woensdag 23 mei 2018

Ambtenaar HI&T belt voor Srd 130.000 tijdens twee-weekse dienstreis....

Gajadien (VHP) brengt forse telefoonrekening ter sprake bij behandeling Comptabiliteitswet in DNA


Het is niet uitgesloten dat de ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) maatregelen zullen treffen tegen een ambtenaar van HI&T, die tijdens zijn dienstreis gedurende twee weken in het buitenland het ministerie heeft opgezadeld met telefoonkosten van Srd 130.000, zo berichthet Dagblad Suriname woensdag 23 mei 2018.

Deze kwestie werd dinsdag in de openbare commissievergadering tijdens de behandeling van de Comptabiliteitswet naar voren gebracht door waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. De politicus haalde aan, dat conform de Comptabiliteitswet deze landsdienaar door de overheid verplicht moest worden om dit bedrag terug te storten in de staatskas, maar dat het niet is gebeurd. Hij ziet juist dat de persoon in kwestie verder wordt geaccommodeerd.

'De minister dient conform de Comptabiliteitswet daarvoor te waken, maar in de praktijk zien wij dat niet', aldus de VHP’er.

Hoefdraad deelde na aandringen van Gajadien mee, dat hij van zijn collega Tsang heeft begrepen dat de ambtenaar in kwestie is aangesproken en het gebruik van diensttelefoons verder binnen het ministerie is verduidelijkt. Indien er interne maatregelen tegen de ambtenaar worden getroffen, zal hij dat op een ander moment ook doorgeven aan het college.

Gajadien merkte op, dat hij door kon gaan met het opsommen van voorbeelden waar de overheid nalaat wettelijke regels correct na te leven. Hetzelfde gebeurt ook met het trekken van middelen door ministeries uit bankrekeningen, zowel bij de Centrale Bank van Suriname als de lokale banken. Dat is volgens hem ongehoord. Hoefdraad stelde hierover een onderzoek te hebben ingesteld.

Actie van ziekenhuizen per direct opgeschort

'Wij geven minister van Volksgezondheid en vicepresident ruimte om met oplossing te komen'


De actie van de ziekenhuizen om geen radiologische diensten te verlenen aan verzekerden van Assuria, Parsasco en Self Reliance is per direct opgeschort. Dit bevestigt de algemeen directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, woensdagmiddag 23 mei 2018 op Starnieuws. 

'Wij geven de minister van Volksgezondheid en de vicepresident de ruimte, zoals afgesproken tijdens de meeting van 18 mei met alle stakeholders, om  tot een aanvaardbare oplossing te komen. Uit de vergadering is duidelijk naar voren gekomen, dat het niet slechts om radiologie gaat, maar om meerdere diensten die wij onder de kostprijs uitvoeren. Wij houden het niet langer vol', benadrukt Redan.

'Er is een korte termijn oplossing vereist en afgesproken is binnen één maand de voorstellen vanuit de commissie die aan de slag gaat in uitvoer te krijgen. Als dat niet gebeurt, zijn de consequenties niet te overzien. Wij teren in op het niveau van zorg', stelt Redan.

Het is niet duidelijk was de radiologische klinieken zullen doen. Zij hebben aangekondigd dat de acties onverkort doorgaan. Gedreigd wordt om ook de verzekerden van Staatsziekenfonds per 1 juni niet te behandelen als er eind van deze maand geen oplossing komt. Alleen in acute gevallen wordt er hulp geboden.

Korte voorzichtige reactie SVJ op aanhouding fotojournalist Regilio Derby bij politieactie in Groenhartstraat

SVJ stelt zich opmerkelijk terughoudend op, gelet op felle reacties uit mediasector

SVJ veroordeelt, maar weet niet zeker wat precies is voorgevallen 


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) veroordeelt vandaag, woensdag 23 mei 2018, bij monde van voorzitster Carla Boëtius, de schending van burgerrechten in het voorval waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd in de uitoefening van zijn taak. 

(Maar, hoe kun je schending van burgerrechten 'veroordelen', terwijl je in één adem zegt, dat fotojournalist Regilio Derby 'zou zijn' gehinderd in de uitoefening van zijn taak. Je kunt niet iets veroordelen waarvan je als SVJ kennelijk niet zeker bent...

De SVJ heeft niet alleen de fotojournalist gehoord, maar heeft zich ook gewend tot de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) om zich te beraden over deze kwestie.

De SVJ komt tot een voorlopige conclusie, dat burgerrechten zoals persvrijheid, recht op een menswaardige behandeling, het eigendomsrecht en het recht op intellectueel eigendom in het geding zijn geweest. Het beperken of schaden van deze rechten wordt veroordeeld.

De SVJ kijkt uit naar het resultaat van het aan haar toegezegd onderzoek door het KPS in hoeverre manschappen zich aan deze mensenrechtenschendingen hebben schuldig gemaakt.

De SVJ wijst erop, dat elke aantasting of het in het geding brengen van burgerrechten als zeer ernstig wordt opgevat door de internationale gemeenschap en Suriname doet dalen op de World Press Freedom Index.

(Suriname Mirror/SVJ)

Korte voorzichtige reactie SVJ op aanhouding fotojournalist Regilio Derby bij politieactie in Groenhartstraat

SVJ stelt zich opmerkelijk terughoudend op, gelet op felle reacties uit mediasector

SVJ veroordeelt, maar weet niet zeker wat precies is voorgevallen 


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) veroordeelt vandaag, woensdag 23 mei 2018, bij monde van voorzitster Carla Boëtius, de schending van burgerrechten in het voorval waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd in de uitoefening van zijn taak. 

(Maar, hoe kun je schending van burgerrechten 'veroordelen', terwijl je in één adem zegt, dat fotojournalist Regilio Derby 'zou zijn' gehinderd in de uitoefening van zijn taak. Je kunt niet iets veroordelen waarvan je als SVJ kennelijk niet zeker bent...)

(Bron: Starnieuws)
De SVJ heeft niet alleen de fotojournalist gehoord, maar heeft zich ook gewend tot de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) om zich te beraden over deze kwestie.

De SVJ komt tot een voorlopige conclusie, dat burgerrechten zoals persvrijheid, recht op een menswaardige behandeling, het eigendomsrecht en het recht op intellectueel eigendom in het geding zijn geweest. Het beperken of schaden van deze rechten wordt veroordeeld.

