donderdag 23 november 2017

Bewoners Commewijne geschokt door sluiting dependance RGB

Ingrid Karta-Bink (PL): 'Dit is geen zuivere koffie!'


Het Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink is, aldus het Dagblad Suriname donderdag 23 november 2017, 'zeer verhit' over de abrupte berichtgeving over de sluiting van het filiaal van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in het district Commewijne, dat woensdag bekend is gemaakt. 

Vanaf 1 december 2017 moeten de bewoners van dit district naar de Prins Hendrikstraat (Paramaribo), in het gebouw van de Dienst der Domeinen, afreizen om hun grondzaken in orde te maken.

Karta-Bink stelt, dat de argumenten van RGB-minster Roline Samsoedien voor dit besluit totaal niet valide zijn. Volgens de minister zijn de hoge huurkosten van het pand, het onderhoud daarvan en het automatiseren van de diensten aanleiding voor deze sluiting.

'Het pand wordt al vier jaren gratis afgestaan door een burger zodat de dienstverlening gegarandeerd kan zijn. Er zijn ook computers aanwezig. Het betreft bovendien het digitaliseren van één afdeling in Paramaribo. En dan komt de minister nu een besluit nemen dat deze dependance gesloten zal zijn voor dienstverlening? Dit is geen zuivere koffie!', aldus Karta-Bink.

De volksvertegenwoordigster merkt op, dat het decentraliseren van de dienstverlening overigens geen aandacht geniet op dit ministerie. 'Decentralisatie wil zeggen de dienstverlening van de overheid zo dichtbij mogelijk brengen naar de burgers. Dit is ook in de verschillende jaarredes van de president meegegeven aan ons. En toch neemt men zo'n besluit.'

Karta-Bink beschouwt deze ontwikkeling als de zoveelste kostenpost voor de burgers van Commewijne.

Patricia Etnel (NPS): 'Elke school moet over een mediatheek beschikken'

Studenten opleiding Schoolmediatheekmedewerkers voor Basisonderwijs kunnen sinds 2014 niet aan het werk


Studenten die vol enthousiasme de opleiding Schoolmediatheekmedewerkers voor het Basisonderwijs (SMMBO) hebben gevolgd en inmiddels ook afgerond, kunnen sedert 2014 niet aan de slag als schoolmediatheekmedewerkers oftewel teacher-librarians. Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel betreurt deze situatie en vraagt zich af op basis waarvan aan het onderwijsbeleid vorm wordt gegeven op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). 

'Het is heel triest, dat de afgestudeerden al 3 jaren de opgedane kennis niet in de praktijk kunnen brengen. Dit betekent dat het onderwijs absoluut niet afgestemd is op datgene wat het ministerie zelf produceert. Dit getuigt van een slecht beleid van deze regering', beklemtoont Etnel donderdag 23 november 2017 in het Dagblad Suriname.

Volgens Etnel levert de SMMBO-opleiding een toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van het kind door middel van het stimuleren van lezen onder de jongeren. Daarbij omvat de mediatheek meer dan alleen de traditionele bibliotheek.

'Vaak weten jeugdigen niet hoe ze informatie al dan niet digitaal op de juiste manier moeten opzoeken, waardoor de begeleiding door de medewerkers van zo een mediatheek belangrijk is.'

Etnel merkt op, dat een onderwijsgevende op diverse manieren ingezet kan worden, echter is dat niet het geval bij de SMMBO-afgestudeerden. 'De speciale vaardigheden die deze mensen krijgen tijdens de opleiding, kunnen ze alleen maar toepassen in de mediatheek.' Naar zeggen van Etnel is het mediatheekfenomeen begonnen tijdens de regeerperiode van Venetiaan-II wat anno 2017 overduidelijk verwaterd is. 'De mensen moesten goed ingezet worden zodat elke school over een mediatheek kon beschikken om informatie goed op te slaan, alsook het leesgedrag te bevorderen.'

Vooral gezien de verslechterde economische omstandigheden is het begrijpelijk dat de afgestudeerden naar een baan hunkeren waarvoor zij zich hebben ingezet. Etnel hoopt dat de mediatheken wederom een goede plek zullen krijgen binnen het onderwijsgebeuren en dat de autoriteiten ervoor zullen waken dat elke school over een mediatheek beschikt. Op deze manier kan de werkgelegenheid voor deze afgestudeerden gecreëerd worden.

Een groep afgestudeerden heeft op 17 november 2017 een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) om deze problematiek onder de aandacht te brengen van de volksvertegenwoordigers.

VHP: 'Ontwikkeling onmogelijk zonder participatie volk'

'Staatkundig onafhankelijk, maar nog geen politieke en economische zelfstandigheid'


Op 25 november 2017 herdenken wij dat 42 jaar geleden de republiek Suriname werd geproclameerd. Als we de balans opmaken van 42 jaar onafhankelijkheid dan kunnen we vaststellen, dat we staatkundig onafhankelijk zijn maar nog geen politieke en economische zelfstandigheid bezitten. Suriname wordt steeds genoemd als een potentieel rijk land. Zijn we werkelijk zo onmachtig om deze potentiële rijkdom waar te maken? 

Het is een feit dat de wereld waarin Suriname haar soevereiniteit verkreeg, een heel andere was dan die van vandaag. Afgelopen decennia hebben bijna alle ontwikkelingen het voor kleine onafhankelijke staten moeilijker gemaakt om zich te handhaven. In een steeds verder globaliserende wereld waarin ontwikkelingen plaatsvinden die verregaande gevolgen hebben voor nationale staten. i.c. Suriname (klimaatverandering, energiezekerheid, grondstoffenbeleid) worden we genoodzaakt tot een proactieve strategie om als land verder te kijken. Het verplicht ons ook om de aspiraties van ons volk goed in beeld te hebben. 

Landen die ontwikkeling en welvaart hebben bereikt, hebben dat gedaan op basis van hun lang termijn visies waarbij het primair ging om de verbetering van het leven van de bevolkingen, om hun uit de armoede te bevrijden. Overheid en bedrijfsleven wisten elkaar te vinden en samen te werken. 

De VHP had bij haar 64-jarig bestaan in 2013, de aanzet gegeven tot een ééndaagse nationale conferentie waarbij het doel was het activeren en verhogen van het bewustzijn voor het belang en de noodzaak van een lange termijnvisie voor Suriname en een aanzet te geven tot de ontwikkeling van Suriname’s Vision 2030. Een lange termijn visie stelt ons in de gelegenheid om de liefde voor ons land Suriname en het enthousiasme voor de ontwikkeling te onderbouwen met inspiratie, kennis en wijsheid. Daarnaast biedt het eveneens de gelegenheid om die positieve kracht op korte en op lange termijn gelijk te richten en te coördineren. 

Ook het op een duurzame wijze inzetten van de diaspora potentie ziet de VHP als belangrijk voor de ontwikkeling van ons land. Naast de inzet van onze diaspora menselijk kapitaal zal ook het inzetten van ons nationaal menselijk kapitaal bijdragen tot het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen en groei van de nationale trots. 

Bij dit alles is de belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van landen ‘goed bestuur’. Deskundigheid, rechtvaardigheid en transparantie van instituten als de volksvertegenwoordiging (De Nationale Assemblee), rechterlijke macht, regering en monetaire autoriteiten zijn belangrijker voor ontwikkeling dan de beschikking over een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. Bestuurders staan in dienst van de gemeenschap. 

Ontwikkeling is onmogelijk zonder participatie van het volk. Politieke partijen hebben een rol om jonge mensen te rekruteren en te investeren in hun training en vorming zodat zij weerbare en verantwoordelijke burgers worden. 

Voor de VHP staat het na 42 jaar onafhankelijkheid vast dat het van groot belang is voor de toekomst van Suriname dat alle staat- en niet-staat actoren, de verantwoordelijkheid op zich nemen om gezamenlijk te geraken tot een lange termijn ontwikkelingsvisie. Deze lange termijn ontwikkelingsvisie zal zelfs verheven moeten worden tot een wet waaraan iedereen zich dient te houden. Dit zal de toekomst van de Republiek Suriname ongetwijfeld ten goede komen.

De VHP wenst alle Srananman’s en Uma’s, een bezinningsvolle Srefidensi-dag toe!

Milieu-inspecteurs BOG weer aan het werk

Regering heeft extra geld vrijgemaakt voor het BOG


Milieu-inspecteurs van het Bureau voor  Openbare Gezondheidszorg (BOG) hebben op een algemene ledenvergadering donderdagmorgen 23 november 2017 besloten om weer volle werkuren te maken. Ze hebben de afgelopen dagen tot elf uur gewerkt uit ontevredenheid over enkele problemen waarmee de dienst kampt, zoals een tekort aan vervoer, brandstof en manschappen. Deze zaken zullen op kort termijn tot het verleden gaan behoren, er is extra geld vrijgemaakt voor het BOG, zo bericht de Ware Tijd.

Dat is het resultaat van een gesprek tussen het bondsbestuur, de minister van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van het kabinet van de president.

Bondsvoorzitter David Bakker wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. 'De middelen zijn voldoende om de dagelijkse uitgaven te kunnen dekken.'

Het gaat volgens de bondsvoorzitter niet alleen om geld ten behoeve van de afdeling Milieu-inspectie, maar voor het totale BOG. Het tekort aan manschappen moet het komend jaar opgelost zijn. 'De vertegenwoordigers van het kabinet van de president konden zich niet voorstellen dat we met tachtig man werken.'

Bakker zegt, dat de leden de vinger aan de pols houden. 'Wij hebben duidelijk gezegd aan de minister dat als we merken dat zaken weer verkeerd gaan, wij onze stem weer zullen laten horen.'

Man (41) doodgestoken in de dokter Sophie Redmondstraat

(Bron foto: Facebook, bijgewerkt door Suriname Mirror)
Dader, bekend als Bamos, op de vlucht


De 41-jarige Herman Earny is donderdag 23 november 2017 doodgestoken in de dokter Sophie Redmondstraat. Hij is in de halsstreek gestoken door een man, die bij de omstanders bekend staat als Bamos, zo bericht de politie.

De politie van het ressort Centrum kreeg de melding van een vechtpartij met dodelijke afloop. Naar verklaring van de omstanders kregen de twee mannen een woordenwisseling die uitmondde in een steekpartij.

Na de daad maakte de verdachte zich gelijk uit de voeten. Earny liet ter plaatse het leven. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Intussen circuleren beelden van het drama op social media. De politie is nog bezig met het onderzoek. Het lichaam, dat in supermarkt Zhang Store lag, is in beslag genomen voor obductie.

Uruguay keurt bouw omstreden Finse papierfabriek in Paso de los Toros goed

Milieubewegingen maken zich echter zorgen om de vervuiling


De overheid van Uruguay gaat akkoord met de bouw van een nieuwe papierfabriek in Paso de los Toros. Milieubewegingen maken zich echter zorgen om de vervuiling die de nieuwe fabriek met zich zal meebrengen, aldus IPS, Inter Press Service, donderdag 23 november 2017.

Op 7 november tekende de overheid van Uruguay het langverwachte akkoord met het Finse papierbedrijf UPM. Dat akkoord houdt in, dat er in Paso de los Toros, een stadje van 13.000 inwoners in het midden van het land, een nieuwe papierfabriek zal komen. De overheid van het land spreekt van een groot succes, omdat het project ongeveer 8.000 banen zou creëren. Maar, milieubewegingen en bewoners maken zich zorgen om de vervuiling die het nieuwe project zal veroorzaken. Het volledige gebrek aan transparantie doet de twijfels sterk toenemen.Het is niet de eerste buitenlandse papierfabriek die Uruguay op het territorium toelaat. Zo werd in 2006 in Fray Bentos een gelijkaardige installatie gebouwd die een conflict tussen Argentinië en Uruguay deed ontstaan. De fabriek vervuilde er immers de Río Uruguay, een rivier die ook tot Argentinië behoort. ‘De nieuwe fabriek zal nog veel groter worden’, vreest Julio Roberto Xavier Fernández, woordvoerder van de lokale milieubeweging Tacuarembó Por el Medio Ambiente. Hij laakt het gebrek aan informatie. ‘Niemand weet wat de gevolgen voor het milieu zullen zijn omdat de onderhandelingen tussen de overheid en het bedrijf geheim werden gehouden. Wij kregen geen enkele studie te zien en we betwijfelen sterk of er wel een bestaat.’

Maar, wat Xavier Fernández wel weet, is dat de rivier waarlangs de nieuwe fabriek zal worden gebouwd, de Río Negro, tien maal minder doorstroming heeft dan de Río Uruguay. Dat zal ervoor zorgen, dat de afvalstoffen die de fabriek achterlaat, nog minder verdund zullen worden. Bovendien werd eerder bewezen dat de rivier al sterk vervuild is door fosfor.


De overheid van Uruguay is echter dringend op zoek naar investeringen om tegemoet te komen aan de hoge werkloosheid die het land teistert. Daarom beloofde ze het Finse bedrijf om een wegen- en spoorwegnet ter waarde van 1000 miljoen dollar aan te leggen.

De prijs is te hoog’, vindt Edgardo Gutiérrez, inwoner van Paso de los Toros en provinciaal parlementslid van Tacuarembó. ‘De overheid spreekt over veel banen, maar die zullen beperkt zijn. Wanneer de bouwwerken afgerond zijn, zal er slechts een handvol banen overblijven.’ 

Toch zijn er inwoners van Paso de los Toros die de voordelen van de nieuwe fabriek inzien. Bernardo Alonso werkt in de toerismesector en bevestigt dat de Río Negro erg vervuild is. ‘Deze investering zou er paradoxaal genoeg wel eens voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de rivier zal verbeteren. De komst van de papierfabriek zal er immers voor zorgen dat het water gecontroleerd wordt. Zo zal de rivier eindelijk de aandacht krijgen die ze verdient.”


Op de bouw van de fabriek zelf zal het nog eventjes wachten zijn. Tijdens een persconferentie verklaarden de bedrijfsleiders van het Finse UPM, dat ze ongeveer twee jaar nodig hebben om de investering helemaal rond te krijgen. ‘Maar, dan bouwen we de beste papierfabriek ter wereld’, zei UPM.

(Suriname Mirror/IPS, Inter Press Service/MO.be/Twitter/YouTube)

Koudegolf in Colombia kost 15 mensenlevens en bijna 9.000 slachtoffers

Zware regens in combinatie met huidige seizoen veroorzaken overstromingen en aardverschuivingen in 145 gemeenten


De sterke koudegolf die Colombia treft heeft 15 mensenlevens gekost en bijna 9.000 slachtoffers, melden de lokale autoriteiten vandaag, donderdag 23 november 2017. Volgens de directeur van de Nationale Risicobeheerseenheid (UNGR, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Márquez, veroorzaakten zware regens in combinatie met het huidige seizoen overstromingen en aardverschuivingen in 145 gemeenten van het land. 


