maandag 25 januari 2016

Den Blauwvinger: Paranoia en achterdocht in de ziel van Suriname gegraveerd - Het achterdochtvirus

COLUMN: President Bouterse beweert weer eens last te hebben van 'buitenlandse krachten'

'Buitenlandse krachten' ordinair verzonnen afleidingsmanoeuvre van Bouterse

25-01-2016 Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Zo nu en dan duiken ze plotseling uit het niets op, die vermeende 'buitenlandse krachten', in visioenen, droom- en waanbeelden alleen van de Surinaamse president Desi Bouterse. De man lijkt welhaast paranoia en volgegoten te zijn met het Surinaamse hallucinerende achterdochtvirus. Dat bleek vrijdag 22 januari 2016 weer eens tijdens een door hem belegde persconferentie waarvan iedereen dacht dat die zou gaan over de perikelen rond de minister van Financiën, maar die slechts bedoeld leek te zijn om weer eens waanbeelden te spuien over vermeende buitenlandse krachten in het land. Die krachten zouden, in samenwerking met de rechterlijke macht, ervoor gezorgd hebben dat het 8 decemberstrafproces – waarin Bouterse hoofdverdachte is – weer op de rails staat.

Het was weer die in de ziel van Suriname gegraveerde achterdocht en paranoia die hoogtij viert in een land waar niemand elkaar lijkt te kunnen vertrouwen en waar moddergooien naar elkaar tot een kunstvorm is verheven. En Bouterse doet daar, als een van de grootste onruststokers en vuilsmijters van het land, vrolijk aan mee. Zijn boute uitspraken tijdens zijn persconferentie werden op geen enkele wijze met bewijzen gestaafd. Neen, hij gooide slechts weer eens een ballonnetje in de lucht om verwarring te zaaien en de aandacht af te wenden van waar het om ging, de perikelen rond minister van Financiën Gillmore Hoefdraad.

Bouterse: 'Ik ben er heilig van overtuigd, omdat de mensen van de rechterlijke macht niet achterlijk zijn. Die weten natuurlijk dat er wet- en regelgeving is. Het rekest wordt buiten geschreven. Het requisitoir wordt buiten geschreven, overigens zij die het gaan schrijven, zijn al hier. November, december hadden wij al tien man gespot, die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden. Zij zijn terug en ze zijn zwaar bezig. Of het nou gaat om mensen uit Libië, Nederland of de Verenigde Staten, dat is niet belangrijk. Men moet weten dat ze professionals zijn en ze zijn momenteel weer in het land.' 


Hij beweerde niet bezig te zijn met sensatieverhalen om de aandacht af te leiden. Als men hem daarvan wilde betichten, zo zei zij, 'dan kan ik er niets aan doen'. Hij zei niet dieper op de zaak in te kunnen gaan, 'maar de instanties zijn ermee bezig'.

Bouterse deed dus weer waar hij denkt goed in te zijn: met waarschijnlijk uit de duim gezogen verhalen op de proppen komen over (vermeende) buitenlandse inmenging (lees: Nederlandse inmenging, maar dat specifiek benoemen gaat hem kennelijk net iets te ver) en vervolgens met allerlei vage opmerkingen komen en niet met concrete feiten en namen. Laf en een president onwaardig. Zijn mensen zouden 'tien mensen' hebben gespot.... Als dat werkelijk zo was, waarom dan geen actie ondernomen in de richting van die zogenaamde tien personen en/of hun vertegenwoordigende ambassade in Paramaribo, die van Nederland waarschijnlijk?

Laat hij meteen zijn onbezonnen uitspraken staven met bewijzen, maar Bouterse liet iedereen na de persconferentie met vragen zitten. Geen enkele aanwezige zogenoemde journalist durfde het aan overigens om hem over die uitspraken kritische vragen te stellen. Het Surinaamse journaille lijkt alles best te vinden. Het Surinaamse journaille registreert alleen. Het Surinaamse journaille is over het algemeen passief, gemakzuchtig, bang. Het merendeel van dat clubje Surinaams journaille lijkt braaf en slaafs uit de hand van de president te eten.

Natuurlijk heeft het Openbaar Ministerie meteen na de persconferentie een verklaring uitgebracht en de uitlatingen van de beroeps onruststoker terecht naar het rijk der fabelen verwezen. Een reactie daarop vanuit het Kabinet van de President bleef natuurlijk uit.

Overigens liet minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vandaag weten met Bouterse over zijn uitspraken te hebben gesproken. En natuurlijk, het was weer eens een misverstand. 'In het gesprek heb ik de president uitgelegd dat het requisitoir door het Openbaar Ministerie wordt geschreven. Door dit te noemen is het Openbaar Ministerie in diskrediet gebracht. De president stond er niet bij stil dat de termen zo'n reikwijdte hadden. Als de president geen vertrouwen had in de waarnemend procureur-generaal, zou hij zijn benoeming niet tekenen. In februari wordt hij beëdigd. Ik betreur het misverstand dat ontstaan is', aldus de moeder van Justitie en Politie tegenover de nieuwswebsite Starnieuws.

Uiteraard, had Bouterse zelf ondertussen naar buiten moeten treden om zijn vermeende 'misverstand' uit te leggen. Maar, neen, hij laat dat aan, hij verschuilt zich achter, een ander over. Laf.


Op dit moment heerst in Suriname het onderhand geruchtmakende zikavirus, maar het gevaarlijker Surinaamse achterdochtvirus, dat ook president Bouterse al langere tijd onder de leden heeft, zorgt voor meer schade in het land. Het wordt tijd dat dat virus eens uitgeroeid wordt en Suriname eindelijk een echt schoon land kan worden, de parel van het tropisch Amazone regenwoud, vrij van achterdocht, paranoia en moddergooien en vuilsmijterij.

Suriname kan echter pas vrij zijn en weer door iedereen in de wereld geaccepteerd en gewaardeerd worden als een democratische natie die de mensenrechten respecteert, wanneer de veroorzaker en verspreider van het achterdochtvirus, die ook nog eens de ontkennende hoofdverdachte is in een vijftienvoudige gruwelijke moord gepleegd in de nacht van 7 op 8 december 1982 in Paramaribo, van het toneel der achterdocht en paranoia verdwijnt.... uiteraard en vanzelfsprekend buiten toedoen van die door hemzelf ten tonele opgevoerde spook-buitenlandse krachten.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 januari 2016
Amsterdam-Paramaribo