zondag 6 maart 2016

Den Blauwvinger: Surinaamse regering blundert in communicatie over prijsverhoging toeristenkaart

COLUMN: Prijs ad hoc verhogen zonder na te denken over consequenties

Regering draait om werkelijke reden verhoging – staatskas spekken – heen

06-03-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De rust is weergekeerd. De door de regering Bouterse-II gecreëerde storm is geluwd. Plotseling was daar 24 februari de aankondiging, dat de prijs voor een toeristenkaart werd verhoogd van 20 euro naar maar liefst 90 euro, per 1 maart. Van ene dag op de andere dag. Maar, het was geen aankondiging van de regering, maar – hoe vreemd - van de Nederlandse ambassade in Paramaribo op haar Facebookpagina. Opmerkelijk, vanwege twee redenen. Een, het feit dat deze belangrijke mededeling niet publiek was gemaakt door de regering, maar door de Nederlandse ambassade en twee, het feit dat het zo'n ad hoc besluit leek te zijn, te effectueren al een week na de aankondiging.


SURINAME VERHOOGT PRIJS TOERISTENKAART:Met ingang van 1 maart as wordt de prijs voor een toeristenkaart verhoogd van...
Geplaatst door Nederlandse ambassade in Suriname op woensdag 24 februari 2016


Regering zwijgt over werkelijke reden forse prijsverhoging...
Een reden voor de plotselinge prijsverhoging werd overigens niet opgegeven. Maar, natuurlijk wist iedereen dat de toeristenkaart door de regering was ontdekt als een melkkoe, een eenvoudige wijze op de staatskas te spekken. Terechte protesten lieten niet op zich wachten, zowel in Nederland als in Frans-Guyana begonnen mensen zich te roeren. Een lange rij wachtende mensen stond maandag 29 februari letterlijk urenlang op de stoep voor het Surinaamse consulaat in Amstelveen om nog even snel toeristenkaarten aan te schaffen tegen het oude tarief voor het effectief worden van de prijsverhoging een dag later.


Directeur Buitenlandse Zaken komt met actieprijs-fabel
Henry MacDonald, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, was de eerste van regeringszijde die pas op vrijdag 26 februari met een soort verklaring kwam voor de prijsverhoging. Maar, hij was niet in staat om exact aan te geven wat de ratio achter het besluit was geweest om de prijs van de toeristenkaart drastisch te verhogen. Hij beweerde, het het bedrag van 20 euro een actieprijs was geweest, die vier jaar geleden (!) werd ingevoerd en nadien nooit werd aangepast en dus de standaardprijs bleef. Ook hield hij een verhaal over het versoepelen van de toegang tot Suriname voor zo'n 70 procent van de wereldbevolking, door het wegnemen van het visumvereiste voor landen als India, China en Indonesië. Warrig, want wat had dat te maken met de forse prijsverhoging van de toeristenkaart? Een verhoging die een drempel voor velen kan gaan opwerpen om nog naar Suriname af te reizen.Assemblee vindt verhoging onacceptabel
De protestgeluiden tegen de prijsverhoging klonken 29 februari door in De Nationale Assemblee. Coalitie- en oppositieleden vroegen de regering de maatregel te heroverwegen en de verhoging terug te draaien. NDP-parlementslid Melvin Bouv zei, dat Suriname als vakantiebestemming duurder en onaantrekkelijk zou worden. Zijn VHP-collega Asiskumar Gajadien vond de prijsverhoging een complete verrassing voor zowel het parlement, de samenleving als belanghebbenden. Hij voerde aan, dat tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling in het parlement de regering op geen enkel moment had laten doorschemeren, dat ze de prijs voor de toeristenkaart zou verhogen. Het is volgens Gajadien onacceptabel, dat grote groepen als Brazilianen visumvrij Suriname mogen bezoeken, maar dat voor andere groepen, waaronder Surinamers in de zogenoemde diaspora, 'grote drempels' worden opgeworpen.

In Cayenne, Frans-Guyana, was dinsdag 1 maart 2016, het Surinaams consulaat doelwit van de actiegroep Tròp Violans. Met een ketting en een slot aan de voordeur protesteerden enkele actievoerders tegen de prijsverhoging per die dag van de Surinaamse toeristenkaart, als een van de maatregelen die juist toeristen zou moeten aantrekken.


Het ontfatsoen van regering door via staatszender SRS te communiceren
En toen was daar dinsdag 1 maart vicepresident Ashwin Adhin, die voor de microfoon van staatszender SRS - spreekbuis van de regering - zei, dat voor de komende drie maanden de verhoging van de toeristenkaart niet wordt aangepast. Er komt een evaluatie. Terwijl De Nationale Assemblee wachtte op antwoord, vertelde de vicepresident in het programma 'Bakana Tori' bij de SRS, dat de verhoging dus voorlopig zou worden gehandhaafd. Een ongebruikelijke wijze van communicatie met de burger vanuit de zijde van de regering. En die bar slechte communicatie ging de volgende dag gewoon door.

Toch geen prijsverhoging....
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) kwam 2 maart als een duveltje uit de doos met de mededeling, dat voorlopig de verhoging van de toeristenkaart niet geldt voor Nederland en Frans-Guyana. Andere landen moeten wel de 90 euro of 100 Amerikaanse dollar betalen voor de toeristenkaart. Binnen twee weken zou de verhoging van de toeristenkaart worden geëvalueerd. Rusland maakte echter niet duidelijk waarom net zo plotseling als de prijs van de toeristenkaart werd verhoogd, nu net zo plotseling werd gezegd dat die verhoging niet geldt voor Nederland en Frans-Guyana. Uit alles blijkt een ad hoc en ongecontroleerd welhaast psychisch gestoord gedrag van de regering, waar geen touw aan vast te knopen is, waar geen goed onderbouwd beleid te vinden is.

Een dag later volgde vervolgens een curieuze mededeling van het Surinaams consulaat in Amstelveen, die bekendmaakte dat de verkoop van de toeristenkaart in haar consulaat tot nader order is opgeschort.


De toeristenkaart is, zo meldt het consulaat, alleen voor zogenoemde op-vertrek-staande-passagiers met bestemming Suriname verkrijgbaar bij de toeristenkaartbalie van Suriname te Schiphol. Waarom de verkoop door het consulaat is opgeschort, wordt niet vermeld. Ook daar blijkt van enig beleid geen sprake. Men doet maar wat, zo lijkt het. Immers, de Surinaamse regering maakt bekend dat de prijs van de toeristenkaart voor Nederland en Frans-Guyana gewoon 20 euro blijft en prompt stopt het consulaat met de verkoop ervan. Waarom? Niemand weet het en waarschijnlijk weten de medewerk(st)ers bij het consulaat het ook niet.

Regering zet zich internationaal weer eens te kijk
Het Surinaamse overheidsapparaat heeft zichzelf weer eens te kijk gezet en belachelijk gemaakt dor de hele toeristenkaartaffaire. Een volledig overbodige affaire. Een affaire ontstaan door onnadenkendheid, door stupide regeringsgedrag en door een zeer slechte communicatie met de burger. Er zijn andere wegen en manieren voor de regering om de staatskas te spekken, maar zeker niet de weg over de rug van de burger en van toekomstige bezoekers van Suriname. Communiceren moet je leren en wat dat betreft kunnen velen binnen de regering nog wel een cursusje of twee, drie gaan volgen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
06 maart 2016
Amsterdam-Paramaribo