vrijdag 26 januari 2018

Wakaypomp heeft 100.000 liter diesel aangeleverd gekregen door de staat

'Hoeveelheid geleverde diesel is goed voor 15 dagen'

 
De Wakaypomp, die sinds vorige week vrijdag niet draaide vanwege tekort aan diesel, heeft twee dagen geleden een hoeveelheid van 100.000 liter diesel aangeleverd gekregen door de staat. Volgens Harrynannan Oemraw, de voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), is deze hoeveelheid goed voor 15 dagen, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 26 januari 2018.

De rijstboeren kunnen hun inzaaiwerkzaamheden voortzetten.

Maar voor de rijstboeren van Wageningen en Middenstandspolder en omgeving is het nog steeds zitten met de handen in het haar, want de primaire afvoerwegen van Wageningen tot en met lijn zes en de Middenstandspolder zijn dichtbegroeid. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zou moeten zorg dragen voor de schoonmaak. Dit wordt achterwege gelaten, met als gevolg dat de boeren zonder water zitten’, zegt Oemraw.

Hij legt uit dat de boeren niet begin februari kunnen inzaaien en dan tegen eind mei gaan oogsten. Dan zitten ze midden in de grote regentijd. Volgens verwachting vindt de eerste partij oogst al over drie weken plaats.

Minister Hoefdraad legt dit jaar subsidiebeleid aan banden

'Het is een gewoonterecht, je moet het geld maar storten zonder financiële verantwoording, die tijd is voorbij'

'Vaak genoeg ontbreken financiële verantwoordingen, we moeten bedelen om de informatie'


De overheid gaat in 2018 strenger zijn bij het toekennen van financiële steun. 'Financiële rapportages zijn nu verplicht voor instellingen en bedrijven als ze in aanmerking willen komen voor subsidie. Voor het afslanken van de subsidies zijn al sinds vorig jaar maatregelen getroffen. Die blijven gehandhaafd en zullen niet minder streng worden', aldus minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, deze week, aldus Starnieuws vrijdag 26 januari 2018.

'Als je kijkt hoe subsidie in ontwikkelde landen gaat, je schrijft je kapot, je meldt je kapot aan, en je wordt elke seconde geïnspecteerd of dat kleine beetje geld je werkelijk moet toekomen', sprak Hoefdraad aan. 'In Suriname alleen is het een gewoonterecht: je moet het geld maar storten zonder financiële verantwoording. Die tijd is voorbij. Als we willen hervormen is dat een van de zaken die we als eerste moeten aanpakken. Het kan niet zo zijn dat we slechts aan een groep a la dol geld overmaken.'

Subsidies en salarissen van ambtenaren kosten de overheid het meeste geld. Er blijft weinig over om te investeren in de ontwikkeling van het land. Tussen 2015 en 2017 bedroeg het overheidsbudget gemiddeld Srd 5,3 miljard. Daarvan is ongeveer 3 miljard aan subsidies en lonen besteed. De bedragen nemen elk jaar toe, volgens de presentatie van de minister.

'De laatste twee jaren hebben we veel meegemaakt. Gesubsidieerde bedrijven die met winst afsluiten en bonussen uitbetalen, gesubsidieerde bedrijven die zware investeringen hebben bij het bankwezen, gesubsidieerde bedrijven die in feite beloftes maken en realiseren voor hun werknemers zonder af te stemmen met de regering of ten minste het ministerie van Financiën. Mensen zijn bij De Nationale Assemblee gaan protesteren, de arme mensen krijgen hun geld niet. Vaak genoeg ontbreken de financiële verantwoordingen. We moeten vaak bedelen om de informatie.'

'We zien in onze data dat er consultants worden aangetrokken, wagenpark wordt verbreed, acht tot tien mensen zitten op een kantoor die ons 10.000 Amerikaanse dollar kosten. Allemaal betaald met subsidiegelden. We moeten schoonmaken. We vragen strenge rapportages verplichtingen om aanvragen te beoordelen. Als de instellingen dat niet in staat zijn te doen, moeten ze het ons laten weten zodat we hulp voor ze kunnen zoeken.'

De subsidies die de overheid aan EBS betaalt zorgen er ook voor, dat er niet genoeg geld vrijkomt om andere dingen te doen, gaf Hoefdraad aan. Er is afgezien van het verder verhogen van de stroomtarieven. De verhoogde stroomtarieven zouden subsidie tot het verleden laten behoren. 'Het niet optrekken van de tarieven voor de energiesector om te voorkomen dat we een totaal collaps zouden krijgen, heeft ook een prijskaartje. Alleen in 2017 was de EBS goed voor Srd 960 miljoen aan subsidie. Het is wel mooi om te weten dat Staatsolie 110 miljoen Amerikaznse dollar overmaakt naar de overheid, maar de overheid krijgt zelf bitter weinig in handen omdat de rest naar subsidie gaat van de EBS.'

