zaterdag 9 december 2017

President Desi Bouterse tevreden terug van Caricom-Cuba top op Antigua en Barbuda

Bouterse heeft verschillende bilaterale gesprekken met regeringsleiders gevoerd


President Desi Bouterse is zaterdagmiddag 9 december 2017 teruggekeerd uit Antigua en Barbuda. Hij stond aan het hoofd van een delegatie, die deelnam aan de 6e Caricom – Cuba top. De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, maakte ook deel uit van de delegatie, aldus bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het staatshoofd blikt tevreden terug op hetgeen de lidlanden van de Caribische gemeenschap samen met Cuba hebben bereikt.


President Bouterse maakte goed gebruik van de gelegenheid om verschillende bilaterale gesprekken te voeren. Hij voerde onder ander een gesprek met de regeringsleider van Cuba, Raúl Castro. De gesprekken met Cuba en enkele Caricom lidlanden zullen resulteren in concrete projecten waar de landen wederzijds voordeel van zullen moeten hebben.

Wat die concrete projecten zijn en wat de inbreng van minister Welzijn is geweest vermeldt het NII niet.

De volgende Caricom top is gepland voor 20 december 2020 te Cuba.

(Suriname Mirror/NII)

Conferentie voor Verzoening en Dialoog opgedragen aan gesneuvelde Jungle Commandoleider Lino Olijfveld, 'Barabas'

'Barabas heeft getoond, dat door praten en onderhandelen ergere zaken zijn voorkomen'

'We moeten naar het punt, dat we elkaar niet meer scheel aankijken'


De eerste zogenoemde 'nationale conferentie' voor Verzoening en Dialoog is opgedragen aan de gesneuvelde Jungle Commandoleider Lino Olijfveld, meer bekend als Barabas. De activiteit van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld in de Congreshal werd vanochtend, zaterdag 9 december 2017, geopend door de onderdirecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Inderpersad Baboeram..... 'De conferentie moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een klimaat van duurzame vrede', zei hij.

Humprey Jeroe, voorzitter van het Comité, beweerde dat de conferentie de eerste in een reeks van activiteiten is die de kloof tussen daders en slachtoffers van politiek geweld moet dichten. 'Het zijn geen vrienden, maar vijanden die in dialoog gaan. We moeten beseffen dat het een nationale zaak is, niet alleen voor slachtoffers en nabestaanden. We moeten naar het punt, dat we elkaar niet meer scheel aankijken. We moeten het land tillen naar een niveau waar we allemaal vrede mee zullen hebben.'

Sandew Hira (Dew Baboeram), lid van het Comité, zette uiteen waarom de conferentie aan Barabas is opgedragen. Hij vertelde, dat voormalig legerofficier Melvin Linscheer en Barabas, die berucht was om zijn wreedheid maar ook geroemd werd voor zijn leiderschapskwaliteiten, al bezig waren met de eerste stappen naar dialoog en vrede. Barabas heeft getoond, dat door praten en onderhandelen ergere zaken zijn voorkomen. Maar, Barabas werd bij een operatie door een eigen Jungle Commandolid in het gezicht doodgeschoten.

'Barabas heeft gevochten in de oorlogen en zijn leven verloren voor de vrede. Daarom wil ik deze nationale conferentie over dialoog en verzoening opdragen aan Barabas, commandant van het Jungle Commando die de hoogste prijs heeft betaald voor dialoog en verzoening', zei Hira.

Het was, aldus Starnieuws, niet erg druk in de Congreshal bij de opening. Aan de verschillende tafels zaten vertegenwoordigers van het Jungle Commando, Tucajana, Brownsweg, Moiwana, 25 februari 1980, militairen, Pokigron, Alfonsdorp en ‘diversen’.

Hira en Jeroe merkten op dat de weg naar verzoening een lange is. Met de conferentie, die als thema had 'een stem voor de stemlozen', is alvast nog een stap gezet, gaven zij aan. Het pad van verzoening, de verbinding tussen het fort Zeelandia waar 15 mannen op 8 december 1982 zijn gefolterd en vermoord, en het monument van de Binnenlandse oorlog is een ander instrument dat dialoog en verzoening moet bevorderen.

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld is geen voorstander van vervolgen en straffen van de daders en verantwoordelijken van de 8 decembermoorden.

Start Insel Air nu wel of niet vluchten van Curaçao op Suriname...

Luchtvaartmaatschappij start 18 december met vluchten op Suriname

Insel Air zou echter nog steeds geen toestemming van Surinaamse autoriteiten hebben om commerciële vluchten te hervatten


Insel Air heeft haar technische zaken afgerond om commerciële vluchten naar Suriname te mogen hervatten. 'Insel Air heeft op 7 december 2017 formeel toestemming gekregen van de Burger Luchtvaart Autoriteit van Suriname (Casas)', schrijft de Curaçaose maatschappij in een persbericht, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 9 december 2017. Hiervan uitgaande stelt ze dat de verkoop van vliegtickets nu onbeperkt kan plaatsvinden. Het bedrijf heeft 7 december bekendgemaakt op 18 december te beginnen met twee vluchten per week van Curaçao naar Paramaribo, op de maandag en de vrijdag.


Maar, het is niet duidelijk of de vluchten daadwerkelijk op de achttiende zullen beginnen, omdat Insel Air nog geen toestemming van de overheid heeft om commerciële vluchten te hervatten. 'Nee', zegt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport & Communicatie.

Casas-directeur Brian de Souza had al eerder gezegd, dat technische toestemming van zijn organisatie in dit geval niet automatisch betekent dat het bedrijf groen licht krijgt om weer te vliegen. De overheid van Suriname zal het laatste woord hebben.

'Na de misstanden eerder dit jaar, waarbij het bedrijf zes maanden geleden plotseling is komen weg te vallen met alle gevolgen van dien voor passagiers en ondernemingen, wil de overheid van Suriname de zaak ook goed bekijken', zei De Souza enkele weken geleden.

De Ware Tijd: Minister Peneux liegt in kwestie IMEAO

'Stages van het tweede leerjaar zijn wèl afgeschaft'


Met verschillende onderliggende stukken die ingewijden van het IMEAO hebben overgelegd aan de Ware Tijd, aldus die krant vandaag, zaterdag 9 december 2017, blijkt dat wat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft beweerd tijdens een persconferentie en in de De Nationale Assemblee, niet op waarheid gestoeld is. 

Hoewel hij gezegd heeft, dat de stages van het tweede leerjaar niet zijn afgeschaft, blijkt uit een brief  het tegendeel. In een schrijven van 28 november aan de IMEAO-directeuren getekend door de onderdirectrice van het ministerie, Muriël Hoepel, wordt medegedeeld dat leraren en leerlingen volgens rooster op school aanwezig moeten zijn gedurende de stageperiode die is komen te vervallen.