De SVJ kijkt uit naar het resultaat van het aan haar toegezegd onderzoek door het KPS in hoeverre manschappen zich aan deze mensenrechtenschendingen hebben schuldig gemaakt.

De SVJ wijst erop, dat elke aantasting of het in het geding brengen van burgerrechten als zeer ernstig wordt opgevat door de internationale gemeenschap en Suriname doet dalen op de World Press Freedom Index.

** Derby wenst geen strafrechtelijk onderzoek tegen politieinspecteur Sergio Gentle, omdat het naar eigen zeggen toch niet zal gebeuren, meldt Radio 10 woensdag 23 mei 2018. Hij wil dat de politiefunctionaris in het publiek zijn excuses moet aanbieden. Derby diende dinsdag een officiële klacht in bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname. 'Ik ben naar OPZ gegaan. Ze hebben me gevraagd wat ik wil hebben en wat moet gebeuren', aldus Derby tegenover Radio 10, zo schrijft de Ware Tijd.

(Suriname Mirror/SVJ/de Ware Tijd)

Jammerkont ´journalist´ Cairo, wees een vent en noem beestjes bij hun naam....

´Totaal onaanvaardbaar is het gedrag van een bepaalde topwetenschapper in het land´ 


´Journalist´ Ivan Cairo heeft vandaag, woensdag 23 mei 2018, weer eens flink gejammerd in zijn column: Maar, de laatste zin doet wenkbrauwen fronsen:

´(...)  Helaas moeten we als samenleving met lede ogen toezien hoe incompetentie de kwaliteit van overheidsinstituten aantast.'

Is het ook niet?:

´(...)  Helaas moeten we als samenleving met lede ogen toezien hoe incompetentie de kwaliteit van journalistiek in Suriname aantast.'

Naast SCCN gaat staatszender STVS ook WK Voetbal 2018 uitzenden

SCCN geeft toestemming om een sub-licentie te verlenen aan STVS


De STVS gaat ook alle 64 wedstrijden van het Wereldkampioenschap Voetbal uitzenden. Dit heeft  STVS-directeur Steven Rodriques vandaag, woensdag 23 mei 2018, bekendgemaakt in het regeringspropagandaprogramma  'Bakana Tori' van staatsradiozender SRS. 

Tot nu toe had alleen SCCN de uitzendrechten. Na een onderhoud met eigenaar van SCCN, Dilip Sardjoe, zijn gesprekken gevoerd met Direct TV. Het contract is intussen ondertekend.

STVS en SCCN zullen de wedstrijden uitzenden. SCCN heeft toestemming gekregen om een sub-licentie te verlenen aan STVS. Dit delen beide media vandaag, 23 mei 2018. in een gezamenlijke verklaring mee, aldus Starnieuws.

Assembleelid Marinus Bee (ABOP) wilde deze kwestie aan de orde stellen in De Nationale Assemblee, maar hij kreeg het woord niet. Bee merkte op, dat in Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo SCCN niet goed te ontvangen is.

De openingswedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië wordt op 14 juni gespeeld. 32 Landen komen tegen elkaar uit.

Voorzitter van C-47 wil onderhoud met vicepresident Adhin over positie ABS-personeel

Werknemers al maand in actie voor verbetering van hun financiële positie


Robby Berenstein, voorzitter van C-47, heeft vicepresident Ashwin Adhin gevraagd om een onderhoud om de positie van het personeel bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) te bespreken. De bond is al een maand in actie, maar tot nu toe is het gewenste resultaat niet bereikt. Dit schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 23 mei 2018.

De werknemers voeren actie voor verbetering van hun financiële positie. Pogingen om een oplossing te bereiken, zijn op niks uitgelopen. Ook de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname heeft met haar poging tot bemiddeling geen succes geboekt.

Diverse malen is ook de minister van Financiën, als vertegenwoordiger van de Staat onder wie het ABS ressorteert, aangeschreven, ook zonder resultaat.

De medewerk(st)ers hebben het moeten stellen met een salaris dat hen nauwelijks in staat stelt het hoofd boven water te houden. De nodige aanpassingen blijven reeds jaren uit, benadrukt C-47 in het schrijven aan Adhin.

Het bestuur van de vakcentrale, waarbij het personeel werkzaam bij het ABS, is aangesloten, acht het moment nu juist om met Adhin van gedachten te wisselen over de problematiek. C-47 hoopt samen met hem na te gaan hoe een oplossing bereikt kan worden.

De vakcentrale hoopt gauw uitgenodigd te worden door Adhin.

Curaçao mag 'Russian Mike' uitleveren aan de VS

In Oekraïne geboren man door VS verdacht van drugssmokkel tussen Colombia, Mexico, VS en Canada


Het Hof heeft gisteren beslist, dat de uitlevering van M.K. (Oekraine, 1974) aan de Verenigde Staten toelaatbaar is. Conform het advies van het Hof wordt de man, ook 'Russian Mike' en/of 'Cobra' genoemd, uitgeleverd. Dit meldt het Openbaar Ministerie Curaçao vandaag, woensdag 23 mei 2018.

Hij werd op 3 januari 2018 op verzoek van de US District Court, Southern District of New York, op Curaçao aangehouden. De man woont in Canada. Hij wordt door de VS verdacht van drugstransport tussen Colombia, Mexico, de VS en Canada.

Het advies van het Hof om tot uitlevering over te gaan is genomen op grond van het 'Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika', de 'Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika' en het 'Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten'.

Het Hof adviseert de Gouverneur van Curaçao tot uitlevering van de man aan de Verenigde Staten.

Piraterij neemt toe in de wateren rondom Zuid-Amerika en de Caraïben

Explosieve stijging te wijten aan piratengeweld in Venezolaanse waterenPiraterij is groeiende in de wateren rondom Zuid-Amerika en de Caraïben. Het aantal aanvallen op schepen stijgt en de aanvallen gaan vaker gepaard met geweld. Dit komt naar voren in een rapport van antipiraterijorganisatie Oceans Beyond Piracy

Zij registreerde 71 incidenten in 2017, een stijging met 163 procent ten opzichte van de 27 gevallen in het voorgaande jaar.