Arrestant (28) in cel politiebureau Keizerstraat steekt celgenoot in rug

Agenten vinden twee scherpe voorwerpen in cel


De 28-jarige arrestant S.A., die ingesloten is in het cellenhuis van de politie de Keizerstraat in Paramaribo heeft vrijdag 19 januari een celgenoot een steekverwonding toegebracht in zijn rug, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 26 januari 2018 (!), pas. 

(Opgemerkt dient te worden - wèèr - dat de politie over het algemeen zeer traag is met het uitbrengen van politieberichten. Publiciteit lijkt geen prioriteit te hebben bij de afdeling Voorlichting van het korps.)

De gewonde arrestant werd voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling mocht hij terug naar het cellenhuis.

Bij een ingesteld onderzoek in de cel stuitte de politieambtenaren op twee scherpe voorwerpen, een ijzeren lepel en een tandenborstel waarvan de uiteinden geslepen zijn tot een punt. Beide voorwerpen zijn in beslag genomen.

A. zal  weer worden voorgeleid. Het dossier ter zake is opgestuurd naar het Parket van het Openbaar Ministerie.

Spanje verklaart ambassadeur van Venezuela tot persona non grata

(Bron foto: Twitter)
Spanje reageert meteen op actie Venezuela tegen ambassadeur van Spanje in Caracas
 

Spanje heeft vandaag, vrijdag 26 januari 2018, de ambassadeur van Venezuela, Mario Isea,  tot persona non grata verklaard. Dat gebeurde een dag nadat Caracas de Spaanse ambassadeur de wacht had aangezegd.


Venezuela stuurde de diplomaat weg enkele dagen nadat de Europese Unie had aangekondigd zeven Venezolanen die zijn gelieerd aan het regime van president Nicolas Maduro op een sanctielijst te zetten.


De minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza gaf als reden „voortdurende agressie en herhaaldelijk bemoeien met interne aangelegenheden van ons land door de Spaanse regering”. De EU veroordeelde het wegsturen van de Spaanse ambassadeur. Maduro zette vorig jaar het parlement opzij, dat plaats moest maken voor een hem welgezinde grondwetgevende vergadering.(Suriname Mirror/La Vanguardia/El Pais/YouTube/De Telegraaf/Twitter)

Speciale Economische Zone belangrijk voor regulering ondernemerschap en industrieën

(Bron foto's: ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme houdt consultaties


In het kader van de Wet Bedrijven en Beroepen, die onlangs in De Nationale Assemblee is aangenomen, is de instelling van economische zones een belangrijk aspect binnen de ordening van economische activiteiten. Het instellen van Speciale Economische Zones (SEZ) voor bedrijven en beroepen is belangrijk voor de regulering alsook bevordering van het ondernemerschap en industrieën in de ruimste zins des woords, aldus het ministerie vandaag, vrijdag 26 januari 2018.

Bij de instelling van de SEZ wordt primair gekeken naar het doel waarvoor een desbetreffende zone bestemd is. Om een breed draagvlak te krijgen voor deze instelling, is de commissie SEZ, die door het ministerie is ingesteld, gestart met enkele consultaties.

 
Op dinsdag 23 januari werd een workshop gehouden voor de publieke sector, waarbij vertegenwoordigers van ministeries en andere autoriteiten waren uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Vertegenwoordigers uit de private sector zijn 24 januari geconsulteerd.

Minster Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme benadrukte op de workshop, dat het ministerie hard werkt aan de verbetering en modernisering van het ondernemers- en investeringsklimaat. Een instrument in dit kader is een concept opstellen voor een SEZ, waarin geconcentreerde investeringsactiviteiten worden ondernomen en diverse faciliteiten aan investeerders worden verstrekt teneinde het investeren aantrekkelijk te maken.

Voor een goede uitwerking en succesvolle uitvoering van Speciale Economische Zones is het volgens de bewindsman belangrijk, dat het beleid breed wordt gedragen door alle relevante actoren uit zowel de publieke als privatesector.

Vermeldenswaard is, aaldus het ministerie, dat vanuit de privatesector er reeds diverse initiatieven mbt SEZ zijn geindentificeerd zoals het Paranam Industrial Centre, waarvan het concept nu in studie is en hopelijk binnenkort zal worden ondertekend.

Speciaal voor deze consulaties is consultante Marcela Anzola aangetrokken om onder ander informatie te verstrekken over wat SEZ zijn, welke zone typen er bestaan, hoe het systeem kan worden geëvalueerd en gemonitord. Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen, waardoor er een interactie was tussen de consultant en de stakeholders.

President Bouterse heeft bezoek gebracht aan inheems dorp Peleloe Tepoe, Tapanahoni-gebiedPresident Bouterse heeft een bezoek gebracht aan het dorp Peleloe Tepoe in het Tapanahoni-gebied te Sipaliwini. De regeringsleider sprak de bewoners moed in en verzekerde hen dat de regering dit gebied niet is vergeten, zo laat het Nationaal Informatie Instituut donderdag 25 januari 2018 weten.

