donderdag 7 december 2017

Barricade door ontevreden agenten van Duisburglaan beëindigd

Politieleiding en bondsbestuur zijn overeengekomen dat nieuwe rooster onmiddellijk wordt opgeheven


De barricade vanmiddag, donderdag 7 december 2017, bij het politie hoofdbureau aan de Duisburglaan is opgeheven. Politieambtenaren hadden tegen een 'onbegrijpelijk en frustrerend' dienstrooster geprotesteerd door hun voertuigen dwars over de weg te parkeren. De politieleiding en het bondsbestuur zijn overeengekomen dat het nieuwe rooster onmiddellijk wordt opgeheven. Alleen de Algemene Surveillance Dienst zal nog 12 uren draaien, aldus Starnieuws.

De korpsleiding, het beleidsondersteuningsteam, het managementteam en het bondsbestuur zijn het er allemaal over eens dat de nieuwe rooster niet werkbaar is. Er is geconcludeerd dat er 'enorme haken en ogen aan het systeem zitten dat men heeft ingevoerd', zegt Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond.

Terwijl er vergaderd werd op het hoofdbureau, stond de barricade er nog. 'Het komt erop neer dat de mensen 12 uren of langer zouden draaien per shift. Het was gewoon een ingewikkeld nieuw rooster dat men had ingevoerd. Het is sinds 1 december van kracht geweest/ Normaal heb je drie groepen. Voor de morgen, de middag en de nacht. Wat men er van gemaakt heeft, is dat alle drie groepen weer onderverdeeld zijn geworden in drie subgroepen. De aanmeldtijden waren verwarrend en onmenselijk. We begrepen het op een gegeven moment niet meer. Het werkte heel erg frustrerend. Vandaar dat de mensen zijn opgekomen.'

Er zal nu weer gewoon volgens het oude dienstrooster gewerkt worden. Alleen de Algemene Surveillance Dienst zal de 12 uren blijven draaien. Dit vanwege de verhoogde staat van paraatheid in de binnenstad die tot en met 4 januari 2018 duurt. Dit is voor de feestdagen en de tal van activiteiten in deze periode, deelt Eijk mee. 'Dat is altijd al zo geweest. De Surveillance Dienst gaat wel 12 uren draaien met dien verstande dat er geen subgroepen zullen zijn. Als je om zeven uur aanmeldt en regulier tot drie uur in de middag draait, is alles daarna overuur. Je moet dan wel, de 12 uren volmaken. Maar dat zijn we wel al gewend om in december deze diensten te draaien.'

'De leden hadden ons duidelijk gemaakt dat wij niet moesten komen onderhandelen over het werkschema', geeft Eijk aan. 'Ze wilden het gewoon niet meer. In ieder geval is de rust teruggekeerd. We weten niet wie met dit voorstel is gekomen omdat de bond niet gekend is geworden. Het waren echt gekke dingen die men in elkaar had gezet. Heel erg onmenselijk.'

De weg is na het geboekte resultaat onmiddellijk vrijgemaakt.

BvL-voorzitter Valies: 'Vooralsnog is aan EBGS geen ontslagvergunning verleend'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
'EBGS heeft niet eens voldaan aan opzegtermijn van één maand bij ontslaan van leerkrachten'


Tijdens de spoedpersconferentie van vakbondsleider Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL)  woensdag werd een brief gepresenteerd door Ahilia Welles van het ministerie van Arbeid, aldus donderdag 7 december 2017, het Dagblad Suriname. Welles  behoort tot de categorie leraren die op 12 september 2017 abrupt geconfronteerd were met een dienstbeëindiging door de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). 

In de brief, welke van 5 december dateert, staat uitdrukkelijk dat er vooralsnog geen ontslagvergunning is verleend aan de EBGS, aangezien er momenteel een rechtszaak loopt over deze kwestie waarvan de aanvraag pas op 15 november 2017 is ingediend.

'Je moet eerst een ontslagvergunning aanvragen voordat je iemand de laan uitstuurt. En dat heeft EBGS niet gedaan. EBGS heeft niet eens voldaan aan de opzegtermijn van één maand bij het ontslaan van de betrokken leerkrachten per 1 oktober 2017', zei Valies. Dit voorval is volgens Valies het zoveelste bewijs, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) niet gericht is op kwaliteit, maar op rancune. 'Hierdoor hebben de leerlingen zo'n zes weken geen les gehad. Je hebt niet eens een vervanger, maar ye bigin jagi. Mevrouw Welles heeft bovendien een diploma.'

In het geval van Welles had het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) een verklaring afgestaan aan het ministerie met de mededeling, dat in een bepaalde periode het diploma uitgereikt zou worden. 'Betrokkene heeft in augustus 2017 haar diploma behaald, terwijl men rondvertelt dat zij geen diploma heeft. Deze verklaring is aan 23 studenten afgegeven, maar alleen EBGS wilde niet hiermee werken.'

De vakbondsleider verbaast zich er over, dat Mildred Demon, directrice  van EBGS, op deze wijze het kind centraal stelt en dat minister Robert Peneux zijn voornemen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs op deze manier wil bewerkstelligen.

Een deel van landhuis Sorsaka op Curaçao afgebrand

(Bron foto: Persbureau Curaçao )
Geruchten gaan dat stakers het landhuis in brand hebben gestoken


Vanochtend vroeg, donderdag 7 december 2017, is een deel van landhuis Sorsaka afgebrand. In de volksmond heette dat het huis van de gezaghebber, aldus het Persbureau Curaçao. Liza Dindial was de laatste bewoner tijdens haar gezaghebberschap. Sinds 2010 staat het leeg. 

Geruchten gaan dat stakers het landhuis in brand hebben gestoken, maar politie en brandweer doen nog geen mededelingen.

Plannen van voormalig minister-president Gerrit Schotte om Sorsaka te promoveren tot ambtswoning van de premier gingen niet door. In 2012 lag er al een besluit van de regering om het historische gebouw te verkopen, maar tot verkoop is het nooit gekomen.

De Plantage Sorsaka is één van de oudste plantages van Curaçao en stamt van voor 1725

FIOD neemt 184 kilo cocaïne uit Suriname in beslag in de Rotterdamse haven

77-Jarige Rotterdammer aangehouden

Man verdacht betrokken te zijn bij invoer van container met cocaïne vanuit Suriname


Na een controle van de Douane heeft de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dinsdag 5 december in de Rotterdamse haven een container met 184 kilo cocaïne in beslag genomen. Een 77-jarige Rotterdammer is vandaag, donderdag 7 december 2017, aangehouden. Dit meldt het Landelijk Parket vandaag.

Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van de container met cocaïne vanuit Suriname.

Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning in Rotterdam en in een bedrijfspand in Capelle aan de IJssel.

DSB sluit eerste halfjaar 2017 af met omzet van Srd 67 miljoen

Stijging van 50 procent in vergelijking met dezelfde periode 2016


Over het eerste halfjaar 2017 had DSB-bank een omzet van Srd 67 miljoen, een stijging van 50 procent in vergelijking met dezelfde periode over 2016. Dat maakt de bank bekend in het halfjaarverslag dat vandaag, donderdag 7 december 217, is gepubliceerd (zie onderaan). Dit meldt de Ware Tijd.

Over de eerste helft van 2017 heeft de bank een winst geboekt van Srd 16,3 miljoen vóór belasting. 'Het primaire bedrijf van de bank is het aantrekken en uitzetten van gelden. De verdiende rentemarge is met 26 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. Het operationeel resultaat is gestegen met 50 procent, van Srd 45 miljoen over de eerste helft van 2016, naar Srd 67 miljoen over de vergelijkende periode van 2017', aldus de financiële instelling in dit vandaag uitgegeven persbericht:


Na aftrek van de dotatie aan de voorziening voor kredietrisico's van Srd 51 miljoen, heeft de bank een winst vóór belasting van Srd 16,3 miljoen geboekt.

Verbetering van de kostenbeheersing en de rentemarges alsook het aanscherpen van de interne beheersmaatregelen hebben bijgedragen aan deze winstgevendheid. De solvabiliteitsratio laat een significante verbetering zien.

Ook in de resterende periode van 2017 blijft de focus op het aanscherpen van de beheersing van de risico's in het bankbedrijf en verbetering van de winstgevendheid. 'DSB verwacht 2017 met een positief resultaat af te sluiten en kijkt vol vertrouwen naar 2018 en de verdere toekomst.'

Agenten Korps Politie Suriname barricaderen Duisburglaan

Agenten zijn het niet eens met nieuw dienstrooster waardoor zij 12 uur moeten werkenPolitieagenten zijn het niet eens met het nieuwe dienstrooster waardoor zij 12 uur moeten werken. Uit onvrede over het nieuwe dienstrooster waarbij zij 12 uur moeten werken hebben agenten vanmiddag, donderdag 7 december 2017, de Duisburglaan gebarricadeerd. De Surinaamse Politiebond (SPB) en diverse eenheden zijn naar het hoofdkwartier van de politie gegaan om hun ongenoegen te uiten, aldus Starnieuws en de Ware Tijd.

Assembleelid Edward Belfort (ABOP) deelde tijdens een interruptie in De Nationale Assemblee mee, dat de politie staakt. Hem werd het woord echter ontnomen door voorzitster Jennifer Geerlings-Simons. Korte tijd daarna werd de vergadering geschorst. Zij vroeg de regering na te gaan wat er aan de hand is.

Het is onduidelijk wat er precies zal gebeuren. De SPB had een spoedvergadering gehouden eerder op de dag.

Het nieuwe dienstrooster heeft te maken met de verhoogde paraatheid die eerder door minister Ferdinand Welzijn en de korpsleiding was aangekondigd.

Minister Dogojo zet oppositieleden op hun plaats na uitspraken over delegatie naar Consude Games in Bolivia

(Bron screenshot: YouTube/DNA Surinsme)
'Met een telefoontje hadden zij de juiste informatie kunnen krijgen'


Minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken heeft in een felle reactie vandaag, donderdag 7 december 2017, in De Nationale Assemblee aangegeven, dat onwaarheden zijn verteld door oppositieleden over de afvaardiging naar de Consude Games in Bolivia, aldus Starnieuws.

Er zijn 98 professionals afgevaardigd en niet 110. Eerder waren in een persbericht slechts de namen van 59 sporters doorgegeven. De minister deelde mee dat de samenstelling dezelfde is als de afgelopen vijf jaren.

Dogojo vindt het erg, dat Assembleeleden die met een telefoontje de juiste informatie konden krijgen, hebben verkondigd dat 34 personen zijn gaan 'chillen en shoppen' op staatskosten in Bolivia. Deze uitspraken zijn volgens de bewindsvrouwe niet gebaseerd op feiten, maar op aannames. De mensen hebben het van horen zeggen en van telefoontjes.

De delegatie bestaat uit sporters, coaches, medisch team, logistiek, verslaggevers en een coördinatieteam. De samenstelling van de delegatie is gedaan op basis van stichting Schoolsport en de task force Sport. De minister heeft een lijst met namen overhandigd aan De Nationale Assemblee.

De meisjes volleybal en basketbal zijn niet meegegaan, omdat er een groot verschil is in niveau. Dit besluit is door de stichting Schoolsport genomen in overleg met de bonden. Dogojo vindt het niet in de haak dat er onrust is gezaaid terwijl de afvaardiging onderweg was naar Bolivia.

Chauffeurs 'domtruks' sluiten zich aan bij vakbondsactie op Curaçao

Actievoerders gooien afval op straat ter hoogte van de IslaChauffeurs van 'domtruks' hebben zich vanmorgen, donderdag 7 december 2017, aldus Paradise FM, aangesloten bij de actievoerders die zich verzameld hebben bij het vakbondsgebouw van Isla-bond PWFC aan de Schottegatweg. 

De chauffeurs hebben aangegeven, dat hun vrachtwagens en uitrusting onderdeel uitmaken van het zogenoemde Plan C. In totaal 200 bestuurders zijn opgeroepen om zich met hun voertuigen aan te sluiten bij de strijd. De bedoeling is dat de trucks verspreid over het eiland worden ingezet om de eisen van de bonden kracht bij te zetten.


Rond half twee vanmiddag gooiden actievoerders afval op straat ter hoogte van de Isla, waardoor het verkeer werd belemmerd:Bee (ABOP) vindt het onjuist dat ministerie van RO woord 'marron' vervangt door 'Afro-Surinamer van het binnenland'

'Waarom een nieuwe naam voor de groep in het binnenland?'

'Ook op Jamaica hanteren nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen de naam marron'


Marinus Bee, Assembleelid van ABOP, heeft vandaag, donderdag 7 december 2017, bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling-2018, laten blijken zich eraan te storen, dat de marrons een nieuwe naam hebben gekregen van de minister van Regionale Ontwikkeling (RO). Al enige tijd hanteert minister Edgar Dikan de naam ‘Afro-Surinamers van het binnenland’ voor deze groep. Van minister Dikan wil hij weten waarom, aldus de Ware Tijd.

