zaterdag 30 september 2017

Misiekaba, fractieleider NDP: 'Begrotingstekort is aan hoge kant, we zullen daar harde noten over kraken met regering'

'Geloof me, het laatste woord hierover is nog niet gezegd'


'Het begrotingstekort is aan de hoge kant. We zullen daar harde noten over kraken met de regering', kondigt André Misiekaba, fractieleider van de NDP aan, aldus Starnieuws zaterdag 30 september 2017.

'1.4 miljard Srd is aan de hoge kant. Geloof me, het laatste woord hierover is nog niet gezegd.'

Op de ontwerpbegroting is een tekort van Srd 1.4 miljard aangegeven. De regering heeft uitgerekend, dat haar inkomsten afgerond Srd 7.2 miljard zal bedragen. Maar, voor haar uitgaven heeft zij meer dan Srd 8.6 miljard nodig. De Srd 7.2 miljard zal worden opgebouwd uit eigen middelen en Srd 1.6 miljard uit leningen en schenkingen.

Asiskumar Gajadien van de VHP stelt, dat het tekort met de leningen erbij opgeteld Srd 3 miljard bedraagt.

'Vorig jaar zijn we begonnen met een proces waarbij we de regering hebben gezegd: ‘begroot zonder lucht voor ons. En wanneer je gaat lenen laat het duidelijk zijn waar en waarvoor je gaat lenen’. We weten dat door het proces waarin we nu zijn niet kunnen gaan naar een tekort van nul procent, maar ik denk dat Srd 1.4 miljard nog aan de hoge kant is', geeft Misiekaba aan.

'We hebben jarenlang met veel lucht begroot en als de regering gaat lenen, willen we weten hoe, waar en onder welke voorwaarden. Het laatste woord over die begroting is nog niet gezegd.'

De Jaarrede die waarnemend president Ashwin Adhin heeft gepresenteerd, ervaart Misiekaba als inspirerend. 'Het is duidelijk tot uiting gekomen dat de economie herstellende is. Voor mij is dat het allerbelangrijkste nieuws dat ik uit de jaarrede haal.' Misiekaba is ingenomen met de plannen op het gebied van huisvesting. Dat is een sector waar hij zich hands on voor inzet. Als het aan hem ligt, kan het buitenlands beleid wat ruimer worden aangepakt. Er liggen bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden voor Surinamers in de relatie met China, stelt Misiekaba.

'Het wordt in elk geval een intensief jaar in het parlement. De regering komt met meer dan twintig wetten en wij hebben ook wetten in te dienen. Maar, we gaan ervoor. We zijn ervoor geroepen.'

Regering wil onderhandelingen met Alcoa uiterlijk december 2017 afronden

Over overname Afobaka waterkrachtcentrale komen nadere afspraken over stroomlevering

 
De onderhandelingen met de multinational Alcoa wil de regering uiterlijk december 2017 afronden. Er zullen verschillende aparte overeenkomsten gesloten worden. Waarnemend president Ashwin Adhin deelde tijdens de Jaarrede vrijdag mee, dat over de overname van de Afobaka waterkrachtcentrale nadere afspraken gemaakt zullen worden over de stroomlevering tussen partijen. Dit bericht Starnieuws zaterdag 30 september 2017.

Ook de milieu-overeenkomsten tussen Alcoa en Suriname werden aan de orde gesteld door Adhin. Het gaat om de opruiming van milieuschadelijk afval en de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden.

'Ik kan u verder mededelen, dat voor wat betreft de Paranam-faciliteit, inclusief haven, eerst de environmental cleanup comform de overeenkomsten ter zake zal worden gepleegd door de Suralco', stelde Adhin.

Over het overleg met Alcoa/Suralco, ter afwikkeling van haar activiteiten in Oost-Suriname, zijn de onderhandelingsteams in afronden fase van overleg en over de formulering van een hoofdovereenkomst ter definitieve beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst ultimo december 2019.

Over de ontwikkeling van de bauxietvoorraden in het Bakhuisgebied in West-Suriname, zal eveneens een conceptovereenkomst worden aangeboden aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.

Domeinbeheer Curaçao wil volledig herstel vuurtoren op Klein Curaçao

Fase 1 restauratie is afgerond, fase 2 start begin 2018


Volledig herstel van de vuurtoren op Klein Curaçao, dat is het plan van Domeinbeheer, die de verantwoorde instantie is voor de restauratie. Inmiddels heeft fase 1 reeds plaatsgevonden: het dak is vernieuwd en zijn er nieuwe dakpannen geplaatst. 

Ook is de tussenvloer tussen de twee woningen helemaal vernieuwd. Fase 2 zal begin volgend jaar aanvangen. Uiteindelijk zal een volledige restauratie van het geheel plaatsvinden; de beide woningen zullen hersteld worden en ook de toren.

De vuurtoren is overheidseigendom, aldus het Antilliaans Dagblad.

Project justitiële modelrichtlijnen voor seksuele misdrijven in het Caribisch gebied

'Seksueel geweld tegen vrouwen, meisjes en jongens in regio blijft belangrijk probleem'


Juristenland Curaçao was de afgelopen dagen actief in de ‘CaribbeanAssociation of Judicial Officers (Cajo) 5th Biennial Conference’, die dit keer op Curaçao georganiseerd is. Hoogtepunt was de lancering van het project dat modelrichtlijnen geeft voor seksuele misdrijven in het Caribisch gebied.  Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 30 september 2017.

Het model geeft internationaal geaccepteerde richtlijnen met ‘best practices’ over hoe om te gaan met seksuele misdrijven en met aangevers van seksueel misbruik en kwetsbare getuigen, onder wie kinderen.

Bij de lancering gaf Maureen Rajnauth-Lee, rechter bij het Caribische gerechtshof, Caribbean Court of Justice (CCJ), een speech. Daarin benadrukte ze, dat binnen de Caribische gemeenschap en samenwerking, Caricom, vooruitgang is geboekt met betrekking tot gelijke juridische behandeling van zowel mannen als vrouwen, maar dat seksueel geweld tegen vrouwen, meisjes en jongens een belangrijk probleem blijft.

Curaçao Ports Authority, Kompania di Tou Kòrsou en Guangdong Zhenrong Energy tekenen MoU

Intentie om als CPA, KTK en GZE met elkaar op verschillende terreinen samen te werken

 
Curaçao Ports Authority (CPA), Kompania di Tou Kòrsou (KTK) en Guangdong Zhenrong Energy (GZE) hebben donderdagmiddag een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) getekend, waarin partijen de intentie hebben geuit om met elkaar op verschillende terreinen samen te werken.

In de door partijen getekende MoU hebben CPA, KTK en GZE onder meer afgesproken, dat zij met elkaar de nodige informatie zullen uitwisselen die nodig is om er verzekerd van te zijn dat de diensten die CPA en KTK thans leveren, tevens zullen voldoen aan de benodigde capaciteiten van GZE.

De overeenkomst regelt verder dat maritieme operaties en activiteiten binnen de haven onderhevig zijn aan de huidige wetgeving en aan door CPA op te stellen regels en voorwaarden, aldus vandaag, zaterdag in 30 september 2017 het Antilliaans Dagblad.