Verder staat er, dat het ministerie een alternatief aan de scholen zal doen toekomen voor dit schooljaar. In dit schrijven verwijst Hoepel naar een brief van 28 augustus waarin de directrice van Onderwijs, Natasja Bennanon, melding maakt, dat de stages voor het tweede leerjaar komen te vervallen.

Hoewel de minister stelt, dat er een overeenkomst is met de directeuren en dat leerkrachten zich daaraan dienen te houden staat in een brief van 6 december, dat de directeuren in de gelegenheid gesteld worden om de besluiten van 4 december met de leraren te bespreken. Bennanon verwachtte binnen drie dagen een reactie van de leraren via de directeuren.

Maar, Peneux deed het doen overkomen alsof de overeenkomst bindend is geweest. Ook zeggen ingewijden, dat het aantal herkansers zwaar is overtrokken door de bewindsman. Zij zeggen dat de minister alle niet gehaalde modules heeft opgeteld, in plaats van het aantal studenten dat een module moet halen.

OM eist gevangenisstraffen tot 6 jaar voor invoer van cocaïne uit Curaçao

(Bron foto's: OM)
66 Kilo cocaïne in dwarsprofielen bodem van zeecontainer uit Curaçao in haven Antwerpen

Cocaïne had als bestemming een adres in Hoofddorp


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 7 december 2017 in de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen van 4 en 6 jaar geëist tegen twee verdachten van de invoer van ruim 66 kilo cocaïne. De verdachten zijn een 35-jarige man uit Miami in de Verenigde Staten en een 42- jarige man uit Manizales in Colombia. Beiden hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, aldus het Landelijk Parket in een persbericht.

Cocaïne verstopt in bodem container
Belgische douaneambtenaren troffen in de avond van 14 juni 2017 in de haven van Antwerpen een partij wit poeder aan in de dwarsprofielen van de bodem van een zeecontainer. De container bleek afkomstig te zijn uit Willemstad, Curaçao. Uit tests is gebleken dat het om cocaïne gaat.

Met staalbeitels en koevoeten werden op 15 juni de staalplaten verwijderd. In de holle ruimte van elk dwarsprofiel werden 8 pakken cocaïne aangetroffen. In totaal telde de douane 120 pakken met cocaïne, in totaal 66,5 kilogram. De pakken met drugs zijn inbeslaggenomen. Deze hoeveelheid cocaïne heeft ongeveer een straatwaarde van ruim 3.6 miljoen euro. In deze berekening is uitgegaan van een kostprijs van zo’n 55 euro per gram cocaïne (bron: Jellinek). Dus 66.500 gram maal 55 euro bedraagt 3.657.500 euro.

Bestemming Hoofddorp 
Op de ladingbrief stond dat de container bestemd was voor een adres in Nederland. Hierop is door de Belgische autoriteiten contact gezocht met Nederland. Het Landelijk Parket van het OM is een onderzoek gestart en heeft via rechtshulpverzoeken aan België de benodigde informatie opgevraagd en ontvangen. Ook is er nader onderzoek verricht op de plaats van bestemming van de container, in Hoofddorp.

Uit informatie uit België bleek, dat er met een 06-nummer contact over de container werd onderhouden met de haven van Antwerpen. De bij de Belgische haven bekende contactpersoon voor aflevering van de container werd als verdachte aangemerkt en zijn telefoon getapt. Ook is de container gevolgd. Dat heeft geleid tot de aanhouding van de Colombiaanse verdachte bij de bewuste container, die in een loods in Hoofddorp werd aangetroffen. De Amerikaan kon worden aangehouden toen hij op het punt van vertrek stond in een hotel in Amsterdam West, waar hij verbleef.

Loods 
Bij doorzoeking van de loods trof de politie gloednieuw gereedschap aan, zoals breekwerktuigen, stanleymessen, veiligheidsbrillen en verlengsnoeren. Bij de gereedschapskist vond de politie een vrachtbrief van de bewuste container. In de meterkast in het pand werden nog twee slijptollen gevonden. In de kantoorruimte boven stonden lege koffers en rugzakken klaar waarin de cocaïne verder vervoerd kon worden.
Volgens de Officier van Justitie op zitting, was het gereedschap bedoeld om de pakketten cocaïne uit de dicht gelaste balken te halen.

De zaak is aangehouden tot 18 januari 2018.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt Bopec (Bonaire Petroleum Corporation N.V.) een ultimatum

Bij langer uitblijven verbeterplan valt begin februari doek voor olieterminalHet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Bopec (Bonaire Petroleum Corporation N.V.) een ultimatum gesteld: als de veiligheid niet snel op orde wordt gebracht zal het bedrijf over uiterlijk twee maanden de tanks en leidingen moeten leegmaken en kan er vanaf mei geen gebruik meer worden gemaakt van de steigers voor het laden en lossen van olie. Dat staat in een brief die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat (RWS) namens minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de directie van Bopec heeft gestuurd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 9 december 2017.De inhoud komt in grote lijnen overeen met een eerder - per ongeluk - door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzonden mail.

Volgens de ILT en RWS is sprake van ernstige achterstanden in het onderhoud. Zowel de tanks als de leidingen zijn aangetast door roest en de elektrische installatie vertoont gebreken. Er is sprake van een zowel voor werknemers als het milieu onveilige situatie.

Ook na de grote brand van 2010 hebben zich met regelmaat ernstige incidenten voorgedaan zoals grote lekkages.

Drie containerschepen met bestemming Aruba wijken uit naar de haven van Curaçao

Spanningen onder werknemers van  stuwadoorsbedrijf Astec op Aruba


Drie containerschepen met bestemming Aruba zijn wegens problemen in de Arubaanse haven uitgeweken naar de haven van Curaçao. 'Deze schepen worden in de Curaçaose haven ontladen, de containers worden in een later stadium naar Aruba gebracht', aldus Fernando da Costa Gomez, directeur van Curaçao Port Services (CPS), vandaag, zaterdag 9 december 2017, in het Antilliaans Dagblad.

De Aruba Trade & Industry Association (ATIA) heeft diverse klachten van ondernemers ontvangen over vertraging bij de containerafhandeling in de Arubaanse haven. In een verklaring aan de media beklaagt ATIA zich erover, dat juist in de deze drukke decembermaand, vlak voor de feestdagen, zich problemen voordoen met het binnenbrengen van goederen.