Bee voerde aan, dat de bewindsman tot de nieuwe benaming is overgegaan om grotere eenheid onder Afro-Surinamers te bevorderen. Maar, volgens de politicus wordt juist een scheiding in deze groep onderstreept met de nieuwe naam. Hij stelde, dat alle nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname, Afro-Surinamers zijn. Dus waarom een nieuwe voor de groep in het binnenland, die ook al decennia als marrons worden aangeduid?

Met historische voorbeelden bracht de ABOP-vertegenwoordiger naar voren, dat Afro-Surinamers door de jaren heen verschillende benamingen hebben gekregen. Ook de binnenlandbewoners kregen allerlei namen, zelfs denigrerende. Uiteindelijk heeft de groep op voorspraak van enkele voortrekkers uit de Saamaka-stam de benaming 'marrons' zich eigen gemaakt en die vanaf begin jaren '70 gepropageerd. De naam marrons is nu ingeburgerd in Suriname en daarbuiten.

Bee wees er op, dat ook op Jamaica nakomelingen van daar tot slaaf gemaakte Afrikanen de naam marron hanteren. Waarom in Suriname nu met een andere naam komen?

De regering moet nog antwoord geven op de vragen die de afgelopen dagen door parlementariërs zijn opgeworpen.

Politiebureau te Snesi Kondre in district Sipaliwini officieel in gebruik genomen

(Bron foto: KPS)
Politiepost Snesi Kondre draait op zonne-energie


Het politiebureau te Snesi Kondre in district Sipaliwini is officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde maandag in bijzijn van leden van het Korps Politie Suriname (KPS), het districtsbestuur, het traditioneel gezag en lokale bewoners, zo  bericht het korps vandaag, donderdag 7 december 2017.

Regiocommandant Oost, politiecommissaris Darnie Stolk, de districtscommissaris van Marowijne Freddy Daniel, de Superintendent Social responsibilities van Newmont Suriname Kojo Bedu Addo en kapitein Frank Javinde onthulden het naambord.

Dit nieuwe politiebureau is door een hechte samenwerking tussen het districtsbestuur, de commissie Ordening Goudsector (COG), het KPS en Newmont Suriname opgezet en ingericht.

De politie was reeds geruime tijd in dat gebied gevestigd, maar enkele randvoorwaarden ontbraken, zoals goede huisvesting en andere logistieke middelen om de politiezorg te garanderen. De politiepost te Snesi Kondre, die op zonne-energie draait, is voorzien van ICT-apparatuur en voldoet aan de minimale voorwaarden voor een goed verblijf van de politieambtenaren.

Newmont Suriname heeft voorzien in de logistieke middelen voor de uitbreiding en inrichting van het reeds bestaande gebouw dat eerder in gebruik was door de COG. Een gecombineerde technische ploeg van het KPS heeft dit nieuwe politiegebouw zelf uitgebreid en ingericht. Dit project is namens het KPS begeleid door de hoofdinspecteur van politie Alfred Somopawiro en de inspecteur van politie 3e klasse Rishi Akkal.

Bus- en boothouders schoolvervoer weer aan het werk

Ze hebben hun betaling over november ontvangen


Bus- en boothouders, die duizenden leerlingen en leerkrachten vervoeren, hebben vanochtend, donderdag 7 december 2017, het werk weer hervat. Ze hebben hun betaling over november gekregen. Door de actie waren vooral leerlingen in verre districten dinsdag en woensdag verstoken van onderwijs. 

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat het geld voor de schoolvervoerders maandag was gestort bij de Surinaamse Postspaarbank. Om de een of andere reden hebben de andere banken het geld niet direct kunnen overmaken naar de rekeningen van de schoolvervoerders.

'Ik heb een telefoontje gehad dat we moeten rijden', zegt een bushouder. Hij is nog niet in de gelegenheid om na te gaan of het geld op zijn rekening is.

Bij hem kan het er niet in, dat de verhoging van veertig procent nog niet wordt uitbetaald. 'We willen eigenlijk dat geld, want sinds juni hebben we de overeenkomst van de verhoging getekend', zegt de bushouder.

De Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) geeft de regering tot uiterlijk eind december de kans om de verhoging te betalen. Sommige schoolvervoerders vinden, dat de OBS de regering teveel ruimte geeft, aangezien het moeilijk is voor hen om het hoofd boven water te houden.

Minister Peneux weigert dialoog met protesterende leerkrrachten

BvL-voorzitter Valies: 'De minister heeft geen respect en is ook niet stressbestendig'

'Hij kan ons ook nooit vertegenwoordigen, want hij heeft de beschaving niet'


De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cuultuur Robert Peneux heeft vandaag, donderdag 7 december 2017, boze leerkrachten en studenten laten staan voor het parlementsgebouw, aldus de Ware Tijd. Ze hadden zich begeven naar het gebouw om hun ongenoegen te uiten over de onderwijsstructuren die in het IMEAO 'kapot worden geslagen'. 

Nog voordat de studentenvertegenwoordiger haar grieven had geuit, is de minister weggelopen. Hij heeft besloten de leerkrachten en studenten niet te woord te staan, maar in plaats daarvan een persconferentie te beleggen.

De onderwijsgevenden waren erg boos vanwege het optreden van de minister.

'De minister heeft geen respect. En hij is ook niet stressbestendig.' Dit zei Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL). 'Hij kan ons ook nooit vertegenwoordigen, want hij heeft de beschaving niet.'

Valies zegt verder, dat er uiterlijk maandag een oplossing moet komen. 'Anders gaan we door tot het uiterste.'

Peruaanse wordt door ziekenhuis in Lima gedwongen om haar dode baby in haar eigen vriezer te houden

Moeder te vroeg geboren en overleden baby moet eerst overlijdensakte regelenEen Peruaanse vrouw is gedwongen om het lichaam van haar dode baby in haar eigen vriezer te houden, nadat een ziekenhuis haar had opgedragen het te bewaren totdat ze in het bezit zou zijn van een overlijdensakte.

Monica Palomino zei, dat haar baby afgelopen zaterdag te vroeg was geboren na een zwangerschap van slechts 25 weken en stierf maandag. Maar, onder druk van veiligheidspersoneel in het ziekenhuis Sergio Bernales in Lima, moest ze het lichaampje mee naar huis nemen totdat ze kon beginnen met de procedure voor het verkrijgen van een ​​overlijdensakte.