Hij legde uit, dat de UNGR, als preventieve maatregel, systemen voor vroegtijdige waarschuwing activeerde en rampenplannen voorbereidde om noodsituaties aan te pakken, zoals de gebruikelijke overstroming van rivieren in deze tijd van het jaar.

Gemeenten in de buurt van de rivieren Magdalena en Cauca zijn momenteel alert vanwege de grote kans op toename van het waterniveau van deze zijrivieren.

In de Caribische stad Santa Marta werd aangekondigd, dat een buurt bijna gaat verdwijnen als gevolg van de gebruikelijke aardverschuivingen.

Volgens gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is Colombia het land in de wereld waar het het meest regent, met een gemiddelde van 3,240 millimeter regenval per jaar.

(Suriname Mirror/Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana/Twitter)

Ruim 31.000 gevallen huiselijk geweld en 25 moorden op vrouwen in Uruguay eerste 10 maanden 2017

'De realiteit van geweld in sommige delen van het land is nog steeds diep verborgen'


Volgens gisteren gepubliceerde statistieken werden in de eerste tien maanden van 2017 meer dan 31.000 gevallen van huiselijk geweld en 25 moorden op vrouwen aan de politie gemeld in Uruguay. De directeur van het Nationaal Vrouwen Instituut (Inmujeres), Mariela Mazzotti, vertelde verslaggevers, dat het aantal meldingen toeneemt, maar dat de realiteit van geweld in sommige delen van het land 'nog steeds diep verborgen' is. Dit meldt Prensa Latina vandaag, donderdag 23 november 2017.


Ze voegde eraan toe, dat de situatie verontrustend is, evenals het feit dat veel van de vrouwen die zijn vermoord door hun echtgenoten of voormalige echtgenoten hun agressors nooit eerder hebben aangegeven.

Mazzotti wees erop, dat van januari tot september 399 enkelbanden zijn aangebracht bij gewelddadige mannen, waarvan de dekking werd uitgebreid van 13 naar 19 departementen van het land.De ambtenaar betreurt het, dat naast de meldingen en moorden op vrouwen, twee kinderen ook zijn gedood als gevolg van huiselijk geweld.

Van januari tot oktober ondersteunde het reactiesysteem van Inmujeres 2.109 vrouwen die het slachtoffer waren van gendergeweld en 220 mannen die betrokken waren bij geweld, volgens de bron.

Vorige week ondertekenden het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeenteraad van Canelones een overeenkomst van complementariteit, samen met het Nationaal Vrouwen Instituut, om het departementale beleid inzake gendergeweld te verdiepen.

(Suriname Mirror/Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana/Twitter)

Rekenkamer van Suriname streeft naar volledige onafhankelijkheidd van overheid

'Op gezette tijden krijgen we informatie vanuit overheid gewoon niet, ondanks herinneringsbrieven'


De Rekenkamer van Suriname heeft een traject uitgezet om in haar functioneren vrijwel onafhankelijk te zijn van de overheid. De autonome status van de Kamer, zoals omschreven in haar strategisch plan, zal met een nieuwe ‘Wet op de Rekenkamer’ bekrachtigd moeten worden door De Nationale Assemblee.

Rekenkamerlid Paul Brandon zegt vandaag, donderdag 23 november 2017, in de Ware Tijd, dat de Kamer als controle-instituut op dit moment verre van onafhankelijk genoemd kan worden. 'Of het is dat informatie wordt beschermd of dat niet wordt begrepen waarom het belangrijk is dat de burger omstandig wordt geïnformeerd over vooral de financiële verrichtingen van de regering.'

De Kamer heeft de internationale overkoepelende organisatie, SAI/IDI ('IDI is the INTOSAI body that works across The International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI'), gevraagd om haar te ondersteunen bij het uitzetten van een traject op weg naar een autonome status. De SAI-deskundigen Ola Hoem en Freddy Ndjemba hebben na gesprekken met uitgenodigde groepen en instituten  benadrukt, dat er binnen hun organisatie strikte condities en standaarden zijn, om een rekenkamer een onafhankelijke status te geven.

Er is gesproken met de parlementaire oppositie en coalitie (afzonderlijk), vertegenwoordigers van het Kabinet van de President en van de vicepresident en met het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de Rekenkamer valt. De gesprekken vonden plaats als uitvoering van een programma waarbij het gaat om het bereiken van een grotere onafhankelijkheid volgens SAI-standaarden.

'Op gezette tijden krijgen we de informatie vanuit de overheid gewoon niet, ondanks herinneringsbrieven. Dit mag zo niet doorgaan', zegt Brandon.

Secretaris van de Rekenkamer, Natasha Vredenberg, zegt dat de benoeming van de voorzitter en leden een zaak is van het parlement, maar dat elke burger vrij is te reageren op de open sollicitaties die hiervoor worden geplaatst.

Overvaller doodgeschoten te Grankreek

Tijdens overal openen de slachtoffers het vuur op de twee overvallers


Twee mannen hebben woensdagavond een roofoverval gepleegd op een goudzoekerskamp te Grankreek in het Brokopondogebied. Tijdens de overal hebben de slachtoffers het vuur geopend op de rovers. Een van de overvallers werd daarbij dodelijk geraakt, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 23 november 2017. 

De tweede verdachte vluchtte het bos in. Hij werd achterna gezeten door de slachtoffers en enkele militairen die op dat moment in het gebied aanwezig waren. Bij de achtervolging werd de tweede verdachte geraakt in zijn bovenlichaam.

De politie is bezig met het onderzoek. De personalia van de doodgeschoten overvaller zijn vooralsnog onbekend.

Update 24 november Korps Politie Suriname:

Somohardjo (PL) ‘Als er geen oceanen waren zouden velen op de fiets naar Nederland vertrekken’

'Na 42 jaren onafhankelijkheid is Suriname nog afhankelijker geworden van buitenlandse mogendheden dan ooit tevoren'


Voor de oudste politicus in Suriname, partijleider van de Pertjajah Luhur (PL) en Assembleelid Paul Somohardjo, is het overduidelijk. Suriname 42 jaar onafhankelijk heeft amper soelaas geboden. ‘Als er geen oceanen waren, zouden velen op de fiets naar Nederland vertrekken,’ aldus Somohardjo vandaag, donderdag 23 november 2017, in het Dagblad Suriname. 

Hiermee doelt hij op de hulp die door families in Nederland wonen wordt gegeven aan families in Suriname. Een vorm van ontwikkelingshulp, benadrukt de politicus. ‘Nu is een Euro bijna Srd 10. Weet je hoe blij Surinamers zijn wanneer zij een briefje van Euro 100 toegestuurd krijgen?’

Somohardjo zei, dat hij in de jaren '70 al had gewaarschuwd dat Suriname nog niet ready was om onafhankelijk te worden. Maar, dit was tegen dovemansoren gericht. ‘Het was de Partij van de Arbeid (PvdA) in Nederland die wilde dat Suriname onafhankelijk moest worden. Dit was voor de PNR in Suriname toen water in hun molen.

Als het aan Somohardjo lag zou hij een referendum houden om het volk te laten uitspreken of zij al ready waren op eigen benen te staan. Maar, helaas het is nooit tot een referendum gekomen.

