vrijdag 1 november 2019

Verklaring gezamenlijke oppositie: 'Wijziging Wet op de Staatsschuld politieke interventie om lopend strafrechtelijke onderzoek te stoppen'

'Oppositionele partijen zullen geen quorum verlenen aan DNA-vergadering' 


'De initiatiefwet inzake wijziging van de Wet op de Staatsschuld is een wet, die een politieke interventie is om een lopend strafrechtelijke onderzoek te stoppen. Het is een wet, die niet het algemeen belang dient en de dagelijkse problemen van de samenleving niet zal oplossen. 

Door de goedkeuring van de wet zal de financiële chaos en de macht van de minister worden vergroot. Deze wet geniet geen draagvlak van brede lagen van de samenleving en druist in tegen de vrede en rechtszekerheid. 

Er is een petitie ingediend om de behandeling stop te zetten en de initiatiefwet in te trekken. 

De oppositionele partijen zullen geen quorum verlenen aan de vergadering van DNA (De Nationale Assemblee), waarbij deze wet behandeld wordt. Indien de coalitie op eigen kracht qorum kan opbrengen zal de oppositie wel deelnemen aan de debatten, met als doel, de goedkeuring te voorkomen. 

De oppositie bedankt de samenleving voor haar ondersteuning en blijft onverschrokken de belangen van de natie te verdedigen. 

De oppositiepartijen in DNA Paramaribo, 
1 november 2019'

Vicepresident Adhin: 'Agrarisch industriepark is een honderd procent staatsbedrijf'

'Deskundigen uit Israël verzorgen uitgebreide presentatie over het project'


Het door de regering op te zetten agrarisch industriepark is een honderd procent staatsbedrijf. Dit industriepark, dat met kennis van de LR Group uit Israël zal worden opgezet, heeft volgens vicepresident Ashwin Adhin logischerwijs daarom ook een staatsgarantie nodig. De vicepresident zei dit gisteren in het parlement, na opmerkingen van VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien tijdens de plenaire behandeling van de ontwerpwet tot wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zo schrijft vandaag, vrijdag 1 november 2019, het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Adhin zei, dat het agrarisch industriepark ook alle financiering kan krijgen. Volgens hem wordt hiermee voor de hele landbouwsector geïnvesteerd, terwijl voor het industriepark na vijf jaren de optie aanwezig is volledig of deels te privatiseren. In het project zal een lening van 66 miljoen euro worden gestopt en de vicepresident vroeg zich af of er ooit in de geschiedenis een regering is geweest die zo'n bedrag voor de landbouw én de landbouwers heeft gegeven.

Kijk en luister vanaf 32:50 


De vicepresident merkte op, dat het agrarisch industriepark tot diversifiëring van de economie zal leiden. Het is een honderd procent staatsbedrijf waarvan de LR Group uit Israël, als kenniseconomie, voor vijf jaren in investeert met zijn expertise en technologie. LR Group zal dus voor vijf jaren het management hebben, aangevuld met Surinaamse deskundigen. Het gaat om ruim 1.200 landbouwers waarmee een contract zal worden gesloten en het bedrijf ontvangt netto 25%, nadat alle boeren zijn uitbetaald.

Adhin gaf te kennen, dat deskundigen uit Israël komende week in Suriname arriveren en een uitgebreide presentatie over het project zullen houden voor het parlement en overige actoren.

Vijf jaar nadat het agrarisch industriepark van de grond is gekomen in Suriname zal men vertrekken, maar niet alvorens Surinamers getraind zijn om zelf aan de slag te gaan. Dit zal via een op te richten Center of Excellence gebeuren. Volgens Adhin gunt de regering de landbouwers deze ontwikkeling. Hij zegt dat landbouwers lang genoeg onder druk zijn geweest, terwijl tussenhandelaren of opkopers altijd hun marges bepaalden. Adhin stelde verder, dat de onderdrukking van de kleine landbouwers ergens gaat stoppen en dat de doorbraak zal plaatsvinden.

Taptoe bij viering 44 jaar onafhankelijkheid wordt 'een waar spektakel'

(Bron foto's: NII)
Taptoe vindt plaats 22 november in het André Kamperveen Stadion


'De taptoe in het kader van de viering van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid zal een waar spektakel worden.' Zo belooft het Surinaams Nationaal Leger bij monde van majoor Faried Ilahibaks donderdag 31 oktober 2019 tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). De taptoe wordt vrijdag 22 november gehouden in het André Kamperveen Stadion. 

