donderdag 25 oktober 2018

Yokohama NV sleept Maisha Neus voor rechter vanwege maanden oude cartoon

'Yokohama voelt zich aangetast in goede naam en eer en spreekt vervolgens van smaad en laster'

Cartoon, gewoon op internet te vinden, zit bedrijf hele jaar al dwars, maar alleen Neus wordt aangevallen en niet de oorspronkelijke publicist


Yokohama NV heeft Maisha Neus gedagvaard voor het verspreiden van een cartoon op social media, geplaatst op 19 januari 2018 (!). Het bedrijf kan zich niet vinden in de benaming ‘Drugsbaronnen’. Dit meldt het Dagblad Suriname donderdag 25 oktober 2018.

Maisha Neus stelt echter, dat zij niet de maker van de cartoon is, maar ze wordt wel aansprakelijk en verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van de cartoon. 'Yokohama NV voelt zich aangetast in diens goede naam en eer en spreekt vervolgens van smaad en laster en het dienen van enge politieke belangen', zegt Neus.

Naar de mening van Neus is het delen van een spotprent onderdeel van de vrijheid van meningsuiting met een kritische toon en kan haar geen smaad en laster worden verweten. Neus herhaalt dat zij niet de maker is van de cartoon.

De cartoon is overigens gewoon op het internet te vinden en GFC Nieuws en Times of Suriname besteedde in mei al aandacht aan dit issue toen Maisha Neus een aanmaning ontving van de advocaat van Yokohama Trading N.V. om binnen een uur de cartoon die zij geplaatst had op haar Facebookpagina te verwijderen en haar verontschuldigingen aan te bieden. De rectificatie diende gepubliceerd te worden in de Ware Tijd, Dagblad Suriname en de Times van Suriname.

(Bron : GFC Nieuws)

Yokohama heeft middels een deurwaardersexploot een Kort Geding aangespannen tegen Neus hieromtrent. Yokohama eist rectificatie en excuses in haar bewoordingen en Srd 20.000 voor iedere dag dat dit niet wordt geleefd na een rechtelijk vonnis.

De rechter heeft nu voor de tweede maal uitstel gevraagd voor de uitspraak in deze zaak sinds juli. Neus wijt dit aan de overbelasting van de rechterlijke macht en vindt dit geen goede zaak voor het rechtzekerheidsbeginsel van de burger. 'We zijn ons bewust van het feit dat er maar 19 rechters zijn in Suriname en dus vele zaken door een kleine groep moeten worden behandeld. Echter heeft iedere burger recht op een uitspraak en hoop ik dat de rechter op 13 december 2018 tot een uitspraak komt', aldus Neus.


De directeur van Yokohama NV, Jules Ramlakhan, bekijkt de zaak vanuit een andere invalshoek. 'Wat we nog niet goed beseffen in Suriname is, dat Surinaamse bedrijven geld verdienen in het buitenland en daar worden dit soort zaken niet met een korreltje zout genomen. Als mensen de naam van Yokohama noemen, dan merk je dat je problemen krijgt.' De directeur geeft als voorbeeld dat de bankwereld internationaal al behoorlijk streng is geworden, zoals bij het openen van rekeningen. Wanneer er zaken over je geroepen worden, heeft dat nog strengere maatregelen tot gevolg.

'Je loopt zelfs het risico om buitenspel te staan. Onze mindset is verouderd, ondernemerschap wordt hier anders gezien. We hopen dat de rechter de zaken ook vanuit een andere bril zal bekijken. We zijn niet meer in een tijd dat we met bakba winkri’s te maken hebben, maar we moeten rekening houden met internationale imago’s.'

Ramlakhan zegt dat mensen rekening moeten houden met wat ze zeggen. 'Die mevrouw is een publieke figuur aan het worden, wees dan voorzichtig met wat je zegt.'

Ten aanzien van het punt dat Neus stelt, dat zij de cartoon niet heeft gemaakt, zegt de directeur dat ongeacht wie het gemaakt heeft, degene die het verspreidt ook een verantwoordelijkheid heeft. 'Je moet je ervan bewust zijn dat mensen je online volgen.' Ook stelt Ramlakhan dat wanneer er was gereageerd op zijn brief, de zaak onderling besproken kon worden, en zou volstaan kunnen worden om het bericht te verwijderen. De Yokohama-directeur zegt dat ongeacht wat je van bepaalde bedrijven vindt, voorzichtigheid is geboden wanneer we uitspraken doen, in het bijzonder met karikaturen.

'Dit is een rechtszaak die niet alleen te maken heeft met de bescherming van onze naam, maar er moet een trend gezet worden dat de tijd van 40 tot 50 jaar geleden, waarbij je zomaar mensen kon beschuldigen voorbij moet zijn. In Nederland is vrije meningsuiting goed beschermd, in veel andere landen minder. In Suriname moeten we onze eigen geaardheden kennen.'

De directeur zegt dat we de begrenzingen van onze rechten goed in beeld moeten hebben. Ramlakhan stelt dat we door de globalisatie, waarbij internationaal zaken doen eerder regel dan uitzondering is, niet zonder na te denken schade moeten toebrengen in eigen huis. 'We leven in een tijd dat dit een hele andere mindset en gedrag van ons eist. Het is jammer, dat dit naar het gerecht moet. Yokohama is een verdiener en werkgelegenheidsschepper die kwalitatief goed werk doet. Waarom zou men ons willen breken?'

De directeur vraagt zich af welk voordeel er zou zijn wanneer Yokohama komt weg te vallen in het Surinaamse bedrijfsleven. Ramlakhan zegt nog steeds in het duister te tasten waarom banken niet met zijn onderneming willen werken. Zelf denkt hij dat door verschillende uitspraken die mensen doen, deze een eigen leven gaan leiden. Yokohama is een groep die bestaat uit meerdere bedrijven. Het autobedrijf alleen biedt werkgelegenheid aan ongeveer 350 personen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten