zaterdag 19 april 2014

De onbetrouwbare 'anonieme' bronnen van de Ware Tijd

Het hebben van primeur belangrijker dan verifiëren gebruikte 'betrouwbare' bronnen

Laat de Ware Tijd zich voor politieke karretjes spannen of
is er 'slechts' sprake van onzorgvuldige journalistiek?

19-04-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Het politieke Surinaamse spectrum werd afgelopen week danig door elkaar geschud. De voorzitter van het coalitieberaad, Desi Bouterse, besloot maandag 14 april om de Pertjajah Luhur (PL) uit de coalitie in de Nationale Assemblee te verwijderen, omdat die partij chantagepolitiek bedrijft en onbetrouwbaar is. Het was 'breaking news'. Media zaten er bovenop. Het ene bericht na het andere verscheen op de diverse nieuwswebsites en websites van kranten als de Ware Tijd en het Dagblad Suriname.

Niet alleen zouden PL-Assembleeleden uit de coalitie vertrekken, maar de beslissing had ook gevolgen voor de PL-ministers. Zij konden hun portefeuille inleveren. Het spel rond hun vervanging kon beginnen en in dat spel blijkt de Ware Tijd een bijzondere en negatieve rol te spelen.


De betrouwbaarheid van ('anonieme') 'betrouwbare' bronnen
Deze krant is afgelopen week twee keer behoorlijk met haar berichtgeving de mist in gegaan.
Deze krant brengt nieuws op grond van ('anonieme') 'betrouwbare' bronnen. Al in eerdere artikelen heb ik gesteld, dat nieuwsredacties zeer terughoudend zouden moeten zijn met informatie verkregen van ('anonieme') 'betrouwbare' bronnen en in ieder geval tot het uiterste zouden moeten gaan om die verkregen informatie te checken en dubbel checken. Door gebruik te maken van dergelijke bronnen loop je als krant het risico, dat je je voor bepaalde - politieke - karretjes laat spannen. Personen kunnen een redactie bewust, willens en wetens, verkeerde informatie doorspelen om bijvoorbeeld de samenleving te misleiden of om een zekere vorm van 'onrust' te creëren . Maar, dat is voor redacties niet relevant, zij willen slechts de eerste zijn die 'het nieuws' brengen, kennelijk koste wat het kost en enige journalistieke zorgvuldigheid en toepassing van hoor en wederhoor uit het oog verliezende.

* Overigens wil het simpele feit, dat in een artikel wordt verwezen naar 'anonieme' bronnen, niet zeggen, dat die bronnen voor de redactie werkelijk 'anoniem' zijn. Om voor de redactie moverende redenen kan het zijn, dat bewust is gekozen om te stellen dat het gaat om 'anonieme' bronnen, terwijl in werkelijkheid die bronnen voor de redactie verre van anoniem zijn......

De afgelopen week is de Ware Tijd dus twee keer in de fout gegaan, zonder zich tegenover de lezers te verontschuldigen of tegenover de persoon die ten onrechte in een specifiek artikel werd genoemd als een van de nieuwe PL-ministers.

De Ware Tijd: Nieuws Suriname levert nieuwe HI-minister - Nieuw Suriname ontkent
De redactie van de krant berichtte op dinsdag 15 april dat de politieke partij Nieuw Suriname de nieuwe minister voor het ministerie van Handel en Industrie gaat leveren. Dit meldde de krant nog voordat de voorzitter van het coalitieberaad, Bouterse, die ochtend een persconferentie hield om tekst en uitleg te geven over de ontstane politieke situatie. De schrijver van het artikel berichtte een en ander te hebben 'vernomen uit betrouwbare bron'. Opmerkelijk is het dat de krant het zo stellig bracht, terwijl in hetzelfde artikel werd geschreven dat het Nieuw Suriname Assembleelid Harish Monorath het bericht ontkende.

