maandag 14 maart 2016

Den Blauwvinger: 'Getuigenis'-onderzoeker Hira valt langzaam maar zeker door de mand

COLUMN: De zeepbel Sandew Hira lekt

Ongeloofwaardigheid Hira en zijn project neemt met de dag toe

14-03-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De zelf verklaarde pseudo wetenschapper, econoom, historicus en onderzoeker Dew Baboeram, beter bekend onder het pseudoniem Sandew Hira, die medio juli vorig jaar met een zogenoemd 'getuigenis' onderzoeksproject startte om de waarheid boven water te krijgen over gepleegde mensenrechtenschendingen in met name de jaren '80 van de vorige eeuw, waaronder de 8 decembermoorden in 1982, begint meer en meer door de mand te vallen. De man lijkt een karikatuur te zijn geworden van Pinokkio. Bij iedere door hem in Paramaribo belegde persconferentie over de voortgang van zijn project lijkt zijn Hollandse gatenkaas steeds meer gaten te vertonen en hangt de man urenlange nietszeggende – en over het algemeen al bekende – verhalen op, slechts bedoeld om zijn 'onderzoek' nog iets te laten lijken.

Twee vermeende bommetjes...
Maar, in zijn vooralsnog laatste persconferentie, donderdag 10 maart 2016, dropte Hira twee vermeende 'bommetjes'. Zo beweerde hij van iemand vernomen te hebben, dat er filmbeelden zijn van de 8 decembermoorden. 'De persoon legt uit de omstandigheden waaronder de beelden zijn gemaakt, wie de opdracht heeft gegeven, waarom en wie de cameraman was. Iemand heeft de beelden gezien. Maar, ik kon geen beschrijving krijgen van wat er op de beelden te zien was. De beelden zouden net als het rapport van Herman Doorson mogelijk in Nederland zijn terechtgekomen en in het gesloten archief zitten. Deze informatie leek mij heel plausibel op grond van zaken die ik nu niet kan vertellen', sprak Hira. Opmerkelijk en weinig betrouwbaar. Hira hult zich verder in stilzwijgen en laat iedereen achter met vraagtekens. Filmbeelden? En, dat zou nu pas door iemand tegen niemand minder dan Hira.... zijn gezegd? Waarom nu?
Verder kwam hij met een bizar voorstel om een nieuwe Amnestiewet in te dienen, waarin 'het leed van het geven van amnestie erkend moet worden'. Hij beweerde dat zijn voorstel gesteund wordt door de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. Wie is Hira om met een dergelijk voorstel te komen? Hij was geloofwaardiger overgekomen, als nabestaande van een van de vijftien 8 decemberslachtoffers (!), door juist te pleiten en zich hard te maken voor afschaffing van die wet. Maar, neen, Hira zoekt slechts op confronterende aandacht, dropt bommetjes zonder die verder tot ontploffing te laten komen.


Financiers project komen, hoe begrijpelijk, niet over de brug
Een dag na zijn zoveelste 'eenrichtingsverkeer' persconferentie kwam Hira plotseling via de Ware Tijd schuchter uit de hoek, met de niet zo verrassende mededeling, dat potentiële financiers van zijn project het laten afweten. Niet zo vreemd, toch? Wie wil immers als organisatie, bedrijf of persoon zijn of haar vingers branden aan dit curieuze project dat staat en valt bij alles wat die Hira in zijn eentje allemaal uitspookt. Overigens, waarom beleg je geen persconferenties in je thuishaven Den Haag en moet je iedere keer naar Suriname reizen om je verhaal voor een handjevol Surinaams journaille op te hangen? Gebruik voorhanden zijnde techniek en internetverbindingen, zoals Skype.... scheelt de nodige kosten.
Daarnaast is hij eindelijk tot de conclusie gekomen, dat zijn onderzoeksmethode niet de volledige waarheid naar voren zal brengen. Maar, wist iedereen – behalve Hira dus, die moet blijven geloven in zijn project – dat al niet bij aanvang van zijn op drijfzand rustende project?

