woensdag 27 september 2017


De Toetajabrug 1 te Atjoni weer opengesteld voor het verkeer

Wegenautoriteit Suriname controleert alle bruggen in het district

(Bron foto: WAS)

De Wegenautoriteit Suriname (WAS) heeft de Toetajabrug 1 te Atjoni opengesteld voor het verkeer. Voertuigen tot vijf ton mogen over deze brug, die is gerepareerd. zo meldt de WAS woensdag 27 september 2017. 

De districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa,, en de directeur van WAS, Geo Norden, adviseren truckhouders die met zwaar materieel over de Toetaja rijden om gebruik te blijven maken van de by-pass bij deze brug. Hierdoor kan de veiligheid gegarandeerd blijven en kan de brug langer mee. 

Alle bruggen in het district worden nagekeken. Indien er reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zullen deze gedaan worden, mits de financiële middelen aanwezig zijn.

'Er komen zeker weer acties vanuit de vakcentrale C-47'

'Maar, wat doen de andere vakcentrales en zien zij de problemen niet?'

 
Volgens vakbondsleider Murwin Leeflang, woensdag 27 september 2017 in het Dagblad Suriname,  zullen er zeker weer acties vanuit de vakcentrale C-47 komen. Het is overigens deze vakcentrale die reeds opgekomen was samen met de FAL, waarbij zij een zekere ondersteuning genoot van de onderwijsbonden BvL en ALS. 'De voorzitter van de C-47 is regelmatig in de pers en we moeten de zaak gewoon afwachten.'

De vraag is echter wat de andere vakcentrales doen. Er zijn ongeveer zes vakcentrales waar C-47 één van is. 'Wat doen de andere en zien zij de problemen niet? Weten zij niet wat er in het land en binnen onze arbeidsmarkt gebeurt?', vraagt de vakbondsleider zich af. 'Zo zie je die verdeeldheid. Om uiteindelijk te komen tot een grotere beweging, zal dat eerst binnen de leiders moeten gebeuren waarna die sfeer doorgevoerd kan worden naar de werknemers.'

'Voor wat de kwestie van de leerkrachten betreft heeft de heer Valies een goede job gedaan tot nu toe en ik ondersteun hem absoluut. Zolang vakbondsleiders opkomen voor de belangen van hun leden of werknemers ondersteun ik dit', zegt de vakbondsleider. 

Voor het feit dat is aangegeven dat vijf leerkrachten ontslagen zullen worden, omdat zij niet bevoegd zouden zijn, zegt de vakbondsleider dat de werkgever in de eerste plaats de verantwoordelijkheid heeft om bij zijn werknemers een traject in werking te zetten van opleidingen en trainingen. Dat onderdeel is bekend als vorming op de werkvloer. De werkgever heeft ook als plicht om mensen te stimuleren te studeren als zij dat willen en hen niet te dwarsbomen. Inzet moet overigens beloond worden, wat op twee manieren gebeurt: middels financiële compensatie of upgradingsmogelijkheden. 

'Ik zou het in dit geval jammer vinden als de mensen toch terzijde worden gezet ondanks ze hun krachten hebben gegeven. Echter denk ik niet dat de overheid zomaar mensen zal ontslaan, er zal een schikking getroffen moeten worden. De mensen moeten hun werk doen desnoods onder begeleiding totdat zij de bekwaamheid hebben verkregen.'

Leeflang vindt overigens, dat men mensen niet kan ontslaan zonder overleg gepleegd te hebben met de vakbond. Men zal in dit kader eerst de vakbond in kennis moeten stellen. Het is goed dat iedere werkgever die werkt met een vakbond overleg pleegt. 'Er kunnen niet eenzijdig besluiten genomen worden en de vakbond heeft de bevoegdheid om te vragen dat deze teruggedraaid worden. Het zal er dan op lijken alsof de vakbond ‘tranga man’ wil spelen , maar de vakbond bekijkt zaken naar redelijkheid. Vooral in deze moeilijke sociaaleconomische situatie zal jij als vakbond en werkgever het feit dat jij een opvoedende en beschermende taak hebt, in acht moeten nemen.'

