zaterdag 30 september 2017

Misiekaba, fractieleider NDP: 'Begrotingstekort is aan hoge kant, we zullen daar harde noten over kraken met regering'

'Geloof me, het laatste woord hierover is nog niet gezegd'


'Het begrotingstekort is aan de hoge kant. We zullen daar harde noten over kraken met de regering', kondigt André Misiekaba, fractieleider van de NDP aan, aldus Starnieuws zaterdag 30 september 2017.

'1.4 miljard Srd is aan de hoge kant. Geloof me, het laatste woord hierover is nog niet gezegd.'

Op de ontwerpbegroting is een tekort van Srd 1.4 miljard aangegeven. De regering heeft uitgerekend, dat haar inkomsten afgerond Srd 7.2 miljard zal bedragen. Maar, voor haar uitgaven heeft zij meer dan Srd 8.6 miljard nodig. De Srd 7.2 miljard zal worden opgebouwd uit eigen middelen en Srd 1.6 miljard uit leningen en schenkingen.

Asiskumar Gajadien van de VHP stelt, dat het tekort met de leningen erbij opgeteld Srd 3 miljard bedraagt.

'Vorig jaar zijn we begonnen met een proces waarbij we de regering hebben gezegd: ‘begroot zonder lucht voor ons. En wanneer je gaat lenen laat het duidelijk zijn waar en waarvoor je gaat lenen’. We weten dat door het proces waarin we nu zijn niet kunnen gaan naar een tekort van nul procent, maar ik denk dat Srd 1.4 miljard nog aan de hoge kant is', geeft Misiekaba aan.

'We hebben jarenlang met veel lucht begroot en als de regering gaat lenen, willen we weten hoe, waar en onder welke voorwaarden. Het laatste woord over die begroting is nog niet gezegd.'

De Jaarrede die waarnemend president Ashwin Adhin heeft gepresenteerd, ervaart Misiekaba als inspirerend. 'Het is duidelijk tot uiting gekomen dat de economie herstellende is. Voor mij is dat het allerbelangrijkste nieuws dat ik uit de jaarrede haal.' Misiekaba is ingenomen met de plannen op het gebied van huisvesting. Dat is een sector waar hij zich hands on voor inzet. Als het aan hem ligt, kan het buitenlands beleid wat ruimer worden aangepakt. Er liggen bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden voor Surinamers in de relatie met China, stelt Misiekaba.

'Het wordt in elk geval een intensief jaar in het parlement. De regering komt met meer dan twintig wetten en wij hebben ook wetten in te dienen. Maar, we gaan ervoor. We zijn ervoor geroepen.'

Regering wil onderhandelingen met Alcoa uiterlijk december 2017 afronden

Over overname Afobaka waterkrachtcentrale komen nadere afspraken over stroomlevering

 
De onderhandelingen met de multinational Alcoa wil de regering uiterlijk december 2017 afronden. Er zullen verschillende aparte overeenkomsten gesloten worden. Waarnemend president Ashwin Adhin deelde tijdens de Jaarrede vrijdag mee, dat over de overname van de Afobaka waterkrachtcentrale nadere afspraken gemaakt zullen worden over de stroomlevering tussen partijen. Dit bericht Starnieuws zaterdag 30 september 2017.

Ook de milieu-overeenkomsten tussen Alcoa en Suriname werden aan de orde gesteld door Adhin. Het gaat om de opruiming van milieuschadelijk afval en de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden.

'Ik kan u verder mededelen, dat voor wat betreft de Paranam-faciliteit, inclusief haven, eerst de environmental cleanup comform de overeenkomsten ter zake zal worden gepleegd door de Suralco', stelde Adhin.

Over het overleg met Alcoa/Suralco, ter afwikkeling van haar activiteiten in Oost-Suriname, zijn de onderhandelingsteams in afronden fase van overleg en over de formulering van een hoofdovereenkomst ter definitieve beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst ultimo december 2019.

Over de ontwikkeling van de bauxietvoorraden in het Bakhuisgebied in West-Suriname, zal eveneens een conceptovereenkomst worden aangeboden aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.

Domeinbeheer Curaçao wil volledig herstel vuurtoren op Klein Curaçao

Fase 1 restauratie is afgerond, fase 2 start begin 2018


Volledig herstel van de vuurtoren op Klein Curaçao, dat is het plan van Domeinbeheer, die de verantwoorde instantie is voor de restauratie. Inmiddels heeft fase 1 reeds plaatsgevonden: het dak is vernieuwd en zijn er nieuwe dakpannen geplaatst. 

