zondag 31 mei 2015

Het continue foutencircus van de Ware Tijd en Starnieuws

Kanttekeningen plaatsen op en de protest......

31-05-2015 Door: Paul Kraaijer


Het foutencircus van de Surinaamse krant de Ware Tijd en van de nieuwswebsite Starnieuws gaat dagelijks onverminderd voort. Er gaat werkelijk geen foutloze dag voorbij bij het lokaal journaille. Van een eindredacteur heeft waarschijnlijk niemand ooit gehoord. Immers, hoe anders is de hoeveelheid taal- en andere fouten dagelijks in de Ware Tijd (en in haar wededitie) en op Starnieuws te verklaren? Zit iedereen op de redacties te slapen? Interesseert het het journaille niet? Willen zij geen, inhoudelijke, kwaliteit leveren? Het is een blijft een journalistieke blamage, dat dagelijkse foutencircus.

Laten we het vandaag maar houden bij twee artikelen.

Vandaag, zondag 31 mei 2015, in de Ware Tijd Online, in een artikel over leiderschap onder druk van enkele V7-partijen, is dit te lezen:

'(...) De bevindingen van hun achterband zullen doorslaggevend zijn bij het nemen van een besluit. Maar sowies, zegt Breeveld, zullen consequenties verbonden worden aan de verkiezingsuitslag.(..)'
en
'(...) Breeveld zegt verder, dat hij het niet eens is met de stelling, dat de NDP de enige partij is in de geschiedenis van Suriname die in zijn eentje regeermacht heeft weten te bemachten.'

Achterband?
Sowies?
Bemachten?

Achterband was binnen korte tijd gelukkig gewijzigd in achterban, maar de twee andere fouten zijn onopgemerkt gebleven of het zijn in de ogen van de redactie geen fouten.....
Eindredacteur?

Dit is de eerste regel van een artikel dat zaterdagavond 30 mei op Starnieuws verscheen:

'De politieke combinatie V7 heeft vandaag een brief gestuurd naar de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, districtscommissaris Jerry Miranda. Hierin worden kanttekeningen geplaatst op de protest van de Nationale Democratische Partij (NDP) (…)'

U leest het goed: 'Hierin worden kanttekeningen geplaatst op de protest (...)'
Kanttekeningen plaatsen op?
De protest?!

De webredactie van Starnieuws heeft later alleen 'de protest' keurig veranderd in 'het protest', maar kanttekeningen plaatsen op is kanttekeningen plaatsen op gebleven. Prima, maar fouten kunnen simpelweg voorkomen worden wanneer voor plaatsing een artikel goed wordt gelezen door een kwalitatief goede eindredacteur, en die zijn er, ook in Suriname.

Let wel, dit is te lezen op de oh zo gewaardeerde nieuwswebsite Starnieuws........ Onbegrijpelijk dat men in Suriname zo weg loopt met deze nieuwswebsite, waar van enige kwalitatief inhoudelijke journalistiek nauwelijks sprake is. Starnieuws teert gewoon op het feit, dat zij eigenlijk de eerste echte nieuwswebsite in Suriname was, waar gepretendeerd wordt 24 uur per dag en 7 dagen in de week nieuws te brengen. Maar, berichten die zogenaamd 's nachts op de site verschijnen kunnen natuurlijk qua tijd overdag al worden geprogrammeerd, zodat die berichten op vooraf vastgestelde tijden 's nachts op de website verschijnen. Door de opgebouwde naamsbekendheid en de naam van de eigenaresse, het vermeend media-icoon Nita Ramcharan (Network Star Suriname), weten organisaties, politieke partijen, politici, bedrijven, enzovoorts Starnieuws snel te vinden. Iedereen gaat uit van een kwalitatief goede nieuwswebsite, maar, helaas, dat is zij verre van dat. Dagelijks zijn vele taal-, journalistieke- en andere fouten op Starnieuws te vinden. Het lijkt wel of iedereen hiervoor de ogen sluit. Is iedereen een koe van zondag, zoals hier wordt gezegd. Wat is in vredesnaam het niveau van de webredacteuren bij Starnieuws? En waar is ook hier de eindredacteur?