Na 42 jaren van onafhankelijkheid moet Somohardjo constateren, dat Suriname nog afhankelijker is geworden van buitenlandse mogendheden dan ooit tevoren. Een van deze mogendheden is China.

Dat de nationale eensgezindheid in Suriname na decennia nog niet helemaal op gang is gekomen is volgens de PL-leider wijten aan Nederland. Dit land zou verzuimd hebben om het intermenselijk contact tussen de verschillende groepen te bevorderen. ‘Nederlanders zijn de beste bruggenbouwers in de wereld. Maar, ze hebben ernstig verzuimd om de intermenselijke brug in Suriname te bouwen.’ Zo werden de Javanen in de kampongs gehouden en afgebakend van de overige groeperingen. Ook neemt Somohardjo het Nederland kwalijk, dat zij middels de zogenaamde Wet van Donkers vele Javanen zand in de ogen heeft gestrooid en heeft verhinderd terug te gaan naar hun land van afkomst, Indonesië. Volgens de Wet van Donker zou na de Tweede Wereldoorlog automatisch de Nederlandse nationaliteit verkregen worden. Dit zorgde ervoor dat slechts een handjevol Indonesiërs per boot naar hun geboorteland zijn vertrokken. ‘Ja, omdat onze voorouders moesten blijven in Suriname om de verwaarloosde plantages weer op te knappen.’

Ook deed zich voor en rond de onafhankelijkheid een situatie voor, dat degenen die in Suriname waren achtergebleven tot hun 70e jaar moesten wachten op hun AOV. Zonder enige uitkering de grillen van de Surinaamse economie doorstaand. En het verschil lag erin, dat degenen die het zich wel konden permitteren om een vlucht naar Nederland te betalen bij hun aankomst in Nederland al een warm onthaal kregen. Ze kregen meteen een bepaald geldbedrag, een ingerichte woning en uitkering om ervan te leven. ‘Terwijl zowel de personen in Suriname als in Nederland over de Nederlandse nationaliteit beschikten,’ aldus Somohardjo.

Desondanks is hij de families die in Nederland wonen bijzonder erkentelijk dat zij jarenlang ontwikkelingshulp hebben gestuurd voor families in Suriname en dat nog steeds doen.

Anno 2017 ziet hij de toekomst van Suriname heel somber in. Het volk wordt zoet gehouden met voedselpakketten terwijl bedrijven failliet worden en over de kop gaan. Het financieel leningenplafond is al lang overschreden. De reserves van de Centrale Bank van Suriname worden gebruikt om de buitenlandse verplichtingen te betalen. ‘En meneer Hoefdraad komt zo mooi zeggen, dat de overheid niet uit haar eigen portemonnee gaat stelen. Maar, meneer Hoefdraad vergeet erbij te vermelden, dat het beslist niet de overheid is die steelt.'

In Zeeland blijft Zwarte Piet echt zwart/diep donkerbruin

Maar bij 1 van de 68 Sinterklaasintochten zijn roetveeg Pieten te zien

Ferdinand Ralf, voorzitter Stichting Monument Middelburg, vindt het jammer dat Zeeuwen vasthouden aan karakter van Zwarte Piet


Bij bijna alle Sinterklaasintochten in Zeeland is Zwarte Piet nog steeds diep donkerbruin. Dat wijkt af van de grote steden, waar steeds meer alternatieve Pieten opduiken, zoals roetveeg Pieten. In Zeeland telt maar één van de 68 intochten Pieten met roetvegen. Bij de andere intochten zijn de knechten nog zwart of bruin, zoals in Sint-Maartensdijk, aldus vandaag, donderdag 23 november 2017, Omroep Zeeland.

Sinterklaas en zijn Pieten in Sint-Maartensdijk zien het Sinterklaasfeest niet graag veranderen. Wegwijspiet: 'Voor ons is het belangrijk dat de Pieten eruit blijven zien zoals nu. Niet alleen vanwege de traditie, maar ook vanwege de herkenbaarheid in ons dorp.'

Dat geldt voor meer Zeeuwse dorpen. Het zijn vaak bekenden die de rol van hulp Piet spelen en zonder schmink zou de illusie al snel doorbroken worden. Net als veel andere Zeeuwse Pieten zegt deze Piet dat hij ermee stopt als het uiterlijk van de knecht niet meer traditioneel bruin of zwart mag zijn.


(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
Ferdinand Ralf, voorzitter van Stichting Monument Middelburg, vindt het jammer dat de Zeeuwen zo vast houden aan het karakter van Zwarte Piet. Dankzij zijn stichting staat er inmiddels een slavernijmonument in Middelburg. (zie onderaan)

Ralf zet zich ook in voor bewustwording rond het thema slavernij. 'Dit kinderfeest kan blijven, móet zelfs blijven, alleen niet in deze vorm, met die stereotype Zwarte Piet.' Volgens Ralf, die zelf van Surinaamse afkomst is, is het traditionele Sinterklaasfeest confronterend en stigmatiserend, en niet alleen vanwege het uiterlijk van Piet. 'Het beeld van Piet is nu een jolige knecht die gebrekkig Nederlands spreekt.'

'Dat beeld zit in de hoofden van kinderen en dat krijg je er niet zomaar uit. Het zorgt ervoor dat ze later, als volwassene, ook nog dezelfde ideeën hebben bij donkere mensen. Het begint met een onschuldig kinderfeest, maar de uiteindelijke uitkomst is niet onschuldig.'

Uit Parbode, juli 2010, nr 51:

'Ongebruikelijk geluid' gehoord bij vermiste Argentijnse onderzeeër ARA San Juan

Marine Argentinië: 'Geluid is abnormaal, uniek, kort, gewelddadig en niet-nucleair'

(Bron foto: Twitter)
Situatie is inmiddels kritiek, omdat de zuurstof voor de 44 opvarenden bijna op is


Het geluid dat werd waargenomen in het zuiden van de Atlantische Oceaan, rond het moment dat de vermiste Argentijnse onderzeeër ARA San Juan vorige week een laatste levenssignaal verzond, 'komt overeen met een explosie'. Dat heeft de Argentijnse marine vandaag, donderdag 23 november 2017, laten weten.

Woordvoerder Enrique Balbi omschreef het geluid dat op 15 november werd geregistreerd als 'abnormaal, uniek, kort, gewelddadig' en 'niet-nucleair'.


Argentinië zou pas nu door een instituut van de Verenigde Staten over de 'anomolie' geïnformeerd zijn. Niets zou wijzen op een aanval.Zoekteams zijn inmiddels aan het werk op deze plaats in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ondanks de inzet van veertien schepen en tien vliegtuigen uit meerdere landen zijn tot dusver alle aanwijzingen over de locatie van de ARA San Juan valse sporen gebleken.

Intussen is een gebied van zo'n 480.000 vierkante kilometer uitgekamd, een gebied dat ongeveer zo groot is als Spanje.
De boot met 44 bemanningsleden had een laatste radiocontact op 15 november.


De situatie is inmiddels kritiek, omdat de zuurstof voor de 44 opvarenden bijna op is.Als er wordt gedoken, heeft de onderzeeër voor ongeveer zeven dagen aan zuurstof, die periode is voorbij.

De marine gaat ervan uit, dat de ARA San Juan op de zeebodem ligt en dat het mechanisme om weer naar boven te gaan het niet doet, of dat er een reden is om onder water te blijven. 'Na zeven dagen denken wij echter dat het om een defect gaat', zei Balbi eerder vandaag.

