dinsdag 17 januari 2017

Den Blauwvinger: Wilgo Valies de enige echte hedendaagse vakbondsleider in Suriname

COLUMN: Valies neemt het met kracht en uitstraling op voor zijn leerkrachten -  
Een overzicht van een week vakbondsstrijd

- Verdeeldheid onder onderwijsbonden tekent verstrengeling van een bond met regering
- FOLS-president Nerkust tracht tevergeefs staking te breken
- Minister Peneux: 'Ik heb een lange lont van duizend meter, ik zal in dialoog treden'

17-01-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Vorige week kwam een niet te herstellen breuk boven water tussen onderwijsbonden in Suriname. Een breuk tussen twee echte vakbonden en een zogenaamde bond die aan schuurt tegen de regering Bouterse-II. Een breuk tussen de Bond van Leraren (BvL) en Alliante van Leraren in Suriname (ALS) aan de ene zijde en de Federatie van Leerkrachten in Suriname (FOLS).
Een breuk tussen BvL- en ALS-voorzitter Wilgo Valies, strijdbaar, actief, emotioneel en met oog voor zijn leden, leerkrachten, en FOLS-president Marcellino Nerkust, passief, toekijkend en anti-staken, anti-actie. Een breuk tussen een voorzitter en een hautaine 'president'. Valies een sprekend voorbeeld voor zijn collega vakbondsleiders die slechts praten en amper leden oproepen tot actie.
En een stevige aanvaring tussen Valies en de hautaine op zijn strepen staande minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux, die zich in zijn emotie laat verleiden tot het doen van een bewindsman onwaardige uitspraken.

Het was Valies die zijn leden opriep het werk neer te leggen uit protest tegen:
het uitblijven van de herwaardering door de regering van onderwijsgevenden (de vakbondsleider voert aan, dat de herwaardering in oktober al een feit moest zijn. De regering heeft meer tijd gevraagd en gekregen om per 1 januari zaken af te ronden. 'Nu wordt er weer tijd gevraagd tot maart. Wie garandeert ons dat dan alles in orde komt? Wij hebben de regering genoeg tijd gegeven.') en
tegen twee issues op scholen.
– Zo is er de de kwestie van een nieuwe schoolleider op de O.S. Uitkijk (de leerkrachten daar protesteren tegen het besluit van minister Peneux om iemand van buitenaf te benoemen tot nieuwe schoolleider – nadat het vorige schoolhoofd met pensioen is gegaan -, terwijl volgens de leerkrachten en de bond het onderhoofd hiervoor in aanmerking zou moeten komen)


en
– de mutatie van leerkrachten op de MULO A.L. Leeuwinschool van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, in Paramaribo. Bij de A.L. Leeuwinschool vinden leerkrachten, leerlingen en de bond, dat rancuneus wordt opgetreden tegen de gedegradeerde (naar basisscholen) gemuteerde leerkrachten Engels, omdat zij kritiek hadden geleverd.


Stakingsdag 1 - Aanvallen op Valies door Peneux en NDP-Assembleelid Doekhie
Sinds dinsdag 10 januari melden iedere ochtend vele honderden bondsleden zich bij Theater Unique in het centrum van Paramaribo, waar ze worden toegesproken door een strijdbare Valies. Nerkust daarentegen blijkt niets te moeten hebben van een staking en trachten de staking dan ook te breken door leerkrachten op te roepen om gewoon naar hun school te gaan en lessen te verzorgen.

Minister Peneux gooide ook nog eens olie op het vuur door 32 van de 34 onderwijsgevenden van de O.S. Uitkijk met ontslag te dreigen en te beweren dat de staking van de leerkrachten 'een wilde actie' is. Dat viel verkeerd bij Valies die via de media Peneux wees op het stakingsrecht. De bewindsman verklaarde vervolgens in het parlement, daartoe opgeroepen door politici, nog wel in dialoog te willen gaan met Valies, omdat hij van de vakbondsleider houdt, zo zei hij. Maar, hij zei ook dat het herwaarderingsprogramma voor leerkrachten geen aangelegenheid van een vakbond is, maar van de regering. Hij zei zich eraan te ergeren, dat elke keer wanneer de regering bezig is een bepaalde zaak aan te pakken, uiteindelijk ‘stoorzenders’ ertussen komen. 'Staken mag, maar wanneer je staakt, moet je mij als minister ook verwittigen wat de gronden zijn van die staking. Ik heb een lange lont van duizend meter. Ik zal in dialoog treden, maar als dat niet lukt, zal ik conform de Personeelswet handelen', aldus Peneux.
Hij beweerde verder, dat Valies al dertig jaar bezig is met stakingen en 'doordrammerig' is.
Tijdens de vergadering van het parlement beweerde NDP'er Rashied Doekhie, dat door de bonden een politiek steekspel wordt opgevoerd. 'Sodemieter ze allemaal op als ze niet willen werken', schreeuwde de politicus doelende op de stakende onderwijsgevenden. Hij moest die opmerking van de waarnemend voorzitter van het parlement (Melvin Bouva, NDP) inslikken en zei vervolgens 'Jaag ze weg'...

Stakingsdag 2 - Op naar het presidentieel paleis, maar president Bouterse niet te zien
Om de druk op de regering op te voeren togen honderden stakende leden van de BvL en de ALS woensdagmorgen 11 januari in een demonstratieve optocht van Theater Unique naar het presidentieel paleis.


Zij wilden met hun voorzitter een onderhoud met president Desi Bouterse, maar die liet zich niet zien (Via de staatsradio SRS zei directeur Eugène van der San van het Kabinet van de President, dat er volgens de geldende procedure eerst een afspraak gemaakt moet worden waarbij de voorkeursdag en het -tijdstip van het aanbieden worden doorgegeven. Als de agenda van de president dat niet toelaat, vaardigt hij zijn directeur af om het verzoekschrift aan te nemen. Valies en zijn aanhang waren echter onaangekondigd verschenen.) waarop iedereen terugkeerde naar Theater Unique en daar werd door Valies aangekondigd, dat de staking de volgende dag zou worden voortgezet.
Overigens had Peneux in het parlement gezegd, dat er 10.150 onderwijsgevenden in het land zijn en dat, wanneer de actie geslaagd zou zijn, dat er dan meer dan 7.000 leerkrachten bij het paleis hadden moeten staan. Volgens Peneux waren er echter slechts 300 personen bij het paleis. Valies heeft volgens Peneux geen draagvlak. Peneux stelt dat juist Valies geen persoon is die dialoog voert.


Ondanks de opmerkingen van minister Peneux en anderen heeft vakbondsman Valies zich vorige week laten zien als een ware vakbondsleider die echt met kracht opkomt voor de rechten van zijn leden, de leerkrachten. Hij staat lijnrecht tegenover Peneux die tevergeefs gepoogd heeft, met mooie, maar onjuiste woorden, het succes van Valies te bagatelliseren.

Stakingsdag 3 - Op naar De Nationale Assemblee en een intimiderende politie(over)macht
Maar, Valies laat zich niet intimideren en negatief bejegenen door niemand en dus ook en zeker niet door een bewindsman die coûte que coûte zijn gezag wil laten gelden. De bondsman wordt gesteund door de oppositie in De Nationale Assemblee, die donderdag 12 januari via een verklaring liet weten dat, 'de huidige tentoongestelde polarisatie en provocatie door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) en de regering zullen het wantrouwen in het huidig regiem vergroten'. Die dag togen de stakende leerkrachten onder aanvoering van Valies naar het parlement.


Daar vond hij een gewillig oor bij parlementsleden en parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die vinden dat Peneux in gesprek moet treden met Valies. Maar, de regering vond het nodig om het terrein van de Assemblee 'af te grendelen' door agenten en leden van de Mobiele Eenheid. Een onnodige en vooral intimiderende actie van de regering Bouterse-II, weer om bewust olie op het vuur te gooien en te doen alsof de leden van de BvL en de ASL en hun voorzitter staatsgevaarlijk zijn.


Op de overmacht aan politie bij een vreedzaam protest van onderwijsgevende reageerde het VHP-parlementslid Shailendra Girjasing vrijdag de 13e in het Dagblad Suriname:

'Terwijl de criminaliteit zienderogen stijgt, zie je wat voor politiemacht er op straat wordt gestuurd om burgers die opkomen voor hun rechten te intimideren. Ik ben bang dat wij werkelijk teruggaan naar de jaren ’80. De politie wordt ingezet om het volk te intimideren. Men maakt niet letterlijk bang, maar door een grote massa aan politieambtenaren op straat te sturen, wil men wel intimideren. De leerkrachten hadden op dat moment op straat geen bescherming nodig. Niemand wilde op dat moment hun het leven moeilijk maken. Zij komen maar op voor hun rechten. Is men zo bang voor leerkrachten? Men ziet nu achter elke soepgroenteplant een vijand. Dat is het beleid nu. Men ziet spoken bij daglicht.'

