maandag 19 augustus 2019

Chinese hek-trawlers nog steeds in Surinaamse wateren

Kustwacht kan nog niet in actie komen, omdat het vonnis nog niet betekend is....

Kwestie Chinese trawlers is een beschamende vertoning  geworden door trage bureaucratie


De zes Chinese hek-trawlers bevinden zich nog steeds in Surinaamse wateren, ondanks dat de staat het Kort Geding tegen Ross National Fisheries N.V. heeft gewonnen. Antoon Karg, advocaat van de visserijsector, zegt vrijdag 16 augustus 2019, in De West, dat de zaak inmiddels in hoger beroep wordt behandeld bij het Hof van Justitie. 

Karg geeft aan dat er dupliek is genomen door het bedrijf en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Het gaat om een schriftelijke conclusie naar de rechter met daarin de standpunten. Op 17 oktober gaat de visserijsector antwoorden. Karg benadrukt, dat het hoger beroep niets te maken heeft met het vonnis in Kort Geding. 'Hoger beroep schort het vonnis niet op', aldus de advocaat.

De uitspraak in Kort Geding is reeds op papier. Het is niet duidelijk waarom de desbetreffende autoriteiten niet overgaan tot de uitvoering van het vonnis. Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht heeft eerder aangeven, dat hij hoopt het vonnis zo snel mogelijk te ontvangen, omdat er reeds een plan van aanpak is. Volgens hem kunnen er nog geen stappen worden ondernomen tegen de trawlers, omdat het vonnis nog niet betekend is. Zo gauw dit is gebeurd, kan het plan uitgevoerd worden.

De acties om de boten te verwijderen liggen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder ook de Kustwacht valt.

De Chinese hektrawlers die zich vanaf november 2018 in onze wateren bevinden, kregen van minister Parmessar tot 22 mei de kans zich te verwijderen. Echter sleepte eigenaar Ross National Fisheries N.V. de staat voor de rechter, omdat hij in de veronderstelling verkeerde, dat de trawlers wel over een geldige visvergunning beschikten. Maar, het bleek niet te gaan om een vergunning, maar slechts om een bewijs van aanvraag.

Aangifte advocaat in Nederland tegen Knipselkrant Curaçao

'Persoon erachter, Nardy Cramm, doet zich onterecht voor als advocaat en detective’


'Cramm heeft vanuit haar villa in Friesland makkelijk praten'


Bas Jongmans, naar eigen zeggen ‘gamingadvocaat’ bij Gaming Legal Group in Nederland, doet namens verschillende bedrijven aangifte tegen de website KnipselkrantCuraçao. Dit naar aanleiding van de column van Kamerlid Ronald Van Raak (SP) en de berichtgeving van Knipselkrant afgelopen zaterdag, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 19 augustus 2019.

'Ondanks verschillende verzoeken hiermee op te houden, doet de persoon achter de Knipselkrant, mevrouw Nardy Cramm uit Hurdegaryp in Friesland (Nederland) zich nog steeds onterecht voor als advocaat en detective die via ‘law firm’ en ‘detectivebureau’ Curiel & Sharma Investigations op verschillende Caribische eilanden en ook in Nederland actief is.'

(Bron foto: Twitter)
Zij gebruikt die status, aldus Jongmans, onder meer om de bedrijven die hij vertegenwoordigt ‘met allerlei onwaarheden in een kwaad daglicht te zetten’. 'Zo laat zij regelmatig haar eigen bureau aan het woord in de Knipselkrant met de schijn van onafhankelijk te zijn, terwijl dit gewoon Cramm zelf is. Dat is geen eerlijke en op waarheden of op feiten beruste verslaggeving.' Maar, daar blijft het niet bij, stelt Jongmans. 'Ze beschadigt ook het aanzien van de advocatuur én dat van het Land Curaçao.'

Eerder deed de minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer (PIN), ook al aangifte tegen de Knipselkrant, omdat zij door de Knipselkrant zonder enig bewijs in een kwaad daglicht werd gesteld. Jongmans: 

'Het is dus niet zo dat Cramm zich beperkt tot de gamingindustrie, het probleem is veel breder en Cramms berichtgeving is niet in het belang van Curaçao. Je kunt niet over het hele eiland zomaar zeggen dat het een roversnest is. Daar doe je de bevolking geen recht mee. Natuurlijk zijn er problemen, zoals ieder land die heeft, zeker voor een eiland dat niet lang geleden autonoom is geworden. Maar problemen zijn er om op te lossen. Cramm heeft vanuit haar villa in Friesland makkelijk praten. Ze doet zich voor alsof zij strijdt voor de gewone man. Maar, dat is dus helemaal niet zo. We hebben geprobeerd met haar te spreken, maar ze weet van geen ophouden.'

