donderdag 24 januari 2019

Glomac NV: 'Er wordt nu veel actiever naar diamant gezocht dan een jaar geleden'

'Wij zijn het enige diamantenbedrijf van Suriname, maar we kunnen nog niet exporteren'


De directrice van Glomac NV, Claudia Griffith, ziet een toename in de 'diamantenindustrie  van Suriname. 'Er wordt nu veel actiever gezocht dan een jaar geleden', zegt ze donderdag 24 januari 2019 in het Dagblad Suriname.

Diamant heeft als voordeel ten opzichte van goud dat het waardevast is, terwijl de prijs van goud sterk fluctueert. Een ander verschil is, dat je bij goudwinning milieuvervuiling en natuurvernietiging hebt door de inzet van graafmachines en kwik, terwijl deze factoren bij de winning van diamant niet voorkomen. Via seismografische technieken kan het edelmetaal gelokaliseerd worden. Hierbij blijft de natuur in tact en hoeven er geen bomen omgehakt te worden.

Glomac heeft zich het afgelopen jaar op de lokale markt en online verkopen gericht, maar cijfers worden niet genoemd.... Voor de export is het bedrijf bezig om de exportdocumenten in orde te maken. Daarvoor is een KPCS (Kimberley Proces Certificatie Schema) aangevraagd. 'Suriname verwacht later dit jaar toe te treden tot het Kimberley Proces (KP)', aldus Griffith. 'Wij zijn het enige diamantenbedrijf van Suriname, maar we kunnen nog niet exporteren.' Alleen als een KPCS in orde is, zal dit mogelijk zijn. 'Door een KPCS krijg je ook de juiste prijs voor Surinaamse diamanten in het buitenland.' 

Het Kimberley Proces is een internationaal certificatieschema, dat de handel in ruwe diamanten reguleert. Het KP bestaat uit 82 lidstaten. Het is bedoeld om de stroom van conflictdiamanten te voorkomen en de legitieme handel in ruwe diamant te beschermen.

Regelmatig worden er diamanten gevonden die in Guyana ver beneden de werkelijke prijs worden verkocht. Dit, omdat deze handel in Suriname nog niet is geregeld en gestructureerd, waardoor deze edelmetalen worden voorzien van de benodigde exportdocumenten (KPCS) in Guyana en Brazilië. Voor Suriname is KPCS een grote aanwinst. Suriname loopt momenteel miljoenen Amerikaanse dollars mis. .

Het bedrijf is bezig om een speciale machine te introduceren, de Derby Trommel, waarmee 75 procent meer goud uit de grond wordt gehaald. Het andere voordeel is dat je hiervoor geen kwik meer nodig hebt, ook diamant wordt hiermee gevonden. Het bedrijf zegt hiermee ook na te streven dat de kwikhoeveelheden in ons milieu drastisch worden verminderd en uiteindelijk helemaal niet meer voorkomen.


Kinderen inheemse dorp Corneliskondre voor het eerst na bootdrama weer naar school

Eén dode bootdrama is de vierjarige Djisrijel Biswane, een leerling van de school


Kinderen in het inheemse dorp Corneliskondre aan de Wayamborivier gaan vrijdag voor het eerst weer naar school, na de kerstvakantie. De vier leerkrachten waren in Paramaribo en gaan twee weken nadat de vakantie is beëindigd terug, zo bericht de Ware Tijd donderdag 24 januari 2019.

Het dorp verkeert nog in rouw na het bootongeluk van 28 december, dat aan twaalf mensen, onder wie vier kinderen, het leven heeft gekost. Eén van hen is de vierjarige Djisrijel Biswane, een leerling van de school.

De leerkrachten geven les in combinatie klassen. 'Sommige kinderen waren in de stad wegens vakantie en andere zijn met hun ouders naar Paramaribo meegekomen om ondermeer de begrafenis van de bootslachtoffers en gedenkdiensten bij te wonen', zegt het schoolhoofd Stefano Scholsberg.

De negentien overlevenden van het ongeluk, afkomstig uit onder andere Corneliskondre, zijn ondergebracht in de Memre Boekoe-Kazerne in Paramaribo voor onder meer psychische begeleiding. De mensen zullen vermoedelijk eind deze maand terugkeren naar hun dorp.

Het schoolhoofd stelt dat Corneliskondre een kleine gemeenschap is van enkele tientallen mensen. Na de dood van Biswane telt de school vijftien leerlingen. Hij zegt zich te hebben ingezet om het transport van de leerkrachten in orde te maken. Dat verloopt volgens hem niet altijd vlot. 'Toen ik vernam dat er geen enkele leerling in het dorp was, heb ik dat doorgegeven aan de leiding van RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) en die heeft besloten dat wij nog in Paramaribo mochten blijven', aldus Scholsberg.

Hij heeft, vernomen dat sommige dorpelingen klagen dat het schoolhoofd heeft besloten om de school voorlopig gesloten te houden. 'Ik heb dat recht niet om dat te doen en neem besluiten in samenspraak met de leiding van RKBO.'

Verkoop van wild langs de wegen nog steeds toegestaan

Huidige wetgeving biedt onvoldoende bescherming voor in wild gevangen dieren

'Wild in Suriname is, ook met een mooie wet, nog steeds vogelvrij'...


Onze huidige wetgeving, om de verkoop van wild langs de wegen een halt toe te roepen, schiet tekort. 'In de wetgeving zijn twee woorden toegevoegd na de indiening bij De Nationale Assemblee (DNA), die het moeilijker maken om de verkoop van wilde dieren langs de weg te verbieden', zegt dierenarts Leontien Bansse-Issa vandaag, donderdag 24 januari 2019, in het Dagblad Suriname.

De indieners van de wet beoogden drie jaren geleden om alleen huisdieren te houden en geen wild. Dit is echter bij de behandeling van de wet eruit gehaald, waardoor het toch nog steeds mogelijk is om wild op straat te verkopen. De wet had ook een andere aanpassing, die funest is voor de dieren in het wild. De indieners hadden het in hun formulering over ‘alle verkoop van dieren’. Dit is na de aanpassing veranderd in ‘alle bedrijfsmatige verkoop’, zegt Bansse, die tevens voorzitster is van de Stichting Dierenbescherming Suriname.

'Op dit moment is de situatie onduidelijk, omdat diverse instanties aangeven niet over de juiste bevoegdheid te beschikken om een vergunning voor de straathandel in dieren af te geven', merkt Bansse op. 'Zo zegt LVV (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij) dat zij niet de aangewezen instantie kunnen zijn, omdat dit departement geen afdeling hiervoor heeft, terwijl de jachtopzieners zich baseren op het standpunt, dat zij alleen toestemming mogen geven als het niet om gevaarlijke dieren gaat', verduidelijkt Bansse.