Waarschijnlijk zal het leger van Frans-Guyana weer van de partij zijn. De taptoe, die uitsluitend een militaire aangelegenheid is, was aanvankelijk gepland voor vrijdag 15 november, maar het stadion is op die dag in gebruik vanwege interlandvoetbal.

Het betreft de derde editie sinds 2015 toen de taptoe bij 40 jaar Srefidensi voor het eerst weer na jaren werd gehouden. Daarna volgde een tweede in 2017 en dus de derde op 22 november. Vanaf de onafhankelijkheid in 1975 zou het de zevende taptoe moeten zijn, met onder meer twee edities gedurende de militaire periode en een na het democratiseringsproces in 1995.

Ilahibaks zegt, dat het van tijd tot tijd echt nodig is om het publiek te laten zien waarmee de militairen bezig zijn. De voorbereidingen naar deze activiteit toe zijn al een maand gaande. Om het geheel vlot te doen verlopen heeft de legerleiding besloten de militairen van de laatste elementaire algemene opleiding, speciaal voor de taptoe bij elkaar te houden. Pas hierna zullen zij onderverdeeld worden over de diverse eenheden.

Terugblikkend op de vorige taptoe zegt Ilahibaks, dat het toen om een volle bak ging. Hij verwacht ook dit keer een volle bak. Het gaat er volgens hem om dat het publiek komt genieten van mooie militaire acties, zodat bij jonge mannen en vrouwen de interesse voor het leger wordt opgewekt.

Ilahibaks legt uit, dat het leger er niet alleen is voor beschermen van het land, maar ook sociaal bezig is en doet aan welzijnszorg. Het ontstaan van de taptoe is gebaseerd op het verhaal dat militairen zich voor vertier tot in de late uren in bars ophielden. Er werden dan een tamboerijn en hoornblazer erop uitgestuurd om de in beschonken toestand verkerende manschappen marcherend terug naar de kazerne te begeleiden.

Thans met de taptoe laten militairen bij de invallende schemering zien wat zij allemaal kunnen.

Quorum halen lastig voor hervatting vergadering Assemblee over wijziging Wet op de Staatsschuld

Assembleelid Linga (NDP) onvindbaar voor de partij

Hij zou al enige tijd ontevreden zijn over de gang van zaken binnen de partij...


De vergadering van De Nationale Assemblee over de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, begon pas rond vier uur vanmiddag, vrijdag 1 november 2019, terwijl de vergadering om twaalf uur had moeten beginnen. 

25 Assembleeleden hadden de presentielijst getekend.

Van de NDP zijn de leden Jennifer Geerlings-Simons, Roché Hopkinson, Rachied Doekhie en Patrick Kensenhuis uitlandig. Starnieuws schrijft vernomen te hebben, dat Erwin Linga sinds gisteravond verdwenen is uit de vergadering en niet te vinden is voor de NDP. Hij is al enige tijd ontevreden over de gang van zaken binnen de partij.

Naast 21 leden van de NDP hebben William Waidoe, Raymond Sapoen, Rudolf Zeeman en Celsius Waterberg de presentielijst getekend.

De oppositionele partijen werken niet mee aan de totstandkoming van de vergadering. Zij zijn tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld.

Diepakkoemar Chitan, die in Guyana is, zou met spoed gehaald worden naar Suriname. Kensenhuis was in Nederland, vanuit China, en is ook onderweg naar Suriname.

De coalitie is vast van plan de vergadering vandaag voort te zetten en af te ronden. Vanochtend vroeg moest de vergadering worden verdaagd, mede omdat er geen quorum zou zijn geweest bij de stemming.

Assembleelid Nurmohamed (VHP) wil aanpassing wet inzake het Universiteitsbestuur van april 1988

'Om ontwikkeling van universiteit te bewerkstelligen is nieuw model voor  bestuur nodig'

Nurmohamed dient initiatiefwetsvoorstel in


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) bestaat vandaag, vrijdag 1 november 2019, een halve eeuw. De wet inzake het Universiteitsbestuur van april 1988, die dus twintig jaar oud is, dient volgens VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed, die daar ook docent is, te worden aangepast, zo bericht Starnieuws. Hij dient vandaag daartoe onderstaand initiatiefwetsvoorstel in.