ATIA zegt te hebben vernomen, dat er spanningen zijn onder de werknemers van het stuwadoorsbedrijf ASTEC (Aruba Stevedoring Company) de Arubaanse evenknie van Curaçao Port Services. 'Als dit leidt tot een werkonderbreking, zal dit desastreuze gevolgen hebben voor het bedrijfsleven op Aruba.'

Kleine aanhang bonden op Curaçao de straat op

(Bron foto: Persbureau Curaçao)
Isla-raffinaderij niet plat


Ook op de vierde dag van de acties kregen de actievoerende vakbonden hun achterban niet massaal op de been; slechts een kleine aanhang ging gisteren de straat op. Op een paar confrontaties met de politie na bleef het de hele dag opmerkelijk rustig. Raffinaderij Isla heeft weinig gemerkt van de acties, zegt woordvoerder Henny Cornelia, aldus vandaag, zaterdag 9 december 2017, het Antilliaans Dagblad.

Verschillende departementen hebben zich bij de demonstraties aangesloten en een deel van de werknemers van de raffinaderij en van de aannemers die op het terrein werken, was niet aanwezig.

'Maarm niet in zulke grote aantallen dat we er last van hebben ondervonden', zegt Cornelia. 'De operatie kon normaal doorgaan.' Kritieke werkzaamheden kwamen niet in gevaar. Uit voorzorg is vroeg in de ochtend al besloten om de traditionele ontsteking van de kerstverlichting die gisteravond zou plaatsvinden uit te stellen. Maar, voor de poort en op de weg bij de Isla blijft het de hele dag rustig. Cornelia: 'We hebben eigenlijk geen idee van de verdere plannen van de vakbonden. We wachten het af.'

Ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner van Argentinië aangeklaagd voor staatsverraad

(Bron foto: Twitter)
De Kirchner verdacht van verdoezelen mogelijke Iraanse betrokkenheid bij bomaanslag in 1994 op een Joods gemeenschapscentrum in Buenos Aires

Drie van Fernández' voormalige assistenten en medewerkers gearresteerd


Een federale rechter heeft donderdag 7 december 2017 ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner aangeklaagd voor staatsverraad aan en vorderde haar aanhouding vanwege beschuldigingen, dat zij de mogelijke Iraanse betrokkenheid bij de bomaanslag in 1994 op een Joods gemeenschapscentrum in Buenos Aires heeft verdoezeld.

In gerechtelijke documenten beschuldigt rechter Claudio Bonadio Fernández ervan de Iraanse rol in de aanslag te versluieren, die 85 mensen het leven kostte, in ruil voor een potentieel lucratieve handelsovereenkomst.


De rechtbank verzocht om opheffing van haar immuniteit voor vervolging, een bescherming die zij geniet als zittend senator.

De ernst van de beschuldigingen benadrukkend, voerden de autoriteiten donderdag in verband met de zaak invallen uit en arresteerden drie van Fernández' voormalige assistenten en medewerkers. Héctor Timerman, haar voormalige minister van Buitenlandse Zaken, werd onder huisarrest geplaatst.

De beschuldigingen vloeien voort uit een onderzoek dat aanvankelijk werd uitgevoerd door Alberto Nisman, een gedreven Officier van Justitie die Fernández beschuldigde van een coverup in 2015 en later dood werd aangetroffen in de badkamer van zijn appartement met een kogel in zijn rechter slaap.


Fernández, een peroniste, diende van 2007 tot 2015 als president van Argentinië en maakte ooit deel uit van een kader van linkse leiders in Latijns-Amerika, waaronder de overleden Hugo Chávez uit Venezuela..

Ze heeft herhaaldelijk ontkend ook maar iets verkeerds te hebben gedaan gedurende haar regeerperiode en donderdag haalde ze uit naar de nieuwe aanklacht. 'Dit heeft niets te maken met gerechtigheid of democratie', vertelde Fernández aan journalisten in Buenos Aires. 'Er is geen zaak, geen misdaad, geen motief. Er was een oordeel zonder reden. God weet het, de regering weet het, president[Mauricio Macri weet het ook.'


Er is weinig precedent voor het vervolgen van verraad in Argentinië.
Lokale media hebben bericht, dat de enige eerder toegepaste aanklacht wegens verraad dateert van 1936, toen majoor Guillermo Mac Hannaford ervan werd beschuldigd informatie te hebben verkocht aan Bolivia en Paraguay.

En terwijl Fernández slechts ongeveer twaalf hardcore supporters in de Senaat heeft, zeggen waarnemers dat het niet waarschijnlijk lijkt, dat de Senaat haar immuniteit zal intrekken. Sommigen beweren dat een dergelijke stap zou kunnen leiden tot een politieke martelaar voor een linkse peronistische beweging die in het land tractie heeft verloren sinds Macri aantrad in 2015.De aanklacht komt een maand nadat een nieuw politierapport de zaak Nisman opnieuw heeft geopend. Zijn mysterieuze dood kwam slechts enkele dagen nadat hij beweerde, dat Fernández en Timerman hadden samengespannen om de rol van Iran in de autobomaanslag op het AMIA-joodse buurthuis te verdoezelen. In 2005 concludeerde Nisman, dat Ibrahim Hussein Berro, een Hezbollah-lid uit Libanon met Iraanse steun, de terroristische actie had uitgevoerd.

Een eerste rapport concludeerde, dat Nisman was gestorven aan een zelf toegebrachte schotwond. Maar, een nieuw politierapport, verkregen door de Associated Press in november, bevat een lijst met belangrijk bewijsmateriaal dat op vals spel wijst. Nisman's neustussenschot was bijvoorbeeld gebroken en hij had slagen op zijn heup en elders gehad. Een sterk verdovingsmiddel werd gevonden in zijn lichaam.

Voor zijn dood heeft Nisman naar verluidt ambtenaren afgetapt en informatie ontdekt in verband met een 'Memorandum of Understanding' dat Argentinië op 27 januari 2013 in Iran met Iran heeft ondertekend. Hij voerde aan dat het een plan schetste om 'samen te werken met Iran aan zijn doel om de nucleaire ontwikkeling te versnellen en te ondersteunen' in ruil voor een olie-voor-graan handelsovereenkomst en een uitspraak van Argentinië, dat de Iraniërs onschuldig waren aan de aanslag van 1994, aldus officiële rechtbankdocumenten.

De timing van de aanklacht tegen Fernández richt echter ook de aandacht op Bonadio, de rechter. Hij wordt verdacht van witwassen en illegale verrijking, waarvan sommige critici suggereren dat hij zich richt op Fernández om haar als een rookgordijn te gebruiken.