Ex-ambassadeur Hira: 'Statement BuZa-minister bij VN ondermaats'

'Het was samenraapsel van clichés, oude coupes en hier en daar zijn wat oude deuren ingetrapt'

'Toespraak lijkt meer op een opstel dat door een middelbare scholier is gemaakt, dan een academisch stuk op wereldniveau'


'De wereldgemeenschap daar in New York zal nauwelijks een boodschap hebben gehad aan de toespraak van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken (BuZa). Inhoudelijk was haar statement ver ondermaats. Het had beter gekund', zegt gewezen ambassadeur van Suriname in Brazilië, Sonny Hira, woensdag 27 september 2017, in het Dagblad Suriname. 

Hij reageert op de toespraak van minister Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken tijdens de 72e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, AVVN, in New York. De ex-ambassadeur voert aan, dat de bewindsvrouwe een samenraapsel heeft gepresenteerd van clichés, oude coupes en hier en daar wat oude deuren heeft ingetrapt. Hij benadrukt dat de AVVN juist de kans voor Suriname was om verschillende nationale vorderingen weer te geven. Zo had de bewindsvrouwe het accent kunnen leggen op de economische vooruitzichten van Suriname en de mogelijke olievoorraden die voor de kust liggen en die hopelijk na niet te lange tijd geëxploiteerd kunnen worden. 'Overal ter wereld zouden de oren van de investeerders dan rechtop staan. Iedere carrièrediplomaat weet dat Suriname niet op de radar is van de regionale persmedia en nog minder op de persmedia van het westelijk halfrond. Wij spelen noch militair, politiek of economisch een rol van betekenis.'

Daarnaast kon de minister volgens hem ook de hoop uitsprekenm dat de grensproblematiek met Guyana op een vredige wijze wordt opgelost. 'De minister heeft de grenskwestie helemaal niet aangekaart. Wij gaan juist dieper de put in wanneer wij dat namelijk niet in een lichtere vorm van een protest brengen bij de VN. Anders leggen wij ons neer bij de stand van zaken. De stand van zaken is dat buurland Guyana beheersdaden uitvoert in het Tigri-gebied. De minister had Suriname moeten etaleren als een land met goede vooruitzichten en mogelijkheden. Een land dat als voorbeeld kan zijn voor de wereld door te focussen op de etnische pluraliteit', aldus de oud-diplomaat. 

Pollack-Beighle sprak ook haar ongenoegen uit over het onlangs uitgebrachte rapport door de VN’s speciale rapporteur Diego García-Sayán. Hiij stelde in een door de organisatie uitgegeven persbericht dat de regering met betrekking tot het 8 decemberstrafproces haar handen moet afhouden van de onafhankelijke rechtsgang in Suriname. Hira vindt niet dat de VN Algemene Vergadering het forum is om dit soort zaken te bespreken. 

'Als de minister vindt dat de speciale rapporteur onjuiste informatie naar buiten heeft gebracht, dan zijn er voldoende wegen in de diplomatie om dat te corrigeren. Het getuigt wel niet van goed fatsoen en diplomatie wanneer je dit gewoon in de ether gooit op de AVVN. Een diplomaat probeert ruis te voorkomen. Dit wordt gedaan middels bilateraaltjes of wel face-to-face gesprekken in dit geval met de speciale rapporteur of de secretaris-generaal van de VN', aldus Hira. Hij benadrukt dat het statement van García-Sayán ervoor heeft gezorgd, dat Suriname aan de schandpaal bij de internationale gemeenschap is genageld.

Het werk van een minister van Buitenlandse Zaken opdragen aan een minder ervaren persoon als Pollack-Beighle is volgens Hira geen goed besluit geweest van de president. 'Het lijkt op een leerling van een sportvliegtuig, die plotseling wordt gestopt in de cockpit van een 747. Ze heeft concepten en begrippen gebruikt uit het internationaal recht, zoals non-interference en non-intervention. Ik heb niet de indruk dat zij duidelijk heeft kunnen maken wat zij bedoelt met het hanteren van deze twee concepten. Ik ga ervan uit, dat minister Pollack wel met de allerbeste bedoelingen haar werk uitvoert en naar New York is gegaan.'

De ex-diplomaat hoopt dat de regering meer zal investeren in de intellectuele capaciteit op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijkend naar de toespraak van de BuZa-minister krijgt hij meer de indruk. dat deze op een opstel lijkt dat door een middelbare scholier is opgemaakt, dan een academisch stuk op wereldniveau. 'Wanneer wij praten over de VN, dan praten wij over een hoge mate van deskundigheid op academisch niveau. Wij moeten al onze experts gebruiken, ook al hebben zij een andere politieke kleur. Laten wij daaruit lering trekken en beter voor de dag komen volgend jaar', aldus de ex-ambassadeur.