De meeste aanvallen deden zich voor in territoriale wateren, waarbij het in 59 procent van de incidenten ging om overvallen op jachten.

Volgens de onderzoekers is de explosieve stijging te wijten aan piratengeweld in Venezolaanse wateren, waar de overvallers het vooral hadden voorzien op schepen die daar voor anker lagen. Daarbij waren er meerdere aanvallen op schepen voor de Surinaamse kust. Zo werd daar eerder deze maand nog de kapitein van een vissersboot doodgeschoten tijdens een piratenaanval.

Het Surinaamse ministerie van Defensie liet eerder deze maand weten, dat er maatregelen zijn genomen, waardoor Surinaamse vissers weer veilig de zee op kunnen. Welke maatregelen er precies genomen zijn is niet bekend gemaakt.

De waarde van de bij door de piraten buitgemaakte goederen kwam uit op 1 miljard dollar in 2017. De totale schade ligt waarschijnlijk veel hoger, maar de onderzoekers wagen zich niet aan een schatting.


http://oneearthfuture.org/press-releases/oef-releases-2017-state-of-maritime-piracy-report

A New Approach is Needed to Combat Maritime Threats Says One Earth Future in Its Latest Report


London: Wednesday 23 May 2018:  The number of piracy incidents doubled off the coast of East Africa in 2017 compared to 2016, according the annual State of Piracy report released today by One Earth Future (OEF)’s Oceans Beyond Piracy program. The report analyzes the human and economic impacts of maritime piracy and robbery at sea in the Western Indian Ocean Region, the Gulf of Guinea, Asia, and Latin America and the Caribbean.

“Pirate activity in 2017 clearly demonstrates that pirate groups retain their ability to organize and implement attacks against ships transiting the region,” says Maisie Pigeon, the report’s lead author.  
Incidents in this maritime space have posed an additional threat to shipping transiting the Gulf of Aden and the Red Sea.   

“There are now a wide range of threats to shipping near the Horn of Africa that have been complicated by the conflict and instability in Yemen,” says Phil Belcher, Marine Director of INTERTANKO.  “We are advising our members to consider a more comprehensive security assessment to take into account other threats beyond traditional piracy emanating from the regional conflict in Yemen.”

Maritime crime in Latin America and the Caribbean is also on the rise.

“We have observed a significant increase in violent incidents and anchorage crime, particularly in the anchorages of Venezuela and the recent violent incidents off Suriname in the first part of this year,” says Pigeon.

Piracy and armed robbery in the Gulf of Guinea continue at persistently high levels. In 2017, 1726 seafarers were impacted in a total of 97 incidents, despite the increased efforts of regional states and contracted maritime security providers. The report shows a US$13.2 million increase on spending by regional states on law enforcement and naval patrols, and that there has been a continued proliferation of contracted maritime security schemes. A South Korean vessel Munmu the Great was re-deployed to the Gulf of Guinea in response to the kidnapping of 3 South Korean fishermen in March. “Kidnap-for-ransom continues to plague the region, which is a trend that has unfortunately continued from 2016” says Pigeon. The report found that 100 crewmembers were taken hostage in 2016.

The piracy situation in Asia improved considerably in 2017, with overall incidents down by over 20% from 2016. Most encouraging was that kidnap-for-ransom attacks decreased from 22 in 2016 to just 4 in 2017. “We believe that much of the credit for this progress is due to the trilateral patrols between the Philippines, Malaysia, and Indonesia,” says Gregory Clough, Ocean Beyond Piracy’s acting director.


Having assessed the state of global piracy and armed robbery dating back to 2011, OEF has concluded that piracy is just one piece of a number of issues affecting maritime security. Criminal gangs operating at sea have been observed moving between different crimes and can sustain themselves without necessarily resorting to piracy activity.  OEF has observed growing consensus that piracy and other crimes cannot be comprehensively addressed unless the maritime community begins to address the broader issues that create insecurity at sea. 

“Piracy is just one issue in a complex web affecting maritime security,” says Larry Sampler, OEF’s president. “Where there is good governance seas are safer, coastal communities are healthier, and the blue economies grow stronger. OEF is committed to promoting global maritime security.”


(Suriname Mirror/Oceans Beyond Piracy/De Telegraaf)

Minister Elias: 'Overheidsziekenhuizen moeten radiologische diensten bieden, zonder bijbetaling'

Ziekenhuizen lijken echter instructies van bewindsman te negeren...


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt vandaag, woensdag 23 mei 2018, op Starnieuws dat hij instructies heeft gegeven aan de overheidsziekenhuizen om alle patiënten die radiologische diensten nodig hebben, die te geven, zonder bijbetaling. 

De bewindsman heeft de instructies gegeven aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, 's Lands Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum. Toch hebben alle ziekenhuizen en de radiologische klinieken gisteren herhaald, dat vanaf 11 mei geen radiologische diensten worden verleend aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. Dit in tegenstelling tot berichten die in de media zijn verschenen.

In een persbericht van gisteravond delen de instituten mee, dat de actie mogelijk wordt uitgebreid per 1 juni met het Staatsziekenfonds (SZF). De radiologie klinieken hebben het SZF tot en met 31 mei de ruimte geboden om met zijn principalen af te stemmen om met een gepaste oplossing te komen.

Afgesproken is om op 29 mei weer bijeen te komen, waarbij duidelijkheid moet komen over de aanpassing van de radiologie tarieven van het SZF per 1 juni 2018.

Bewoners woningen te Houttuin en in de Vergeet Mij Nietstraat overvallen

Gezin overvallen door twee gewapende mannen te Houttuin 

Vier criminelen overvallen bewoner in Vergeet Mij Nietstraat


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 23 mei 2018, over twee overvallen gisterochtend op woningen. Tweee criminelen hebben 's ochtend omstreeks vijf  uur een roofoverval gepleegd op een woning te Houttuin. 

De daders hebben een venster geforceerd en zich zodoende toegang tot de woning verschaft. Een van hen had een vuurwapen bij zich waarmee hij de bewoners onder schot hield. De buit bestaat uit 950 Amerikaanse dollar, Euro 50, Srd 2.100, een computer, een Playstation, mobiele telefoons, een polshorloge en wat sieraden.