Tijdens dit bezoek heeft het staatshoofd gesprekken gehad over onder andere het behoud van het milieu en de teelt van Braziliaanse noten.


Verhuizing van de politie Paranam naar pand hoek Van Meursweg-Martin Luther Kingweg een feit

'Minister Ferdinand Welzijn is voortvarend geweest om documenten voor de huur in orde te maken'


Regiocommandant Midden van het Korps Politie Suriname, Robby Ramjiawan, verwacht dat de politie van Paranam volgende maand kan intrekken in het gehuurde pand op de hoek van Meursweg en de Martin Luther Kingweg. Nu wordt gewerkt aan de indeling van het gebouw. Ramjiawan merkt op, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 26 januari 2018, dat de locatie heel geschikt en strategisch is. 

'Minister Ferdinand Welzijn is voortvarend geweest om de documenten voor de huur in orde te maken', zegt Ramjiawan. Hij heeft het voorstel twee maanden geleden ingediend bij de minister.

Ressortcommandant inspecteur Tjandersen Gopal stuurt het werk dat gedaan wordt in het gebouw verder aan. Met de indeling is maandag begonnen. Districtscommissaris van Para Armand Jurel levert ook een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden rond de herindeling.

Ramjiawan deelt mee dat het technische personeel ter beschikking is gesteld door Jurel. De politiepost Paranam dateert nog van de glorietijden van Suralco. Er kwamen dagelijks grote schepen af en aan. Toen de Suralco nog actief was, waren er veel activiteiten. Suralco zorgde voor licht, water en behuizing. Nu de fabriek gesloten is, is alles verwaarloosd. De politie moest allang zijn verhuisd van daar, benadrukt Ramjiawan.

In de jaren tachtig zou er een pand worden opgezet op dezelfde locatie. De eerste steenlegging was gemetseld door de toenmalige minister van Leger en Politie, Laurens Neede. Het terrein is er nog, maar de bouw is niet doorgegaan. Nu is tegenover het terrein een pand gehuurd.

De verhuizing van de politie Paranam zal volgens Ramjiawan een meerwaarde betekenen in de bestrijding van de criminaliteit. De districtscommissaris, de districts- en ressortraadsleden zijn ingenomen met de nieuwe ontwikkeling. 'Wij zijn minister Welzijn erkentelijk voor de voortvarendheid die hij aan de dag legt op de politie zo gauw mogelijk in het nieuwe gebouw te krijgen', zegt de regio-commandant.

Personeel LVV-afdeling Entomologie wordt getraind in herkenning insectenplagen

'Bij de bestrijding van insecten wordt eerst gekeken naar hun levenswijze en wat zij eten'


De afdeling Entomologie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzorgt trainingen aan medewerk(st)ers om insectenplagen te herkennen. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor onderzoek naar de methoden voor het beheersen van de plagen.

Maitrie Jagroep, hoofd van eerder genoemde afdeling, geeft aan dat er eerst onderzoek wordt gedaan alvorens zij overgaan tot het bestrijden van insecten. 'Bij de bestrijding van insecten wordt eerst gekeken naar hun levenswijze en wat zij eten. Er wordt ook met een vergrootglas naar de insecten gekeken, om na te gaan als zij overeenkomstige eigenschappen hebben met de normale soorten', zegt ze donderdag 25 januari 2018, aldus het Nationaal Informatie Instituut,

Als een insect niet bekend is bij het ministerie, dan wordt een monster voor onderzoek opgestuurd naar de ressorten of naar hun hoofdkantoor. Jagroep geeft verder aan, dat bio pesticiden stoffen zijn die voornamelijk in planten voorkomen om de insecten te bestrijden. Wat wel vaker voorkomt is dat kleine telers de bio pesticiden zelf maken. Maar, voor de grote telers komt het goedkoper uit om het te kopen bij de kant en klare botanicals.

Uit onderzoek is gebleken dat de telers het meest last hebben van 'witte vliegen' die de verschillende planten aantasten. De witte vliegen lijken meestal op witte schimmel. Verder zijn het de bladluizen die het meest voorkomen in de krullingen van de jonge bladeren en zich daar ook schuil houden. Dat maakt het bespuiten om de insecten te verwijderen moeilijker. Bio pesticiden werken pas als het middel de insecten heeft bereikt. De bladluizen komen ook wanneer er teveel stikstof bemesting gebruikt wordt.

Een advies van Jagroep is om een bol knoflook te blenderen, op te lossen in vijf liter water, het te zeven en vervolgens de planten aan de onderkant van de bladeren te spuiten. Deze methode heeft wel een korte werkingsduur. Zij raadt telers dan ook aan om twee keer per week te spuiten waardoor de kans klein is dat die witte vliegen of bladluizen zich gaan uitbreiden. Het hoofd van de afdeling raadt alle telers aan om tijdens het bespuiten, handschoenen en beschermende kleding aan te doen. Dit is voor hun eigen veiligheid en gezondheid.