Opvallend is dat de definitie van wat als gevaarlijk beschouwd moet worden in de wet ontbreekt, en dit toont dan weer een manco van deze wet aan. 'De heersende opvatting is dat een papegaai geen gevaarlijk dier is', zegt Bansse.

LVV zou vanwege de veterinaire inspectie geen vergunning hoeven te geven, omdat het dierenwelzijn niet in gedrang mag komen. Terwijl de jachtopzieners juist wel een vergunning afgeven ten behoeve van de districtscommissaris voor de verkoop langs de weg wanneer het jachtseizoen van desbetreffende dieren open is. De wet kent namelijk geen beperking en papegaaien worden niet als een gevaarlijk dier gezien. De bal wordt daarmee op en neer gespeeld. Er is een grote hoeveelheid diersterfte tijdens het vangen, verzamelen en transport van de dieren. Ook het feit, dat vangers geen specifieke quota krijgen binnen het jachtseizoen is een gebrek in de wet. Als voor de export 500 vogels worden gevangen, maar de exporteurs willen maar 200, dan blijven 300 voor de lokale markt over, die vaak langs de weg, in de felle zon worden verhandeld.

Een ander nadeel van verkoop langs de weg is dat de juiste informatie voor het kunnen onderhouden en verzorgen van wild ontbreekt. 'Door ondeskundigheid en onkunde is het slecht gesteld met het welzijn van de dieren', stelt Bansse.

Bansse is het er niet mee eens, dat de straatverkopers van dieren zich niet aan regels hoeven te houden. Papegaaien die langs de weg worden verkocht, kunnen door de slechte omstandigheden waarin ze verkeren ‘vuile ogen’ oplopen, die bacterieel besmettingsgevaar opleveren, met oogontsteking en longontsteking als risico voor kinderen. De bacterie die papegaaien kunnen overbrengen, heet Chlamydia.

Ook het begrip ‘gevaarlijk dier’ zal nog beter gespecificeerd moeten worden, omdat ook papegaaien ziekten kunnen overbrengen, verduidelijkt Bansse. Wie denkt dat bijvoorbeeld schildpadden minder gevaarlijk zijn, komt bedrogen uit. Ook deze dieren kunnen voor besmetting met Salmonellabacteriën zorgen. Bansse geeft aan dat we niet voor elk dier bang hoeven te zijn, maar dieren die in een ongecontroleerd circuit worden verhandeld leveren een verhoogd risico op voor de gezondheid van de mens. Door de stress die wilde dieren onder de slechte omstandigheden oplopen, scheiden ze namelijk de – voor de mens – nadelige bacteriën af, met alle mogelijke gevolgen van dien, licht Bansse toe.

De wetgeving zal nog verbeterd en aangepast moeten worden om onze wilde dieren een betere bescherming te bieden dan nu het geval is, want anders kan gesteld worden dat ons wild, ook met een mooie wet, vogelvrij is.

Leden Landbouw Coöperatie Kwatta vrezen politieke beïnvloeding bij bestuursverkiezing

'Voorzitter Bajnath stuurt zaken zodanig aan, dat de lijst-Ganeshkoemar Kandhai wordt gekozen'

Leden hebben het vertrouwen in Bajnath opgezegd


Leden van de Landbouw Coöperatie Kwatta vrezen dat de aanstaande bestuursverkiezing wordt beïnvloed door de huidige voorzitter, Wim Bajnath. Maar, ze zijn ook bang dat er sprake zal zijn van politieke inmenging in de boerenorganisatie na de bestuursverkiezing van 27 januari. Ontevreden en bezorgde leden zeggen vandaag, donderdag 24 januari 2019, in de Ware Tijd, dat eerder gezegd is in de media dat er een consensus kandidatenlijst zou zijn, maar vandaag is toch een tweede lijst ingediend. 

De eerste heeft als kandidaat-voorzitter Ganeshkoemar Kandhai en de andere Radjinder Debie. De bezorgde leden willen anoniem blijven omdat ze rancune en royement vrezen. Eén van hen zegt dat Bajnath zaken zodanig aanstuurt, dat de lijst-Kandhai wordt gekozen. 'Dat is niet hoe het moet en op deze manier beïnvloedt hij dus de verkiezing. Als hij nu zijn voorkeur uitspreekt heeft een verkiezing geen zin.'

De leden roeren zich ook, omdat ze vrezen dat Kandhai, die secretaris is van de VHP, de coöperatie kan misbruiken. Met de verkiezingen van 2020 in het verschiet vrezen ze voor misbruik van de boerenorganisatie om stemmen te winnen. Ze wijzen erop, dat de politiek andere coöperaties naar de verdoemenis heeft geholpen en laten hun stem horen om te voorkomen dat hetzelfde hun organisatie overkomt. Ze benadrukken dat de belangen van de boeren niet verwaarloosd mogen worden.

Volgens de 'protestgroep' is de Landbouw Coöperatie Kwatta, die binnenkort zestig jaar bestaat, door de jaren heen gegroeid tot een sterke organisatie die alles eraan doet om de leden vooruit te helpen. Ze willen de organisatie dus niet kwijt.

Vrijdag is een motie van wantrouwen via een deurwaarder afgegeven aan Bajnath. De leden hebben het vertrouwen in hem opgezegd.

Amaranta Gomez School in Chili eerste school voor transkinderen in Latijns-Amerika

Zo'n 20-tal transgender-minderjarigen van 6 tot 17 jaar vindt hoop in Amaranta Gomez School

(Bron foto: The Associated Press)

Opgroeiend als een transgender kind in Chili, was Angela zò wanhopig om te ontsnappen aan de fysieke en verbale mishandeling van andere studenten op haar basisschool, dat ze overwoog om zelfmoord te plegen. 'Ik wilde gewoon dood', zegt de nu 16-jarige. 'Ik wilde niet bestaan, omdat wat ze me aandeden, me verschrikkelijk deed voelen.'

Na jarenlang gediscrimineerd te zijn, hebben Angela en een 20-tal andere transgender-minderjarigen van 6 tot 17 jaar hoop gevonden bij de eerste school voor transkinderen in Latijns-Amerika. De Amaranta Gomez School in Santiago, opgericht door de in Chili gevestigde Selenna Foundation die hun rechten beschermt, is een mijlpaal in een land, dat zo sociaal conservatief was, dat het pas in 2004 scheiding legaliseerde.

In de afgelopen jaren hebben de families van transkinderen meer acceptatie geëist - een oproep die onlangs leidde tot de goedkeuring van een wet die het voor mensen ouder dan 14 mogelijk maakt om hun naam en geslacht te veranderen in officiële registers met toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.Activisten en ouders van transgender kinderen zeggen, dat dit het stadium van de kindertijd of pre-adolescentie is wanneer kinderen ontdekken dat hun geslacht niet overeenkomt met hun lichaam.

Een rapport uit 2016 van UNESCO stelt, dat in Latijns-Amerika, net als in de rest van de wereld, geweld tegen seksuele geaardheid of genderidentiteit op scholen 'ravage aanricht in de ontwikkeling van de getroffen mensen, in scholen, academische prestaties en, bijgevolg, hun aanwezigheid op school'.

Chili heeft langzaam zijn conservatieve standpunten over sociale kwesties verlegd. In 2012 heeft het een anti-discriminatiewet aangenomen en in 2017 heeft het zijn absoluut verbod op abortus beëindigd, gelegaliseerd in gevallen waarin het leven van een vrouw in gevaar is, een foetus niet levensvatbaar is en in gevallen van verkrachting. De verschuiving is versneld door een schandaal over seksueel misbruik. De school werd in 2017 gelanceerd om transgender kinderen te helpen, die vaak lessen overslaan of zelfs hun studies niet afmaken als gevolg van discriminatie, zegt Selenna Foundation presidente Evelyn Silva.


De lessen begonnen in april 2018 in een ruimte die werd uitgeleend door een gemeenschapscentrum in de Chileense hoofdstad Santiago. Lessen omvatten wiskunde, wetenschap, geschiedenis en Engels, evenals workshops over kunst en fotografie. Sinds het begin is de schoolbezoek gegroeid van de oorspronkelijke 5 leerlingen naar 22 in december en 6 hebben zich al ingeschreven in het nieuwe jaar.

'Ik ben hier gelukkig, omdat er veel andere kinderen zijn zoals ik', zegt Alexis, een 6-jarige leerling, die ook zegt dat hij voortdurend werd gepest op zijn vorige school.

Leraren werken pro deo, maar alle andere uitgaven voor het eerste jaar van de school werden gefinancierd door Silva en schoolcoördinator Ximena Maturana uit hun persoonlijke spaargeld. Vanaf maart moeten gezinnen ongeveer $ 7 per maand betalen voor elk kind. 'We proberen de kosten tot een minimum te beperken voor gezinnen, zodat ze niet zeggen dat kinderen niet aanwezig zijn, omdat ze geen potloden hebben, en het een reden wordt om de school te verlaten', zegt Silva.

Ondanks het gebrek aan middelen, heeft de stichting een zomerschool opgericht die dans en andere workshops biedt aan ongeveer 20 kinderen, waaronder enkele die de school niet bezoeken. Hoewel de ruimte beperkt is, zeggen ouders dat leerlingen hun zelfvertrouwen hebben herwonnen: ze lijken gelukkiger, meer ontspannen en enthousiast om deel te nemen aan de les.

'Mijn zoon verloor zijn identiteit, hij schaamde zich voor transgender zijn, omdat hij vond dat hij niet paste', zegt Alexis' vader, Gabriel Astete. 'Hij werd gedwongen om naar de badkamer van de jongens te gaan wanneer hij naar die voor meisjes wilde. Zijn zelfrespect was erg laag op de traditionele school.'

Leerlingen zijn het erover eens, dat de school hen heeft geholpen hun identiteit volledig te omarmen. 'Ik voel me hier vrij en gelukkig', zegt Felipe, 15. 'De omgeving is erg goed. Iedereen die nieuw komt, wordt gewoon geaccepteerd.'

(Suriname Mirror/The Associated Press/41nbc/Inside Edition)

Oud-president van Peru Alberto Fujimori terug naar de gevangenis

(Bron foto's: Diario Correo)
Toestand Fujimori stabiel genoeg om restant (13 jaar) gevangenisstraf van 25 jaar uit te zitten


Alberto Fujimori, oud-president van Peru, is weer teruggebracht naar de gevangenis. Daar moet hij alsnog de resterende dertien jaar van zijn gevangenisstraf uitzitten. Fujimori was eerder voortijdig op vrije voeten gekomen. 


Hij kreeg in 2017 op humanitaire gronden gratie van de toenmalig Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski. Die was net aan een afzettingsprocedure ontsnapt, dankzij de steun van Fujimori's getrouwen in het parlement. Het Hooggerechtshof draaide de gratie vorig jaar terug. Fujimori belandde vervolgens in het ziekenhuis.


De tachtigjarige oud-leider, die in de periode 1990-2000 een autoritaire rechtse regering aanvoerde, zegt onder meer hartproblemen te hebben. Een medische commissie oordeelde echter, dat zijn toestand stabiel genoeg is om het resterende gedeelte van zijn gevangenisstraf van 25 jaar uit te zitten.


Hij is veroordeeld voor fraude en misdaden tegen de menselijkheid.

 Keiko Fujimori, de dochter van de oud-president, zit vast in afwachting van een strafproces. De politica wordt ervan verdacht in 2011 illegale campagnebijdragen te hebben ontvangen van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht, dat een spil vormt in een reeks omvangrijke corruptieschandalen in diverse Zuid-Amerikaanse landen.


(Suriname Mirror/Diario Correo/YouTube/Nu.nl/Andina/Twitter)

Openbaar Ministerie Brazilië roept regering-Bolsonaro op landrechten van 900.000 inheemsen te respecteren

(Bron foto: Twitter)
'Er kan geen terugval zijn in het openbare beleid ten aanzien van de inheemse bevolking'

CIMI: 'Boeren, houthakkers en mijnwerkers in Rondonia voelen zich door deze regering aangemoedigd om inheems land binnen te vallen'


De Braziliaanse hoogste Officier van Justitie riep woensdag 23 januari 2019 de regering van de rechtse president Jair Bolsonaro op om de landrechten van 900.000 inheemse burgers te respecteren, die zijn bedreigd door een golf van landinvasies sinds zijn aantreden.

Bolsonaro heeft gezegd, dat hij geen nieuwe reservaten toestaat en hij heeft inheemse landbesluiten gebracht onder het ministerie van Landbouw, een maatregel die velen zien als het stellen van de belangen van boeren boven die van inheemse groepen, die vaak concurrerende claims op het land maken.

Aanklaagster Raquel Dodge zei, dat de inheemse landrechten gegarandeerd zijn in de Grondwet van Brazilië en dat de nieuwe regering haar intenties moet uitleggen, omdat de internationale gemeenschap zich zorgen maakt over de toekomst van de inheemse bevolking van Brazilië.


'Er kan geen terugval zijn in het openbare beleid ten aanzien van de inheemse bevolking', zei ze op een conferentie waar vertegenwoordigers van enkele van de 305 inheemse stammen, belangenorganisaties en een tiental Europese landen aanwezig waren.


Bolsonaro heeft gezegd, dat de Braziliaanse stammen in armoede leven en dat ze commerciële activiteiten mogen ondernemen om hun levenskwaliteit te verbeteren, inclusief het ontvangen van royalty's van mijnbouwbedrijven die op hun land opereren. Inheemse groepen zeggen dat een dergelijke ontwikkeling inheemse culturen en talen bedreigt.

