donderdag 28 september 2017

Minister Welzijn: 'Kwestie Cubaanse vluchtelingen politiek gecompliceerd’

'Dit is nu een politieke kwestie, welke op het hoogste niveau wordt besproken'


 
De zestien Cubanen, waaronder vier kinderen, die sinds juni 2017 voor het gebouw van het Surinaams Rode Kruis protesteerden, zijn nog steeds in Suriname. Die hebben al geruime tijd de hoop opgegeven op de procedure voor verkrijging van een status van vluchtelingen uit Cuba. 'Wij hebben besloten ons protest te beëindigen, omdat wij geen response kregen. Wij kregen geen reactie van de lokale autoriteiten', stelt Ailin Castro Llorens donderdag 28 september 2017 in het Dagblad Suriname. 

Zij geeft aan, dat de groep nog steeds in afwachting is op de afhandeling met de UNHCR. Zij weten ook niet wat hen te wachten staat. Een bezoek van de Surinaamse president aan hun thuisland, doet de groep niet vrezen. Zij hebben niet te klagen over hun veiligheid. ‘Cuba is een bevriende natie. Wij verlenen geen politiek asiel aan hen die denken hier te kunnen spelen’, zei president Desi Bouterse in het parlement, er op wijzende, dat de groep Cubanen naar hun land zal worden teruggestuurd.

De minister van Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn, herhaalde in De Nationale Assemblee het standpunt van Bouterse, maar zei ook dat de zaak in studie was genomen. In geen geval zou er sprake zijn van politiek asiel.

Welzijn zegt nu, dat dit nu een politieke kwestie is, welke op het hoogste niveau wordt besproken. 'Wij zullen op dit stuk nog de tijd moeten nemen om de zaken goed te bekijken, maar wij zijn er nog niet uit', stelt Welzijn.

De Cubanen verblijven al tien maanden in Suriname en hopen met steun van het Rode Kruis en de VN-organisatie voor Vluchtelingen, UNHCR, een status als vluchteling te kunnen krijgen. Welzijn verwacht de UNHCR tegen midden oktober in Suriname te mogen verwelkomen. 'Dan zal er een definitieve positie worden ingenomen', stelt Welzijn.

Het ministerie heeft onlangs een project aangekondigd om de kwestie van vreemdelingen te zullen ordenen. Vreemdelingen die voor 1 juli 2017 Suriname legaal binnen zijn gekomen, en door een of ander reden hun legale status niet hebben, worden door de overheid van Suriname in de gelegenheid gesteld, om hun zaken in orde te maken.

Welzijn wenst te benadrukken, dat deze groep Cubanen, onder hun huidige wensen, niet onder dit project van het ministerie kan worden geplaatst. 'Als iemand zich zou aanmelden om een MKV te krijgen en blijkt dat zij voor 1 juni zijn binnen gekomen, dan zou het geen probleem zijn. Maar, de Cubanen vragen naar een vluchtelingenstatus. Een vluchtelingenstatus is iets anders. Dat is de politieke gecompliceerdheid ervan', stelt de bewindsman.

Volgens Welzijn zullen deze politieke kwestie en het besluit op het niveau van de president en de minister van Buitenlandse Zaken verder worden afgewikkeld. De UNHCR helpt de Cubanen momenteel met kleding, voedsel en een dak boven hun hoofd.

Breeveld (DOE): 'Er is geen brandstof is in verschillende dorpen binnenland'

'Dorpsbewoners mogen er niet onder lijden, omdat de overheid in gebreke blijft'


Leerkrachten hebben Assembleelid Carl Breeveld (DOE) laten weten, dat er geen brandstof is in verschillende dorpen in het binnenland. De onderwijsgevenden moeten morgen naar hun standplaats vertrekken. Er is geen brandstof geleverd. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 28 september 2017.

Alida Olton, schoolleidster van OS Nw Aurora, is door dorpsbewoners op de hoogte gesteld van de situatie. Op deze school hebben het afgelopen schooljaar alle leerlingen de eindtoets gehaald.

Het probleem van brandstoflevering geldt voor zowel het Boven Suriname- als het Marowijne-gebied, waar een groot aantal scholen gevestigd is.

Breeveld spreekt hierover zijn afkeuring uit en doet een dringend beroep op de regering met spoed haar verantwoordelijkheid in deze te nemen. 'Het werkt demotiverend voor leerkrachten die Paramaribo verlaten om op hun standplaats in het donker het schooljaar te moeten beginnen. Maar, ook dorpsbewoners mogen er niet onder lijden omdat de overheid in gebreke blijft', stelt de politicus.

Bedlegerige man in woning aan Nieuwe Charlesburgweg overvallen

Twee gewapende mannen ervandoor met Srd 325, twee mobiele telefoons en een gascilinder


Twee gewapende mannen hebben deze week een overval gepleegd op een woning aan de Nieuwe Charlesburgweg. Uit het politieonderzoek blijkt, aldus het Dagblad Suriname donderdag 28 september 2017, dat een vader samen met zijn zoon woont op hetzelfde adres. Ten tijde van de overval was alleen de vader thuis, hij is ziek en bedlegerig.

De zoon verklaart, dat hij omstreeks half acht 's avonds van huis was gegaan om te tanken en had de deur open gelaten, omdat hij wist dat hij snel zou terugkeren. ‘Ik heb sterk het vermoeden dat de daders hebben geloerd totdat ik van huis vertrok en toen hebben zij toegeslagen.’

Zijn vader was op dat moment alleen in zijn kamer. Hij werd door twee mannen onder schot gehouden en beroofd van zijn geld, Srd 325, twee mobiele telefoons en een gascilinder van 28 lbs. Bij hun vlucht zijn de daders ook weggereden in een Toyota Mark II met kentekennummer 05-36-NP, die thuis geparkeerd was. De daders hebben de zieke man ongedeerd gelaten. Hij is na de overval naar de buren gekropen om hulp te zoeken.

De politie van Munder heeft de aangifte opgenomen. Ze is bezig met de opsporing van de overvallers.

Curtis Hofwijks: 'Deze president houdt mensen juist arm'

'Als je van arme mensen houdt, zou je juist ervoor zorgen dat ze niet arm blijven'

'Armoedebestrijding is verkapte vorm van propaganda van Bouterse om populariteit te winnen'


'De huidige regering bestrijdt geen armoede, maar houdt het juist in stand. Deze president houdt mensen juist arm. Zo worden ze juist afhankelijk van hem', aldus activist van het eerste uur Curtis Hofwijks, trekker van de protestgroep ‘We zijn Moe’, vandaag, donderdag 28 september 2017, in het Dagblad Suriname, in reactie op het voornemen van de regering om ook in het komend dienstjaar prioriteit te geven aan armoedebestrijding. 

De raming voor het dienstjaar 2018 is gesteld op Srd 53.327.000, opgenomen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het ministerie stelt, dat op basis van de doelstellingen het beleid erop gericht is de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen opdat de bestaanszekerheid en de sociale bescherming effectief gewaarborgd worden.

Hofwijks voert aan, dat armoedebestrijding een duurzaam karakter moet zijn waar armoede binnen een bepaald gestelde periode moet zijn uitgeroeid. Hij ziet de stap van president Desi Bouterse als een verkapte vorm van propaganda om populariteit te winnen. 'Als de president sinds 2010 aangeeft armoede te willen uitroeien, dan kunnen wij de lijn doortrekken. Als je van arme mensen houdt, zou je juist ervoor zorgen dat ze niet arm blijven. Het is jammer, dat het geld niet wordt uitgetrokken om duurzame arbeidsplaatsen te creëren of om mensen zelfstandig te maken. Dat is de modus operandi van deze mannen. Wij hoeven ook niets anders te verwachten.'

'Surinamers weten niet wat honger is, maar wij pienaren wel degelijk', stelt Hofwijks. Volgens de actievoerder moet bij armoede niet alleen verwezen worden naar het gebrek aan eten en drinken, maar ook de toegang naar basisbehoeftes als goed onderwijs, volksgezondheid en internet. 'Bij volksgezondheid worden beschikbare medicijnen op de klapper steeds minder en ziekenhuizen luiden te vaak het noodalarm', aldus Hofwijks.

Hij vindt dat de regering armoede ook beter moet uitleggen.

Verbetering en uitbreiding van het bestaande pakket van collectieve voorzieningen hebben in deze beleidsperiode ook hoge prioriteit. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is voornemens de uitbetaling van de schoolmateriaalkosten te doen plaatsvinden aan de verschillende scholen in alle districten ten behoeve van sociaal zwakkeren over het schooljaar 2017/2018. Bij verbetering wordt gedacht aan maatregelen en activiteiten waardoor de effectiviteit van de voorzieningen wordt vergroot. Deze activiteiten dienen ook te leiden tot verhoging van de efficiëntie bij de realisatie van de voorziening.

Leger Colombia doodt dissidente FARC-commandant in Guaviare-provincie

President Juan Manuel Santos maakt dood Euclides Mora bekendDe Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft gisteren bekendgemaakt, dat het leger een van de vijf FARC-guerrilla commandanten (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) heeft gedood die weigerden zich te ontwapenen met hun nu gedemobiliseerde groep. Santos maakte de aankondiging bekend op Twitter, waar hij zei dat 'Euclides Mora' is gedood in een gevecht in de zuidelijke Guaviare-provincie, een gebied in handen van dissidente FARC-guerrilla's. 

Mora was een van de vijf commandanten die zich hebben verwijderd van de FARC, nadat die in november een vredesovereenkomst had gesloten met de regering van president Juan Manuel Santos. De FARC heeft hen daarna verdreven en is sindsdien een politieke partij geworden. 

