maandag 2 mei 2016

Den Blauwvinger: Bouterse bevreesd voor groeiende aangang 'We Zijn Moe' en rondhangende buitenlanders en blanken

COLUMN: Suggestieve, ongefundeerde beweringen Bouterse over 'heleboel blanken' die actiegroep zouden aansturen

De 'blanke' waanbeelden als verweer van een president in het nauw

02-05-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat geldt zeker voor de Surinaamse president Desi Bouterse. Zodra hij zich bedreigd of in het nauw gedreven voelt, dan trommelt hij als paniekerig verweer buitenlandse krachten (lees: Nederlanders) en blanken (lees: Nederlanders) op. Dat was vrijdagmiddag 22 april niet anders.

Provocatief
Zijn partij, de NDP, hield om vier uur 's middags een provocatief te noemen manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo ter ondersteuning van het door Bouterse gevoerde beleid. Een bewust provocatieve actie, omdat rond hetzelfde tijdstip, vanaf half zes, de protestgroep 'We zijn Moe' haar wekelijks protest hield voor het gebouw van De Nationale Assemblee tegen het door Bouterse gevoerde beleid.

De NDP stuurde bewust aan op een confrontatie, immers, nimmer tevoren kwam de NDP in touw op een moment dat Bouterse iets 'belangrijks' te zeggen had in het parlement en dan nu plotseling wel uit vrees voor de groeiende aanhang van de groep 'We zijn Moe'. De groep begon in november 2015 als slechts een protest van alleen de huidige trekker van de groep, Curtis Hofwijks, – die met een bord met de tekst 'Weg met Bouta!!! voor het parlementsgebouw zat – maar door consequent te protesteren, vol te houden en zich niet te laten intimideren en bedreigen, is de groep aangezweld en is Bouterse een heuse bedreiging in ze gaan zien, in de onschuldige demonstranten met hun kartonnen protestborden met daarop met zwarte stift en verf gekalkte protestwoorden die wekelijks, begrijpelijk, qua taalgebruik harder, venijniger en persoonlijk tegen NDP'ers gericht, worden.

Natuurlijk, de sfeer wordt grimmiger. De bezuinigingsmaatregelen van de regering worden immers steeds zwaarder voor het volk om te kunnen (ver)dragen. Alles wordt fors duurder, maar inkomens blijven gelijk. De burger pinaart, de burger hosselt door falend overheidsbeleid sinds 2010 en de regering blijft doorgaan met beleidsmatig aanmodderen. De regering blijft maar leningen afsluiten om leningen te kunnen aflossen. Het amateurisme in het regeringsbeleid is te treurig voor woorden. Het is beschamend en de wereld kijkt mee. En toch blijven de ministers de wereld rondvliegen om in god vergeten oorden oninteressante en voor Suriname niets opleverende ministersvergaderingen bij te wonen van onder andere de Islamic Organization of Cooperation (IOC).....alsof het niets kost. Surinaamse banden met de islam worden steeds nauwer. Natuurlijk, waar kan het land anders nog terecht en een organisatie als de OIC zoekt een ingang op het Latijns-Amerikaanse continent. Binnenkort heeft Suriname zelfs de eerste islamitische bank van het Caribisch gebied.

De openbare vergadering in het parlement van 22 april, waar Bouterse de grote lijnen van een nog uit te werken urgentieprogramma voor Suriname presenteerde, om uit het moeras van de financiële malaise te krabbelen, werd 's middags zelfs op verzoek van de president geschorst, voor een periode van vijf kwartier, zodat hij zijn achterban op het plein kon toespreken. En toen bleek de angst bij Bouterse voor 'We zijn Moe'.

'Ik zie een heleboel blanken rondrennen'
In zijn toespraak haalde hij fors uit naar de demonstranten van de protestgroep. En, natuurlijk, als de president zich in het nauw gedreven voelt, worden de 'blanken' er door hem bijgesleept. 'Ik zie elke vrijdag een paar jongemannen hier met een heleboel blanken rondrennen. Maar, ik maak mij geen zorgen om ze', riep Bouterse. Hij zei ook te vermoeden, dat de actiegroep wordt gestuurd, maar zei niet door wie. Natuurlijk niet, omdat hij raaskalt, om de aandacht van echte problemen af te wimpelen.
Het was weer de typische Boutere retoriek met allerlei niet onderbouwde vingerwijzingen. Maar, het is toch logisch, dat er bij een openbare activiteit ook blanken op af komen. Immers, ook die wonen hier en maken deel uit van de Surinaamse samenleving en maatschappij. Maar, Bouterse ziet toch steeds een gevaar in ze, de 'blanken'. Het woord Nederlanders, durft hij niet in de mond te nemen, maar iedereen weet dat zij die 'blanken' zijn. Er zit natuurlijk ook het nodige oud zeer bij Bouterse als het om Nederland gaat. Immers, hij tracht al enige jaren tevergeefs vernietiging van zijn veroordeling in 2000 door het Hof in Den Haag, bij verstek tot 11 jaar cel voor betrokkenheid bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne, gedaan te krijgen. De drugs werd in 1997 ontdekt in een zeiljacht in Stellendam. Bouterse zou op basis van een valse verklaring van een kroongetuige zijn veroordeeld.