Bolivia is een van de landen met hoogste ontbossing per hoofd van de bevolking in de wereld

Ontbossing in Tipnis (Bron foto: José Rocha)
'Wij behoren tot de 10 landen die het meest ontbossen in de wereld'

De bossen van Bolivia zouden tegen het jaar 2100 kunnen zijn verdwenen


Bolivia is nog steeds een van de landen met de hoogste ontbossingsgraad per hoofd van de bevolking in de wereld, wat alarm slaat bij milieuactivisten. Het verbranden van bos om land te creëren voor veeteelt en landbouw zijn redenen die het verlies van bossen versnellen. 

'Van de landen die bossen hebben is Bolivia een van de meest ontboste. Wat betreft ontbossing per hoofd van de bevolking behoren wij tot de 10 landen die het meest ontbossen in de wereld. En de belangrijkste oorzaak van ontbossing is vee', aldus milieuspecialist Pablo Solon.


Onderzoekster Lykke Andersen, van het Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) en auteur van een onderzoek, zei in een interview met de pers dat 'er zijn slechts drie landen in de wereld zijn met meer ontbossing per hoofd van de bevolking dan Bolivia: Botswana, Paraguay en Namibië', volgens de site www.scidev.net.

Een studie van de Duitse Friedrich Ebert Stiftung (FES) berekende in 2010, dat het land 350.000 hectare bos verliest als gevolg van legale en clandestiene activiteiten. Deze 350.000 hectare impliceert 320 vierkante meter per persoon bos verlies per jaar, een van de hoogste in de wereld en dat is volgens de FES 20 keer meer dan het wereld gemiddelde, dat is 16 vierkante meter per persoon.

In dit tempo, dat de afgelopen jaren niet is verminderd, maar toegenomen, zouden de bossen van Bolivia tegen het jaar 2100 kunnen zijn verdwenen. Dit tempo van ontbossing 'is een van de hoogste in de wereld en overtreft de niveaus van andere grote ontbossingslanden', zegt het rapport. Dit percentage bosverlies per hoofd is bijna drie keer zo hoog als dat van Brazilië, wat 125 vierkante meter bosbedekking per jaar verliest. Een FAO-studie stelt dat de ontbossing in Bolivia nog groter is, met 400 kubieke meter per hoofd van de bevolking per jaar.

Dit heeft ertoe geleid, dat de bosbedekking in Bolivia is gedaald van 58% in 1990 tot 51% in 2015.

De minister van Milieu en Water, Alexandra Moreira, zei in 2016 dat 'tussen 1976 en 2000 Bolivia het verlies van 3,7 miljoen hectare bos heeft geleden en we op dit moment  een gemiddelde van 219.000 hectare in het jaar verliezen', dat is een meer optimistische schatting dan de vorige, maar evenzeer zorgelijk.

Pablo Solón is van mening, dat de recente beslissing van de regering om de vrije export van vlees toe te staan ​​de situatie zal verergeren. 'Door het vorig jaar vrijgeven van de export van vlees in Bolivia door de regering zal een impact hebben op een ontbossing die al vrij hoog is.'

(Suriname Mirror/Los Tiempos/Twitter)

Tientallen condors vergiftigd In het westen van Argentinië

Condors vaak gedood door het vergiftigen van karkassen, waar de vogels van eten...In het westen van Argentinië zijn 34 Andes condors dood gevonden. De twintig mannetjes en veertien vrouwtjes zijn vergiftigd, zeggen milieubeschermers. In het gebied worden vaker condors gedood door het vergiftigen van karkassen, waar de vogels van eten. 

Veehouders zouden dat doen om te voorkomen dat de roofvogels hun vee doden.

'Wat we verloren hebben, is onvervangbaar', zegt milieubeschermster Vanessa Astore van Proyecto Nacional de Conservación del Cóndor Andino tegen persbureau Reuters.'De meeste dieren, dertig, waren volwassen. En condors doen er lang over om volwassen te worden.'

De Andes condor is een soort gier. Een volwassen exemplaar heeft een spanwijdte van 2,70 tot 3,20 meter en weegt tot 15 kilo. In Zuid-Amerika leven er zo'n 10.000. Daarmee is het bijna een bedreigde diersoort.(Suriname Mirror/NOS/Imneuquen/YouTube/Reuters/Twitter)

Een expeditie van vier kajakkers op Abanico-rivier in Ecuador eindigt in een ramp

Twee ervaren kajakkers verdrinken, een wordt nog steeds vermistEen expeditie van vier kajakkers op de Abanico-rivier in Ecuador eindigde in een ramp: twee verdronken, een wordt nog steeds vermist... Heeft hij het overleefd? Van Ecuador is bekend bij kajakkers als het tropische witte waterparadijs op de evenaar van Zuid-Amerika. Maar, voor vier atleten uit Engeland, Ierland en de VS, werd het de expeditie naar de hel: twee mannen (19, 26) verdronken in de Rio Abanico, een is nog steeds vermist. Slechts één atleet en de lokale gids (18) overleefden.


