zondag 16 april 2017

Den Blauwvinger: Geen wandelaars op de trottoirs in centrum Paramaribo, maar auto's

COLUMN: Effectief parkeerbeleid bestaat slechts op papier

Agenten lopen gewoon langs geparkeerde auto's op trottoirs en treden niet op

16-04-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Parkeren in het centrum Paramaribo? Ach, dat doen we toch gewoon op de stoep.... De stoep rond onder andere de kerk op het Kerkplein staat iedere dag vol met geparkeerde auto's, voetgangers moeten op straat lopen en agenten wandelen gewoon rond en treden niet op. Maar, ook de stoep in de Watermolenstraat is onbegaanbaar voor voetgangers door geparkeerde auto's. Wat is dat toch met Suriname en het aan de laars lappen van wet- en regelgeving, zonder dat daar tegen wordt opgetreden... Auto's worden her en der schots en scheef op voetpaden geparkeerd. Het mag.
Van een effectief parkeerbeleid blijkt in de praktijk amper sprake te zijn.

Sedert eind 2015 wordt binnen regeringskringen gesproken over parkeerprobleem
Medio december 2015 liet toenmalig minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, weten, dat de politie gebruik zou gaan maken van wielklemmen. 'Een systeem van betaald parkeren zal geïntroduceerd worden voor delen van het centrum van Paramaribo. De overheid zal een leidende rol hierin moeten vervullen', aldus Van Dijk-Silos toen. De minister zei verder, dat het parkeerprobleem in de binnenstad van Paramaribo een structurele oplossing vereist.

Een jaar later, op 9 januari 2016, bericht het Dagblad Suriname, dat er voor een oplossing van het parkeerprobleem mensen/organisaties waren die wilden investeren, maar dat voor deze investeerders blokkades werden opgeworpen. Volgens door dat dagblad destijds verkregen informatie werden de mensen/organisaties niet toegelaten, omdat zij gewoon, zoals in de volksmond bekend, geen ‘tjoekoe’ wilden betalen.
Volgens de toenmalig minister van Openbare Werken Siegfried Wolf berustte het verhaal van de ‘tjoekoe’ niet op waarheid. Naar zijn weten was er één organisatie met personen van Surinaamse afkomst die zich had gemeld om deze problematiek te helpen oplossen. Ook over betaald parkeren werd destijds vaak gesproken. Het betaald parkeren zou op één of andere manier als maatregel kunnen worden gezien, die ertoe moet leiden dat het parkeren in de binnenstad wordt ontmoedigd.

Een paar maanden later, april, zei toenmalig districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost, dat de regulering van parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad serieus besproken moest worden. Hij zei, dat wanneer de overheid niet kan zorgen voor parkeervoorzieningen, particulieren de mogelijkheid moeten krijgen om die aan te leggen, wel via regulering door de overheid.

'Hier geldt een wegsleepregeling', maar niet in de praktijk
Inmiddels is het april 2017. Hier en daar zijn in het centrum parkeerplaatsen aangelegd, maar aan de mentaliteit van veel automobilisten is niets veranderd. Her en der worden auto's op trottoirs geparkeerd en daar wordt nauwelijks tegen opgetreden. Agenten zien het, maar lopen, fietsen of rijden gewoon door en treden niet op tegen de overtreders van wet- en regelgeving. Parkeerautomaten zijn nog steeds nergens te zien. En een zeldzaam bordje ergens aan een muur met de tekst 'Hier geldt een wegsleepregeling' (of woorden van gelijke strekking) is niets meer en niets minder dan een bordje met een tekst.

Het parkeerbeleid van de regering Bouterse lijkt te zijn gestrand. Ondertussen worden voetgangers in het centrum dag in dag uit gedwongen om op de straat te lopen door dat lakse regeringsbeleid.

Intimiderende show in opdracht van Bouterse
Het is moeilijk om je te verplaatsen in de hersenpan van een automobilist die zonder zich te generen zijn auto parkeert op een trottoir. Zou die niet weten wat een trottoir is of heeft hij gewoon lak aan wet- en regelgeving en lacht de passerende passieve agenten gewoon uit?
Het is simpelweg asociaal gedrag van asociale figuren die profiteren van een inactief parkeerbeleid en agenten die liever lui zijn dan moe en slechts in hun uniform pronkend door het centrum van Paramaribo slenteren in bijzijn soms van een militair met een vervaarlijk uitziend groot vuurwapen om de schouder. Het is slechts een intimiderende show in opdracht van president Desi Bouterse ter symptoombestrijding. Bestrijding van criminaliteit en dus niet bestrijding van irritante strafbare foutparkeerders.....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 april 2017
Amsterdam-Paramaribo