Advocaat Jongmans wijst erop, dat Cramm zelf heeft toegegeven eerder te zijn veroordeeld voor beschuldigingen waar zij geen bewijs voor had, maar ondanks hiervoor op de vingers getikt te zijn, gaat Cramm gewoon door en werkt zij daarin volgens de jurist van Gaming Legal Group onder andere actief samen met John Baselmans, die onder meer stelt dat alle regeringen van de wereld lid zijn van een geheime criminele organisatie. Jongmans vindt dat dit ‘niet serieus is te nemen’.

Laatstgenoemde heeft dan ook het Tweede Kamerlid Van Raak aangeschreven met het verzoek ‘niet meer naar mevrouw Cramm te blijven verwijzen als een serieuze bron’, nu verschillende personen, inclusief de minister van Gezondheid, reeds strafrechtelijke aangifte hebben gedaan tegen de Knipselkrant. Echter, Van Raak weigert tot nu toe van Cramm publiekelijk afstand te nemen. Meer over dit onderwerp:

Extra informatie afkomstig van Knipselkrant Curaçao:

Dit is de link naar de originele column van The Post Online en dit is de link naar de column van Van Raak op de Knipselkrant Curacao (met naschrift)

Dit is de link naar de aangehaalde BBC reportage.
Voor de eerste aflevering van 24 juli 2019 “BBC | The Gamble Network: The Loot Box scandal” klik hier
Voor de tweede aflevering van 31 juli 2019 “BBC | The Gamble Network: Spin till you win” klik hier
Voor de derde aflevering van 7 augustus 2019 “BBC | The Gamble Network: How gambling interests bought a country” klik hier

Verdedigingsteam van veroordeelde Jamaloodin op Curaçao maakt gehakt van rechter en Hof

'Jamaloodin is niet van plan om 28 jaar gevangen te zitten voor iets dat hij niet heeft gedaan, daarvoor is eerlijke rechtspleging onontbeerlijk'


George ‘Jorge’ Jamaloodin, veroordeeld voor uitlokking van de moord op politicus Helmin Wiels, is niet van plan om 28 jaar gevangen te zitten ‘voor iets dat hij niet heeft gedaan’. 'Daarvoor is een eerlijke rechtspleging onontbeerlijk.' Dat stelt advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, namens het verdedigingsteam van Jamaloodin, vandaag, maandag 19 augustus 2019, in het Antilliaans Dagblad.

De verdediging zet in een opiniebijdrage in het Antilliaans Dagblad grote vraagtekens bij de rechter in deze zaak en het Hof van Justitie in het algemeen. In zijn opinieartikel ‘Wie behoedt ons voor deze rechters?’ opent Sulvaran de aanval op de rechterlijke macht.

'Een deugdelijke inhoudelijk onderbouwde motivering ontbreekt in het vonnis. Objectief vastgestelde en te controleren onjuistheden worden gewoon door het gerecht genegeerd', meent de advocaat van Jamaloodin, die aangeeft dat ‘tegen rechterlijke willekeur niemand is opgewassen’. 'Vanuit strikt juridisch oogpunt is het gebruik van het bewijs tegen Jamaloodin het meest kwestieus.' Daarvoor verwijst Sulvaran naar ‘drie gerenommeerde en hoog aangeschreven Nederlandse deskundigen’ die onafhankelijk van elkaar dezelfde conclusie trokken. 'Te weten, professor Ton Derksen, professor Peter van Koppen en mr. dr. Bas de Wilde. Deze deskundigenrapporten zijn tezamen met het feitenonderzoek van recherchebureau A Fondo integraal door de rechter onderdeel gemaakt van het procesdossier. Dat geeft de rechter de verplichting om hier op in te gaan. Echter, in het vonnis wordt opmerkelijk genoeg hierover met geen woord gerept.'

Reeds om die reden bevestigt Jamaloodins veroordeling van afgelopen vrijdag ‘dat er iets behoorlijk mis is’, aldus Sulvaran. 'Jamaloodin is in de zaak Maximus vanaf het begin niet als onschuldig beschouwd of behandeld', beweert de advocaat met grote stelligheid.

