donderdag 6 december 2018

Schanskorven kunnen duurzame oplossing zijn voor herstel verzakkingen wegen langs waterwegen

(Bron foto's: Rothfuss Best Gabions)
Grassalco gaat steenslag leveren aan Pansa Group of Companies voor gabions/draadcontainers

Pansa werkt samen met het Duitse bedrijf Rothfuss Best Gabions


Schanskorven zouden een duurzame oplossing kunnen blijken bij het stabiliseren van wegen langs kanalen en andere waterwegen die ernstige verzakkingen vertonen. De schanskorven, gabions, kunnen ook worden toegepast in de constructiesector en binnenhuisarchitectuur. De officiële introductie ervan vond plaats tijdens de dinsdag afgesloten Jaarbeurs van de KKF door de Pansa Group of Companies, aldus de Ware Tijd donderdag 6 december 2018.

Met staatsbedrijf Grassalco heeft het bedrijf dinsdagavond een overeenkomst getekend voor de exclusieve levering van steenslag voor deze metalen korven.

Gabions zijn draadcontainers gevuld met gesteente, gebroken beton of ander materiaal en worden gebruikt bij onder andere de constructie van dammen, keerwanden, schuttingen en gebouwen. Directeur van de Pansa bedrijvengroep, Maurino Pansa, zegt dat zijn bedrijf constant op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen en industriële toepassingen op basis van grondstoffen die in Suriname voorkomen. Met het Duitse bedrijf Rothfuss Best Gabions werd een samenwerking aangegaan voor de productie en levering van de draadcontainers. Nu is Grassalco aangetrokken voor het aanleveren van de steenslag om deze te vullen.

Grassalco-directeur Sergio Akiemboto zegt, dat hoewel er in Suriname nog geen markt is voor gabions, deze door de twee partners gecreëerd zal moeten worden door deze aan de samenleving te presenteren. Hij typeert de samenwerking met Pansa als een nieuwe mijlpaal voor het staatsmijnbouwbedrijf. Samenwerking van lokale bedrijven is voor Suriname, een land in ontwikkeling en met veel potentie, aldus Akiemboto, enorm belangrijk. Bedrijven moeten steeds nagaan hoe ze samen nieuwe dingen kunnen creëren om de nationale economie te helpen versterken.

'Als bedrijf is het belangrijk om steeds innovatief te zijn. Er is nog geen markt ervoor, maar we gaan een markt ervoor creëren. Dat is ondernemerschap; dat is durven; dat is een stap maken om vernieuwing te brengen in de samenleving.'

Akiemboto zegt, dat er grote projecten in Suriname en de regio worden uitgevoerd en dat de twee partners de kansen die geboden worden moeten benutten om de gabions en de toepassingen daarvan te presenteren. Het streven is er, aldus Pansa, op gericht de gabions ook naar de landen in de regio te exporteren. Zijn bedrijf is exclusief distributeur voor Suriname en het Caribisch gebied.

Pansa voerde de gabions op als duurzame oplossing van de problemen aan de Tout Lui Fautkanaalweg, waar door afkalving van de bermen ernstige wegverzakkingen zijn opgetreden. Met de schanskorven kunnen over de hele lengte van de weg de bermen aan weerszijde van het kanaal duurzaam worden verstevigd wat zal resulteren in een stabielere weg, zegt hij.

Met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zullen de komende periode besprekingen worden gevoerd om hier een pilotproject uit te voeren.

Vissers zitten nog steeds met vragen over de Chinese hektrawlers

Regering niet in staat om binnen paar dagen duidelijkheid te verschaffen over 'status' fabrieksschepen


De visserijsector volgt de bewegingen van de zes Chinese hektrawlers op de voet. Geconstateerd is dat de fabrieksschepen de Surinamerivier om de beurt binnenvaren vanuit de eerste lichtboei. Twee liggen aangemeerd bij de steiger van Kuldipsingh NV. 

'De boten zijn binnengekomen en zijn ook gaan tanken. Wij hebben nog geen duidelijkheid gekregen over het inspectierapport dat opgemaakt moest worden', zegt een ondernemer uit de sector donderdag 6 december 2018 op Starnieuws.

De minister heeft duidelijk gemaakt, dat de boten getoetst zullen worden aan de wettelijke voorschriften, maar tot nu toe is geen duidelijkheid gekomen. Volgens de sector voldoen de boten niet aan de voorwaarden die gelden in Suriname.

De visserijsector heeft de minister een week de tijd gegeven om duidelijkheid te brengen en de deadline verstrijkt vrijdag. Gevraagd is om de boten uit de Surinaamse wateren te verwijderen. Het is niet duidelijk wie toestemming heeft gegeven aan de boten om binnen te varen.

De sector is bang dat Surinaamse bedrijven over de kop zullen gaan als vergunning wordt verleend om te vissen met deze trawlers die zeer funest zijn voor de vispopulatie. Zelfs al zouden de boten vergunning krijgen voor een andere type visserij, op meer dan 70 meter diepte, dan nog is het niet acceptabel voor de sector. Het is niet mogelijk om goede controle uit te voeren.

Ook het aantal visvergunningen dat uitgegeven is, is al teveel om de visbestanden van Suriname te beschermen. Door overbevissing zal de sector niet in staat zijn het hoofd boven water te houden.

Somohardjo, voorzitter PL: 'Tijd om partij aan jongeren over te dragen, die moeten stokje overnemen'

'Het is niet de bedoeling dat ik de partij meeneem in m'n graf, de partij moet blijven voortbestaan'


Tijdens de dankdienst in verband met de 20e verjaardag van de Pertjajah Luhur (PL) heeft partijvoorzitter Paul Somohardjo gisteren, woensdag 5 december 2018, benadrukt, dat het tijd is om de partij aan jongeren over te dragen. Die moeten het stokje overnemen. 'Het is niet de bedoeling dat ik de partij meeneem in m'n graf. De partij moet blijven voortbestaan', hield de politicus volgens Starnieuws de partijleden en –sympathisanten voor. 

Tijdens de dankdienst waren ook KTPI-voorzitter Willy Soemita en PDO-voorman Waldi Nain aanwezig. Ook de PALU had een vertegenwoordiging onder leiding van ondervoorzitter Henk Ramnandanlal gestuurd. Volgens Somohardjo toont hun aanwezigheid de bereidheid aan om met elkaar samen te werken.

De dankdienst werd geleid door Nasier Eskak. Hij merkte op, dat in de PL niet alleen een voorzitter is die nooit slaapt, maar ook standvastige PL'ers die hard werken voor de partij én een andere motor die de partij staande houdt: de motor van het gebed, die elke storm overwint. Hij zei, dat de storm die de partij in de afgelopen periode heeft meegemaakt niet eenvoudig was en vele gezichten had. 'Het had het gezicht van verraad, het gezicht van omkoperij, het gezicht van ongeduld, kortom, het gezicht van afgunst en hebzucht. Maar, vandaag de dag staat de PL nog kaarsrecht overeind en dat hebben jullie bewezen op 1 december', sprak Eskak.