Het was trouwens niet voor het eerst, dat Bouterse Nederlanders misbruikt in zwakke pogingen om zijn eigen falend beleid te verdoezelen. Zo zei hij onder andere woensdagavond 24 februari van dit jaar op het Revoplein in Paramaribo in een speech bij de herdenking van 36 jaar machtsovername: 'Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de Assembleevoorzitter voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen.'
Hij doelde vooral op de hervatting van het 8 decemberstrafproces waarin hij hoofdverdachte is. Bouterse zei ook die avond, dat buitenlandse krachten invloed hebben op de Surinaamse rechtspraak. Natuurlijk ging het weer om die vermaledijde Nederlander, 'blanken'.

'Door buitenland aangestuurde krachten trachten het land te destabiliseren'
Twee dagen eerder had hij zich ook al uitgesproken over het buitenland en de rechterlijke macht. Tijdens een persconferentie beweerde hij, dat er door het buitenland – Nederland dus weer – aangestuurde krachten zijn die 'proberen in Suriname onregelmatigheden te doen plaatsvinden om het land te destabiliseren.' Hier zou volgens Bouterse de rechterlijke macht deel van uitmaken. Hij legde een link met het heropenen van het 8 decemberstrafproces.
'Ik ben er heilig van overtuigd, omdat de mensen van de rechterlijke macht niet achterlijk zijn. Die weten natuurlijk dat er wet- en regelgeving is. Het rekest wordt buiten geschreven. De requisitoir wordt buiten geschreven, overigens zij die het gaan schrijven, zijn al hier', aldus Bouterse.
Hij stelde niet bezig te zijn met sensatieverhalen om de aandacht af te leiden. Als men hem daarvan wilde betichten, zo zei zij, 'dan kan ik er niets aan doen'. Hij zei niet dieper op de zaak in te kunnen gaan, 'maar de instanties zijn ermee bezig'. 'November, december hadden wij al tien man gespot, die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden. Zij zijn terug en ze zijn zwaar bezig. Of het nou gaat om mensen uit Libië, Nederland of de Verenigde Staten, dat is niet belangrijk. Men moet weten dat ze professionals zijn en ze zijn momenteel weer in het land.'

Suggestief
 '(…) tien man gespot, die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden.' Dit gelooft niemand. Immers, waarom zijn die tien man niet opgepakt voor verhoor? Wat waren die 'onoorbare praktijken'? Het verhaal van de president rammelt aan alle kanten en dat is niet de eerste keer. Ongeloofwaardig en verzonnen om stemming te maken. Het is Bouterse op en top. Suggestief. Beschuldigingen, verdachtmakingen en complottheorietjes de ether in slingeren zonder welke feitelijke onderbouwing dan ook. Dat getuigt van zwakte en van een bewuste stemmingmakerij. Als een persoon of organisatie tracht tweespalt en haat en nijd in de samenleving te creëren, dat zijn het Bouterse en zijn NDP. NDP'ers laten zich op social media (lees: Facebook) niet onbetuigd. Zij zijn de grootste intimiderende, laffe vuilsmijters, daarbij ook nog eens op een potsierlijke wijze ondersteund door de altijd blaffende en alles van Bouterse en de NDP goedpratende spreekbuis van beiden, de perschef van het Kabinet van de President en het keffertje van het programma 'Bakana Tori' op de staatszender SRS, Clifton 'Limbo' Limburg.

Enige vorm van hypocrisie is Bouterse niet vreemd
Het constant beschuldigen van Nederlandse betrokkenheid bij van alles en nog wat, zonder ook maar ooit met bewijzen te komen, als hij zich in het nauw gedreven voelt, is een president onwaardig. Laf ook, vooral laf, onvolwassen. Bouterse en zijn clan binnen de burelen van zijn kabinet zijn zelf debet aan hun eigen teloorgang. Daar zijn geen buitenlanders bij betrokken, buitenlanders die hij deze dagen hard nodig heeft om het land uit het door hemzelf veroorzaakte moeras van de financieel-economische malaise te trekken. Enige vorm van hypocrisie is Bouterse ook niet vreemd, enige zelfreflectie en realiteitszin daarentegen wel. De zelf geproclameerde 'volkspresident' Desi Bouterse is niets meer en niets minder dan een president voor de portemonnee van hemzelf, zijn clan en NDP-getrouwen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
2 mei 2016
Amsterdam – Paramaribo