zaterdag 4 juli 2020

Korpschef Roberto Prade is niet met ontslag.... - Dagblad Suriname maakt melding van vertrek Prade

'Het KPS ziet artikel als en bewuste actie om Prade negatief te bespreken'


Korpschef Roberto Prade is niet met ontslag. Dat wordt zaterdagmiddag 4 juli 2020 ontkend door het Korps Politie Suriname (KPS). 'Berichten als zou de korpschef Roberto Prade ontslag hebben genomen berusten op onwaarheid.' Het Dagblad Suriname berichtte donderdag, dat Prade is opgestapt.

https://www.dbsuriname.com/2020/07/02/korpschef-houdt-eer-aan-zichzelf-door-ontslag-in-te-dienen/
'Het artikel heeft voor veel beroering en onrust gezorgd in de gemeenschap. Zo hebben heel veel bezorgde burgers en personen binnen de mediawereld gebeld met de afdeling Public Relations om te vragen of het bericht juist was', aldus het KPS zaterdag.

Het korps hekelt deze manier van berichtgeving en wijst er ten overvloede op, dat de organisatie beschikt over een afdeling Public Relations waar te allen tijde informatie kan worden ingewonnen over zaken. 'Het KPS ziet het artikel dan ook als een bewuste actie om korpschef Prade negatief te bespreken en wijst deze aanpak ten strengste af.'

14e Covid-19 patiënt overleden op intensive care Regionaal Ziekenhuis Wanica

Vier personen Covid-19 zaterdag 4 juli positief getest


Een veertiende Covid-19 patiënt is vanmiddag, zaterdag 4 juli 2020,  overleden op de intensive care van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, aldus Starnieuws. Negen personen die geïnfecteerd waren met het coronavirus zijn vandaag genezen verklaard en mogen naar huis. Vijf van hen zijn ontslagen uit de Kamer van Koophandel en Fabrieken en vier uit hotel Residence Inn. 

Het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg heeft vandaag (tot 16.00 uur) vier personen positief getest. Mensen met wie zij in nauw contact waren, worden in kaart gebracht. De teller voor de actieve gevallen staat nu op 275. Het totaal aantal besmette personen is geklommen naar 565. Het aantal genezen personen is 276.

Volksvertegenwoordigers en personeel werkzaam bij De Nationale Assemblee worden morgen getest. Personen die vanaf 20 juni in contact zijn geweest met politici die onlangs positief zijn getest, worden verzocht dit in een SMS of Whatsapp bericht door te geven via de nummers 8133270 of 7238840. Er wordt vervolgens contact met hen opgenomen door medici voor het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen en verder te volgen instructies.

Staatsolie lanceert zijn Corporate Governance Code

Randvoorwaarden om belangen aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders te beschermen


Staatsolie is in het transformatieproces om een wereldklassebedrijf te worden. Dit zegt de afdeling Communicatie van de onderneming in een persbericht. Het bedrijf heeft in dit verband donderdag zijn Corporate Governance Code gelanceerd, zo bericht Starnieuws zaterdag 4 juli 2020. 

Dit beleidsdocument zorgt voor het kader waarbinnen invulling gegeven wordt aan principes en bepalingen voor de bescherming van stakeholders. Nu er al twee belangrijke olievondsten zijn gedaan in het offshore-gebied en er exploratie-activiteiten plaatsvinden bij de derde put, is het bedrijf zich verder aan het voorbereiden op het moment dat de offshore-olieproductie daadwerkelijk van start gaat.

Met de uitvoering van de Corporate Governance Code, zijn de randvoorwaarden gecreëerd zodat de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders van Staatsolie worden beschermd, zegt Staatsolie. Dit gebeurt door het geven van invulling aan de volgende principes en bepalingen:

• Langetermijnwaardecreatie 
• Effectief bestuur en toezicht 
• Verantwoordelijkheid 
• Integriteit 
• Transparantie 
• Beheersing van risico’s. 

Staatsolie zegt erop te rekenen dat alle stakeholders zich aan de code committeren en het bedrijf en land zich daardoor positioneren als de voorkeurspartner voor de offshore-olie-industrie.
'Geen sprake van voorkeursbehandeling bij afnemen swabs bij politici'

'Geen grappen maken als de bestuurders van het land ziek zijn'


'Bij het afnemen van swabs bij politici is geen sprake van voorkeursbehandeling', zei Daniëlle Veira, directrice van het Directoraat Nationale Veiligheid, gisteren tijdens de update persconferentie van het Covid-19 Managementteam. Ze bevestigde wel, dat is afgeweken van de procedure om alleen personen te testen die verschijnselen vertonen. Er zijn namelijk politici getest zonder dat die symptomen hadden, terwijl de doorsnee burger wordt verteld dat die moet wachten totdat er waarneembare verschijnselen zijn, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 4 juli 2020. 

Veira zei dat er 'geen grappen kunnen worden gemaakt als de bestuurders van het land ziek zijn of als Assembleeleden ziek worden'. Zij voorziet een groot probleem, vandaar dat snel tot testen is overgegaan. Personen die vanaf 20 juni in contact zijn gekomen met besmette politici moeten dit via sms of WhatsApp doorgeven. Er moet worden vermeld met wie en wanneer het contact is geweest. Dit om mogelijke verspreiding te voorkomen.

De afgelopen dagen zijn vooraanstaande politici, onder wie Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk, Gregory Rusland (NPS) en Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur), positief getest op Covid-19. Het is nog niet bekend wie de bron van besmetting is en waar deze personen de besmetting hebben opgelopen. Een groot deel van de politieke leiders die positief zijn getest op het virus, was maandag in het parlementsgebouw bij de toelating van de nieuw gekozen leden. Daarna zijn Somohardjo, Brunswijk en Rusland positief getest.

Ook mensen met wie zij in direct contact zijn geweest zijn getest, onder wie Marinus Bee, Chandrikapersad Santokhi. Het resultaat bij hen is negatief. Ook president Desi Bouterse testte negatief.
Morgen wordt het personeel van de Assemblee getest.

Veira zei ook, dat de politici die al getest zijn opnieuw een test zullen moeten ondergaan vóór de eerstvolgende Assembleevergadering, die waarschijnlijk maandag wordt gehouden. Het betreft een huishoudelijke vergadering.

Braziliaanse bijen steken twee honden dood

Bijen vallen vrouw en haar vier honden aan in de Wanicaweg


Braziliaanse bijen hebben gisteren een vrouw en haar vier honden aangevallen op een terrein aan de Wanicaweg. Twee van de honden zijn als gevolg van de bijensteken overleden. De vrouw bleef ongedeerd en bracht de twee andere honden naar de dierenarts, zo bericht Waterkant.net vandaag, zaterdag 4 juli 2020.

De Braziliaanse bijen waren in een boom op het terrein. De vrouw was bezig te wieden met een houwer en werd op een bepaald moment plotseling aangevallen door de bijen. Zij rende weg en bleef bespaard van bijensteken.

Omstanders schoten de vrouw te hulp en wisten twee honden te redden. De andere twee honden gingen dood.

Manschappen van de brandweer gingen ter plaatse om de bijen te bestrijden.

Zeventien Arubanen ontvangen eerder aan hen toegekende koninklijke onderscheiding

De lintjes zijn overhandigd in een luxe doosje


Zeventien Arubanen hebben gisteren alsnog uit handen van gouverneur Alfonso Boekhoudt de eerder aan hen toegekende koninklijke onderscheiding ontvangen. De lintjesregen, die traditioneel de dag voor Koningsdag plaatsvindt, kon dit jaar niet doorgaan vanwege de gevolgen van het Covid-19- virus. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 4 juli 2020.

De ontvangers van het lintje werden eerder al gebeld door de gouverneur, van wie ze hoorden dat aan hen een koninklijke onderscheiding was toegekend.

Jaarlijks worden de onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Vanwege de anderhalve meter regel kregen de ontvangers van een lintje de onderscheiding niet opgespeld door de gouverneur. In plaats daarvan werden de lintjes overhandigd in een luxe doosje, waarna de gedecoreerde zijn of haar lintje zelf kon opspelden.


Daags voor Koningsdag heeft de gouverneur telefonisch contact opgenomen met de zeventien Arubaanse inwoners om hun te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van koning.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn zes Arubanen benoemd, te weten Jacob Bult, Peter Paul Michael Theodoor Hermans, Imy Josephine Cecile Heinze-Lasten, Alexander Maarten Nieuwmeyer, Olga Josefina Buckley en Jan Willem van Nes.
Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd Sebastian Israel Falcon, Elizabeth Phillis Craigg, Reuben Laurence Craigg, Maria Louisa Croes, Rolando Juan Croes, Edwardo Fernando de Graf, Jacobo Dominico Henriquez, Swinda Anastacia Thiel, Elba Lucilda Hirschfeld-Smith, George Jozef Geerman en José Bernardino Andrade do Salâo.

Honderden demonstranten, onder wie docenten, leerlingen en ouders, op Curaçao de straat op

(Bron foto's: Tico Vos)
Protest tegen op handen zijnde bezuinigingen op onderwijs


Van bezuinigingen willen ze niet meer horen. In het onderwijs moet juist geïnvesteerd worden. Met gericht beleid moeten leerlingen nu eindelijk werkelijk gelijke kansen krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

Dat is volgens het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 4 juli 2020, de dringende boodschap die is opgenomen in de resoluties die vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden Doen en STSK en ouderorganisatie ReMa Uní gisterochtend hebben aangeboden aan Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR), premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en gouverneur Lucille George-Wout. Dat deden zij uit naam van de honderden demonstranten, onder wie docenten, leerlingen en ouders, die gisterochtend meeliepen naar het Wilhelminaplein.


Een dramatische oproep, zei Marbella Felipa, leidster van de nieuwe vakbond in oprichting Doen, toen zij de resolutie overhandigde aan Rhuggenaath in zijn functie van minister van Onderwijs. 'Investeren, maar ook moderniseren', reageerde Rhuggenaath tegen Felipa. 'Wij vinden als regering ook dat onderwijs van goede kwaliteit toegankelijk moet zijn voor iedereen, onafhankelijk van je afkomst of de buurt waar je woont. Wat dat betreft hebben we een gemeenschappelijk doel.'

De manifestanten zijn ‘hevig verontrust over de aangekondigde plannen van de regering van Curaçao om 12,5 procent te korten op het inkomen van werknemers in het onderwijs en de vermeende bezuinigingen van 18 procent in het onderwijs’, zo beginnen alle drie resoluties.

Vakbond Doen ‘constateert dat de regering heeft nagelaten structureel te investeren in het onderwijs’, terwijl dat wel in het regeerakkoord is opgenomen. Daardoor zijn de ongelijke kansen die zich ‘al decennialang’ voordoen blijven bestaan en verkeert ‘de infrastructuur van het merendeel van de scholen op het eiland in slechte staat’.

Bij opstellen ‘noodwet’ op Curaçao is niet over één nacht ijs gegaan

(Bron foto: © Suriname Mirror)
Genoeg waarborgen tegen machtsmisbruik 


Bij het opstellen van de ontwerp-Landsverordening uitzonderingstoestand oftewel de ‘noodwet’ is niet over één nacht ijs gegaan, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting (MvT), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 4 juli 2020. Hoewel het belang van de wet duidelijker werd door de coronacrisis, blijkt dat het ontwerp al in 2018 op tafel lag. 

De landsverordening doorliep in juni 2018 het adviesproces en op aanraden van de Raad van Advies (RvA) is ook om een oordeel gevraagd van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit oordeel is in november 2018 gegeven. Na ontvangst van het advies van de raad is ‘de Memorie van Toelichting ingrijpend bewerkt’, zo wordt nader uitgelegd.

De regering heeft nog overwogen om de aangepaste wet voor spoed aan de Staten aan te bieden in verband met de coronacrisis. Desondanks is ervoor gekozen de RvA opnieuw te verzoeken advies uit te brengen op het aangepaste ontwerp met toelichting.

Er is één punt waarop de regering afwijkt van het advies van de RvA en dat is dat de raad vindt dat er meer aangesloten moet worden bij de systematiek van de Nederlandse noodwetgeving, terwijl Curaçao de Sint Maartense wet als uitgangspunt heeft genomen.

De regering legt uit dat het een heilloze weg is gebleken om de Nederlandse wetgeving te volgen. 'De Nederlandse wetgeving is moeilijk te doorgronden', zo wordt met concrete voorbeelden aangevoerd. 'Het in beginsel eenvoudige en overzichtelijke door Sint Maarten in 2010 gekozen systeem heeft daarom duidelijk de voorkeur.' Wel is de Nederlandse wetgeving voortdurend benut als vergelijkingspunt of bron.