De politie van Nieuwe Haven kreeg gisterochtend een melding van een beroving in de Vergeet Mij Nietstraat. Vier criminelen hebben een gewapende roofoverval gepleegd op een woning.

De buit bestaat daar uit twee paspoorten, pinpassen, Srd 900, Euro 50, tablets en mobiele telefoon. De verdachten hebben het traliewerk geforceerd en zijn via het toiletraam de woning binnen gekomen. betreden. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Politie gaat regelmatig surveilleren in het gebied Cultuurtuin

Sporters in bebost recreatiegebied doelwit overvallers

'Ik loop elke keer met een angstig gevoel'


Nu er weer sporters zijn beroofd in het gebied Cultuurtuin heeft de politie besloten om daar regelmatig te surveilleren. De overvallen hadden vooral plaats op het gedeelte dat grenst aan de Paramaribo Zoo. Vorige week werd een sportend paar beroofd van mobiele telefoons en gouden sieraden. 

Politiecommissaris Guno Roosenhoff zegt vandaag, woensdag 23 mei 2018, in de Ware Tijd, dat tot de surveillance besloten is, omdat burgers zich ook tijdens het sporten veilig moeten voelen. Hij zal hiertoe overleg voeren met de regiocommandant van Paramaribo. Vorig jaar surveilleerden leden van de Bikers Unit Paramaribo en toen werd geen enkele roofoverval gemeld.

Na de beroving van vorige week blijken sporters bang te zijn geworden en kiezen ze ervoor om in groepen te sporten. De meeste lopers komen in de late middag, vaak na werktijd.

Sinds de laatste beroving durft Jane, een van de sporters, niet meer alleen de route af te leggen die bij het eind van de Cultuurtuinlaan aansluit op het zandgedeelte achter de dierentuin. 'Ik loop vaker alleen hier, maar ik ben bang dat er iemand loert en mijn mobiel kan stelen als ik voorbij kom'" Zij kiest nu voor een route waar zij mensen ziet. 'Ik vind het wel een ontspanning om in het bos te lopen, maar ik kies liever voor mijn veiligheid. Stel dat iemand mij verkracht of vermoordt. Vorig jaar nog hoorde ik van een verkrachting.'

Krachtatleet Kevin legt drie keer per week de bosroute af. 'Ik kom wel met mijn vriendin, maar sinds het geval kom ik na het werk dan is het niet zo donker en zie je veel meer mensen. Ik kwam vaker omdat Cul een mooie plek is. Er is veel natuur en dat is rustgevend, maar ik moet eerlijk zijn dat ik elke keer met een angstig gevoel loop. Ik hoop dat de politie weer te zien is zoals vroeger. Toen had je tenminste een veilig gevoel, want je weet niet of die rovers gewapend zijn. We komen voor ontspanning, maar gelegenheid maakt de dief. Dus ik hoop dat de politie hierop inspeelt.'

Korps Politie Curaçao pakt dierenmishandeling aan

(Bron foto: Rescue Paws Curaçao)
Ernstig verwaarloosde honden, schildpadden en vogels aangetroffen bij notoire dieren- mishandelaar

Feed Friends Foundation en Rescue Paws Curaçao komen in actie 


Het HIT-team van het Korps Politie Curaçao is een proces gestart tegen de eigenaar van ernstig verwaarloosde honden, schildpadden en vogels. De rechter-commissaris zal worden verzocht de eigenaar onbekwaam te laten verklaren, hetgeen inhoudt dat op het adres geen dieren meer mogen worden gehouden.  Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 mei 2018.

De politie kreeg gisteren een melding over een zwaar ondervoede hond. De hond, vel over been, en levensbedreigend uitgedroogd, zat aan de ketting op een erf nabij de Marnixschool. Foto’s van het dier werden op social media geplaatst, waarop vrijwilligers van Feed Friends Foundation en Rescue Paws Curaçao in actie kwamen.

Na het uitvaardigen van de onbekwaamheidsverklaring zal elke zes maanden een controle volgen. Indien op het adres toch dieren worden aangetroffen, zullen die direct in beslag worden genomen.

Mirjan Seppenwolde van Rescue Paws Curaçao heeft samen met een andere bezorgde burger – na toestemming van de eigenaar – twee van de vier zwaar ondervoede honden meegenomen. 'We zagen dat er nog veel meer dieren waren, onder meer vogels en schildpadden. Maar, ik had maar een doel: die honden, die moesten daar zo snel mogelijk weg', aldus Seppenwolde, die de dieren naar de dierenarts bracht. De dierenarts stelde vast, dat de honden zwaar ondervoed en uitgedroogd zijn, en dat beide karpattenziekte hebben: ze zaten onder de teken en vlooien. De twee honden zijn medisch behandeld en verblijven op een opvangadres.

Vandaag wordt naar opvang voor de andere dieren gezocht, zo kondigde Aniceta aan. 'Nagevraagd wordt of de schildpadden naar de Curaçao Zoo kunnen. En dan moet er nog een oplossing worden gevonden voor de vogels.'

Het is niet de eerste keer dat de eigenaar een proces-verbaal krijgt voor verwaarlozing en mishandeling van dieren, weet het dagblad uit welingelichte bronnen. Ongeveer twee jaar geleden speelde dit ook al. Toen zijn ook dieren in beslag genomen. Nu wordt de hoop gevestigd op een onbekwaamheidsverklaring zodat een dergelijke situatie zich niet meer kan voordoen.Rescue Paws Curaçao

Team Bestrijding Ondermijning Curaçao verricht huiszoeking in KPMG-kantoor

OM: 'Goederen, waaronder documenten en gegevensdragers meegenomen, maar geen aanhoudingen'


Het speciale Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft gisterochtend huiszoeking gedaan in het KPMG-kantoor aan de Emancipatie Boulevard op Curaçao. Dat wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie (OM), dat er meteen aan toevoegt over deze zaak ‘weinig mededelingen te doen’, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 mei 2018, aldus Knipselkrant Curaçao.

Er zijn goederen, waaronder documenten en gegevensdragers meegenomen, maar er zijn geen aanhoudingen verricht. Aldus het OM.


KPMG (audit en advisory) noch Meijburg & Co Caribbean (tax) zou gelden als verdachte, zo schrijft het dagblad te hebben vernomen.