Volgens de autoriteiten zijn de lichamen van de Ierse sporters David H. (26) en Alexander M. (19) al gevonden en geïdentificeerd. Naar de Brit Adam V. (22) wordt nog steeds gezocht - alleen de kajakleider Joaquin M. (18) en de Amerikaanse Jeremiath S. konden zichzelf redden.

'De stroming was zo sterk dat een val met of uit de kajak een zekere dood betekende', vertelde Joaquin M. later aan de pers.Hij had zichzelf aan land kunnen redden en overleefde alleen maar, omdat hij insecten en planten had gegeten. Na twee dagen werd hij gevonden.

Vanwege zware regenval had de rivier plotseling overstromingen veroorzaakt en was onvoorspelbaar geworden.De atleten waren geen beginners: de vermiste Brit is vice-president van de kajakclub van de Universiteit van Cardiff en wordt beschouwd als een ervaren kajaakker en docent.

Meer dan 100 helpers zoeken naar de vermiste persoon, waaronder de politie, het Rode Kruis, Park Ranger - en soldaten met helikopters.(Suriname Mirror/Heute.at/Newburgh Gazette/YouTube/Twitter)

Kustwacht Caribisch Gebied onderschept vaartuig van Curaçao met 33 kratten garnalen

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)
Garnalen vermoedelijk afkomstig uit Venezuela - Drie opvarenden aangehouden


De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) bericht, dat zij gistermiddag, donderdag 25 januari 2018, een lokaal vaartuig, de 'Don Martin', heeft onderschept met drieëndertig kratten garnalen aan boord, vermoedelijk om vanuit Venezuela naar Curaçao te smokkelen. 

Het vaartuig was eerder vanuit het Spaanse Water vertrokken naar het zuiden buiten de territoriale wateren van Curaçao. Bij terugkeer werd het vaartuig door een patrouille van de KWCARIB onderschept en ge-board door de bemanning van de cutter Jaguar.

Er waren op dat moment drie personen aan boord.

De Dash 8, het maritiem patrouillevliegtuig van de KWCARIB, was ook ter plekke voor assistentie. De 'Don Martin' werd begeleid naar de Annabaai, waar de opvarenden en de kratten met garnalen zijn overgedragen aan de Douane. De zaak is verder in onderzoek.


Twee Nederlandse dierenartsen gaan op Curaçao honden en katten steriliseren

De dierenartsen en hun assistente willen minimaal vijftig honden en katten steriliseren en castreren

(Bron foto: Vets on a Mission)

 
Dierenartsen Eva de Vries en Nicole Haasjes en hun assistent Bianca ‘Dack’ Oosterhuis - samen Vets on a Mission - komen vandaag, vrijdag 26 januari 2018, op Curaçao aan om honden en katten te steriliseren. 'Zoveel als we kunnen in een week tijd.' Dit bericht het Antilliaans Dagblad.

De missie van de Nederlandse dierenartsen is voorbereid in samenwerking met Stichting Dierenhulp Curaçao, financier van het werk van een groep lokale dierenartsen die sinds tien jaar honden en katten steriliseren voor eigenaren die zelf niet over de middelen beschikken om de operatie te bekostigen.

Het aantal gratis sterilisaties via Stichting Dierenhulp Curaçao nadert de mijlpaal van tienduizend. Vets on a Mission komt het werk van Stichting Dierenhulp Curacao een boost geven. De komende week willen de twee dierenartsen en hun assistente minimaal vijftig honden en katten steriliseren en castreren.

Dat gaan zij doen bij de praktijk van dierenarts Sjoerd de Groot aan de Alablancaweg. Vets on a Mission biedt haar diensten geheel vrijwillig aan, de dierenartsen vragen geen financiële vergoeding voor hun werk.

Het team heeft een flinke hoeveelheid diermedicatie in de koffer gestopt, maar bij navraag vooraf bij de douane bleek dat een aantal medicijnen niet door hen ingevoerd mag worden. Deze medicatie moet op het eiland ingekocht worden. Dat geldt ook voor het benodigde materiaal voor de operaties, zoals hechtdraad, verbandgaas en steriele handschoenen.

Wie Vets on a Mission wil steunen, wordt gevraagd een donatie te doen aan Stichting Dierenhulp Curacao op MCB-rekeningnummer 220.213.01.

23-Jarige man doodgeschoten bij nachtclub Spoonz op Curaçao

Twee mannen zijn bij schietpartij gewond geraakt


Jeangianno Jonathan Alejandro Zimmerman (18 augustus 1994) is bij een schietpartij bij nachtclub Spoonz gisterochtend vroeg om het leven gekomen. Bij diezelfde schietpartij zijn twee andere mannen, waarvan één verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij, gewond geraakt, alduss vandaag, vrijdag 26 januari 2018, het Antilliaans Dagblad

Politie in Saliña wendde zich - na schoten te hebben gehoord - rond 03.25 uur tot nachtclub Spoonz aan de Fokkerweg, waar een man liggend op de grond werd aangetroffen met een schotwond aan een been. De agenten zagen, dat andere bezoekers van de nachtclub schreeuwend wegrenden en iets verderop werd een man liggend op de grond naast een witte auto opgemerkt. Het slachtoffer gaf toen al geen teken van leven meer.