Tekenend voor het verschil tussen de Nederlandse en Sint Maartense wetgeving vindt de regering, dat op Sint Maarten wel de uitzonderingstoestand is afgekondigd bij de coronacrisis, maar Nederland de algemene noodwetgeving niet in werking heeft gesteld. Hoewel de noodwet veel bevoegdheid toekent aan de minister van Algemene Zaken, zijn er genoeg waarborgen opgenomen om te voorkomen dat er ‘een dictatuur’ kan ontstaan. Zo kan de ‘uitzonderingstoestand’ alleen afgekondigd worden als de Staten daarmee akkoord gaan.

Bovendien hebben de Staten vanaf het tijdstip dat een uitzonderingstoestand is uitgeroepen de bevoegdheid te beslissen over het al of niet voortduren daarvan. Uitroepen en opheffen van de uitzonderingstoestand moet verplicht in het Publicatieblad worden afgekondigd.

Bestuur bond Rosebel wil goede relatie met omliggende dorpen

'Goed om een goede verstandhouding te hebben met omliggende dorpen'


Het bestuur van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO) heeft een bezoek gebracht aan het traditioneel gezag van de omliggende dorpen van Brokopondo waar de multinational opereert. 'Het gaat om een kennismakingsbezoek', zegt Otmar Biswane, woordvoerder van de RGWO, vandaag, zaterdag 4 juli 2020, op Starnieuws. De dorpen Brownsweg, Ballingsoela, Compagniekreek, Nyun Lombe en Klaaskreek zijn bezocht. 

'Het is goed om een goede verstandhouding te hebben met de omliggende dorpen in het district waar we werken. Vooral hoe er ook werknemers zijn uit het gebied', zegt Biswane.

Tijdens de gesprekken is ook stilgestaan bij de huidige Covid-19 situatie op de werkplek. 'Dorpsbesturen hebben namens bewoners hun misnoegen geuit over de manier hoe het bedrijf communiceert', zegt Johan Seymor secretaris-generaal van de bond. Zij willen beter geïnformeerd worden nu er zoveel besmettingen op het emplacement zijn. Hij geeft aan dat de bewoners zekerheid willen hebben dat wanneer hun geliefden weer naar hun dorp gaan, ze niet besmet zijn.

Seymor zegt, dat de bond tijdens de kennismaking getracht heeft informatie te verstrekken over Covid-19. 'De mensen hadden het eerder verwacht van het bedrijf, omdat de ziekte binnen het werkgebied is. Maar, wij van de bond hebben ons deel gedaan om de dorpsbewoners te wijzen welke handelingen ze wel of niet moeten verrichten om zo het virus in te dammen of niet te verspreiden.'

Hij geeft aan dat veel aandacht aan hygiëne is besteed.

Tijdens de ontmoeting tussen het traditioneel gezag en de bond is naar voren gekomen, dat er eerder al projecten zijn geschreven die bij Rosebel zijn ingediend. 'Die projecten zijn echter vanwege welke reden dan ook niet van de grond gekomen. Wij willen daarom als bond samen met het dorpsbestuur werken hieraan.' Er zijn verschillende recreatieve- en sportprojecten in planning.

Volgens Seymor vindt komende week een krutu plaats met verschillende dorpen en de bond om te komen tot een gezamenlijke oplossing over de situatie bij het bedrijf. 'We gaan dan brainstormen hoe een duurzame oplossing te brengen. Het gaat voornamelijk erom dat de communicatie onderling en met het bedrijf beter gemaakt moet worden.'

Vandaag zal duidelijk worden hoe het gesteld is met mensen die al wekenlang in quarantaine zijn in de goudmijn. De bond heeft een brief geschreven hierover aan het Covid-19 Managementteam.

Minister Chotkan wordt weer directeur van NV Luchthavenbeheer

Overeenkomst met Timothy Mendonça als waarnemend directeur is beëindigd


Vijay Chotkan, die directeur was van NV Luchthavenbeheer voordat hij minister werd van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&T), gaat terug naar zijn oude post. Timothy Mendonça was in juni vorig jaar aangesteld als waarnemend directeur bij Luchthavenbeheer. Zijn contract is per 30 juni verlopen. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 4 juli 2020.

Chotkan werd medio mei 2019 minister van OWT&C. Hij verklaarde toen, dat hij zijn contract niet had afgekocht, zoals beweerd werd op social media. 'Ik ben op 16 mei 2019 beëdigd als minister en die maand heb ik mijn laatste salaris ontvangen als directeur van NV Luchthavenbeheer', zei Chotkan. Hij ontkende dat er een afkoopregeling bestond. 'Ik heb ook niks ontvangen en ik word niet betaald door NV Luchthavenbeheer. Dit alles kan worden nagetrokken. De onjuiste informatie is alleen maar bedoeld om mij politiek te beschadigen.'

Intussen is gisteren aan het personeel van NV Luchthavenbeheer via een circulaire meegedeeld, dat de overeenkomst met Mendonça is beëindigd. Hij is ontlast van zijn functie als waarnemend directeur.

De onderdirecteur Commerciële Zaken is, conform de statuten van het bedrijf, belast met de waarneming.

Mendonça gaat terug naar zijn oude post van hoofd Corporate Planning & Development.

President Bouterse neemt via videoconferentie deel aan 20e Speciale Vergadering CARICOM Staatshoofden

Voorzittershamer van Barbados aan Sint Vincent & the Grenadines overhandigd


President Desi Bouterse heeft vrijdag 3 juli 2020 via videoconferentie deelgenomen aan de 20e Speciale Vergadering van de Conferentie van CARICOM Staatshoofden, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De vergadering was belegd in het kader van de overdracht van de voorzittershamer van Barbados aan Sint Vincent and the Grenadines, die de rol op zich zal nemen voor de nieuwe zittingstermijn van 1 juli tot en met 31 december 2020.


Gedurende de vergadering heeft Bouterse dank uitgebracht aan de Secretaris-Generaal van de CARICOM, ambassadeur Irwin La Rocque, en diens staf bij het CARICOM Secretariaat voor het vele werk verricht, ten behoeve van de regio en de ondersteuning aan Suriname.


Bouterse sprak ook zijn waardering uit aan de premier van Barbados, Mia Amor Motlley, voor het uitstekende werk dat zij tijdens het voorzitterschap heeft verricht. Ze heeft zich daarbij als een fervente voorvechtster van regionale integratie sterk gemaakt voor de aangelegenheden die van belang zijn voor de regio.