Ook is de tussenvloer tussen de twee woningen helemaal vernieuwd. Fase 2 zal begin volgend jaar aanvangen. Uiteindelijk zal een volledige restauratie van het geheel plaatsvinden; de beide woningen zullen hersteld worden en ook de toren.

De vuurtoren is overheidseigendom, aldus het Antilliaans Dagblad.

Project justitiële modelrichtlijnen voor seksuele misdrijven in het Caribisch gebied

'Seksueel geweld tegen vrouwen, meisjes en jongens in regio blijft belangrijk probleem'


Juristenland Curaçao was de afgelopen dagen actief in de ‘CaribbeanAssociation of Judicial Officers (Cajo) 5th Biennial Conference’, die dit keer op Curaçao georganiseerd is. Hoogtepunt was de lancering van het project dat modelrichtlijnen geeft voor seksuele misdrijven in het Caribisch gebied.  Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 30 september 2017.

Het model geeft internationaal geaccepteerde richtlijnen met ‘best practices’ over hoe om te gaan met seksuele misdrijven en met aangevers van seksueel misbruik en kwetsbare getuigen, onder wie kinderen.

Bij de lancering gaf Maureen Rajnauth-Lee, rechter bij het Caribische gerechtshof, Caribbean Court of Justice (CCJ), een speech. Daarin benadrukte ze, dat binnen de Caribische gemeenschap en samenwerking, Caricom, vooruitgang is geboekt met betrekking tot gelijke juridische behandeling van zowel mannen als vrouwen, maar dat seksueel geweld tegen vrouwen, meisjes en jongens een belangrijk probleem blijft.

Curaçao Ports Authority, Kompania di Tou Kòrsou en Guangdong Zhenrong Energy tekenen MoU

Intentie om als CPA, KTK en GZE met elkaar op verschillende terreinen samen te werken

 
Curaçao Ports Authority (CPA), Kompania di Tou Kòrsou (KTK) en Guangdong Zhenrong Energy (GZE) hebben donderdagmiddag een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) getekend, waarin partijen de intentie hebben geuit om met elkaar op verschillende terreinen samen te werken.

In de door partijen getekende MoU hebben CPA, KTK en GZE onder meer afgesproken, dat zij met elkaar de nodige informatie zullen uitwisselen die nodig is om er verzekerd van te zijn dat de diensten die CPA en KTK thans leveren, tevens zullen voldoen aan de benodigde capaciteiten van GZE.

De overeenkomst regelt verder dat maritieme operaties en activiteiten binnen de haven onderhevig zijn aan de huidige wetgeving en aan door CPA op te stellen regels en voorwaarden, aldus vandaag, zaterdag in 30 september 2017 het Antilliaans Dagblad.

Sehos-directie pleit voor aanstelling speciale 'marktmeester' voor gezondheidszorg Curaçao

'Marktmeester' moet soepele overgang naar geïntegreerde zorg mogelijk maken


De directie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) pleit voor de aanstelling van een speciale 'marktmeester' voor de gezondheidszorg. Deze regulator moet een soepele overgang naar geïntegreerde zorg, waarin meer ruimte is voor marktwerking, mogelijk maken, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 30 september 2017.

De speciale marktregulator zou moeten toezien op de naleving van de spelregels van de vraaggerichte zorg en op de regulering van de prijzen.

'Zoals Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten de tarieven voor water en elektriciteit vaststelt - en niet Aqualectra zelf, is het wenselijk dat de vergoedingen in de zorg door een onafhankelijk bureau worden bepaald', zegt medisch directeur Franke Scheper van het Sehos, die aangeeft dat er bij de huidige transformatie naar een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf behoefte is aan onafhankelijk toezicht.

Regering richt een 'Sportfonds voor Topsport in Suriname' op

'Internationale resultaten topsport hebben uitzonderlijke diplomatieke betekenis'


De regering zal een 'Sportfonds voor Topsport in Suriname' oprichten. Waarnemend president Ashwin Adhin zei bij de presentatie van de Jaarrede gisteren in De Nationale Assemblee, dat naast algemene aandacht voor sport, bijzondere beleidsaandacht aan topsport moet worden besteed. 