Voor zover het op dat moment mogelijk was, namen de agenten verschillende kogelwonden aan het torso van het slachtoffer waar. Rond 04.15 uur constateerde de politiearts officieel de dood van de 23-jarige Jeangianno Jonathan Alejandro Zimmerman.

Failliete Insel Air Aruba heeft forse claim ingediend bij Insel Curaçao

De curator van Insel Air Aruba dreigt met een rechtszaak


De curator van het failliete Insel Air Aruba heeft, naar nu blijkt, een aanzienlijke claim ingediend bij de bewindvoerder van Insel Air International (Insel Curaçao) van 37,9 miljoen florin. Hij dreigt nu met een rechtszaak. Het betreft het volledige zogeheten ‘boedeltekort’ van Insel Air Aruba nv, dat in juni 2017 in staat van faillissement werd verklaard. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 26 januari 2018.


Insel Air Curaçao is surseance van betaling verleend met aanstelling van een bewindvoerder.

Curator Jeannot de Cuba wijst er in zijn verslag nogmaals op, dat de externe accountant van Insel Aruba in de jaarrekening 2013 heeft benadrukt, dat de vennootschap niet in staat zal zijn de operationele kosten te betalen zonder de financiële ondersteuning van Insel Air International bv. Voorts werd door de externe accountant in zowel de jaarrekening 2013 als in de jaarrekening 2014 vermeld, dat Insel Curaçao schriftelijk heeft bevestigd geen aanspraak te zullen maken op de inning van het saldo van de rekening-courantverhouding tussen beide vennootschappen (blijkens de jaarrekening 2013 bedroeg het saldo 4,2 miljoen en in 2014 was dit al 9,9 miljoen florin).

En verder dat Insel Curaçao bereid en in staat was de Arubaanse vennootschap voor een periode van minimaal twaalf maanden financieel te blijven ondersteunen.

Spoedoverleg Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en minister Patrick Pengel van Volksgezondheid

Ziekenhuizen zijn niet in staat aan het personeel prestatie- en kledingtoelage te voldoen


De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) is gisteren met spoed opgeroepen voor overleg vandaag, vrijdag 26 januari 2018, met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. De agenda is niet bekend, maar het laat zich raden, zo schrijft de Ware Tijd, dat de door de instellingen geschetste precaire situatie de hoofdlijn zal zijn. 

De ziekenhuizen zijn niet in staat het personeel prestatie- en kledingtoelage uit te keren.In een recente brief aan vicepresident Ashwin Adhin gaf de NZR te kennen, dat het Staatsziekenfonds (SZF) de ziekenhuizen ongeveer Srd 100 miljoen schuldig is, terwijl de uitstaande schulden van de instellingen zo'n Srd 200 miljoen belopen.

De schulden zijn mede het gevolg van het feitm dat de ligdagtarieven niet zijn verhoogd, terwijl de overheid ook geen geld overmaakt ter compensatie van het verlies.

De ziekenhuisdirecteuren zijn het zat, dat zowel het SZF als Pengel gedane toezeggingen niet nakomt en maakten Adhin erop attent, dat de dienstverlening gevaar loopt en dat sluiting van afdelingen tot de mogelijkheden behoort.

Tot ergernis van de oppositie was Pengel gisteren niet in de Assemblee. Hij koos ervoor te werken aan de problematiek in de gezondheidszorg die van alle kanten op hem af komt. Hij heeft een langdurig overhoud gehad met het SZF. In navolging van de specialisten hebben gisteren ook de apotheken te kennen gegeven dat de dienstverlening aan SZF-patiënten op zijn laatste eind loopt. Ook de apotheken kijken uit naar achterstallige betalingen van de overheidsverzekeraar.

Naar verluidt zou als oplossing zijn bedacht, dat SZF-patiënten zich bij de RGD mogen melden wanneer de apotheken en artsen besluiten om geen diensten meer te verlenen aan deze groep verzekerden.

SZF bevestigt dat nog 50% van afrekening december 2017 betaald moet worden aan VvA

Staatsziekenfonds verduidelijkt wijziging vergoedingssystematiek aan apotheken


Het Staatsziekenfonds (SZF) bevestigt, dat er nog 50% van de afrekening van december 2017 betaald moet worden aan de Vereniging van Apothekers (VvA). Dit bedrag zal het SZF heel binnenkort tezamen met de afrekening van januari 2018 betaalbaar stellen. Dit zegt het SZF in reactie op het persbericht van de VvA, waarin wordt aangegeven dat de dienstverlening aan SZF-verzekerden mogelijk in gevaar is, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 26 januari 2018. 

Het SZF geeft een verduidelijking over de wijziging van het vergoedingssystematiek aan de apotheken.

