'


De Peruaanse president Martin Vizcarra heeft maandag een door het Congres goedgekeurde hervorming bekritiseerd die presidenten en ministers hun immuniteit ontneemt en zei dat het een rookgordijn was dat was ontworpen om de straffeloosheid te behouden. 

'Het is een truc om de parlementaire immuniteit te behouden', zei Vizcarra, die het Congres ervan beschuldigde ongrondwettelijke methoden te gebruiken om het wetsvoorstel goed te keuren dat ervoor zou zorgen dat het werd verworpen. Het Congres keurde de hervorming zondag 5 juli 2020 in een recordtijd goed, wat bijdroeg aan een initiatief van de regering om de presidentiële en ministeriële immuniteit te beëindigen.

'Ze hebben toestemming gekregen voor een volledig verstoorde immuniteit waar ze de president bij betrekken. Ze willen het Peruaanse volk voor de gek houden', vertelde Vizcarra aan journalisten tijdens een bezoek aan de noordelijke regio Tumbes.

Het congres keurde de hervorming goed uren nadat Vizcarra had aangekondigd, dat hij een referendum zou houden over het beëindigen van de parlementaire immuniteit naast de presidents- en parlementsverkiezingen in 2021. De zet komt nadat sommige politici hebben voorkomen naar de gevangenis te gaan nadat ze voor de rechtbank zijn veroordeeld.

'Ze hebben het verdraaid (het hervormingsvoorstel), er zal zeker iemand naar het Grondwettelijk Hof gaan om het te laten intrekken. Dan zal de parlementaire immuniteit blijven bestaan', zei Vizcarra.

De president heeft hoge waarderingscijfers behouden en heeft momenteel ongeveer 70 procent goedkeuring voor een anti-corruptie-kruistocht. Vizcarra zei dat hij persoonlijk niet bang was voor de gevolgen van het verliezen van zijn immuniteit. 'Als ze iets tegen de president willen, hier ben ik', zei hij. 'Ik ben niet bang dat mij de presidentiële immuniteit wordt ontnomen, omdat ik mijn hele leven als professional en als burger altijd transparant en eerlijk heb gehandeld', zei hij.

Congresspreker Manuel Merino kondigde aan dat de hervorming moet worden geratificeerd door het volgende parlement, dat maandag met de werkzaamheden begint.

(Suriname Mirror/AFP/O'Globo)

Robot luiaard hangt in bomen om bedreigde dieren te bespioneren

'SlothBot omarmt traagheid als ontwerpprincipe'


Het blijkt dat traagheid een deugd is als het gaat om natuurbehoud. Luiaards in Costa Rica inspireerden professor Magnus Egerstedt aan het Georgia Institute of Technology om een nieuw type conserveringsrobot te creëren. 

'SlothBot omarmt traagheid als ontwerpprincipe', zegt Egerstedt. De langzaam bewegende en energiezuinige robot blijft in de bomen hangen en observeert 'dingen die we alleen kunnen zien door maanden of zelfs jaren onafgebroken aanwezig te zijn', vult de professor aan.


Bezoekers van de Atlanta Botanical Garden, VS, kunnen de komende maanden observeren hoe deze nieuwe hightech-tool wordt getest voordat deze het veld betreedt in Zuid-Amerika om enkele van 's werelds meest bedreigde soorten, waaronder kikkers, te redden.


(Suriname Mirror/EuroNews/YouTube/news.gatech.edu)

Twee zonen oud-president Martinelli werden van Panama in Guatemala gearresteerd

Zonen verdacht ruim $ 20 miljoen aan steekpenningen te hebben ontvangen van Braziliaanse bouwgigant Odebrecht

(Bron foto: Twitter)

Twee zonen van de voormalige Panamese president Ricardo Martinelli zijn maandag 6 juli 2020 in Guatemala gearresteerd toen ze probeerden aan boord van een privévliegtuig het land te verlaten. 