'In de afgelopen twintig jaren is de universiteit gegroeid met het aantal studenten, wetenschappers, bachelor- en masteropleidingen, onderzoeksprojecten en enkele faciliteiten. Aan de andere kant valt het op, dat deze periode wordt gekenmerkt door het ontbreken van een breed gedragen visie, missie en strategisch beleid. Er is geen continuïteit van beleid en jaarverslagen ontbreken. Steeds wisseling van politiek bestuur, leidt tot weinig oog voor kwaliteitseisen en draagvlak van bestuurders, en zorgt ook voor onder andere demotivatie, stagnaties en verkeerde besluitvorming', stelt het Assembleelid in de Memorie van Toelichting.'Andere zaken die opvallen zijn onder andere gebrekkige transparantie, zeer gebrekkige communicatie, verkeerde investeringen, gebrekkige faciliteiten voor studenten en docenten, verouderde wet- en regelgeving en andere beleidsdocumenten. Meer nog, de universiteit wordt beperkt in het maken van inhaalslagen. Immers, de subsidie aan de universiteit en het hoger onderwijs is de afgelopen jaren alleen voldoende om de salariskosten te betalen, doch geen significante beleidsimplementatie handelingen te plegen en nodige investeringen te doen.'

'De significante onderwijs- en onderzoekprestaties op de universiteit tot heden, zijn door individuele prestaties van de wetenschappers bereikt met de nodige ondersteuning van gelederen van de universiteit.'

'De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft de afgelopen jaren meer negatieve aandacht gehad in de media en is vaker discussiepunt tussen medewerkers op de universiteit zelf. Zo moest in 2016 een quick scan worden gemaakt van de onderwijsinstelling, inclusief een Centrale van Landsaccountantsdienst (CLAD) onderzoek, in opdracht van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWenC). Er is tot heden geen rapportage overgelegd over de stand van zaken van deze opdracht. Dit geeft aan hoe ernstig de situatie van het bestuur is geweest.'

'In januari 2019 moest de regering weer optreden tegen mogelijk wanbeleid en is gevraagd een forensisch onderzoek door de CLAD uit te voeren. Een aantal toppers van het bestuur is met ontslag gestuurd, terecht of onterecht. De schade en demotivatie is alleen maar groter geworden. De vrees voor een nieuwe braindrain van 'echte' wetenschappers en mensen met het hart voor de universiteit is aanwezig.'

'De problemen op de universiteit zijn opgestapeld door: 
a) afwezigheid van een visie, missie en strategisch beleid en inzicht over de waarde van een universiteit m.b.t. de rol van de universiteit en diens faculteiten in de ontwikkeling van het land en verheffing van de maatschappij,
b) steeds wisseling van de wacht op het ministerie van OWenC, 
c) de afwezigheid van een profiel van bestuurders en een specifieke opdracht naar bestuurders toe, en 
d) geen gezaghebbende bestuursorganen.'

'Het meest belangrijkste is dat duurzame ontwikkeling van de universiteit niet op gang is gekomen de afgelopen jaren. Om de ontwikkeling van de universiteit als kennisinstituut voor de kenniseconomie te bewerkstelligen, is het nodig om een nieuw model voor het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor te stellen om de genoemde issues te voorkomen of te minimaliseren. Vooruitlopend op de wijziging van de 'Universiteitswet' en in afwachting op de wet op 'Hoger Onderwijs' is deze initiatief wet opgesteld.'

'Het primaire doel van deze initiatiefwet is om een nieuwe bestuursvorm of te wel nieuwe bestuursorganen in de top structuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor te stellen. Het secundair doel van deze wet is om de rol, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en eisen van de bestuursvormen vast te stellen. In deze wet zijn ook maatregelen genoemd om functies met meer draagvlak in te vullen. Nieuw is dat leden van deze bestuursorganen nu direct strafbaar kunnen worden gesteld bij corrupte handelingen of wanbeleid of geen goed bestuur.'

'Studenten (via voorzitters van de studenten commissies) en wetenschappelijk personeel (via decanen) krijgen op verschillende lagen meer invloed. Deze wet moet ertoe leiden, dat de universiteitsgemeenschap zich volledig gaat inzetten voor de ontwikkeling van de universiteit en dat ook de samenleving nationaal en internationaal veel meer steun gaat geven aan de Universiteit van Suriname. De controle op de leden van de diverse bestuursorganen gebeurt in deze wet niet alleen door de minister, maar ook door de vertegenwoordigers van de universiteitsgemeenschap. Daarvoor is een gezaghebbend, goed en verantwoordelijk bestuur nodig. Om dit doel te bereiken zal de relatie tussen de universiteitsgemeenschap, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt moeten worden versterkt.'

'Uiteindelijk moet de universiteit verder worden gemoderniseerd en delen van de universiteit verder wordt verzelfstandigd, zodat met de nieuwe efficiënte bestuursorganen, de universiteit daadwerkelijke kan worden ontwikkeld. Met deze nieuwe basisorganen kan de universiteit verder werken aan de opzet van diverse raden zoals de onderwijsraad, de onderzoekraad, de studentenraad en diverse inspraakorganen. Ook kunnen de bestuursorganisaties op faculteiten en instellingen worden gemoderniseerd.'