Op verzoek van Bouterse heeft, in verband met de verkiezingen van 25 mei, premier Mottley, het voorzitterschap van CARICOM van 1 januari tot 30 juni  bekleed. Volgens het bestaande roulatiesysteem zou Suriname deze eer hebben gehad. Voorts is gememoreerd door Suriname, dat mede dankzij het initiatief van Barbados, vanaf zaterdag 4 juli, de CARICOM-vlag wordt gehesen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de naaste toekomst zal deze vlag naast de Surinaamse vlag worden opgesteld op de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en als symbool van regionale integratie en solidariteit dienen.

In zijn toespraak heeft Bouterse aangegeven dat Suriname gecommitteerd blijft om een bijdrage te leveren gericht op functionele samenwerking, regionale handel, jeugd en sportontwikkeling, gender, cultuur en integratie. Als portfolio houder van onder andere jeugdontwikkeling, heeft hij aangegeven dat de nadruk op de betrokkenheid van de jeugd op alle niveaus blijvend aangemoedigd moet worden, aangezien jongeren het vaandel zullen moeten blijven dragen gericht op verdere verdieping van de regionale integratie.

Ook werd genoemd dat de regio een belangrijke rol te vervullen heeft bij het oplossen van mondiale vraagstukken en dat door eenheid en samenwerking hieraan gestalte zal worden gegeven. Suriname zal daarbij een belangrijke bijdrage moeten blijven leveren, in het bijzonder middels de CARICOM Enterprise en de mogelijkheden in het kader van voedsel zekerheid.

Balearia start veerbootdiensten van Florida naar de Bahamas

Bedrijf biedt drie veerdiensten per week aan


Balearia Caribbean heeft de veerdienst van Fort Lauderdale naar de Bahamas opnieuw gelanceerd. Het in Zuid-Florida gevestigde bedrijf verzorgt veerdiensten van Port Everglades naar Bahamaanse bestemmingen, waaronder Bimini en Freeport. 

Het bedrijf biedt drie veerdiensten per week aan, met veerboten op woensdag, vrijdag en zondag.


Balearia heeft zijn activiteiten opnieuw gelanceerd met tal van nieuwe gezondheids- en veiligheidsprotocollen, waaronder verplichte gezichtsmaskers, elektronische instapkaarten, afgedwongen sociale afstand en temperatuurcontroles voorafgaand aan het instappen.

De schepen van het bedrijf ondergaan ook 'diepe en uitgebreide sanitaire voorzieningen' voor, tijdens en na elke vaart, zei het bedrijf.


Balearia zegt dat het door Bureau Veritas is gecertificeerd met het Global Safe Site Covid-19-certificaat, een van de eerste rederijen die de benaming heeft ontvangen.

Opgemerkt moet worden, dat alle reizigers naar de Bahamas een elektronisch reisformulier moeten invullen en een bewijs moeten hebben van een negatieve Covid-19-test die niet meer dan zeven dagen oud is, naast andere vereisten.

(Suriname Mirror/Carib Journal/Twitter)

Twee voormalige presidenten Panama aangeklaagd wegens corruptie en witwassen

Ricardo Martinelli en Juan Carlos Varela ontkennen de beschuldigingen


De aanklacht tegen twee voormalige presidenten van Panama kan een keerpunt zijn in de strijd van de Midden-Amerikaanse staat tegen corruptie na jaren van traag lopende gerechtelijke procedures.

Op 1 juli kondigden de aanklagers corruptie en witwasaanklachten aan tegen de voormalige presidenten Ricardo Martinelli (2009-2014) en Juan Carlos Varela (2014-2019), en vroegen ze om verhoor.De aanklacht tegen Martinelli betreft zijn betrokkenheid bij de 'New Business'-zaak, die zich richt op de vermeende verduistering van miljoenen in openbare middelen door de aankoop van een uitgeversgroep, aldus The Panama News.

Ondertussen wordt Varela ervan beschuldigd campagneschenkingen te hebben geaccepteerd als steekpenningen van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht toen hij vice-president van Martinelli was en vervolgens zelf president.


Volgens TeleSUR wordt hij sinds afgelopen zomer onderzocht.

Beide mannen ontkenden de aantijgingen op donderdag 2 juli 2020 met kracht.

Wat in 2014 begon als een corruptiezaak in Brazilië, is sindsdien uitgegroeid tot een enorm regionaal corruptieschandaal, met het Braziliaanse bouwconglomeraat Odebrecht als middelpunt. Van Mexico tot Argentinië, onderzoekers ontdekten een patroon van het omkopen van ambtenaren met campagnedonaties in ruil voor infrastructuurcontracten in heel Latijns-Amerika.


De onderzoeken hebben tientallen hooggeplaatste politici en honderden lagere ambtenaren, wetgevers en zakenmagnaten in de ban gedaan.

(Suriname Mirror/InSight Crime/Prensa Latina/Twitter)

Ecuador telt haar zeldzame Andescondors

Momenteel wordt geschat dat in heel Ecuador 150 condors in het wild zijn


Een gedeeltelijke telling van Andescondors wordt uitgevoerd in 15 beschermde gebieden in het noorden van Ecuador. Een gedeeltelijke telling van de Andescondor (Vultur gryphus) begon donderdag 2 juli 2020 op 15 punten in de beschermde gebieden van Noord-Ecuador. De telling liep tot en met vrijdagmorgen. 

De Fundación Cóndor Andino Ecuador, ministerie van Ambiente y Agua, Fundación Galo Plaza Lasso, Fundación de Conservación Jocotoco, en de Fundación Altropico.Este nemen gezamenlijk deel aan de activiteit.

Dit proces zal het mogelijk maken de populatiegrootte van de soort te schatten.


Om maatregelen voor haar beste bescherming of beheer te bepalen en te evalueren, meldde de Fundación Cóndor Andino Ecuador dat zij, om de gezondheid van het team dat aan de telling deelneemt te beschermen en geen risico voor andere mensen vormt bij het uitvoeren van veldwerk, snelle tests van Covid-19 heeft uitgevoerd. Het hele team testte negatief.

Momenteel wordt geschat dat er in heel Ecuador 150 condors in het wild zijn.


De spanwijdte van de Andescondor bedraagt 2,70 tot 3,20 meter. De Andescondor heeft niet de grootste spanwijdte, maar wél het grootste vleugeloppervlak van alle vliegende vogels. De kop-staartlengte is rond de 1,2 tot 1,3 meter. Het gewicht van de mannetjes kan 11 tot 15 kilo bedragen. De vrouwtjes zijn kleiner en lichter, 8 tot 11 kilo.