Het laatste teken van leven van de 35 jaar oude, in Duitsland gebouwde San Juan was op 432 kilometer uit de Argentijnse zuidkust. De onderzeeër vertrok uit de zuidelijke stad Ushuaia met Mar del Plata als bestemming.


Familieleden klampen zich vast aan elk sprankje hoop, ook al was dat tot nu vooral valse hoop. Jorge Villarreal is de vader van Fernando Villareal, officier aan boord van de San Juan. Hij zegt in de media: 'Als vader wil je dat ze hem meteen redden, maar het weer is een factor. We hopen op de buitenlandse technologie en de gebruikte technologie om ze op te sporen.'

Inmiddels is er op social media ook veel boosheid. Familieleden van de opvarenden worden heen en weer geslingerd tussen valse hoop over vuurpijlen, reddingsvlotten of signalen van een satelliettelefoon. Er zijn verwijten dat de Argentijnse autoriteiten veel te laat groot alarm hebben geslagen en buitenlandse experts hebben ingeschakeld. Ook is bekend dat de duikboot al batterijproblemen had gesignaleerd vóórdat de laatste reis begon.

(Suriname Mirror/VTM Nieuws/Nu.nl/AD/Twitter/YouTube)

Nieuwe tarieven voor brandstof, water en elektra op Curaçao per 28 november

Benzine 7 cent goedkoper, diesel 5 cent duurder - Tarieven kookgas fors omhoog

 
Bureau Telecommunicatie en Post heeft de nieuwe tarieven van brandstof, water en elektra gepubliceerd (zie onderaan), zo meldt Paradise FM vandaag, donderdag 23 november 2017. 

Benzine wordt per 28 november 7 cent goedkoper. Van 1,81 nu naar 1,74.
Diesel wordt ruim vijf cent duurder, van 1,20 per liter aan de pomp tot 1,25.

Opmerkelijk is, dat na vele maanden van gelijkblijvende prijzen voor kookgas, de tarieven nu omhoog gaan. De inhoud van een grote cylinder gaat 50 gulden kosten, nu is dat nog 40, en een bommetje kost per aanstaande dinsdag 10 gulden, momenteel nog 8.

De nieuwe tarieven voor water en elektriciteit gaan op 1 december in. Water wordt iets duurder. In het laagste huishoudelijk tarief stijgt de prijs van 7,38 per kuub naar 7,44
Ook stroom wordt in het laagste tarief duurder. Tot en met 250 kiloWattuur wordt nu nog afgerond ruim 47 cent per kiloWattuur betaald, dat wordt 49 cent.


Nieuwe ambassadeur Brazilië Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto biedt kopieën van zijn geloofsbrieven aan

(Bron foto: NII)
Minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle neemt kopieën in ontvangst


De nieuwe ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, heeft gisteren op het ministerie van Buitenlandse Zaken de kopieën van zijn geloofsbrieven aangeboden aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, zo meldt hhet Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, donderdag 23 november 2017.

Ambassadeur Laudemar de Aguiar zal maandag 27 november zijn originele geloofsbrieven aanbieden aan president Desi Bouterse.

Tijdens het bezoek van de nieuwe Braziliaanse ambassadeur aan minister Pollack-Beighle zijn met name de bestaande goede bilaterale banden aangehaald en werd gesproken over het verder uitdiepen van de technische samenwerkingsrelatie tussen beide landen.

In het verlengde hiervan vindt vandaag de ondertekening van een Trilaterale Samenwerkingsovereenkomst 'Assistance to Suriname`s Agricultural Health and Food Safety System' plaats. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het document ondertekenen.

Volksloop rond Onafhankelijkheidsplein van protestgroepen 25 november

'Als de groep klein is, blijven we op het plein staan, dan heeft lopen geen zin'Verschillende protestgroepen, waaronder het Burgercollectief, ‘We zijn Moe’ en Seti Sranan zullen zaterdag 25 november weer van zich laten horen. De groepen bereiden een volksloop rond het Onafhankelijkheidsplein voor waarbij deelnemers gekleed zullen gaan in de kleuren van de Surinaamse vlag. 

Of de loop inderdaad zal worden gehouden, zal afhangen van de animo onder de burgers. 'Als de groep klein is, blijven we op het plein staan, dan heeft lopen geen zin', zegt Curtis Hofwijks, leider van 'We zijn Moe', vandaag, donderdag 23 november 2017, in de Ware Tijd.

De bedoeling van de manifestatie is te laten zien, dat de regering verkeerde prioriteiten stelt. Hofwijks noemt als voorbeelden het geld dat wordt uitgegeven om feest te vieren, terwijl dat op dit moment geen prioriteit is en de gepensioneerden die de beloofde verhoging niet krijgen.
De actieleider noemt ook 'kinderbijslag die in enkele ressorten niet uitbetaald kan worden en salarissen die niet zijn gegarandeerd'.

Hij stelt dat op de dag van de herdenking van de staatkundige onafhankelijkheid wordt geprotesteerd, omdat de initiatiefnemers vinden dat er niets te vieren valt. Hij zegt dat de buitenlandse schulden, door onder meer leningen, hoog zijn. 'Het lijkt erop alsof China nu de rol van de voormalige kolonisator vervult.' Hofwijks spreekt van een financiële chaos die door de beleidsmakers wordt gecreëerd.

'Terwijl het land in financiële chaos verkeert, kiest men ervoor geld uit te geven. Wie op die dag wil feesten mag. De vraag is, hoe springen we om met financiële middelen gelet op de economische situatie?' Hofwijks stelt tenslotte dat zonder voldoende middelen het moeilijk wordt zwaar te mobiliseren. 'Als het niet anders kan, verwachten wij de groep waarop we kunnen rekenen. Ik denk niet dat we alleen zullen staan.'

DiviDivi Air heeft nog geen toestemming om met nieuwe Twin Otter tussen ABC-eilanden te vliegen

'Het duurt niet langer dan verwacht, maar wel langer dan gehoopt'


DiviDivi Air wacht nog steeds op toestemming om met de nieuwe Twin Otter (C-GLAI) tussen de ABC-eilanden te mogen vliegen. Dat laat directrice van de luchtvaartmaatschappij Germaine Durand vandaag, donderdag 23 november 2017, via het Antilliaans Dagblad weten. 

Ze hoopte eigenlijk dat het toestel begin deze maand al operatief kon zijn. 'Het duurt niet langer dan verwacht, maar wel langer dan gehoopt', zegt ze in een reactie.

Sinds vrijdag is de registratie in het luchtvaartregister van Curaçao afgerond. Nu wachten ze nog op het luchtvaardigheidscertificaat dat nodig is om vanuit Curaçao vluchten uit te mogen voeren. Op zich zou dat volgens Durand geen problemen mogen opleveren, omdat de luchtvaardigheid in Canada, een categorie 1- autoriteit, al was goedgekeurd.

'Maar, het departement van luchtvaart op Curaçao kan het niet zo overnemen. De autoriteit moet het zelf inspecteren en beoordelen', legt ze uit. De fysieke inspectie en het doorlichten van de documentatie hebben inmiddels plaatsgevonden.

Advent Ziekenhuis Curaçao: 'We zijn ongewild en op onheuse wijze betrokken geraakt in politiek spel'

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Chirurg Fa Si Oen mag van inspectie niet bij Sehos terugkeren totdat hij tekent voor vast dienstverband


In de zaak die het Advent tegen de toegangsontzegging van chirurg Patrick Fa Si Oen door inspecteur-generaal Volksgezondheid Jan Huurman is gestart, heeft de private Stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis stellig de indruk ‘ongewild en op onheuse wijze betrokken te zijn geraakt in een politiek spel’. Morgen dient de rechtszaak, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 november 2017. 