Hij stelde verder, dat de PL al 20 jaar en zelfs langer heeft bewezen dat het niet een partij is die leeft in de hoop en sterft in de verwachting. Integendeel, de PL heeft bewezen een partij te zijn die hoop geeft en goede verwachtingen schept voor een goede ontwikkeling van mens en maatschappij.

'Per slot van rekening zijn hoop en verwachting zaken die elkeen nodig heeft. We leggen al onze zorgen voor aan de Almachtige Schepper. We geloven erin dat de Almachtige Schepper boven elke situatie staat, boven elk individu en boven elke partij en in staat is in een gegeven situatie verandering te brengen. Binnen dat geheel is saamhorigheid belangrijk. Die saamhorigheid komt niet vanzelfsprekend, maar is iets waar wij aan moeten werken. We moeten belangstelling voor elkaar en elkaars noden en zorgen blijven tonen en begrip voor elkaar kunnen opbrengen.'

NDP-bestuursverkiezing Nickerie om onduidelijke reden uitgesteld

Doekhie (NDP): 'Enkele dingen zijn niet volgens de regels gegaan'


De bestuursverkiezing in Nickerie van de Nationale Democratische Partij (NDP), die zaterdag zou plaatsvinden, is verschoven tot nader order. Wat de precieze redenen zijn, is niet duidelijk gemaakt door de verkiezingscommissie onder leiding van Steven Relyveld. 

Ramon Abrahams, die coördinator is van Nickerie, had eerder bekendgemaakt dat kandidatenlijsten uiterlijk afgelopen dinsdag bij hem ingediend moesten worden. Rachied Doekhie, hoofdbestuurslid van de NDP, zou niet deelnemen aan de verkiezing. Hij ondersteunt wel personen die zich kandidaat hebben gesteld.

Tot nu toe zijn in het ressort Wageningen twee lijsten ingediend.

Starnieuws schrijft vandaag, donderdag 6 december 2018, te hebben vernomen, dat mensen nog bezig waren om in andere ressorten een tweede lijst in te dienen. Volgens Doekhie zijn enkele dingen niet volgens de regels gegaan. Er moesten ook enkele logistieke zaken in orde worden gemaakt.

Edgar Sampi uitgesloten van deelname aan verkiezing jeugdambassadeurs

Sampi enige kandidaat die door uitstel verkiezingen de leeftijdsgrens heeft overschreden

- 'Het is duidelijk dat de aanval op mij is gericht, ik zal dit aanvechten'
- Ministerie: 'Hoe moeten wij rekening houden met één kandidaat die toevallig de maximale leeftijdgrens is gepasseerd?'


Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gaat niet mee met een voorstel van het Jeugdparlement om kandidaat-jeugdambassadeurs tegemoet te komen die opnieuw willen meedingen naar deze functie. Het besluit van het ministerie om de wervings- en selectieprocedure opnieuw te beginnen vond de leiding van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) oneerlijk naar kandidaten die reeds gekandideerd waren: zij zouden buiten hun schuld om opnieuw moeten solliciteren terwijl ze al door de screening heen waren. 

Het NJP stelde daarom voor om de groep tegemoet te komen door bijvoorbeeld kandidaten die de maximale leeftijdsgrens van 25 jaar in de tussentijd al hadden overschreden, toch nog de gelegenheid te geven om mee te doen. Het ministerie denkt daar anders over.

Edgar Sampi is de enige kandidaat die de leeftijdsgrens heeft overschreden. Hij is in november 26 jaar geworden en kan dus niet weer meedoen. Sampi is ontstemd. 'Het is duidelijk dat de aanval op mij is gericht. Ik zal dit aanvechten. Dit is niet acceptabel en vooral niet voor iemand die al jaren betrokken is bij het jongerenbeleid', zegt hij vandaag, donderdag 6 december 2018, in de Ware Tijd.

Hij wil maatschappelijke groepen en jongerenorganisaties optrommelen om hem te ondersteunen. Sampi vindt dat zijn democratische rechten zijn aangetast. 'Als we uitgaan van het oude proces ben ik een rechtmatige kandidaat. Mijn recht om nu weer mee te doen is mij ontnomen en dat mag niet.'

Sampi vertelt, dat hij het ministerie al direct per e-mail heeft laten weten, dat hij ontevreden is over het feit dat de wervings- en selectieprocedure opnieuw is opgestart, waarmee de eerdere kandidaatstelling nietig wordt verklaard. Hij liet weten, dat dit oneerlijk is naar degenen die al door de screening heen zijn en deed het voorstel om deze groep te ontslaan van een nieuwe sollicitatie- en screeningronde. 'Niemand heeft gereageerd op mijn mails', zegt Sampi.

Directrice Jeugdzaken Rachel Koningsbloem-Pinas bevestigt, dat het ministerie niet is meegegaan met het voorstel van het Jeugdparlement. Ze stelt dat Sampi het volste recht heeft om te protesteren als hij vindt dat hem onrecht is aangedaan. 'Ik kan er helaas niet veel aan doen. Hoe moeten wij rekening houden met één kandidaat die toevallig de maximale leeftijdgrens is gepasseerd?'

Pinas maakt duidelijk, dat als het van het ministerie zelf afhing, de verkiezingen allang waren gehouden. Ze wijst er echter op, dat er zowel aan de zijde van het ministerie als het Jeugdparlement administratieve fouten zijn gemaakt, waardoor uiteindelijk het besluit is genomen om het proces helemaal opnieuw te starten. Pinas begrijpt dat de rechten van reeds gekandideerden hiermee zijn aangetast, maar stelt dat naar het grotere plaatje is gekeken.

Sampi heeft de indruk dat het ministerie bewust in zijn nadeel heeft gehandeld. Hij zal dit ook aankaarten bij het parlement en bij het Kabinet van de President.

Statencommissie wil op Curaçao een seminar organiseren met experts op milieugebied

Curaçao wil af van de lijst van tien meest vervuilende landen in de wereld


De vaste Statencommissie Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft aangekondigd op Curaçao een seminar te willen organiseren met experts op milieugebied. Niet alleen moet dit bijdragen aan meer bewustwording onder de bevolking, maar het doel is ook om Curaçao af te halen van de lijst van tien meest vervuilende landen in de wereld, zo bericht vandaag, donderdag 6 december 2018, het Antilliaans Dagblad.

Aspecten die besproken moeten worden zijn de raffinaderij (vervuiling), Selikor (afvalverwerking), het Ramsarverdrag (conserveringsgebieden) en het grondwaterpeil. Dit is onlangs in de Staten naar voren gebracht door commissievoorzitter Rennox Calmes (PIN).