De Andescondor kan in de gehele Andes gevonden worden van Venezuela, via Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia zuidelijk tot in Argentinië en Chili. De soort komt als gast voor in Brazilië en Paraguay. In het noorden van de Andes is de Andescondor zeldzamer geworden.

De condor kan op een hoogte van 3.000 tot 5.000 meter leven en zweeft op de thermiekbellen, en beweegt zich omhoog door de opstijgende warme lucht te gebruiken.

(Suriname Mirror/El Universal/Facebook/Wikipedia)

Regime Bolivia wil partij Evo Morales verbannen uit verkiezingen

Regime tracht de grootste te kanshebber te verhinderen om deel te nemen

(Bron foto: Perfil)

In Bolivia wil zelfverklaard presidente Jeanine Añez met manipulaties van het gerecht de partij van Evo Morales verhinderen deel te nemen, door hun kandidaten van 'corruptie' te beschuldigen. Presidentskandidaat Luis Arce scoort het hoogst in de peilingen. Een Braziliaans scenario dreigt voor Bolivia. Ook daar werd de sterkste kandidaat met dubieuze beschuldigingen verhinderd deel te nemen aan de verkiezingen. 

Op een persconferentie op 2 juli 2020 heeft een woordvoerder van de regering van zelfverklaard presidente Jeanine Añez aangekondigd, dat Luis Arce en Andrónico Rodriguez, kandidaten president en vicepresident van de Movimiento al Socialismo (MAS), in beschuldiging worden gesteld van ‘het aankopen van gemanipuleerde software’ tijdens de verkiezingen van 20 oktober 2019. MAS is de partij van voormalig president Evo Morales.

Een bijkomende beschuldiging tegen Rodriguez is bizar en vergezocht. Hij zou in een samenzwering met president Evo Morales ademhalingstoestellen hebben aangekocht voor intensieve zorg voor veel te hoge prijzen. Het gaat hier echter over een aankoop door de huidige regering.

Jeanine Añez heeft zichzelf tot interim-presidente verklaard, op basis van een artikel van de Grondwet dat de interim-president 90 dagen de tijd geeft om presidentsverkiezingen te houden (zie: Met ongrondwettelijke interim-president dreigt bloedbad in Bolivia). Dat had begin februari moeten gebeuren. Met als argument de politieke onrust legde zij verkiezingen vast op 23 mei. Die datum werd opnieuw uitgesteld tot 6 september omwille van de coronapandemie. Ook die datum is nog onzeker. In ieder geval poogt het regime de grootste te kanshebber verhinderen om deel te nemen.

Waarschijnlijk zal de nieuwe verkiezingscommissie, die volledig door de entourage van Añez werd benoemd, beslissen dat Luis Arce en Andronico Rodriguez niet mogen deelnemen, omdat zij worden beschuldigd van misdrijven waarvoor gevangenisstraf geldt. Een daadwerkelijk vonnis voor 6 september is immers onmogelijk. Daarmee past het regime een tactiek toe die eerder al in Honduras en Paraguay werd toegepast om zetelende presidenten af te zetten en nieuwe verkiezingen uit te lokken zonder de sterkste kandidaat. Dit gebeurde het meest flagrant in Brazilië waar Lula werd veroordeeld. Later werd bewezen dat de hele operatie tegen Lula (en tegen president Rousseff) werd gecoördineerd door agenten van de VS-ambassade en dat de zetelende rechter en huidig minister van justitie Sergio Moro tijdens het proces uitgebreid overleg pleegde met de politie en de onderzoeksrechters om Lula veroordeeld te krijgen 'om hem te beletten deel te nemen aan de verkiezingen' (zie: Bewijzen dat proces tegen Lula is opgezet om te verhinderen dat hij deelneemt aan presidentsverkiezingen).

De beschuldigingen tegen Arce en Rodriguez zijn zo vergezocht, dat het best mogelijk is dat er uiteindelijk niet eens een proces komt. Het volstaat immers dat ze kunnen worden verhinderd om deel te nemen aan de verkiezingen op 6 september.

Het is ook niet verwonderlijk, dat de MAS-kandidaten de meeste kans maken om te winnen. Morales haalde op 20 oktober 2019 47,08 procent van de stemmen. Ook de kandidaten voor de parlementsverkiezingen op dezelfde dag scoren het hoogst in de peilingen. Een eerlijke stembusgang zou de MAS een meerderheid opleveren in het parlement. Het huidige regime wil dit te allen prijze voorkomen met deze gerechtelijke procedures.

Ondertussen hebben media in de VS bevestigd, dat de staatsgreep in Bolivia door de VS was gecoördineerd en gepland in samenspraak met de rechtse partijen (zie: Artikel New York Times over Bolivia is geen ‘kritische berichtgeving’) en dat de verkiezingen wel degelijk correct waren verlopen (zie: MIT-onderzoek: 'Rapport OAS over verkiezingen Bolivia was fout en bewust misleidend').

(Suriname Mirror/De Wereld Morgen/Infobae)

Mexicaans bedrijf start drone-levering beschermende uitrusting aan ziekenhuizen

(Bron foto's: Reuters)
Drone-bezorgdienst om het risico van besmetting met Covid-19 te elimineren


Het in Mexico City gevestigde bedrijf Sincronia Logistica is begonnen met het inzetten van onbemande drones om persoonlijke beschermingsmiddelen en andere essentiële uitrusting te leveren aan openbare ziekenhuizen in de centrale staat Queretaro, ten noorden van de hoofdstad. 

Om het risico van besmetting te elimineren, heeft een Mexicaans bedrijf een drone-bezorgdienst gelanceerd om tijdens de coronaviruspandemie schone medische benodigdheden naar ziekenhuizen te brengen. Het in Mexico-Stad gevestigde bedrijf Sincronia Logistica is begonnen met het inzetten van onbemande drones om persoonlijke beschermingsmiddelen en andere essentiële uitrusting te leveren aan openbare ziekenhuizen in de centrale staat Queretaro, ten noorden van de hoofdstad.


Mexicaanse gezondheidswerkers protesteerden landelijk over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De drones helpen de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan door snelle, contactloze drop-offs mogelijk te maken.