Tussen het SZF en de VvA bestaat de afspraak dat naast de winstmarge van 35% op de inkoopsprijs, ook Srd 2,75 per receptregel (medicament) door het SZF wordt vergoed aan de apotheken. Deze afspraak is in 2015 gemaakt, op basis van een prijslijst van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), waarbij de inkoopsprijs van medicijnen ‘kunstmatig’ laag werd gehouden op basis van een koers van Srd 4,04 voor de Amerikaanse dollar. De extra vergoeding van Srd 2,75 diende als compensatie van de nominale waarde van de lage winstmarge van 35% van de inkoopprijs. 

Het BGVS is het bedrijf waar de apotheken het grootste deel van de medicamenten afnemen. Nadat het SZF (en ook de apotheken) door het BGVS is geïnformeerd dat per 4 december 2017 de inkoopprijzen marktconform zijn aangepast op basis van de koers van Srd 7,52 voor de Amerikaanse dollar heeft het SZF, in de gesprekken die daarna volgde met de VvA, reeds aan die vereniging kenbaar gemaakt, dat gegeven de gewijzigde omstandigheden de vigerende vergoedingsnorm niet gehandhaafd zal kunnen worden. Immers, 35% op een hogere prijs, levert nominaal een veel hoger bedrag op, zegt het SZF.

Het SZF besteedt gemiddeld maandelijks aan de farmaceutische dienstverlening een bedrag van rond de Srd 7 miljoen (oude inkoopprijs x 35% plus Srd 2,75 per receptregel). Voortzetting van deze vergoedingssystematiek op basis van de nieuwe prijzen zou opleveren, dat het SZF maandelijks rond de Srd 10 miljoen voor de farmaceutische dienstverlening zou moeten betalen. Zonder de toekenning van de Srd 2,75 per receptregel zal het SZF reeds een hoger bedrag dan de Srd 7 miljoen uitgeven aan de farmaceutische dienstverlening. 

Op grond van zijn verantwoordelijkheid om de gelden binnen de gezondheidszorg proportioneel zorgvuldig toe te kennen aan alle dienstverleners, kan het SZF de vigerende vergoedingsnorm derhalve niet voortzetten onder de gewijzigde omstandigheden. De apotheken zullen zonder de toekenning van de SRD 2,75 per receptregel in de nominale vergoeding er niet op achteruit gaan, stelt het SZF.

Cellen politiebureau's in Paramaribo overvol

Verdachten van minder ernstige strafbare feiten worden in vrijheid gesteld

Waarnemend minister van Justitie en Politie: 'Het is een organisatorisch probleem'


De politiecellenhuizen in Paramaribo zijn momenteel overbevolkt. Verdachten van minder ernstige strafbare feiten worden daarom, na overleg met het Openbaar Ministerie, heengezonden. De ressortcommandanten hebben vaak hierover aan de bel getrokken en er komt maar geen oplossing. Nagegaan moet worden of de overige inrichtingen ook overvol zijn, zo schrijft donderdag 25 januari 2018 het Dagblad Suriname,

Waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, zegt dat dit probleem hem bekend is en dat hij reeds instructies heeft gegeven aan de inrichtingen om de veroordeelden zoveel mogelijk in een inrichting onder te brengen. Hij weet dat er genoeg ruimte over is in de andere inrichtingen.

Na nieuwjaar zijn veel gedetineerden in vrijheid gesteld en een aantal verdachten is voorwaardelijk in vrijheid gesteld.

Het is een organisatorisch probleem, zegt de bewindsman. De minister krijgt alle stukken van de invrijheidstellingen onder ogen. Hij vindt dat men het werk niet naar behoren uitvoert. Ondanks dit alles is er sprake van overbevolking in cellenhuizen. Het politiewerk wordt vanwege dit soort beslissingen dan vertraagd, althans de agenten werken hard om een verdachte binnen te krijgen, maar wanneer er geen verblijfplaats voor hen is in het cellenhuis, worden zij heengezonden.

De inspanning die de politie zich getroost om onderzoek te plegen, wordt dan als het ware zinloos.

Waterexportplannen Amazone Resources lijken ergens onder in een la te liggen

Minister Dodson: 'Wij hebben niks meer van hen gehoord'


Het Dagblad Suriname bericht donderdag 25 januari 2018, dat uit gesprekken met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, blijkt dat de regering vooralsnog met geen enkel bedrijf in onderhandeling is over waterexport. Amazone Resources had niet lang geleden getracht haar intrede te doen op de Surinaamse markt. Die blijkt nog steeds niet in de gelegenheid te zijn om de waterexport op te starten. 

Het ministerie heeft eerder aangegeven, dat het bedrijf veel huiswerk had. Zo moest een milieueffectenstudie worden uitgevoerd. Amazone Resources heeft geruime tijd niets meer van zich laten horen. 'Wij hebben niks meer van hen gehoord', zegt Dodson. Hij deelt wel mee, dat de waterwetten inmiddels richting de Staatsraad zijn. Vervolgens dienen die het parlement te bereiken voor de keuring.