Luis Enrique en Ricardo Alberto Martinelli zouden naar Panama zijn vertrokken met stops in El Salvador en Nicaragua, aldus de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken Vinicio Pacheco.


Hij zei dat er een internationaal bevel van Interpol was voor hun arrestaties wegens samenzwering om geld wit te wassen. Beide worden door de Panamese regering gezocht, omdat ze naar verluidt meer dan $ 20 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht.

De regering had oorspronkelijk in 2017 om hun arrestatie verzocht. De afgelopen dagen circuleerde het bericht, dat ze van plan waren terug te keren uit angst voor het coronavirus. Ze hebben elke illegale activiteit ontkend.

'We vertrouwen erop dat de juridische situatie van de gebroeders Martinelli in de Guatemalteekse republiek zo snel mogelijk zal worden opgelost, zodat ze het proces van hun terugkeer naar Panama kunnen voortzetten om de processen waarvoor ze zijn aangehaald, te begeleiden', aldus de familie Martinelli  maandag in een verklaring.De broers waren in 2018 opgepakt in Florida om immigratieredenen, maar werden voor elk vrijgelaten na een borgbetaling van elk $ 1 miljoen.

Ricardo Martinelli, die van 2009 tot 2014 regeerde, werd in de Verenigde Staten en Panama meer dan twee jaar vastgehouden op beschuldigingen van politieke spionage en misbruik van openbare middelen. Een rechtbank vond hem in 2019 niet schuldig en werd vrijgelaten.

(Suriname Mirror/La Jornada/The Associated Press/DW/Twitter)

Spaanse Ministerraad keurt uitlevering aan Peru goed van oud-opperrechter Hinostroza

Hinostroza beschuldigd van betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad


De Spaanse Raad van Ministers heeft de uitlevering van ex-opperrechter Cesar Hinostroza aan Peru goedgekeurd, zo werd dinsdag 7 juli 2020 gemeld. De Peruaan, tegen wie een onderzoek loopt naar onder andere illegale sponsoring, zal naar verwachting binnen twee tot zes maanden in Peru arriveren. 

De voor deze uitlevering goedgekeurde misdaden zijn beïnvloeding van handel, onverenigbare onderhandeling en illegale sponsoring, maar van criminele organisaties.In Lima verwelkomt de Peruaanse regering het besluit van de Spaanse Ministerraad. Hinostroza herhaalt zijn asielverzoek aan het Europese land, dat in eerste instantie is afgewezen. De voormalige Peruaanse rechter heeft echter beroep aangetekend om zijn verblijf te verlengen en te proberen in Spanje te blijven. In dit verband bevestigde de Peruaanse premier Vicente Zeballos, dat de Spaanse Ministerraad 'de uitlevering van Cesar Hinostroza heeft toegestaan ​​- die wordt onderzocht in de zaak Los Cuellos Blancos del Puerto.'

Zoals bekend, wordt de voormalige hoogste rechter Cesar Hinostroza door het Peruaanse Parket beschouwd als het hoofd van de  Los Cuellos Blancos del Puerto, een groep gevormd door magistraten van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, met als doel controle uit te oefenen op de instanties die verantwoordelijk zijn voor de rechtsbedeling, om illegale uitkeringen te verkrijgen.


Hinostroza is betrokken bij een reeks audio-opnames die in juli 2018 zijn uitgebracht door Panorama TV-show en onderzoeksjournalistieksite IDL-Reporteros. In de onethische gesprekken biedt en accepteert de voormalige rechter gunsten aan en van de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) leden en andere functionarissen. Deze corrupte acties werden fel bekritiseerd door de meeste Peruanen, waaronder president Martin Vizcarra.In oktober 2018 keurde het Peruaanse Congres goed, dat Hinostroza zou worden ontslagen, tien jaar lang geen openbaar ambt zou bekleden en Hij werd er ook van beschuldigd de misdaden van illegale sponsoring, beïnvloeding van leugens en onverenigbare onderhandeling te hebben gepleegd.

