zondag 21 augustus 2016

Den Blauwvinger: President Bouterse misbruikt democratische wetgeving voor 'ondemocratisch' handelen

COLUMN: Even een wet wijzigen en Bouterse en zijn NDP kunnen verder 'dictaturen'

Democratie, wetgeving en oppositie staan democratische dictatuur en dictatoriaal handelen toe ten gunste van één individu

21-08-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Amnestiewet 1980.
Gewijzigde Amnestiewet april 2012 (WET van 5 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 19 augustus 1992, houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenen van 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, bepaalde hierin omschreven strafbare feiten hebben begaan (“Amnestiewet 1989") (S.B. 1992 no. 68).
Artikel 148 Grondwet (De Regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de Regering in concrete gevallen aan de Procureur-Generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging.).
Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (Wet van 22 februari 2005 tot regeling van terugroeping van volksvertegenwoordigers, zoals bepaald in artikel 68 lid 1 aanhef en onder c van de Grondwet van de Republiek Suriname en artikel 6 lid 1 aanhef en onder c artikel 20 lid 1 aanhef en onder c van de Wet Regionale Organen (Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers.).
Wet van 17 augustus 2016 houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee.

Nieuwe vermeende Terugroepwet democratisch tot stand gekomen
Er is veel over geschreven en gezegd, de nieuwe Terugroepwet. President Bouterse, de coalitie en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons hebben de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers op slinkse wijze gewijzigd in feitelijk een geheel nieuwe wet. Hierdoor kunnen de dissidenten, nog steeds leden van de Pertjajah Luhur, en rechtsgeldig teruggeroepen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan gewoon op hun pluche in de vergaderzaal van het parlement blijven zitten en vergroot de coalitie haar meerderheid. Een succes voor de coalitie en haar baas Bouters. Zij hebben simpelweg op democratische wijze gebruikt gemaakt van hun recht en vooral van een meerderheid in De Nationale Assemblee, aangevoerd en gestuurd door de voorzitster van het parlement om een geheel nieuwe Terugroep in sneltreinvaart door het parlement te jagen. Uitgesproken vonnissen in diverse rechtszaken inzake de terugroeping van Sapoen en Chitan blijken nu niets waard meer te zijn. De meer importante Anti-Corruptiewet laat echter nog steeds op zich wachten. Uiteraard, de dictatuur van de democratie zit niet te springen op behandeling van die wet. Maar, wat let de dictatuur om ook die ontwerpwet dusdanig te verkrachten, dat zij geen kracht meer heeft? Werk aan de winkel voor de oppositie...


Het volgende Harry Houdini-kunstje van Bouterse
Wat let Bouterse om via zijn coalitie de Grondwet dusdanig te veranderen, dat hij voor het leven wordt benoemd als president? Dan blijft hij onschendbaar, dan blijft hij uit handen van Justitie en politie en de Amerikaanse justitiële autoriteiten (!). Gaat dat het volgende kunstje van de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces worden, na gebruik in zijn functie van president van het land van artikel 148 van de Grondwet, om dat proces te traineren en zijn strafvervolging te voorkomen? Zijn al die inspanningen van de hoofdverdachte trouwens feitelijk niet een schuldbekentenis van een zenuwachtige in een hoek gedreven man met het bloed van 15 slachtoffers aan zijn handen? Immers, waarom anders niet gewoon het proces voortgang doen laten vinden? Neen, de baas vreest een veroordeling.

Nauwelijks sprake van krachtige oppositie
We wachten af op het volgende Houdini-kunstje van Bouterse. In ieder geval heeft hij met zijn nieuwe Terugroepwet een nieuw succes behaald. De oppositieleden van de VHP, NPS, ABOP en Pertjajah Luhur zitten aangeslagen en vernederd op hun stoelen in 's lands vergaderzaal. Ze balen van het kunstje dat ze is geflikt door de coalitie, Bouterse en Geerlings-Simons. Maar, ze kunnen nog zo balen nog zo hard schreeuwen om hun ongenoegen over de gang van zaken rond de gewijzigde Terugroepwet te uiten, feit is dat ze geen poot hebben om op te staan en dat weten ze. Het is de democratie die op vileine wijze door diezelfde democratie om zeep is geholpen. Het is nu eenmaal de oppositie die steeds weer het onderspit delft in het parlement door haar minderheid. De coalitie-meerderheid geeft die coalitie een niet te onderschatten macht. Een macht die neigt naar dictatuur, een macht veroorzaakt door falende partijen op weg naar en tijdens de verkiezingen van 25 mei 2015 en na de verkiezingen. Er is nauwelijks sprake van echte oppositie. Neen, de oppositie loopt liever weg uit de vergaderzaal, weg van haar verantwoordelijkheden naar haar kiezers toe. Dat is geen oppositie voeren, dat is laf gedrag en gedrag dat lijkt op angst voor een confrontatie met de coalitie.

Het wordt tijd, dat...
Het wordt tijd, dat de oppositie stopt met schreeuwen en jammeren.
Het wordt tijd, dat de oppositie krachten gaat bundelen met andere oppositionele partijen in het maatschappelijk veld en gezamenlijk een krachtig inhoudelijk oppositioneel geluid gaat laten horen tegen de regering Bouterse-II en het door haar gevoerde wanbeleid.
Het wordt ook eens tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de zogenoemde volkspresident en zijn regeerteam. Het zijn immers de burgers die het zwaarst worden getroffen door het wanbeleid van de regering Bouterse-II.
Het wordt tijd voor meer en grotere vakbondsacties, ondersteund door alle oppositionele krachten in het maatschappelijk veld.
Het wordt tijd, dat gedweeë, meegaande, oppositionele passiviteit plaats maakt voor actie.

Suriname lijkt tevreden met Bouterse-II
Maar, daar ziet het allemaal niet naar uit. Suriname is kennelijk toch content met Bouterse en zijn team. De oppositie, een paar bonden en een actiegroepje zijn de enigen die iets van zich laten horen. Maar, het zijn en blijven jammerende kleine keffertjes die geen idee hebben hoe ze Bouterse en zijn regering het beste kunnen aanpakken. Met iedere keer schreeuwen en jammeren over het gevoerde beleid van de regering en de vileine acties van Bouterse en zijn clan schiet je niets op. De meerderheid regeert en die meerderheid is de coalitie, de NDP en dus president Bouterse. Zoetjesaan is Suriname de weg van dictatuur ingeslagen en alle oppositionele krachten lijken machteloos toe te zien. Wordt de oppositie nog wakker geschud of kan Suriname, mede dankzij een passieve oppositie, nog vier jaren regering Bouterse-II en wanbeleid tegemoet zien?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 augustus 2016
Amsterdam-Paramaribo