Sehos-directie pleit voor aanstelling speciale 'marktmeester' voor gezondheidszorg Curaçao

'Marktmeester' moet soepele overgang naar geïntegreerde zorg mogelijk maken


De directie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) pleit voor de aanstelling van een speciale 'marktmeester' voor de gezondheidszorg. Deze regulator moet een soepele overgang naar geïntegreerde zorg, waarin meer ruimte is voor marktwerking, mogelijk maken, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 30 september 2017.

De speciale marktregulator zou moeten toezien op de naleving van de spelregels van de vraaggerichte zorg en op de regulering van de prijzen.

'Zoals Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten de tarieven voor water en elektriciteit vaststelt - en niet Aqualectra zelf, is het wenselijk dat de vergoedingen in de zorg door een onafhankelijk bureau worden bepaald', zegt medisch directeur Franke Scheper van het Sehos, die aangeeft dat er bij de huidige transformatie naar een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf behoefte is aan onafhankelijk toezicht.

Regering richt een 'Sportfonds voor Topsport in Suriname' op

'Internationale resultaten topsport hebben uitzonderlijke diplomatieke betekenis'


De regering zal een 'Sportfonds voor Topsport in Suriname' oprichten. Waarnemend president Ashwin Adhin zei bij de presentatie van de Jaarrede gisteren in De Nationale Assemblee, dat naast algemene aandacht voor sport, bijzondere beleidsaandacht aan topsport moet worden besteed. 

'De topsport heeft in elk land bij het behalen van internationale resultaten uitzonderlijke diplomatieke betekenis voor dat land en dat geldt ook voor Suriname. Hierdoor zal de aandacht voor Suriname vanuit de wereld in belangrijke mate vergroot worden', stelde Adhin.

Naast de bijdrage die hier en daar geleverd wordt door de private sector aan de financiering van topsport, ligt bij de regering ook een verantwoordelijkheid, benadrukte de bewindsman.

De regering is van plan voor de financiering van topsport parastatale bedrijven een bijdrage te doen laten leveren aan het op te richten ‘Sportfonds Topsport in Suriname’.

NPS-voorzitter Rusland: 'Het volk is in armoede gedompeld'

'De ogen van de mensen zijn opengegaan en ze weten dat ze bedrogen zijn bij de verkiezingen'


'De senioren in het land verdienen beter'NPS-voorzitter, Gregory Rusland, zei gisteravond in partijcentrum Grun Dyari tijdens het 71-jarig bestaan van de partij dat het volk in armoede is gedompeld. Hij vroeg extra aandacht voor de jongeren en senioren. Hij stelde, dat minister Robert Peneux te veel vanuit een machtspositie zaken wil doordrukken, maar zonder harmonie met leerkrachten zal de kwaliteit van het onderwijs niet verbeteren. 

De jarige partij legde eerder op de middag kransen bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel, die premier en voorzitter van de NPS was. De ceremonie vond in kleine kring plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Rusland zei, dat de oprichters van de partij blij zouden zijn dat het land soeverein is, maar zouden huilen over de situatie in het land. De mensen hebben het zo moeilijk, dat ze afhankelijk zijn geworden van voedselpakketten. Hij merkte op, dat de NPS in moeilijke tijden ook pakketten heeft verstrekt, maar er is gezorgd voor ontwikkeling. Het volk kon voor zichzelf zorgen, maar nu worden de mensen afhankelijk gemaakt van pakketten om stemmen te kunnen winnen.

(Bron foto: NPS)
Volgens de politicus zijn de ogen van de mensen intussen opengegaan en weten ze dat zij bedrogen zijn bij de verkiezingen. Rusland bleef stilstaan bij het onderwijs dat een belangrijk middel is om ontwikkeling te brengen. Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld om goed onderwijs te genieten. Hij haalde aan, dat de minister van Onderwijs, Wetenschap een Cultuur  continu in gevecht is met leerkrachten. Op deze manier zijn de mensen niet gemotiveerd om zich in te zetten. De regering dient condities te creëren opdat het onderwijs niet ontregeld raakt. Er is zelfs onduidelijkheid over de leermethoden die gebruikt worden. Rusland merkte op dat de jongeren in het land beter verdienen. Onderwijs dient goed te zijn en afgestemd op de maatschappelijke behoefte.

Hij voerde ook aan, dat de senioren in het land het beter verdienen. Hun pensioen is enorm in waarde gedaald door de devaluatie van de Srd. Het is voor Rusland onacceptabel, dat er geen waardevast pensioen is. De mensen hebben hard gewerkt, terwijl het geld enorm in waarde is gedaald. Hier moet verandering in komen.

Over de presentatie van het beleid van komende jaar in de Jaarrede door waarnemend president Ashwin Adhin, zei Rusland dat er weer allerlei dingen voorgehouden zijn aan het volk, die niet realistisch zijn. Er is zoveel goud in de grond en zoveel olie zal er gevonden worden, waardoor alle problemen van het land opgelost zijn, beweerde Adhin. Rusland merkte op, dat de olie nog wel gevonden moet worden. De regering moet met wat er nu is werken, want liever één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Hij stelde verder, dat de begroting niet realistisch is. Er worden cijfers genoemd over inkomsten, zonder dat deze realistisch zijn. Er is volgens de politicus gespeeld met cijfers om het begrotingstekort beneden 6% van het bruto binnenlands product te houden.

De NPS maakt zich klaar voor de verkiezingen, want er moet een verandering komen in het regeercentrum. Rusland en andere partijgenoten voerden aan, dat de regering niet in staat is het land te leiden. De NPS moet weer het beheer over het land krijgen om ervoor te zorgen dat er weer ontwikkeling komt. Rusland riep alle NPS'ers op die de partij verlaten hebben om wat voor reden dan ook, terug te keren naar huis. Zij zullen met open armen worden ontvangen.

John Courtar hervat werkzaamheden als inspecteur-generaal Arbeidsinspectie

Minister Moestadja:  'Beschuldigingen zijn niet waar gemaakt'


John Courtar is van alle blaam gezuiverd van vermeende betrokkenheid bij strafbare feiten. Hij heeft ruim een week geleden zijn werkzaamheden hervat als inspecteur-generaal bij de Arbeidsinspectie. Dat deed hij op uitnodiging van minister Soewarto Moestadja van Arbeid, aldus de eerste Ware Tijd vandaag, zaterdag 30 september 2017.

'Gelet op het feit dat de beschuldigingen niet waar zijn gemaakt en de procureur-generaal heeft aangegeven dat er niet genoeg feiten zijn voor een politioneel onderzoek, is besloten u op te roepen voor hervatting van uw werkzaamheden', schrijft de bewindsman.

Courtar was op 1 augustus op eigen verzoek ontlast van zijn werkzaamheden. Hij had daartoe besloten na hardnekkige beschuldigingen op social media, dat hij nauw zou zijn betrokken bij een oplichtingscomplot. De minister had de procureur-generaal (pg) gevraagd om een onderzoek in te stellen.

Courtar zegt, dat hij zonder enige grond is aangetast in zijn eer en goede naam. Op social media is hij in relatie gebracht met de vermeende pedofiel en oplichter Bert Schreuders. 'Ze opereren samen via het bedrijf Dennebos', luidde een beschuldiging op een 'nep-nieuws' blog. Dit bosbouwbedrijf ontkent enige verwantschap met Schreuders.