Een politiek spel, aldus het Advent, waarbij medisch specialisten worden gedwongen om ten behoeve van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) verregaande concessies te doen op hun status als vrijgevestigde specialist. Dat is namelijk een van de aanbevelingen in het rapport van professor Klein - waar de aanwijzing van de inspecteur aan het Advent Ziekenhuis van 22 augustus op is gebaseerd.

Fa Si Oen mag van de inspectie niet bij het Sehos terugkeren totdat hij tekent voor een vast dienstverband.

De maat is vol voor directeur van de Curaçao Zoo Bert Isenia

Tijdens Sinterklaasviering werden dieren in Parke Tropikal slachtoffer mishandeling en vandalisme

- 40-Jarige blauwgele ara gestolen - Isenia doet dringende oproep aan overheid om dierentuin te helpen
- 'We krijgen steeds geen toestemming voor de dingen die we willen doen'


Na een reeks incidenten is voor directeur van de Curaçao Zoo Bert Isenia de maat vol. Hij doet een dringende oproep aan de overheid om de dierentuin te helpen. Ze hebben geld en toestemming nodig om maatregelen te kunnen nemen voor betere beveiliging van het park. Dit bericht vandaag, donderdag 23 november 2017, het Antilliaans Dagblad.

Tijdens een Sinterklaasviering afgelopen zaterdag werden de dieren in Parke Tropikal slachtoffer van mishandeling en vandalisme. De kinderen gooiden met stenen op de varkens en in de kinderboerderij. Een konijn is door de klap van zo’n steen overleden. Ook zijn alle eieren uit het kippenhok gestolen en probeerde iemand de kapucijnapen een sigaret te laten roken.

Tot overmaat van ramp is dinsdag de 40-jarige blauwgele ara gestolen. De kooi is opengebroken en de vogel is meegenomen. Isenia is er kapot van. 'Het is niet de eerste keer dat iets als dit gebeurt. We zijn al zes, zeven jaar bezig met het verbeteren van de omstandigheden binnen de zoo. Maar het traject verloopt erg moeizaam, omdat we steeds geen toestemming krijgen voor de dingen die we willen doen', aldus Isenia.

Met betrekking tot de beveiliging doelt hij bijvoorbeeld op het bouwen van muren van minimaal 2,50 meter om het park heen. Dat past volgens de regels van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) echterniet binnen de omgeving.

'Er is gèèn schaarste aan rondhout op de lokale markt'

'Het transport van hout over land uit het binnenland is min of meer stopgezet'

'De Srd-prijs van hout is gestegen, maar de koopkracht van de consument is gedaald'


Jules Ramlakhan van het houtbedrijf Green Wood World weerspreekt vandaag, donderdag 23 november 2017, op Starnieuws, dat er een schaarste is aan rondhout op de lokale markt. Zeven rondhout exporteurs hebben volgens hem allen rondhout in voorraad, maar er is geen verkoop. Ongeveer 50% van de voorraad is nog in het bos en de rest is al naar Paramaribo getransporteerd. De exporteurs raken hun hout niet kwijt op de lokale markt. Het transport van hout over land uit het binnenland is min of meer stopgezet. Hierdoor kunnen de producenten hun houtvoorraad niet naar de stad transporteren. 

De tweede reden is de stijging van de Srd-prijs van hout, terwijl de koopkracht van de consument gedaald is, stelt Ramlakhan.

De houtsector is in de afgelopen periode in enorme onzekerheid geraakt door maatregelen die zijn aangekondigd door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, meent Ramlakhan. De maatregelen houden in de verhoging van de exportheffing met $20 per m3 rondhout en een exportverbod van twee rondhoutsoorten. Deze maatregelen hebben te maken met de behoefte van de overheid aan geld en een vermeende schaarste aan rondhout op de lokale markt.

De houtsector heeft zich volgens Ramlakhan de afgelopen jaren juist ontwikkeld tot een competitieve en professionele industrie waarbij er grote investeringen zijn gedaan, met name in zwaar materieel. Dit om efficiëntie en productiviteit te verhogen en competitieve prijzen op de wereldmarkt te kunnen aanbieden. Deze investeringen zijn in Amerikaanse dollars betaald, omdat het zwaar materieel in het buitenland gekocht is. Houtzagerijen zijn volgens Ramlakhan gewend 1 kuub rondhout voor Srd 400-500 te kopen (bij de koers van 3.35). Zij moeten nu het dubbele betalen, omdat de koers meer dan verdubbeld is (7.60). 'Deze zogenaamde prijsstijging heeft dus te maken met het feit dat het grootste deel van de investeringen in Amerikaanse dollar is gedaan en al de actoren hun kosten in Amerikaanse dollars uitrekenen. Exclusief de normale bedrijfskosten, moet de concessiehouder minimaal 108 Amerikaanse dollar per kuub betalen voor de lokale productie en bij export nog eens 50 Amerikaanse dollar erbij. Daarnaast is er een 100% verhoging van transportkosten naar de stad.'

Een andere reden waarom er geen sprake kan zijn van schaarste van rondhout op de lokale markt is volgens Ramlakhan te halen uit de gepubliceerde cijfers van Stichting Bos Beheer (SBB).

Volgens de gepubliceerde cijfers is er in 2014 ongeveer 494.000 kuub rondhout geproduceerd, waarvan 169.000 is geëxporteerd. Dit is 65% voor de lokale markt en slechts 35% voor de export.

De verwachte productie van rondhout voor 2015 tot 2020 loopt alleen maar op, met als hoogtepunt in 2020 een productie van 1 miljoen kubieke meters rondhout. Suriname heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 1.5 miljoen kuub. De houtexport bedroeg slechts 0,5% van het BBP in 2014.

Concluderend, er is geen schaarste, maar er zijn wel koerseffecten, stelt Ramlakhan.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Ter informatie:

BBGO wil dat zaken inzake koopkrachtversterking nauwkeurig schriftelijk vastgelegd worden

BBGO-voorzitster mist twee punten in concept afsprakenlijstje van vicepresident Adhin

'Het kan niet, dat gepensioneerden in het duister tasten of ze in januari 2018 koopkrachtversterking zullen krijgen'


De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) wil dat zaken over de koopkrachtversterking nauwkeurig schriftelijk vastgelegd worden. Volgens voorzitster Renate Wouden is dit enkele weken geleden met waarnemend-president Ashwin Adhin afgesproken. Hij heeft, nu als vicepresident, onlangs het concept gestuurd naar de bond, maar volgens Wouden zijn twee punten niet erin opgenomen, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 november 2017.

Tijdens het gesprek met Adhin hadden vertegenwoordigers van het Pensioenfonds gezegd, dat de gepensioneerden volgens het Staatsbesluit over welvaartsvast pensioen geen recht hebben op de koopkrachtversterking. Deze toelage wordt uitgekeerd aan ambtenaren. Ging het om salarisverhoging, dan zouden de ex-landsdienaren die wel krijgen.

De BBGO heeft erop gewezen, dat de gepensioneerden sinds 1991 alle toelagen krijgen die worden toegekend aan actief dienende ambtenaren. De waarnemend president heeft toen gezegd, dat de overheid een trend heeft ingezet en dat ze de toelage zal blijven uitbetalen, zegt Wouden. Dit punt zou schriftelijk worden vastgelegd.

