maandag 25 juni 2018

Europese Unie breidt de sancties tegen Venezuela uit

Tegoeden in Europa 11 Venezolanen worden bevroren en ze zijn niet langer welkom in de EU

Functionarissen schuldig geacht aan ondermijnen democratie en rechtsstaat en schenden van de mensenrechten


De Europese Unie breidt de sancties tegen Venezuela uit als reactie op de herverkiezing van president Nicolas Maduro vorige maand, die volgens Europa allesbehalve eerlijk is verlopen. Elf functionarissen worden schuldig geacht aan het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat en het schenden van de mensenrechten. Hun tegoeden in Europa worden bevroren en ze zijn niet langer welkom in de EU, beslisten de ministers van Buitenlandse Zaken maandag 25 juni 2018 in Luxemburg.

In totaal heeft de Europese Unie nu al een reisverbod en tegoedenbevriezing lopen tegen achttien Venezolanen: in januari trof de Unie al economische maatregelen tegen zeven andere functionarissen. Sinds november geldt ook al een wapenembargo tegen het land.

De sancties zijn een reactie op de verkiezingen van zondag 20 mei, waarbij Nicolas Maduro werd herkozen met 68 procent van de stemmen. De internationale gemeenschap aanvaardt die uitslag niet, omdat de stembusslag niet correct of eerlijk zou zijn verlopen.

Ze heeft ook kritiek op het feit dat Maduro zich niet door het parlement liet inzweren, maar door de Grondwetgevende Vergadering, een orgaan dat Maduro volgens critici alleen maar oprichtte om het parlement buitenspel te zetten.

De EU vraagt Venezuela om nieuwe verkiezingen te organiseren, 'volgens de internationale standaarden en de Venezolaanse Grondwet', en wil bovendien dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Hardere economische sancties tegen het land komen er voorlopig niet. De EU wil de Venezolaanse bevolking ontzien.
 (Suriname Mirror/Siegel Online/Belga)

Mathoera (VHP): 'Slechts vervangen korpsleiding een naïeve denkwijze'

'Het lijkt wel een wedloop tussen het aanstellen van ministers en korpschefs'

'Het simpelweg muteren van de korpsleiding is niet de oplossing van de veiligheidsproblemen waarmee Suriname zit'


VHP-Assembleelid en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera ziet in het simpelweg vervangen van de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en de verschillende andere mutaties binnen het korps geen enkele oplossing voor de ernstige veiligheidsproblemen, waarmee Suriname nog steeds worstelt. 

'De benoeming van een nieuwe waarnemend korpschef is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het lijkt wel een wedloop tussen het aanstellen van ministers en korpschefs. We hebben vanaf 2010 al 6 ministers gehad en nu is Roberto Prade de vijfde korpschef. Het simpelweg muteren van de korpsleiding is in mijn perceptie daarom niet de oplossing van de veiligheidsproblemen waarmee Suriname zit. Veiligheid is op dit moment een zeer belangrijke maatschappelijke discussie; het houdt burgers, ondernemers, de overheid en ook het buitenland bezig. Dat is gewoon vanwege de zaken die plaatsvinden: de invoer en uitvoer van drugs, grootschalige corruptie, money laundering, bijna 300 verkrachtingen op jaarbasis, overvallen, berovingen, de wijze waarop mensen gewoon overdag doodgeschoten worden.'

'In pakweg 2 weken zijn 2 mensen op weg naar Kraka doodgeschoten en recent nog 2 personen in het binnenland. Dus de veiligheidsissues zijn groot. Als de minister of regering denkt ,dat dit simpel met het vervangen van een korpschef opgelost gaat worden, dan is het een vrij naïeve denkwijze', zei de politica woensdag 20 juni in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK), aldus vandaag, maandag 25 juni 2018, het Dagblad Suriname.


Volgens de parlementariër moest de regering in dit stadium juist ervoor hebben gezorgd dat de politieorganisatie omgetoverd werd in een professioneel KPS, dat over voldoende middelen beschikt.

'Vanwege de globaliserende wereld waar criminele organisaties buiten de grenzen opereren, is het al normaal een uitdaging voor het korps. We zitten nu in een crisis, dus de uitdaging wordt groter. Maar deze uitdaging wordt ook nog groter gemaakt met de onstabiele omgeving waarin het korps moet functioneren. De onstabiele omgeving is het bevoegd gezag. Als je 6 ministers in 8 jaren aanstelt om sturing te geven aan de hele justitiële keten, dan betekent dat dat je ministers krijgt die met hun eigen ambitie, visie en denken komen over hoe zij het KPS moeten positioneren. Dat is niet goed', aldus de politica.