'Naast het verminderen van de tijd hebben we ook het menselijk contact verminderd', zegt Diego Garcia, directeur Business Excellence bij Sincronia Logistica. De innovatie komt, nu de pandemie in Mexico is opgelopen om het land het zesde hoogste dodental wereldwijd te bezorgen, met ongeveer 28.510 bevestigde Covid-19 dodelijke slachtoffers.

Sincronia Logistica zegt, dat het drones heeft gebruikt om donaties te leveren van antibacteriële gel, gezichtsmaskers, handschoenen, 3D-geprinte gelaatsschermen en andere basisbenodigdheden voor gezondheidswerkers. Artsen waarderen de service, zei Juana Angelica Garcia, directeur van het openbare ziekenhuis El Marques in de stad Queretaro, de hoofdstad van de staat.

'In een situatie waarin u snel medisch materiaal nodig heeft zonder de gezondheid van de betrokken mensen in gevaar te brengen, is het leveren met  drones een allesomvattende en veilige optie geworden', zei ze in een verklaring.

(Suriname Mirror/Veja/Reuters)

Hoogste mensenrechtenfunctionaris van Mexico wordt bedreigd

Bedreigingen begonnen nadat Rosario Piedra Ibarra aandacht vroeg voor zaak door politie doodgeslagen jongeman


Het hoofd van de Mexicaanse Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) zei donderdag 2 juli 2020, dat ze bedreigende telefoontjes, sms-berichten en berichten op social media heeft ontvangen. 

Mensenrechtencommissaris Rosario Piedra Ibarra zei, dat de bedreigingen zijn begonnen nadat ze de zaak van een jongeman, Giovanni Lopez, ter sprake had gebracht die naar verluidt in mei door de politie was doodgeslagen, nadat ze hem hadden aangehouden, omdat hij geen gezichtsmasker droeg tijdens de coronaviruspandemie.

De dood vond plaats in de staat Jalisco, die wordt bestuurd door een oppositiepartij, en de dood van de man is een politieke kwestie geworden.

Piedra Ibarra zei dat ze een aanklacht had ingediend bij de aanklagers, nadat ze bedreigingen had ontvangen via meer dan 100 telefoonnummers. Ze zei dat de bedreigingen ook tegen haar familie zijn gericht.(Suriname Mirror/Milenio/The Associated Press/AM Queretaro/Twitter/WRadio)

Chinese vrachtwagenfabrikant Shacman uitgebreid naar Mexico

(Bron foto's: Shacman)
Bedrijf wil binnen twee jaar assemblage- fabriek voor vrachtwagens openen


Het Chinese Shacman Trucks breidt uit naar de Mexicaanse markt voor bedrijfsvoertuigen met een netwerk van distributeurs en een nieuwe assemblagefabriek, met het oog op de klasse 6-8-markt voor zware en middelzware vrachtwagens. Het bedrijf creëert een distributie- en servicenetwerk in heel Mexico en is van plan binnen een jaar of twee een assemblagefabriek voor vrachtwagens te openen, zei Carlos Pardo, CEO van Shacman Mexico.

'Mijn verantwoordelijkheid gaat van Mexico tot de Verenigde Staten tot Canada. En ons plan is om in Mexico te beginnen, een sterke voetafdruk te zetten in Mexico en vanaf hier naar het noorden te gaan', zei Pardo vanuit Mexico-Stad.

'We zijn van plan voertuigen in Mexico te monteren om te voldoen aan de specificaties van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada.'Shacman Trucks is gevestigd in Xi’an, China. Het bedrijf, bekend als Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. in China, is volgens zijn website een van de grootste vrachtwagenfabrikanten en dealers in dat land. Het bedrijf heeft fabrieken in 13 landen, ongeveer 35.000 werknemers wereldwijd en 100 dealers in landen in Azië, Europa, Afrika en Latijns-Amerika.

Shacman werd in december in Mexico gelanceerd, toen Pardo aan boord kwam als CEO. Voordat hij bij Shacman kwam, was Pardo sinds 2011 CEO van Navistar Mexico. Het bedrijf is van plan ergens in de komende twee jaar een assemblagefabriek in Mexico te ontwikkelen, zei Pardo. 'We beginnen met een kleine assemblagelijn en groeien daar stap voor stap door', zei Pardo. 'We zijn logistiek bezig te kijken wat de beste plaats is om te worden gelokaliseerd, in termen van leveranciers, klanten, het vinden van de beste plek.'

Momenteel zijn er slechts twee vrachtwagenfabrikanten in Mexico, waaronder Daimler Trucks North America, dat zijn Freightliner Cascadia produceert in de steden Saltillo en Santiago, en Navistar, dat een grote vrachtwagenassemblage heeft in de stad Escobedo.

De producten van Shacman omvatten militaire off-road voertuigen, zware vrachtwagens, middelzware en lichte vrachtwagens, middelgrote en grote touringcars en bussen, miniauto's, mini-voertuigassen, Cummins-motoren, zware assen en verschillende voertuigcomponenten.

'In Mexico beginnen we met twee soorten vrachtwagens: een klasse 8-truck in verschillende toepassingen, trekkers, mixers, heavy-duty; en ook een middelgrote vrachtwagen', zei Pardo. De twee vrachtwagens - de Shacman X3000 en Shacman L3000 - kunnen worden geconfigureerd met een dieselmotor, een motor voor geconcentreerd aardgas (CNG) of een motor voor vloeibaar aardgas (LNG). 'Onze strategie is om de nummer één optie voor aardgasmotoren in het land te zijn', aldus Pardo. 'De drie belangrijkste truck-spelers op de markt hebben geen CNG-optie, of als ze een optie hebben, is het een aangepaste vrachtwagen of het is erg duur en past niet in de behoeften van de markt.'

Shacman heeft tegen het einde van het jaar dealers of distributeurs geopend in Mexico-Stad, Monterrey (Noord-Mexico), Guadalajara, Veracruz en Bajío (centraal Mexico). 'Het belangrijkste is dat we alle servicepunten in het hele land ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onze vrachtwagens kunnen worden bediend en onderhouden, waar ze ook zijn', aldus Pardo.

Pardo zei dat de pandemie van het coronavirus de plannen van het bedrijf heeft vertraagd, maar Shacman blijft gefocust op het vergroten van het dealernetwerk en de naamsbekendheid in heel Noord-Amerika. 'Op dit moment ligt onze focus op Mexico, maar we zien wel kansen in de Verenigde Staten en Canada. We willen eerst een stevige voet in Mexico zetten, een reputatie van kwaliteit verwerven, een reputatie van winstgevendheid voor onze klanten verwerven, onze productiefaciliteit opzetten en dan gaan we op onderzoek uit naar het noorden.'