(Suriname Mirror/The Washington Post/Twitter/YouTube)

Human Rights Watch: Gevangenisomstandigheden verslechteren in Brazilië

Veertig procent van de gedetineerden in afwachting van rechtszaak

Presídio Juiz Antônio Luiz L. de Barros (PJALLB) in Recife. De 37 gevangenen kn deze cel slapen op de vloer. (Bron foto:
© 2015 César Muñoz Acebes/Human Rights Watcht)


Begin 2015 ging ik (César Muñoz, onderzoeker bij Human Rights Watch) een vochtige, onhygiënische cel binnen met zes 'bunkers' van cement voor 60 mannen die niet eens voldoende vloeroppervlak hadden om te liggen. Tijdens een bezoek aan de gevangenis, in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco, zag ik celsleutels in de handen van gevangenen die door de gevangenisautoriteiten waren gekozen, terwijl bewakers alleen buiten patrouilleerden.

Ik interviewde twee mannen die groepsverkrachtingen hadden ondergaan die nooit zijn onderzocht, laat staan ​​gestraft. Ik kon me niet voorstellen, dat zaken veel erger zouden konden worden dan dat. Maar, dat kon dus wel.

De federale overheid publiceerde vrijdag 8 december 2017 de eerste bijgewerkte gegevens over gevangenissen in meer dan 18 maanden tijd. De nieuwe gegevens laten zien, dat het aantal gevangenen in Brazilië in met 17 procent is gestegen naar 726.700 van december 2014 naar juni 2016.


Tegelijkertijd is de gevangeniscapaciteit afgenomen. In juni 2016 waren de voorzieningen overvol met 197 procent capaciteit - wat betekent dat er twee gedetineerden per beschikbare ruimte waren. In december 2014 hadden de faciliteiten een capaciteit van 167 procent. Overvol was nog erger in juni 2016 in de staten Pernambuco en Ceará, waar drie gedetineerden per beschikbare ruimte waren, terwijl in Amazonas er bijna vijf waren.

Het opsluiten van zoveel mensen in cellen bevordert de verspreiding van ziekten en maakt het de gevangenisautoriteiten onmogelijk om de controle binnen de gevangenissen te behouden.
Het is een godsgeschenk voor criminele bendes, die gedetineerden 'bescherming' bieden wanneer gevangenisautoriteiten dat niet doen.

Veertig procent van de mensen die in juni 2016 waren gedetineerd, wachtten op een rechtszaak en velen zijn gedurende een schrikbarende lange tijd vastgehouden in detentie. Een van hen was een 37-jarige vrouw die ik vorige maand ontmoette in het burgerpolitiebureau in Amarante do Maranhão. Ze wachtte al tweeënhalf jaar in haar cel op haar rechtszaak en had slechts één keer een rechter gezien. Ze kon maar drie keer per week uit haar cel gaan, naar een kleine patio, aan de andere zijde van waar de cellen van de mannen zijn. lagen.

Meer en meer mensen opsluiten, vaak in omstandigheden die de meest elementaire mensenrechten schenden en waar ze het risico lopen door bendes te worden geronseld, is geen eerlijk of doordacht beleid.

De autoriteiten zouden zogenaamde hechtenis hoorzittingen moeten uitbreiden, waardoor gedetineerden onmiddellijk na arrestatie een rechter kunnen zien, ruimer gebruik gemaakt kan worden van alternatieven voor de gevangenis en het aantal Officieren van Justitie vergroot kan worden kunnen vergroten. Brazilië moet ook afzien van zijn 'war on drugs'-beleid, dat gevangenissen vult met mensen die worden vastgehouden met kleine hoeveelheden drugs.

(Suriname Mirrror/Human Rights Watch/YouTube)

Santokhi (VHP) plaatst vraagtekens bij wazige gang van zaken rond aankoop ambassadegebouw in Parijs

(Bron: Google Streetview/Suriname Mirror)
VHP-fractieleider wenst een diepgaand onderzoek naar kwestie ambassade Parijs

'Waarom wordt de ambassade in het BRICS-land Zuid-Afrika wordt gesloten en komt een ambassade in Equatorial-Guinea?'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi plaatste afgelopen week tijdenss dde behandeling van de begroting 2018 in De Nationale Assemblee (DNA) enkele kanttekeningen bij het buitenlands beleid van de regering. Hij vindt het niet in de haak, dat de erkenning van Kosovo is ingetrokken, zonder enig overleg met De Nationale Assemblee. Ook de sluiting van de ambassade in Zuid-Afrika stuit op onbegrip. De regering heeft besloten om een ambassadegebouw te openen in Equatorial-Guinea. 

De politicus wil ook haarfijn uitgezocht hebben wat zich afgespeeld heeft bij de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs. De regering komt maandag aan het woord.

Santokhi haalde aan, dat de begroting van 2017 goedgekeurd is. In september wordt de erkenning van Kosovo ingetrokken. Daarna gaan twee ministers naar Servië en Rusland en er worden samenwerkingsovereenkomsten getekend. Niks over dit beleid is terug te vinden in de begroting van dit jaar en ook niet in die van 2018. 'De regering voert haar eigen beleid uit', stelde Santokhi en niet wat wordt goedgekeurd door De Nationale Assemblee.

De politicus wil van de regering weten waarom de ambassade in het BRICS-land (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) Zuid-Afrika wordt gesloten. 'Welke keuzes maakt de regering in het buitenlandse beleid?'

Over de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs, blijven heel wat vraagtekens staan, ondanks bestuderen van de documenten. Deze zijn doorgestuurd naar De Nationale Assemblee, maar er ontbreken nog enkele pagina's. Er zijn drie offertes opgevraagd voor de aankoop op 11 april 2012. Toch geeft de ambassade op 17 april aan dat op 2 mei het contract moet worden getekend. De offertes zijn niet in de documenten die gestuurd zijn.

Santokhi voerde aan dat op 15 juli 2012 de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken wordt meegedeeld dat 5.650.000 euro vrijgemaakt moet worden voor aankoop van het gebouw in Parijs. De regering koopt daarna een NV waarvoor volgens Santokhi een miljoen euro is betaald. Vier dagen daarna wordt aan het ministerie van Financiën nog eens 825.000 euro gevraagd voor de aandelen. Dan weer 436.000 euro voor reparaties. Uiteindelijk wordt voor het pand op 1 maart 2013 in totaal 6.597.500 euro betaald. De VHP-fractieleider wenst een diepgaand onderzoek naar deze kwestie.

Geen toestemming voor Sandew Hira kransen te leggen bij Bastion Veere, in Fort Zeelandia

Museum staat kranslegging niet toe

'Wij kunnen de kransen niet leggen op de plaats waar onze broers zijn doodgeschoten'


De Ware Tijd meldt vandaag, zaterdag 9 december 2017, dat Dew Baboeram, alias Sandew Hira, en Gordon Rahman, gevolgd door iets meer dan vijftig personen, gistermiddag 'met bedroefde gezichten' over het Pad van Verzoening liepen. Dit pad loopt van het monument van slachtoffers van de binnenlandse oorlog aan de Waterkant, tot de ingang van Fort Zeelandia. 