Minister van Milieu Ricardo Salles, die het evenement bijwoonde, verdedigde het plan van Bolsonaro om grootschalige commerciële landbouw op reservaten toe te staan, wat momenteel illegaal is.

De speciale VN-rapporteur voor de rechten van inheemse volkeren, Victoria Tauli-Corpuz, drong er bij de Bolsonaro-regering op aan om zich te houden aan door Brazilië ondertekende internationale overeenkomsten die bescherming bieden aan inheemse groepen.

Inheemse volkeren vormen minder dan één procent van de bijna 211 miljoen inwoners en de meesten wonen in reservaten die 12 procent van het Braziliaanse grondgebied vertegenwoordigen, voornamelijk in het Amazone-regenwoud.

Joenia Wapichana, de eerste inheemse vrouw die in oktober werd verkozen tot het Braziliaanse Congres, zei dat Bolsonaro geweld en haat tegen haar volk aanwakkert. 'De invallen in inheems land zijn een misdaad en de overheid heeft een grondwettelijke verplichting om ze te stoppen', vertelde ze aan verslaggevers. Ze zei dat de FUNAI (Fundação Nacional do Índio), een overheidsinstantie, haar fondsen heeft laten bezuinigen en beroofd van instrumenten om inheemse volkeren te verdedigen.


Een woordvoerster van Landbouwminister Tereza Cristina Dias, zei dat het verhuizen van de afdeling grondrechten issues van FUNAI naar het ministerie niet van invloed was op de Grondwet of andere wetten.

Dom Roque Paloschi, voorzitter van de Conselho Indigenista Missionário - CIMI, zei dat boeren, houthakkers en mijnwerkers in de staat Rondonia  'zich door deze regering aangemoedigd voelen om het inheemse land binnen te vallen' en de retoriek van Bolsonaro over de buitensporige grondclaims van inheemsen.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter/YouTube)

SWM dreigt de vele nog niet geregistreerde carwash-eigenaren af te sluiten van watertoevoer - Bekijk ook 'Car Wash', Rose Royce....

(Bron foto: Pinterest/Alex Clevers)
'Slechts vier zijn bij SWM geregistreerd, terwijl er in bijna elke straat één is'


Exploitanten van een carwash die zich nog niet hebben geregistreerd bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) dreigen te worden afgesloten van de watertoevoer. Ze hebben nog tot en met morgen de gelegenheid zich te melden, zegt staffunctionaris Roy Powel in de Ware Tijd vandaag, donderdag 24januari 2019. Slechts vier komen voor in het betalingssysteem van het bedrijf, 'terwijl er in bijna elke straat één is', stelt Powel. 

De SWM heeft deze bedrijven al in januari 2016 opgeroepen zich te registreren. Hij benadrukt, dat de actie van de SWM ook gezien moet worden in het kader van de volksgezondheid. 'Er worden buizen gebruikt waarop algen zich kunnen ontwikkelen en dat kan zorgen voor bacteriële besmetting van het water in het netwerk. Dan krijgen we het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg op ons dak.'


(Bron foto: windingroadblog)
Ook is gebleken, dat de exploitanten van autowasserijen zich schuldig maken aan illegale handelingen. Ze breiden zelf het watersysteem uit, terwijl dat gedaan moet worden door een erkende installateur en laten ook na voor gebruik van een hydrofoor toestemming te vragen van de SWM, terwijl dat verplicht is. Hieraan zijn kosten verbonden.

Veel carwashes blijken niet in de juiste tariefgroep van de SWM te zijn. Ze zijn in de categorie normale huishoudens met een basistarief van Srd 17 per maand, terwijl voor hen Srd 108,50 geldt. 'Er wordt bijvoorbeeld Srd 50 gevraagd om een auto te wassen en als de houder van de carwash nog behoort tot het normale huishouden valt dat nadelig uit voor de SWM', zegt Powel.

Carwash-exploitant Wendell Benesia heeft zich vorig jaar geregistreerd bij de SWM. 'Ik maakte gebruik van de wateraansluiting van het huis, maar nu hebben we voor de autowasserij een andere aansluiting en ik betaal het bedrijfstarief.' Voor het exploiteren van een autowasserij is geen vergunning nodig, maar volgens Benesia moet de onderneming wel geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.'Het maakt hem zonder partij in De Nationale Assemblee tot een vage figuur'

Bestuurskundige ← Boldewijn over positie Waterberg →  in Assemblee: 'We weten niet welk beleid hij ondersteunt, behalve dat hij de NDP bewierookt'


'Het is de moeite waard om op parlementslid Celsius Waterberg de Terugroepwet toe te passen, omdat hij zelf gekozen heeft geen lid meer te zijn van de BEP', aldus bestuurskundige August Boldewijn vandaag, donderdag 24 januari 2019, in de Ware Tihd.

'BEP heeft het recht om hem terug te roepen, anders werken we mee aan ondemocratische gedragsregels.' De bestuurskundige zegt, dat de kwestie Waterberg verschilt met die van andere parlementariërs die een eigen fractie hebben gevormd, omdat hij zelf gekozen heeft het lidmaatschap van zijn partij op te zeggen. Boldewijn stelt dat in andere gevallen parlementsleden die worden teruggeroepen altijd naar de rechter stappen, terwijl die niets met terugroepen te maken heeft. Als V7 niet uiteen was gevallen, zou het ook reden voor de combinatie kunnen zijn om Waterberg terug te roepen.

'Het maakt hem zonder partij in De Nationale Assemblee tot een vage figuur. We weten niet welk beleid hij ondersteunt, behalve dat hij de NDP bewierookt.'

Hij zegt dat de situatie rond Raymond Sapoen en Dipak Chitan (2015), beiden van Pertjajah Luhur, en Waldie Adjaiso en Diana Pokie (2012) van BEP totaal anders waren. Deze laatste twee handelden twee jaar na de verkiezing van 2010 niet meer volgens de regels van de partij. Zij werden toen geroyeerd en vervolgens teruggeroepen. Dit werd door het tweetal aangevochten bij de de rechter en de zaak belandde in een bodemprocedure. Uiteindelijk sloten de politici zich aan bij de fractie van de Abop. Hetzelfde pad bewandelden Sapoen en Chitan, door zich af te zonderen van de PL-fractie. De partij heeft getracht deze leden terug te roepen maar het lukte niet.

Boldewijn legt uit, dat een gekozen parlementariër niet kan zeggen dat hij niet meer wil behoren tot de partij die hem heeft gekandideerd. 'Je kan geen eenmansfractie vormen. Dit is ondemocratisch.'

Boldewijn over Waterberg: 'Wat voor standpunten zal hij innemen en namens welke partij zit hij nu in de Assemblee? Waarvoor is hij in het parlement? Zijn aanhang vertegenwoordigde hij namens de BEP.'