Mathoera verwijst naar de goede organisatie in bedrijven waar steeds geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van goed leiderschap. Dat vraagt dat alle deskundigen, hoog kader, wordt ingezet.

De ex-politiecommissaris hecht ook weinig geloof aan de voornemens van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie wanneer die zonder dergelijke onderbouwing van de financiering van zijn projecten hoop geeft aan de samenleving. Dat is het voornaamste probleem waarom zijn voorgangers geen goed beleid konden uitstippelen op het ministerie.

'Dat is nu de misleiding. Elke keer dat er kritiek is, komen zij met de mooiste verhalen. Ik heb de jaarplannen vanaf in het parlement ben op een rijtje gezet en er is nog geen 10% daarvan uitgevoerd. Dus het is een oud verhaal van: ‘zodra mensen kritiek hebben, ga ik de minister vervangen’. Je krijgt dan een nieuwe ambitieuze minister, waardoor het heel erg leuk lijkt, maar in de praktijk verandert er uiteindelijk niets', benadrukte Mathoera.

'Toen de regering Bouterse-I in 2010 aantrad, is in 2012 een geweldige reorganisatie van het KPS doorgevoerd. De bedoeling hiervan was om de dienstverlening in alle districten professioneler, sneller en kwalitatief beter te maken. Wat merken wij? De veiligheid en dienstverlening zijn juist alleen maar slechter geworden in de afgelopen 6 jaren', zegt de VHP’er. Volgens haar heeft de hele reorganisatie van het KPS, waarin veel geld is verspild aan dure consultants, niets opgeleverd.

Zij vraagt haarzelf daarom af wat Getrouw nu wil gaan reorganiseren. 'Schaarse expertise dat het korps had, heeft men versplinterd door deskundigen middels mutaties hier en daar te verspreiden. Het is geen kritiek om kritiek te hebben, maar ik heb 34 jaar met hart en ziel gewerkt bij het KPS en ik wil dat de organisatie beter is. Geen enkele samenleving zal kunnen draaien zonder een sterke politieorganisatie, die veiligheid en bescherming biedt.'

Jongen (16) aangehouden voor diefstal paard

Twee mede-verdachten zijn nog voortvluchtig - Het paard is terecht


De 16-jarige R.B. is zaterdag door de politie van Munder gearresteerd wegens diefstal van een paard, met twee anderen. 

De twee kompanen van B. zijn nog voortvluchtig. Het paard is intussen terecht.

Aan de opsporing van het tweetal wordt gewerkt, zo schrijft vandaag, maandag 25 juni 2018, het Dagblad Suriname.

Haïtiaans echtpaar omgekomen bij woningbrand Jarikaba

Overblijfselen deel van chassis waarop  bouwsel stond (Bron foto: KBS)
Echtpaar woonde in een constructie op het chassis van een truck


Een Haïtiaans echtpaar (47) is zaterdag omgekomen bij een woningbrand aan de Robby Gadjrajweg in het politieressort Jarikaba. De melding werd omstreeks half zeven 's avonds gedaan door de politie van station Jarikaba. De brandweer van post Jarikaba was binnen 7 minuten ter plaatse, maar toen was het bouwwerk compleet afgebrand en konden zij slechts de verkoolde lichamen bergen. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 25 juni 2018 op gezag van het Korps Brandweer Suriname (KBS).

Het was een constructie van ± 24 m2, op een chassis van een truck die door de slachtoffers, beide 47 jaar, werd bewoond.

De slachtoffers waren in dienst van een landbouw- en pluimvee-onderneming en fungeerden als beheerders. De brand werd zelf door de eigenaar van de onderneming ontdekt, toen hij ter plekke was om de dieren te voeden.

Doordat het bouwsel moeizaam met het blusvoertuig te benaderen was, moest een loopafstand van zo'n 800 meter  worden afgelegd, zegt de brandweervoorlichter.

De oorzaak van deze brand is vooralsnog onbekend. De afdeling Forensisch Onderzoek van de politie is belast met het onderzoek.