Het kantoor heeft volledige medewerking verleend aan de justitiële autoriteiten en na enkele uren hebben de TBO-leden het gebouw met enkele dossiers verlaten. Naar verluidt na dankzegging aan KPMG voor de coöperatieve opstelling. Het OM zou belangstelling hebben voor informatie over een voormalige klant van KPMG, van ruim tien jaar geleden. Deze klant zou in Nederland woonachtig zijn.

Het blijft onduidelijk waar het AD haar verhaal op baseert. De zaak lijkt volgens de Knipselkrant Curaçao vooralsnog eerder te maken te hebben met Ennia/Ansary/Palm en de jaarrekeningen die KPMG tot voor kort voor Ennia controleerde.

Curaçao schort noodplan tijdelijk op en Curoil ziet af van Kort Geding

Refineria Isla heeft levering van producten aan overheids-nv Curoil hervat

 
Nu Refineria Isla de levering van producten weer aan overheids-nv Curoil heeft hervat, is het noodplan dat in het weekeinde van 13 mei is geactiveerd tijdelijk opgeschort en heeft de overheids-nv afgezien van een tweede kort geding. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vandaag, woensdag 23 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad.

'Het noodplan is nodig wanneer Isla geen producten kan leveren; op het moment dat de raffinaderij conform de geldende afspraken weer levert, is het niet nodig dat het plan nog wordt uitgevoerd. Het is wel zo dat op grond van instructies van de regering, Curoil een bepaalde reserve/noodvoorraad moet hebben, dat moet in orde zijn', aldus de minister-president.


De regering houdt ondertussen wel de levering en de lokale voorraden goed in de gaten en treft indien nodig maatregelen om de levering van producten aan de samenleving te garanderen.

'De regering is in afwachting om te kunnen bevestigen dat PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) doorgaat met de levering van ruwe olie voor de productie van brandstof en utiliteiten voor de lokale markt.'


Rhuggenaath verklaarde blij te zijn dat de Isla en Curoil een oplossing hebben gevonden om de levering van producten weer op gang te krijgen. Curoil laat in een persverklaring weten, dat de nv de ontwikkelingen bij de raffinaderij nauwgezet blijft volgen om de levering van petroleumproducten aan de markt op Aruba en Curaçao te garanderen.

'Inzake Venezuela kan Curaçao alleen via de weg van de diplomatie oplossingen vinden'

'Curaçao deelt visie Nederland over verloop verkiezingen in Venezuela en  herverkiezing Maduro'

 
Curaçao bevindt zich in een bijzonder delicate positie met betrekking tot Venezuela en kan alleen via de weg van de diplomatie oplossingen vinden. Dat zegt minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) in reactie op de recente ontwikkelingen in Venezuela, aldus vandaag, woensdag 23 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

De premier geeft voorzichtig aan, dat Curaçao de visie van Nederland deelt over het verloop van de verkiezingen in Venezuela en de herverkiezing van president Nicolás Maduro. Tegelijkertijd benadrukt hij, dat het meer dan ooit van belang is om de vriendschappelijke banden met het buurland te bestendigen en de recent in Caracas op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gemaakte afspraken over grenscontrole op te volgen en in gesprek te treden met PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) ten behoeve van het voortbestaan van de raffinaderij op Curaçao.

VVD-minister Blok zei gisteren, dat de verkiezingen in Venezuela niet eerlijk zijn verlopen. Nederland erkent de uitslag van de verkiezingen niet.

Premier Rhuggenaath zegt het anders: 'Wij hoopten dat de verkiezingen partijen dichter bij elkaar zouden brengen, dat er toenadering zou zijn tussen de regering en de oppositie, voor een vreedzame oplossing. En we hadden gehoopt dat we de legitimiteit van de verkiezingen konden erkennen.'

Bedrijfsleven in Suriname wil weten 'waarom precies' zending van 19 miljoen euro in Nederland in beslag is genomen

'Er is iets fout gegaan, iemand heeft zich niet aan regels gehouden, 19 miljoen zit niet zomaar vast'


Ondernemers willen weten 'waarom precies' de zending van 19 miljoen euro in Nederland is geconfisqueerd. Sinds de inbeslagname worden er scherpe maatregelen getroffen door de banken en de cambio's. Minstens drie banken accepteren bijvoorbeeld geen biljetten van 200 en 500 euro meer en brengen 3% in rekening voor stortingen vanaf 500 euro. De banken kopen ook geen euro's meer van de cambio's. 

De cambio's mogen sinds 2016 alleen aan de banken euro's verkopen en zitten nu met de valuta opgescheept. Dit zorgt onder andere ervoor dat de eurokoers flink gedaald is van Srd 9 naar gemiddeld Srd7,60 per euro.

Op de ondernemersavond, die elke dinsdag wordt gehouden door de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF), werd gisteren gesproken over 'de huidige situatie inzake de valuta'. De ondernemers hebben aangegeven, dat door de nieuwe maatregelen van de bank sommige goederen en diensten duurder zullen worden en de extra kosten afgewenteld zullen worden op de klanten. Zaken doen met de bank wordt langdradiger en moeilijker, geven ze aan. De banken eisen dat voor stortingen vanaf Srd 25.000, 3000 Amerikaanse dollar en 500 euro de herkomst wordt verklaard inclusief de naam, adres en woonplaats. Stortingen boven 3.000 euro zullen niet worden geaccepteerd.

'Dit zijn geen dingen van vandaag. Laten we eerlijk zijn', zei een zakenman. 'We weten dat die 200 en 500 eurobiljetten het meest gesmokkeld worden. Er is iets fout gegaan, iemand heeft zich niet aan regels gehouden. Die 19 miljoen zit niet zomaar vast.' 'Een maatregel in het buitenland en het treft het hele land', stelde een andere ondernemer.

De zakenmensen willen van de banken, de president van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, en de overheid horen 'wat er precies gebeurt'. Ze willen weten wat er gedaan moet worden om te voorkomen dat er nog eens een geldzending wordt aangehouden. 'Men moet ons uitleggen wat we niet moeten doen, waarom de bezending vast zit, men moet open kaart spelen, laten we weten wat er speelt, want dit kan niet zomaar zo zijn gegaan. We weten ook niet of het geld vrijgelaten zal worden', haalden de zakenlui aan.