(De krant bericht zondag 20 april het volgende:
'Nieuw Suriname (NS) heeft geen vertrouwen in de Mega Combinatie (MC) en staat daarom niet te springen om een ministerspost. Geruchten deden de ronde dat de ministerspost van Handel en Industrie in handen van de partij zou komen, maar die zijn uit de wereld geholpen met de mededeling dat de Abop die zal invullen.'
Geruchten??? Neen, het was de Ware Tijd zelf die 15 april meldde uit 'betrouwbare bron' te hebben vernomen dat Nieuw Suriname de nieuwe minister voor Handel en Industrie gaat leveren...... )

De nieuwswebsite Starnieuws meldt echter op vrijdag 18 april, dat de ABOP invulling mag geven aan het ministerie van Handel en Industrie. Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee verklaarde dag en ook liet hij weten dat partijvoorzitter Ronnie Brunswijk die dag een spoed structurenvergadering hierover had belegd. Brunswijk zou van president Desi Bouterse de mededeling gekregen. dat hij de opengevallen plaats mag invullen.

De tweede misser dankzij 'ingewijden'
Ulrich Arron wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Hij volgt Soewarto Moestadja op die is gevraagd zijn functie ter beschikking te stellen nu zijn partij Pertjajah Luhur (PL) uit de coalitie is gezet. Dat meldde de Ware Tijd maandag 14 april op haar website. De krant berichtte dit dus onomwonden...... Arron is in het verleden voorzitter van de Rekenkamer geweest en voorzitter van de benoemde Assemblee tijdens de militaire periode. De redactie heeft waarschijnlijk niet het fatsoen gehad of de moeite genomen om Arron te benaderen voor een reactie.

Een dag later bericht dezelfde krant, dat Edmund Leilis de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken wordt. De krant meldt dit van 'ingewijden' te hebben vernomen. De keuze zou op Leilis zijn gevallen, omdat hij op het ministerie als onderdirecteur heeft gewerkt.

Starnieuws houdt op dezelfde dag, dinsdag 15 april, een slag om de arm en bericht voorzichtig dat Leilis 'gepolst' is voor het ministerschap.

Gewoon even wachten op officiele bekendmaking
Inmiddels is het zaterdag 19 april en nog geen enkel ministerie, dat door de ontwikkelingen rond de Pertjajah Luhur zonder minister zit, heeft een nieuwe leiding, een nieuwe minister.
Laten media gewoon rustig wachten tot president Bouterse hierover met informatie komt en de namen van nieuwe bewindslieden bekendmaakt.

Journalistiek moet betrouwbaar zijn, maar in Suriname kan nauwelijks gesproken worden van werkelijk betrouwbare journalistieke berichtgeving. Objectieve journalistiek is nauwelijks bekend.

Noot:
De krant heeft er een gewoonte van gemaakt om berichtgeving te baseren op vermeende 'betrouwbare' bronnen. Dat is ook weer het geval met een artikel in de krant van woensdag 23 april 2014. Hieronder de volledige tekst van dat artikel dat u hier op de website van de Ware Tijd kunt terugvinden:

'Directeur John Sandriman van Jeugdzaken zal worden ontheven uit zijn functie. Een betrouwbare bron op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, die niet bij naam wil worden genoemd, heeft dit tegen de Ware Tijd gezegd.

Volgens de bron zal ook onderdirecteur Andy Atmodimedjo van de afdeling Recreatie en Sport zijn baan moeten opgeven.

Het bedanken van de Pertjah Luhur (PL)-toppers is volgens de bron onderdeel van het stopzetten van de samenwerking tussen de Mega-Combinatie en de PL. Coalitieleider Desi Bouterse zei vorige week dat alle functies die PL heeft gekregen op basis van de samenwerking ingeleverd zullen moeten worden. Sandriman om een reactie gevraagd wenste hierop niet te reageren. "Het is een zeer delicate kwestie", volstaat hij.

Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken reageert als volgt op deze berichten. "Als u naar de president luistert dan gaat het om het vervangen van de PL in de ruimste zin des woords. Ik denk dat hij daarmee bedoelt iedereen die gelieërd is aan de PL, dat die nauwkeurig zullen worden vervangen.'