Hij gaf onlangs samen met Statenlid Marilyn Moses (MP), Jacinta Constancia (MFK) en Meindert Rojer (KdNT) een presentatie over de deelname van de commissie aan het regionale klimaatseminar in Suriname begin november van dit jaar. Ook Giselle Mc William (MAN) en Gisette Seferina (PAR) behoren tot genoemde commissie.

Calmes stelt dat het voor het eerst is dat een vaste commissie verslag komt uitbrengen in de Staten en dat coalitie- en oppositieleden het met elkaar eens zijn.

Overname Insel Air International, Curaçao, door interCaribbean Airways, Turks- en Caicoseilanden, staat voor de deur

Sadler (ceo): 'Op korte termijn een toestel naar Curaçao'


Als de rechter de overeenkomst voor de overname van Insel Air International door interCaribbean Airways over twee weken goedkeurt, dan komt op korte termijn een toestel over uit de Turks- en Caicoseilanden, waar de nieuwe eigenaar is gevestigd, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 6 december 2018.

Volgens Trevor Sadler, chief executive officer (ceo) van interCaribbean, is het de bedoeling dat na het ondertekenen van de overeenkomst zo snel mogelijk een Embraer 120 propellervliegtuig met 30 stoelen naar Curaçao komt ‘om Insel te ondersteunen bij het uitvoeren van het huidige vluchtschema’. Dat gebeurt in de vorm van een leasecontract.

Sadler vindt dit type vliegtuig ‘zeer geschikt’ voor de routes tussen de ABC-eilanden. 'Eigenlijk kan het toestel langere vluchten uitvoeren, maar we kunnen daarom sneller vliegen tussen de eilanden', zegt de ceo.

Dinsdag stemden 231 van de ruim 1.200 schuldeisers in met het voorstel van een betaling van maximaal 3.000 gulden op korte termijn. Het crediteurenakkoord was een voorwaarde van interCaribbean Airways voor het beschikbaar stellen van een bedrag van bijna 20 miljoen gulden (11.050.000 dollar) over een periode van negen jaar.

Op 18 december beslist de rechter of de luchtvaartmaatschappij voldoende heeft kunnen garanderen aan die verplichting te kunnen voldoen. De huidige algemeen directeur van Insel Air, Lars de Brabander, verwacht dat die zekerheidstelling al eerder wordt gegeven. 'Het gaat om een bankgarantie voor iets meer dan een miljoen dollar per jaar. We hebben dagelijks overleg, maar niet daarover. We hebben het er vooral over hoe we de twee maatschappijen kunnen stroomlijnen', aldus De Brabander.

Braziliaan (53) te Snesi Kondre dodelijk geraakt door schot uit een ‘setigon’

'Setigon' geplaatst door man (24) die sporen van een tapir had gezien...


De 53-jarige Santana Pereira Jose Balvacio is dinsdag in het Marowijnegebied, te Sneesi Kondre, dodelijk geraakt door een ‘setigon’. Een 'setigon' is een val die men zet om op wild te jagen. Deze val wordt gezet met behulp van een gespannen jachtgeweer waarbij een stuk touw bevestigd wordt aan de trekker van dat wapen. Wanneer een dier tegen dat touw aankomt gaat dat wapen af en wordt het dier dodelijk geraakt, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 6 december 2018. 

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de 'setigon' door de 24-jarige D.F. op de plek was geplaatst. Hij verklaarde aan de politie, dat hij in de omgeving sporen van een tapir had gezien. Dat was de reden voor hem om de val op te zetten.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is F. ingesloten en is het jachtgeweer in beslag genomen. Hij  heeft geen vergunning voor het jachtgeweer.

Het slachtoffer was geraakt in zijn linkerdijbeen en is vermoedelijk dood gebloed.

Delegatie van de Paramaccaanse stam bezoekt twee goudmijnen van Newmont in Ghana.

(Bron foto: Newmont Suriname)
Doel bezoek kennis te nemen van ervaringen gemeenschappen in mijngebieden Newmont Ghana


Hoofdkapitein Walter Doedoe van de Paramaccaanse stam heeft afgelopen maand aan het hoofd van een tien personen tellende delegatie een bezoek gebracht aan twee goudmijnen van Newmont in Ghana. Ook is kennisgemaakt met hoe gemeenschappen leven in die gebieden. De reis is met medewerking van Newmont Suriname ondernomen, zo bericht Newmont Suriname.

Dit bezoek had tot doel kennis te nemen van de ervaringen die de twee gemeenschappen in de mijngebieden van Newmont Ghana hebben opgedaan en hoe de samenwerking tussen het bedrijf en het Community Development Fonds verloopt.

De delegatie heeft directe contacten kunnen leggen met sleutelfiguren van de Newmont AHAFO en AKYEM-goudmijnen in Ghana. Verder is gesproken over de extra inspanningen die zijn geleverd om de verwachtingen van de gemeenschap en deelname aan de terugwinning van gemijnde gebieden te beheren, meldt Newmont Suriname. Daarnaast heeft de delegatie van gedachten gewisseld met traditionele chiefs in beide mijngebieden over de werkstructuur met Newmont, waarbij het belang van taken, verantwoordelijkheid en rolverdeling binnen de gemeenschap zijn benadrukt.

De traditionele autoriteit in Ghana heeft ook informatie uitgewisseld met de Paramaccaanse delegatie over de overeengekomen financieringsovereenkomst. De structuur van het Ghana Community Development Fund en het Paramaccaanse CDF hebben enkele overeenkomsten. Zo zitten in het fondsbestuur van Ghana net als Suriname ook vertegenwoordigers van de lokale overheid en de gemeenschap en afgevaardigden van Newmont. 90% van de gemeenschapsinvesteringen in Ghana worden via het fonds uitgevoerd. Er is uitgelegd dat gemeenschapsleden mede-eigenaar van projecten zijn en dat de betrokkenheid van de gemeenschap in onderhoudscommissies gebaseerd is op vrijwilligerswerk.

Een van de hoogtepunten van de reis was de symbolische bekroning van hoofdkapitein Doedoe door de nieuwe Abrem-chief van Akyemtot koning. Bij de bekroning heeft hoofdkapitein Doedoe de naam 'Nana Kwabna Akyem, de eerste' meegekregen, wat betekent 'hij die de taak heeft om terug te gaan en de mensen te verenigen'.

De delegatie is blij met het bezoek en de ervaringen die zijn opgedaan in Ghana. Albert Ramdin, Sr. Director External Relations bij Newmont Suriname, spreekt de hoop uit dat met dit historische en unieke bezoek aan de relatie een extra dimensie is toegevoegd. De delegatie heeft zaterdag verslag gedaan over het bezoek aan de Pamacca-gemeenschap te Langatabiki.

Newmont Ghana is een paar keer hard in aanvaring gekomen met lokale gemeenschappen... Lees daartoe deze twee artikelen:

* Suriname wil deal sluiten met Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont - Bedrijf met bedenkelijke reputatie - Newmont in opspraak in Ghana  - Bedrijf toont nauwelijks respect voor cultuur lokale bewoners
* Onderzoek naar veiligheid in Newmont’s Australische Boddington goudmijn - Newmont wil grote goudmijn in aan biodiversiteit rijk Nassaugebied - Onderhandelingen met Surinaamse regering slepen zich al paar jaren voort

Voorzitter AdeKUS-bestuur spreekt in India met leiding vijf universiteiten

Leerstoel Indian Studies voor de AdeKUS  belangrijk motief voor bezoek


Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft op uitnodiging van de Indian Council for Cultural Relations (ICCR) een werkbezoek aan India gebracht. In een week tijd heeft Menke gesprekken gevoerd met de leiding van vijf Indiase universiteiten - de Jawaharlal Nehru University, Delhi University, Jamia Milia Islamia University, de Benares Hindu University en de University of Rajasthan

De leerstoel Indian Studies voor de AdeKUS was een belangrijk motief van het bezoek en de ICCR heeft de coördinerende rol op zich genomen bij de oriëntatie van Menke, zo is vandaag, donderdag 6 december 2018, te lezen op Starnieuws. Deze leerstoel zal niet meer lang op zich laten wachten en zal mogelijk multidisciplinair zijn.

Met docenten van de Jawaharlal Nehru University is de mogelijkheid besproken om gastdocenten uit India naar de AdeKUS te sturen met ondersteuning van ICCR. De ICCR zal daar nog een besluit over nemen.

Er is ook gekeken naar mogelijkheden voor studiebeurzen voor Adek-studenten voor hun Master-titel aan Indiase universiteiten.

De Surinaamse ambassadrice in India, Aashna Kanhai, had tijdens het bezoek een diner georganiseerd voor Menke en vertegenwoordigers van verschillende universiteiten. Er zijn daarbij aftastende gesprekken gevoerd.

Staatscommissie Evaluatie Kieswetgeving weerspreekt onjuiste beweringen

'Voorstellen niet bedoeld om te zorgen voor machtsbehoud of bevoordelen huidige regeerders'

(Bron foto: NDP)

De kritiek vanuit bepaalde politieke partijen op de wijzigingsvoorstellen van de Staatscommissie Evaluatie Kieswetgeving is ongegrond, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 5 december 2018 stellig.


Tijdens een persconferentie op het Kabinet van de president zijn gisteren verschillende beweringen weerlegt. Dat de voorstellen bedoeld zijn om te zorgen voor machtsbehoud of het bevoordelen van de huidige regeerders c.q. de NDP, is nadrukkelijk ontkracht door voorzitter Jules Wijdenbosch van de Staatscommissie Evaluatie Kieswetgeving.

Wijdenbosch benadrukte, dat politieke partijen meer dan twee jaar de ruimte gehad hebben om deel te nemen aan de voorbereiding van de wijzigingsvoorstellen. De eerste informatiebijeenkomst, waaraan zeventien politieke partijen hebben deelgenomen, is gehouden op 22 juli 2016. Er zijn daarna meerdere periodes geweest, waarin partijen hun voorstellen konden indienen of hun kritiek konden uiten. Ook andere instituten en deskundigen zijn betrokken bij het proces.

Het kan er bij de commissieleden niet in, dat partijen nu de indruk wekken alsof zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun bijdrage te leveren.

Beelden persconferentie vanaf minuut 24:35


'Ik hoor via verschillende media heel veel kritiek vanuit partijen, maar het valt mij op dat niet de juiste informatie wordt voorgehouden aan de samenleving', aldus voorzitter Wijdenbosch.

Verder bevreemd het hem ook dat partijen, nu zes maanden na ontvangst (overhandiging in mei 2018) van het eindrapport, ophef maken. Slechts één partij (DA'91) heeft bij de eerste informatiebijeenkomst aangegeven, dat het niet mogelijk is de wijzigingen voor de verkiezing van 2020 door te voeren. Voorzitter Wijdenbosch heeft toen verduidelijkt, dat er geen enkel wettelijk beletsel daartoe bestaat.

Verder heeft maar één aangegeven geen voorstander te zijn van het verbod op pre-electorale combinatievorming.

De voorzitter deelde verder mee dat de commissie haar eindrapport sinds maart 2018 heeft overhandigd aan haar opdrachtgever, president Desi Bouterse. Partijen die alsnog aanvullingen hebben kunnen deze bij De Nationale Assemblee (DNA) indienen,  omdat de voorstellen in de vorm van conceptwetten door DNA afgehandeld zullen worden.

Russische president Poetin spreekt zijn steun uit voor de Venezolaanse leider Nicolas Maduro

'We ondersteunen al uw acties gericht op normaliseren van de betrekkingen met de oppositie'

(Bron foto: Twitter)
President Maduro is internationaal zoekende naar financiële steun


De Russische president Vladimir Poetin sprak woensdag 5 december 2018 zijn steun uit voor de Venezolaanse leider Nicolas Maduro toen hij Moskou bezocht om financiële hulp te zoeken voor de ineenstortende economie van het socialistische land. 

Poetin, op een bijeenkomst in zijn woning buiten Moskou, vertelde Maduro: 'We ondersteunen uw inspanningen om wederzijds begrip in de samenleving te bereiken en al uw acties gericht op het normaliseren van de betrekkingen met de oppositie'. Poetin voegde daaraan toe: 'Natuurlijk veroordelen we alle acties die duidelijk terroristisch van aard zijn, pogingen om de situatie met geweld te veranderen.' 

Geraakt door lage olieprijzen, slecht beheer en de gevolgen van Amerikaanse sancties, bevindt Venezuela zich in een vrije val en Maduro zoekt steun van bondgenoten na het winnen van een tweede presidentiële termijn dit jaar.

Maduro, die het overnam na de dood van Hugo Chavez in 2013, staat onder sterke druk van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die hem een ​​'dictator' noemt.Terwijl hij de verkiezingen in mei won, erkende het grootste deel van de internationale gemeenschap de resultaten niet. Formeel begint het tweede mandaat van Maduro pas in januari volgend jaar. Maduro vertelde Poetin, dat hij zeker wist dat hun gesprekken 'goed nieuws zouden opleveren voor de samenwerking tussen onze landen en voor de economieën van onze landen'.


Poetin-woordvoerder Dmitry Peskov zei voorafgaand aan de bijeenkomst, dat Maduro specifiek naar Moskou was gereisd om Rusland - zelf het doelwit van Amerikaanse sancties - om financiële hulp te vragen. 'De gesprekken zullen gericht zijn op de hulp die het Venezolaanse leiderschap nodig heeft', zei Peskov tegen verslaggevers, die minder specifiek wilden weten hoeveel Rusland kon lenen. Hij zei dat de economische situatie in het Latijns-Amerikaanse land moeilijk bleef, maar merkte 'tekenen van een verbeterende dynamiek' op.

Venezuela, dat is opgeschrikt door dodelijke protesten en economische chaos, rekent op Russische steun te midden van een groeiend internationaal isolement.