Een zesde 'midden bevelvoerder', 'Rodrigo Cadete,' ontsnapte eerder deze maand in Guaviare aan het oog van zijn bewakers, vermoedelijk om zich bij de dissidenten te voegen..
De post-FARC-guerrilla's hebben zich actief verzet tegen anti-narcotica inspanningen in het coca-rijk gebied waar de FARC territoriale controle uitoefende.  

De regering heeft beloofd om dodelijke kracht te gebruiken, om dissidente FARC-groepen te elimineren die zich voornamelijk in Guaviare en de zuidwestelijke Nariño-provincies hebben gevormd. Santos herhaalde, dat het bericht aan dissidentgroepen 'duidelijk is: overgave, of anders wacht de gevangenis of een graf op u.'

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Synode over Amazone krijgt concreet vorm door inzet bisschoppen van Ecuador

Paus Franciscus zet zijn plannen voor een synode over het Amazonegebied door


Volgens bisschop René Coba Galarza zijn de voorbereidingen voor een regionale synode over de Amazone intussen concreet gestart. Paus Franciscus zet zijn plannen voor een synode over het Amazonegebied door. Dat bevestigt secretaris-generaal René Coba Galarza van de bisschoppenconferentie van Ecuador. 

Volgens de bisschop heeft de paus het plan zelf voorgesteld en het zowel met de bisschoppen uit Ecuador, als eerder met die van Peru tijdens hun ad-liminabezoek in mei besproken.

Het Amazonegebied omvat negen Latijns-Amerikaanse landen, onder meer Brazilië, Peru, Bolivia, Venezuela, Colombia en Ecuador.

Kerkprovincies in de regio hebben eerder al het REPAM-netwerk opgericht om de inheemse bevolking en het regenwoud te beschermen.

Een van de zorgen van de paus is, dat er christelijke geloofsverkondiging zou plaatsvinden bij de inheemse volkeren in het Amazonegebied. Daarbij moet het Evangelie voor hen zowel dichtbij als respectvol voor hun eigen identiteit zijn, zegt mgr. Coba Galarza. Hij bevestigt, dat de bisschoppen van Ecuador ondertussen al concreet gestart zijn met de voorbereiding van de bijeenkomst.


 http://de.radiovaticana.va/news/2017/09/27/papst_will_eine_synode_zu_amazonien/1339262

Vatikan \ Synode

Papst will eine Synode zu Amazonien


Leben im Amazonas - REUTERS
27/09/2017 11:50

Franziskus plant weiterhin eine eigene Synode für das Amazonas-Gebiet. Das bestätigte der Generalsekretär der Bischofskonferenz von Ecuador, René Coba Galarza, jetzt in einem Interview mit Radio Vatikan. Bei einer Begegnung mit Bischöfen aus Ecuador im Vatikan sei der Papst von sich aus auf den Plan eines Bischofstreffens zum Thema Amazonien zu sprechen gekommen. Das deckt sich mit Äußerungen des Papstes bei einer Begegnung mit Bischöfen aus Peru im Mai dieses Jahres.

Franziskus erläuterte nach Angaben von Bischof Coba auch, worum es ihm bei einer solchen Synode gehen würde. Eines der grundlegenden Anliegen sei eine Form der christlichen Verkündigung, die im Respekt vor den indigenen Völkern des Amazonas-Gebiets vor sich gehe. Man müsse das Evangelium diesen Menschen so bringen, dass es ihnen nahe wirke und gleichzeitig ihre Identität nicht verbiege. „Die große Herausforderung“ bestehe darin, „dass das Evangelium glaubwürdig sein muss, ohne ihre Überzeugungen und ihr Weltbild mit Füßen zu treten.“ Coba gab an, die Bischöfe Ecuadors hätten sich bereits an die Vorbereitung der Synode gemacht.
Das Amazonas-Gebiet erstreckt sich auf dem Territorium von neun lateinamerikanischen Staaten, darunter Brasilien, Peru, Bolivien, Venezuela, Kolumbien und Ecuador. Zum Schutz der Ureinwohner und des Regenwaldes haben die Kirchen ein pan-amazonisches Netzwerk für Amazonien, kurz Repam, gebildet; zu ihm gehören auch die deutschen Hilfswerke Adveniat und Misereor.

In seiner Umwelt-Enzyklika Laudato si‘ vom Mai 2015 hat sich Papst Franziskus besorgt über den Verlust der Biodiversität in Amazonien gezeigt. Bei einem Besuch in Kolumbien rief er Anfang September dazu auf, „die Kirche im Amazonas-Gebiet nicht allein zu lassen“.
In welcher Form genau die Amazonien-Synode stattfinden soll, ist noch unklar. Offenbar ist nicht an eine Sonder-Bischofssynode im Vatikan gedacht, wie sie schon mehrfach mit regionalem Schwerpunkt stattgefunden hat, zuletzt zum Thema Nahost unter Benedikt XVI. Wahrscheinlicher ist eine Regionalsynode im Amazonas-Gebiet selbst.