Valies komt betrouwbaar over. Hij staat voor en achter 'zijn' leerkrachten en kent zijn (vakbonds-)rechten en -plichten en maakt daar terecht gebruik van om de positie van leerkrachten te verbeteren, na jarenlange achterstelling. Overigens, ook de NDP-schreeuwer Doekhie, die vindt dat de stakende leerkrachten kunnen opsodemieteren, zit nu nog steeds op het pluche in het parlement met dank aan die leerkrachten.

Ondertussen is meer en meer duidelijk geworden, dat de relatie tussen minister Peneux en vakbondsleider Wilgo Valies definitief verziekt is, beide heren zijn immers overtuigd van hun gelijk en ze lijken niet nader tot elkaar te kunnen komen om via overleg tot oplossingen voor de door de bonden aangekaarte problemen te komen. Valies riep zijn leden vrijdag de 13e op om zich gisteren, maandag 16 januari, weer te melden in Theater Unique voor een vijfde stakingsdag.

Stakingsdag 4 - Peneux geeft weer blijk niet met tact te kunnen opereren
Peneux beschuldigde vrijdagmiddag – de vierde stakingsdag -, tijdens een in de haast belegde spoedconferentie vakbondsleider Valies van destabilisatie om het gehele onderwijsproces lam te leggen en riep de stakende onderwijsgevenden op zich maandag 16 januari op hun scholen te melden, tegen beter weten in. Niet echt handig van de minister en zeker geen woorden om toenadering tot Valies te zoeken voor dialoog. Peneux is niet bekend met de woorden 'tact' en 'toenadering'. Dan mag Valies een gillende leeuw worden genoemd door de bewindsman, hij doet niet onder voor een piepend kuiken dat weigert toe te geven.


Stakingsdag 5 - Nog steeds geen overleg met regering, staking wordt voortgezet
'Het schijnt dat de regering wil nagaan of wij genoeg adem hebben. Of wij bereid zijn en staat zijn vol te houden. Wij gaan volhouden. U laat zich niet intimideren door niemand. Geef niet op. U vecht niet alleen voor uzelf maar ook voor de toekomst zodat jongeren die straks overnemen geen armenaren worden, maar met waardigheid worden behandeld.' Woorden van Valies in Theater Unique bij de aanvang van de vijfde stakingsdag, maandag 16 januari 2017. Nog steeds wacht hij op een uitnodiging van de regering voor een gesprek. Na de bijpraat bijeenkomst in de theaterzaal togen de onderwijsgevenden maar weer eens naar het gebouw van het parlement. Overigens liet Valies weten, dat een van de eisen inmiddels is ingewilligd. De leerkrachten van de A.L. Leeuwinschool gaan weer aan het werk. Er is een gesprek geweest met de leiding van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, na bemiddeling van het DOE-Assembleelid Carl Breeveld. De gemuteerde leerkrachten zullen teruggeplaatst worden op de A.R. Leeuwinschool.

Tijd om minister te reshuffelen en EBGS-leiding te muteren....
Overigens, zowel het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur as de EBGS beweren dat het kind in het onderwijs centraal staat. De afgelopen week echter is helder geworden, dat het kind, de scholier, niet centraal staat in hun beleid, integendeel. Niemand rept over het kind. Het ministerie is te veel gericht op bureaucratie, beleid en dus op afstand regeren en bij de leiding van het EBGS, waar iemand aan het roer staat die niet afkomstig is uit het onderwijsveld en slechts haar gezag wil laten gelden, wordt slechts gedacht aan het eigen pluche, het eigen salaris, de eigen auto.
Misschien wordt het tijd dat president Bouterse minister Peneux gaat reshuffelen - maar bij de ophanden zijnde reshuffeling door Bouterse zou de naam van Peneux niet worden genoemd en dat is toch opmerkelijk, gelet op het feit dat juist hij de afgelopen periode vaak onder vuur is komen te liggen - en dat het bestuur bij de EBGS actie gaat ondernemen om de eigen leiding eens te muteren.....


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
17 januari 2017
Amsterdam-Paramaribo