Minister Moestadja schrijft aan Courtar, dat Facebookpublicaties volgens de pg niet gecorrigeerd kunnen worden als resultaat van een strafrechtelijk onderzoek. Courtar heeft een raadsman in de arm genomen om via de rechter klaarheid te brengen in deze kwestie.

Sinds zijn aantreden heeft minister Moestadja intern beleid ontwikkeld over integriteit en goed bestuur. Er is op het ministerie een Bureau Integriteit, dat zich sterk maakt voor het bevorderen van principes van goed bestuur door het personeel.

Regering streeft naar een 'betere inrichting van het onderwijs'

IOL komt in de schoot van de Anton de Kom Universiteit Suriname

Studentenflats voor 1.500 studenten worden in 2018 opgeleverd


Waarnemend president Ashwin Adhin heeft gisteren in zijn uitgesproken Jaarrede in De Nationale Assemblee aangegeven wat er verwacht mag worden in 2018 van de betere inrichting van het onderwijs. Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) zal in de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS), worden geïncorporeerd. De pedagogische instituten zullen getransformeerd worden van Middelbaar Beroeps Onderwijs tot instituten voor Hoger Beroeps Onderwijs, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 30 september 2017.

Er is aandacht voor de bijzondere ontwikkelingen van het onderwijs in het district Sipaliwini. Tevens zal extra aandacht worden besteed aan de onderbouw van het basisonderwijs, dus aan het onderwijs aan de kleuters en de leerlingen tot acht (8) jaar.

'Er wordt zelfs overwogen om juist in deze fase van het basisonderwijs onderwijsgevenden met hogere bevoegdheidsgraden in te zetten en zo te zorgen voor een goed fundament bij onze jongsten. Waar, met het oog op dit doel, aanvullende maatregelen en ondersteuning nodig en gewenst zullen zijn, zal de regering het niet nalaten die maatregelen te treffen en de benodigde ondersteuning te geven', zei Adhin.

De oplevering van studentenflats zal in 2018 plaatsvinden. De bouw is op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De LR-Group uit Israël financiert de bouw van de flats en de daarbij behorende faciliteiten. Bij de oplevering van de eerste fase zullen meer dan 300 studenten een onderkomen krijgen. De regering zal de voorkeur geven aan studenten uit ver afgelegen gebieden, die geen verblijfsmogelijkheden hebben in Paramaribo. Na de totale oplevering zullen 1.500 studenten in de units kunnen verblijven. Het opgeleverde complex zal voorzien zijn van wegen, parkeermogelijkheid, straatverlichting, maar ook van een auditorium en onderzoeksruimten voor de universiteit.

'President Desi Bouterse is niet opgenomen in het ziekenhuis'

'Het bericht wordt opzettelijk verspreid op social media door kwaadwilligen'

'Het doel hiervan is paniek te zaaien en een sfeer van onzekerheid te creëren bij grote delen van het volk'


President Desi Bouterse is niet opgenomen in het ziekenhuis. De directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), Clifton Limburg, laat vandaag, zaterdag 30 september 2017, via een persbericht van het NII weten, dat het bericht opzettelijk wordt verspreid op social media door zogenoemde 'kwaadwilligen'. 

'Het doel hiervan is om paniek te zaaien en een sfeer van onzekerheid te creëren bij grote delen van het volk', beweert Limburg, die kennelijk de verstandelijke vermogens van grote delen van het volk, om dergelijke berichten op waarheid in te schatten, onderschat. Het zijn juist Limburg en 'zijn' NII die nu, weer, aan stemmingmakerij doen.

Hij geeft nogmaals aan dat op advies van het medische team het staatshoofd nog moet uitrusten, na de recente ingreep op Cuba. Zodra de president volledig hersteld is, gaat hij weer aan de slag.

'Tot dan fungeert Z.E. Ashwin Adhin als waarnemend president. De gemeenschap wordt opgeroepen om niet af te gaan op sensationele berichtgevingen die vooral op social media de ronde doen.'

Vicepresident Adhin wijst in Jaarrede 2018 op zwarte goud dat lonkt in Suriname-Guyana bekken

'De wereld volgt het geheel in ons land met argusogen, wachtende op de eerste olievondsten'


Suriname dient zich nu al klaar te maken voor de ontwikkeling die in een stroomversnelling zal komen, nadat voor de kust enorme economisch winbare oliereserve zullen zijn gevonden. De regering doet dat in ieder geval al, aldus de Ware Tijd vrijdag 29 september 2017. Het is slechts een kwestie van tijd voordat een grote aardolievondst wordt gedaan, beweerde waarnemend president Ashwin Adhin vandaag in de De Nationale Assemblee. 

Bij het uitspreken van de traditionele Jaarrede verwees hij naar de gigantische vondsten voor de kust van buurland Guyana en opmerkingen van de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS). Volgens de USGS is het Suriname-Guyana bekken de op één na grootste ontontgonnen aardoliebron in de wereld. Het blijkt dat het gaat om 13.6 miljard vaten olie aan voorraden, diep in zee. Dit bekken staat hierdoor als nummer twee in de wereld, wat betreft de hoeveelheid nog onontgonnen olievoorraden. Bovendien wordt geschat dat er 32 triljoen kubieke meter aan gasvoorraden is.

Adhin: 'Het zwarte goud, de aardolie, ligt al in de belangstelling van de internationale zakenwereld en men volgt het geheel in ons land met argusogen, wachtende op de eerste olievondsten. Alles wijst erop dat het Suriname-Guyana bekken de volgende trekpleister zal zijn voor het exploiteren van offshore olie.'

De regering bereidt zich er dan ook op voor om bij de verwachtbare commerciële olievondst in Surinaamse wateren Staatsolie als volwaardige partner van internationale oliebedrijven te doen participeren en het Surinaamse belang hierbij hoog in haar vaandel te houden.

Tekst Jaarrede 2018 gelezen in Assemblee vrijdag 29 september 2017 door vicepresident Adhin


Veroordeelde naar VS gevluchte Colombiaanse oud-minister mag aan Colombia worden uitgeleverd

Voormalig minister van landbouw voor corruptie tot 17 jaar cel veroordeeld in Colombia 

(Bron foto: C.M. Guerrero/El Nuevo Herald)


Drie jaar na het ontlopen van corruptie aanklachten door te verhuizen naar Zuid-Florida, kan een voormalige Colombiaanse minister van Landbouw en eenmalig presidentskandidaat naar huis gaan. Een federale rechter heeft donderdag 28 september 2017 beslist, dat Andrés Felipe Arias mag worden uitgeleverd. Hij is in 2014 door een Colombiaanse rechtbank veroordeeld voor het sluizen van miljoenen naar rijke politieke aanhangers, afkomstig uit een subsidieprogramma bedoeld om arme boeren te helpen.

De beslissing van rechter John O'Sullivan volgde na een jaar lang durende juridische strijd waarin Arias's advocaten aanvoerden, dat de corruptie aanklachten politiek gemotiveerd waren. Zij voerden ook aan, dat een uitleveringsverdrag tussen de Verenigde Staten en Colombia niet in werking is, een argument dat O'Sullivan in februari had verworpen.


'We zullen blijven vechten voor minister Arias - zijn Colombiaanse veroordeling kwam tot een stand door een gepolitiseerde en corrupte rechtbank. En zijn uitlevering wordt gevraagd terwijl er geen verdrag is', aldus David Oscar Markus en Lauren Doyle, twee van Arias' Miami advocaten, in een e-mail.


Arias' juridisch team is van plan een verzoek in te dienen om O'Sullivan's beslissing te betwisten. 'Colombia lacht ons uit, omdat zij Amerikaanse uitleveringsverzoeken voor terroristen, drugshandelaren en FARC-leden afwijzen. Dit is verkeerd', stellen de advocaten in de e-mail.  

Arias verliet Colombia voor Zuid-Florida in juni 2014, drie weken voordat hij van verduistering werd beschuldigd op grond van een Colombiaanse wet die het onbevoegde gebruik van overheidsfondsen om particuliere entiteiten te begunstigen bestraft. Arias werd later bij verstek tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Hij was in staat om naar de Verenigde Staten te vluchten, omdat de Amerikaanse ambassade in Bogotá zijn toeristenvisum had vernieuwd terwijl de rechtszaak diende - ondanks een presidentiële proclamatie van 2004, dat buitenlandse ambtenaren die verdacht worden van corruptie, het land niet binnen mogen komen. 

Eenmaal in Zuid-Florida heeft Arias om asiel gevraagd, met het argument, dat hij een slachtoffer was van politieke vervolging. Hij zei, dat zijn oppositie tegen de onderhandelingen van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos' met de guerrilla-organisatie Revolutionaire Gewapende Krachten van Colombia (FARC) hem tot een doelwit had gemaakt. 

Arias is vorig jaar gearresteerd in zijn huis in Weston en later op borg vrijgelaten.

Hij diende als minister van Landbouw van Colombia tussen 2005 en 2009. Hij zette zijn handtekening onder een subsidieprogramma van 700 miljoen dollar, om landbouwers te helpen de uitdagingen van de globalisering voor te bereiden en 'ongelijkheid in landelijke gebieden te verminderen'.
Het programma belandde echter in een schandaal, toen nieuwsberichten onthulden dat rijke families met politieke contacten miljoenen aan subsidies hadden ontvangen. Onder de bbegunstigden waren familieleden van parlementsleden, bedrijven die eigendom zijn van de rijkste man in Colombia, en een voormalige schoonheidskoningin.

De wet, die het programma onderstteunde, verbood rijke grondeigenaren niet om subsidies te krijgen, maar sommige elite-families hadden meerdere subsidies ontvangen voor dezelfde boerderij.

Tijdens de rechtszaak beweerden de aanklagers, dat 12.5 miljoen dollar aan subsidies was gegaan naar politieke supporters. Arias is een van een aantal voormalige Latijns-Amerikaanse ambtenaren, beschuldigd van corruptie en andere misdaden, die de laatste jaren naar Zuid-Florida zijn verhuisd. Vorige maand heeft een rechter de uitlevering van de voormalige Panamese president Ricardo Martinelli geadviseerd om zich te onderwerpen aan strafrechtelijke aanklachten.


(Suriname Mirror/Miami Herald)

Amerikaanse aanklacht tegen 3.800 leden Midden-Amerikaanse wrede drugsbendes

Bendeleden vooral in Honduras, El Salvador en Guatemala, 70 in de VS

Lid van MS-13 (Bron::  Twitter/)

Washington heeft vrijdag 29 september 2017 samen met functionarissen uit drie door gewelddadige misdaad geplaagde Centraal-Amerikaanse landen 3.800 bendeleden aangeklaagd. Het gaat om leden van de wrede drugsbendes MS-13 (Mara Salvatrucha) en de bende Barrio 18 die ook de 18th Street gang genoemd wordt.

Beide bendes hebben hun wortels in Los Angeles. Het geweld is echter geëxporteerd, omdat de VS bendeleden heeft uitgezet naar het land waar zij of hun ouders vandaan kwamen. De bendes kregen daardoor voet aan de grond in Honduras, El Salvador en Guatemala.

Onder de 3.800 aangeklaagde personen zitten er zeventig in de VS.

Volgens de Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, 'moet er over de grenzen heen worden gecoördineerd' om de bendes te bestrijden. MS-13 coördineert volgens hem internationaal moorden, verkrachtingen drugssmokkel en handel in meisjes.


(Suriname Mirror/De Telegraaf)

vrijdag 29 september 2017

Twee mannen halen tas met Srd 100.000 uit auto in J.S. Greenstraat

Slachtoffer bestolen op moment dat hij thuis poort opent voor zijn auto


Twee mannen in een auto hebben gisteren op klaarlichte dag in de J.S. Greenstraat, Paramaribo-Noord, een automobilist bestolen van zijn tas met daarin Srd 100.000,- en belangrijke documenten, weet het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 29 september  2017, te melden. 

Volgens verklaring van de man, ondernemer, kwam hij net thuis en was doende de poort open te maken. Op dat moment stapte een man uit een auto en sloeg een van de autoruiten aan diggelen, waarna hij de tas met het geld wegnam.

Meer dan 100 dozen medicamenten in beslag genomen te Stalweide, Nickerie

Onder in beslag genomen medicamenten potentie verhogende pillen en pijnstillers

 
De 24-jarige S.R. is deze week aangehouden met een grote partij medicamenten, die illegaal het land is binnengebracht. De recherche van regio West van het Korps Politie Suriname kreeg woensdag informatie binnen, dat men bezig was met illegale praktijken bij een woning aan de Beatrixweg, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 29 september 2017.

Ter plaatse aangekomen trof de politie enkele personen aan die bezig waren dozen in te laden in een bestelbusje. Bij onderzoek bleek dat het ging om meer dan 100 dozen met medicamenten, die illegaal het land waren binnengekomen.

De verdachte verklaarde, dat hij deze medicamenten moest leveren in Paramaribo. Het betreft in dit geval medicijnen, waaronder potentie verhogende pillen, pijnstillers en andere medicijnen. De politie heeft de verdachte wegens overtreding van de Wet op Economische Delicten aangehouden en hem in verzekering gesteld.

Na de inventarisatie zal de economische waarde van de medicamenten worden vastgesteld. Op basis daarvan zal het Openbaar Ministerie een boete opleggen aan de verdachte. Hij mag de zaak dan ook buiten proces afhandelen door de opgelegde boete te betalen. De medicamenten zijn in beslag genomen.

(Bron: Suriname Mirror/Google Earth)

'Drama van slechte schoolprestaties afgelopen schooljaar mag zich niet herhalen'

'Duidelijk moet worden aan wie, waarom en waarvoor de regering onderwijssubsidies geeft''De ingezette herwaarderings- en hervormingsactiviteiten in het onderwijs zullen krachtig worden voortgezet over het gehele grondgebied. Hiermee wordt de gewenste en noodzakelijk geachte kwaliteit en rendement van het onderwijs beoogt. De regering zal, met het oog op doelmatigheid en doeltreffendheid het accent leggen op een aantal aspecten van fundamentele aard. Fundamenteel, om te voorkomen dat het drama van de slechte schoolprestaties van het afgelopen schooljaar in ons onderwijs zich herhaalt.'