Wereldwijd is de euro zwakker geworden tegenover de Amerikaanse dollar. Maar, dit is niet de directe oorzaak voor de diepe drop voor de eurokoers in Suriname, zegt Remy Bhailal, die de financiële branche van de KKF vertegenwoordigt, vandaag, woensdag 23 mei 2018, op Starnieuws. Hij heeft samen met KKF-voorzitter Anil Padarath de activiteit geleid. Bhailal is ook voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders.

'Door de internationale daling zou de koers momenteel rond de 8 Srd voor een euro zijn', geeft hij aan. 'Maar, omdat de banken geen euro’s meer van ons kopen, zijn we genoodzaakt om ook maatregelen te treffen. We kunnen niet met die valuta blijven zitten, we mogen niet aan bedrijven en niet aan derden verkopen, alleen aan de banken. We krijgen geen koers doorgespeeld maar we mogen wel blijven opkopen. We hebben voor deze 1 op 1 optie met wat speelruimte gekozen. De euro is nu bijna evenveel waard als de dollar. Maar afhankelijk van hoelang dit aanhoudt kan de euro goedkoper worden dan de Amerikaanse dollar. Dit speelt al een week nog voordat de aanhouding van de 19 miljoen euro bekend was.'

De ondernemers vragen zich af of de banken gewoon tarieven kunnen verhogen voor hun diensten. 'Als een winkelier iets verhoogt, krijgt hij de Economische Dienst op zijn dak. Wie controleert de banken?', vroeg een ondernemer.

De ondernemers hopen zo gauw mogelijk een duidelijke verklaring te horen van de banken, de president van de Centrale Bank van Suriname en de regering.

Vijf ontheven Douane-medewerk(st)ers worden opnieuw ingedeeld binnen de douaneorganisatie

Minister Hoefdraad: 'Gewerkt wordt aan gedragscode waar ambtenaren zich strikt aan moeten houden'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft de bond bij de douane meegedeeld, dat vijf personen die aangezegd was thuis te blijven, opnieuw ingedeeld zullen worden binnen de douaneorganisatie. Wat het op non-actief stellen van het hoofd van de dienst en zijn plaatsvervanger stelt de minister zich op het standpunt dat het om een beleidsaangelegenheid gaat. De rust is weer teruggekeerd bij de douane, aldus de bond vandaag, woensdag 23 mei 2018, in een persbericht.

De minister en de bond, onder leiding van Joyce de Vlugt, hadden zondag een onderhoud. De bond stelt dat de minister zich gehouden heeft aan zijn woord. De douane-ambtenaren worden na een gesprek met het interim-managementteam weer ingezet.

Hoefdraad heeft ook toegezegd dat minstens twee officieren (hoofdverificateurs) nauw betrokken zullen worden in het interim-managementteam. Het herstructureringsproces gaat verder, waarbij de bond als consultatiepartner zal dienen.

De minister wees er ook op, dat gewerkt wordt aan een gedragscode waar de ambtenaren zich strikt aan zullen moeten houden.

Het bestuur van de douanebond heeft maandag het resultaat voorgelegd aan de verdaagde algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering heeft besloten om het besluit te gedogen, onder voorwaarde, dat het ministerie van Financiën de douanebond effectief betrekt bij de verdere transitie van de douaneorganisatie.

'Assembleevoorzitster beperkt om politieke motieven het werk van de oppositie'

Bee (ABOP): 'Vanaf vandaag heb ik alle respect voor haar verloren'

 
Assembleelid Marinus Bee (ABOP) vindt dat Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons niet boven partijen staat. Zij beperkt volgens hem om politieke motieven het werk van de oppositie. Bee zegt vandaag, woensdag 23 mei 2018, op Starnieuws dat hij de Assembleevoorzitster voor de vergadering van de Assemblee van gisteren, gevraagd had om de uitzendrechten van Wereldkampioenschappen aan te kaarten. Zij stelde toen meteen, dat de NDP-fractie hierover ook het woord wilde voeren. 

'Dit is een grote leugen. Vanaf vandaag heb ik alle respect voor haar verloren', deelde Bee mee.

Hij vroeg gisteren aandacht van de regering voor het feit dat SCCN, die de uitzendrechten van het WK Voetbal heeft, niet in Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini te ontvangen is. De bewoners van deze districten wordt op deze manier de kans niet geboden om het grootste sportevenement ter wereld te kunnen volgen, aldus Bee.

De Assembleevoorzitster zegt, dat het jammer is dat Bee het zo verwoordt. Geerlings-Simons vindt dat het niet gebruikelijk is dat tijdens zo'n bijzondere vergadering andere zaken aan de orde komen. Tegen haar eigen voorkeur in begon ze deze kwestie aan de orde te stellen, maar volgde protest hiertegen van de vergadering. Op grond daarvan werd deze kwestie niet aan de orde gesteld.

Geerlings-Simons beweert, dat ze de regering de gelegenheid wilde geven om antwoord te geven. Bee vindt het geen steekhoudend argument van haar.

In een vorige vergadering vroeg NDP-fractieleider André Misiekaba, zonder een afspraak vooraf, kort voor de verdaging van de vergadering of het lid Silvana Afonsoewa van zijn fractie het woord kon voeren. Zij stelde buiten alle regels om een vraag over de aangekondigde premieverhoging van de particuliere verzekeraars. Toen werd wel een uitzondering gemaakt door de Assembleeevoorzitster.

Voor Bee is duidelijk gebleken, dat de Assembleevoorzitster met twee maten meet.

OM eist dat voormalig topman Ballast Nedam meer dan 900.000 euro betaalt aan staat


Verdachte ontving tonnen in guldens van een bedrijf van een Surinaamse agent, die nauw betrokken was bij onderhandelingen rond bouw Jules Wijdenbosch brug

Bij bouw brug is rond de dertig miljoen gulden aan steekpenningen betaald aan partijkassen politieke partijen van Wijdenbosch en Bouterse


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 22 mei 2018 in de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalig topman van Ballast Nedam (BN). Het OM verwijt de topman het witwassen van het persoonlijk behaalde voordeel, dat hij zou hebben verkregen sinds eind 2001 uit betalingen door BN aan buitenlandse agenten in Suriname en Saoedi Arabië. Dit bericht het OM.