Opgemerkt moet worden, dat de rechterlijke macht - in juli 2018 - een verzoek heeft goedgekeurd om Hinostroza te verbieden het land te verlaten. De ex-rechter verliet de Inca-natie echter op 7 oktober van hetzelfde jaar via een grenscontrolepunt in het noorden van de regio Tumbes. Op 17 oktober heeft de gerechtelijke afdeling een huiszoekingsbevel en een internationaal aanhoudingsbevel tegen de ex-rechter van het Hooggerechtshof, Hinostroza, uitgevaardigd, na een verzoek tot preventieve detentie van het Openbaar Ministerie. Twee dagen later bevestigde president Vizcarra de arrestatie van de ex-magistraat in Madrid.

In december 2018 heeft Spanje een asielverzoek van de ontslagen rechter afgewezen. Deze beslissing versterkte het uitleveringsverzoek van Peru. Op 11 april vorig jaar heeft het Spaanse nationale Gerechtshof Hinostroza met voorzorgsmaatregelen vrijgelaten. Hinostroza mag het Europese land niet verlaten, moet zijn woonplaats op Spaans grondgebied hebben en moet onder andere tweemaal per week voor de rechter verschijnen. Op 23 september bevestigde het Spaanse Gerechtshof in Madrid zijn uitlevering voor de misdaden van illegale sponsoring, beïnvloeding van leugens en onverenigbare onderhandelingen.


(Suriname Mirror/Andina/Twitter/YouTube)

Drie fotografen gearresteerd tijdens verslaglegging protesten in Medellín, Colombia

Fotografen bij arrestatie door agenten mishandeld


Op 15 juni arresteerde de politie de fotografen Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño en Juan Pablo Herrera, volgens Londoño die dinsdag 7 juli 2020 via de telefoon met het CPJ sprak en Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) in Bogota.

Het incident gebeurde toen de drie een anti-regeringsprotest vastlegden in de westelijke Colombiaanse stad Medellín, zei FLIP in een verklaring.


Agudelo, 22, Londoño, 18, en Herrera, 18, zijn lid van de journalistencollectieven Periferia Prensa, AquiNoticias en Ab_zurdo, en plaatsen ook foto's op het Instagram-account ab zurdo, volgens de verklaring van FLIP en Londoño.Terwijl ze tientallen demonstranten arresteerde, omdat ze gebouwen met graffiti zouden hebben beklad, hield de politie ook de drie fotografen vast, ook al vertelden ze de officieren dat ze journalisten waren, vertelde Londoño aan het Committee to Protect Journalists, CPJ.

Hij zei dat hij en de andere twee journalisten persreferenties droegen, maar dat ze die verloren tijdens het gevecht met de politie, en dat ze werden opgepakt met de andere demonstranten. Londoño zei, dat tijdens de arrestaties een officier hem aan zijn haar sleepte en hem op de grond gooide en dat een andere officier Agudelo met zijn knuppel sloeg. Hij zei dat Herrera ook ruw werd behandeld door de politie, maar geen details verstrekte.

Londoño beschreef de politie als 'totaal uit de hand'.

Verschillende journalisten die ook in het protest werden vastgehouden, werden kort daarna vrijgelaten, aldus FLIP. Londoño zei dat de drie journalisten naar een afdeling van het kantoor van de federale procureur-generaal in Medellín werden gebracht, waar ze 's nachts werden vastgehouden en dat ze strafrechtelijk vervolgd konden worden wegens vandalisme. Hij zei dat ze de volgende dag zonder aanklacht werden vrijgelaten, maar elk 932.320 peso (255 dollar) opgelegd kregen, omdat ze Medellín's coronavirus lockdown hadden geschonden, ook al zijn journalisten vrijgesteld van de regels, volgens het regeringsbesluit.

Op Twitter zei de burgemeester van Medellín, Daniel Quintero, dat de acties van de politie zouden worden onderzocht.