Saramaccaners worden het maar niet eens over benoeming granman

Krutu vrijdag, in de Congreshal, waar granman moet aangewezen worden, dreigt te mislukken

Groep Twaalf Samaaka lo roept mensen van Saramaccaanse stam op niet deel te nemen


De groep Twaalf Samaaka lo een (lo is een bundeling van groepen mensen met eenzelfde of van verschillende matrilineaire afstamming) roept mensen van de Saramaccaanse stam op om niet deel te nemen aan de krutu van vrijdag. Op die vergadering in de Congreshal in Paramaribo moet een granman aangewezen worden. De groep is het er niet mee eens, dat niet alle basya mogen participeren. Raadsadviseur Eddy Jozefzoon en cultuurantropoloog Salomon Emanuels willen dat alle hoofdkapiteins, kapiteins en alleen twee basya deelnemen. 

De groep van Albert Aboikoni en Twaalf Saamaka lo zouden in deze vergadering een grootopperhoofd moeten aanwijzen. Ook wil de Twaalf Saamaka lo niet dat de krutu in Paramaribo wordt gehouden, maar te Atjoni in Sipaliwini.

'Geen enkele stam van het binnenland zoals de Saramaccaners, Aucaners en Matuariërs houdt een krutu voor het kiezen van een grootopperhoofd zonder dat alle kapiteins en basya's in de gelegenheid worden gesteld te participeren', staat in persverklaring van de Twaalf Saamakalo, aldus vandaag, maandag 25 juni 2018, dee Ware Tijd.

Mocht deze groep niet meedoen aan de bijeenkomst, dan dreigt volgens Emanuels het proces van de aanwijzing van een grootopperhoofd te mislukken. 'We gaan ons beraden, want we kunnen de mensen niet dwingen. Een voetbalwedstrijd wordt gespeeld door twee teams.', doelend op de groep van Albert Aboikoni en de Twaalf Saamaka lo. Volgens hem kan om logistieke redenen niet een ieder meedoen aan de krutu. 'We komen al op vier- tot vijfhonderd mensen met hoofdkapiteins, kapiteins en twee basya's en moeten voor onder andere vervoer en accommodatie zorgen', zegt hij.

Emanuels zegt dat de Twaalf Saamaka lo volharden dat alle basya moeten meedoen. 'De groep denkt dat we verkiezingen zullen houden, maar dat is niet waar', zegt de cultuurantropoloog.

Hij legt uit dat wegens het ontbreken van een vergaderzaal in Atjoni, die berekend is op ongeveer 450 personen, de krutu daar niet gehouden kan worden. Ook kunnen sommige personen in dat het gebied ervoor zorgen, dat de gemoederen verhit raken en de vergadering uit de hand kan lopen.

De krutu zou in eerste instantie op 7 juni gehouden worden, maar omdat niet alle logistieke zaken geregeld waren, werd de vergadering verschoven naar 22 juni. Door het bezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind is de datum opnieuw verschoven, nu naar vrijdag.

9-Jarige jongen verdrinkt in een zwembad aan de Verlengde Gemenelandsweg.

Jongen was aanwezig op een feestje


De 9-jarige Resiliano Yorks is zaterdag verdronken in een zwembad aan de Verlengde Gemenelandsweg in Paramaribo, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 25 juni 2018. 

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat er een feestje gaande was. De moeder van het slachtoffer was ook aanwezig, maar zat ten tijde van het incident onder een tent.

Een andere vrouw heeft het kind uit het water gehaald. Men heeft tevergeefs geprobeerd de jongen te reanimeren.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

Spaanse autoriteiten onderscheppen 1.850 kilo cocaïne aan boord jacht bij Las Palmas - Drugs vermoedelijk uit Suriname

Drugs waarschijnlijk aan boord gegaan in Suriname

(Bron foto's: José Pérez Curbelo/La Provincia)
De drie opvarenden, een Engelsman en twee Fransen, zijn gearresteerdEen Engelsman en twee Fransen zijn woensdag 20 juni 2018 gearresteerd voor de kust van Las Palmas - ongeveer 240 mijl ten westen van het eiland El Hierro - met 1.850 kilo cocaïne, ter waarde van 65 miljoen euro, aan boord van hun jacht. De vondst werd zondag 24 juni bekendgemaakt.


Door autoriteiten verkregen inlichtingen suggereerde, dat een groot aantal drugs via Suriname was overgeladen via twee jachten. Hierop stopten officieren, aan boord van het Belasting Agentschap (Agencia Tributaria) schip 'Petrel', het jacht en gingen aan boord van de 12 meter lange 'Pepper Sauce', onder Britse vlag zeilend, die was waargenomen door piloten van de Spaanse luchtmacht.