Het was de bedoeling dat er ook bij Bastion Veere, de plek in Fort Zeelandia waar de vijftien burgers zijn vermoord, kransen gelegd zouden worden, maar daarvoor gaf het museum geen toestemming. 'Ik heb droevig nieuws voor u. Wij kunnen de kransen niet leggen op de plaats waar onze broers zijn doodgeschoten', vertelde Hira de mensen. 'Ik heb mijn uiterste best gedaan met de directeur van het museum, Laddy van Putten, hierover te praten, maar hij weigerde een gesprek', legde hij verder uit.

De kransen zijn daarom bij de ingang van Fort Zeelandia bij twee symbolische voetstappen geplaatst.

Van Sandew Hira en Gordon Rahman is gisteren precies 35 jaar geleden een broer doodgeschoten door militairen.

Ongeveer de helft van de groep bestond uit ex-militairen en een kleiner deel uit scholieren van het lager onderwijs. Zij zijn erbij betrokken om te laten merken, dat ook aan de toekomst gedacht wordt. Hira en Rahman waren vermoedelijk de enige nabestaanden die hebben meegelopen. Hiermee proberen zij als directe nabestaanden van de decembermoorden, de overige nabestaanden die nog fel protesteren ook mee te krijgen in het verzoeningsproces dat al geruime tijd is ingezet door het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld.

Kort voor aanvang van de loop zijn kransen gelegd bij het monument voor slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. 

'Vergeving is vrij en gratis, maar het is niet goedkoop, niet vanzelfsprekend'

'Machthebbers denken dat ze kunnen maken en breken zonder aan God of samenleving verantwoording te hoeven afleggen'

(Bron screenshot: YouTube/Starnieuws)
 'Het Surinaamse publiek kreeg alleen misinformatie en werd geïntimideerd'


'Vergeving is vrij en gratis, maar het is niet goedkoop. Het is niet vanzelfsprekend. Je moet wel eerst je eigen aandeel erkennen, dus toegeven en belijden.' Dit zei pater Toon te Dorsthorst gisteravond tijdens de herdenkingsdienst in de Kathedrale Basiliek St Petrus en Paulus, aldus Starnieuws vandaag, 9 augustus 2017. De geestelijke riep de daders van de 8 decembermoorden op om in het reine komen met hun daden. 'Want zonder erkenning en acceptatie van je eigen aandeel, is het moeilijk om vergeving te ontvangen van God en van de mensen.'

De overpeinzingen van Te Dorsthorst:

'35 Jaar zijn voorbij gegaan en nog is er geen recht geschied en geen waarheid helder vastgesteld. De brute macht en de sluwheid van het kwaad lijken soms onoverwinnelijk. Machthebbers denken dat ze kunnen maken en breken zonder aan God of samenleving verantwoording te hoeven afleggen. Ze creëren hun eigen waarheid, regels en structuren. 

Zoals velen zich nog herinneren waarmee ze bezig waren toen het nieuws en de tv- beelden van 9/11 met de brandende Twin Towers hen bereikte, zo herinner ik me als de dag van gisteren hoe ik het nieuws hoorde van de 8-decembermoorden. Het was om 11 uur 's avonds in mijn hangmat op het dorp Cupido aan de boven Marataccarivier in het district Nickerie. Toen ik de volgende dag thuiskwam op de pastorie, hoorde ik van mijn huisgenoot pater Inno Gijsberts, hoe hij op verzoek van de familie was meegegaan naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis. Daar had hij samen met de nabestaanden de lichamen gezien van de vermoorde mensen. 

Nu citeer ik pater Gijsberts: 'Ik stond naast een moeder en vader van één van de slachtoffers. Minutenlang keken ze naar een verminkt lichaam. Na meer dan een minuut zei de moeder tot de vader: En toch, toch, moet dit het lichaam zijn van onze zoon.' Met andere woorden; het gezicht en het lichaam waren zo verminkt, gemarteld en geschonden, dat zelfs de moeder maar met de allergrootste moeite haar eigen zoon kon herkennen. Dat is wat er gebeurd is!!! En welke steun of medeleven heeft u als nabestaande in de afgelopen 35 jaar van de Surinaamse overheid mogen ontvangen? Wat overheerst, zijn leugens en verdachtmakingen. 

Zogenaamd op de vlucht doodgeschoten na een mislukte couppoging, waarvoor nooit een enkel bewijs is geleverd. Ik vertel u deze getuigenis van pater Gijsberts over de verminkingen niet om voor u als nabestaanden nogmaals de wonden open te halen. Want u leeft al 35 jaar met deze intens verdrietige beelden van uw geliefden op uw netvlies. U kent de bittere feiten en u moest het met totale machteloosheid ondergaan. Het Surinaamse publiek kreeg alleen misinformatie en werd geïntimideerd. 

Het waren niet alleen de moorden, maar ook de brandstichtingen van radiostations en drukpers en andere intimidaties waardoor het Surinaamse volk onderworpen en onderdanig gehouden moest worden. 

Binnenlandse Oorlog 
Die intimidatie speelde niet alleen bij de 8-decembermoorden. Toen de Binnenlandse Oorlog woedde in Oost-Suriname, gaf Bouterse, de toenmalige bevelhebber, opdracht dat alle dorpelingen in het Cottica-Gebied en de Marowijnerivier hun Marrondorpen moesten verlaten. Ronnie Brunswijk had grote aanhang en sympathie op deze dorpen. De mensen weigerden aanvankelijk om te vertrekken en huis en have onbeheerd achter te laten. Toen voerde het Nationaal Leger de aanval op Moiwana uit, waar 38 meest vrouwen, ook zwangere vrouwen en kinderen op beestachtige wijze werden gedood met het doel paniek te zaaien en het hele gebied te ontvolken. Het succes was verzekerd! Alle dorpen werden in paniek verlaten. De meeste mensen vluchtten naar de Franse kant. Moord en intimidatie werken ja. Zo ook staatsterreur. De boot vol met Saramaccaanse mensen, uit vooral Guyaba, die te Atjoni werden opgepakt en afgevoerd naar de Tjon A Langa-passie werden zonder enige vorm van proces opgedragen om kuilen in het bos te graven. Want de militairen gingen zogenaamd suikerriet planten. Daarna werden ze aan de rand van de kuilen met kogels doorzeefd. Een van hen overleefde meerdere kogels in zijn lichaam. Hij hield zich schuil en wist de stad te bereiken en werd in het A.Z. opgenomen. Daar heb ik hem meerdere malen opgezocht, totdat ook hij aan de verwondingen overleed. 