Een ander punt dat niet staat in het concept van Adhin is, dat er was afgesproken dat gepensioneerde onderwijzers ook in aanmerking zouden komen voor de herwaardering die actief dienende leerkrachten hebben gekregen.

Andere afspraken staan wel zwart op wit, zoals dat gepensioneerde ambtenaren in oktober en november maandelijks Srd 200 extra zullen krijgen. Hierdoor is de achterstand in de koopkrachtversterking, die de ambtenaren in december 2015 hebben ontvangen, ingelopen. Bovendien zullen ze in december Srd 375 extra krijgen.

Bij Wouden kan het er niet in, dat gepensioneerden in het duister tasten of ze in januari 2018 ook de koopkrachtversterking zullen krijgen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven, dat hij niet weet wat de financiële situatie over twee maanden zal zijn, waardoor hij de uitbetaling niet kan garanderen. Ze wil dat er spoedig duidelijkheid komt voor de gepensioneerden. 'Als dat niet gebeurt, zullen we elkaar geen gelukkig Nieuwjaar toewensen', aldus Wouden.

SVB: 'Notch kan geen interview weigeren aan ATV/Telesur, hoofdsponsor en in bezit mediarechten Eerste Divisie'

SVB roept leiding sv Notch op het matje

Clubvoorzitter Martinus: 'Het kan niet zo zijn, dat de ATV-verslaggevers steeds negatieve dingen publiceren in plaats van de sport op zich te belichten'


De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft de leiding van sv Notch ontboden voor een aantal incidenten dat zich zaterdag heeft voorgedaan tijdens de wedstrijd tussen Notch en WBC in het André Kamperveen Stadion. SVB-voorzitter John Krisnadath en penningmeester Bidjay Mankoe hebben de leiding van Notch erop gewezen, dat Telesur als hoofdsponsor de mediarechten bezit van de Eerste Divisie competitie. Het zou dus volgens Krisnadath volstrekt niet kunnen dat Notch een interview heeft geweigerd aan ATV. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 23 november 2017.

Na elke wedstrijd moet er een interview worden afgestaan aan ATV, benadrukt de SVB-voorzitter. De club staat vrij om een interview met andere media te weigeren, maar kan dat in geen geval doen bij ATV, is de duidelijke boodschap die Krisnadath heeft gegeven aan sv Notch.

Volgens clubvoorzitter Joel ‘Bordo’ Martinus hebben zich enkele zaken voorgedaan die ertoe hebben geleid dat zaterdag is geweigerd om een interview af te staan aan ATV. Hij zegt dat sv Notch er met de haren bij is gesleept in de kwestie ATV en Inter Moengo Tapoe, waardoor sinds het vorig seizoen ook de thuiswedstrijden van Notch niet zijn gefilmd. En dat is nog steeds zo, zegt Martinus. Het is volgens hem meer dan billijk, dat de club die nu op de eerste plaats staat, ook bij thuiswedstrijden wordt gefilmd. 'En niet dat ze pas komen rennen voor interviews als we in de stad spelen.'

Hij heeft meegedeeld, dat de club het voetbalniveau wil verheffen en dat zij daartoe serieuze plannen heeft uitgezet. Zo zijn er enkele profvoetballers uit Brazilië gehaald. Het kan er bij Martinus niet in dat de ATV-verslaggevers steeds negatieve dingen publiceren in plaats van de sport op zich te belichten. Dat was volgens de clubvoorzitter ook het geval bij de live uitzending van zaterdag waarbij de club 'zorgvuldig en systematisch onderuit is gehaald'.

ATV (Telesur) als hoofdsponsor is ook niet ingegaan op de uitnodiging van Notch voor een persconferentie toen de plannen uit de doeken werden gedaan en de voetballers werden gepresenteerd aan het publiek, merkt de Notch-voorzitter op. 'Ter elfder ure is ook een wedstrijd tussen Papatam en Notch die aanvankelijk in Paramaribo zou worden gespeeld en verschoven was naar het Ronnie Brunswijk stadion afgelast. Waarvoor zijn ze er dan?'

De SVB heeft gesteld dat als er problemen zijn, deze via de bond verder moeten worden besproken. De voetbalbond heeft de opstelling van Notch afgekeurd en heeft dringend gevraagd dat de ploeg in het vervolg gehoor geeft aan het verzoek van de hoofdsponsor.

De Notch-leiding zal een brief richten aan de SVB om opheldering te vragen aan de hoofdsponsor. Martinus heeft ook zijn verontschuldigingen aangeboden aan de SVB, de supporters en zijn fans, voor zijn gedrag zaterdag, waarbij hij vulgaire taal heeft gebezigd als supporter. Volgens hem kwam dat door de spanning en emotie van de wedstrijd. De SVB wacht op rapportage om dit gedeelte verder af te handelen.

Martinus was tijdens de wedstrijd formeel op het wedstrijdformulier opgebracht als functionaris van de club. Maar, hij pendelde van tribune naar de spelersbank. In de rapportage van de arbiter zijn geen onregelmatigheden vermeld.

'Gerechtelijke stappen moeten ondernomen worden tegen ex-DSB-directielid Hans Moison'

Vakbondsman Berenstein: 'Hetze tegen DSB en de CBvS heeft slechts tot doel het bancaire systeem in elkaar te doen klappen'


Robby Berenstein, voorzitter van de bond bij De Surinaamsche Bank (DSB), vindt dat gerechtelijke stappen ondernomen moeten worden tegen ex-DSB-directielid Hans Moison. Hij zou volgens de vakbondsleider het bankgeheim schenden en onjuiste informatie verschaffen via Nederlandse media over de situatie bij DSB. Hiermee brengt hij niet alleen het brood van ruim vijfhonderd werknemers in gevaar, maar zaait hij ook paniek bij tienduizenden cliënten.

Berenstein, die ook voorzitter is van vakcentrale C-47, zegt vandaag, donderdag 23 november 2017, op Starnieuws dat de bank juist uit een dal klautert en nu winst maakt.

De hetze tegen DSB en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft slechts tot doel om het bancaire systeem in het land in elkaar te doen klappen. 'Hier heeft niemand baat bij. Daarom is het nodig om stappen te ondernemen tegen het ex-directielid. Zijn track-record roept ook veel vraagtekens op. Het is duidelijk dat uit rancune wordt gehandeld. Als verantwoordelijke bond, waar onze mensen precies weten hoe de situatie bij de bank is, kunnen wij niet toestaan dat de sector in elkaar stort.'

De vakbondsleider vindt dat zoveel mogelijk transparantie moet worden betracht door DSB en de CBvS. Daarom is Berenstein ermee ingenomen, dat de directie van de bank de cliënten in een persoonlijke brief heeft meegedeeld dat 'DSB goed op weg is om de winstgevendheid te verbeteren. Binnen enkele weken wordt het halfjaarverslag uitgebracht. De winst over de eerste helft van 2017 bedraagt SRD 16,3 miljoen. De vooruitzichten voor 2017 en daarna zijn positief. Onze bank heeft een ruime liquiditeitspositie en kan aan alle verplichtingen aan klanten voldoen. U kunt zoals normaal al uw bankzaken doen. Er gelden geen beperkingen'.