(Suriname Mirror/Freight Waves/Twitter)

Rechter geeft president Duque 48 uur om Amerikaanse militaire operaties in Colombia op te schorten

Regering heeft geen toestemming van het Congres gevraagd


Een rechter gaf de president van Colombia, Ivan Duque, 48 uur de tijd om de deelname van Amerikaanse troepen aan anti-drugsoperaties op te schorten. De Verenigde Staten stuurde op 1 juni 53 soldaten van een zogenaamde Security Force Assistance Brigade (SFAB) naar Colombia om het Colombiaanse leger bij te staan ​​bij de  drugsbestrijding in door oorlog verscheurde gebieden. 

Volgens de rechter heeft de regering geen toestemming van het Congres gevraagd voordat buitenlandse soldaten operaties in het land mochten uitvoeren, wat de Amerikaanse missie onwettig maakte.


Minister van Defensie Carlos Holmes Trujillo vertelde het Congres, dat hij dergelijke toestemming niet nodig had, waarna oppositie-senator Ivan Cepeda de zaak voorlegde aan het Cundinamarca Administrative Tribunal. De rechter oordeelde, dat als Trujillo wil dat de Amerikaanse soldaten hun operaties voortzetten, hij ofwel toestemming van het Congres moet krijgen of binnen 72 uur met succes tegen de uitspraak in beroep moet gaan.

Het besluit is een grote klap voor de minister van Defensie, die nu aan de Amerikaanse ambassade moet uitleggen dat hij de bilaterale operaties heeft verprutst, omdat hij vergat de wet te gehoorzamen. Trujillo, wiens vader openlijk werd geprezen door wijlen drugsbaron Pablo Ecobar, stond al onder druk vanwege zijn falen om de cocaïneproductie effectief te verminderen.

Het Congres heeft geëist dat de minister van Defensie het anti-narcotica-element van een vredesakkoord van 2016 met de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) implementeert, dat prioriteit geeft aan de vervanging van gewassen.

Het Witte Huis heeft aangedrongen op een hardere aanpak, inclusief het uit de lucht besproeien van coca. De minister van Defensie doet geen van beide en heeft bovendien het bevel gekregen de gezamenlijke gedwongen uitroeiingsoperaties te beëindigen.

Afgezien daarvan valt de belofte van Trujillo aan de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper om de gedwongen uitroeiing van coca te verhogen tot een record van 130.000 hectare dit jaar uit elkaar. In plaats van deze notoir ineffectieve strategie met 40% te verhogen, meldde het ministerie van Defensie een daling van 30% van de met geweld uitgeroeide hectares coca in de eerste vier maanden van het jaar.

Ondertussen bereikte de potentiële cocaïneproductie in 2019 een nieuw recordniveau, volgens het United Nations Office on Drugs and Crime.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Reuters/Twitter)

Rechter Brazilië: Regering moet naar schatting 20.000 illegale goudzoekers uit inheemse reservaat Yanomami verdrijven

Meer dan 160 gevallen van Covid-19 onder de Yanomami en vijf doden


Een federale rechtbank heeft de Braziliaanse regering vrijdag 3 juli 2020 opgedragen om naar schatting 20.000 illegale goudzoekers uit het inheemse reservaat van de Yanomami te verdrijven om een ​​van de meest geïsoleerde grote Amazone-stammen te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

De rechter gaf de regering van president Jair Bolsonaro vijf dagen de tijd om met een noodplan te komen om de Yanomami te beschermen door de inzet van agenten van inheemse aangelegenheden, milieu-instanties en militairen.Zo'n 27.000 Yanomami leven relatief geïsoleerd in een enorm reservaat dat twee keer zo groot is als Zwitserland en zijn al tientallen jaren binnengevallen door goudzoekers die hun mensen dodelijke ziekten hebben bezorgd.

Tot op heden zijn er meer dan 160 bevestigde gevallen van Covid-19 onder de Yanomami-bevolking en vijf doden.


De stam had een beroep gedaan op de autoriteiten om de goudzoekers te verdrijven die bossen hebben vernietigd en rivieren hebben vergiftigd met kwik dat werd gebruikt om het goud te scheiden van rivierbodemsediment.

Een beoordeling door Reuters van satellietbeelden toonde aan, dat de illegale goudwinning de afgelopen vijf jaar sterk is gestegen in het reservaat. Yanomami-leiders zeggen, dat het aantal goudzoekers op hun land is gestegen sinds Bolsonaro in 2018 tot president werd gekozen en beloofde de Amazone te ontwikkelen en zijn minerale rijkdommen te benutten, zelfs door goudzoekers toe te laten in beschermde inheemse reservaten. I

In onderstaand Twitter-bericht met commentaar op de rechterlijke beslissing betwist vicepresident Hamilton Mourão, een gepensioneerde legergeneraal die het Amazone-beleid van de regering leidt, het aantal illegale goudzoekers in het reservaat, naar schatting 3.500 en niet 20.000, zoals geciteerd door de rechter.


Goud is een belangrijke export geworden van de noordelijkste staat Roraima in Brazilië, ook al zijn er daar geen wettelijk geregistreerde goudwinningsactiviteiten. Volgens officiële statistieken werd 486 kilo vanuit Roraima in 2019 naar India geëxporteerd, tegenover 38 kilo in 2018.

(Suriname Mirror/Valor.Globo/Reuters/El Pais/Radio Agencia Nacional/Twitter)

Verkiezing president en vicepresident mogelijk onder leiding vicevoorzitter Assemblee

(Bron foto: De West)
'Er zal streng op worden toegezien dat Covid-19 maatregelen worden nageleefd, we mogen zo'n grote fout niet meer begaan'


De verkiezing van de president en vicepresident zal maandag mogelijk plaatsvinden onder leiding van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, omdat parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk, positief is getest op het coronavirus. 

Sharman zegt vrijdagavond 2 juli 2020 in De West, dat de vergadering waarin besproken zal worden op welke datum de presidentsverkiezing plaatsvindt, gewoon aanstaande maandag om 11.00 uur zal plaatsvinden, omdat deze door de vicevoorzitter geleid kan worden.