(rv 27.09.2017 sk)

 
(Suriname Mirror/Radio Vaticaan/Kerknet)

Grootste cokevangst ooit in Belgisch Limburg leidt tot zes aanhoudingen in Brazilië

2.428 Kilo cocaïne in april 2016, verborgen in marmeren blokken, in haven AntwerpenDe Braziliaanse federale politie heeft vorige week maandag bij een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel veertien huiszoekingen en zes arrestaties verricht. Het Braziliaanse onderzoek is gelinkt aan een drugsdossier waarin in het voorjaar van 2016 in Limburg twee grote partijen cocaïne zijn onderschept, die in marmeren blokken verborgen zaten.

Het parket van Limburg maakte vandaag, donderdag 28 september 2017, de actie van de Braziliaanse politie bekend. Het Limburgse dossier wordt op 24 november dit jaar ingeleid in de correctionele rechtbank van Hasselt.

De vangst in 2016 was de grootste inbeslagname ooit voor de federale gerechtelijke politie van Limburg en het parket van Limburg. Het ging in totaal om 2.428 kilo cocaïne met een straatwaarde van minstens 75 miljoen euro.
De eerste 1.500 kilo dateerde van het Paasweekend en de resterende 928 kilo van 30 april. De coke zat verborgen in marmeren blokken, die per vrachtschip vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen werden verzonden. Vier verdachten werden gearresteerd in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.

De Limburgse politie was van plan de volledige organisatie te ontmantelen en zocht daarom toenadering tot de Braziliaanse autoriteiten om de leveranciers in beeld te krijgen. Alle beschikbare gegevens uit het Belgische dossier werden via een rechtshulpverzoek aan de Braziliaanse collega’s overgemaakt. Deze operatie bewijst, dat een goede internationale samenwerking kan leiden tot het oprollen van een volledig crimineel traject van Zuid-Amerika tot Europa.

'De Braziliaanse federale politie startte een zelfstandig onderzoek dat afgelopen maandag resulteerde in veertien huiszoekingen en zes aanhoudingen. Tijdens deze operatie met codenaam Blockbuster2 werden huizen, appartementen, luxewagens en dure racepaarden in beslag genomen. De politie ontmantelde in een loods vier marmeren blokken met cocaïne, die klaar stonden voor export. De gelijkenis met de blokken marmer, die vorig jaar in ons land werden onderschept, is treffend', aldus Bruno Copping van het Limburgse parket woensdag.

(Suriname Mirror/Het Laatste Nieuws/De Morgen/Nieuwsblad)

Saronbrug over Saramaccakanaal weer toegankelijk voor verkeer

Sluiting brug zorgde voor extra filevorming op brug Van 't Hogerhuysstraat en Coesewijnestraat


Na zeventien dagen gesloten te zijn geweest wegens herstelwerkzaamheden is de Saronbrug vandaag, donderdag 28 september 2017, weer voor verkeer opengesteld. De bedoeling was, dat de brug maandag of uiterlijk woensdag weer toegankelijk zou zijn voor verkeer. Maar, de werkzaamheden die werden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Nameco, hebben langer dan gepland geduurd. Dit bericht de Ware Tijd.

De brug moest worden hersteld nadat een met zand beladen truck een steunpilaar had beschadigd. De pilaar moest uit het buitenland worden ingevoerd. De kosten werden geraamd op Srd 310.000.

Sinds de Saronbrug was aangereden en gesloten ontstonden enorme files op de brug bij de Van 't Hogerhuysstraat en die van de Coesewijnestraat. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie deed er alles aan de brug vòòr de start van het nieuwe schooljaar op 2 oktober open te stellen, omdat de verkeersdrukte zal toenemen.

Minister Jerry Miranda sprak op 14 september zijn ongenoegen uit over het feit dat er weinig tot geen rekening wordt gehouden met snelheids- en vrachtbeperkingen. 'De maat is vol. We kunnen niet op deze manier doorgaan en moeten nu paal en perk stellen', zei hij. Om het probleem rond zwaar transport over bruggen tegen te gaan, installeerde hij op die dag de commissie 'Zwaarvervoer', die advies moet uitbrengen hoe de problematiek aan te pakken.

Milieuorganisatie Milieu Watch vreest voor vrijkomen asbest bij ontmantelen Suralco

Suriname heeft nog steeds geen adequate voorzieningen om asbest veilig op te bergen


De milieuorganisatie Milieu Watch vreest voor een ramp bij het ontmantelen van de opstallen van het bauxietbedrijf Suralco. Bij die ontmanteling zal volgens die organisatie een behoorlijke hoeveelheid asbest vrijkomen. Dit is volgens de milieuorganisatie zeer levensbedreigend. De organisatie wijst er op dat asbest nooit vergaat en alleen voor eeuwig verzegeld opgeruimd dient te worden. Suriname heeft geen adequate voorzieningen om asbest veilig op te bergen. 