Kredietbeoordelaar Moody’s wil positie ('rating') Suriname in januari 2018 verlagen

'Suriname kent aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van de overheid'

Minister Hoefdraad: 'Moody's baseert zich op de voorzichtige projecties voor 2018-2020 die in augustus zijn gepresenteerd' 


Kredietbeoordelaar Moody’s wil Surinames positie van B1 in januari 2018 verder omlaag brengen. Het ratingbureau zegt in onderstaand gisteren uitgebracht persbericht, dat de beslissing voor de 'downgrade' te maken heeft met de aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van de overheid. De schuldenlast is hoger dan werd verwacht. De fiscale hervormingen zullen trager verlopen zonder uitvoering van het programma overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er is een toenemende liquiditeitsrisico van de overheid en de financiering hiervan. 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vandaag, donderdag 23 november 2017. in een reactie op Starnieuws, dat Moody's zich gebaseerd heeft op de voorzichtige projecties voor 2018-2020 die in augustus van dit jaar zijn gepresenteerd.

'Inmiddels zijn de projecties echter positiever aangezien de vooruitzichten voor de inkomsten gunstiger blikken en de uitgavenstabilisatie doorwerkt', zegt de bewindsman.

Bij het huidige uitgavenniveau is het begrotingstekort voor 2017 naar verwachting onder 6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), benadrukt Hoefdraad. In 2018 zal dat lager zijn en ook in het middellangetermijntraject ligt de fiscale stabiliteit steviger. 'Wij zullen met een herziene middellangetermijntraject prognose uitkomen in januari 2018 en hierin de uitgangspunten weergeven waaruit blijkt dat we op de goede weg zitten en het met de economie en de staatsfinanciën steeds beter gaat', aldus de minister.

Een delegatie van Moody's komt eind januari 2018 naar Suriname. Dan zullen de herziene gegevens worden doorgenomen met de kredietbeoordelaar. Moody's beoordeling zal zich richten op Surinames vooruitzichten voor middellange termijn, het fiscale beleid en het verwachte traject voor inkomsten, de bestedingen en de betaalbaarheid van schulden. Bekeken zal worden wat de financieringsopties zijn van de overheid voor 2018 en wat de veerkracht zal zijn om externe schokken op te kunnen vangen.

De vooruitzichten voor groei, met name in de mijnsector, en de gevolgen voor de begroting en de betalingsbalans worden onder de loep genomen. De kredietbeoordelaar zal ook het algehele kredietprofiel van Suriname evalueren en vergelijken met andere landen.

Familie Baboeram distantieert zich van acties en beweringen Sandew Hira (Dew Baboeram)

'Hira heeft op de schoot van de hoofdverdachte zijn integriteit en loyaliteit verloren'

'Hira is afgegleden tot spreekbuis van de man aan wiens handen bloed kleeft, ook het bloed van zijn broer'


De familie Baboeram distantieert zich nadrukkelijk van acties en beweringen van Sandew Hira (Dew Baboeram). Dat deelt de familie mee in een woensdag 22 november 2017 uitgebrachte verklaring ondertekend door Arthur Baboeram en acht andere bloedverwanten (zie onderaan). 

Zij stellen dat Sandew Hira 'op de schoot van de hoofdverdachte zijn integriteit en loyaliteit heeft verloren'.

De familie vindt dat na de compleet respectloze pogingen tot 'verzoening' Sandew Hira zich nu via de media opwerpt als advocaat van de hoofdverdachte in het decembermoordenproces.

'Wij hechten waarde aan de rechtsgang en menen dat de verdediging in de rechtszaal moet worden gevoerd en niet via de media door een politieke marionet van de hoofdverdachte. Gefaald in zijn pogingen om respect af te dwingen bij zijn omgeving, is Sandew Hira afgegleden tot spreekbuis van de man aan wiens handen bloed kleeft, ook het bloed van zijn broer', stellen de familieleden in hun verklaring.

Zij hopen dat op basis van feiten die in de rechtszaal komen vast te staan, de verantwoordelijken voor de decembermoorden worden bestraft. Het is aan de rechter een oordeel te vellen.

Directrice Marie-Louise Vissers van Stichting the Positive Movement Suriname stapt op

(Bron foto: Facebook)
'Voorzitter Clyde Ford kan niet aangeven wat er aan giften en sponsoring wordt binnengehaald'


De directrice van de Stichting the Positive Movement Suriname, Marie-Louise Vissers, heeft ontslag genomen, omdat volgens haar financiële transparantie ontbreekt. 'Ook kan voorzitter Clyde Ford niet aangeven wat er aan giften en sponsoring wordt binnengehaald', zegt ze woensdag 22 november 2017 in de Ware Tijd. 

Als Ford om een reactie wordt gevraagd over het opstappen van Vissers verwijst hij gemakshalve naar een verklaring op Facebook. Daarin staat, dat Vissers vanaf 9 november 2017 geen directrice  meer is en dat het bestuur haar bedankt voor bewezen diensten.

Aan haar is gevraagd alle handelingen die de organisatie kunnen schaden of in diskrediet kunnen brengen, na te laten, op straffe van gerechtelijke stappen. Feitelijk wordt Vissers onder dreiging gemuilkorfd, terwijl Ford op Facebook met allerlei teksten om zich heen slaat (zie hiernaast) hetgeen getuigt van weinig professionaliteit en volwassenheid van de man met een groot ego, een sprraakwaterval, die graag zijn gezicht overal en nergens laat zien.


De stichting is enkele maanden geleden opgericht en richt zich voornamelijk op het opzetten van moestuinen. Er zijn er nu zeven in verschillende districten.

Vissers over haar vertrek: 'Er is geen financiële transparantie. Het bestuur was half ontbonden. Eerder zijn twee penningmeesters vertrokken. Bestuursafspraken waren niet bindend voor Ford. Van 'wij' was er intern niets te merken.' Ze zegt dat de organisatie politiek onafhankelijk was, maar sinds enkele weken is Ford lid van het hoofdbestuur van de nieuwe politieke partij Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) en hij gebruikt de moestuinen 'om zichzelf te promoten'.


(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Zangeres en actrice Della Reese (86) overleden

(Bron foto: CBS)
'Reese is vreedzaam heengegaan in haar huis in Californië, omringd door liefde'


De Amerikaanse actrice en zangeres Della Reese (86) is thuis in Californië (VS) overleden. 'Namens haar echtgenoot, Franklin Lett, en al haar vrienden en familie, deel ik met u het nieuws dat onze geliefde Della Reese afgelopen avond (zondag 19 november 2017) vreedzaam is heengegaan in haar huis in Californië, omringd door liefde', zei Roma Downey - die met Reese optrad in de show Touched by an Angel - in een verklaring, aldus People Magazine.

A post shared by Roma Downey🦋 (@romadowney) onZe was geboren als Delloreese Patricia Early op 6 juli 1931 in Detroit als dochter van een zwarte vader en een Cherokee-moeder uit Detroit en zong op haar dertiende al in het gospelkoor van Mahalia Jackson.


In de jaren '50 trad ze op in variété-revues. Ze scoorde jazzhits als ‘Whatever Lola wants’ en kreeg in 1968 een talkshow die bijna 200 afleveringen liep.

Ze speelde bijrollen in veel films en series, en werd in de jaren '90 internationaal bekend als Tess, de engel uit Touched by an Angel.


Reese werd in de jaren '80 ook tot dominee gewijd.
A post shared by BlackAmericaWeb (@blackamericaweb) on


A post shared by KRNB 105.7 (@krnb1057) on