'De topsport heeft in elk land bij het behalen van internationale resultaten uitzonderlijke diplomatieke betekenis voor dat land en dat geldt ook voor Suriname. Hierdoor zal de aandacht voor Suriname vanuit de wereld in belangrijke mate vergroot worden', stelde Adhin.

Naast de bijdrage die hier en daar geleverd wordt door de private sector aan de financiering van topsport, ligt bij de regering ook een verantwoordelijkheid, benadrukte de bewindsman.

De regering is van plan voor de financiering van topsport parastatale bedrijven een bijdrage te doen laten leveren aan het op te richten ‘Sportfonds Topsport in Suriname’.

NPS-voorzitter Rusland: 'Het volk is in armoede gedompeld'

'De ogen van de mensen zijn opengegaan en ze weten dat ze bedrogen zijn bij de verkiezingen'


'De senioren in het land verdienen beter'NPS-voorzitter, Gregory Rusland, zei gisteravond in partijcentrum Grun Dyari tijdens het 71-jarig bestaan van de partij dat het volk in armoede is gedompeld. Hij vroeg extra aandacht voor de jongeren en senioren. Hij stelde, dat minister Robert Peneux te veel vanuit een machtspositie zaken wil doordrukken, maar zonder harmonie met leerkrachten zal de kwaliteit van het onderwijs niet verbeteren. 

De jarige partij legde eerder op de middag kransen bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel, die premier en voorzitter van de NPS was. De ceremonie vond in kleine kring plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Rusland zei, dat de oprichters van de partij blij zouden zijn dat het land soeverein is, maar zouden huilen over de situatie in het land. De mensen hebben het zo moeilijk, dat ze afhankelijk zijn geworden van voedselpakketten. Hij merkte op, dat de NPS in moeilijke tijden ook pakketten heeft verstrekt, maar er is gezorgd voor ontwikkeling. Het volk kon voor zichzelf zorgen, maar nu worden de mensen afhankelijk gemaakt van pakketten om stemmen te kunnen winnen.

(Bron foto: NPS)
Volgens de politicus zijn de ogen van de mensen intussen opengegaan en weten ze dat zij bedrogen zijn bij de verkiezingen. Rusland bleef stilstaan bij het onderwijs dat een belangrijk middel is om ontwikkeling te brengen. Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld om goed onderwijs te genieten. Hij haalde aan, dat de minister van Onderwijs, Wetenschap een Cultuur  continu in gevecht is met leerkrachten. Op deze manier zijn de mensen niet gemotiveerd om zich in te zetten. De regering dient condities te creëren opdat het onderwijs niet ontregeld raakt. Er is zelfs onduidelijkheid over de leermethoden die gebruikt worden. Rusland merkte op dat de jongeren in het land beter verdienen. Onderwijs dient goed te zijn en afgestemd op de maatschappelijke behoefte.

Hij voerde ook aan, dat de senioren in het land het beter verdienen. Hun pensioen is enorm in waarde gedaald door de devaluatie van de Srd. Het is voor Rusland onacceptabel, dat er geen waardevast pensioen is. De mensen hebben hard gewerkt, terwijl het geld enorm in waarde is gedaald. Hier moet verandering in komen.

Over de presentatie van het beleid van komende jaar in de Jaarrede door waarnemend president Ashwin Adhin, zei Rusland dat er weer allerlei dingen voorgehouden zijn aan het volk, die niet realistisch zijn. Er is zoveel goud in de grond en zoveel olie zal er gevonden worden, waardoor alle problemen van het land opgelost zijn, beweerde Adhin. Rusland merkte op, dat de olie nog wel gevonden moet worden. De regering moet met wat er nu is werken, want liever één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Hij stelde verder, dat de begroting niet realistisch is. Er worden cijfers genoemd over inkomsten, zonder dat deze realistisch zijn. Er is volgens de politicus gespeeld met cijfers om het begrotingstekort beneden 6% van het bruto binnenlands product te houden.

De NPS maakt zich klaar voor de verkiezingen, want er moet een verandering komen in het regeercentrum. Rusland en andere partijgenoten voerden aan, dat de regering niet in staat is het land te leiden. De NPS moet weer het beheer over het land krijgen om ervoor te zorgen dat er weer ontwikkeling komt. Rusland riep alle NPS'ers op die de partij verlaten hebben om wat voor reden dan ook, terug te keren naar huis. Zij zullen met open armen worden ontvangen.