Eenmansfracties vormen noemt de bestuurskundige ondemocratisch. 'Je vertegenwoordigt een groep mensen. Een parlementariër wordt niet als enkeling gekozen.'

De Terugroepwet wordt toegepast op parlementariërs die na te zijn gekozen uit de partij treden die hun heeft voorgedragen of een andere fractie in het parlement ondersteunen.

Venezolanen op Curaçao en Aruba betuigen steun aan zelfverklaarde president Juan Guaidó

(Bron screenshot: Yves Guillaume Cooper/Facebook)
Betogingen in het centrum van Willemstad en in Oranjestad


Op Curaçao en Aruba hebben gisteren honderden Venezolanen hun steun betuigd aan de Venezolaanse zelfverklaarde president Juan Guaidó Márquez. Plaatselijke media spreken van betogingen in het centrum van Willemstad en in Oranjestad, aldus De Telegraaf vandaag, donderdag 24 januari 2019.


Oppositieleider en parlementsvoorzitter Guiadó riep zich gisteren tijdens massale betogingen in heel Venezuela uit tot interim-president. Maar, een belangrijk deel van de Venezolaanse strijdkrachten steunt het falende regime van president Nicolás Maduro uit eigen belang nog steeds en vormt al lang een rijke elite in het berooide land.

Maduro’s economische wanbeleid heeft tot een dramatische crisis in olierijk Venezuela geleid. Er heerst honger en gebrek aan vrijwel alles. Zeker 3 miljoen Venezolanen zijn de afgelopen jaren uitgeweken, vooral naar Colombia en Brazilië.

Het is niet bekend hoeveel Venezolanen hun toevlucht hebben gezocht in het 27 kilometer verderop gelegen Caribische deel van Nederland. De boottocht is gevaarlijk en kans dat ze mogen blijven is minimaal. Maar, volgens schattingen zijn er minstens 15.000 Venezolanen op Aruba en Curaçao.

50 Nieuwe collega’s voor Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean op Curaçao

Nieuw personeel oud-partners en -medewerkers KPMG Accountants en KPMG Advisory


Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean krijgt er per 1 maart zo’n 50 nieuwe collega’s bij, allemaal voormalige partners en medewerkers van KPMG Accountants en KPMG Advisory. Na het verdwijnen van de naam KPMG werken laatstgenoemde accountants en adviseurs sinds 1 januari 2019 onder de noemer KDC Interim, vanaf 1 maart aanstaande worden ze samengevoegd met EY op Curaçao en Aruba, waardoor een EY Dutch Caribbean ontstaat van circa 130 medewerkers, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 24 januari 2019.

De meesten zitten op Curaçao, zo’n 110, namelijk in Office Park Zeelandia. Ook de partners en personeelsleden van KDC Interim, het voormalige KPMG dus, zullen bij hun nieuwe collega’s van EY op Zeelandia intrekken en het huidige pand aan de Schouwburgweg/Emancipatie Boulevard verlaten.

Hiermee komt een einde aan een lange tijd van geruchten over de samenvoeging van EY met een groot deel van het oude KPMG op de diverse eilanden.

EY dat lokaal onder leiding staat van Bryan Irausquin (EY Dutch Caribbean country managing partner) en Erick van Eps (EY Caribbean Assurance service line leader), wijst erop dat het kantoor de afgelopen jaren al een forse groei liet zien. Onlangs, in december, sloot ook Fong-Mang ‘Foe’ Cheong - daarvoor partner en voorzitter van belastingadvieskantoor Meijburg & Co Caribbean - zich aan bij EY.

Bon Biní for Business Summit op Curaçao krijgt nog dit jaar een vervolg, editie drie

Centraal in 3e editie gebruik technologie om Smart City-concept te bereiken voor centrum Willemstad


In het derde kwartaal van dit jaar wordt wederom een Bon Biní for Business Summit georganiseerd. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) bekendgemaakt. Hij is, aldus vandaag, donderdag 24 januari 2019, het Antilliaans Dagblad, 'zichtbaar trots' op de tweede editie van de Bon Biní for Business Summit, die op 21 en 22 januari in het Renaissance Hotel plaatsvond en waaraan 45 bedrijven en 60 ondernemers uit Nederland en 70 bedrijven uit Curaçao hebben deelgenomen. 

Het onderwerp dat tijdens de derde editie van de Bon Biní for Business Summit, waarvoor nog geen exacte datum is geprikt, centraal staat, is het gebruik van technologie om een Smart City-concept te bereiken voor de binnenstad. Dit onderwerp wordt gecombineerd met meer aandacht voor het nationaal erfgoed.

Rhuggenaath blikt met veel voldoening terug op de afgelopen editie van de summit die door hem en de Nederlandse minister-president Mark Rutte werd geopend en afgesloten.

Steven Martina (MAN) leverde, vanuit zijn positie als minister belast met Economische Ontwikkeling, ook een bijdrage aan de summit en minister Zita Jesus-Leito (PAR) en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) hebben beiden ook input geleverd. Doel van deze summit was om Nederlandse investeerders naar Curaçao te brengen om kennis te maken met lokale ondernemers en zodoende nieuwe investeringsmogelijkheden te creëren, die leiden tot meer banen en een betere economie voor het eiland.

PALU-voorzitter Hok: 'NDP-fractie in Assemblee gewoon een verlengstuk van de regering'

'Opgegeven begrotingstekort gemanipuleerd naar 5%, terwijl het in werkelijkheid 26.4% is'

'Waarom wordt gewacht met dringende zaken totdat camera’s op hen gericht zijn?'


'Als het aan de NDP ligt, en het ligt ook aan de NDP, dan blijft de fractie in De Nationale Assemblee (DNA) gewoon een verlengstuk van de regering. Voor een partij die ooit claimde bestuurlijke vernieuwing voor te staan is dit een gemiste kans om het bestuur van het land werkelijk naar een hoger niveau te tillen.

Omdat de NDP de meerderheid van de DNA-zetels bezit (26) kan geen enkele wet en geen enkele motie worden aangenomen zonder steun van deze fractie. Nou kan niet ontkend worden dat de NDP met haar meerderheid in DNA wel degelijk een aantal goede wetten heeft goedgekeurd, zoals recentelijk de nieuwe arbeidswetten, waar overigens ook de oppositie aan heeft meegewerkt. De NDP bezet zowel de voorzitters als de ondervoorzitters stoel in het hoogste College van Staat en het zijn NDP DNA-leden die tevens voorzitters zijn van vrijwel elke DNA-commissie, zoals de vaste commissies per ministeries. Men heeft daarmee toegang tot alle ministers en uiteraard ook tot ‘hun’ president. 