Dit zei waarnemend president Ashwin Adhin vandaag, vrijdag 29 september 2017, tijdens de presentatie van het beleid voor het komende jaar in De Nationale Assemblee.

De regering zal de onderwijssubsidies op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid hervormen en rationaliseren. 'Daarbij zal uiteraard het nodige overleg plaatsvinden met de besturen van de subsidie-ontvangende instanties. Duidelijk moet worden aan wie, waarom en waarvoor de regering onderwijssubsidies geeft.'

De regering is in het najaar van 2017 reeds begonnen stappen te ondernemen om te komen tot een systeem van uniformiteit en objectiviteit van de schoolonderzoeken in relatie tot het landelijk uniform eindexamen per schoolsoort, deelde Adhin mee. Dit is gericht op de verhoging van het onderwijsrendement, de verbetering van de onderwijskwaliteit en het opheffen van het grote verschil in scholen van de verschillende besturen van het Bijzonder Onderwijs.


Advocate Harlequin: ‘Veel details in zaak pastor Orlando B. op Curaçao genegeerd’

Verdediging staat er op dat experts alle aanklachten tegen de veroordeelde onderzoeken

 
De verdediging van pastor Orlando B., die in juli is veroordeeld tot 9 jaar cel voor seksueel misbruik van meisjes en vrouwen, staat er op dat experts alle aanklachten tegen de verdachte onderzoeken. Orlando B. was de oprichter en leider van de Rains of Blessingskerk, waar hij meisjes misbruikte als onderdeel van ‘duivelsuitdrijving’, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Dit schrijft Dulce Koopman op NTR Caribisch Netwerk donderdag 28 september 2017.

Natacha Harlequin, de Nederlandse advocate van B.: 'Deze zaak is zeer groot en ingewikkeld. Daarom moet de inhoud van het hele dossier ter beschikking gesteld worden aan experts.'

De verdediging van B. – die naast Harlequin ook bestaat uit de plaatselijke advocate Alicia Blonk – heeft ondertussen een verzoek ingediend om met de zaak naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te gaan.

De advocate vindt, dat het OM geen aandacht heeft geschonken aan alle details van de zaak B. Volgens haar is het OM als procespartij en leider van het onderzoek immers ‘niet objectief’. Harlequin raadt daarom aan om op Curaçao bijvoorbeeld (zeden)experts aan het woord te laten tijdens het proces, voordat de rechter tot een vonnis komt. 'Zij kunnen objectief aangeven welke omstandigheden de aanklachten beïnvloed kunnen hebben.'

Het vonnis is volgens Harlequin zeer ingewikkeld. 'Ik weet niet of de Curaçaoënaars alleen de korte versie van het vonnis hebben gehoord. Die verwees naar de lange versie. Daarin wordt al veel opgehelderd.'

Het OM vindt, dat tijdens de behandeling van de rechtszaak wel degelijk dat alle details in deze zaak zijn behandeld. OM-woordvoerder Norman Serphos is verbaasd over de late reacties van Harlequin. Hij verwijst de verdediging naar de regiezitting van de zaak in hoger beroep, aanstaande 23 november om daar haar wensen kenbaar te maken. 'Ik heb mevrouw Harlequin niet eerder horen praten over een multidisciplinaire team of experts. Bij de regiezitting had dat gekund, bij de behandeling van die zaak, had het ook weer gekund.'

Populariteit Braziliaanse president Michel Temer bijna tot nulpunt (3 procent) gedaald

Meest ongewilde Braziliaanse leider sinds de dictatuur van het land van 1964 tot 1985


De populariteit van de Braziliaanse president Michel Temer is tot 3 procent gedaald, volgens een nieuwe poll die gisteren is gepubliceerd, aldus TeleSUR vandaag, vrijdag 29 september 2017. De president, betrokken bij een aantal corruptiezaken, is de meest ongewilde Braziliaanse leider sinds de dictatuur van het land, die duurde van 1964 tot 1985. 

De resultaten van het Braziliaanse Instituut voor Publieke Opinie en Statistiek zijn gebaseerd op enquêtes onder zo'n 2.000 inwoners in 126 Braziliaanse steden, tussen 15 en 20 september. De poll laat zien, dat degenen die Temer's management ervaren als slecht of zeer slecht in juli gestegen zijn    van 70 naar 77 procent.. Uit de enquête bleek ook, dat geen enkele vrouwelijke respondent zijn regering heeft beoordeeld als 'zeer goed'.

In de laatste aanklachten wordt Temer beschuldigd van omkoping, om te voorkomen dat een ​​gevangen politicus zou getuigen. Hij wordt ook beschuldigd van het leiden van een groep in het Congres, die miljoenen dollars heeft aangenomen van bedrijven die staatsovereenkomsten zoeken.  

Temer wist de eerste aanklacht van omkoping te weerleggen, maar kan voor de rechter verschijnen voor zijn betrokkenheid bij de 'Bende van het Lager Huis'.  

Sinds zijn installatie tot president heeft Temer een reeks neoliberale hervormingen doorgeduwd, die door vrouwenorganisaties, inheemse organisaties, vakbonden en milieuactivisten sterk veroordeeld zijn. Gisteren verzamelden inheemsen en sociale bewegingen in Rio de Janeiro zich tegen een veiling die door de regering van Temer werd uitgevoerd om hun voorouderlijk land  in Minas Gerais te verkopen aan mijnbouwbedrijven.

1.415 Kilo cocaïne op zee onderschept bij Colombia

Cocaïne aan boord van een scheepje onder Ecuadoraanse vlag

(Bron foto: Diario del Cauca)

De Colombiaanse marine heeft gisteren, donderdag 28 september 2017, 1.415 kilo cocaïne onderschept dat aan boord was van een scheepje onder Ecuadoraanse vlag. De vangst werd gedaan ter hoogte van Tumaco, vlakbij de grens met Ecuador.

(Bron: Suriname Mirror/Google Earth)

De drugs zat verpakt in 71 zakken. Aan boord waren twee Colombianen, een Mexicaan en een Ecuadoraan.

Naast het schip voer een ander bootje waarop een grote hoeveelheid (gesmokkelde) brandstof werd vervoerd.

Volgens Colombiaanse media was de cocaïne geladen in Ecuador en op weg naar Midden-Amerika en de Verenigde Staten.


(Suriname Mirror/Diario del Cauca/Crimesite.nl)

Weer te late uitbetaling salarissen personeel Anton de Kom Universiteit van Suriname

Vertraging bij overmaking maandelijkse subsidie vanuit MinOWC en Financiën


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft het personeel meegedeeld, dat deze maand weer vertraging is opgetreden in het betalen van de salarissen en andere tegoeden.

De directeur van Bureau van de Universiteit, Remy Grauwde, geeft als reden van de late betaling aan, dat de overmaking van de maandelijkse subsidiemiddelen vanuit de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Financiën, deze maand weer enigszins verlaat zal plaatsvinden.

Het bestuur van de universiteit en het Bureau van de Universiteit zeggen in een circulaire er alles aan te doen om ervoor te zorgen, dat het personeel spoedig over zijn salaris kan beschikken.

