maandag 12 augustus 2013

Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) in ongewisse over toekomst

Stilte bij zowel SASur als muziekgebruikers 

Organisatie laat waarschuwend geluid horen in richting Carifesta XI

12-08-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - De Stichting Auteursrechten Suriname, SASur, is in het ongewisse over de toekomst. De Kort Gedingrechter besloot op 11 juli 2013 om de kwestie rond de intrekking van de beschikking van SASur op 17 mei door minister Edward Belfort van Justitie en Politie te verwijzen naar de gewone rechtsgang. Tegen de uitspraak is de auteursrechtenorganisatie in hoger beroep gegaan.

De organisatie laat bij monde van haar voorzitter Prim Ramlal vandaag, maandag 12 augustus 2013, weten te hopen dat er spoedig een uitspraak volgt.

Ramlal: ‘SASur mag vanwege de intrekking van de beschikking wettelijk niet bemiddelen, maar wel verbodsacties uitvoeren via de rechter. Dit vergt echter veel inspanning, vandaar dat wij hebben gemeend om het voorlopig rustig aan te doen.’

Maar, ook aan de zijde van de muziekgebruikers blijkt de rust te zijn teruggekeerd. Hun laatste actie was het sturen van brieven naar internationale auteursrechtenorganisaties, met wie SASur in contact staat, om beklag te doen over de Surinaamse auteursrechtenorganisatie.

‘Zij hebben op geen enkele brief een reactie ontvangen. Onze internationale zusterorganisaties zeggen SASur door dik en dun te zullen ondersteunen. Het opzeggen van wederkerigheidsovereenkomsten met SASur is voor hen geen optie om hun muziekwerken hier te legaliseren’, aldus Ramlal.

Overigens zegt de SASur-voorzitter begrepen te hebben dat er andere bewegingen zijn internationaal ‘en we wachten die ontwikkelingen af’. De internationale auteursrechtenorganisatie CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs) had minister Belfort in juni gemaand een oplossing te vinden in de auteursrechtenkwestie. Als de situatie onveranderd zou blijven, zou het ook verboden zijn muziek van het internationaal repertoire te gebruiken tijdens het Caribisch culturele festival Carifesta, dat van 16 tot en met 25 augustus wordt gehouden in Suriname.

Prim Ramlal laat dan ook vandaag een waarschuwend geluid horen in de richting van de organisatie van het culturele festival, waar deze dagen overal in het land veel reclame voor wordt gemaakt.

Carifesta XI
Ramlal: ‘Carifesta zou wettelijk geen muziek mogen gebruiken tijdens het festival, omdat zij simpelweg geen toestemming daarvoor heeft. Alleen SASur zou die toestemming kunnen geven, maar dat kan niet meer vanwege de intrekking van de beschikking door het ministerie van Justitie en Politie. Muziekgebruik zal dan ook veelal illegaal zijn tijdens Carifesta en de overheid lijkt dat toe te juichen. SASur heeft de opdracht om alle muziekgebruik zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, om achteraf een schadeclaim jegens de overheid in te kunnen gaan dienen. Die zal ongetwijfeld vele malen hoger zijn dan de licentierechten die ze zou moeten betalen. Deze werkwijze geldt trouwens ook voor overige muziekgebruikers welk beurtelings aangepakt zullen worden. Wettelijke vrijbrief voor muziekgebruik heeft niemand, zelfs de overheid niet.’

SASur-voorzitter Ramlal stelt verder dat zijn organisatie altijd heeft getracht met gebruikers te praten, maar zonder beschikking zal dat alleen bij gesprekken blijven, want licentie- overeenkomsten sluiten mag SASur niet meer. ‘Zelfs de gesloten overeenkomsten zijn nu komen te vervallen en nu denk men dat muziekgebruik gratis is geworden, althans met de intrekking van onze beschikking heeft minister Belfort die indruk gewekt. Hij heeft echter niet verder gewerkt aan een ander alternatief om de licentiewerkzaamheden te continueren’, zegt Ramlal.

Overheid zit goed fout
Hij vervolgt: ‘Voor SASur is het nu ook de vraag, rara, hoe verder met deze overheid die de ontwikkeling op dit gebied koud laat. SASur is nu aan haar lot overgelaten. Er is naar ons inziens sprake van onbehoorlijk bestuur, met verwaarlozing van in ieder geval de hoor- en vertrouwensbeginselen. Het rechtszekerheidsgevoel zijdens de makers als gebruikers van muziek ontbreekt momenteel geheel op dit gebied. Ik heb recentelijk heel goed naar een interview van een van de staatsadvocaten geluisterd. Deze reageerde huiverig en met gemengde gevoelens op het vonnis. Kennelijk heeft ze zelfs na een kleine tijdwinst ook snel door dat de overheid goed fout zit.’

Het vonnis in Kort Geding van 11 juli 2013:


Noot:
Vlak voor de intrekking van de beschikking door de minister van Justitie en Politie had O-News (Bijlhout Media) een gesprek met Prim Ramlal. Naar aanleiding van het feit dat de auteursrechtenkwesite boven het Caribisch festival Carifesta hangt, dat van 16 tot en met 25 augustus wordt gehouden in Suriname, heeft O-News besloten om de gesprekken met Ramlal 'te delen met het grote publiek':