Suralco zou voor het opruimen van het levensgevaarlijke materiaal een internationale aanbesteding hebben gehouden. Volgens Milieu Watch zal dit een dure operatie worden, omdat het opruimen van dit soort milieuafval een kostbare zaak is. Het is arbeidsintensief en vraagt om een hoge mate van deskundigheid.

Voor de milieuorganisatie is het nog onduidelijk of bij de ontmanteling er inderdaad ook gewerkt zal worden volgens de strenge internationale milieueisen, maar belangrijker nog of vanuit de Surinaamse overheid er deskundig toezicht zal zijn dat ontmanteling daadwerkelijk volgens deze eisen zal plaatsvinden.

'De gedachte dat straks ergens ver in het binnenland, of misschien niet eens zo ver, grote hoeveelheden asbest worden achtergelaten zonder dat er voldoende maatregelen genomen zijn om de samenleving te beschermen, moet ons allemaal zeer angstig maken', zegt de organisatie in een publiekelijk schrijven.

Milieu Watch doet een dringend beroep op de overheid om de veiligheid van de huidige en toekomstige generaties te waarborgen. De overheid zou zich ervan moeten overtuigen dat Suriname op geen enkele wijze nadeel zal ondervinden door de ontmanteling en opruimwerkzaamheden die door de Suralco binnenkort aan derden zullen worden uitbesteed.

De milieuorganisatie zal via haar internationale contacten er alles aan doen dat de verantwoordelijke partijen in deze kwestie doen wat van hen verwacht mag worden.

Lees hier meer artikelen over hoe Suriname omgaat met asbestafval en dat asbest zelfs begraven ligt op vuilstort Ornamibo.....!

Korps Politie Suriname rolt een criminele bende op

Twee van de verdachten tijdens hun vluchtpoging in een been geschoten door agenten

(Bron fotocollage: Korps Politie Suriname)
Verdachten verdacht van  tal van gewapende overvallen te Brownsweg, Kasipora en in het oosten van Suriname


Een gemengd team van de politie, bestaande uit de recherche van regio Midden en het Regio Bijstand Team (RBT) Midden, heeft gisteren een criminele bende opgerold. De bende is verantwoordelijk voor tal van gewapende overvallen te Brownsweg, Kasipora en in het oosten van Suriname. Dit bericht het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 28 september 2017.

Na verkregen informatie werd de 34- jarige F.N., alias Gentle, in beeld gebracht. Hij bevond zich samen met de 20-jarige S.D. in een voertuig te Wintiwai. Toen hij merkte, dat de politie een achtervolging had ingezet, voerde hij zijn snelheid op en probeerde aan aanhouding te ontkomen. Hij bracht het voertuig op een gegeven moment voor een pand aan de Toemoekhoemakstraat tot stilstand en vluchtte te voet verder.

D. nam het stuur over en probeerde met het voertuig weg te komen. Zij werd door leden van RBT Midden klemgereden en aangehouden. Het gebied werd door agenten uitgekamd en de verdachte N. werd gesignaleerd. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten, waarna er gericht werd geschoten. N. werd daarbij geraakt in een bovenbeen. Per ambulance werd hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar hij onder politiebewaking is opgenomen.

Het vermoeden bestaat, dat de informatie met betrekking tot de aanhouding van N., alias Gentle, zijn kompanen had bereikt. Vier van ze waren in een woning te Ephraimzegen bijéén gekomen. De politie viel die woning binnen, maar de 33-jarige M.D. zag kans in een auto te stappen en weg te komen. Hij werd vervolgens door agenten achterna gezeten. De man werd na waarschuwingsschoten geraakt in zijn rechterbeen en moest zijn vlucht in de Indira Gandhiweg staken en werd in de boeien geslagen. Na medische behandeling werd hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

In het voertuig van D. trof de politie een dubbelloops jachtgeweer, maskers, messen, handschoenen, een aantal scherpe 9 mm patronen en een aantal mobiele telefoons aan. Gebleken is, dat het jachtgeweer bij één van de overvallen te Kasipora is buitgemaakt. De benadeelde heeft het jachtgeweer positief herkend als de zijne.

In de auto van N. heeft de politie een loop van een jachtgeweer aangetroffen, een aantal scherpe hagelpatronen, maskers, handschoenen, houwers, een aantal mobiele telefoons en een handbijl. Beide voertuigen en alle andere zaken zijn in beslag genomen.

Alle aangehouden verdachten zijn na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Jaarrede niet door president Bouterse uitgesproken, maar door vicepresident Adhin

Bouterse heeft nog rust nodig na medische ingreep in Havana, Cuba

 
President Desi Bouterse zal morgen de Jaarrede niet uitspreken. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 28 september 2017, te hebben vernomen, dat dat het staatshoofd van zijn behandelende artsen nog rust nodig heeft na de ingreep die hij moest ondergaan in Havana, Cuba. 