Nog onduidelijk of onderwijsbonden BvL en ALS op eerste schooldag in actie gaan

'Peneux wij komen eraan en eisen dat alle tuchtmaatregelen teruggedraaid worden'

 
De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben vandaag, woensdag 27 september 2017, nog geen besluit genomen wat er gaat gebeuren op 2 oktober, de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. De organisaties zullen eerst hun huiswerk doen. 

Op de protestvergadering vandaag in Mata Gauri was het niet zo druk als normaal, aldus Starnieuws. De BvL en de ALS hebben solidariteitsbetuiging gekregen van diverse vakorganisaties. 

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, sprak de bijeenkomst toe. Hij merkte op, dat niet stilgezeten zal worden terwijl vakbondsrechten worden vertrapt. De BvL en ALS willen dat de regering de tuchtmaatregelen tegen leerkrachten terugdraait. 

Wilgo Valies, voorzitter van de onderwijsbonden, stelde dat het om pure rancune gaat. Leerkrachten die ontslag aangezegd zijn, beschikken volgens hem wel over de bevoegdheid om les te geven. Sinds 2014 mogen MO-A studenten opteren voor een LO-akte als zijn voldoen aan de vaktechnische en pedagogische eisen. Ahilia Welles die ontslagen is, heeft een verklaring van de directeur van het Instituut voor Opleiding van Leraren, dat zij wel de LO-akte heeft. In november worden de diploma's uitgereikt. 

Diverse leerkrachten die het woord gevoerd hebben op de vergadering, zijn er over gevallen dat minister Robert Peneux hen vergelijkt met raskippen. De minister hoort te weten, dat het geven van bijnamen een van de ergste zaken is in het onderwijs. Zij vinden dat de bewindsman bezig is met pesterijen en rancune. 

Valies zegt dictatuur te proeven. Deze zaken zullen niet getolereerd worden. 'Peneux wij komen eraan. Wij eisen dat alle tuchtmaatregelen teruggedraaid worden, dan wordt er verder gesproken over de herstructurering.'

COB een FIBOS slagen niet in ordelijke gang van zaken bij terugbetaling ouderbijdrragee

'Wij staan hier al vanaf zeven uur in de brandende zon en worden als bedelaars behandeld'


Op het terrein van de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (COB), waar de terugbetaling plaatsvindt van de gestorte ouderbijdrage van Srd 120 voor het schooljaar 2017-2018, is het vanochtend, woensdag 27 september 2017, een chaos met boze ouders die klagen over een onmenselijke behandeling. Veel mensen voelen zich zwaar gedupeerd en vernederd, aldus de Ware Tijd.

'Wij staan hier al vanaf zeven uur in de brandende zon. We worden als bedelaars behandeld' , zegt een ouder. 

Voor de poort staan twee medewerkers die proberen de formulieren uit te reiken, maar doordat er geen nette wachtrij is gevormd is dat bijna een onmogelijke taak. 

Er zijn agenten ter plaatse, maar duidelijk is, dat zowel de politie als de organisatie niet afdoende op deze drukte heeft ingespeeld. 

'Wij hadden van het COB verwacht dat er bijvoorbeeld dranghekken geplaatst zouden worden om de zaak ordelijk te laten verlopen', zegt een agent. 

De Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) heeft drie dagen - woensdag, donderdag en vrijdag - uitgetrokken voor de terugbetaling.

Vijf aangehouden verdachte Chinezen hebben hun gezicht donker gekleurd...

In auto verdachten vuistvuurwapens, inbraakwerktuigen, jachtgeweer en pruiken aangetroffen

(Bron foto: Korps Politie Suriname)

De surveillance unit van regio Paramaribo van het  Korps Politie Suriname heeft vandaag, woensdag 27 september 2017, vijf verdachten aangehouden in de Johannes Mungrastraat. Tijdens surveillance zagen agenten een voertuig op een parkeerterrein aan de Johannes Mungrastraat staan. Ze vonden het verdacht en stelden een onderzoek in, aldus de politie. 

In het voertuig werden vijf mannen aangetroffen met donkere gezichten. Vanwege hun kleding waren de overige lichaamsdelen bedekt. 