Toch zien we dat NDP-fractieleden in DNA luidkeels tot actie komen en de ministers en de president oproepen om allerlei dringende zaken te bekijken. Het is logisch dat iemand die dat volgt zich afvraagt waarom zulke dringende zaken niet direct aan de ministers en aan de president worden voorgelegd wanneer de problemen zo groot zijn. Waarom wordt er gewacht totdat de camera’s op hen gericht zijn, terwijl al die dringende zaken alleen maar dringender worden?

Wat Cleon Gonsalves namens de PALU dinsdag heeft gedaan bij de algemene politieke beschouwingen, is bijna als een testcase te beschouwen. Een testcase om te zien waar de NDP haar meerderheid in DNA werkelijk voor wil gebruiken. Gonsalves heeft namelijk een voorstel laten ronddelen dat al eerder (2014) door de toenmalige PALU-fractie (als deel van de coalitie) was voorgesteld, namelijk om de begrotingen overzichtelijker te maken en om druk op de regering te zetten om nauwkeuriger te begroten. Het had geen zin om samen met de oppositie dit stuk als motie of wetsvoorstel in te dienen, omdat zoals gezegd er niets door DNA kan worden goedgekeurd zonder medewerking van de NDP-fractie. Hij stelde voor, dat de NDP met haar meerderheid dit stuk geheel of gedeeltelijk zou overnemen en tot een motie of een wetsvoorstel zou maken. Dit heeft zo'n ophef veroorzaakt bij de NDP-fractie, dat in elk geval duidelijk is geworden, dat er van die zijde niets zal worden ondernomen dat door de regering ook maar enigszins als druk kan worden ervaren, ook niet als het in nationaal belang is. En dat terwijl het in dit geval simpel ging om de manier waarop ‘leningen’ in de ‘begrotingen’ van de regering worden opgenomen. 

Nog steeds worden ‘leningen’ in de begroting namelijk opgenomen als ‘inkomsten’. Daardoor krijgt de burger, maar waarschijnlijk ook vele leden van DNA zelf, een vertekend beeld van het geheel. Voor 2019 bijvoorbeeld staan wederom maar liefst Srd 7 miljard aan ‘Leningen’ geboekt als ‘Inkomsten’. Daarmee is het opgegeven begrotingstekort gemanipuleerd naar 5% terwijl het in werkelijkheid 26.4% is. Op deze manier kunnen vele zaken worden verdoezeld. 

Zo zien we bijvoorbeeld niet direct dat al die plannen waar DNA zich over uitspreekt bij de begrotingsbehandeling niet zonder meer kunnen worden uitgevoerd. De fractieleider van de NDP heeft niet gewacht tot het voorstel hem bereikte maar heeft de zaak direct teruggewezen naar de PALU-fractie. Het ziet er absoluut niet naar uit, dat hij of zijn fractie aan de realisatie van dit voorstel zal meewerken, ondanks dat het toch een voorstel is in nationaal belang. En dat is natuurlijk zijn goed recht, maar het is duidelijk een gemiste kans om een positieve invloed te hebben op het bestuurlijke. Ook is meteen duidelijk geworden waar hij en zijn fractie staan.'

Bewoners Albina en omgeving gaan liever naar Saint Laurent dan naar eigen Marwina Ziekenhuis

Minister Elias: 'Vertrouwen in goede patiëntenzorg moet groeien en dat gaat poos duren'


Het Marwina Ziekenhuis te Albina is in september 2017 in gebruik genomen, maar kampt met weinig aanloop. Gemiddeld komen er dagelijks slechts twee personen naar het ziekenhuis. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid beaamt dat dit cijfer aan de lage kant is. 'Het ziekenhuis zal zich moeten bewijzen. Het vertrouwen in een goede patiëntenzorg moet groeien en dat gaat een poos duren', geeft de bewindsman vandaag, donderdag 24 januari 2019, toe in de Ware Tijd.

Uit het veld blijkt dat door de dienstverlening en voorzieningen in Frans-Guyana en door de afstand van het Marwina Ziekenhuis ten opzichte van het centrum van Albina, vrijwel iedereen ervoor kiest om de oversteek naar Saint Laurent te doen voor behandeling. Elias denkt dat via onder meer social media de toestroom kan worden vergroot en ook als de mensen een goede behandeling ervaren.

Volgens Sheena Pinas, die pas uit Frans-Guyana is teruggekeerd naar Albina, is de hulp van de Fransen 'zeer aantrekkelijk'. 'De ambulance kwam vanwege een zeer urgent geval van een familielid mij tegemoet bij de aanmeersteiger. De behandeling boeit mij en ik denk daar te blijven gaan voor hulp. Deze zorg heb ik niet in Albina.'

Merre Misiedjan zegt, dat er in Marowijne veel mensen wonen die in Frans-Guyana staan ingeschreven. Een ander voordeel van Saint Laurent is dat een patiënt voor urgente gevallen bij de Spoedeisende Hulp niet eerst hoeft te betalen of een dokterskaart moet overleggen om geholpen te worden.

Wybo Vrede van stichting Kon Meke Maawina Wan bevestigt wat Pinas en Misiedjan stellen. Hij heeft ook gemerkt, dat voor sommige mensen de afstand tussen het ziekenhuis en het wooncentrum van Albina een bezwaar is en ze hebben de Srd 25 voor een taxirit er niet voor over. Als mogelijke oplossing ziet hij het op vaste tijden inzetten van een pendelbus.

Volgens hem zijn Franse doktoren dankbaar dat Surinamers kiezen voor hun ziekenhuis. De Franse organisatie AFD, die grotendeels de bouw en inrichting van het Marwina Ziekenhuis heeft betaald, heeft een maand geleden vijf miljoen euro gedoneerd om het ziekenhuis technisch te versterken.

Assemblee-commissie behandelt wijzigingen in kiesstelsel

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
Commissieleden benadrukken roep uit samenleving voor rechtvaardiger kiesstelsel

Zwaarste discussiepunt is het niet toestaan van pre-electorale combinaties


Het ziet ernaar uit dat een twee derde meerderheid in De Nationale Assemblee verkregen zal worden om enkele fundamentele wijzigingen door te voeren in het kiesstelsel. Binnen de commissie van rapporteurs zijn, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 24 januari 2019, niet veel meningsverschillen over de meeste wijzigingen. Grootste struikelblok is het niet toestaan van pre-electorale combinaties, zo bleek gisteren tijdens de uren durende openbare commissievergadering

Op ressortniveau is overeenstemming voor het toepassen van het evenredigheidsbeginsel. Door artikel 163 van de Grondwet te wijzigen, zullen alle zetels niet meer gaan naar een partij die 51% haalt in een ressort. De zetels zullen evenredig worden verdeeld wanneer de wetswijziging wordt aangenomen.