De Jaarrede zal worden uitgesproken door vicepresident Ashwin Adhin die de taken van de president zal waarnemen. De president zal zijn taken overdragen aan Adhin. De overdracht geschiedt volgens artikel 98 punt b van de Grondwet. Hierin staat dat 'het ambt van de president wordt waargenomen door de vicepresident indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd'.

Eind augustus 2010 had Bouterse zijn taken ook tijdelijk neergelegd wegens ziekte. Toen werd de functie waargenomen door vicepresident Robert Ameerali.

Afgelopen dagen was de president afwezig bij diverse evenementen.

Advocaat-generaal Curaçao wil George Jamaloodin als getuige in zaak Maximus horen

Jamaloodin kan ‘any moment’ op Curaçao aankomen

 
De advocaat-generaal (AG) wil George Jamaloodin als getuige in de zaak Maximus horen. Volgens de AG kan Jamaloodin ‘any moment’ op Curaçao aankomen. De belangrijkste getuige in de zaak tegen Fonseca was Elvis ‘Monster’ Kuwas, die heeft bekend Wiels te hebben doodgeschoten en die voor deze en twee andere moorden levenslang heeft gekregen. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 28 september 2017.

'Kuwas heeft eerder gelogen, maar zijn verklaringen onder ede op 19 april jongstleden zijn wel consistent', aldus het Gerecht in Eerste Aanleg in mei, dat aangaf dat de informatie van Kuwas overeenkomt met de verklaringen van andere getuigen.

De tweede getuige, om veiligheidsredenen anoniem gehouden, wees Fonseca aan als de schakel tussen de intellectuele daders en de uitvoerders van de moord. Deze getuige gaf daarbij gedetailleerde informatie waarover alleen iemand uit Fonseca’s persoonlijke kring kan beschikken.

De derde getuige was het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Edsel Gumbs. Hij heeft gezegd dat een informant van de VDC hem een paar dagen na de moord op Wiels benaderde met de informatie dat Jamaloodin mensen zocht om Wiels voor hem ‘koud te maken’.

Kustwachtcentrum Curaçao oefent met Venezolaanse Kustwacht

Doel oefening is samenwerking op het gebied van SAR (Search and Rescue) te versterken

(Bron foto: Peter Jan de Vin/Twitter)


Het Kustwachtcentrum heeft dinsdag de Initial Planning Conference (IPC) voor de oefening ‘Open Eyes 2017’ georganiseerd. Open Eyes is een Search and Rescue-oefening (SAR) die wordt gehouden met de Venezolaanse kustwacht. Deze oefening is voor het laatst in 2015 uitgevoerd en zal in oktober 2017 wederom worden georganiseerd, zo bericht vandaag, donderdag 28 september 2017, het Antilliaans Dagblad.

Het doel van de oefening is om de samenwerking op het gebied van SAR te versterken en om SAR-procedures te oefenen.

De commandant van de Venezolaanse Kustwacht bracht samen met twee stafleden een bezoek aan het Kustwachtcentrum. Na een welkomstwoord van de directeur Kustwacht, brigadegeneraal Peter Jan de Vin, heeft een delegatie van de Venezolaanse kustwacht en Kustwacht Caribisch Gebied  gezamenlijk deze oefening op hoofdlijnen voorbereid.


Curaçaose Huisartsenvereniging wil af van doktersbriefje voor zieke werknemers

'Het is eigenlijk tegen de geheimhoudingsplicht van huisartsen'

 
Als het aan de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) ligt, is er binnen een half jaar een nieuwe regeling waarbij huisartsen geen doktersbriefje meer hoeven te schrijven voor zieke werknemers. Dat stelt Wallid Elhage, voorzitter van de CHV, vandaag, donderdag 28 september 2017, in het Antilliaans Dagblad

'Er zijn gesprekken gaande met de minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer (PIN), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en eerdaags ook met het bedrijfsleven. Want het is een gewoonte, dat zieke werknemers een doktersbriefje halen om daar vervolgens mee naar de werkgever en de SVB te gaan. Het functioneert al járen zo, maar het is eigenlijk tegen de geheimhoudingsplicht van huisartsen, die geen patiëntengegevens mogen verstrekken. De CHV is ook van mening dat hier afspraken over gemaakt moeten worden tussen werkgever en werknemer, in een contract bijvoorbeeld, waarbij vastgelegd wordt hoe er binnen het bedrijf met ziekte en ziekmeldingen wordt omgegaan.'

'Gevecht' tussen Surinaamse Thaiboksbond (Suthaibo) en Surinaamse Boksbond (Subobo)

'Subobo wil ineens thaiboksevenementen, omdat met boksactiviteiten niets verdiend wordt'


De Ware Tijd meldt vandaag, donderdag 28 september 2017, dat er een controverse gaande is tussen de Surinaamse Thaiboksbond (Suthaibo) en de Surinaamse Boksbond (Subobo). 'Het draait om geld.' Dat zeggen vertegenwoordigers van beide organisaties. Alleen vinden ze van elkaar, dat het bij de tegenpartij gaat om het geld dat verdiend wordt met het organiseren van thaibokswedstrijden. 

Suthaibo-voorzitter Roger Bellevue zegt, dat zijn bond over de deskundigheid en kennis beschikt als het gaat om zaken rond de thaibokssport. Alle thaiboksactiviteiten in Suriname zouden dus onder auspiciën van zijn bond georganiseerd moeten worden. Hij vindt dat Subobo ineens met thaiboksevenementen wil beginnen, omdat met boksactiviteiten niets verdiend wordt.

Subobo-voorzitter Remie Burke (zie foto - Bron: Facebook) vindt het 'lastig' dat hij jaren na de oprichting 'met zijn eigen ding wordt geslagen'. Hij is met Jerrel van Embriqs, medeoprichter van de Suthaibo. Burke stelt verder, dat zijn organisatie bevoegd is aan de bokssport gerelateerde sportactiviteiten te organiseren, dus ook thai- en kickbokswedstrijden.

Subobo heeft steun verleend aan de Stichting Sport voor Sport van Clyde Petres om onder de vlag van Subobo in juli een thaiboksgala te houden. Suthaibo begon toen een Kort Geding tegen Subobo, maar werd in het ongelijk gesteld. De boksbond kreeg toestemming om het thaiboksgala te organiseren.

Het vonnis betekent volgens Suthaibo-voorzitter Bellevue en secretaris Carlos Yvel, dat een bond toestemming kreeg om activiteiten te organiseren in een tak van sport waar ze geen bevoegdheid over heeft of de kennis en expertise voor in huis heeft. 'Wat je nu gaat krijgen is chaos. Het wordt een vrijgevochten boel.'

Gajadien (VHP): 'Begroting 2018 regering Bouterse gaat richting overtreding wet op Staatsschuld'

'In 2018 ontstaat een extra druk van 23.5 miljoen Amerikaanse dollar per maand'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt, dat de regering, net als in 2017, met de begroting van 2018 richting overtreding van de wet op Staatsschuld gaat. Zoals in 2017 zou bij volledige uitvoering van de begroting 16% van het bruto binnenlands product gefinancierd moeten worden. De begrotingen 2018 van de zestien ministeries verschillen niet veel van die van 2017, met een tekort van ongeveer Srd 1.4 miljard, aldus Gajadien vandaag, donderdag 28 september 2017, op Starnieuws. 

Ondanks dat de regering in 2017 gemiddeld 20 miljoen Amerikaanse dollar per maand opneemt voor rentes en aflossingen, is niet voldaan aan de verplichtingen.

'Mede hierdoor merken wij, dat er in 2018 een extra druk van 23.5 miljoen Amerikaanse dollar per maand ontstaat', zegt Gajadien.

Hij stelt, dat de regering de begroting slechts ziet als administratieve verplichtingen. In de praktijk blijkt volgens de politicus, dat de regering zich niet houdt aan verplichtingen die zijn aangegaan. Inkomstenbronnen worden gepland die de koopkracht van de samenleving verder zullen verslechteren. Anderzijds wordt de wet op bruto toegevoegde waarde (BTW) aangekondigd, maar voorbereidingen daartoe zijn niet optimaal, volgens de parlementariër.

Het ministerie van Financiën heeft komend jaar Srd 394.126.000 begroot aan BTW. Dit is volgens Gajadien niet haalbaar. Het reële begrotingstekort is veel meer dan Srd 1.4 miljard.

DA´91 ressortraadsleden vragen aandacht voor problemen buurtbewoners ressort Rainville

Buurtbewoners klagen over leegstaande, overwoekerde woningen en overgroeide goten

(Bron foto's: DA'91)
 
DA´91 ressortraadsleden Dean Wesenhagen en Sudesh Ramdattewarie, hebben een brief geschreven aan districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust. Zij vragen aandacht voor oplossing van verschillende problemen die buurtbewoners van het ressort Rainville, bij een recent bezoek van een delegatie DA’91, hebben aangehaald. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 28 september 2017.

De buurtbewoners hebben onder meer geklaagd over het probleem van leegstaande, overwoekerde woningen en goten die totaal overgroeid zijn en verworden zijn tot illegale vuilstortplaatsen. De braakliggende en overwoekerde percelen verspreiden een enorme stank en zijn een schuilplaats voor ongedierte, zwervers en criminelen, geven de buurtbewoners aan. Deze situatie tast hun woongenot en hun veiligheidsgevoel danig aan.De mensen hebben ook aangegeven, dat het zelf onderhouden van de bermen en goten niet meer lukt, door de steeds stijgende prijzen in de winkels. Zij vinden dat de overheid met de belastinggelden van de burger, hun kwaliteit van leven moet verbeteren.