Toen zij werden aangesproken bleek aan hun accent echter, dat het niet om mannen ging met een donkere huidskleur, maar om Chinezen die hun huid donker hadden gekleurd. Zij werden terstond gesommeerd uit het voertuig te stappen. 

Bij een onderzoek in de auto werden vuistvuurwapens, werktuigen die gebruikt worden om inbraken te plegen, een jachtgeweer en pruiken aangetroffen. 

De vijf zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor de voorgeleiding. Deze zaak wordt overgedragen aan de afdeling Kapitale delicten.

'Betalingsachterstand lijnbushouders ligt aan de PLO en niet aan de regering'

Actiecomité Particuliere Lijnbushouders: 'Hoe staat het met ordening transportsector?'


Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, merkt op dat de werkgroep ‘Ordening Transportsector’, die enkele maanden geleden geïnstalleerd is door het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), tot nu toe geen enkele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van het openbaar vervoer.

Het lag in de bedoeling dat deze werkgroep, onder leiding van John Mahadewsingh, een positieve transformatie van deze sector teweeg moest brengen, welke tot op heden is uitgebleven, zo schrijft vandaag, woensdag 27 september 2017, het Dagblad Suriiname.

Sahadew-Lall stelt, dat John Mahadewsingh, die tevens de voorzitter is van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), met tegenzin zijn dubbele functies uitoefent. 'Pas op 16 september 2017 heeft hij aan zijn financiële verplichtingen voldaan naar het ministerie toe voor het op gang brengen van de uitbetaling van de brandstofcompensatie van het tweede kwartaal.' 

Sahadew-Lall beklemtoont, dat de PLO-voorzitter in de maand juli dit had moeten bewerkstelligen. Dit is volgens hem de oorzaak van de vijf maanden betalingsachterstand door de overheid. 'Het ligt aan de PLO en niet aan de regering. Waarom is er bijvoorbeeld bij de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) nooit een achterstand van vijf maanden of langer?'

Het openbaar vervoer heeft tal van issues waar niemand een luisterend oor voor heeft. Zo heeft de werkgroep verzuimd om aandacht te schenken aan de nijpende kwesties zoals lange doorlooptijden bij vergunningsoverdracht en verlenging, gebrek aan chauffeurskaarten, geen rechtstreekse uitbetaling aan bushouders, chaos op de diverse trajecten, gebrek aan een gedegen parkeerwet voor de verkeerschaos in Paramaribo, versterken van openbaar vervoer, gebrek aan tarievenstructuur met periodieke evaluatie, gebrek aan moderne eindhaltes en gebrek aan sancties voor overtredingen binnen het openbaar vervoer. Het Actiecomité hoopt dat deze zaken ook eens gerealiseerd worden voor de sector.

Verkoop panden Curaçaohuis en koop nieuw pand stelt eiland voor een fait accompli

'Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels liet ambtswoning in deplorabele staat achter' 


Curaçao is met het plan om de panden van het Curaçaohuis te verkopen en het pand voor de nieuwe behuizing aan de Prinsegracht te kopen voor een fait accompli, een voldongen feit gesteld, aldus verantwoordelijk minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning tijdens de beantwoording van de vragen uit de eerste ronde van de Statenvergadering over de verkoop en koop van de panden van het Curaçaohuis, zo schrijft vandaag, woensdag 27 september 2017, het Antilliaans Dagblad.

De bewindsvrouwe gaf aan, dat de panden verkocht moesten worden, omdat zij naar het oordeel van de toenmalige Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van Pueblo Soberano in slechte staat verkeerden.

Nadat Wiels eind april 2014 de goedkeuring van de toenmalige premier Ivar Asjes van PS kreeg, huurde zij aan de Wagenaarweg 13 een pand om het kantoor onder te brengen. 

De twee panden aan de Badhuisweg zijn sinds april 2014 onbewoond gebleven. Wiels huurde ook aan de Wagenaarweg een pand als ambtswoning, waar zij tot haar vertrek in 2016 zat. 'Zij liet de woning in deplorabele staat achter' , aldus Jesus-Leito.

Premier Rhuggenaath, Curacao, tekent 'addendum Heads of Agreement' met Refineria di Kòrsou en Guangdong Zhenrong Energy

Haalbaarheidsstudie naar bouw nieuwe raffinaderij op een andere locatie dan huidige 


Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft gisteren samen met José van den Wall-Arnemann (directeur van Refineria di Kòrsou) en de vertegenwoordiger van Guangdong Zhenrong Energy Co. Ltd. en China Zhenrong Holding Limited, Bingyan Chen, het addendum op de Heads of Agreement (HoA) van 19 november 2016 getekend. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 september 2017.