Met regelmaat heb ik geschreven over de inhoudelijke kwaliteit van Starnieuws. Die nieuwswebsite geeft daartoe dan ook genoeg aanleiding.

Het wordt hoog tijd dat Suriname door Starnieuws heen weet te prikken en gaat inzien dat er geen sprake is van een journalistiek inhoudelijk kwalitatief goede nieuwsvoorziening. Starnieuws heeft enkel en alleen bestaansrecht vanwege haar naam. Niets meer en niets minder.

Bedrijven en dergelijke die op zo'n nieuwswebsite adverteren zouden ook eens achter hun oren moeten krabbelen, wakker worden. Bedrijven en dergelijke die zelf kwaliteit leveren zouden niet op een kwalitatief slechte nieuwswebsite moeten willen adverteren – ondanks de waarschijnlijk dagelijks grote hoeveelheid bezoekers -, maar op zoek gaan naar een acceptabel alternatief en dat alternatief is er.

Vuil smijten hoort gewoon bij Surinaamse politieke cultuur

Politieke achterdocht, achterklap, corruptie, hoogmoed, arrogantie en beschuldigende tori's bepalen vooral politiek en beleid 


31-05-2015 Door: Paul Kraaijer


Vuil smijten voor, tijdens en na de verkiezingen.... Het gaat gewoon door.... De politiek en het beleid zijn ervan doordrenkt en nu heerst er vooral bij de grootste kemphanen en rivalen voor, tijdens en na de verkiezingen van maandag 25 mei 2015 (NDP en VHP/V7) achterdocht en wantrouwen en gaan beschuldigingen over malversaties, omkoping en fraude en over en weer. Persconferenties worden in aller ijl belegd, persberichten verschijnen in de e-mail in-box, breaking news en zelfs het ABC- actualiteitenprogramma op televisie 'Magazine 4' breekt zaterdagavond 30 mei in met een extra uitzending. Ongehoord, terwijl er nog steeds sinds 23 mei een helikopter van het bedrijf Hi-Jet met twee inzittenden wordt vermist in het binnenland. Het toestel, met aan boord alleen de piloot Donovan van Embricqs en een technicus, was op weg vanuit het district Sipaliwini naar Paramaribo en kwam, met een andere helikopter van hetzelfde bedrijf, in slecht weer terecht. De piloot van de andere helikopter besloot een tussenlanding te maken bij het inheemse dorp Pusugrunu, maar de tweede heli vloog door maar bereikte nooit Paramaribo..... Nog steeds wordt naar de heli en de inzittenden intensief gezocht, zowel vanuit de lucht als op de grond door militairen.

Malversaties en omkoping.....
De Nationale Democratische Partij (NDP) vermoedt malversaties rond de stembusgang in met name het kiesdistrict Paramaribo. De partij belegde hiertoe zelfs zaterdag 30 mei een speciale spoedconferentie. Er zou onder andere een groot verschil zijn tussen geturfde stemlijsten en de uiteindelijk door een stembureau vastgesteld processen-verbaal. Hierdoor zou de partij mogelijk een zetel in het parlement mislopen.


Kort na de persconferentie bracht de VHP (Verenigde Hervormings Partij) een persbericht uit waarin de NDP en de ABOP worden beschuldigd van omkoping. De partijen zouden stemmen hebben gekocht. Volgens de VHP heeft tijdens een bijeenkomst kort na het behalen van vijf zetels in het parlement (De Nationale Assemblee), partijvoorzitter Ronnie Brunswijk iedereen bedankt die een bijdrage geleverd heeft voor het binnen halen van de vijf zetels voor de partij. Natuurlijk, aldus de VHP, bedankte Brunswijk de kiezers op zijn wel bekende manier, door geld te verdelen c.q. te strooien. Alle aanwezigen kregen, zo schrijft de Mediacommissie van de VHP, een biljet van 50 Surinaamse dollar (Srd). De VHP beweert dat Brunswijk meer dan Srd 100.000 heeft verdeeld onder de kiezers.