Het OM eist behalve de boete, dat de verdachte het persoonlijk voordeel van 858.794 euro betaalt aan de Staat, omdat misdaad niet mag lonen.

De verdachte was vanaf 1990 directeur van verschillende werkmaatschappijen van BN, waaronder financieel directeur van Ballast Nedam International. Dat laatste deed hij tot zijn vertrek in 1997. Daarna bleef hij nog ‘advieswerkzaamheden’ uitvoeren. Uit het FIOD onderzoek blijkt volgens het OM, dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van buitenlandse agenten om zo bouwopdrachten voor BN te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.

De verdachte maakte onder andere steekpenningen over op Zwitserse nummerrekeningen van Saoudi’s die omgekocht moesten worden in ruil voor het verwerven van opdrachten voor BN in dat land. Uit onderzoek van de FIOD blijkt, dat de verdachte zichzelf twee maal 200.000 euro aan steekpenningen heeft toegeëigend. Hij zou dit hebben gedaan door dit geld op zijn eigen Zwitserse nummerrekening te boeken, zonder medeweten van BN.

'Als je wist hoe het werkte was dit vrij eenvoudig. Bijna niemand bij BN wist precies hoe de steekpenningbetalingen via die nummerrekening gingen en dat er geen alarmbellen afgingen als je in de BN administratie een andere Zwitserse nummerrekening invoerde in plaats van het nummer van de rekening van een Saoedi', zei de Officier van Justitie op zitting.

Daarnaast heeft de verdachte tonnen in guldens ontvangen van een bedrijf van een Surinaamse agent, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen rond de bouw van de Jules Wijdenboschbrug in Suriname. Bij de bouw is rond de dertig miljoen gulden aan steekpenningen betaald aan de partijkassen van de politieke partijen van Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse. Het OM stelt dat die betalingen vanaf een bedrijf van de Surinaamse agent kickbacks voor de financieel directeur zelf betroffen.

Volgens het OM gaat het om strafbare feiten, die plaats zouden hebben gevonden tussen 1997 en 1998. De omkoping en het lidmaatschap van een criminele organisatie waren op het moment dat het strafrechtelijk onderzoek startte (in 2011) al verjaard. De gelden op de Zwitserse rekening worden door het OM wel beschouwd als gelden die uit misdaad verkregen zijn. De verdachte wordt dan ook witwassen verweten. Rond december 2001, toen witwassen strafbaar werd, had de verdachte 1,1 miljoen US dollar op zijn Zwitserse bankrekening. Een deel daarvan, omgerekend ongeveer 650.000 dollar, is naar oordeel van het OM afkomstig uit misdrijf. In ieder geval heeft de verdachte volgens het OM geen geloofwaardige verklaring voor een mogelijk legale herkomst van de gelden gegeven.

Het OM denkt als grondmisdrijf aan verduistering of oplichting van BN, maar in ieder geval het verzwijgen van inkomsten aan BN door de verdachte. Het OM heeft de betalingen aan buitenlandse agenten toegerekend aan de rechtspersoon BN. Het bedrijf is in december 2012 hiervoor met een transactie bestraft. Ook al hoorde het betalen van buitenlandse agenten volgens het OM destijds tot de ‘mores’ van het bedrijf, het verzwijgen van inkomsten van directeuren voor hun werkgever was ‘not done’ bij BN, aldus het OM. Dit dient dan ook naar de mening van het OM apart bestraft te worden. Strafeisen

'Het is lang geleden dat de verdachte begonnen is met het verhullen van het geld dat hij zich toeëigende vanuit BN', zei de officier op zitting. 'Als het korter geleden was geweest, was gevangenisstraf de enige mogelijke sanctie geweest. De verdachte heeft de omkoopstructuur van BN gebruikt om er zelf rijker van te worden (...) Gelet op het feit dat het lang geleden is en ook gelet op zijn gevorderde leeftijd, zal het OM alleen een geldboete eisen en een voorwaardelijke straf.'

Het OM eist een geldboete van 50.000 Euro en een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast eist het OM de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, te weten 858.794 euro.

 Donderdag staat een andere directeur van BN op zitting. Vrijdag staat nog een zittingsdag ingepland.

Raad van Commissarissen SLM spreekt bericht tegen dat continuïteit van het bedrijf in gevaar is

'Bericht over vliegtuig waarvan de manuals ontbreken, getuigt van ondeskundigheid of laster'


De Raad van Commissarissen (RvC) van de Surinaams Luchtvaart Maatschappij (SLM) spreekt een bericht van de Ware Tijd tegen, dat continuïteit van het bedrijf in gevaar is. 'Onze national carrier is een klein bedrijf met een gering aantal vliegtuigen. Samen met de luchtvaartautoriteit wordt de veiligheid van de operatie gegarandeerd en wordt er niets aan het toeval overgelaten', stelt de RvC dinsdagavond 22 mei 2018 in onderstaand persbericht.

'De SLM kiest de vliegtuigen in haar vloot zorgvuldig uit. Berichten als zou er een vliegtuig zijn gekozen waarvan de manuals ontbreken (ook in de Ware Tijd, die - in de persoon van verslaggever Wilfred Leeuwin - het al enige tijd, om bepaalde redenen, heeft voorzien op de SLM, in negatieve zin), getuigen van ondeskundigheid of laster. Ook het doen voorkomen alsof er een meteen opeisbare schuld van tientallen miljoenen als ‘het zwaard van Damocles’ boven het hoofd van de SLM hangt, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.'

'De SLM heeft een negatieve balans vanwege verliezen in het verleden, maar die schuld is voor het overgrote deel een vordering van de aandeelhouder, die daar zeer verantwoordelijk mee omgaat. Teneinde de balanspositie van de SLM te verbeteren wordt momenteel met de aandeelhouder overleg gepleegd over het omzetten van deze schuld naar een achtergestelde schuld of agioreserve. Dat de SLM voor de grote uitdaging staat om op korte- of middellange termijn zonder subsidie van de overheid winstgevend te opereren, is een voldongen feit. Hiervoor zijn door de aandeelhouder de nodige stappen gezet, die raad van commissarissen, directie en het personeel van de SLM verder moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd.'