Agent van politie te Apoera pleegt suïcide

(Bron foto: Waterkant.net)
Man schiet zich in diensttijd met zijn dienstwapen door het hoofd


Waterkant.net meldt maandagmiddag 19 augustus 2019, dat agent van politie Marciano Bronne, te werk gesteld op het politiebureau Apoera, zondagmiddag zelfmoord heeft gepleegd door zich met zijn dienstwapen door het hoofd te schieten. Hij was vrijwel op slag dood. 

De redactie van Waterkant.Net schrijft vernomen te hebben, dat de agent zichzelf doodschoot in zijn auto nabij de politiepost van Apoera. Op het moment van het voorval was hij geüniformeerd aan het werk.

Het motief achter deze zelfdoding is vooralsnog onbekend. Op social media wordt beweerd dat het motief ligt in de relationele sfeer. In hoeverre dat op waarheid berust is nog onduidelijk. De politie van Nieuw-Nickerie is belast met het onderzoek.

Nieuw collectief van legkwekers verwerpt opkoopprijs van Srd 1,12 per ei die overheid heeft vastgesteld

Collectief eist Srd 40 per rek, zo'n Srd 1,35 per ei....

'Ministeries van LVV en HI&T zijn verkeerd of onvolledig geïnformeerd over wat zich in het veld afspeelt'


Legkwekers storen zich eraan dat zij als veroorzaker worden aangewezen van de gestegen prijs van eieren. Het is evenmin zo, bewerenzij, dat dit te maken heeft met de zogenoemde smokkel van eieren naar Frans-Guyana. Veel heeft volgens de boeren te maken met toegenomen productiekosten en de slechte kwaliteit van veevoer en kuikens die worden aangeleverd door het ontbreken van een controle-instituut. 

'Wij worden als zwart schaap aangewezen', zegt George Graham, voorzitter van een pas opgericht collectief waarin de kwekers zich hebben verenigd. Er zijn volgens hem tot nu toe bijna honderd kwekers aangesloten. Het collectief vindt, dat de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) 'verkeerd of onvolledig' zijn geïnformeerd over wat er zich in het veld afspeelt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 19 augustus 2019.

Graham zegt dat de boeren daarom niet akkoord gaan met de opkoopprijs van Srd 1,12 per ei die de overheid heeft vastgesteld. Dit is de prijs waartegen de opkoper de eieren van de kweker afneemt. De boeren eisen Srd 40 per rek, wat neerkomt op ongeveer Srd 1,35 per ei.

Graham haalt aan dat er sinds jaar en dag eieren naar de Franse kant worden gebracht. 'We kunnen niet praten over smokkel. Ik noem het liever export.'

Het collectief wijt het huidige tekort aan eieren aan de toegenomen consumptie daarvan door de economische situatie, een verminderd aanbod door het uitvallen van boeren die het niet meer zagen zitten en vroegtijdige sterfte van kuikens en kippen. Dit laatste heeft volgens hem te maken met het ontbreken van een onafhankelijk instituut dat moet toezien op de kwaliteit van voer en kuikens om zwakte, besmetting, ziekte en sterfte te voorkomen. Over dit laatste vertelt Graham, dat de kuikens (van broederijen) en het voer dat wordt aangeboden aan de kleinere boeren veelal van mindere kwaliteit is. 'Slechte kwaliteit van voer en kuikens is al voldoende om de productie te doen dalen of niet goed op gang te laten komen, stellen de boeren.'

Het collectief is niet gecharmeerd van de 'dreiging' vanuit de overheid om eieren te laten importeren, als de prijs van dit product zich niet stabiliseert. Het collectief stelt dat er vaker verliezen zijn geleden door enorme overschotten, wat ertoe heeft geleid dat vele boeren noodgedwongen hun activiteiten moesten stopzetten.

Graham zegt, dat boeren besloten hebben om een apart collectief op te richten, omdat de Associatie Pluimveesector Suriname (APSS) niet optimaal opkomt voor hun belangen. Hij wijst erop dat dit komt, omdat de 'grote boys' zitting hebben in de associatie - en zij beïnvloeden de sector.

APSS-voorzitter Nemchand Kanhai zegt dat hij de zorgen van de boeren 'volledig' kan begrijpen. De associatie heeft zaterdag vertegenwoordigers van het collectief aangehoord. Hij spreekt van een patstelling op dit moment, aangezien de boeren niet akkoord gaan met de opkoopprijs van de overheid. 'We zijn nu in een moeilijk parket terechtgekomen.' Dat de boeren zich hebben verenigd en nu wel hun stem laten horen, vindt Kanhai juist goed. 'Zo zie je dat er meer overleg nodig is om tot een oplossing te komen.'

Twee zwaargewonden bij eenzijdig busongeluk op Nelson Mandelaweg in district Nickerie

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Chauffeur verliest na klapband controle over zijn voertuig


De politie van Wageningen kreeg zaterdagmorgen 17 augustus 2019 de melding van een verkeersongeval op de Nelson Mandelaweg in het district Nickerie. Een autobusje met 14 inzittenden was over de kop geslagen, zo bericht het Korps Politie Suriname.

Twee mannelijke inzittenden waren daarbij zwaargewond raakt. Zij liepen respectievelijk een ribfractuur en een sleutelbeenfractuur op.

Volgens verklaring van de bestuurder kreeg het busje een klapband waardoor hij de controle over de besturing van de bus verloor.

Nieuwe korpschef Prade: 'We gaan criminaliteit flinke slagen toebrengen na ontvangst eerste forensische computer'

'Wie niet kijkt naar het groter belang, heeft een groot probleem met deze korpschef'


'Wie niet kijkt naar het groter belang, heeft een groot probleem met deze korpschef', zei hoofdcommissaris van politie Roberto Prade nadat hij vanochtend, maandag 19 augustus 2019, bij de Politie Academie aan de Commewijnestraat was geïnstalleerd als de 49e korpschef van het Korps Politie Suriname. Na een jaar en twee maanden in de waarnemende functie, is Prade vanaf vandaag officieel korpschef, zo schrijft Starnieuws.

President Desi Bouterse heeft de felicitaties overgebracht aan het Korps Politie Suriname in verband met de installatie van Prade als de nieuwe politiebaas, aldus het Nationaal Informatie Instituut. Het staatshoofd gaf aan, dat voor de nieuwe korpschef het een eervolle doch zware taak is om dit korps te begeleiden door een transformatieproces. Hierbij zal het korps zich steeds meer moeten aanpassen aan de specifieke eisen van deze tijd.

'Immers, de samenleving verandert continu. Evenzo, dient het korps mee te veranderen om ons als samenleving bij te staan ter voorkoming van misstanden en ter bescherming van de algehele orde', stelde de president.

Een van de belangrijkste taken van de politiechef zal zijn om het korps de samenleving te laten dienen in het bewaken van de menselijkheid. 'Ondanks de veranderende samenleving, we steeds meer beïnvloed raken door trends van buiten en hogere eisen stellen aan elkaar, zijn we ook nog steeds bekend met onze Surinaamse waarden en normen. Laten deze omgangsvormen van rechtvaardigheid en respect leidend zijn op het pad dat het korps zal gaan afleggen. Zorgt u ervoor dat uw korps te allen tijde onderdeel is van de oplossingen die wij nodig hebben, en niet van het probleem.'

Prade heeft met de installatie formeel het roer bij de politie van hoofdcommissaris Agnes Daniel overgenomen. President Bouterse bedankte Daniel voor de wijze waarop zij de politieorganisatie heeft geleid.

Prade heeft aangekondigd dat het korps de criminaliteit flinke slagen zal toebrengen als ze binnenkort haar eerste forensische computer ontvangt. 'En dat zullen we doen helemaal in eigen beheer', zei hij richting de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw.

In elk geval wil Prade het korps als een bedrijf leiden en ernaartoe werken het politiekorps zelfvoorzienend te maken. In elk geval heeft hij ook impopulaire maatregelen in het vooruitzicht gesteld, maar wat die zijn vermeldt Starnieuws niet.

23-Jarige man overlijdt ten gevolge bedrijfsongeval te Friendship, district Coronie.

Joewande Clemens krijgt tijdens slopen mast telecombedrijf losgeraakt onderdeel op hoofd

Arbeidsinspectie stelt onderzoek in naar veiligheidsprocedures


De 23-jarige Joewande, Clemens is zaterdagmorgen 17 augustus 2019 zwaar gewond geraakt tijdens werkzaamheden te Friendship in het district Coronie. Clemens was, samen met collega’s, bezig de mast van een telecombedrijf te slopen toen een onderdeel van de mast losraakte en op zijn hoofd terecht kwam. Zwaar gewond werd hij per ambulance overgebracht naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, aldus het Korps Politie Suriname.

Omstreeks half zes in de middag is Clemens  overleden. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam, hangende het onderzoek, voor obductie in beslag genomen.

De dienst Arbeidsinspectie is ingeschakeld om na te gaan of de veiligheidsprocedures in acht waren genomen tijdens het slopen van de mast.