Weerloze burgers 
Bij al deze wandaden ging het om moorden op ongewapende, totaal weerloze burgers. Het is dan wel heel erg goedkoop en laf om deze misdaden af te doen als politiek geweld. En te stellen dat die dan buiten het strafrecht vallen. En daarmee straffeloosheid te propageren. Neks no fout... Als je maar sluw en gemeen genoeg bent kun je overal straffeloos mee wegkomen wordt gedacht en beoogd. 

Het proces onlangs tegen de bevelhebber Radish van Bosnië toont aan dat de internationale rechtsorde daar heel anders over denkt. Hij kreeg levenslang. Moord en intimidatie hebben een lange doorwerking. Burgers die willen spreken of protesteren worden voorzichtig en of bang. Maar, veel mensen, die minder principes hebben, reageren totaal anders. Zij onderdrukken hun geweten en sluiten zich opportunistisch aan bij de machthebbers om mee te profiteren van hun bestuurlijke en economische machtspositie. Dat is de gemakkelijkste weg. Sommige mensen noemen dit het 'Stockholm syndroom'. Je gijzelaars omarmen en hun daden goedpraten. 35 jaar heeft dit al geduurd en we zitten er nog midden in. 

Echter, het komende jaar wordt wel een heel belangrijk jaar in dit proces. We hopen en mogen verwachten dat er recht gesproken zal worden. Dat er veroordelingen zullen volgen. Dat proces laten we aan de onafhankelijke rechterlijke macht over. 

Gelijke monniken, gelijke kappen 
Maar, wat zal de reactie van de betrokken personen zijn? Hoe zal hun achterban reageren? Soms hoor je de geluiden van: Als ze aan mijn baas komen gaan we rotzooi schoppen. Dat wil dus zeggen de samenleving opnieuw intimideren. Leven we dan nog steeds onder het regiem van de intimidatie? Zijn de Surinamers nog steeds bang voor recht en waarheid? Andere mensen hoor je zeggen: Als zo’n persoon veroordeeld wordt, kunnen we niets anders doen dan hem gratie verlenen. Ik ga niet over gratie verlenen, maar ik zou in het kader van gelijke monniken, gelijke kappen, toch willen stellen dat wanneer voor meervoudige martelingen en moorden gratie verleend moet worden, er tenminste ook gratie verleend moet worden aan alle mensen die voor een enkele moord opgesloten zijn. Of voor minder dan dat. Is dat dan niet redelijk? Laten we ons nog steeds leiden door intimidatie? 

Als thema voor deze herdenking hebben we gekozen voor: Recht en Waarheid maken vrij. Ik denk dat iedereen hiermee kan instemmen. Recht en waarheid maken inderdaad vrij. Wij zingen het in ons volkslied en we lezen het in onze Bijbel en heilige boeken. Maar, als we dit diep in onszelf als waar erkennen, dan volgt daaruit ook dat onwaarheid (dus leugen) en onrecht ons onvrij maken. Dus ons tot gevangene maken van onze eigen leugens en onrecht. De leugen en het onrecht worden tot een afgod en wij worden en blijven gebonden en gevangene van deze afgoden. Mensen kunnen ervoor kiezen te blijven volharden in de leugen. Of ervoor kiezen de leugens van hun idolen te blijven verdedigen. Het vereist moed om bij nieuwe feiten of onthullingen je eigen standpunt te durven herzien.

Om recht en waarheid werkelijk toe te laten in je eigen leven. Uiteindelijk moet iedere mens een keuze maken voor of tegen de waarheid. Voor of tegen onrecht. De keuze voor Neks no fout, is ook een keuze of je daarin wilt meegaan, doorgaan of juist niet. Recht en waarheid maken vrij. We kunnen de strijders voor democratie, die op 8 december vermoord zijn het leven niet teruggeven. Wel zou het een geweldig gebaar van meeleven naar de nabestaanden zijn, als de verantwoordelijken voor deze moorden, hun eigen verantwoordelijkheid zouden willen nemen en hun aandeel erkennen. Dat zou een stuk genoegdoening geven aan de familieleden die hun dierbare verloren hebben. Een tegenwicht tegen de pijn en de leugens van coupplannen en op de vlucht doodgeschoten. Maar, voor de daders zelf opent het ook de weg naar het in het reine komen met hun daden. Want zonder erkenning en acceptatie van je eigen aandeel, is het moeilijk om vergeving te ontvangen van God en van de mensen. God is barmhartig. Maar als je God niet toelaat in je leven en in de verantwoordelijkheid voor je daden, dan sluit je God en Gods barmhartigheid en vergeving ook buiten je eigen leven. 

Vergeving is vrij en gratis, maar het is niet goedkoop. Het is niet vanzelfsprekend . Je moet wel eerst je eigen aandeel erkennen, dus toegeven en belijden. Misschien vraag ik teveel van de daders. Maar ook de daders verlangen diep in hun hart in het reine te komen met hun aandeel in deze menselijke tragedie, die henzelf en Suriname al 35 jaar in zijn greep houdt. 

Tot slot: Recht en waarheid maken vrij. Bidden we God dat we als land en als volk eens vrij mogen worden van die donkere wolk, die sinds de decembermoorden boven Suriname hangt. Bidden wij God dat Hij ons in het komende jaar verder leidt naar gerechtigheid en waarheid. Moge God ons dat geven.'

Arthur Baboeram, zijn zus en broers niet te spreken over gedrag broer Dew Baboeram (Sandew Hira)

Aanwezigheid 'verzoener' Sandew Hira in Basiliek zorgt voor woedende reacties

(Bron screenshot: YouTube/Starnieuws)
Hira lijkt lak te hebben aan gevoelens onder 99,9% nabestaanden slachtoffers 8 decembermoorden


Arthur Baboeram, zijn zus en broers zijn niet te spreken over hun broer Dew Baboeram (Sandew Hira), die bij hen bekend is als René. Arthur Baboeram, die namens de nabestaanden het woord voerde gisteravond tijdens de herdenkingsdienst in de Kathedrale Basiliek, zei dat het een leugen is dat hun vermoorde broer John met een coup bezig was. Zij nemen hun broer René deze uitspraak bijzonder kwalijk en hebben daarover ook in november een verklaring uitgegeven, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 9 december 2017. 

John Baboeram was een gerespecteerd advocaat die mensenrechten hoog in het vaandel had, benadrukte Arthur. De zus en broers Baboeram stellen, dat met de uitspraken niet hen pijn wordt gedaan, maar ook de nagedachtenis van hun ouders wordt bezoedeld.