In het inheemse dorp Kwamalasamutu, in het zuidwesten van het land, zou, aldus de VHP, ook NDP-voorzitter Desi Bouterse 'flink gestrooid' hebben met geld om in de gunst te komen van de kiezers. Er zijn bedragen genoemd van Srd 350 tot 500. Al eerder had de VHP ook al laten weten de gang van zaken rond de stembusgang in het Paramaribo te wantrouwen.

Dat de VHP, als verliezer, met allerlei insinuerende en beschuldigende uitspraken komt ligt voor de hand. Excuses worden gezocht voor de verloren verkiezingsstrijd. Maar, dat ook de NDP twijfelt over een correcte gang van zaken rond de verkiezingen is opmerkelijk. Kort na de verkiezingen lieten de waarnemingsmissies van de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten) juist weten tevreden te zijn over het verloop van de verkiezingen.


Nu komt er plotseling, zoveel dagen na de verkiezingen, allemaal bagger boven water drijven en blijken er her en der fouten, al dan niet bewust, al dan niet met opzet, te zijn gemaakt door diverse stembureaus. De UNASUR en OAS kunnen hun verklaringen feitelijk gaan bijstellen....

Te lange werkdag stembusbureaupersoneel
Een en ander, alle verdachtmakingen en beschuldigingen, zorgt er ongetwijfeld voor, dat de officiële uitslag van de 25 mei gehouden 'algemene, vrije en geheime' verkiezingen nog enige tijd op zich zal laten wachten.

(Bron foto: verkiezingen.sr)
Dat zaken niet goed zijn gegaan bij diverse stembureaus is eigenlijk niet opmerkelijk. Het waren verkiezingen in een land dat doorspekt is van fraude en corruptie. Dus, waarom ook niet tijdens de verkiezingen?
Daarenboven werden stembureaus bemand door slechts tien personen, van alle leeftijden en opleidingsniveaus, dus ook ouderen, dus ook mensen die niet eens wisten wat turven is. Voor diverse medewerker(st)ers van stembureaus begon de 25e mei al heel vroeg: half vijf aanwezig zijn 's morgens was heel gewoon. Kiesgerechtigden konden hun stem uitbrengen tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds. Het personeel van een stembureau kreeg overdag een uur de gelegenheid om zelf ook te gaan stemmen - waardoor er niet van een pauze kon worden gesproken - en tussen zeven en acht uur in de avond werd gepauzeerd, maar in de praktijk bleek dat in deze pauze ook werd doorgewerkt. Tot diep in de nacht, de volgende ochtend, 26 mei, werd gewerkt. Sommige medewerk(st)ers konden pas om half drie in de ochtend of nog later naar huis gaan, doodvermoeid. Enkele oudere medewerk(st)ers vertoonden in de loop van de dag tekenen van vermoeidheid. Hier en daar vielen de ogen dicht. Het personeel in de stembureaus moest veelal op een onverantwoordelijke wijze het werk verrichten, tegen een vergoeding van een paar honderd Surinaamse dollar.

Strengere selectie stembusbureaupersoneel bij volgende verkiezingen
Het zou aan te bevelen zijn dat bij volgende verkiezingen de selectie van stembusbureaupersoneel strenger is: een maximum leeftijd is aan te raden als ook een minimaal opleidingsniveau.

Weer vijf jaren corruptie in vooruitzicht....
Men (lees: de politici) krijgt geen genoeg van vuilsmijterij.... en dat gaat de Surinaamse bevolking, die er kennelijk zelf voor gekozen heeft, dus vijf jaren lang weer over zich heen krijgen in dat switi Sranan, aan de opbouw waarvan iedereen zogenaamd oh zo graag wil bijdragen, maar dan wel in het voordeel van de eigen portemonnee.

Het land van politieke achterdocht, achterklap, corruptie, hoogmoed, arrogantie en beschuldigende tori's..... Maar, het land is zooooo mooi en heeft zoveel potentieel en dat wordt door de heren en dames politici en zogenoemde beleidsmakers wel eens vergeten.