Dodson benadrukt, dat ondanks dat er niets te horen is van Amazone Resources, er wel werk van gemaakt wordt om het deel van de waterexport te reguleren. 'De wetten zoals wij hebben aangekondigd, komen met staatsbesluiten. Wij zullen de commerciële activiteiten bekijken', aldus Dodson.

Om op de markt te kunnen opereren, zou Amazone Resources het milieueffectenrapport ter beoordeling moeten presenteren. De resultaten van dit rapport zijn van belang om uiteindelijk vast te kunnen stellen of de operaties wel kunnen worden toegestaan. Dit was al vastgesteld in een situatie, waar waterexport bij wet nog niet gereguleerd was. De vraag of waterexport duurzaam is voor Suriname of gezond is voor de waterbronnen, milieu of de samenleving (ook toekomstige generaties) is nog steeds niet beantwoord.

Het onderwerp waterexport is volgens het Water Forum Suriname (WFS) één waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. 'Wij kennen dit niet. Wij hebben nooit water geëxporteerd. Ook in de wereld heb je niet veel landen die water exporteren. De effecten van het onttrekken van water aan jouw eigen watervoorraden is dus voor Suriname vrij nieuw', zei Manoj Hindori van WFS in een eerder interview. Hij onderdrukte het echter niet dat waterexport positieve perspectieven biedt voor de Surinaamse economie. Een aantrekkelijke bestemming voor financiering zou hij het pas noemen als er inderdaad duidelijkheid komt in de effecten op zowel sociaal gebied als ons op het milieu.

Op dinsdag 22 november 2016 vond het laatste grote onderdeel van de testvaart met een flex-tank van Amazone Resources plaats, het transport van zoetwater van Suriname naar Barbados. Het bedrijf had een techniek ontwikkeld, waarbij zoetwater uit rivieren in grote volumes vervoerd kan worden door het voortslepen van een waterzak. De flex-tank-techniek werd op 17 november 2016 voor het eerst uitvoerig getest in Suriname. De resultaten van deze test zijn niet bekendgemaakt.

Openbaar Ministerie Venezuela beveelt aanhouding oud-PdVSA directeur Rafael Ramirez

'Ramirez u hebt miljonairs van uw familieleden gemaakt'

Venezuela zet Spaanse ambassadeur het land uit


De hoofdaanklager van Venezuela heeft donderdag 25 januari 2018 de aanhouding van de voormalige directeur van de staatsoliemaatschappij PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) van het land bevolen, omdat hij beschuldigd wordt van het financieel ten gronde richten van de voornaamste bron van inkomsten van het land.


Ambtenaren hebben ook aangekondigd, dat Venezuela de Spaanse ambassadeur het land uitzet, waardoor Venezuela verder geïsoleerd raakt van de internationale gemeenschap.

Rafael Ramirez, die onlangs ontslag nam als ambassadeur van de Verenigde Naties van Venezuela, wordt gezocht op verdenking van het witwassen van geld en verduistering in verband met het staatsoliebedrijf PdVSA, zei procureur-generaal Tarek William Saab.Saab zei, dat hij zich voorbereidde om het internationale politiebureau Interpol om een ​​'rode waarschuwing' voor de arrestatie te vragen. Hij noemde Ramirez de 'vader van corruptie' bij de oliemaatschappij. 'U hebt miljonairs van uw familieleden gemaakt', zei Saab op de staatstelevisie.


De medewerkers van Ramirez waren een doelwit van de door Saab geleide actie tegen corruptie bij het in problemen verkerende staatsoliebedrijf dat eind vorig jaar begon.

Tientallen ambtenaren zijn gearresteerd, waaronder twee voormalige olieministers en de neef van Ramirez, Diego Salazar. Salazar is gearresteerd op verdenking van het helpen om 1,6 miljard dollar over te hevelen naar banken in het Europese prinsdom Andorra.

Ramirez, die PdVSA meer dan een decennium leidde, nam begin december ontslag van zijn post op orders van president Nicolas Maduro. Ramirez heeft ontkend deel te nemen aan corruptie en heeft zijn verblijfplaats niet openbaar gemaakt na zijn vertrek uit New York.

Zondag publiceerde hij een artikel waarin Venezolaanse functionarissen een ​​veilige doorgang vragen om deel te nemen aan voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van dit jaar als kandidaat van de socialistische regeringspartij.

Ondertussen heeft minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza eerder donderdag aangekondigd dat Venezuela de Spaanse ambassadeur Jesus Silva Fernandez tot een persona non grata heeft verklaard. Arreaza beschuldigt Spanje van 'imperialistische en supremaciste'  bemoeienis met zijn zaken.


De actie kwam dagen nadat Spanje en verschillende landen in de Europese Unie economische en reissancties hadden opgelegd aan zeven vooraanstaande Venezolaanse functionarissen die beschuldigd worden van mensenrechtenschendingen of schending van de rechtsstaat.


(Suriname Mirror/The Washington Post/Panorama/El Nacional/Twitter/YouTube)