Generaal Eliecer Camacho, hoofd van de politie van Medellín en omgeving, bereikte CPJ en bevestigde dat het incident met betrekking tot Agudelo, Londoño en Herrera wordt onderzocht. Hij gaf geen commentaar op de beschuldiging van Londoño van wrede behandeling door de politie en betwistte de bewering van de journalisten dat ze zichzelf als pers identificeerden.

(Suriname Mirror/Committee to Protect Journalists/Twitter)

Zeker zeven mensen gedood door ontploffende tankwagen bij Pueblo Viejo, Mexico

Mensen tappen brandstof uit van weg geraakte tankwagen, die plots ontploft


In het noorden van Colombia is maandag 7 juli 2020 een gruwelijk ongeluk gebeurd. Een tankwagen raakte van de weg, waarna een menigte zich rondom de wagen had verzameld om brandstof af te tappen. 

Op dat moment ontplofte de wagen, waardoor ten minste zeven mensen om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond.Het ongeluk gebeurde op een weg in de buurt van Pueblo Viejo, in het noorden van Colombia. Een tankwagen raakte van de weg en kantelde, volgens de lokale politie vermoedelijk, omdat de chauffeur achter het stuur in slaap was gevallen. Dat melden lokale media.De tankwagen trok al gauw aandacht van lokale bewoners, die met emmers en slangen probeerden benzine uit de wagen te halen. Op beelden op social media is te zien hoe een grote menigte zich rond de gekantelde tankwagen verzameld heeft als de wagen ontploft. Zeker zeven mensen zijn bij die ontploffing om het leven gekomen. Meer dan veertig anderen zijn bij het ongeluk gewond geraakt. Sommigen hebben ernstige brandwonden, waardoor gevreesd wordt dat het dodental nog verder op kan lopen.

De lokale autoriteiten melden dat de politie had gewaarschuwd voor ontploffingsgevaar.

(Suriname Mirror/El Tiempo/Radio Nacional/Twitter/El Heraldo)

Afrikaanse 'killer bee' - Braziliaanse bij - hyperagressief door toedoen Europese voorouder

Geafrikan- iseerde honingbij het resultaat van een mislukt genetisch experiment


De soort is berucht om zijn agressie. En nu weten we waar dit driftige gedrag vandaan komt. De geafrikaniseerde honingbij wordt vaak aangeduid als ‘killer bee’. En die bijnaam heeft hij niet voor niets. De beestjes hebben een vrij negatieve reputatie doordat ze heel agressief kunnen zijn. Een boze zwerm heeft dan ook al meerdere mensen het leven gekost, ook in Suriname. 

Maar, waarom is de killer bee zo agressief? Onderzoekers zochten het uit.

De geafrikaniseerde honingbij is eigenlijk het resultaat van een genetisch experiment dat fout is gegaan. Braziliaanse onderzoekers importeerden een Zuid-Afrikaanse ondersoort en kweekten ze in de jaren vijftig met Europese afgeleide honingbijen. Het idee was om een betere subtropische variant te ontwikkelen. Maar toen ontsnapten er per ongeluk een aantal. En deze ontsnapte bijen paarden vervolgens onverhoopt met de lokale bijen. Het resulteerde in een nieuw soort bij waar eigenlijk niemand op zat te wachten.


'De resulterende bijen hadden een invasief karakter en waren heel agressief,' legt onderzoeker Amro Zayed uit. 'Veel erger dan de Europese honingbijen die destijds door Noord- en Zuid-Amerikaanse imkers werden gebruikt.' Waar deze agressiviteit vandaan kwam was een groot raadsel. 'De genetica die deze hyperagressie veroorzaakte was niet goed bekend. Maar, de heersende theorie luidde dat de geafrikaniseerde honingbij agressief was, omdat de Zuid-Afrikaanse bijen dat waren.'