'Ik zal afsluiten met een opmerking van mijn broertje Joy. Uiteindelijk zal ook René op enig moment weer oog in oog staan met onze ouders en onze oudste broer, en zal hij hun waarheid aan hen moeten vertellen. Dat wordt pas het moment van de echte waarheid', zei Arthur Baboeram die vertelde over het leed dat het gezin heeft meegemaakt met de moord op John Baboeram.

Sandew Hira om een reactie gevraagd na de herdenkingsdienst, die hij ook bijwoonde, gaf aan blij te zijn dat de discussie met hem wordt aangegaan.

'Het is duidelijk dat tijdens de dienst een aantal bijdragen gericht was tegen het proces dat ik op gang heb gebracht. Natuurlijk verschillen wij van mening. Pater Toon ging in op het begrip politiek geweld en dat vind ik een belangrijk winstpunt, ook al hebben wij meningsverschillen. Maar, hij pakt de discussie wel op. Mijn broer heeft natuurlijk vertolkt het verdriet van de familie en heeft het op een goede manier gedaan. Ik ben ook blij dat hij pleit voor waarheidsvinding. Ik heb onderzoek gedaan de afgelopen jaren. Ik hoop dat dat onderzoek ook wordt meegenomen in waarheidsvinding', zegt Hira.

Hij heeft geen moeite met uitspraken van zijn broer. 'Het is zijn goed recht, net zoals hij ook zijn eigen mening en emoties heeft.'

Op de vraag hoe hij reageert op voor leugenaar te worden uitgemaakt, antwoordt Hira dat het om een moeilijk traject gaat, een 'hebi' van 35 jaar. 'Het onmogelijk om zoiets op te lossen, zonder dat er emoties vloeien. Mensen gaan gepassioneerd ermee om.'

Hira is blij dat hij de herdenkingsdienst, die hij waardig vond, heeft mogen meemaken. Een aantal mensen ging behoorlijk tekeer tegen Hira en het Comité en slingerde verwensingen naar zijn hoofd.

Bijzondere herdenkingsdienst 8 decembermoorden in Basiliek St Petrus en Paulus

Aanwezigen uiten onvrede over aanwezigheid van Sandew Hira ofwel Dew Baboeram

(Bron screenshots: YouTube/Starnieuws)


In een volle Kathedrale Basiliek St Petrus en Paulus zijn gisteravond de decembermoorden met scherpe bewoordingen herdacht. De wonden die 35 jaar geleden zijn geslagen, zijn duidelijk nog niet geheeld. Het thema van deze herdenking was recht en waarheid maken vrij, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 9 december 2017.. 

Betty Goede, voorzitster van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, merkte op dat president Desi Bouterse en de mensen om hem heen het land al 35 jaar in gijzeling houden. Pater Toon te Dorsthorst zei, dat het niet aan hem is om gratie te verlenen, maar als voor meervoudige moorden gratie wordt gegeven, moet dat ook gebeuren voor mensen die opgesloten zijn voor een enkele moord of minder. 'Gelijke monniken, gelijke kappen.'

De dienst had deze keer een ander tintje. Levensgrote portretten van de vijftien vermoorde critici van het militaire bewind waren voor de Basiliek geplaatst. De foto's van de omgebrachte mannen werden één voor één door de nabestaanden in processie naar voren gebracht.


Zoals gebruikelijk werden later de vijftien dia's aangestoken.

Tijdens de gehele dienst stond centraal dat het 8 decemberstrafproces ongehinderd voortgang moet vinden, vandaar ook de keuze van het thema dit jaar. Er werd voor gebeden dat de rechtsstaat overeind blijft staan.

De herdenkingsdienst werd ook bijgewoond door een afvaardiging van het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Onder andere waren aanwezig Dew Baboeram (Sandew Hira), Gordon Rahman en Humphrey Jeroe. Aan het einde van de dienst, toen verslaggevers Hira interviewden, maakten kerkgangers duidelijk hun noegen kenbaar. Zij slingerden heel wat hatelijkheden aan het adres van Hira. Ook zijn broer Arthur die namens de nabestaanden het woord voerde, uitte zijn ongenoegen over handelingen en uitlatingen van René, zoals hij bekendstaat in de familie.


Net als de afgelopen jaren hebben de geestelijken Moballigah Ghafoerkhan en Soeshila Baldew-Malhoe ook het woord gevoerd. Beiden hebben aangegeven hoe diep de wonden zijn en hoe groot het verdriet nog is.

Ghafoerkhan was met haar zus Jenny in het mortuarium, omdat haar zwager Harold Riedewald ook tot de vermoorde mannen behoort. Baldew-Malhoe zei dat juridische spitsvondigheden niet hebben kunnen voorkomen, dat er een strafeis is van 20 jaar. Het wachten is op het vonnis van de Krijgsraad. Zij haalde aan dat in het kosmische geheugen alles wat gebeurd is, is vastgelegd. Er kan daar geen partijpolitiek worden bedreven, want de waarheid zal altijd naar boven komen. Daar zorgt het Goddelijke Licht voor.

Herdenking decembermoorden in Amsterdam: 'Dit mag nooit vergeten worden'

'Dit is een tragedie die in ons land, in onze geschiedenis gebeurd is en die nooit had mogen gebeuren'

(Bron screenshots: AT5)


Precies 35 jaar geleden werden in Suriname vijftien tegenstanders van het regime van Desi Bouterse vermoord. Tientallen nabestaanden kwamen vrijdagavond 8 december 2017 in Amsterdam bijeen om de moorden te herdenken met een fakkeloptocht en een minuut stilte, zo bericht de Amsterdamse zender AT5.


Afgelopen zomer is tegen hoofdverdachte en de huidige president van Suriname, Desi Bouterse, twintig jaar cel geëist. Dat gaf de herdenking vanavond een extra lading.

Volgens de aanwezigen blijft herdenken van groot belang. 'Vooral omdat het proces nog steeds niet afgehandeld is. En ook al is er een eis uitgesproken en ook al is er iemand schuldig bevonden en veroordeeld. Dan nog zul je moeten blijven herdenken', zegt een vrouw bij de herdenking. 'Dit mag nooit, nooit, nooit vergeten worden. Dit is een tragedie die in ons land, in onze geschiedenis gebeurd is en die nooit had mogen gebeuren', zegt een ander die meedoet aan de fakkeloptocht. De tocht ging van het stadhuis naar de Mozes en Aäronkerk.

In een muur van die kerk zit het monument van de Decembermoorden.