Al jarenlang proberen de nationale politie en de Spaanse Belastingdienst zeilboten te identificeren die grote hoeveelheden verdovende middelen overzetten van vrachtschepen, die vanuit Zuid-Amerika naar de groothandelaren in Spanje varen.


Bij het aan boord gaan ontdekten functionarissen 61 balen cocaïne met een gewicht van 1.850 kilo en de drugs, het vaartuig en de drie bemanningsleden werden voor afhandeling naar Las Palmas gebracht.


(Suriname Mirror/Euro Weekly News/Deia/La Provincia Diario de Las Palmas/YouTube/Twitter)

CHATA-voorzitter wil meer van overheid Curaçao onafhankelijk toeristenbureau

(Bron foto: CHATA)
'Het toerisme en toeristenbureau CTB zijn gebaat bij meer onafhankelijkheid van overheid'


CHATA-voorzitter Hans Slier pleit voor een meer van de overheid onafhankelijk toeristenbureau van Curaçao. 'Het toerisme en toeristenbureau CTB (Curaçao Tourist Board) zijn, zo ben ik overtuigd, gebaat bij meer onafhankelijkheid van de overheid, zoals ook het Tourism Master Plan aangeeft', zegt de voorzitter van de 50-jarige Curaçao Hospitality and Tourism Association (CATA), de belangenvereniging van de hotels en andere toeristische bedrijven, in het jaarverslag 2017. Dit jaarverslag werd vrijdag gepubliceerd, aldus maandag 25 juni 2018 het Antilliaans Dagblad.

Slier, eigenaar van de succesvolle Papagayo Groep in Jan Thiel: 'Uiteindelijk moet CTB een gebalanceerde organisatie zijn die de overheid en de private sector met elkaar in verbinding brengt.'


Op dit moment heeft de overheid een grote vinger in de pap, vooral als het gaat om financiële besluiten inzake CTB. Hoofddoel van de huidige CHATA-voorzitter is uitvoering geven aan het meerjarige Tourism Master Plan. Daar is zoveel tijd en energie in gestoken, dat het nu zaak is om het ook in de praktijk te brengen. Verder wil Slier een sterkere band tussen CHATA-CTB-overheid.

'CHATA heeft heel vaak waardevolle data die het toeristenbureau en de overheid goed kunnen gebruiken.'


Op de vraag waar de Curaçaose toeristenindustrie over tien jaar staat, twijfelt de voorzitter geen seconde: een verdubbeling van de kamers en een dubbele ADR (Average Daily Rate). 'Ik geloof echt dat dit haalbaar is, vooral gezien de internationale economische ontwikkelingen.'

Curaçao had in 2017 een gemiddelde ADR van 144 dollar, zo blijkt uit het jaarverslag. De hotelbezetting bedroeg 72,7 procent, een stijging met twee procentpunten. De Revenue per Available Room (RevPar) kwam uit op 105 dollar. Dat kan en móet beter. Het voorbij jaar kwamen er, voornamelijk als gevolg van de crisis in Venezuela, bijna 10 procent minder verblijfstoeristen: bijna 398.000. Toch viel de terugval van het aantal toeristenovernachtingen met 0,9 procent mee. Dat komt omdat de gemiddelde bezoekers bijna een tiende langer bleven het afgelopen jaar.

Het toerisme produceerde 1.563 miljoen gulden in 2017. Met behulp van rekenmodel ‘Turistika Model’ is berekend dat de toeristische sector vorig jaar goed was voor een direct economische bijdrage van bijna 957 miljoen. Een toename met 1 procent ten opzichte van 2017. Dus hoewel Venezuela als markt vrijwel wegviel, werd er per saldo toch iets meer verdiend.

Colombiaan (47) op zijn verjaardag in zijn auto doodgeschoten in Monte Verde, Curaçao

(Bron foto:Extra)
Slachtoffer meerdere malen in de buurt beschoten, waarna hij nog doorreed


Een man is zaterdagmorgen rond kwart voor tien doodgeschoten in Monte Verde. Hij zat in zijn auto die voor een huis in de wijk stond. Volgens eerste onderzoek was de man meerdere malen in de buurt beschoten, waarna hij nog doorreed naar de plaats waar hij gevonden werd, aldus Paradise FM zondag 24 juni 2018.

Hij was daar op een geparkeerde auto gebotst. Toen politie en ambulancepersoneel arriveerden gaf hij al geen teken van leven meer.