'Ze gaven me mijn zoon toen ik werd ontslagen, hij is in de koelkast in mijn huis, omdat ze me niet de tijd hebben gegeven om het papierwerk voor zijn overlijdensakte iin orde te maken', vertelde Palomino opp ATV-televisie.

'Ik wil hem begraven, maar daarvoor heb ik de overlijdensakte nodig', zei de moeder, die dinsdag naar het ziekenhuis was teruggekeerd om het te claimen. Ondertussen bleef het lichaampje van de baby in de koelkast van de familie liggen. Op de deur plaatste ze een bord met de tekst 'Niet openen'.


'De vrouw die de leiding had over de afdeling gynaecologie wilde me niet het ziekenhuis laten verlaten, als ik mijn baby niet meenam. Mijn baby was in een luier gewikkeld.' 

Ziekenhuisdirecteur Julio Silva zei woensdag 6 december 2017, dat het ziekenhuis de klacht van de vrouw zou onderzoeken, omdat volgens hem de bewakers alle procedures van het ziekenhuis hadden overtreden. 'Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me. Wat had moeten gebeuren is wachten in het mortuarium tot de overlijdensakte gereed is, om vervolgens het lichaam af te staan', vertelde Silva tegenaan verslaggevers.(Suriname Mirror/AFP/Diario Correo/Twitter/YouTube)

Suriname haalt eerste 50 miljoen Chinese Yuan uit 2015-valutaswap deal met China

Chinese munt voor betalingen van Telesur aan Chinese telecom/ICT-gigant Huawei
 
Centrale Bank governor: 'Het kostte enige tijd om te begrijpen hoe de valutaswap in de praktijk werkt'


Suriname heeft afgelopen maand voor de eerste keer gebruik gemaakt van de 2015-valutaswap deal met China. Tot 6 november heeft Suriname 50 miljoen Chinese Yuan (CNY) uit de beschikbare één miljard (ongeveer 160 miljoen Amerikaanse dollar) gebruikt voor de betalingen van Telesur aan de Chinese telecom/ICT-reus Huawei. Dit zei Glenn Gersie, president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gisteren tijdens het eendaagse seminar ‘OBOR Opportunities for China-Celac Cooperation’ op de Chinese ambassade, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 7 december 2017.

In maart 2015 tekende Suriname een valutaswap deal met China, die CNY één miljard uitzette – verspreid over drie periodes. Suriname kan het quotum – toen gelijk aan Srd 520 miljoen gebruiken voor handelsbetalingen en investeringen. Wil een Surinamer gebruikmaken van de swap dan moet CBvS dit door communiceren met de People’s Bank of China, de Chinese Centrale Bank. Die stelt de RMB financiën beschikbaar aan een Chinese commerciële bank, terwijl CBvS de Srd vrijgeeft via een Surinaamse bank.

Maar, de communicatie met de Chinese banken kent veel uitdagingen, stelde Gersie. Hij noemde de taalbarrière en het tijdsverschil met China als voorbeeld. Huawei sprong gelukkig in en bood hulp als tolk en tussenpersoon met de Chinese bank, vertelde Gersie over het betalingsproces.

Het communicatieproces met de Centrale Bank in China trad begin van het jaar in werking. Gersie gaf toe, dat de bank geen formele aankondiging heeft gedaan van de bancaire faciliteit in werking. Wij willen geen consumptieve import stimuleren, beargumenteerde hij.

'Wat wij niet willen doen als Centrale Bank is mensen aanmoedigen om aanvragen te doen om te kopen wat zij willen. Wij moeten dat terugbetalen.'

Gersie is voorstander van de aanwending van de swapmiddelen voor de productieve sector. Telesur klopte wel aan bij de CBvS om enkele betalingen aan de Huawei te voldoen. 'We zeiden oké, want dit gaf ons de kans om te zien hoe het systeem echt werkt.'

De bankpresident bekende dat het hem enige tijd kostte om te begrijpen hoe de valutaswap in de praktijk werkt. Contacten met zijn counterpart in China leverde hem weinig succes op. Vorig jaar oktober ontmoette hij vertegenwoordigers van de Industrial and Commercial Bank of China. Zij legden hem het fijne van de operatie uit, zoals het betrekken van commerciële banken in beide landen.

Stakende IMEAO-leerkrachten en -leerlingen verwelkomd door politie en zelfs CIVD'ers bij ministerie

BvL-voorzitter Valies voor dichte deur; minister Peneux in de Assemblee

Ontevreden onderwijsgevenden naar parlement om bewindsman te spreken


Stakende leerkrachten en leerlingen van de verschillende IMEAO-scholen kregen vanochtend, donderdag 7 december 2017, te doen met extra politie en medewerkers van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Kaffiluddinstraat, aldus de Ware Tijd.

Docenten en studenten uitten hun ontevredenheid over de vernietiging van de structuren binnen de vernieuwing van IMEAO-scholen. Zij vinden dat minister Robert Peneux die structuren kapot slaat.

Terwijl de leerkrachten en leerlingen zich op het terrein van het ministerie verzamelden, stonden drie geüniformeerde politieagenten en twee CIVD'ers voor de ingang. Op het moment dat voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) zei, dat hij zich met een delegatie van leerlingen en docenten zou begeven naar het secretariaat van de minister, kwamen nog zes geüniformeerde politieagenten tevoorschijn. Zij versperden de toegang tot het ministerie.

Uiteindelijk mocht Valies met een student naar binnen. De voorzitter kreeg van beleidsadviseur Michael Watson te horen, dat de minister zich niet in het gebouw bevindt, maar in De Nationale Assemblee (DNA). De groep heeft besloten om naar DNA te trekken om daar de minister te spreken. Bij het parlement wacht een aantal agenten op de groep.

35 Jaar 8 decembermoorden - Herdenking in Amsterdam

Romeo Hoost (71) 35 jaar voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname


Romeo Hoost (71) is al 35 jaar voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname. Hoost: 'Wij herdenken de slachtoffers van de moorden van 8 december 1982 en ook alle andere slachtoffers die zijn gevallen vanaf de coup van Desi Bouterse op 25 februari 1980.' De moorden gebeurden nu 35 jaar geleden. Dit bericht de gemeente Amsterdam vandaag, donderdag 7 december 2017.

Hoost: 'De rechtszaak tegen Bouterse, de vermoedelijke dader, begon elf jaar geleden. Na veel oponthoud door Bouterse is het de auditeur-militair eindelijk gelukt een eis van 20 jaar onvoorwaardelijke straf te formuleren.' Dat was op 28 juni van dit jaar.