Op 8 en 9 december 1982 werden de vijftien tegenstanders van het toen militaire regime gemarteld en gedood in Fort Zeelandia in Paramaribo. 'Ik vind het wel heel frappant dat men precies weet wat er 400 jaar geleden gebeurd is. Wie hun oma heeft aangerand en hun opa heeft vermoord. Maar dat men niet weet wat er 35 jaar geleden gebeurd is. Ze zeggen: de tijd heel alle wonden. Maar dit blijft generaties lang in de mensen die hun dierbaren kwijt zijn. En daarom vind ik: dit moeten we blijven herhalen en blijven doen.'

Dochter VHP-Assembleelid Dew Sharman steelt glaswerk van Natin

Volgens het schoolreglement staat afschrijving  op diefstal van schooleigendom


De Ware Tijd bericht vrijdag 8 december 2017, dat de dochter van VHP-parlementariër Dew Sharman met twee medestudenten glaswerk heeft gestolen van de studierichting Chemisch Analist van het Natin (Natuurtechnisch Instituut). Alle betrokken partijen worden gehoord door de Inspectie VOS die belast is met het onderzoek. 

Vader Sharman wil niet reageren en wacht totdat de zaak door de officiële instanties is afgewerkt.

Zonder de studenten bij naam te noemen bevestigt Natin-directrice Cynthia Grunberg de diefstal. Zij wil alleen toelichten, dat volgens het schoolreglement afschrijving staat op diefstal van eigendom van de school of van medestudenten. Een voordracht daartoe is dan ook gedaan bij de Inspectie VOS.

Het hoofd van deze afdeling, Sherida Zalman-Bergraaf, bevestigt het voorval. Zij zegt dat het niet makkelijk is om een beslissing te nemen. 'Wij trekken er alle tijd voor uit. Zo een besluit neem je niet binnen een dag.'

Het zal in dit geval niet lukken om de studenten op een andere school te plaatsen, omdat er maar één mbo-technische school is.

Op de vraag of de inspectie bij haar besluit rekening zal houden dat een dochter van een parlementariër erbij betrokken is, zegt Zalman: 'Ik probeer over namen heen te lezen. De achtergrond van leerlingen doet niet ter zake. Wij nemen een weloverwogen en transparant besluit bij elk kind dat in de fout gaat.'

Circusclown Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) verlaat de Braziliaanse politiek

Francisco Everardo Oliveira Silva stopt uit schaamte voor zijn politieke collega's


'Wij politici worden dik betaald, maar bijna niemand komt opdagen, in het parlement zitten is een schande'Circusclown Tiririca zegt de Braziliaanse politiek vaarwel. De bekende komiek was een geliefd, populair parlementariër uit de staat São Paulo. Toch stopt hij, omdat hij zich diep schaamt voor zijn collega's.

Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) werd in 2010 nog met ruim een miljoen stemmen gekozen als lid van het Braziliaanse parlement. Hij voerde campagne onder de slogan 'veel slechter dan dit kan het niet worden' en bleef alle andere kandidaten in São Paulo ver voor.

'Er zijn maar acht van de 513 parlementariërs die regelmatig hun gezicht laten zien. Ik ben er een van en ik ben eigenlijk een clown.'


Deze week - bijna acht jaar later - maakte de parlementariër in een toespraak bekend, dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt.

'Wij politici worden dik betaald, maar bijna niemand van ons komt opdagen. In het parlement zitten is een schande.' Zijn afscheidsspeech was de eerste toespraak die Tiririca hield voor het parlement. Toch was hij naar eigen zeggen een van de weinige politici die de afgelopen jaren hun werk deden.


Tiririca is Portugees voor 'grumpy' of 'knorrig'. Hij trad als clown op in verschillende televisieshows en scoorde een hit in Brazilië met het nummer Florentina.

Maar, ondanks - of misschien juist dankzij - zijn bijzondere achtergrond, maakte Tiririca snel naam in de Braziliaanse politiek. Dat terwijl zijn loopbaan onrustig begon. Na zijn overtuigende verkiezingsoverwinning schreven lokale media, dat Tiririca niet kon lezen of schrijven, terwijl analfabeten volgens de Braziliaanse wet niet in de politiek mogen werken.


Een rechter stelde vast, dat de clown wel degelijk geletterd was. Eenmaal in het parlement gold hij als belangrijke outsider. Tiririca werd genoemd als kandidaat voor het burgemeesterschap van miljoenenstad São Paulo en in 2014 met een ruime meerderheid herkozen.Toch wil de clown niet meedoen aan de verkiezingen van volgend jaar.

Met zijn vertrek maakt hij pijnlijk duidelijk hoe beroerd de Braziliaanse politiek ervoor staat. In het Zuid-Amerikaanse land duikt het ene na het andere corruptieschandaal op en is zelfs de president aangeklaagd voor witwassen. Uit een recente peiling blijkt, dat 60 procent van de Brazilianen vindt dat politici hun werk niet goed doen.

Tiririca zegt dat hij tijdens zijn politieke loopbaan niets verkeerd heeft gedaan. 'Ik verlaat het parlement met opgeheven hoofd.' De clown gaat weer aan de slag in het circus.

(Suriname Mirror/NOS/Rondônia Dinâmica/Cooperativa.cl/YouTube/Twitter)

FIFA schorst aanvoerder Paolo Guerrero van Peru's nationaal voetbalteam voor een jaar

Schorsing vanwege het gebruik van cocaïne kost Guerrero het WK 2018 in Rusland

De FIFA heeft vrijdag 8 december 2017 Paolo Guerrero voor een jaar geschorst wegens het gebruik van cocaïne. De aanvoerder van Peru mist daardoor het WK. 

De 33-jarige aanvaller van Flamengo, die eerder voor onder meer Bayern München en Hamburger SV speelde, had na het WK-kwalificatieduel met Argentinië op 6 oktober een positieve dopingtest ingeleverd.


In eerste instantie bracht de Peruaanse media naar buiten, dat het om een middel tegen griep of astma zou gaan, wat tot verontwaardigde reacties leidde van onder andere de Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski. Nu blijkt dus dat cocaïne de boosdoener is.Guerrero werd aanvankelijk voor dertig dagen geschorst en miste daardoor de play-offs in de WK-kwalificatie tegen Nieuw-Zeeland. Peru kwalificeerde zich via de play-offs voor het eerst sinds 1982 voor de eindronde van het WK voetbal.

Guerrero kwam voor de nationale ploeg tot nu toe tot 86 interlands, waarin hij 32 keer scoorde. Daarmee is hij topscorer aller tijden van zijn land.(Suriname Mirror/NOS/Voetbal International/El Comercio/La República/Twitter/Nu.nl/YouTube)