Het slachtoffer was de 47-jarige Colombiaanse man Jesus Alfonso Guttierez de Piñeres Machado. Extra navrant is, dat de man juist die dag jarig was. In de auto werden diverse kogelinslagen aangetroffen. Het voertuig is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Kort Gedingrechter Curaçao: 'Overleg tussen brandweer en ministerie van Justitie moet hervat worden'

Bonden willen bij Mundu Nobo en Rio Canario een uitbreiding van het personeel


Het overleg tussen de brandweer en het ministerie van Justitie over de bezetting bij de diensten waarbij de brandweer moet uitrukken, moet morgen weer worden hervat. Dit heeft de rechter afgelopen vrijdag met vakbond ABVO (Algemene Bond van Overheidspersoneel) en vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie afgesproken naar aanleiding van een Kort Geding dat het Land aanspande vanwege staking van het brandweerpersoneel die dag. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 25 juni 2018.

Inzet van het geding was dat de brandweer weer aan het werk ging. De afspraak was ook dat de bond de leden zou oproepen om die dag om negen uur 's avonds weer aan het werk te gaan. De vakbond is die afspraak nagekomen. In de zaak is geen vonnis gesproken.

Bij de behandeling van de zaak heeft vakbondsman Edson Ignecia van de ABVO naar eigen zeggen aan de rechter uitgelegd waarom de brandweer acties voerde. Volgens Ignecia was de bond al drie weken in afwachting van een antwoord van de minister.

De bonden willen met het oog op de veiligheid, dat er bij Mundu Nobo en Rio Canario een uitbreiding van het personeel komt van respectievelijk twee en één kracht, gedurende 10 dagen in de maand. Op die dagen is de bezetting namelijk niet optimaal. Voor Mundo Nobo zou het betekenen dat er, afgezien van de wachtcommandant, nog zeven brandweerlieden inzetbaar zijn; bij Rio Canario zouden er afgezien van de wachtcommandant nog zes mensen zijn.

Curaçaose Huisartsen Vereniging wil af van ao-/ziektebriefje

CHV heeft leden geadviseerd afgeven van de ao-verklaringen te staken


De Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) wil het liefst zo snel mogelijk af van het ao-briefje (arbeidsongeschikt), ook wel ziektebriefje. Naar nu blijkt heeft de belangenvereniging van huisartsen op 23 maart de minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer (PIN), geïnformeerd dat zij haar leden zal adviseren om het afgeven van de ao-verklaringen te staken, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 25 juni 2018.

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft naar eigen zeggen een kopie van dit schrijven ontvangen. Het staken van het uitschrijven van de ao-briefjes zou per 1 juni jongstleden moeten zijn ingegaan.

Vermoedelijk is deze ‘deadline’ verschoven. De huisartsenverenging CHV geeft, kort samengevat, de volgende redenen op om te stoppen met de veelgebruikte ao-verklaringen:

het zou de vertrouwensrelatie tussen de arts en zijn patiënt schaden;
huisartsen stellen, aldus de CHV, dat zij niet zijn opgeleid om arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen te doen, en
er is geen wettelijke basis voor de huidige regeling waarbij de huisarts wordt ingeschakeld in het proces van arbeidsongeschiktheid.

Militair Hospitaal komt volledig onder de vlag van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

(Bron foto:AZP)
Ministers Elias en Benschop tekenen intentieverklaring


Het Militair Hospitaal zal in de toekomst volledig beheerd worden door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben minister Antoine Elias van Volksgezondheid en zijn collega Ronni Benschop van Defensie de eerste stap gezet in de verdere verbetering van de dienstverlening van het AZP,  meldt het ziekenhuis, aldus Starnieuws maandag 25 juni 2018.

'Wij hebben als directie voldoende nagedacht over de diensten die efficiënter gemaakt moeten worden. Dus na dit moment moeten wij samenwerken aan de realisatie die beide partijen voordelen zal brengen’, zei AZP-directeur Claudia Marica-Redan na de ondertekening die vrijdag plaatsvond.

Het AZP maakt vanaf 2013 reeds gebruik van een van de vleugels van het Militair Hospitaal, waar de afdeling Verloskunde is ondergebracht. Door de renovatiewerkzaamheden aan het beddenhuis zullen alle afdelingen van het Militair Hospitaal volledig benut worden.