Dit addendum omvat primair de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de bouw van een nieuwe raffinaderij op een andere locatie dan het Schottegat, waar de huidige raffinaderij staat. 

KLM vliegt medio december-eind februari bijna elke dag twee keer op Curaçao

Nederlandse maatschappij blijft vliegen op Sint Maarten


Vanaf medio december tot en met eind februari landt KLM bijna elke dag twee keer op Curaçao. In die periode wordt de Curaçaose luchthaven Hato door KLM twaalf keer per week aangevlogen. Zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 september 2017, uit meerdere bronnen in de luchtvaart- en toeristensector te hebben vernomen.

Een enorme toename vergeleken met de zeven wekelijkse verbindingen momenteel. 

KLM past het komende winterseizoen, dat per eind oktober ingaat, haar vluchten van Amsterdam naar de Dutch Caribbean flink aan. Zo blijkt uit het nieuwe schema.

Door de situatie op het door orkaan Irma zwaar aangetaste Sint Maarten vliegt KLM vanaf volgende maand twee keer per week in plaats van vier keer naar Princess Juliana Airport. Bovendien worden deze twee in combinatie met Curaçao uitgevoerd, waardoor de frequentie naar Hato wordt opgeschroefd.

Nog steeds wordt veel afval illegaal verbrand, vooral in buitenwijken Paramaribo

Mensen beweren veelal niet te  weten dat vuilverbranding strafbaar is


Ondanks vele waarschuwingen en voorlichting van de brandweer wordt nog veel afval illegaal verbrand. Dat gebeurt in woonwijken in en buiten Paramaribo en vooral in de buitenwijken, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 september 2017. Volgens brandweervoorlichter Anthony Grootfaam weten veel mensen niet dat het strafbaar is om afval te verbranden. ' Als wij na een melding naar de plek gaan om het vuur te blussen, spreken wij de mensen aan. Het blijkt vaker dat zij niet weten dat het niet mag.'

In de vakantie is de brandweer begonnen met voorlichting in de wijken Kasabaholo, Mottonshoop, Tammenga, Ramgoelan, Latour en Abrabroki. De sessies zijn nog niet afgelopen. Na elke sessie blijkt het aantal gevallen van afvalverbranding te verminderen.

Dit jaar zijn er volgens Grootfaam door de weersomstandigheden veel minder gevallen van vuilverbranding geregistreerd. Het heeft namelijk veel geregend in de droge tijd.

Mensen die illegaal vuil verbanden riskeren een boete. Volgens Grootfaam kijkt de brandweer uit naar het moment dat de wetgeving wordt aangepast. Het proces om de boete te verhogen is gaande.

Opvallend is, aldus de Ware Tijd, dat de voorlichter niet weet hoeveel de boete nu bedraagt en moest volstaan met de mededeling dat die 'heel laag' is. Evenmin wist hij hoeveel gevallen van illegale afvalverbranding de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

'Er zijn wel tientallen gevallen geregistreerd in de wijken buiten het stadscentrum.' De statistieken moeten nog verwerkt worden. De brandweer waarschuwt de overtreders twee keer en draagt daarna de zaak over aan de politie. 'Wij adviseren de mensen om het vuil in zakken te plaatsen want het wordt opgehaald', is de open deur reactie van Grootfaam.

Lees ook dit artikel van 12 oktober 2011: 'Risico's afvalverbranden door particulieren voor gezondheid onderschat in Suriname'.

Ministerie van Sociale Zaken begroot ruim Srd 53 miljoen in 2018 voor 'armoedebestrijding'

Bron: Twitter'Iedere burger moet ervan verzekerd zijn over de noodzakelijke basisgoederen te beschikken' 


De begroting 2018 van het ministerie van Sociale Zaken heeft Srd 53.327.000 opgenomen voor 'armoedebestrijding', zo meldt Starnieuws vandaag, woensdag 27 september 2017. Er zullen maatregelen worden getroffen en activiteiten worden uitgevoerd waardoor het verzekerd is dat iedere burger over de noodzakelijke basisgoederen beschikt. Er zal dus ervoor worden gezorgd, dat voedsel voor iedere burger bereikbaar, dus beschikbaar en betaalbaar is, aldus het ministerie.

President Desi Bouterse houdt vrijdag zijn Jaarrede en presenteert de begroting voor het komende jaar.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting stelt, dat op basis van de doelstellingen het beleid erop gericht is de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen opdat de bestaanszekerheid en de sociale bescherming effectief gewaarborgd worden. Het uiteindelijke doel is de waarborging dan wel de verbetering van de kwaliteit van het leven van de totale bevolking, maar in het bijzonder van die van sociaal zwakkeren en kwetsbare groepen. Dit gebeurt door het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke basis en condities bij de toegang tot gezondheidszorg, educatie, arbeid en participatie in de maatschappij. 

Verbetering en uitbreiding van het bestaande pakket van collectieve voorzieningen hebben in deze beleidsperiode ook hoge prioriteit. 

Het ministerie is voornemens de uitbetaling van de schoolmateriaalkosten te doen plaatsvinden aan de verschillende scholen in alle districten ten behoeve van sociaal zwakkeren over het schooljaar 2017/2018. Bij verbetering wordt gedacht aan maatregelen en activiteiten waardoor de effectiviteit van de voorzieningen wordt vergroot. Deze activiteiten dienen ook te leiden tot verhoging van de efficiëntie bij de realisatie van de voorziening. 

Het pakket van collectieve voorzieningen zal in samenwerking met het ministerie van Arbeid, worden uitgebreid met het instellen van een ouderschapsverzekering. Een deel van dit programma wordt gefinancierd door een lening, zo staat in de conceptbegroting.

Argwaan bij personeel zorginstellingen en C-47 over verplichte rekening bij SPSB

'Het mag niet zo zijn, dat je mensen dwingt een rekening te openen als ze al een bank hebben' 

- C-47: 'Het lijkt alsof de regering cliënten wil sluizen naar de SPSB om de bank groter te maken'
- Minister Hoefdraad: 'De gedachte dat banken sterker kunnen worden met gesubsidieerde lonen van werkers van sociale instellingen is een hele grote grap'


Medewerk(st)ers van zorginstellingen die afhankelijk zijn van overheidssubsidie zullen voortaan rechtstreeks door de overheid worden betaald. 'Wij hebben hiermee geen problemen. Maar, in de mededeling hierover die per schrijven door het ministerie van Volksgezondheid is aangekondigd, staat, dat er bankrekeningen moeten worden geopend voor de werknemers bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB)', zegt Robby Berenstein, voorzitter van de Vakcentrale C-47, vandaag, woensdag 27 september 2017, in de Ware Tijd. 

'De bonden bij diverse instellingen vragen om opheldering van de regering. Het mag niet zo zijn, dat je mensen dwingt om een rekening te openen als ze al een bank hebben waarmee ze zaken doen.' 

De vakbondsleider vermoedt, dat dit besluit samenhangt met het streven van de regering om de staatsbanken sterker en robuuster te maken. 'Als bonden staan wij achter een dergelijke visie, maar het mag niet zo zijn, dat de banken op een oneigenlijke manier worden versterkt. De regering zal uitleg moeten geven, maar het lijkt alsof ze cliënten wil sluizen naar de SPSB om de bank groter te maken.'  

Berenstein ziet dit als oneigenlijke concurrentie. 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt in een reactie, dat dit besluit 'helemaal niets te maken heeft met het willen vergroten van de SPSB door meer cliënten daarnaartoe te sturen. De gedachte dat banken sterker kunnen worden met gesubsidieerde lonen van werkers van sociale instellingen is een hele grote grap'.

De bewindsman voegt eraan toe, dat 'gekeken wordt naar heel wat andere zaken waarmee de staatsbanken daadwerkelijk groter gemaakt kunnen worden, zoals ze efficiënter maken, het verbeteren van hun positie en betere vorm van serviceverlening'. Daarnaast benadrukt hij, dat de medewerk(st)ers normaal hun bankrekeningen mogen behouden bij hun thuisbank. 

Begrotingstekort 2018 Staat Suriname bedraagt zo'n Srd 1.4 miljard

Aan aflossingen leningen moet in 2018 ruim Srd 1.2 miljard worden voldaan


De uitgaven van de Staat zijn voor 2018 begroot op Srd 8.623.840.000 en ontvangsten op Srd 7.181.424.000,  een begrotingstekort dus van Srd 1.442.416.000. De Raad van Ministers heeft gisteren op basis van een voorstel van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de ontwerpbegroting voor het gehele dienstjaar 2018 vastgesteld. 