John Courtar hervat werkzaamheden als inspecteur-generaal Arbeidsinspectie

Minister Moestadja:  'Beschuldigingen zijn niet waar gemaakt'


John Courtar is van alle blaam gezuiverd van vermeende betrokkenheid bij strafbare feiten. Hij heeft ruim een week geleden zijn werkzaamheden hervat als inspecteur-generaal bij de Arbeidsinspectie. Dat deed hij op uitnodiging van minister Soewarto Moestadja van Arbeid, aldus de eerste Ware Tijd vandaag, zaterdag 30 september 2017.

'Gelet op het feit dat de beschuldigingen niet waar zijn gemaakt en de procureur-generaal heeft aangegeven dat er niet genoeg feiten zijn voor een politioneel onderzoek, is besloten u op te roepen voor hervatting van uw werkzaamheden', schrijft de bewindsman.

Courtar was op 1 augustus op eigen verzoek ontlast van zijn werkzaamheden. Hij had daartoe besloten na hardnekkige beschuldigingen op social media, dat hij nauw zou zijn betrokken bij een oplichtingscomplot. De minister had de procureur-generaal (pg) gevraagd om een onderzoek in te stellen.

Courtar zegt, dat hij zonder enige grond is aangetast in zijn eer en goede naam. Op social media is hij in relatie gebracht met de vermeende pedofiel en oplichter Bert Schreuders. 'Ze opereren samen via het bedrijf Dennebos', luidde een beschuldiging op een 'nep-nieuws' blog. Dit bosbouwbedrijf ontkent enige verwantschap met Schreuders.

Minister Moestadja schrijft aan Courtar, dat Facebookpublicaties volgens de pg niet gecorrigeerd kunnen worden als resultaat van een strafrechtelijk onderzoek. Courtar heeft een raadsman in de arm genomen om via de rechter klaarheid te brengen in deze kwestie.

Sinds zijn aantreden heeft minister Moestadja intern beleid ontwikkeld over integriteit en goed bestuur. Er is op het ministerie een Bureau Integriteit, dat zich sterk maakt voor het bevorderen van principes van goed bestuur door het personeel.

Regering streeft naar een 'betere inrichting van het onderwijs'

IOL komt in de schoot van de Anton de Kom Universiteit Suriname

Studentenflats voor 1.500 studenten worden in 2018 opgeleverd


Waarnemend president Ashwin Adhin heeft gisteren in zijn uitgesproken Jaarrede in De Nationale Assemblee aangegeven wat er verwacht mag worden in 2018 van de betere inrichting van het onderwijs. Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) zal in de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS), worden geïncorporeerd. De pedagogische instituten zullen getransformeerd worden van Middelbaar Beroeps Onderwijs tot instituten voor Hoger Beroeps Onderwijs, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 30 september 2017.

Er is aandacht voor de bijzondere ontwikkelingen van het onderwijs in het district Sipaliwini. Tevens zal extra aandacht worden besteed aan de onderbouw van het basisonderwijs, dus aan het onderwijs aan de kleuters en de leerlingen tot acht (8) jaar.

'Er wordt zelfs overwogen om juist in deze fase van het basisonderwijs onderwijsgevenden met hogere bevoegdheidsgraden in te zetten en zo te zorgen voor een goed fundament bij onze jongsten. Waar, met het oog op dit doel, aanvullende maatregelen en ondersteuning nodig en gewenst zullen zijn, zal de regering het niet nalaten die maatregelen te treffen en de benodigde ondersteuning te geven', zei Adhin.

De oplevering van studentenflats zal in 2018 plaatsvinden. De bouw is op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De LR-Group uit Israël financiert de bouw van de flats en de daarbij behorende faciliteiten. Bij de oplevering van de eerste fase zullen meer dan 300 studenten een onderkomen krijgen. De regering zal de voorkeur geven aan studenten uit ver afgelegen gebieden, die geen verblijfsmogelijkheden hebben in Paramaribo. Na de totale oplevering zullen 1.500 studenten in de units kunnen verblijven. Het opgeleverde complex zal voorzien zijn van wegen, parkeermogelijkheid, straatverlichting, maar ook van een auditorium en onderzoeksruimten voor de universiteit.