Milieu-inspecteurs van het BOG zinspelen weer op actie

'Het water staat de mensen bij stuurloos BOG tot aan de lippen'


De milieu-inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) wachten af alvorens zij voor een zoveelste keer actie ondernemen. Zo’n twee weken geleden hebben ze gesproken met minister Antoine Elias van Volksgezondheid. 'We hebben onze wensen kenbaar gemaakt en moeten nu‘onderhandelen', zegt bondsvoorzitter David Bakker vandaag, maandag 25 juni 2018, in de Ware Tijd.

De inspecteurs hadden in oktober vorig jaar een wensenpakket gepresenteerd aan toenmalig minister Patrick Pengel, de voorganger van Elias. De bondsvoorzitter begrijpt, dat de bewindsman afhankelijk is van zijn collega van Financiën, maar weet niet hoe lang het bestuur het volhoudt het personeel kalm te houden, want het water staat de mensen tot aan de lippen.

Een van prioriteiten is het verhogen van de vervoerstoelage, omdat die bij lange na niet voldoende is om het veldwerk naar behoren uit te voeren. De inspecteurs moeten mobiel zijn om optimaal te kunnen werken, maar al lange tijd lukt dat niet, waardoor de preventieve gezondheidszorg in het gedrang komt.

Wat de vakbond ook zwaar op de maag ligt is, dat het BOG 'stuurloos' is, sinds het vertrek van directeur Lesley Resida per 1 september 2017 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Primnath Ritoe heeft korte tijd waargenomen, maar hij gooide de handschoen al eind oktober in de ring, omdat er geen geld was om het werk naar behoren te doen en beloftes niet werden nagekomen

Leden BvL bij IOL nemen 27 juni standpunt in over stop op toelating studenten voor 2018-2019

BvL-voorzitter Vales: 'Tijd te kort om in oktober al geen nieuwe studenten toe te laten tot IOL'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), vindt de tijd te kort om in oktober reeds geen nieuwe studenten toe te laten tot het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Er is te weinig voorbereidingstijd om dit besluit van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, vervat in een brief aan de leiding van het IOL, uit te voeren. 

De BvL heeft in principe geen moeite met het incorporeren van het IOL binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), maar er is meer tijd nodig.

Valies zegt maandag 25 juni 2018 op Starnieuws, dat de BvL een standpunt zal innemen in deze kwestie. De BvL vergadert woensdagmorgen en dan kunnen de leden bij het IOL zich uitlaten over het besluit.

Valies merkt op, dat ook AdeKUS nog niet voorbereid is om het IOL te kunnen incorporeren in haar structuren. Er moet volgens hem niet overhaast te werk worden gegaan.

40 Voet zeecontainer dondert van vrachtwagen bij presidentieel paleis, Onafhankelijkheidsplein

Oplegger truck oogt niet echt stevig.....

(Bron foto: Regilio Derby)
 
Het Dagblad Suriname meldt vandaag, maandag 25 juni 2018, dat een 40 voet container zaterdagmiddag rond vier uur van een vrachtwagen is gevallen en op het wegdek beland. 

Dit gebeurde vlak voor het presidentieel paleis op het Onafhankelijkheidsplein.

Het verkeer tijdens het drukke spitsuur was helemaal gestremd. Er waren geen persoonlijke ongelukken.

Polikliniek Oogheelkunde en afdeling Dermatologie AZP weer open

'Achterstanden die opgelopen waren door sluiting van de poli zijn ingelopen'

 
De polikliniek Oogheelkunde en de afdeling Dermatologie zijn weer opengesteld voor het publiek. Dit deelt de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) mee.


Het hoofd van Oogheelkunde, Jerrel Pawiroredjo, zegt vandaag, maandag 25 juni 2018, op Starnieuws dat de achterstanden die opgelopen waren door de sluiting van de poli, intussen ingelopen zijn.

Afgelopen week stortte het plafond naar beneden.

Pawiroredjo zegt, dat er voorlopig geen nieuw plafond zal worden geplaatst, omdat de reeds geplande verbouwing op 3 augustus start. Daarin is er een geheel nieuw plafond voorzien.

De AZP-directie maakt bekend, dat gedurende de sluiting van Oogheelkunde en Dermatologie afspraken van patiënten tot nader order zijn verschoven. Voor deze afspraken zal contact met hen worden opgenomen.

Kaartdiepte Surinamerivier plotseling door de MAS bijgesteld

Nu moet minder tonnage geladen worden in schepen...

 
De scheepvaartsector is van de ene op de andere dag geconfronteerd met het feit, dat de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) de kaartdiepte van de Surinamerivier heeft bijgesteld (zie onderaan). De kaartdiepte van de vaargeul is met onmiddellijke ingang met 30 centimeter verminderd. Vorig jaar was de aanpassing 20 centimeter. In totaal is de kaartdiepte met een halve meter verminderd.