Voorzitter van commissie van rapporteurs Melvin Bouva (NDP) heeft tijdens de openbare commissievergadering benadrukt dat de samenleving meer invloed krijgt in de verkiezingsprocedure. Hiervoor is het nodig wijzigingen aan te brengen in de Grondwet, de Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties.Het stelsel van personenmeerderheid aangegeven in de Grondwet wordt vervangen door het stelsel van evenredigheid voor ressortraden. 'Dit stelsel heeft onder meer voordeel voor alle aan de verkiezing deelnemende organisaties en in het bijzonder voor de kleine politieke organisaties', zei Bouva. Hij wordt hierin ondersteund door commissielid Asiskumar Gajadien (VHP). 'Laten we die rechtvaardigheid doorvoeren naar de ressorten toe, zodat het stemmen ook makkelijker wordt.'
Ook de overige commissieleden zijn het hierover eens.Uit de Kiesregeling zal de 1% regeling worden verwijderd die is vastgelegd in artikel 8. 'We kennen allemaal de 1% regeling waarbij politieke partijen gehouden zijn om bij de registratie 1% van de stemgerechtigden aan te brengen. We zien dat er daar geen balans is en we weten uit de evaluatie dat dat systeem niet langer werkt. Er moeten goede voorwaarden zijn om partijen die niet serieus zijn te filteren en de ruimte laten voor serieuze partijen', benadrukte Bouva. Gajadien voegde daaraan toe dat de 1% regeling alleen de administratie van de Staat bezwaart. 'We hebben gezien dat politiek organisaties opstaan en de verkiezingen willen ingaan. Het heeft geen zin dat politieke organisaties met misschien vier tot vijfduizend geregistreerde leden de verkiezingen ingaan en wanneer er gestemd wordt, worden niet eens honderd stemmen gehaald', zei Gajadien.

Ook artikel 7 van de Kiesregeling wordt nader bekeken. In dit artikel zijn de regels opgenomen over politieke combinaties vóór de verkiezingen. 'Politieke organisaties mogen zich niet langer in combinatieverband inschrijven voor deelname aan de algemene, geheime en vrije verkiezingen. Dit betekent dat elke politieke partij zich zelfstandig en dus alleen mag inschrijven voor de deelname aan de verkiezing', sprak Bouva. Volgens de commissievoorzitter is bij een politieke combinatie het niet duidelijk voor de kiezers hoe een keuze te maken op grond van de beginselen van de combinatie of de ideologie van de partijen. 'De belangrijkste vraag voor de kiezer blijft onbeantwoord bij een combinatie.' 

Commissielid Raymond Sapoen (coalitie) kon zich hierin niet vinden. Hij is de mening toegedaan dat door het wijzigen van dit artikel, men komt aan de democratie, een standpunt die hij bleef vasthouden.

Nog een wijziging is de verkiezing bij voorkeursstemmen. Alleen degene die 'de kiesdeler' haalt, kan bij voorkeur worden gekozen boven de lijst samengesteld door een politieke organisatie. Voorgesteld is om kandidaten die minstens 50% van de stemmen halen, ook met voorkeursstemmen gekozen worden. Het gaat niet om wijzigen van het huidige systeem, alleen worden mensen die 50% van de kiesdrempel halen, ook bij voorkeur gekozen.

Alle commissieleden benadrukten de roep uit de samenleving voor een rechtvaardiger kiesstelsel. Ongeveer een kwart van de stemgerechtigden gaat niet naar de stembus, omdat zij geen vertrouwen heeft in de huidige democratische processen of niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Dit maakt het volgens Bouva noodzakelijk dat het kiesstelsel moet worden aangepast.

De commissie van rapporteurs bestaat uit Melvin Bouva (voorzitter), Asiskumar Gajadien (VHP), Celcius Waterberg (coalitie), Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur), Raymond Sapoen (coalitie), Ronnie Brunswijk (ABOP), Patrick Kensenhuis (NDP), Naomi Samidin (NDP), Carl Breeveld (DOE), Oesman Wangsabesari (NDP), Cleon Gonsalves (PALU) en Rossellie Cotino (NDP).

De openbare commissievergadering wordt vandaag voortgezet. Dan komt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken aan het woord.

'Staatsmedia systematisch gebruikt voor politieke campagne van regering gelieerde partijen'

Gajadien (VHP): 'STVS negeert als enige grootse VHP-manifestatie'


Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft opgemerkt, dat overheidsmedia systematisch gebruikt worden voor politieke campagne van regering gelieerde partijen, waaronder de NDP. Vooral op social media is de laatste dagen veel kritiek op staatstelevisie STVS, die in tegenstelling tot alle andere mediastations, geen enkele aandacht heeft besteed aan de grote politieke manifestatie van de VHP afgelopen zaterdag.

Daartegenover vestigt de nationale zender wel extra aandacht aan activiteiten van regering gelieerde partijen.

'Het is niet, omdat de VHP 70 jaar is geworden en het een grote manifestatie was en STVS het niet heeft gewezen. Wij zorgen wel ervoor dat de samenleving wordt geïnformeerd', zei Gajadien tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname woensdag 23 januari 2019.

Volgens de VHP’er gaat het niet om zijn partij, maar de objectiviteit in nieuwsgaring en het feit dat overheidsmedia nooit misbruikt mogen worden ten eigen bate. Hij vroeg duidelijkheid met betrekking tot het beleid dat de overheid voert.

Minister Ferrier ontslaat Jack Menke, voorzitter bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname

'Ontslag is dringend noodzakelijke maatregel en besloten in Raad van Ministers'


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), per 1 februari 2019 ontslag aangezegd. 

Starnieuws bericht vandaag, donderdag 24 januari 2019, verneemt date hebben, dat dit besluit is genomen als 'dringend noodzakelijke maatregel', nadat deze kwestie is besproken en besloten in de Raad van Ministers eerder deze week.

Het bestuur van de stichting Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) is onlangs gestuit op ernstige onregelmatigheden en een onverantwoorde gang van zaken binnen de stichting. De directie moest zich hierover verweren en verantwoorden bij het bestuur van het IGSR. Professor Marten Schalkwijk, die van 2006 tot begin 2016 directeur was van de stichting IGSR, heeft kort hierop zijn ontslag als secretaris van de board van de PhD School en als hoogleraar ingediend bij het AdeKUS-bestuur. Hij is niet meer bereid te werken met het bestuur van het IGSR. Zijn naam zou ook genoemd zijn in het rapport dat het bestuur van het IGSR heeft uitgebracht aan het AdeKUS-bestuur. Volgens Schalkwijk is er geen sprake van onregelmatigheden en zou het onderzoek onnodig zijn.

Het huidige IGSR-bestuur bestaat uit Robert Power (voorzitter), John Codrington (secretaris) en Nailah van Dijk (penningmeester).

Deze kwestie en de bevindingen van het bestuur van het IGSR zijn verder besproken met de Onderwijsminister, vicepresident Ashwin Adhin, het bestuur van AdeKUS en de Raad van Ministers. Kennelijk hebben het voorgaande en de resultaten van de gesprekken geleid tot het ontslag van Menke en een forensisch onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD).