'President Desi Bouterse is niet opgenomen in het ziekenhuis'

'Het bericht wordt opzettelijk verspreid op social media door kwaadwilligen'

'Het doel hiervan is paniek te zaaien en een sfeer van onzekerheid te creëren bij grote delen van het volk'


President Desi Bouterse is niet opgenomen in het ziekenhuis. De directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), Clifton Limburg, laat vandaag, zaterdag 30 september 2017, via een persbericht van het NII weten, dat het bericht opzettelijk wordt verspreid op social media door zogenoemde 'kwaadwilligen'. 

'Het doel hiervan is om paniek te zaaien en een sfeer van onzekerheid te creëren bij grote delen van het volk', beweert Limburg, die kennelijk de verstandelijke vermogens van grote delen van het volk, om dergelijke berichten op waarheid in te schatten, onderschat. Het zijn juist Limburg en 'zijn' NII die nu, weer, aan stemmingmakerij doen.

Hij geeft nogmaals aan dat op advies van het medische team het staatshoofd nog moet uitrusten, na de recente ingreep op Cuba. Zodra de president volledig hersteld is, gaat hij weer aan de slag.

'Tot dan fungeert Z.E. Ashwin Adhin als waarnemend president. De gemeenschap wordt opgeroepen om niet af te gaan op sensationele berichtgevingen die vooral op social media de ronde doen.'

Vicepresident Adhin wijst in Jaarrede 2018 op zwarte goud dat lonkt in Suriname-Guyana bekken

'De wereld volgt het geheel in ons land met argusogen, wachtende op de eerste olievondsten'


Suriname dient zich nu al klaar te maken voor de ontwikkeling die in een stroomversnelling zal komen, nadat voor de kust enorme economisch winbare oliereserve zullen zijn gevonden. De regering doet dat in ieder geval al, aldus de Ware Tijd vrijdag 29 september 2017. Het is slechts een kwestie van tijd voordat een grote aardolievondst wordt gedaan, beweerde waarnemend president Ashwin Adhin vandaag in de De Nationale Assemblee. 

Bij het uitspreken van de traditionele Jaarrede verwees hij naar de gigantische vondsten voor de kust van buurland Guyana en opmerkingen van de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS). Volgens de USGS is het Suriname-Guyana bekken de op één na grootste ontontgonnen aardoliebron in de wereld. Het blijkt dat het gaat om 13.6 miljard vaten olie aan voorraden, diep in zee. Dit bekken staat hierdoor als nummer twee in de wereld, wat betreft de hoeveelheid nog onontgonnen olievoorraden. Bovendien wordt geschat dat er 32 triljoen kubieke meter aan gasvoorraden is.

Adhin: 'Het zwarte goud, de aardolie, ligt al in de belangstelling van de internationale zakenwereld en men volgt het geheel in ons land met argusogen, wachtende op de eerste olievondsten. Alles wijst erop dat het Suriname-Guyana bekken de volgende trekpleister zal zijn voor het exploiteren van offshore olie.'

De regering bereidt zich er dan ook op voor om bij de verwachtbare commerciële olievondst in Surinaamse wateren Staatsolie als volwaardige partner van internationale oliebedrijven te doen participeren en het Surinaamse belang hierbij hoog in haar vaandel te houden.

Tekst Jaarrede 2018 gelezen in Assemblee vrijdag 29 september 2017 door vicepresident Adhin


Veroordeelde naar VS gevluchte Colombiaanse oud-minister mag aan Colombia worden uitgeleverd

Voormalig minister van landbouw voor corruptie tot 17 jaar cel veroordeeld in Colombia 

(Bron foto: C.M. Guerrero/El Nuevo Herald)


Drie jaar na het ontlopen van corruptie aanklachten door te verhuizen naar Zuid-Florida, kan een voormalige Colombiaanse minister van Landbouw en eenmalig presidentskandidaat naar huis gaan. Een federale rechter heeft donderdag 28 september 2017 beslist, dat Andrés Felipe Arias mag worden uitgeleverd. Hij is in 2014 door een Colombiaanse rechtbank veroordeeld voor het sluizen van miljoenen naar rijke politieke aanhangers, afkomstig uit een subsidieprogramma bedoeld om arme boeren te helpen.

De beslissing van rechter John O'Sullivan volgde na een jaar lang durende juridische strijd waarin Arias's advocaten aanvoerden, dat de corruptie aanklachten politiek gemotiveerd waren. Zij voerden ook aan, dat een uitleveringsverdrag tussen de Verenigde Staten en Colombia niet in werking is, een argument dat O'Sullivan in februari had verworpen.