Het gevolg van deze maatregel is, dat er véél minder tonnage geladen kan worden op de schepen. Sommige scheepvaartmaatschappijen hebben, om zo min mogelijk schade te lijden, besloten dat de schepen eerst Georgetown, Guyana, aan doen en dan Paramaribo. Op die manier kan toch meer lading worden meegenomen, dan wanneer het schip vol beladen binnenkomt.

De minimale kaartdiepte in de vaargeul is gesteld op 4 meter bij laag water.

Cornels Amafo, directeur van de MAS, zegt vandaag, maandag 25 juni 2018, op Starnieuws dat als deze maatregel niet was getroffen, schepen aan de grond zouden lopen. Het is al geruime tijd bekend dat de vaargeul aan het dichtslibben is en baggeren de enige oplossing is.

Amafo beaamt dat baggeren de enige oplossing is, maar dit besluit ligt bij de regering. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie zegt, dat het baggeren in voorbereiding is. Hij kon nog niet aangeven wanneer het project zal worden uitgevoerd.Oppositie wil uitleg over de Srd 7 miljoen uit staatskas voor bezoek Indiase president

Oppositieleden eisen dat regering zo snel mogelijk verantwoording aflegt over de besteding


Het laatste woord over de Srd 7 miljoen uit staatskas voor het bezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind, is volgens diverse parlementariërs nog niet gezegd. Waaraan dit bedrag precies is besteed is nog steeds niet bekend. Suriname Mirror columnist Den Blauwvinger was de eerste die vraagtekens plaatste bij dat bedrag, al op 18 juni....

Met name oppositieleden, maar ook Rachied Doekhie van de NDP, plaatsen vraagtekens bij de hoogte van het budget, aldus vandaag, maandag 25 juni 2018, de Ware Tijd.

De oppositieleden eisen dat de regering zo snel mogelijk verantwoording aflegt over de besteding.

Carl Breeveld van DOE stelt, dat hoewel hij niet in de organisatie zat, hij alles wil weten over het uitgegeven geld. 'Ik heb niet georganiseerd, dus ik kan niets met zekerheid zeggen. Maar ik wil wel zien waarvoor de middelen zijn uitgegeven. Een heleboel dingen gaan gewoon langs ons heen.' De politicus spreekt van 'onbehoorlijk bestuur'.

De Assembleeleden Mahinder Jogi (VHP) en Marinus Bee (ABOP) waren blij met de komst van het Indiase staatshoofd, maar stellen dat de regering correct moet blijven. 'Ik heb geen kritiek op de komst van de president, maar wel op de manier waarop deze regering omgaat met geld van het volk', aldus Jogi. Hij vraagt in het kader van openheid, dat de regering de cijfers aan de Assemblee presenteert.

Bee gaat een stap verder en stelt dat Kovind voor zoveel geld niet eens 48 uur in het land was. Verschillende kopstukken van de regering stellen, dat de Srd 7 miljoen in het niet valt tegenover de kredietlijn voor elektrificatie van het binnenland, een aantal intentieverklaringen en andere overeenkomsten die uit het bezoek zijn voortgekomen.

Bee kan zich niet vinden in deze opvatting. 'Je moet als overheid te allen tijde goed omgaan met staatsfinanciën en uitgeven wat nodig is. En het moet duidelijk zijn, dat het grootste deel van het geld dat wij van India krijgen, leningen zijn en die moeten wij terugbetalen.'

Verzoening voor Stichting Moiwana ’86 niet meer aan de orde sinds excuus oud-president Venetiaan in 2006

Geen actieve deelname Moiwana ’86 aan de Dag van Nationale Rouw en Verzoening

 
Voor de Stichting Moiwana ’86 is verzoening met delen van de gemeenschap een gepasseerd station te zijn. De excuses die toenmalig president Ronald Venetiaan in juli 2006 namens de staat heeft gemaakt voor het bloedbad in het dorp Moiwana in november 1986, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

'Bij ons, busi nengre sma, is het zo dat wanneer iemand zijn verontschuldiging aanbiedt voor het kwaad dat hij of zij ons heeft aangedaan, we ons neerleggen en in harmonie verder leven', zegt André Ajintoena, voorzitter van de Stichting Moiwana '86 zondag 24 juni 2018 in de Ware Tijd.