De tekorten aan voedsel en medicijnen hebben geleid tot een uittocht van zo'n twee miljoen mensen. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt volgend jaar een hyperinflatie van 10 miljoen procent.

Na gesprekken vorig jaar tussen Maduro en Poetin, stemde Rusland, de belangrijkste crediteur van Venezuela, in met de herstructurering van $ 3,15 miljard schuld van een lening die Caracas in 2011 had afgesloten om de aankoop van Russische wapens te financieren.

Geheel geïsoleerd van de internationale gemeenschap probeert Maduro nu de steun van zijn bondgenoten te ondersteunen. Hij was op bezoek in Moskou nadat hij zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan in Caracas had ontvangen.

Rusland en Venezuela genieten van een lange geschiedenis van banden en Maduro's voorganger Chavez, bekend om zijn gepassioneerde tirades tegen de Verenigde Staten, was een graag geziene gast in het Kremlin.

(Suriname Mirror/AFP/TASS/TeleSUR/Twitter)

Politie in Medellin doodt 'Puntilla', een van de meest prominente drugsbaronnen van Colombia

Oscar Pachon (55) 'Puntilla' leidde het 'Puntilleros'-kartel en was meest gezochte drugsbaron

Pachon had banden hoog in Colombia's nationale politiek, het rechtssysteem en zelfs het Congres


De politie in Medellin heeft dinsdag 4 december 2018 'Puntilla' gedood, naar verluidt een van de meest prominente drugsbaronnen van Colombia en de vermeende baas van de 'Puntilleros'. 'Puntilla', wiens echte naam Oscar Pachon is, werd gedood tijdens een vuurgevecht met de politie in het welvarende district Poblado in het zuiden van Medellin. 

Na 'Otoniel', de commandant van de paramilitaire groep AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), werd 'Puntilla' beschouwd als Colombia's meest gezochte drugsbaron die de belangrijkste routes van drugshandel naar Venezuela en Brazilië beheerde. 

De 55-jarige begon zijn criminele carrière voor het Medellin-kartel in de jaren 1980 en werd de meest prominente drugsbaron in de oostelijke vlaktes na de arrestatie van zijn medewerker, 'El Loco Barrera', in 2012. Tot de arrestatie van El Loco Barrera, was Puntilla in staat om een ​​relatief normaal leven te leiden en deed zich voor als een legitieme zakenman en veehouder. 


Puntilla rees naar de top van Colombia's drugshandel, naar verluidt door het gebruik van El Loco Barrera's verlaten routes en het aangaan van strategische allianties met de regionale paramilitaire groepen, 'Otoniel' en de late EPL (Ejército Popular de Liberación)-bevelhebber 'Megateo'. Hij werd gearresteerd in februari 2016, maar een jaar later vrijgelaten nadat een rechter vond dat de aanklager er niet in was geslaagd om een ​​zaak op te bouwen die de opsluiting van de vermeende drugsbaron verdiende.

Het was pas na zijn arrestatie, dat autoriteiten begonnen met het verwijzen naar de verschillende paramilitaire groepen in verband met 'Puntilla' als een organisatie, de 'Puntilleros'. Terwijl hij in de gevangenis zat, ontdekten de autoriteiten dat de vermeende drugsbaron banden had hoog in Colombia's nationale politiek, het rechtssysteem en zelfs het Congres.In april 2016 vonden autoriteiten bij toeval $ 200.000 in contanten in de auto van een Congreslid. Op het moment van de vondst werd de auto met het geld, dat naar verluidt toebehoorde aan 'Puntilla', bestuurd door de zoon van het Congreslid.

De politie probeerde 'Puntilla' te arresteren sinds zijn controversiële vrijlating en vond hem dinsdag in een luxe appartement in Medellin waar hij werd doodgeschoten, naar verluidt terwijl hij zich tegen zijn arrestatie verzette.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/La Verdad Noticias/YouTube)

Oud-rechterhand Mexicaanse drugsbaron El Chapo onderhandelt over zijn levenslange celstraf

Dámaso López Nuñez (El Licenciado) zou één van de nog geheime kroongetuigen tegen El Chapo kunnen zijn in het proces in New York


Een voormalige rechterhand van Joaquín 'El Chapo' Guzman is afgelopen vrijdag, 30 november 2018, in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeeld voor drugshandel, door een rechtbank in Alexandria, Virginia. Het gaat om Dámaso López Nuñez, ook gekend als El Licenciado.


Toen López in 2001 voor het Mexicaanse gevangeniswezen werkte hielp hij El Chapo te ontsnappen uit de gevangenis. Niet lang daarna stortte hij zich volledig in de illegaliteit.

Afgelopen juli werd hij uitgeleverd en verklaarde hij zich schuldig aan drugshandel en andere feiten. Naast de levenslange straf is er ook nog een borgsom van 25 miljoen dollar opgelegd voor het geval López die straf zou weten te verkorten. Nadat hij zijn straf had horen uitspreken vroeg El Licenciado vergiffenis voor zijn daden. Overigens was de straf het resultaat van een plea bargain waarover zijn advocaten hebben onderhandeld.Het ligt in de verwachting, dat López denkt nog op één of andere manier een reductie van de straf te krijgen, waarschijnlijk door een optreden als kroongetuige. In dat verband is het belangrijk, dat hij geen schuld heeft bekend voor moord, of samenzwering tot het plegen van moorden. Hij zou één van de nog geheime kroongetuigen tegen El Chapo kunnen zijn in het proces, dat nu tegen El Chapo aan de gang in is in New York.

In dat proces zijn twee namen van vooraanstaande drugshandelaren die kroongetuige zijn al bekend: de Mexicanen Jesús 'El Rey' Zambada en Miguel Ángel 'El Gordo' Martínez, voorheen van het Sinaloa-kartel. Ook is er Vicente Zambada-Niebla, de zoon van de huidige en voorvluchtige leider van dat kartel, de opvolger van El Chapo: 'El Mayo'.

Verder legde (onder andere) Juan Carlos 'Chupeta' Ramírez verklaringen af. Ramírez was een topfiguur van het (voormalige) Norte del Valle-kartel dat veel cocaïne heeft geleverd aan het Sinaloa-kartel van Guzman. Hij werd aangehouden in Brazilië in 2008 en daarna uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Chupeta vertelt het (later in de serie Narcos beroemd geworden) verhaal dat El Chapo hem in 1990 beloofde vier ton cocaïne binnen een week van Mexico naar Los Angeles te brengen. De handel werd door vliegtuigen van Chupeta naar Mexico gevlogen en het netwerk van El Chapo slaagde erin die in minder dan een week over de grens van de VS naar Los Angeles te brengen. ‘Dat had ik niet verwacht’, zei Chupeta, tegen de Amerikanen.