Controlewerkzaamheden van BOG in Coronie

(Bron foto: BIC Coronie)
Vervallen producten in winkels aangetroffen....


De afdeling Bestuur der Ressorten en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hebben vandaag, vrijdag 1 november 2019, controlewerkzaamheden verricht. De controlewerkzaamheden werden gedaan bij verschillende winkels en de drie eethuisjes te Revopark in het district Coronie, aldus bericht het Burger Informatiecentrum (BIC) Coronie.

De vergunninghouders moesten hun bescheiden overleggen waaronder een medische verklaring en winkelvergunning. Bij controle is gebleken, dat er vervallen producten ter verkoop werden aangeboden. Al deze producten werden ter plekke vernietigd. Daarnaast voldoet het magazijn van één van de vergunninghouders niet aan de vereiste voorwaarden. Er is geen plafond en het magazijn moet geordend worden.

In de koelkast van een van de winkels wordt geen onderscheid gemaakt tussen vleeswaren en frisdranken. De rekken en muren zitten vol stof. Vanwege de onhygiënische situatie en de vervallen producten die aangetroffen zijn, heeft de winkeleigenaar drie dagen de tijd om al deze zaken in orde te maken.

Het BOG heeft de drie eethuisjes geadviseerd om een grote vetput te bouwen, om gezamenlijk gebruik van te maken. Voor de houtskoolverwerkers zal samen met districtscommissaris Remi Tarnadi naar oplossingsmodellen gekeken worden, zodat de gemeenschap daar geen last van ondervindt.

Peru beschuldigt voor het eerst illegale houtkappers voor de dood van inheemse activisten die tegen illegale houtkap streden

Milieuactivisten vinden, dat de zaak ongekend is in Peru

 Ashaninka mannen, door lokale bevolking geïdentificeerd als illegale houthakkers, binden boomstammen aan elkaar om ze langs de Putaya-rivier te verplaatsen in de buurt van het gehucht Saweto, Peru, in maart 2015. (Bron foto: AP)
De vijf verdachten kunnen tot 35 jaar gevangenisstraf krijgen


Autoriteiten in Peru hebben vijf mannen in de houtindustrie beschuldigd van de moorden in 2014 op vier inheemse activisten die tegen illegale houtkap in de Amazone-jungle hadden gevochten. Twee leidinggevenden en drie houthakkers zijn woensdag 30 oktober 2019 beschuldigd van het doodschieten van de activisten, zei Officier van Justitie Otoniel Jara, die in de afgelegen Ucayali-regio werkt. 

Milieuactivisten zeggen, dat de zaak ongekend is in Peru, waar jarenlang illegaal kappen en incidentele aanvallen op tegenstanders vaak zijn geconfronteerd met een ineffectieve reactie van de autoriteiten. 'We hopen dat de erfenis van de slachtoffers van dit bloedbad tot gerechtigheid kan leiden', zei Tom Bewick van Rainforest Foundation U.S., een groep die inspanningen financierde om de vermeende moordenaars voor de rechter te brengen.

Bewick zei, dat hij hoopt dat de zaak 'een voorbeeld zou zijn voor andere inheemse milieuverdedigers over de hele wereld'.

De leider van de inheemse groep, Edwin Chota, en Jorge Rios Perez, Leoncio Quinticima en Francisco Pinedo, werden dood aangetroffen op 1 september 2014.De mannen werden gedood met jachtgeweren in het inheemse territorium van Upper Tamaya-Saweto Ashaninka langs de grens van Peru met Brazilië. De activisten hadden de bossen verdedigd en drie dagen per kano naar de regionale hoofdstad Pucallpa gereisd om klachten in te dienen en bosbouwambtenaren aan te sporen actie te ondernemen. Ze spoorden Officieren van Justitie aan om te stoppen met illegaal kappen en presenteerden foto's en schetsen die ze hadden gemaakt van vernietiging dat ze hadden aangetroffen.


Aanklagers zeggen dat de vijf verdachten tot 35 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen als ze worden veroordeeld.

Houtbestuurders Jose Estrada en Hugo Soria worden beschuldigd van het bevelen van de moorden, die naar verluidt werden uitgevoerd door houthakkers Eurico Mapes, Josimar Atachi en Segundo Atachi. De beschuldigden blijven vrij en worden verondersteld in de afgelegen oerwouden van Peru te wonen.