President en hoofdverdachte 
Nu moet het pleidooi van de advocaten van president Bouterse nog komen. Hoost: 'Bouterse heeft direct na de eis gedreigd de procureur generaal te ontslaan. Dat dreigement heeft hij onder internationale druk moeten intrekken. Wel is de zaak moeilijker geworden omdat een hoofdgetuige tegen Bouterse afgelopen weekend is overleden. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. De zaak is natuurlijk moeilijk, omdat Bouterse president en hoofdverdachte is.' 

Voorzitter
Hoost is voorzitter van het Comité, omdat hij in Suriname een belangrijke rol speelde bij de vakbond. Hoost: 'De hoofdvoorzitter van de vakbond Cyrill Daal was één van de vijftien slachtoffers. Mijn neef Eddy Hoost was ook een slachtoffer. Ik was betrokken bij de vakbond, en lid van het schaduwbestuur omdat we vreesden dat het centraal bestuur van de vakbond kon worden opgepakt. Dat was de Moederbond.'

Niet laten intimideren 
Hoost zat tijdens de moorden in 1982 in Brussel voor de vakbond. Mensen van de CNV en FNV raadden hem af terug te gaan naar Suriname. Hoost: 'Ik word wel bedreigd, ook in Nederland, maar ik laat me niet intimideren.' 

Klaar om hard toe te slaan 
Hoe kwam het tot de geweldsuitbarsting van de decembermoorden? Hoost: 'Bishop, de president van het Caraïbische eiland Grenada, heeft Bouterse opgehitst. Hij zei: 'Een revolutie is niet een kopje thee met je tegenstanders drinken.' In die twee jaar revolutie van Bouterse was de maatschappij in Suriname totaal vastgelopen. Er ontstond oppositie, het volk kwam in opstand. Dat zinde Bouterse niet en daar kwam de toespraak van Bishop bij. Bouterse was klaar om hard toe te slaan.'

Vijftien werden vermoord 
Bouterse liet een aantal voortrekkers van de oppositie oppakken: advocaten, professoren, vakbondsleiders en kritische journalisten. vijftien van de zestien zijn op 8 december 1982 vermoord in Fort Zeelandia. Één persoon is vrijgelaten. Hoost: 'Het was gruwelijk. Van veel mensen zijn ledematen afgesneden. Het is deze misdaad die we elk jaar herdenken.'

Ieder jaar herdenken we dat op 8 en 9 december 1982 vijftien vooraanstaande Surinamers door het toenmalig militair regime werden vermoord.


De Decembermoorden worden jaarlijks op verschillende plaatsen herdacht, onder andere bij het Surinaams consulaat in Amsterdam.

Op 8 december 2017 is er om 19.30 uur een fakkeloptocht naar het monument in de zijmuur van de Mozes & Aäronkerk op het Mr. Visserplein, waar bloemen worden gelegd. Om 20.00 uur is er een herdenking in de Boekmanzaal op het stadhuis.

Wie, wat, waar?


  • Herdenking Decembermoorden Suriname op 8 december 2017
  • Meer informatie: Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, 06-38331297

Centrale Bank van Suriname hoopt op komst grote commerciële Chinese bank

'Er zijn alvast genoeg bedrijven uit China in Suriname actief'


Een grote commerciële Chinese bank mag zich van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in het land vestigen. 'Er zijn alvast genoeg bedrijven uit China in Suriname actief', stelt de governor van de CBvS, Glenn Gersie, als één van de argumenten om één van de grote financiële instellingen te overhalen een vestiging in Suriname te openen.

Gersie: 'Van hieruit kan ook de regio worden bediend.' Hij sprak gisteren, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 7 december 2017, tijdens het seminar van de Chinese ambassade over het zogeheten 'One Belt, One Road Initiative' en de samenwerking tussen China en Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Landen.

Op het seminar is de verdere economische expansie van China naar alle hoeken van de wereld belicht. Zeker vanuit de regio is de Centrale Bank vaker gevraagd om een brugfunctie te vervullen met China, gezien de sterke banden die Suriname met het land onderhoudt. Dit zou volgens Gersie ook een van de redenen zijn waarom het aantrekkelijk is voor een grote Chinese commerciële bank zich in Suriname te vestigen. Hij heeft deze zaak al besproken met de ambassadeur Zhang Jinxiong van China in Suriname, en die heeft enthousiast gereageerd.

'Als wij succesvol zijn zal dat een stap vooruit zijn in zowel onze financieel-economische ontwikkeling, alsook onze positie in de regio', zei Gersie.

De laatste grote internationale bank die in Suriname geopereerd heeft was de Royal Bank of Canada. Die trok zich uit de regio - en dus ook uit Suriname - terug wegens zorgen over witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. De Republic Bank uit Trinidad en Tobago is de enige internationale bank die momenteel in het land actief is.

Suriname hoopt lid te worden van het Chinese Belt and Road Initiative

China hoopt dat Suriname actievere rol gaat spelen in betrekkingen tussen China en Latijns-Amerika
 

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, zei vandaag, donderdag 7 december 2017, dat China hoopt met ontwikkelingslanden, waaronder Suriname, mensenrechten binnen de zuid-zuid-samenwerking te bevorderen. Wang zei dit tijdens een ontmoeting met Yildiz Beighle-Pollack, minister van Buitenlandse Zaken, die in Beijing deelneemt aan het eerste Zuid-Zuid Mensenrechtenforum. Zo meldt het Chinese persbureau Xinhua

Wang stelde, dat China de steun van Suriname waardeert met betrekking tot kwesties die te maken hebben met de belangen van China en uitdagingen waarmee het land te maken heeft. De bewindsman hoopt dat Suriname een actievere rol zal spelen in de betrekkingen tussen China en Latijns-Amerika.

Volgens Wang verwelkomt China Surinames aansluiting bij het Belt and Road Initiative en Beijing zal zich inzetten om Paramaribo te helpen bij verdere economische en sociale ontwikkeling van Suriname.

Pollack-Beighle zei, dat de regering en de NDP veel waarde hechten aan de betrekkingen met China en zich zullen blijven houden aan de One-China politiek. Suriname is dankbaar voor de hulp van China voor zijn economie, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur, aldus de bewindsvrouwe. Suriname hoopt lid te worden van het Belt and Road Initiative, zei ze.

Suriname ondersteunt het initiatief om een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid tot stand te brengen.

(Suriname Mirror/Xinhua/de Ware Tijd)

455.403 Cruisetoeristen bezoeken Curaçao eerste tien maanden van 2017

In dezelfde periode in 2016 bezochten 348.278 toeristen het eiland met een cruiseschip

(Bron foto: Twitter/@C_ZMCARIB)

In de eerste tien maanden van 2017 hebben 455.403 cruisetoeristen Curaçao bezocht. Hier is sprake van een groei van 31 procent; gemeten over dezelfde periode een jaar eerder bezochten 348.278 toeristen het eiland met een cruiseschip. Gedurende deze periode hebben 194 cruiseschepen de Curaçaose haven aangedaan, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 7 december 2017.

In de eerste tien maanden van 2016 was het aantal cruiseschepen dat Curaçao bezocht nog 166; een stijging dus van 17 procent.

Voor wat betreft de maand oktober is ook sprake van een groei, en wel van 68 procent. In de tiende maand van dit jaar bezochten 45.245 cruisetoeristen de Curaçaose haven. In oktober 2016 waren dit er 26.854.

Ook in september steeg het aantal cruisetoeristen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In september 2016 bezochten nog 10.204 cruisetoeristen Curaçao. Dit jaar waren dat in dezelfde maand 24.317. In oktober hebben 17 cruiseschepen Curaçao bezocht, een jaar eerder was dit in dezelfde maand nog 13; een stijging van 31 procent.

Acties van de 15 vakbonden op Curaçao, verbonden als Solidaridat Sindikal, gaan door

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
'De acties zullen in ieder geval harder zijn dan tot nu toe'

Minister-president Rhuggenaath begrijpt niet wat de vakbonden nog willen bereiken


De acties van de 15 vakbonden, verbonden als Solidaridat Sindikal, gaan vandaag, donderdaag 7 december 2017, verder. De demonstranten verzamelden vanochtend om zeven uur bij het vakbondsgebouw van Isla-vakbond PWFC aan de Schottegatweg, aldus het Antilliaans Dagblad.

Wat er precies gaat gebeuren hield het actiecomité gisteravond nog geheim. Dat zou vanochtend pas bekendgemaakt worden. Het actiecomité heeft een strategie bepaald - Plan C - en zal vanochtend instructies geven aan de vakbondsleiders.

Maar, de acties zullen in ieder geval harder zijn dan tot nu toe, zei Alex Molina van het comité gisteravond in een uitzending van Telenotisia.

De vakbonden hopen dat vandaag meer mensen dan gisteren gehoor geven aan de oproep om te demonstreren, want van een massale opkomst was geen sprake. 'We roepen niet alleen onze leden maar alle werknemers op om naar het PWFC-gebouw te komen. We gaan door met de strijd', zei Molina.

Minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) zei in een uitzending van TV Direct niet te begrijpen wat de vakbonden nog willen bereiken.

Geen massale steun voor vreedzame manifestatie 15 vakbonden van Solidaridat Sindikal op Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Vicevoorzitter Isei van Sitkom roept UTS-medewerkers op om hun gezicht te laten zien


De manifestatie van de 15 vakbonden Solidaridat Sindikal heeft gisteren niet de massale steun gekregen waartoe de leiders van de bonden hadden opgeroepen. Gisteravond rond half zeven riep Cedrik Isei, vicevoorzitter van Sitkom, de medewerkers van UTS op om vanaf nu wél hun gezicht te laten zien bij de acties op het Wilhelminaplein. Dit bericht vandaag, donderdag 7 december 2017, het Antilliaans Dagblad.

'Vandaag heb ik niet veel van mijn collega’s gezien', zei Isei. 'Ik roep jullie op om naar buiten te komen. Verdedig je baan! Ik verwacht jullie vanavond hier bij PWFC en morgen op het Wilhelminaplein.'

Verschillende vakbondsleiders deden gisteren gedurende de dag ook al een dergelijke oproep en vroegen hun achterban naar Punda te komen. Op het hoogtepunt waren naar schatting een paar honderd demonstranten op de been.

Aan het einde van de middag verplaatsten de actievoerders zich naar het vakbondsgebouw van vakbond PWFC (Petroleum Workers Federation of Curaçao) bij Post 5 aan de Schottegatweg.

Leerkrachten scholen in Brokopondo leren tot maart 2018 organisch telen van groenten

(Bron foto: stichting SORTS)
Bij scholen worden moestuinen opgezet


Leerkrachten van minstens tien scholen in Brokopondo zullen tot maart 2018 ingewijd worden in het organisch telen van groenten. Deze nieuwe vaardigheden worden tot uiting gebracht door het opzetten van schooltuinen bij hun scholen. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 7 december 2017.

Voorzitster Loes Trustfull van stichting SORTS (Stichting Ontwikkelings Radio En Televisie Suriname) is blij dat dit initiatief gefinancierd wordt door Rosebel Goldmines/IAmGold. Deze initiatieven tot het opzetten van schooltuinen zullen samensmelten met inspanningen vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en andere ontwikkelingsorganisaties en bedrijven.

De bedoeling is dat de kennis wordt toegepast door het opzetten van moestuinen op eigen terreinen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij speelt hierin ook een belangrijke rol als het gaat om de begeleiding ter plekke.

De eerste training is achter de rug. Trustfull zegt, dat die bestond uit uitleg over het belang van organisch trainen. Daarna volgen praktische activiteiten die de leerkrachten technieken geven voor het creëren van humus (de basis van alle plantenvoeding), het maken van effectieve bedden, het gezond houden van de bodem, en het planten van gewassen zonder gebruik van pesticiden.

Trustfull merkt op dat de leerkrachten erg enthousiast zijn en nog wat meer gestimuleerd moeten worden in de eigen creativiteit en initiatieven. In de meest algemene zin geldt de gedeelde stelregel: hoe meer de scholen zelf doen, hoe meer gemotiveerd het trainingsteam is hen verder te helpen met raad en daad.

VHP-voorzitter Santokhi ontvangt VS-ambassadeur Nolan in 'de Olifant'

Nolan en Santokhi laten actuele crisissituatie van het land de revue passeren

(Bron foto: VHP)

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag 6 december 2017 de Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan in het partijcentrum van de VHP, 'de Olifant', ontvangen. Glenn Oehlers, plaatsvervanger van de VHP-voorzitter, was ook aanwezig bij het bezoek van de Amerikaanse diplomaat, zo laat de partij in een persbericht weten. 

Diverse actuele onderwerpen zijn tijdens het gesprek aan de orde gekomen. Tijdens het gesprek is  gesproken over samenwerking tussen de beide landen, de ontwikkelingen en standpunten ten aan zien van de buitenlandse politiek van Suriname en de Verenigde Staten.

Verder is aan de orde gekomen, de politieke situatie in ons land waaronder de rechtsstaat en de financieel-economische situatie in het land.

Er is voorts gesproken over hoe het land uit deze penibele situatie kan geraken en wat de lichtpunten zijn in de toekomst. Hoe de VS en de internationale gemeenschap ondersteuning kunnen geven voor de wederopbouw van het land. In de komende tijd zullen de gesprekken voortgezet worden.

BvL-voorzitter Valies op gespannen voet met minister Peneux inzake IMEAO-kwestie

'Peneux moet met de bond praten en overeenkomsten die gesloten zijn respecteren'
 
- Intersectie- en secties worden afgeschaft en alle docenten gaan individueel de toets opstellen
- Valies: 'Het kan niet dat individuele toetsen worden opgesteld, terwijl het om uniformiteit gaat en kwaliteit van onderwijs'


De Bond van Leraren (BvL) gaat massaal protesteren tegen besluiten die het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft genomen over het instituut van Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO). Terwijl vicepresident Ashwin Adhin minister Robert Peneux vraagt om met de BvL in contact te treden om het probleem op te lossen, gaat hij met directeuren praten, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 7 december 2017.

Valies stelt, dat de minister over arbeidsaangelegenheden niet met de directeuren kan gaan onderhandelen. Door het zogenaamde akkoord dat bereikt is, gaan de docenten die intersectie- en sectievoorzitters zijn enorm achteruit in vergoeding.

De BvL heeft op een persconferentie aangegeven dat minister Peneux de bron is van de problemen. Terwijl de directeur van Onderwijs op 21 november in een brief aangeeft, dat de intersectie- en secties afgeschaft worden en alle docenten individueel de toets opstellen, zegt hij dat niks vast staat. Dat het om een idee zou gaan. 'Dit terwijl in de brief duidelijk staat wat het besluit van het ministerie is', betoogde Valies. Hij noemt het besluit ondoordacht.

Hij merkte op dat het niet kan dat individuele toetsen worden opgesteld, terwijl het om uniformiteit gaat en kwaliteit van het onderwijs. 'Elke wiskundetoets bijvoorbeeld moet op alle studierichtingen van IMEAO hetzelfde zijn. Wij moeten de kwaliteit bewaken.'

Valies voerde aan, dat er in 1994 een overeenkomst getekend is met het ministerie over de vergoeding van de sectie en intersectie voorzitters. Dit moet gerespecteerd worden door de regering. De minister kan niet op eigen houtje besluiten dat hij zich niet houdt aan de overeenkomst.

De BvL is niet van plan om deze zaken te accepteren en vindt dat de regering moet ingrijpen, omdat er op deze wijze steeds problemen ontstaan. De minister moet de opdracht van de vicepresident uitvoeren, vindt Valies. Hij moet met de bond praten en overeenkomsten die gesloten zijn respecteren.

'Als de regering deze zaak overlaat aan de minister, dan komen er problemen. Als deze minister blijft aanzitten, zullen er het hele jaar problemen zijn in het onderwijs', voorspelt Valies.

Surinaamse vrouw (26) op luchthaven Trinidad & Tobago aangehouden met cocaïne en marihuana in koffer

Vrouw was onderweg naar Barbados


De 26-jarige Surinaamse vrouw B.A.S. van Z. verscheen woensdag 6 december 2017 voor een rechter op Trinidad & Tobago op beschuldiging van het bezit van cocaïne en marihuana om het land uit te smokkelen. De zaak in de 'Arima Third Magistrates' rechtbank werd tot donderdag verdaagd, aldus de Trinidad Express.

Van Z., elektricien, werd dinsdag aangehouden door officieren van de Organized Crime and Intelligence Unit (OCIU) op de internationale luchthaven Piarco.

De vrouw werd aangehouden terwijl ze zich voorbereidde om aan boord van de BW412 naar Barbados te stappen. Ze was onderweg uit Suriname.

Een zoektocht in haar koffer resulteerde in de vondst van 4.78 kilo cocaïne en 14.14 kilo hoogwaardige marihuana.

Somohardjo (PL) vermoedt dat NDP-voorzitter Bouterse hem en zijn partij wil vernietigen

'Mi na Gado pikin! Mi n’e broko, mi na afu sensi!' 

(Bron screenshots: YouTube/DNA Suriname)

'Toen ik voorzitter van parlement was, durfde niemand daar buiten de grap uit te halen om het parlement een reprimande te geven'


Paul Somohardjo, fractieleider en voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vermoedt dat NDP-voorzitter tevens president, Desi Bouterse, hem en zijn partij wil vernietigen, omdat hij in 2009 als Assembleevoorzitter Bouterse als Assembleelid had ontslagen. Dit bericht het Dagblad Suriname woensdag 6 december 2017.

'Geen enkele minister, vicepresident, of president moet de durf hebben mij te schofferen. Wij van het parlement kiezen de president en de vicepresident en zij zijn ons daarom verantwoording verschuldigd. Toen ik voorzitter van het parlement was, durfde niemand buiten De Nationale Assemblee de grap uit te halen om het parlement een reprimande te geven. Ook leden die zich binnen het parlement niet aan de orde hielden, liet ik met medewerking van de politie uit de vergaderzaal zetten. Ook u voorzitter had ik eens eruit gezet, want u was niet gemakkelijk. Zelfs toen uw partijvoorzitter Desiré Delano Bouterse, toen lid van het parlement, nu president, de grap uithaalde om vijf maanden lang geen parlementsvergaderingen te bezoeken, heb ik hem ontslagen als lid. Niemand durfde toen om de leider van de NDP, de leider van de staatsgreep van 25 februari 1980, te ontslaan. De NDP had het toen aangevochten bij de Interparlementaire Unie (IPU) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), maar het resultaat was nihil. Regel is regel! Vandaar dat de haat van de president om mij en mijn partij kapot te slaan, maar het zal nooit lukken. Mi na Gado pikin! Mi n’e broko, mi na afu sensi!', zei Somohardjo dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).


Somohardjo verwees naar de recente verklaring van vicepresident Ashwin Adhin, waarin ongenoegen werd geuit over de tirade van ABOP parlementariër Edward Belfort en de vergelijking van Bouterse door ex-PL’er en minister van Binnnenlandse Zaken Mike Noersalim met de moordenaar Barabas tijdens de afgelopen verkiezingen.