El Chapo liet weinig in beslag nemen, hij had zeer hoge corrupte contacten bij de autoriteiten, de piloten kwamen zelden vast te zitten als ze toch gepakt werden, al met al ‘gaf hij me veiligheid’, aldus Chupeta. Hij betaalde El Chapo dan ook een hogere commissie. De rest is geschiedenis: gaandeweg regelde het Sinaloa-kartel zelf de transporten vanuit Colombia naar Mexico, om grotere winsten te behalen. Intussen ruimde de Drug Enforcement Administration (DEA) het Norte del Valle-kartel van Chupeta Ramírez op.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl/YouTube)

Mexico-Stad heeft met Claudia Sheinbaum (56) zijn eerste vrouwelijke burgemeester

Net als nieuwe president Lopez Obrador wil Sheinbaum strijd aanbinden met corruptie


De eerste verkozen vrouwelijke burgemeester van Mexico-Stad is woensdag 5 december 2018 ingezworen voor een termijn van zes jaar. Ze geeft nu leiding aan een van 's werelds grootste steden, in een land met een diepe traditie van machismo. 

Claudia Sheinbaum, een 56-jarige wetenschapper en milieuactiviste, vond haar weg naar de overwinning in de verkiezingen van 1 juli op dezelfde anti-establishment golf die haar linkse bondgenoot en voormalige mentor aan de macht bracht, Mexico's nieuwe president Andres Manuel Lopez Obrador.


Ze herhaalde de fervente anti-corruptieboodschap van Lopez Obrador in haar inaugurele rede voor het gemeentebestuur. 'We beginnen aan een nieuw tijdperk van eerlijkheid en het uitbannen van de privileges lang genoten door topfunctionarissen', zei ze.Ze beloofde een einde te maken aan 'de privatisering van openbare ruimten' en buitensporige boetes en belastingen in de uitgestrekte hoofdstad van meer dan acht miljoen inwoners, waarvan het grotere stedelijke gebied ongeveer 20 miljoen mensen herbergt.

Een andere vrouw diende eerder als burgemeester van de hoofdstad op tijdelijke basis - Rosario Robles, van 1999 tot 2000 - maar Sheinbaum, die een doctoraat in de natuurkunde heeft, is de eerste vrouw die op de post is gekozen.

Sheinbaum was een vroege bondgenote van Lopez Obrador, die van 2000 tot 2005 zelf burgemeester van Mexico-Stad was. Ze was een van de eerste politici die de gevestigde linkse partij van Mexico, de  Partido de la Revolución Democrática (PRD), achter zich liet en zich aansloot bij de nieuwe partij van Lopez Obrador aansloot, Morena, toen hij die formeel lanceerde in 2014.

Het jaar erop won ze een verkiezing voor districtsburgemeester van de wijk Tlalpan in Mexico-Stad, de eigen wijk van Lopez Obrador en een van de 16 'delegaties' die de stad vormen. Dat was haar lanceerplatform voor haar burgemeesterscampagne.

Maar, haar snelle opkomst is niet zonder controverse geweest. Toen een particuliere basisschool in haar district ineenstortte tijdens de aardbeving, die op 19 september 2017 Mexico trof - en 19 kinderen en 7 volwassenen de dood vonden - bleek dat de lokale overheid ongeldige bouwvergunningen had verleend aan de eigenaar van de school, die vandaag nog steeds op de vlucht is voor de wet. Een groep families van slachtoffers heeft strafrechtelijke aanklachten over de zaak ingediend en wil dat Sheinbaum wordt onderzocht. Sheinbaum ontkent heftig de verantwoordelijkheid en beschuldigt haar tegenstanders van het misbruiken van de tragedie voor politiek gewin.(Suriname Mirror/France24/AFP/Twitter/YouTube)

Colombiaanse vrouwelijke ex-FARC-rebellen worstelen om hun plaats te vinden in maatschappij

Ondanks vredesakkoord vinden FARC-veteranen het 'erg moeilijk' acceptatie landgenoten te winnen

Jonge Colombiaanse Yorladys Jimenez (r.) en Elsy Palacios (l.) (Bron foto: EFE-EPA/Adaya Gonzalez)

Twee jaar na de ondertekening van het vredesakkoord in Colombia is de herintreding in de samenleving van voormalige FARC-guerrilla's moeilijk en gecompliceerd, hoewel de vrouwelijke voormalige rebellen zich organiseren om verder te gaan met wat zij noemen gender projecten. Dat is het geval bij Yorladys Jimenez en Elsy Palacios, die tot de FARC behoorden toen het een guerrillagroep was en nu lid zijn van de politieke partij die de guerrillagroep opvolgde, die ook het acroniem FARC heeft, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Beiden wonen in Quibdo, de hoofdstad van de westelijke provincie Choco, een van de regio's die het hardst door armoede zijn getroffen en het meer dan vijf decennia durende gewapende conflict dat formeel werd beëindigd op 24 november 2016. Sindsdien is Choco een van de provincies geworden die de in Spanje gevestigde katholieke liefdadigheidsorganisatie Manos Unidas prioriteit heeft gegeven voor het ontwikkelen van projecten gericht op hulp aan Afro-Colombianen, inheemse volkeren en kleine boeren.

Veel van de voormalige strijders zoeken hun re-integratie in plattelandsgemeenschappen - waar Yorladys en Elsy wonen is La Troje, dat meer dan 400 jaar geleden werd gesticht en een van de oudste in Choco is. Elsy, nu 24, weet niet meer of ze '14, 15 of 16' was toen ze bij de FARC kwam.

Haar rol, zei ze, was 'niet actief', maar ze hielp een handje 'wanneer ze hulp nodig hadden bij vergaderingen en dergelijke'. Ze werkt nu met 34 andere vrouwen aan programma's die ze zelf hebben opgezet, omdat zoals ze zei: 'het conflict weer begonnen is' en vrouwen 'door mannen worden onderdrukt'.

Maar, 'de herinschakeling is een beetje gecompliceerd, omdat er veel dingen zijn beloofd in het vredesproces die nog niet zijn gedaan', zegt Elsy.

Yorladys, 31, wilde 'het pad volgen' van een oudere zus die zich bij de guerrilla's aansloot en die, in tegenstelling tot haar broer of zus, niet 'in de gelederen' van de FARC opereerde, maar altijd 'politiek van invloed' was.

Ondanks het vredesakkoord vinden de FARC-veteranen het 'erg moeilijk' om de acceptatie van hun landgenoten te winnen, zei ze. Vroeg in het jaar, toen Yorladys zwanger was, viel een groep gewapende mannen het plaatselijke hoofdkwartier van de FARC-partij aan, maar 'godzijdank niemand raakte gewond, ze zijn gewoon met wat van onze bezittingen ervandoor gegaan'.

Nu is Yorladys toegewijd om 'vrouwen te organiseren om aan projecten te werken', waarbij het meest dringende een gekoelde ruimte is om vis en vlees te houden voor de armste buurten in de noordelijke regio.