Jara zei, dat Officieren van Justitie die de zaak eerder waren toegewezen, zich hadden teruggetrokken. Jara zei dat de drie houthakkers in het gebied waren geweest waar de lichamen werden gevonden, en de twee zakenlieden inkomsten hadden verloren nadat de activisten hen van illegale houtkap beschuldigden. Bij één gelegenheid zei een van de houtbestuurders, Estrada, naar verluidt over Chota: 'Ik zal alles betalen. ... Ik wil zijn hoofd.'

De lichamen van Chota en Quintisima werden gevonden; die van Rios en Pinedo ontbreken nog.

Global Witness, een organisatie die corruptie en milieumisbruik onderzoekt, heeft gezegd dat 164 milieuactivisten wereldwijd werden gedood in 2018. Ongeveer de helft werd gedood in Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, Chili, Colombia en Guatemala.

Mauro Pio, een inheemse milieu-leider die het Amazonegebied van Peru wilde beschermen, werd in 2013 doodgeschoten. Er zijn geen verdachten aangeklaagd. Familieleden van de vier in 2014 vermoorde Peruaanse activisten zeggen, dat het oerwoudgebied van hun gemeenschap kwetsbaar blijft. Maar ze verwelkomden de beschuldigingen, in de hoop dat het een verschuiving signaleert naar meer robuuste bescherming voor inheemse groepen. 'Dit is goed', zei Ashaninka Diana Rios, dochter van Jorge Rios. 'Dit wordt niet weggegooid en vergeten.'


(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter)

Jong Venezolaans fitnessmodel Vanessa Bohorquez oogst veel bijval op Instagram

In Panama wonende Bohorquez zou de meest sexy moeder ter wereld zijn...De jonge Venezolaanse Vanessa Bohorquez, fitnessmodel, krijgt veel aandacht in haar sociale netwerken. Alleen alop Instagram - ze begon voor het eerst foto's op haar Instagram te posten in juli 2014 - heeft zij meer dan anderhalf miljoen volgers.

Haar sculpturale figuur maakte haar tot een van de 'influencers' van het moment en opent vele ogen.

Ze is 29 jaar en dankzij haar werk in de sportschool heeft ze een prachtig lichaam bereikt en is ze een van de meest gewenste vrouwen in haar land geworden.

Beetje bij beetje werd ze bekend in de rest van Latijns-Amerika en, omdat ze de moeder is van twee kinderen, is ze geclassificeerd als de meest sexy moeder ter wereld.

Een bericht gedeeld door Vanessa Bohorquez💕👑 (@vanessitaoficial) op


Daarnaast reist zij door verschillende landen en uploadt foto's in plaatsen en landen als Dubai, Parijs, Colombia en de Dominicaanse Republiek.

Vanessa Bohorquez is geboren in Maracaibo, Venezuela op 2 juli 1990. Ze groeide op in Venezuela, en voordat ze beroemd werd online, trok Bohorquez niet veel aandacht, behalve haar uiterlijk.

Er zijn niet veel details bekend over haar jeugd, ouders of opleiding, omdat ze niet over deze onderwerpen sprak.

Het jonge model begon haar online carrière toen ze foto's van zichzelf begon te posten. Kort daarna verwierf ze bekendheid, dankzij haar sensuele en sexy foto's. Vaak neemt ze foto's in badkleding, bikini's en sexy kleding die haar troeven laat zien. Ook publiceert Vanessa sexy foto's van haar in een sportschool.

Een bericht gedeeld door Vanessa Bohorquez💕👑 (@vanessitaoficial) op

In de loop van de tijd heeft Bohorquez meer dan 1,6 miljoen Instagram-volgers gekregen en het aantal wordt elke dag hoger. Haar populariteit op Instagram trok bedrijven aan die haar betalen voor gesponsord werk. Ze modelleerde voor verschillende online bedrijven, zoals Pink Buddha, die gespecialiseerd is in nail art. Voor het verhuurbedrijf van Ferrari's en Lamborghini's, genaamd Drive Me 89, vervulde Vanessa verschillende functies. Vanessa werkt ook vaak samen met het bedrijf Fashion Nova, dat online kleding verkoopt.Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Vanessa Bohorquez💕👑 (@vanessitaoficial) op


Vanessa heeft ook een account op de website Only Fans en begon daar nog sexyer foto's te plaatsen. Social media biedt inhoud die alleen zichtbaar is voor exclusieve fans. De site is populair in de entertainmentindustrie voor volwassenen, maar mensen kunnen ook ander materiaal plaatsen.

Een bericht gedeeld door Vanessa Bohorquez💕👑 (@vanessitaoficial) op

(Suriname Mirror/Agencia Nova/The Washington Note/Instagram)