Meer over agressie in de ‘killer bee’ 
Agressie in de soort houdt in dat geafrikaniseerde honingbijen sneller overgaan tot een aanval. Bovendien vallen ze dan ook meteen in grotere zwermen aan. Het gif is overigens niet krachtiger dan dat van andere bijensoorten. Wel zal iemand die aangevallen wordt vaker door de ‘killer bee’ worden gestoken. En dat kan fataal kan zijn, zeker wanneer iemand ook nog eens allergisch is. 

De nieuwe kolonies wisten zich in rap tempo uit te waaieren. Zo verspreidde de geafrikaniseerde honingbij zich niet alleen over Brazilië, maar ook over Zuid-Amerika, Midden-Amerika en, in 1990, over de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.

Tegenwoordig hebben ze de Europese afgeleide honingbij in Brazilië volledig vervangen. Bovendien zijn ze de meest voorkomende honingbij van Noord-Argentinië tot het zuiden van de Verenigde Staten geworden. Dit succes heeft te maken met verschillende factoren. Allereerst zijn ze afkomstig uit een tropisch gebied. Het betekent dat ze in deze klimaten beter gedijen dan hun Europese tegenhangers. In tropische gebieden waar beide soorten naast elkaar leven, kan de geafrikaniseerde honingbij de Europese honingbijen dan ook gemakkelijk wegconcurreren.

Bovendien zwerven geafrikaniseerde honingbijen meer en zullen zich daarom ook sneller over een groot gebied kunnen verspreiden. De genetisch gemanipuleerde bij komt nu dus op veel plekken voor, waar hij soms in het vaarwater belandt van nietsvermoedende mensen. In de Verenigde Staten zijn geafrikaniseerde honingbijen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een à twee doden per jaar.

Om te bepalen waar de hyperagressie van de geafrikaniseerde honingbij vandaan komt, besloten de onderzoekers een experiment uit te voeren. Ze verzamelden 116 Braziliaanse geafrikaniseerde honingbij-kolonies en lieten een zwart leren balletje een aantal minuten voor de ingang van de bijenkorf zwaaien om een reactie uit te lokken (bekijk de video hier). Veel bijen vlogen agressief op het balletje af en staken direct. 'Sommige kolonies staken de bal wel negentig keer of meer per minuut', vertelt onderzoeker Samir Kadri. 'We besloten het genoom van de meest agressieve kolonies te sequencen. Vervolgens vergeleken we de genomen van de meest en minst agressieve kolonies om mutaties te ontdekken die verband houden met hun verschillende gedragingen.'

De onderzoekers kwamen erachter dat de meest defensieve kolonies meer verwant waren aan Zuid-Afrikaanse honingbijen. Maar, na het sequencen van de genomen ontdekte het team, dat de meest agressieve exemplaren verwant waren aan West-Europese bijen. Het betekent dat de agressiviteit in geafrikaniseerde honingbij mede is bewerkstelligd door een Europese voorouder. Al is het voornamelijk de beroerde mix die telt. 'De vermenging van de twee honingbij-ondersoorten heeft uiteindelijk tot de hyperagressie geleid die we in deze invasieve soort terugzien', aldus Zayed.

Hoewel de bevindingen uit de studie antwoord geven op een prangende vraag, laten de onderzoekers het onderwerp nog niet los. Vervolgonderzoek moet namelijk uitwijzen hoe het DNA van deze twee ondersoorten de agressieve afweerreactie precies beïnvloedt.

(Suriname Mirror/Scientias)

Slavin (61) bevrijd uit berging Braziliaanse schoonheidsconsultante

(Bron foto's: Ministério Público do Trabalho)
Vrouw onder meer slachtoffer van mishandeling en psychische folteringen


In een residentiële buitenwijk van Sao Paulo is een 61-jarige vrouw gered uit een situatie die volgens de Braziliaanse justitie vergelijkbaar was met slavernij. De huishoudster woonde in een berging zonder douche en toilet, sliep op een bank, was voor eten en andere eerste levensbehoeften afhankelijk van buren en had de afgelopen 22 jaar geen dag vrij. 

In Brazilië is geschokt gereageerd op het nieuws. Vooral ook, omdat de 61-vrouw werkte voor Mariah Corazza Barreto Ustundag (29), een leidinggevende bij cosmeticaproducent Avon. Ze bewoonde de naast de berging gelegen villa met haar echtgenoot (36) en moeder Sonia Regina Corazza, een bekende schoonheidsspecialiste en consultante in het schoonheidsproductenwereldje. Zij is de eigenaar van het riante pand in de wijk Alto de Pinheiros aan de westkant van de stad. Dat werd nota bene te koop gezet nadat de familie was verhuisd zonder de huishoudster daarvan op de hoogte te stellen.


Mariah Corazza Barreto Ustundag werd gearresteerd, maar kwam vrij na betaling van een borgsom van omgerekend zo'n 350.000 euro. Ze is aangeklaagd voor het uitbuiten van een werknemer in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met slavernij, het niet verlenen van hulp en het achterlaten van een wilsonbekwaam persoon.

Volgens de Arbeidsinspectie was de vrouw onder meer het slachtoffer van mishandeling en psychische folteringen. Haar echtgenoot is ook aangeklaagd.


De aanklagers eisen een schadevergoeding van maar liefst 1 miljoen Braziliaanse real (ruim 165.000 euro) voor de huishoudster en een boete van 300.000 real (ongeveer 50.000 euro) die de beklaagden moeten betalen aan de Braziliaanse staat. Daarnaast hangt de familie nog acht jaar cel boven het hoofd.

Avon ontsloeg Mariah Corazza Barreto Ustundag op staande voet en beloofde psychologische hulp te regelen voor het slachtoffer en de huur van een door haar gekozen woning te zullen betalen alsook de aankoop van huishoudelijke spullen.

De 61-jarige vrouw werkte sinds 1998 voor het gezin, maar verdiende met 300 real (50 euro) per maand nog minder dan het minimumloon van 1.045 real (172 euro). Ze bleek sinds februari geen salaris meer te hebben gekregen en ontving de afgelopen 22 jaar evenmin de verplichte 13e maand. De aanklager eiste onmiddellijke betaling van het bedrag dat overeenkomt met een minimumloon per maand tot de definitieve uitspraak in de zaak. Het bepaalde ook de vrijgave van drie termijnen van werkloosheidsverzekering voor het slachtoffer, evenals de vrijgave van het op de villa gelegde beslag voor toekomstige betaling van arbeid en vergoedingen.

De huishoudster werd ontdekt nadat verscheidene mensen haar situatie hadden aangekaart bij de Arbeidsinspectie. Uit onderzoeksdocumenten blijkt, dat de vrouw al maanden geen toegang meer had tot de hoofdwoning, op een bank sliep en een emmer als toilet moest gebruiken. Ze was voor voedsel en andere eerste levensbehoeften afhankelijk van een buurman en had geen werkvergunning. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt. De autoriteiten willen dat de naam van de vrouw geheim blijft.

De aanklagers vinden het ‘ongelofelijk dat de beklaagden zelfs na ruim 20 jaar geen enkele empathie tonen’ met het slachtoffer. 'Na jaren van mishandeling lieten ze het slachtoffer achter zonder haar te vertellen dat ze verhuisden’, verklaarden arbeidsaanklager Alline Pedrosa Oishi Delena en federale aanklager Joao Paulo Dorini. 'Ze had geen ander alternatief in haar leven dan het dienen van de familie als een manier om te overleven.'

De zaak van de 61-jarige huishoudster is niet het enige geval van slavenarbeid in Brazilië. Vorig jaar ontdekten Braziliaanse arbeidsinspecteurs 1.054 arbeiders die werkten in omstandigheden vergelijkbaar met slavernij. De afgelopen 25 jaar waren ruim 54.000 mensen in het land het slachtoffer van slavenarbeid.

(Suriname Mirror/Reuters/7sur7/Daily Mail/Twitter/JM Online)