'De vraag is, waarom zou u bang zijn? Waarom laat u zich misbruiken om het parlement te waarschuwen? Waarom durft de president het zelf niet? Vicepresident (vp), onthoud één ding, niemand kan u ontslaan, behalve het parlement. Vp, u bent geen minister Dodson of een minister Pengel die angst heeft voor deze president, omdat ze anytime ontslagen kunnen worden. Ik weet zeker dat niet alle ministers achter uw verklaring staan vp, want er is zeker één minister in uw midden die uw president Barabas, moordenaar, drugsdealer en veroorzaker van de armoede heeft genoemd. Misschien kan minister Noersalim opstaan, zodat de kijkers thuis weten wie ik bedoel', aldus Somohardjo.

De opmerkingen van de PL’er wekten irritatie op bij de NDP-fractie en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons op. 'Dat klopt, maar wat heeft u verder gedaan om het parlement te verheffen? U bent niet bezig uw memoires te schrijven. Als u niet bezig bent de begroting te behandelen, gaat u dan maar zitten', stelde Geerlings-Simons, die vond dat Somohardjo al tientallen minuten buiten de orde was. Ook Misiekaba vroeg Somohardjo om de NDP met rust te laten. 'Hij heeft al genoeg zorgen met zijn kapotte PL', stelde Misiekaba die het optreden betitelde als ‘clownery’.

De PL’er kreeg ondersteuning van VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi die vond dat Somohardjo zijn eigen stijl heeft om waarheden aan te kaarten.

Jarenlang zijn er volgens Somohardjo op verschillende ministeries waar de NDP leiding aan heeft gegeven, corruptie en verspilling geweest. '8,5 Miljoen euro aan verbrande schoolboeken, miljoenen euro’s op Openbare Werken, cassavefabriek, miljoenen opgemaakt aan een trein van Poelepantje naar nergens, miljoenen hectaren aan grond weggegeven, miljoenen gestolen bij Carifesta, miljoenen gestolen bij Naschoolse Opvang, miljoenen euro’s zijn verdampt bij het bedrijf Investment and Development Corporation Suriname onder leiding van de ex-minister Winston Caldeira. Hoe staat het met het onderzoek naar deze gevallen van corruptie?'

Nooit eerder had de NDP-fractie volgens hem de behoefte om corruptie naar voren te brengen, maar nu de verkiezing nadert brengt ‘deze fractie niet alleen corruptie naar voren, maar noemt nu ook opeens namen’. 'Alleen en enkel, omdat ze indruk willen maken op het volk en omdat de directeur geen Abrahams, Caldeira of Bouva heet, maar Kasanmoesdiran', stelde de PL’er. Hij hekelde het feit dat de naam van de directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onnodig door de NDP wordt besmeurd vanwege de zogenaamde haat op Javanen. Ook LVV-minister Soeresh Algoe wordt volgens hem gekruisigd in de visvergunningenkwestie, omdat de NDP hem niet meer nodig heeft als ‘lokaas’. 'Dus minister en directeur, neem de durf en stel uw portefeuille ter beschikking. Laten ze u niet ontslaan en bewijs ze dat u clean bent', sprak Somohardjo.

Vrouw rooft baby uit de buik van zwangere tiener (18) in Brazilië

(Bron foto's: Facebook)
Moordenares zoekt op Google op hoe een keizersnee moet worden uitgevoerd


Een zwangere tiener (18) is vermoord in Uberlândia (Minas Gerais), Brazilië, door een ’jaloerse’ vrouw die de baby roofde uit de buik van het meisje, en deed alsof het haar eigen kind was. De moordenares, Aline Roberta Fagundes, had eerder een miskraam gehad.

Gabrielle Barcelos Silva was 8 maanden zwanger toen ze naar het huis van de 38-jarige vrouw werd gelokt. De latere moordenares zou ’babykleertjes’ hebben klaarliggen. Dat bleek een smoes: in werkelijkheid kreeg het slachtoffer koffie met verdovende drugs, om vervolgens vermoord te worden.

In het ziekenhuis kregen artsen argwaan. Ze belden de politie en toen kwam de zaak aan het rollen.

Ondertussen bleek de 14-jarige zoon van de moordenares de studente thuis in een plas bloed te hebben gevonden.

De moordenares heeft woensdag 6 december 2017 aan de politie opgebiecht, dat ze een miskraam heeft gehad. Daarna kreeg ze de studente, die in de buurt woonde, op het oog.

Ook heeft ze op Google nog opgezocht hoe een keizersnee moet worden uitgevoerd.

De familie van het slachtoffer is ontroostbaar. Ze postte een dag voor haar dood nog een foto op Facebook, waarbij ze trots haar buik toonde: 'Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld.'
(Suriname Mirror/Scallywag & Vagabond/g1.globo/De Telegraaf/Facebook)

Groepje vrouwen in Trujillo, Peru, slaat vermeende pedofiel in elkaar

Man zou een 10-jarig meisje seksueel hebben misbruikt in haar slaapkamer

Verdachte wordt door vrouwen uit taxi gesleurd en geslagen


Een 'pedofiel' is in Peru in elkaar geslagen door een groepje vrouwen nadat ze hem zagen 'vluchten uit de slaapkamer van een meisje (10) nadat hij haar geprobeerd zou hebben te verkrachten'. 

De man werd uit een taxi gesleurd en in elkaar geslagen door de vrouwen die hem ervan beschuldigden het meisje seksueel te hebben misbruikt.

Alex Tocas Huacha werd aangevallen, nadat hij naar verluidt de slaapkamer van het kind was ontvlucht, in Trujillo, in het noordwesten van Peru. Hij probeerde in een taxi het toneel te ontvluchten, maar de vrouwen - vermoedelijk familieleden van het meisje - hielden hem tegen en sleurden hem uit de auto de weg op.

Beelden van het incident laten zien hoe de vrouwen zijn hemd uittrokken en hem sloegen terwijl hij probeerde weg te komen.

De politie werd vervolgens gealarmeerd, waarop Huacha werd afgevoerd. De verdachte zou agenten hebben verteld, dat hij 'dronken' was en 'zich niets kon herinneren' toen ze hem ondervroegen.

Het is niet bekend of tegen Huacha een aanklacht wordt ingediend tegen de vermeende poging tot seksueel misbruik.(Suriname Mirror/Daily Mail/YouTube/Noticias ao Minuto)