zaterdag 14 februari 2015

Den Blauwvinger: Een onhandig zwevend parlementslid tussen NPS en NDP

COLUMN: NPS'er Kensenhuis zet zich in voor Para en hoopt onhandig openlijk op steun NDP in Para

NPS-leden Para begrijpen het parlementaire werk niet

14-02-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Hij bedoelt het allemaal zo goed. Met hart en ziel zet hij zich als NPS-Assembleelid in voor het wel en wee van zijn district Para en haar bewoners. En, tja, dan laat je je gezicht dus ook graag op uitnodiging zien bij allerlei officiële gebeurtenissen zoals in oktober vorig jaar bij het uitreiken van grondpapieren in Bernharddorp door de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer Steven Lelyveld of bij de eerstesteenlegging van een nieuwe school in het inheemse dorp Redi Dorp waar de kapitein ook NDP-Assembleelid is, Lesly Artist. En span je je op die manier in voor je district, dan zijn er altijd kwaadwillenden en onruststokers binnen je partij die je als NPS-Assembleelid - geheel ten onrechte - ervan verdenken te heulen met de vijand, de NDP. De verkiezingen zijn in aantocht....

Terughoudendheid....
Misschien had het NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis zich wat terughoudender moeten opstellen en er rekening mee moeten houden hoe kort-door-de-bocht en zwartgallig mensen kunnen denken en reageren. Maar, Patrick kiest daar niet voor, omdat hij nergens kwaad in ziet. Immers, hij neemt zijn werk als parlementslid serieus, laat zijn gezicht overal zien en onderhoudt goed contact met de inwoners van zijn district, van welke partij dan ook.

Explosief
Toch lijkt zijn optreden nu te leiden tot een explosieve situatie binnen zijn eigen partij-afdeling in Para. Vijf van de elf onderafdelingen van de NPS-afdeling Para hebben hem gevraagd om een eigen fractie te vormen in De Nationale Assemblee. Zij vinden dat het functioneren binnen NPS niet langer mogelijk is en hebben, zo werd gisteren bekend, het vertrouwen in het afdelings- en hoofdbestuur van de partij opgezegd. De voorzitters van die vijf afdelingen zijn van oordeel, dat op een niet correcte wijze wordt omgegaan met 'harde werkers' binnen de NPS.

Met deze actie wordt meteen duidelijk dat niet iedereen binnen de NPS in Para problemen heeft met Kensenhuis. Er zijn NPS'er in het district die zijn inzet als politicus wel waarderen en die geen spoken zien.

Een traditionele inheemse paars gekleurde schouderdoek
Maar, ook afgelopen week bleek weer dat het parlementslid er niet voor terugdeinst om zijn gezicht te laten zien bij een door de NDP-gevoede activiteit. Hij was woensdag 11 februari aanwezig in het inheemse dorp Redi Doti waar de eerste steen werd gelegd voor de bouw van een nieuwe school. Ook was er gezellig samenzijn thuis bij de kapitein van het dorp, Lesly Artist. En die Artist is ook NDP-Assembleelid.
Niets mis mee.
Natuurlijk kan Kensenhuis dit doen. Maar, of het werkelijk verstandig is van hem, terwijl hij ondertussen weet hoe hierop binnen zijn partij kan worden gereageerd, valt te betwijfelen. Daarenboven kreeg hij ook nog eens een paarse, de kleur van de NDP, traditionele inheemse schouderdoek om gehangen. Niet echt handig, maar ja, hij doet zijn werk als politicus voor zijn district Para met passie en dan kan het verstand wel eens wat naar achteren worden geschoven. 'Hij was in het hol van de NDP en daarom heeft hij een paarse schouderdoek gekregen. We hadden dat absoluut niet gepland', was de reactie van Artist, die ook nog zei dat het feit dat hij en Kensenhuis van twee verschillende partijen zijn geen belemmering is om samen op te trekken in het belang van Para.

Helemaal niet handig was het van Kensenhuis om vrijdag 13 februari via de Ware Tijd te laten weten te hopen op steun van NDP'ers op weg naar de verkiezingen van 25 mei en dat hij waarde hecht aan draagvlak onder alle bewoners van Para. Meteen er achteraan zei hij ook te hopen, dat zijn eigen partij, de groene NPS, dat inziet en hem op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee plaatst. Overigens is er nog steeds geen duidelijkheid over die lijst en of Kensenhuis erop wordt geplaatst.

Al in 2012 werd gespeculeerd over paarse contacten van groene Assembleelid
De goede verstandhouding tussen NPS'er Kensenhuis en de politieke opponent NDP dateert niet van recente tijden. Al in september 2012 werd gespeculeerd over de politieke vrijages van Kensenhuis met zijn Assemblee-collega en districtsgenoot Ricardo Panka. ‘Kensenhuis en Panka kennen elkaar niet van vandaag. We kennen elkaar van heel lang. We hebben samen in de schoolbus gereden en hebben ook heel veel activiteiten samen gedaan. Dat hij nu in de coalitie zit en ik in de oppositie, wil niet zeggen dat onze vriendschap daarmee eindigt. We blijven goede vrienden. Ik heb geen politieke vrijage met Panka', zei Kensenhuis 17 september 2012 in de Ware Tijd. 'Onze vriendschap heeft niets met politiek te maken.'

Kensenhuis zei toen ook NPS’er te zijn, nooit te zullen overlopen naar een andere partij en zich samen met Panka in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Para.

Kortom, Kensenhuis had van het verleden kunnen leren. Maar, hij bleef en blijft in alle onschuld en naïviteit aanschurken tegen de NDP. Gedwongen en niet aan te ontkomen als Assembleelid in het district Para. Hij is politicus, doet en neem zijn werk serieus, met volle inzet en met plezier. Dat is zijn werk.

NPS'ers ageren zonder valide argumenten
Helaas wordt Kensenhuis nog steeds geconfronteerd met partijleden in zijn district die willens en wetens onrust aan het stoken zijn en alles in het werk stellen om hun eigen Assembleelid uit de NPS te verwijderen, want dat is de achterliggende gedachte bij die leden. Leden die nauwelijks met goede, valide, argumenten ageren tegen Kensenhuis en werkelijk niets begrijpen van het dagelijkse werk van een goed functionerend Assembleelid.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo