donderdag 15 januari 2015

Charlie Hebdo, Je Suis Charlie 


Den Blauwvinger: Politek overlopen of niet overlopen, wees duidelijk en eet niet van twee politieke walletjes

COLUMN: De ongeloofwaardigheid en onbetrouwbaarheid van overlopende NDP-politici

15-01-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Parlementsleden in Suriname lijken de politieke weg volledig kwijt te zijn. Coalitie- en oppositieleden gunnen elkaar al geruime tijd geen quorum meer, waardoor vergaderingen in De Nationale Assemblee niet meer mogelijk zijn, waarschijnlijk niet tot de verkiezingen op 25 mei dit jaar. Politici vertonen onvolwassen- en politiek-chantagegedrag. 'Ik wil wel quorum verlenen, maar dan moeten die en die conceptwetten wel op de agenda worden geplaatst.' Chantagepolitiek. Suriname ligt politiek op z'n gat. Een democratische schande en een schoffering van de kiezers, de burgers.

Dissidente NDP-parlementsleden
Daar bovenop wordt de coalitie ook nog eens geconfronteerd met twee dissidente Assembleeleden van de Nationaal Democratische Partij (NDP), Charles Pahlad en Noreen Cheung. Hun gedrag in de eerste week van januari 2015 maakt de politiek nog ongeloofwaardiger dan die al was. Pahlad en Cheung maken er echter een potje van. Het zijn geen echte overlopers, maar alles wijst erop dat zij dat wel degelijk zijn, zij het – nog – niet formeel. Of de bejaarde Pahlad eigenlijk zelf wel weet wat hij doet valt te betwijfelen. Hij lijkt van twee politieke walletjes te willen eten. Terecht heeft de fractie van de NDP vrijdag 9 januari dan ook besloten dat beide collega's niet meer welkom zijn in de fractie. Wat heb je immers aan 'zwevende' collega's in je fractie? Aan collega's die je publiekelijk afvallen en stellen zich niet meer thuis te voelen binnen de NDP....

Pahlad verwelkomd door Santokhi. (Bron foto: VHP)
Niet overlopen, maar steun verlenen
Pahlad maakt het wel erg bont. Hij verklaarde op 3 januari tijdens een VHP-bijeenkomst te Houttuin in Paramaribo de partij van voorzitter Chandrikapersad Santokhi te zullen steunen. Volgens Pahlad is de reden voor zijn steun aan de VHP de heersende corruptie en het uitblijven van enige actie daartegen en het niet willen behandelen van de anti-corruptiewet door de regering (lees: NDP) daartegen. Overigens heeft hij hijzelf als parlementslid en als persoon ook geen enkele actie tegen corruptie ondernomen.
Er is dus geen sprake van een concreet overlopen naar de VHP van Pahlad. Hij beweert lid te blijven van de NDP en mee te werken aan het verlenen van quorum in het parlement. Hoe naïef is Pahlad? Hij kon zelf voorspellen, dat de NDP dit niet zou gaan accepteren en hem terzijde zou gaan schuiven, vooral nu hij ook nog eens heeft verklaard dat NDP'ers door de leiding van de partij 'als toiletapier worden gebruikt'. De man maakt zich niet echt geliefd binnen 'paars'.

Pahlad schermt met corruptie, maar onderneemt zelf geen actie
Pahlad lijkt zijn verantwoordelijk als parlementslid uit de weg te gaan door niet zelf bij hem bekende corrupte zaken bij het Openbaar Ministerie te melden. Ook dat is een taak van een politicus, afgezien van het waarschijnlijke feit dat er vervolgens niets met de melding zou worden gedaan. Pahlad zou dan wel een statement hebben afgegeven en dat zou hem geloofwaardiger hebben gemaakt, dan zijn opmerkingen nu, na de vermeende overstap naar de VHP. Optreden tegen corruptie is beter dan erover lopen te schreeuwen en te beweren op de hoogte zijn van corruptiezaken en er vervolgens niets tegen te ondernemen.

Cheung flirt met andere partijen
Een paar dagen na het bekend worden van de stap naar de VHP van Pahlad, maakte zijn collega Noreen Cheung op 6 januari bekend, dat zij oriënterende gesprekken voert met verschillende politieke partijen. Waaronder met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, en met de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo. Vooralsnog laat ze in het midden of ze werkelijk naar een andere partij gaat overstappen. 'Afhankelijk van de partij en mijn eigen achterban zal ik beslissen over mijn partijlidmaatschap.'
Het flirtende gedrag van Cheung lijkt op dat van Pahlad en ook zij creëert onduidelijkheid, omdat er vooralsnog geen sprake is van een formeel overlopen naar een andere partij. Wel met andere partijen in gesprek zijn en dan toch gewoon lid blijven van de NDP en quorum willen verlenen.

Opstappen en voorbereiden op verkiezingen
Beide NDP-Assembleeleden lijken zwaar te hechten aan de maandelijks te ontvangen vergoeding van het parlement voor hun werkzaamheden als Assembleelid en daarom vast te houden aan het lidmaatschap van de NDP om in het parlement te kunnen blijven. Het zou beide politici echter sieren als ze zouden opstappen en gewoon buiten de muren van het parlement aan de Surinamerivier wachten op de komende verkiezingen in mei en ondertussen op een moment een weloverwogen beslissing nemen en overlopen naar een nadere politieke partij, in het geval van Charles Pahlad naar de VHP en in het geval van Noreen Cheung is dat nog een klein vraagteken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 oktober 2015
Amsterdam-Paramaribo