De stichting neemt dan ook niet deel aan de activiteiten op de Dag van Nationale Rouw en Verzoening op 29 juni te Redi Doti in Para gehouden.

'We kunnen naar de activiteiten gaan, maar zullen niet actief participeren, maar gewoon luisteren wat de anderen te zeggen hebben', zegt Ajintoena.

Humphrey Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, zei onlangs dat gesprekken met Moiwana '86 niet hebben geresulteerd in samenwerking. Voorgesteld was om de dag dit jaar in het gebied waar de slachting heeft plaatsgevonden te herdenken. De stichting blijkt hiervoor niet klaar te zijn, zei Jeroe op een persconferentie.

33-Jarige transvrouw in Braziliaanse gemeente Sao Borja vermoord door profvoetballer

Verdachte voetballer (22) speelt voor tweede divisieclub Associação Esportiva São Borja Viana


Thalia Costa Barbosa, een 33-jarige transvrouw, is donderdag 21 juni 2018 dood aangetroffen, met tekenen van mishandeling, in de Braziliaanse gemeente Sao Borja, Rio Grande do Sul, aan de oever van de rivier Uruguaia. De hoofdverdachte, volgens de chef van politie Marcos Viana, is Douglas Gluszszak, een 22-jarige professionele voetballer die speelt voor het tweede divisieteam Associação Esportiva São Borja.

Viana zei, dat Gluszszak de misdaad bekend heeft en dat hij de afgelopen twee weken een relatie met Costa Barbosa had onderhouden en dat hij de afgelopen dagen bedreigingen van het slachtoffer begon te ontvangen. Die bedreigingen zouden onder meer inhouden 'foto's van hem met haar op social media', zei Viana.

Hij merkte op dat politie-onderzoekers nog steeds niet zeker weten hoe hij het slachtoffer heeft vermoord, maar er zijn sporen op haar gezicht die lijken te zijn veroorzaakt door t een scherp voorwerp, mogelijk een kapotte fles. 'We zullen het alleen zeker weten na forensisch onderzoek.'

De sportdirecteur van Associação Esportiva São Borja, Eduardo Rocha Santos, beschrijft Gluszszak als een 'gedisciplineerde sportman'. Hij zei dat de atleet 'altijd deelnam aan trainingssessies', en dat het team 'nooit problemen met hem had gehad' en dat hij 'uitstekende relaties had met zijn collega-teamgenoten'. Zijn opsluiting komt als een grote verrassing voor het hele team.'

De Nationale Vereniging van Travestieten en Transseksuelen rapporteerde 179 moorden op transgenders in Brazilië in 2017, het hoogste percentage in het afgelopen decennium. Het aantal plaatst ook het Zuid-Amerikaanse land als een wereldleider van dit soort misdrijf.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Portal do Holanda/orm.com.br)

14 Mensen gedood tijdens drie schietincidenten in noordelijke Mexicaanse stad Juarez

Meeste slachtoffers gedood terwijl ze keken naar WK-voetbal Mexico-Zuid-Korea

De moorden brengen het aantal doden in de stad deze maand op 128...


Minstens 14 mensen zijn zaterdag 23 juni 2018 gedood tijdens drie schietincidenten in de noordelijke Mexicaanse stad Juarez, berucht vanwege het drugsbende-gerelateerde geweld.

Een van de aanslagen vond plaats in het zuidelijke deel van de stad, waar acht mannen, die bijeen waren om naar de voetbalwedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea te kijken, werden beschoten door gewapende schutters. Zes mensen werden gedood en twee raakten gewond, aldus veiligheidsfunctionarissen.Bijna gelijktijdig, in een andere buurt, waren vijf mannen bijeen in een kapsalon om te kijken naar het voetbal, toen ze werden doodgeschoten door een groep die volgens getuigen in een blauw busje op de scène arriveerde.

Uren eerder, tijdens de vroege uren van de ochtend, werden drie mensen weggehaald uit een feest in een wijk aan de rand van de stad en geëxecuteerd door gewapende mannen.

De moorden brengen het aantal doden in de stad deze maand alleen al tot 128. Meer dan 200.000 mensen zijn gedood in Mexico sinds de regering eind 2006 een controversieel anti-drugsoffensief lanceerde, volgens officiële cijfers, die niet aangeven hoeveel van deze slachtoffers verband houden met georganiseerde misdaad.


(Suriname Mirror/First Post/AFP/El Diario/El Mexicano/La Vanguardia/Twitter)