Starnieuws bericht vandaag, woensdag 27 september 2017, dat zij de hand heeft kunnen leggen op de missive. 

Voordat president Desi Bouterse de ontwerpbegroting vrijdag aanbiedt aan De Nationale Assemblee, moet deze van advies worden voorzien door de Staatsraad. 

Financiën voorspelt een reële economische groei van 0,5% voor het komende jaar, terwijl de inflatie geprojecteerd wordt op 22%. 

Op 22 augustus is de aangepaste begroting van 2017 aangenomen in De Nationale Assemblee, na een langdurige behandeling. Minister Hoefdraad heeft toen aangegeven, dat het tekort van 7,6% teruggebracht was naar 6,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit op basis van de aangepaste Wet op Staatsschuld. Hoefdraad deelde mee, dat de middelen geraamd waren op Srd 6.7 miljard. De uitgaven waren begroot op Srd 8.4 miljard. Het tekort van 2017 bedraagt dus Srd 1.7 miljard, deelde de bewindsman mee.

De Staat Suriname moet het komende jaar Srd 1.259.643.000 voldoen aan aflossingen. Het gaat om buitenlandse èn binnenlandse leningen. Dit bedrag is opgenomen in de begroting voor 2018. In dit bedrag zijn volgens Financiën provisie en overmakingskosten inbegrepen. Het komt erop neer, dat maandelijks ruim Srd 104 miljoen afgelost moet worden, aldus Starnieuws.

Activiste Maisha Neus richt binnenkort een eigen politieke partij op

'Het wordt voor nu een politieke beweging'


Activiste Maisha Neus zal binnenkort een eigen politieke partij oprichten. 'Het wordt voor nu een politieke beweging', zegt Neus dinsdag 26 september 2017 in het Dagblad Suriname. Volgens de activiste, die nog weinig prijs wil geven over haar besluit, zal de achterban van deze beweging gaandeweg besluiten of zal worden meegedaan bij de eerstvolgende verkiezingen. 

Begin april zwaaide Neus tijdens een demonstratie met een grote Surinaamse vlag en hield ze een vurige speech. Zij eiste dat president Desi Bouterse af zou treden, dat er nieuwe verkiezingen moeten komen en ze riep Surinamers op tot massaal protest. Een dag later wist heel Suriname van haar bestaan. 

Door haar lef is ze nu in korte tijd uitgegroeid tot één van de leiders van de protesten tegen de regering, aldus het dagblad.

Zelfs buiten de protesten om is Neus niet rustig gebleven. Zo is zij naar mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegestapt in Nederland om ‘diverse mensenrechtenschendingen in Suriname’ te bespreken en is zij bij verschillende gelegenheden erin geslaagd geldinzamelingen te realiseren voor sociale instellingen, waaronder kindertehuizen. 

In juli dit jaar diende zij ook een petitie in bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting  naar aanleiding van de financiële situatie bij kindertehuizen.

Minister Peneux: 'Ik werk met volledig bevoegd kader, met raskippen'

'De regering niet komt aan vakbondsrechten'


Met volle vaart vooruit zullen de scholen op 2 oktober worden geopend, zei minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dinsdag 26 september 2017 tijdens een door hem belegde persconferentie. Er zijn maatregelen getroffen die moeten zorgen voor kwaliteitsverbetering. Ongebreidelde overuren zijn teruggebracht, terwijl onbevoegde leerkrachten ontslag is aangezegd. 

'Ik werk met volledig bevoegd kader, met raskippen', aldus Peneux. 

'Leerkrachten dienen 28 uren per week les te geven. Zij mogen maximaal 35 uren draaien. Niemand gaat meer dan zeven overuren maken. Er zijn onderwijsgevenden die zelfs boven de vijftig lesuren komen, door fictieve uren, die ook toegekend werden. Ook hier is vanaf het nieuwe schooljaar verandering in gebracht. Mensen die practicum geven en stages begeleiden, krijgen daarvoor geen extra fictief uur. Stagebegeleiding en practicum maken deel uit van het rooster. Er wordt wel vervoerstoelage betaald.'