Haar man, Antonio Angulo, behoorde tot het 34e front van de FARC. Twee jaar na de ondertekening van het vredesakkoord, viert hij 'onderhandelingen met de Colombiaanse regering te hebben geïnitieerd, omdat verlenging van de oorlog veel meer doden zou hebben betekend'.

(Suriname Mirror/EFE/Al Dia News)

Vertrekkend Braziliaans president Temer lanceert nieuw regelgevend agentschap mijnbouwsector

Wijzigingen in regelgeving zullen naar verwachting investeringen in de mijnbouw stimuleren


De vertrekkende Braziliaanse president Michel Temer lanceerde woensdag 4 december 2018 een nieuw regelgevend agentschap voor de mijnbouwsector, gekoppeld aan het ministerie van Mijnbouw en Energie, met als doel de industrie van het land meer concurrerend en duurzamer te maken.

De Agencia Nacional de Minería (ANM), die het vorige nationale Departamento Nacional de Propriedade Minerária (DNPM) vervangt, heeft de opdracht gekregen 'het beheer van de minerale rijkdommen van de federale overheid te bevorderen, evenals de regulering en inspectie van activiteiten voor het gebruik van minerale hulpbronnen in het land', aldus een uitvoeringsbevel ondertekend door Temer in juli.

Het decreet, onderdeel van een bredere wijziging van de regelgeving van het land, werd vorige maand goedgekeurd door de Senaat. Veranderingen in de 50 jaar oude mijnbouwvoorschriften van Brazilië zijn ook woensdag van kracht geworden en omvatten maatregelen om mijnbouwtitels te gebruiken als garanties voor financiering. De wijzigingen zullen naar verwachting investeringen in de sector stimuleren, terwijl mijnwerkers kunnen blijven zoeken naar mineralen, zelfs als aanvragen voor productievergunningen in behandeling zijn.

De nieuwe regels omvatten ook strengere milieuregulering en de handhaving van planning van mijnsluitingen. Vanaf nu hebben mijnbouwbedrijven de verantwoordelijkheid om gebieden te herstellen die zijn aangetast door winningsactiviteiten.

De mijnbouw wordt in Brazilië gereguleerd door de Mijnbouw Code die in 1967 werd vastgesteld en door de verordeningen van 1968. Hoewel de code verschillende keren is gewijzigd, was de regelgeving tot op heden onaangeroerd gebleven.

De wettelijke aanpassingen zullen ongeveer 20.000 exploratiegebieden openen waar vergunningsaanvragen zijn gestrand of zijn opgegeven om weer te worden geveild, wat ongeveer 10% van de hangende vergunningen vertegenwoordigt, meldt de lokale krant Estadao.

Het nieuwe agentschap en de juridische wijzigingen treden slechts enkele dagen in werking voordat de extreem-rechtse president elect, Jair Bolsonaro, aantreedt op 1 januari. De aanstaande leider heeft kritiek geuit op de milieuagentschappen van de Braziliaanse overheid en zei dat hij hen van hun bevoegdheden zal ontdoen om 'overal boetes op te leggen'.

Bolsonaro heeft ook gezegd, dat hij een snelweg door het Amazone-regenwoud gaat aanleggen en dat zou zelfs geen centimeter toevoegen aan de inheemse reservaten in het gebied.

Vorige week noemde hij admiraal Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (60) als zijn minister van Mijnbouw en Energie. Deze benoeming markeert het achtste lid van de strijdkrachten bij de regering van Bolsonaro en de 20e minister benoemd tot nu toe.

(Suriname Mirror/Mining.com)

Boliviaanse president Evo Morales mag van rechtbank voor een ​​vierde termijn gaan

(Bron foto: Twitter)
Tegenstanders van Morales' eventuele vierde termijn vinden dat ongrondwettelijk


Een Boliviaanse rechtbank heeft groen licht gegeven voor president Evo Morales om voor een ​​vierde regeertermijn te gaan, wat volgens tegenstanders ongrondwettelijk is. 'De volledige kamer van de Corte Nacional Electoral heeft op grond van de jurisdictie en bevoegdheid uitgeoefend door de wet',  negen kandidaten voor de primaire verkiezingen in januari goedgekeurd, inclusief Morales, volgens de beslissing, die werd voorgelezen op een persconferentie. 

Het besluit van dinsdagavond 4 december 2018 kwam net op het moment, dat verzet tegen de kandidatuur van Morales werd opgebouwd, met demonstranten die vorige week in de hoofdstad, La Paz, marcheerden. Een algemene staking werd uitgeroepen voor donderdag tegen het herverkiezingsbod van Morales.


Morales had eerder de resultaten van een referendum in 2016 aanvaard toen 51 procent van de Boliviaanse kiezers zijn voorstel om bestaande termijnlimieten te beëindigen, verwierp. Later keerde hij zich om en zei, dat terwijl hij graag het presidentschap zou opgeven, zijn aanhangers er op aandrongen dat hij zou blijven.

Vorig jaar hief het Constitutionele Hof van het land de termijnen op, zodat Morales in 2019 voor een vierde termijn kan gaan.

Het niet aan zee grenzende Andes-land genoot relatieve welvaart en kalmte onder Morales, de eerste inheemse president van het land. Maar, zijn inspanningen om termijnlimieten te verlengen, hebben protesten in het hele land veroorzaakt, met tegenstanders die beweren, dat Morales zijn greep op macht probeert aan te scherpen.Morales kwam aan de macht met de belofte om een ​​geschiedenis van ongelijkheid in het land aan te pakken. Energiebedrijven werden gedwongen om meer winst te delen met de staat, investeerden de opbrengsten in onderwijs en gezondheidszorg, terwijl ze de Grondwet van het land herschreven om zijn hervormingen te versnellen.

Morales verbond ook de armere periferie van de stad met de plaatsen van tewerkstelling, en tegen 2012 daalde het armoedecijfer met meer dan de helft dan een decennium daarvoor. 'Voor ons zijn we er trots op om gerechtigheid te hebben na zoveel jaren van onderdrukking', vertelde Israël, een aanhanger van Morales vorig jaar aan Al Jazeera. 'President Morales heeft laten zien dat hij een president is die loyaal is aan de sociale organisaties, de inheemse bevolking, we zijn inheems', voegde hij eraan toe.

Morales werd in januari 2006 president van Bolivia en werd de eerste leider van de inheemse gemeenschap in het land om de functie te vervullen.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/El Tiempo/El Deber/YouTube)

Stichting Wan Okasi wil beschikbaarheid zorgvervoer voor haar doelgroep optimaliseren

Wan Okasi hoopt komend jaar solidariteitsfonds van de grond te krijgen


De stichting Wan Okasi die opkomt voor de belangen van personen met een beperking wil de beschikbaarheid van zorgvervoer voor haar doelgroep optimaliseren. Er is een landelijke registratie op touw gezet om in kaart te brengen hoeveel personen gebruik willen maken van deze dienst. Voorzitter Aniel Koendjbiharie zegt woensdag 5 december 2018 in de Ware Tijd, dat de beschikbaarheid van zorgvervoer nu zeer beperkt is wat invloed heeft op de bewegingsvrijheid van de groep. 