'We zullen blijven vechten voor minister Arias - zijn Colombiaanse veroordeling kwam tot een stand door een gepolitiseerde en corrupte rechtbank. En zijn uitlevering wordt gevraagd terwijl er geen verdrag is', aldus David Oscar Markus en Lauren Doyle, twee van Arias' Miami advocaten, in een e-mail.


Arias' juridisch team is van plan een verzoek in te dienen om O'Sullivan's beslissing te betwisten. 'Colombia lacht ons uit, omdat zij Amerikaanse uitleveringsverzoeken voor terroristen, drugshandelaren en FARC-leden afwijzen. Dit is verkeerd', stellen de advocaten in de e-mail.  

Arias verliet Colombia voor Zuid-Florida in juni 2014, drie weken voordat hij van verduistering werd beschuldigd op grond van een Colombiaanse wet die het onbevoegde gebruik van overheidsfondsen om particuliere entiteiten te begunstigen bestraft. Arias werd later bij verstek tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Hij was in staat om naar de Verenigde Staten te vluchten, omdat de Amerikaanse ambassade in Bogotá zijn toeristenvisum had vernieuwd terwijl de rechtszaak diende - ondanks een presidentiële proclamatie van 2004, dat buitenlandse ambtenaren die verdacht worden van corruptie, het land niet binnen mogen komen. 

Eenmaal in Zuid-Florida heeft Arias om asiel gevraagd, met het argument, dat hij een slachtoffer was van politieke vervolging. Hij zei, dat zijn oppositie tegen de onderhandelingen van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos' met de guerrilla-organisatie Revolutionaire Gewapende Krachten van Colombia (FARC) hem tot een doelwit had gemaakt. 

Arias is vorig jaar gearresteerd in zijn huis in Weston en later op borg vrijgelaten.

Hij diende als minister van Landbouw van Colombia tussen 2005 en 2009. Hij zette zijn handtekening onder een subsidieprogramma van 700 miljoen dollar, om landbouwers te helpen de uitdagingen van de globalisering voor te bereiden en 'ongelijkheid in landelijke gebieden te verminderen'.
Het programma belandde echter in een schandaal, toen nieuwsberichten onthulden dat rijke families met politieke contacten miljoenen aan subsidies hadden ontvangen. Onder de bbegunstigden waren familieleden van parlementsleden, bedrijven die eigendom zijn van de rijkste man in Colombia, en een voormalige schoonheidskoningin.

De wet, die het programma onderstteunde, verbood rijke grondeigenaren niet om subsidies te krijgen, maar sommige elite-families hadden meerdere subsidies ontvangen voor dezelfde boerderij.

Tijdens de rechtszaak beweerden de aanklagers, dat 12.5 miljoen dollar aan subsidies was gegaan naar politieke supporters. Arias is een van een aantal voormalige Latijns-Amerikaanse ambtenaren, beschuldigd van corruptie en andere misdaden, die de laatste jaren naar Zuid-Florida zijn verhuisd. Vorige maand heeft een rechter de uitlevering van de voormalige Panamese president Ricardo Martinelli geadviseerd om zich te onderwerpen aan strafrechtelijke aanklachten.


(Suriname Mirror/Miami Herald)

Amerikaanse aanklacht tegen 3.800 leden Midden-Amerikaanse wrede drugsbendes

Bendeleden vooral in Honduras, El Salvador en Guatemala, 70 in de VS

Lid van MS-13 (Bron::  Twitter/)

Washington heeft vrijdag 29 september 2017 samen met functionarissen uit drie door gewelddadige misdaad geplaagde Centraal-Amerikaanse landen 3.800 bendeleden aangeklaagd. Het gaat om leden van de wrede drugsbendes MS-13 (Mara Salvatrucha) en de bende Barrio 18 die ook de 18th Street gang genoemd wordt.

Beide bendes hebben hun wortels in Los Angeles. Het geweld is echter geëxporteerd, omdat de VS bendeleden heeft uitgezet naar het land waar zij of hun ouders vandaan kwamen. De bendes kregen daardoor voet aan de grond in Honduras, El Salvador en Guatemala.

Onder de 3.800 aangeklaagde personen zitten er zeventig in de VS.

Volgens de Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, 'moet er over de grenzen heen worden gecoördineerd' om de bendes te bestrijden. MS-13 coördineert volgens hem internationaal moorden, verkrachtingen drugssmokkel en handel in meisjes.


(Suriname Mirror/De Telegraaf)