Zij hebben de ressortraadsleden gevraagd de districtscommissaris aan te schrijven en te vragen naar een duurzame oplossing van hun problemen. De ressortraadsleden hebben in de brief aan Nerkust fotomateriaal en handtekeningen van de buurtbewoners opgenomen, aldus de afdeling Voorlichting van de partij.

Chinese ambassade viert 68e verjaardag van de Volksrepubliek China

Ambassadeur Zhang Jinxiong wijst op Chinese projecten in Suriname


China en Suriname gaan samenwerken volgens het principe van nut en bruikbaarheid. 'Pragmatische samenwerking is de ballast en propeller voor de ontwikkeling van de relatie tussen China en Suriname. Deze samenwerking omvat een breed scala aan gebieden variërend van infrastructuur, landbouw, gezondheidszorg, telecommunicatie tot menselijke hulpbronnen.

Dat zei, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 28 september 2017, China's ambassadeur Zhang Jinxiong gisteravond tijdens een receptie ter gelegenheid van de viering van de 68ste verjaardag van de Volksrepubliek China. De ontvangst in de residentie van de ambassadeur werd bijgewoond door onder anderen vicepresident Ashwin Adhin en echtgenote.

De diplomaat noemde een aantal projecten die China in Suriname uitvoert of die binnenkort zal beginnen. Zo noemde hij het project Sophia's Lust Community Center en het Dalian asfalteringsproject die dit jaar zijn afgerond.

Het National Breedbandproject en de bouw van het Wanica-ziekenhuis verlopen vlot.

Binnen enkele weken wordt begonnen met het Dalian IV Highwayproject: het aanleggen van een nieuwe snelweg naar de luchthaven te Zanderij.

Daarnaast zijn in voorbereiding het Paramaribo Traffic Monitoring and Surveillance System-project, een landbouwcentrum en uitbreiding van de Johan Adolf Pengelluchthaven.

Ambassadeur Zhang bracht in herinnering, dat dit jaar meer dan driehonderd Surinamers uit de overheids- en particuliere sector hebben deelgenomen aan trainingen in China. Dit was meer dan het totaal van de afgelopen vijf jaar. Ook de Surinaamse media profiteren van de samenwerking tussen de twee landen. Vertegenwoordigers van verschillende mediabedrijven namen dit jaar deel aan het Belt and Road International Cooperation Forum en het Belt and Road Media Cooperation Forum. Hun mediaproducties hebben de volkeren van de twee landen dichterbij elkaar gebracht, aldus de ambassadeur.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

De Surinaamsche Bank (DSB) sluit 2016 af met een negatief resultaat

'Het moeilijke jaar 2016 vormt een veelbelovend keerpunt op weg naar een toekomstbestendige en winstgevende bank'


De Surinaamsche Bank (DSB) sluit 2016 af met een negatief resultaat. 'DSB heeft een bijzonder lastig, maar belangrijk jaar achter de rug. In verband met de risico’s in de kredietportefeuille is er een omvangrijke toevoeging van Srd 270 miljoen gedaan aan de voorziening voor kredietrisico’s. Door deze omvangrijke voorziening slaat het positief operationeel resultaat van Srd 82 miljoen om in een verlies van SRD 188 miljoen', meldt de bank vandaag, donderdag 28 september 2017.

De directie van DSB heeft gisteravond een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de Ballroom van Hotel Torarica. De aandeelhouders zijn geïnformeerd over het boekjaar 2016. Tijdens de vergadering werd de jaarrekening 2016 vastgesteld.

Samen met de Centrale Bank van Suriname wordt hard gewerkt aan de verdere versterking van de kapitaalspositie van DSB. De komende jaren moet alles in het teken staan om de solvabiliteitsratio versneld op het gewenste niveau te krijgen.

De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de directie robuuste maatregelen getroffen om de solvabiliteit structureel te versterken, deelt de bank mee. De financiële activa die de solvabiliteitsratio negatief beïnvloeden zijn verkocht. De organisatie is verder geprofessionaliseerd, het risicomanagement sterk verbeterd en wordt de dienstverlening aan de klanten verder geoptimaliseerd.

'Het moeilijke jaar 2016 vormt zo ook een belangrijk en veelbelovend keerpunt op weg naar een toekomstbestendige en winstgevende bank.'

Herstel van de winstgevendheid van de kredietportefeuille en de daaraan gekoppelde vrijval van voorzieningen zullen de komende jaren voorspelbaar in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de rentabiliteit. De bank gaat voort op het pad van continue verbeteringen. Zo hebben de aandeelhouders bij de aandeelhoudersvergadering een primeur gekregen van het vernieuwde Internet en nieuwe Mobile Banking systeem dat volgende week wordt geïntroduceerd. Met dit systeem kan de klant nog eenvoudiger, sneller maar toch veilig bankieren wanneer het hem of haar uitkomt, zegt de bank.