'De dienst is nu van half zes 's morgens tot twee uur 's middags beschikbaar dus als je bijvoorbeeld overuren wilt maken aan het werk kan dat niet. Of anders ben je genoodzaakt om het extra geld dat je daarmee verdient, in taxivervoer te stoppen. Wij streven ernaar om elke dag zorgvervoer te hebben.' In het weekend is dit zelfs helemaal niet beschikbaar. De stichtingsvoorzitter zegt dat personen die willen ontspannen daarin beperkt worden.

Naar schatting maken ruim tweehonderd personen met een beperking gebruik van deze dienst die door het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) wordt aangeboden. Er is ook een wachtlijst.

De stichting heeft in een gesprek met het staatshoofd vorige maand het idee voorgelegd om een solidariteitsfonds op te richten. De bedoeling, legt Koendjbiharie uit, is dat alle werkenden een heffing betalen. Hij stelt zich op het standpunt, dat iedereen te maken krijgt met iemand die een beperking heeft of zelf ook een beperking kan oplopen. 'Je kunt plotseling in zo'n situatie terechtkomen.' De gelden uit het fonds zullen aangewend worden voor vervoersbedrijven die op regelmatige basis zorgvervoer aan moeten bieden. 'De bedrijven kunnen dan zelf aangeven in welk gebied ze hun diensten beschikbaar willen stellen.'

De stichtingsvoorzitter legt uit, dat het geld uit het fonds niet alleen in vervoer geïnvesteerd zal worden, maar ook voor andere zaken in het belang van deze groep. De stichting wil het fonds komend jaar al van de grond krijgen. 'Als we dit voor mekaar kunnen krijgen, hebben de mensen meer mogelijkheden.'

De data die nu verzameld wordt is volgens Koendjbiharie heel belangrijk om erachter te komen hoeveel personen zorgvervoer nodig hebben en in welke gebieden ze zich bevinden. Hij wijst erop dat er haast iedere dag mensen bijkomen die zorgvervoer nodig hebben. 'Denk maar aan de dialysepatiënten, die groep wordt steeds groter of mensen die als gevolg van een aanrijding een beperking oplopen. Je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel mensen zorgvervoer nodig hebben vanwege de toestand waarin ze verkeren. Wij willen daarvoor een structurele oplossing.'

De registratie kan tot en met 15 december. Afhankelijk van de noodzaak zal de periode worden verruimd.

Man (41) met jachtgeweer doodgeschoten in district Brokopondo

Slachtoffer en verdachte werkzaam als bewakers voor een aannemer en leefden in onmin met elkaar


De 41-jarige Soares Francisco De Cruz is in de vroege ochtend van maandag door de 36-jarige D.J. met een jachtgeweer doodgeschoten. De politie van het ressort Brokopondo kreeg de melding van het dodelijk incident, zo bericht het Korps Politie Suriname woensdag 5 december 2018.

Uit het politieonderzoek is komen vast te staan, dat de twee mannen als bewakers werkzaam waren voor een aannemer en dat zij in onmin met elkaar leefden.

J. deed zich maandag te goed aan alcoholhoudende drank waarna hij het jachtgeweer pakte en daarmee het slachtoffer Soares Francisco De Cruz neerschoot. Het slachtoffer werd geraakt aan het gelaat.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is J. ingesloten en is het jachtgeweer met munitie in beslag genomen.

Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de recherche van regio Midden.

Voor de NPS staat het vast: de partij gaat alleen de verkiezingen 2020 in

'Door alleen verkiezingen in te gaan krijgt partij alle ruimte voor exposure van haar identiteit'


Voor de Nationale Partij Suriname (NPS) staat het als een paal boven water. De partij gaat alleen de verkiezingen in, die over zo'n 15 maanden in 2010 worden gehouden. Hoewel oppositionele politieke partijen de samenwerking en samenbundeling centraal stellen, weerhoudt dit de NPS niet ervan om samen met een politieke partner in zee te gaan.

Partijvoorzitter Gregory Rusland zegt woensdag 5 december 2018 in het Dagblad Suriname, dat door alleen de verkiezingen in te gaan de partij alle ruimte krijgt voor de ‘exposure’ van haar identiteit naar de samenleving toe.

Rusland ontkent. dat indien de NPS samenwerkt met andere politieke partijen, het plaatsen van kandidaten uit zijn eigen partij op de meest verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst onder druk zou komen te staan. Het Assembleelid verduidelijkt dat nooit hiervan sprake is geweest in de achterliggende periode, waarbij de NPS in combinatie met andere partners de verkiezingen is ingegaan. Integendeel, de NPS had de keus om vrijwillig haar kandidaten in te vullen, met als resultaat dat er na de verkiezing een situatie van ‘give and take’ was ontstaan over het gehele land. Waar bijvoorbeeld een politieke partij een beetje minder heeft gescoord in een bepaald district, blinkt deze juist uit in een ander district.

Wat Rusland zwaar op de maag ligt, betreft het feit dat het werken in combinatieverband met zich meebrengt, dat bepaalde standpunten, die door de overige partners genomen worden, ook door de eigen partij gerespecteerd dient te worden, zonder dat bedoelde politieke partij volledig achter het standpunt staat.

Rusland geeft ook mee, dat de NPS er altijd voorstaander van is om een vuist te vormen met de overige oppositionele partijen voor het terugdringen van de malaise in het land. Als voorbeeld somde hij op, de wijziging van de Kiesregeling. Hij is altijd bereid om eensgezind samen te werken om te voorkomen, dat de huidige regering haar doel doordrukt, slechts voor het bewerkstelligen van verkiezingswinst. In een dergelijke situatie is de NPS altijd bereid om een vuist te vormen.

Volgens Rusland is het van belang dat het nationaal belang voorop wordt gesteld voor het leveren van een oprechte bijdrage. Volgens de politicus moet niet uit het oog verloren worden, dat er ook NDP’ers zijn die het beleid van de huidige regering afkeuren en willen afrekenen met dit beleid.

Rusland benadrukt, dat hoewel hij afgelopen zaterdag helemaal in Wageningen was voor de verkiezing en installatie van afdelingsbesturen, hij wel aanwezig was op de feestvergadering van de PL te Beekhuizen in verband met het 20-jarig bestaan van de partij. Omdat hij niet vanaf de eerste minuut erbij kon zijn, vroeg hij aan het hoofdbestuurslid Wayne Telgt om de felicitatieboodschap namens de NPS over te brengen. In zijn felicitatieboodschap benadrukte Telgt dat het ‘vormen van die kofu’ en ‘if wo trek op samen en brasa makandra’ van zeer belang is voor het succesvol brengen van een ommekeer in het land. Volgens Rusland betreft het een algemene opmerking en niet zo zeer om samen te werken met de PL of andere politieke partijen.