Brug bij flat Groeneveen in Amsterdam-Zuidoost vernoemd naar Pa Sem, die tijdens Bijlmerramp kind redde

Willem Jacob Symor redde leven van de tienjarige Reinaldo en liep verschrikkelijke brandwonden op

(Bron foto: Blik op Nieuws/Foto: FBF/Frank van den Berg)


25 Jaar geleden vond de Bijlmervliegramp in Amsterdam plaats. Bewoner Pa Sem vervulde een heldenrol in dit drama. Op woensdag 4 oktober wordt een brug vlak bij Groeneveen naar hem vernoemd. Pa Sem beheerde Het Groentje in de flat Groeneveen, zo bericht de nieuwswebsite Blik op Nieuws vandaag, vrijdag 29 september 2017. 

Zondagavond 4 oktober1992 speelden er wat kinderen. Reinaldo van tien vluchtte niet naar buiten toen een Israëlische Boeing zich in de flat boorde. Sem rende het verzengende vuur in en redde het kind. Hij liep verschrikkelijke brandwonden op en was drie weken buiten bewustzijn. Van burgemeester Ed van Thijn ontving hij op 1 januari 1994 de erepenning van Amsterdam.

De officiële naam van Pa Sem was Willem Jacob Symor (1936-2008). Hij werd in 1936 in Suriname geboren. Zijn ouders hadden negentien kinderen. Het gezin was arm. In 1975, toen Suriname onafhankelijk werd, verhuisde hij naar Nederland. Eind jaren tachtig vond Pa Sem een woning in de flat Groeneveen in de Bijlmer. Hij knapte de verloederde collectieve ruimte Het Groentje op. Die stond al vijf jaar leeg nadat er bij een conflict een dode was gevallen.

Hij maakte er een bloeiende gelegenheid van. Iedereen was welkom. Het Groentje bood tussen tien en elf een koffie–uurtje voor de ouderen. Van de omzet kocht hij een biljarttafel, een tafeltennistafel en twee sjoelbakken. Na schooltijd mochten kinderen spelletjes doen. Vanaf acht uur was het Groentje geopend voor de volwassen cafébezoekers.

Op de zondagavond van de ramp speelden er wat kinderen terwijl Sem opruimde. Er waren acht kinderen binnen. Plotseling was er de knal. De Boeing was zeer dichtbij neergestort, de staart lag recht voor de deur. Alles vloog meteen in brand, de vlammen kleefden aan het plafond.

In een interview op de website over de ramp 'Het groeiende monument' vertelt Sem over die gruwelijke minuten: 'We zijn gevlucht.' Als ze veilig bij de metrohal zijn aangekomen, zijn er zeven kinderen. 'Een meisje rende naar me toe en trok aan mijn broek. Pa Sem! Mijn broer is nog achtergebleven!' Dat was de tienjarige Reinaldo.

'Ik ben toen teruggegaan. Het was een chaos. Mensen sprongen naar beneden, iedereen schreeuwde. Mensen proberen me tegen te houden. Ik schreeuwde dat ik terug moest gaan voor die jongen. Ik ging terug. Vuur aan de wanden, vuur aan het plafond, overal. Ik hoorde de jongen schreeuwen. Help! Ik vond hem. We waren bijna buiten, nog geen anderhalve meter van de deur. Toen viel er een hete galvaanpijp naar beneden, op de jongen zijn hoofd. Toen heb ik de pijp met mijn handen weggehaald. Niet door de vlammen, maar door die pijp ben ik verbrand. Ik probeerde de pijp los te laten, maar dat kon niet, mijn handen zaten met de pijp versmolten. Ik zei tegen de jongen: Ren weg! Hij rende weg, en ik hoorde hem schreeuwen. 'Pa Sem, kom dan!' Maar, met de pijp kon ik niet door de deur, die versperde de weg. Hij bleef maar branden, branden. En ik maar vechten, ik maar vechten. Toen vatte mijn hemd vlam. Toen dacht ik: Nou is het afgelopen. Maar, ik was me nog steeds bewust. Ik wist: daar is de deur. Daar moet ik eruit. Plotseling kreeg ik weer die wilskracht. Toen heb ik die pijp over mijn hoofd getild, over mijn rug, en zo ben ik eruit kunnen komen.'

Hij kwam brandend naar buiten. Willem Symor was daarna drie weken buiten bewustzijn. Hij werd behandeld voor derdegraads brandwonden en bleef voor zijn leven getekend. Maar, hij had niet verder kunnen leven als hij Reinaldo binnen had gelaten: 'De jongen die ik gered heb, kon na veertien dagen weer naar school. Als ik die pijp niet had opgevangen, had hij het niet overleefd. Maar, als hij toen dood was gegaan, zat ik hier waarschijnlijk ook niet. Dan had ik zoveel verdriet gehad dat ik niet de wilskracht had gehad om te vechten. Want die kinderen waren aan mij toevertrouwd.'

Hij verhuisde in 1995 terug naar Paramaribo waar hij een huis kocht. De door velen geliefde Willem Symor overleed in 2008. Hij liet zijn vrouw en kinderen achter.

Waarnemend president Adhin in Jaarrede 2018: 'Het ergste is voorbij'

'Toekomst rooskleurig met recente goudvondsten en bevestiging enorme oliereserves in Suriname-Guyana bekken'


'Het ergste is voorbij', zei waarnemend president Ashwin Adhin vanochtend, vrijdag 29 september 2017 in de Jaarrede 2018 in De Nationale Assemblee 'We zijn door een diep dal gegaan met een inkrimping van 10% van de economie.' Adhin schetste de acties die de regering met 'redelijk succes' heeft uitgevoerd. Hij noemde het intomen van het begrotingstekort, de opbouw van de monetaire reserves, de goedkeuring van de wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds en het bij wet uitbreiden van het grondgebied van Suriname in zee, waardoor meer economische mogelijkheden voor het land zijn ontstaan. 

Volgens Adhin ziet de toekomst er rooskleurig uit met de recente goudvondsten en de bevestiging van enorme oliereserves in het Suriname-Guyana bekken.


IAmGold heeft bij exploratie van zijn Saramacca concessie een goudreserve van zo’n 44.000 kilo ontdekt. Bij een prijs van 1.500 Amerikaanse dollar per troy ounce heeft die reserve een waarde van 2 tot 3 miljard Amerikaanse dollar. Suriname participeert voor 30% in dit project.
Adhin wees erop. dat IAmGold met de nieuwe vondsten tot 2030 kan produceren tegen lagere kosten, wat betekent dat het bedrijf meer winsten kan maken. 60% van de ontdekte reserves komt voor in zacht gesteente. De ontdekking is belangrijk voor de werkgelegenheid in ons land en valt gunstig uit voor het land.

Even opzienbarend zijn de bevestigde enorme oliereserves in het Suriname-Guyana bekken. Adhin zei, dat het een goede en grote stap van Suriname was om aandelen te kopen in internationale bedrijven die onze natuurlijke hulpbronnen exploiteren. 'We moeten doorgaan om meer te participeren in deze bedrijven.' De bewindsman wees erop dat Staatsolie vanaf zijn eerste olievondst volledig eigendom is van de Staat. 'Wij zullen dat niet uit handen geven.'