De minister belegt vandaag een persconferentie.

President Bouterse schermt in parlement met 93% bosbedekking en rept met geen woord over natuurbescherming

(Bron: Suriname Mirror)
Bouterse focust vooral op behalen economische voordelen uit regenwoud 'voor land en volk'


Suriname gaat volgens president Desi Bouterse door met het nastreven van de milieudoelen, in het bijzonder het behoud van de bosbedekking van 93% en ‘het behalen van economische voordelen voor land en volk’. Bouterse heeft de ambitie om het bos van Suriname te behouden al eerder geuit. Zijn streven in 2017 was om 93,5% te behouden en te beschermen. 

Bouterse stelde dinsdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in het parlement, dat milieu een belangrijke pijler is bij de ontwikkelingsstrategie. Suriname richt zich volgens het staatshoofd tegelijk op twee fronten: nationaal en internationaal. Het staatshoofd heeft het woord ‘milieu’ zeven keren in de mond genomen, maar heeft zich niet uitgelaten over de hete kwesties rond vernietiging van natuurparken in Suriname vanwege mijnbouwactiviteiten. Het woord ‘toerisme’ is geen enkele keer gevallen, hoewel het niet beschermen van natuurparken als Brownsberg, juist deze sector schaadt, zo schrijft het Dagblad Suriname woensdag 23 januari 2019.

Bouterse heeft ook geen woord gerept over het beschermen van de natuur. Nationaal is er volgens Bouterse wel bijzondere aandacht voor milieuvervuiling op huishoud- en gemeenschapsniveau.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft na verschillende bezoeken aan het binnenland schrikbarende situaties aangetroffen, waarbij de vervuiling erge vormen aanneemt. De regering heeft met behulp van een parastataal bedrijf een aantal verbrandingsovens aangeschaft om de afvalverwerking in gebieden, waar er geen vuilophaaldienst geregeld is, te organiseren. Voorlopig gaat het om Wageningen, Tapoeripa, Donderskamp, Corneliskondre, Kalebaskreek, Atjoni, Marwina, Lawatabiki en Apetina.

Van 12 tot 15 februari 2019 wordt in Suriname, in samenwerking met de Verenigde Naties, de Wereldbank en andere internationale entiteiten een internationale conferentie gehouden. De conferentie wordt georganiseerd met andere landen, die een bosbedekking hebben van meer dan 50% en een ontbossing van 0,2% op jaarbasis.

Het doel van deze conferentie is om een gezamenlijke roadmap op te stellen voor de High Forestation, Low Deforestation (HFLD)-landen, die tot nu toe weinig tot geen financiële compensatie hebben gekregen en moeilijk toegang hebben tot de internationale klimaatfinancieringsbronnen. Er zullen tevens nieuwe modellen worden gepresenteerd voor het behalen van een groter financieel voordeel uit het bospotentieel, alsook de waarde toevoeging voor medicinale planten, hetgeen geheel past bij onze inspanningen om te gaan naar een meer duurzame, inclusieve en gediversifieerde economie. Gezien de concessies die al zijn uitgegeven en nog in een aanvraagproces zijn, blijkt de uitdaging van Suriname om de 93% bos te behouden veel groter te zijn dan gedacht. 64% van de goudmijnbouw komt voor in gebieden waar houtkaprechten voorkomen.

Jogi (VHP): 'Een ei is na 8.5 jaar NDP-beleid 1.150% duurder geworden'

'President, bent u nog in staat om voorspoed te bieden aan de samenleving?'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen dinsdag veel kritiek geleverd op het beleid van president Desi Bouterse. Tijdens een interruptieronde vuurde de politicus enkele vragen af op het staatshoofd en wees hem tegelijkertijd erop, dat 8½ jaren NDP-beleid ervoor gezorgd heeft, dat een ei nu 1.150% duurder is geworden. Dit meldt het Dagblad Suriname woensdag 23 januari 2019.

'U hebt zoveel geld uitgegeven, maar hebt u elke Surinamer een woning gegeven? U had gezondheidszorg voor iedereen beloofd, maar heeft een ieder dat in Suriname? Hebben alle kinderen gratis onderwijs zoals dat beloofd was? De president heeft ook aangegeven dat de koers omlaag zou gaan. Bent u dat nog in staat president binnen die 15 tot 16 resterende maanden? Kijk naar de prijzen in de winkels, een ei is ten opzichte van 2010 vandaag 1.150% duurder geworden. Inschrijfgeld op de universiteit is 200% duurder geworden. President, bent u nog in staat om voorspoed te bieden aan de samenleving?', vroeg Jogi.

Venezuela verbreekt banden met de VS vanwege steun aan oppositie en interim-president Guaidó

Alle Amerikaanse diplomaten moeten het land binnen 72 uur verlaten

Maduro roept hulp leger in na ‘staatsgreep’ oppositie Venezuela 


Het aantal landen dat de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó erkent als interim-president van Venezuela groeit. Zeven landen verklaarden al dat zij Guaidó zien als het nieuwe staatshoofd. President Nicolas Maduro heeft als reactie op de steun van de VS geëist, dat alle Amerikaanse diplomaten het land binnen 72 uur verlaten.

Honderdduizenden Venezolanen zijn woensdag 23 januari 2019 de straat opgegaan om te protesteren tegen president Maduro en zijn regering.

Na de VS en Canada verklaarden ook Colombia, Brazilië, Peru, Chili, Paraguay, Guatemala en Costa Rica, dat zij Guaidó zien als het nieuwe staatshoofd.Als reactie op de steun van Amerika verbrak Maduro alle diplomatieke banden met de VS. Hij geeft de Amerikaanse diplomaten 72 uur de tijd om het land te verlaten.

Twee jaar geleden vond het laatste grote protest in Venezuela plaats. Dat werd toen met harde hand de kop ingedrukt. Hoop leek vervlogen voor de Venezolanen, die sindsdien lijden onder het regime van Maduro, totdat twee weken geleden de jonge oppositieleider Juan Guaidó de juiste snaar leek te raken. Hij riep iedereen op om vandaag massaal de straat op te gaan en met succes. Honderdduizenden Venezolanen liepen de straat op om te betogen tegen het regime van Maduro.

De Venezolaanse president heeft de hulp van het leger ingeroepen om de 'eenheid en discipline' in zijn land te bewaren. Dit omdat parlementsvoorzitter en volksheld Juan Guaidó  zichzelf eerder Maduro spreekt van een staatsgreep van de oppositie. 'Wij zullen ook dit overwinnen, we zullen zegevieren', zei hij tegen aanhangers bij het presidentiële paleis Miraflores in Caracas. De socialistische staatsman kreeg vorig jaar bij omstreden verkiezingen een tweede termijn van zes jaar.


(Suriname Mirror/RTL Nieuws/CNBC/AD/Twitter/YouTube)