'Er zal wel streng op worden toegezien dat de Covid-19 maatregelen worden nageleefd. De leden en personeelsleden van het parlement zullen zondag getest worden op het virus. Indien gebleken is dat meerdere leden of personeelsleden positief zijn, zal bekeken worden hoe het werk alsnog opgepakt kan worden. We zullen erop toezien dat leden zover mogelijk van elkaar zitten. We mogen zo'n grote fout niet meer begaan', aldus Sharman.

'Boek Nederlandse ex-minister Jan Pronk vol verzinsels, halve waarheden en hele leugens'

'Surinaamse politieke partijen en politici komen er in het boek niet goed vanaf'


'Het boek van de Nederlandse ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, 'Suriname van wingewest tot natiestaat', zit vol verzinsels, halve waarheden en hele leugens. Surinaamse politieke partijen en politici komen er in het boek van Pronk niet goed vanaf. Ook de PALU, die gewoon wil bereiken dat het Surinaamse volk zelfstandig zijn eigen toekomst bepaalt, wordt kennelijk alleen al hierom zeer negatief afgeschilderd. 

Het boek geeft wel goed aan de verkeerde en zeer minderwaardige kijk van Nederlandse politici en beleidsmakers op Suriname. Duidelijk wordt dat de Nederlandse regering zich heel gedetailleerd heeft bemoeid met de politieke en economische ontwikkelingen in Suriname in het eigen voordeel. Suriname heeft de enorme prijs ervoor betaald met mensenlevens, economische onzekerheid en vooral grote interne politieke verdeeldheid tot op heden.


Het boek is een waarschuwing aan Surinaamse politici van vandaag bij het aangaan van (nieuwe) relaties met de voormalige kolonisator die een hele slechte 'dekolonisator' blijkt te zijn. 

Inmiddels is Pronk aangeschreven om een aantal van deze leugens in zijn boek te corrigeren (zie onderaan). Namens zijn cliënten, Iwan Krolis en Errol Alibux, eist advocaat Irvin Kanhai van de Nederlandse ex-minister om zich te verontschuldigen en om betaling van een schadevergoeding voor de ontstane immateriële schade. Volgens de advocaat gaat het om uitspraken die Pronk in zijn boekwerk doet, die voor zijn cliënten beledigend en belastend zijn, maar die bovenal pertinente onwaarheden zijn. 

Ex-minister Jan Pronk, een gezaghebbend gezicht van de regering Den Uyl rond de onafhankelijkheid van Suriname, heeft duidelijk niet voldoende zorgvuldigheid in acht genomen. Kanhai concludeert: “…blijkens zulks uit de omstandigheid dat u grove onwaarheden hebt gepubliceerd over mijn cliënten die door die onware publicatie immateriële schade lijden hetgeen u behoorde te weten”. Ook andere politieke partijen en politici komen in het boek er niet goed vanaf. Mogelijk zullen meerdere verzoeken gedaan worden voor verontschuldiging, correctie en zelfs het uit de handel nemen van het boek.


Zo legt Pronk alle schuld van de enorme verspilling en corruptie in het West-Suriname project bij de toenmalige Surinaamse (NPS) regering. Ook de PALU heeft hierop gewezen en uiteindelijk na een gedegen evaluatie het project stopgezet in de jaren '80 in tegenstrijd met de Nederlandse onderhandelaars. Maar, over het Nederlandse aandeel in de vele corruptieschandalen rept de Nederlandse ex-minister geen woord. 

Pronk presenteert zich in zijn boek als de ziener en de enige met het juiste standpunt in de vele eindeloze en vruchteloze discussies over Suriname in de Nederlandse kabinetten waarvan hij deel is geweest. 

De gedetailleerde bemoeienissen van de Nederlandse politici in Suriname hebben enorme gevolgen gehad voor Suriname met de 8 december gebeurtenissen en de door Nederland gefinancierde binnenlandse oorlog als dieptepunten in onze geschiedenis. Over de bereidheid van Nederlandse politici om desnoods te gaan over lijken om de eigen belangen veilig te stellen wordt natuurlijk gewoonweg verzwegen door Pronk. 

Henk Ramnandanlal'


Vicepresident Adhin: 'In de verkiezingsstrijd schreeuwt men van alles en wil men populair spelen'

'De grote schuld komt niet, omdat de regering het geld heeft verspild'


Dat de schuld van de huidige financiële crisis in de schoenen van de zittende regering wordt geschoven, moet volgens vicepresident Ashwin Adhin niet serieus worden genomen. Dit schrijft de Ware Tijd vrijdag 3 juli 2020. Beschuldigingen van onder andere VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi en ABOP-leider Ronnie Brunswijk zijn volgens hem populistisch. 

'In de verkiezingsstrijd schreeuwt men van alles en wil men populair spelen, maar straks wanneer men het roer heeft overgenomen zal men botsen tegen de realiteit.' Adhin is ervan overtuigd, dat die 'populistische praat' en de toon die nu door de politieke tegenstanders wordt aangeslagen straks drastisch zal veranderen.

Hij twijfelt ook aan de belofte van de nieuwe coalitie om binnen minder dan één jaar grote veranderingen te brengen. Hoewel hij niet duimt, dat het slecht gaat met de ontwikkeling van het land is het volgens hem bijna zeker, dat binnen één jaar bitter weinig zal gebeuren zoals beloofd door Santokhi. 'Je kan het volk niet voor de gek blijven houden, je kan het doen in de verkiezing, maar je kan niet blijven verwijzen naar de vorige regering.'

Hoeveel geld er in de staatskas is, durft de vicepresident niet te zeggen. Voor de juiste cijfer zou hij minister van Financiën Gillmore Hoefdraad eerst moeten spreken. Anders dan de leiders van de nieuwe coalitie beweren komt de grote schuld niet, omdat de regering het geld heeft verspild. Volgens Adhin moést er geleend worden om investeringen te plegen.

Santokhi en partijgenoot Asiskumar Gajadien blijven erbij, dat het land financieel aan de grond zit. 'Heeft u gemerkt wanneer de overheidssalarissen uitbetaald zijn? Pas maandag', zegt Santokhi. Uit de verschillende overlegmomenten met Hoefdraad heeft hij kunnen concluderen, dat de regering geen geld heeft.

Gajadien: 'Als het inderdaad zo was, dat de regering niet in grote financiële problemen was dan hadden we nu een beter zicht op de uitbetaling van de vakantietoelage in juli.'

Hoewel het vooralsnog niet duidelijk is hoe de staatsfinanciën er concreet uitzien verzekert Gajadien dat de komende regering er alles aan zal doen om de belofte van verlichting binnen een jaar waar te maken.