Ondanks dat Adhin duurzame welvaart en welzijn voor het volk voorspelt in de komende decennia, waarschuwt hij voor het risico van een crisis die blijft hangen. Steunen op niet-herwinbare bronnen, zal ons in een vicieuze cirkel blijven houden, zei hij. 'We moeten onze economie verder weerbaar maken door in te spelen op de geboden kansen. Zo zou het onderwijs daarop moeten inspelen en ook de universiteit met technologisch onderzoek en het afleveren van topkader.'

Adhin stel het opzetten van een Nationale delfstoffeninstituut in het vooruitzicht. In dit instituut zullen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, de Commissie Ordening Goudsector en het Bauxiet Instituut Suriname opgaan. Uiteindelijk moet het op te zetten Nationale Delfstoffeninstituut alle in Suriname voorkomende mineralen en delfstoffen centraal gaan beheren.

Staat Suriname subsidieert nieuw Marwina Ziekenhuis Albina in 2018 met Srd 3.5 miljoen

Bedrag is opgenomen in de begroting 2018 van de regering


Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 29 september  2017, dat de Staat zal stichting Marwina Ziekenhuis te Albina in 2018 met Srd 3.5 miljoen subsidiëren. Dit bedrag is opgenomen in de begroting die vandaag ingediend zal worden aan De Nationale Assemblee in een buitengewone vergadering door waarnemend president Ashwin Adhin. 

Op 30 augustus 2017 is de bouw van het ziekenhuis te Albina officieel afgerond en overhandigd aan de Surinaamse overheid. De bouw kwam tot stand met een lening van de AFD (Agence Française de Developpement).

Met het ziekenhuis wordt beoogd om ook in het oosten van het land de tweedelijnszorg binnen redelijk bereik van de lokale bevolking te brengen, afgestemd op de dienstverlening van de nabij en verder gelegen eerstelijnszorg poli’s, doch ook afgestemd op de behoeften van de lokale grensbevolking, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Dit streekziekenhuis te Albina, dat gebouwd is op 2.7 hectare grond, bestaat uit een hoofdbouw met faciliteiten voor laboratorium, radiografie, apotheek, Spoed Eisende Hulp, operatiekamer, een administratieruimte en vier Poli’s. Verder is er een beddenzaal voor 35 bedden, een keuken en wasserij, een mortuarium, een garage voor de ambulances en vier huizen voor medici.

Het ziekenhuis is volledig geoutilleerd met stopcontacten, waterreservoirs, brandalarm, elektronisch oproepsysteem voor verpleegkundigen en de nodige ruimten zijn voorzien van een airconditioning systeem. In het begrotingsjaar 2018 zal verder gewerkt worden aan de operationalisering van dit ziekenhuis.

Gajadien (VHP): 'Het buitenlandbeleid moet drastisch worden omgegooid'

'De overheid blijft zich verenigen met landen die in opspraak zijn in de wereld'


De overheid blijft zich verenigen met landen die in opspraak zijn in de wereld waardoor Suriname steeds meer in isolement raakt. 'Het zijn vooral kleine en middelgrote ondernemers die er last van ondervinden als ze willen exporteren, vanwege het slechte imago dat het land heeft internationaal', aldus Asiskumar Gajadien, ondervoorzitter en Assembleelid van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), vandaag, vrijdag 29 september 2017, in de Ware Tijd.

'Het buitenlandbeleid moet drastisch worden omgegooid. Terwijl Amerika oproept tot meer sancties tegen landen als Iran, Venezuela en Cuba, zien we juist dat Suriname nauwe banden met deze landen wenst te behouden.'

Gajadien reageert hiermee op de toespraak van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken tijdens de 72e Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Suriname zou in de internationale politiek een strategische rol kunnen vervullen vanwege de geografische ligging.

'We hebben een kans gemist toen Brazilië een brug wilde bouwen naar een land in het noorden. Suriname heeft gedraald en de brug werd uiteindelijk in Guyana gebouwd',zegt de politicus.

Als het buitenlandbeleid wordt omgegooid zou Suriname, vanwege haar gunstige ligging, kunnen inspelen als de Verenigde Staten de behoefte heeft om een militaire basis in de regio te hebben. 'Dit brengt voordelen zoals economische bedrijvigheid met zich mee. Het drugs-imago van Suriname zou ook doorbroken kunnen worden met Amerikaanse militairen hier te lande.'

Heropening deel Markt-Zuid met Chinese verkopers

'We willen markten aantrekkelijk maken met bedoeling dat inkomsten worden verhoogd'

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)


'We hebben een grote mijlpaal bereikt in de stappen die we voort willen maken om de markten in Paramaribo een ander gezicht te geven', stelt de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust. Hij sprak gistermorgen bij de heropening van een deel van Markt-Zuid, waar Chinese verkopers in de gelegenheid gesteld worden hun producten aan de man te brengen. 

Hij hoopt alvast de eerste aanzet te hebben gegeven tot een andere dimensie binnen dit gedeelte van de markt.

Marktmeester Cirano Walker gaf aan zich de afgelopen twee maanden enorm te hebben ingezet om de markt te verfraaien en naar grotere hoogten te tillen. Walker denkt, dat het veel gaat betekenen voor de Surinaamse gemeenschap, omdat de verkopers op de markt nu, niet alles verkopen wat de Chinese venters aan de man zullen brengen. Volgens de marktmeester moet de totale gemeenschap blijven komen naar Markt-Zuid, omdat het steeds weer een ander gezicht krijgt en men veranderingen gaat zien.

'Ik verwacht een constructieve houding van de andere verkopers, zodat we gezamenlijk de markt verder kunnen ontwikkelen. Samen staan we sterk en met zijn allen zullen we de markt de plaats geven die ze verdient', aldus Walker. Hij zegt dat mede dankzij de Chinese afdeling de markt nieuw leven is ingeblazen.

In de vishal wordt nu ook vlees verkocht.

De markt heeft een schoonmaakbeurt gekregen, waarmee tevens de hygiëne is verbeterd. Wilco Finisie, directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zegt dat intussen een afdeling op het ministerie in het leven is geroepen om beleid te maken voor de markten. 'We willen meer voordelen scheppen voor zowel de verkopers als klanten. We willen de markten aantrekkelijk maken met de bedoeling dat de inkomsten worden verhoogd.'

Er wordt ook gewerkt aan verbetering van marktwezen en er bestaan ook al een Braziliaanse en Haïtiaanse markt.

(Suriname Mirror/Nationaal Informatie Instituut/de Ware Tijd)

Suriname stuurt hulpgoederen naar door Maria zwaar getroffen Dominica

'Deze week gaat een vlucht naar Dominica met hulpgoederen'

 
Suriname zal ook hulpgoederen sturen naar het zwaar getroffen Dominica. De nood in het land is groot nadat orkaan Maria daar huisgehouden heeft. Volgens inventarisatie van de Verenigde Naties met diverse partners is honderd procent schade toegebracht door orkaan Maria aan de landbouwproducten. 25% van de bevolking is afhankelijk van landbouw. 32 personen hebben tot nu toe het leven gelaten, terwijl er mensen worden vermist, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 29 september 2017. 

Hoewel veel landen en organisaties hulp bieden, is de nood op het eiland nog hoog. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen, dat deze week een vlucht naar Dominica gaat met hulpgoederen. Hiermee demonstreert Suriname wederom een stukje solidariteit naar de landen in de regio, zegt de bewindsvrouwe.