De minister heeft een onderhoud gehad met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), de Bond van Leraren (BvL), Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS).

De maatregelen zijn doorgenomen met hen, waardoor eenieder op de hoogte is van de regels. Peneux benadrukt dat het herwaarderingsprogramma van leerkrachten nog recht overeind staat. Enkele zaken moeten nog nader worden uitgewerkt, zoals de scholen en klasseformatie. 

Leerkrachten die bestuurslid zijn van de vakbonden, krijgen een dag de ruimte voor hun vakbondswerk. De overige vier dagen van de week dienen ze voor de klas te staan. Enkele fictieve uren, zoals voor sectievoorzitters en intersectie bijeenkomsten, worden gehandhaafd. Zij moeten de leerstof met elkaar bespreken. Shopstewards van vakbonden die ook twee fictieve uren kregen, komen te vervallen. De commissies voor hiv/aids en educatie zijn komen te vervallen. Binnen Basic Life Skills zijn deze zaken opgenomen. 

De minister beweerde, dat de regering niet komt aan vakbondsrechten. De vakbonden moeten zich ook houden aan afspraken door tijdig acties te melden aan het ministerie.

Geen cosmetische ingrepen meer voor Braziliaanse levende Ken-pop na aanhouding in Dubai

'Ken' drie uur lang  vastgehouden op het vliegveld van Dubai :

Rodrigo is onherkenbaar op zijn paspoortfoto...


Rodrigo Alves (32) uit Brazilië, die bekendstaat als de levende versie van 'Ken', claimt dat hij geen cosmetische operaties meer laat doen. De faceliftfreak, die zich onlangs voor de tiende keer aan zijn neus liet opereren, is er helemaal klaar mee, nadat hij op het vliegveld van Dubai drie uur lang werd vastgehouden. Reden: Rodrigo is onherkenbaar op zijn paspoortfoto. 

De veelbesproken Braziliaan leidt een jetsetleven en woonde in Dubai de opening van een luxe hotel bij. In het Midden-Oosten bezocht hij tussen zijn uurtjes in de zon door een kliniek om wat 'klein onderhoud' te laten doen. Toen hij naar huis wilde vliegen, kwam hij niet verder dan de douane op het vliegveld. 

Volgens de Daily Mail werd 'Ken' goed behandeld. Toen bleek dat de televisiepersoonlijkheid nauwelijks meer leek op de man in zijn paspoort, kreeg hij het advies geen plastische chirurgie meer te laten toepassen. Dat zette hem aan het denken.

A post shared by Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) on


'Ik greep terug naar de beslissingen die ik in het verleden heb gemaakt. Maar, ik kan dat niet meer veranderen, dus ik wil geen operaties meer', vertelt hij de Britse tabloid. Hij benadrukt overigens dat hij 'onderhoud' aan zijn lichaam en botox niet tot die beslissing meerekent. 'Het heeft me vijftien jaar geduurd om de Rodrigo te worden die je nu kent. Het zal niet meevallen om er hetzelfde uit te blijven zien. Ik wil mezelf altijd uitdagen.'

De levende pop heeft er nooit een geheim van gemaakt een geslachtsverandering te willen. 'Ik wil geen oude, uitgezakte man worden. Als ik niet meer met mijn mannelijkheid kan pronken, ga ik weer onder het mes en overweeg ik vrouw te worden. Dan heb ik het beste van beide werelden gekend', stelde hij eerder. 


Rodrigo ging in 2004 voor het eerst onder het mes, omdat hij niet tevreden was met zijn lichaam. Zijn obsessie met Ken liep al snel uit de hand. Twee jaar geleden kreeg hij de diagnose morfodysforie, waarbij iemand een verstoord beeld van zijn eigen lijf heeft. 

Hij ondergaat bij een psycholoog een behandeling voor zijn aandoening, maar die lijkt niet veel uit te halen. De in Londen wonende excentriekeling gaf al meer dan 383.000 euro uit aan minstens 42 cosmetische operaties.


(Suriname Mirror/Daily Mail/AD/Instagram/Twitter)

Venezolaanse weervrouw Lusmairyn Figuera presenteert het weer in bikini...
Lusmairyn Figuera uit Venezuela heeft het op haar werk blijkbaar erg warm. Ze presenteerde onlangs het weer in bikini, zo bericht De Telegraaf dinsdag 26 september 2017 en haar zender Noticias24 20 september.