Het zogenoemde project rammelt. Aan alle kanten en constant onderhevig aan terechte kritieken. Zo uitte op 20 oktober vorig jaar al de bekende jurist Hugo Essed, advocaat van nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers, al forse kritiek op Hira en zijn manier van werken.
Bijna twee maanden later, 10 december 2015, was het historica Mildred Caprina die in de Ware Tijd haar bedenkingen over het Hira-project naar buiten bracht. Zij zei transparantie in het onderzoek te missen. 'Wie zijn de personen die het onderzoek doen? Wat is hun achtergrond en hun politieke voorkeur? Welke analysemethode wordt gehanteerd? Wat is het doel? En ook de bronnen moeten nader geanalyseerd worden', vragen van Caprino. Deze informatie is noodzakelijk en moet vooraf bij het publiek bekend zijn voor de geldigheid van elk onderzoek en om achter 'een waarheid' te komen. 'Ik zeg bewust een waarheid want achter de waarheid komen is onmogelijk', zei de historica. Haar vragen zijn overigens nimmer beantwoord.

Het 'instituut' ISSR
Hira is een pseudo wetenschapper en dat blijkt uit zijn hele optreden, gedrag en zijn eigen interessant ogende, maar inhoudsloze, website en zogenoemd 'instituut' International Institute for Scientific Research, ISSR. Het ISSR is, zo is te lezen op de website, 'opgezet door Sandew Hira' (ook hier gebruikt hij, hoe vreemd, niet zijn echte naam). 'Hira is econoom en historicus en vertegenwoordigt de dekoloniale geschiedschrijving van Suriname. Hij is de trekker van het project Decolonizing The Mind, die op een systematische manier analyseert hoe wetenschap is beïnvloed door het kolonialisme.' Maar, wie eens de moeite neemt op die website te bezoeken komt bedrogen uit.

Onwaarheden misstaan een 'wetenschapper'
Hira schroomt ook niet om onwaarheden te vertellen, met name in zijn columns op zijn spreekbuis Starnieuws. Zo beweerde hij bijvoorbeeld in een column op 7 maart, dat de Britse jurist Jeff Handmaker, die namens de Nederlandse tak van de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) het 8 decemberstrafproces op de voet volgt, een 'Hollander uit Rotterdam' genoemd die 'zich via de juridische weg gemengd heeft in een politieke strijd in Suriname'. Hoe verzint Hira het, een 'wetenschapper'. Hoeveel meer onzin heeft Hira de afgelopen maanden verkondigd?

In ieder geval tijdens zijn voorlopig laatste persconferentie, waarin hij onder andere beweerde met zoveel woorden dat nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers geen aandacht zouden hebben voor andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen. In een reactie op die opmerking van Hira liet de voorzitter van de Stichting 8 december 1982, Sunil Oemrawsing, weten dat 'handlangers van personen die ernstige mensenrechtenschendingen in Suriname hebben gepleegd, proberen een vals beeld te geven over groepen die gerechtigheid nastreven voor de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden. Hira probeert de indruk te wekken alsof Stichting 8 december1982 en de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden geen compassie hebben voor het leed dat het bloedige militaire bewind in de jaren tachtig aan nabestaanden van andere slachtoffers heeft aangedaan. De Stichting 8 december 1982 wenst te benadrukken dat ze vanaf het begin actief haar solidariteit heeft getoond aan alle nabestaanden van slachtoffers van mensenrechtenschendingen in en buiten ons land.'

Zeepbel boet in aan geloofwaardigheid
Sandew Hira/Dew Baboeram is een zeepbel die meer en meer aan geloofwaardigheid inboet. Hij uit zich ongenuanceerd tegen Jan en Alleman die hem niet zo welgezind is. Met nu en dan belegde persconferenties tracht hij de bevolking op de hoogte te houden van de voortgang van zijn project. Het is onduidelijk waarom hij steeds die persconferenties houdt. Waarschijnlijk als een soort bewijs van goed gedrag van zijn zijde en vooral om interessant over te willen te komen en serieus genomen te willen worden. Hij slaagt daar echter niet in.
De uitkomst van zijn 'getuigenis' onderzoeksproject laat zich raden: geen nieuws onder de zon, een hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces Desi Bouterse die zwijgt en blijft zwijgen (iets dat iedereen van tevoren wist, behalve de naïeveling Sandew Hira/Dew Baboeram) en slechts publicitaire aandacht voor een zeepbel.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 maart 2016
Amsterdam-Paramaribo