Pollack-Beighle merkt op, dat de situatie erbarmelijk is en wenst deze gemeenschap een spoedig herstel toe.

Nadat de hulpgoederen gestuurd zijn, zal in een later stadium afhankelijk van het gevraagde, specifieke ondersteuning worden verleend.

Verwijzend naar andere hulp die vanuit de Caricom is gegeven, prijst minister Polack-Beighle de broederschap die er bestaat binnen de Caribische regio. ‘We moeten deze broederschap niet onderschatten als land. Wanneer een andere in nood is moeten we helpen met het weinige dat we hebben’, zegt de minister.

Eerder heeft Suriname ook hulpgoederen gestuurd naar Antigua & Barbuda en Cuba.

President Desi Bouterse: 'Op advies van het medische team leg ik tijdelijk mijn bevoegdheden neer'

Jaarrede wordt voorgelezen door vicepresident Adhin

 
President Desi Bouterse zegt in een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons (zie hierna) dat hij op advies van het medische team, dat hem na zijn ingreep begeleidt, tijdelijk zijn bevoegdheden neerlegt. Dit gebeurt met ingang van vandaag, vrijdag 29 september 2017. Er zijn geen mededelingen gedaan over hoe lang het staatshoofd zijn functies neerlegt, aldus Starnieuws. Het is voor het eerst in de recente historie voorgekomen, dat een staatshoofd niet zelf de Jaarrede houdt en de begrotingen indient. In augustus 2010 had president Bouterse wegens ziekte zijn bevoegdheden ook tijdelijk neergelegd.

Door het neerleggen van de bevoegdheden zal Bouterse niet kunnen voldoen aan de grondwettelijke verplichtingen op basis van de artikelen 81 en 156 lid 3. Artikel 81: Jaarlijks, uiterlijk op de eerste werkdag in oktober, geeft de president in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid.

Artikel 156 lid 3: De begroting wordt jaarlijks in één of meer wetsvoorstellen in overeenstemming met de wet en het ontwikkelingsplan door de regering aan De Nationale Assemblee aangeboden uiterlijk op de eerste werkdag in oktober. Bij de indiening van ontwerp-begrotingen door de regering aan De Nationale Assemblee zal door de president in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee een rede worden gehouden.

De Jaarrede zal gehouden worden door vicepresident Ashwin Adhin. Deze mogelijkheid wordt geboden in artikel 98 van de Grondwet.
Het ambt van de president wordt waargenomen door de vicepresident:
a. indien de president buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen;
b. indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd;
c. zolang de president ontbreekt of afwezig is;
d. indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de president wordt ingesteld.

President Desi Bouterse legt tijdelijk zijn bevoegdheden neer

Vicepresident Ashwin Adhin neemt het presidentschap tijdelijk waar


Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft donderdagmiddag bekendgemaakt, dat president Desi Bouterse, vanwege redenen van persoonlijke aard, zijn bevoegdheden ingevolge artikel 98 van de Grondwet met ingang van vandaag, vrijdag 29 september 2017, tijdelijk zal neerleggen. 

Op grond hiervan zal het ambt van president tijdelijk worden waargenomen door de vicepresident Ashwin Adhin.

Hierdoor kan Bouterse geen gevolg geven aan zijn grondwettelijke verplichtingen ingevolge de artikelen 81 en 156 lid 3 van de Grondwet, om in de Buitengewone Vergadering van De Nationale Assemblee van vandaag respectievelijk een uiteenzetting te geven van het door de regering te voeren beleid in het dienstjaar 2018 en een rede te houden bij de indiening van de Ontwerpbegrotingen voor het Dienstjaar 2018.

Het NII benadrukt, dat zij het enige orgaan is belast met de officiële berichtgeving vanuit de regering....
De nieuwswebsite Starnieuws had eerder donderdag bericht, dat Bouterse vandaag niet de Jaarrede uitspreekt, omdat hij rust zou moeten houden na een medische ingreep onlangs op Cuba.

Belfort (ABOP): 'Grens wordt opengegooid voor Jan en alleman'

'Zorgen over project Legalisatie van Vreemdelingen’

'Ik vermoed dat de regering met het project legalisatie van vreemdelingen verkiezingsresultaten van 2020 wil beïnvloeden'ABOP- parlementariër Edward Belfort maakt zich zorgen over het project ‘Legalisatie van vreemdelingen’ dat onlangs door het ministerie van Justitie en Politie is opgestart. De politicus vreest dat Suriname hiermee een haven zal worden voor internationaal gezochte criminelen. Het ministerie heeft sinds kort een aanvang gemaakt met het project. Hiermee krijgen personen die illegaal hier verblijven, drie maanden de kans om alsnog hun zaken in orde te maken. 


Illegalen uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied moeten 600 Amerikaanse dollar betalen, terwijl illegalen uit andere delen van de wereld 3.000 Amerikaanse dollar moeten betalen. 'Waar vinden mensen dat geld? Minister Welzijn gaat nu de slachtoffers van mensenhandelaren verder uitbuiten. Daarnaast gooit hij de grens open voor Jan en alleman. Criminelen zullen hier onderkomen vinden, want zij weten dat als je de Surinaamse nationaliteit hebt, je niet uitgeleverd kunt worden', stelt Belfort donderdag 28 september 2017 in het Dagblad Suriname.

Als land zou Suriname volgens hem moeten nagaan wie de mensen zijn en waarom ze hier zijn, alvorens ze een status in het land te geven. De voormalige minister van Justitie en Politie vreest dat Suriname straks ook een negatief etiket zal krijgen voor het faciliteren van mensenhandelaren, omdat deze handelaren nu gemakkelijker mensen naar hier kunnen halen. 'Onze grenzen zijn open, dus een ieder is in feite welkom.' 

Belfort benadruk,t dat dit project ook de toestroom van Haïtianen naar Suriname zal stimuleren. Hij verwijst hiermee naar een recent geval waarbij de politie van Nickerie 21 Haïtianen, die via Guyana de oversteek naar Suriname hadden gedaan, heeft aangehouden en wederom heeft uitgezet naar het buurland. De voormalige Justitieminister vermoedt, dat deze groep zich hier was komen registreren. De groep was met een toeristenvisum Guyana binnengekomen en heeft toen de oversteek naar Suriname gedaan. Een jaar geleden nog werd de toestroom van deze groep een groot probleem voor zowel Suriname als buurland Frans-Guyana. De groep gebruikte Suriname om door te reizen naar het buurland. Om maatregelen te treffen tegen de oncontroleerbare toestroom van Haïtianen in Suriname, had de regering besloten om per 26 augustus 2016 personen met een Haïtiaanse nationaliteit te verbieden om met een toeristenkaart het land binnen te komen. Mensen met een Haïtiaanse nationaliteit werden verplicht een visum aan te vragen.

De ABOP'er heeft sterk het vermoeden, dat de regering met het opstarten van het project legalisatie van vreemdelingen, de verkiezingsresultaten van 2020 wil beïnvloeden.

'Surinamers zijn al bekend met de tactieken van president Desi Bouterse. Als men 100.000 vreemdelingen binnen haalt, gaat mensen zeggen: ‘stem op mij’. Dan zijn de zetels rustig weer binnen', aldus Belfort.