'De aandeelhouder heeft er het volste vertrouwen in dat dit bedrijf in staat zal zijn de maatregelen te nemen teneinde de continuïteit van de operatie te garanderen', zegt de RvC.

Door jagers in kop en rug beschoten jaguar-welp na langdurige behandeling terug in de natuur van Ecuador

D'Yaira onderging twee uitgebreide operaties aan de ruggengraat

Eind 2016 werd de jonge jaguar gevonden door natuurbeschermers in Shushufindi, een district in de Amazone-provincie Sucumbios


D'Yaira, een jonge jaguar die verlamd werd achtergelaten door jagers 18 maanden geleden, na in de rug te zijn geschoten, heeft een volledig herstel doorgemaakt en is sinds maandag 21 mei 2018 weer terug in de jungle.

De grote kat, een jong vrouwtje, die nu een radio-tracking halsband draagt, werd geraakt door 18 kogels en liep ernstige schade aan de ruggengraat op. D'Yaira onderging twee uitgebreide operaties nadat het eind 2016 werd gevonden door natuurbeschermers in Shushufindi, een district in de Amazone-provincie Sucumbios.

Het dier werd meegenomen naar het veterinaire ziekenhuis van de Universidad San Francisco de Quito (USFQ), dat fondsen ontvangt via het Tueri-programma om dieren te behandelen.


Dierenartsen vonden de kogels, waarvan ze vermoeden dat ze werden afgevuurd door jagers vanuit een boom of een andere hoge plek, waarbij ze D'Yaira in kop en rug troffen. Vanwege het gebrek aan veterinaire neurochirurgen in Ecuador, brachten dierenartsen neurochirurgen binnen die gespecialiseerd zijn in het opereren op mensen om de kogels te verwijderen die het ruggenmerg van D'Yaira hadden geraakt waardoor de jaguar haar poten en staart niet kon bewegen, aldus coördinator Andres Ortega van het Tueri Wildlife Conservation Program Medical Institute tegen persbureau EFE.Twee maanden na de operatie werd D'Yaira, wiens naam 'dappere tijger of jaguar' betekent in de Secoya-taal, meegenomen naar een wildpark waar veel geredde dieren leven in Nueva Loja, Sucumbios.

De jaguar bracht meer dan een jaar door met herstellen van haar wonden en operaties. D'Yaira werd maandag rijgelaten in Yasuni National Park, dat een van de grootste jaguar-populaties van Noord- en Zuid-Amerika heeft.


'We kozen het Yasuni National Park en het Tiputini-station, omdat ze zo ver mogelijk weg zijn van elke soort gemeenschap', zei USFQ Tiputini Estación de Biodiversidad-co-directeur David Romo tegen EFE. Deze locatie is zo gekozen, dat D'Yaira zonder menselijk contact kan terugkeren naar een 'klimaat en omgeving geschikt voor een jaguar', zei Romo, eraan toevoegend, dat werknemers contact met het dier zoveel mogelijk vermeden tijdens haar herstel, zodat ze niet gehecht zou raken aan mensen.D'Yaira's status als jong vrouwtje werkt in haar voordeel, omdat vrouwelijke jaguars niet zoveel bewegen als mannen en niet territoriaal zijn, zeiden experts. D'Yaira 'zal helpen de genenpool van de jaguars in dit gebied op te frissen', zei Ortega.

De radio-tracking-halsband van de jaguar zal om de twee uur een signaal naar onderzoekers sturen, zodat ze weten waar ze zich bevindt en of ze in beweging is, zei Romo, eraan toevoegend dat het apparaat wetenschappers zal waarschuwen als ze is gestorven. (Suriname Mirror/Latin American Herald Tribune/El Telegrafo/La Conversacion/YouTube)

Cameravallen spotten bedreigde diersoorten in Amazonegebied van Ecuador, Colombia en Peru

WWF België en -Ecuador enthousiast over beelden van ruim 20 verschillende diersoorten


In drie verschillende landen (Ecuador, Colombia en Peru) in het Amazonegebied zetten WWF België en WWF Ecuador samen met inheemse volkeren in 2016 een biologisch monitoringsproject op  met cameravallen. Op de Internationale Dag van de Biologische Diversiteit, dinsdag 22 mei 2018, geeft Het World Wide Fund for Nature (WWF) de eerste beelden vrij. En die zijn spectaculair. 

De beelden uit Cuyabeno, Ecuador, zijn het resultaat van de eerste fase van het drieledige jaguar-monitoringprogramma en overtroffen alle verwachtingen. Honderden foto’s en video’s van meer dan 20 verschillende soorten fauna: katachtigen, reptielen, knaagdieren, vogels en primaten. Veel van deze soorten zijn bedreigd, of zelfs zo onbekend en vreemd dat ze men nog geen officiële staat van Intandhouding kan geven.

Isabelle Vertriest, directrice internationale programma’s van WWF-België: 'De verzamelde beelden bieden up-to-date informatie over de fauna op het grondgebied van de gemeenschap. Ze laten toe om de gebruikszones beter te definiëren en het beheersplan van de gemeenschap bij te werken. Voor WWF zijn deze eerste resultaten alvast een groot succes.'Wat zijn de meest interessante soorten die de camera’s konden vastleggen?

Jaguar (Panthera onca): 
de grootste katachtige in Amerika. Het is een geducht roofdier dat helemaal bovenaan de voedselketen staat. Jagen doet hij ’s nachts en alleen. Eén individu heeft een oppervlakte van minstens 25 vierkante kilometer nodig om te overleven, maar deze afstand kan variëren afhankelijk van de regio, de tijd van het jaar en is verschillend voor mannetjes en vrouwtjes.


Het is een van de meest charismatische en mooie soorten. Hun populaties worden echter geconfronteerd met verschillende bedreigingen naast de jacht zoals verlies, afbraak en fragmentatie van habitats. Het dier wordt met uitsterven bedreigd in Ecuador, grotendeels als gevolg van stroperij.

Reuzen miereneter (Myrmecophaga tridactyla): 
een zoogdier, dat zijn voeding strikt baseert op de consumptie van termieten en mieren, omdat het daartoe twee werktuigen heeft: zijn klauwen, die het gebruikt om termietenheuvels te breken, en zijn tong die lang en plakkerig is om termieten te vangen. Deze soort is geclassificeerd als kwetsbaar volgens de IUCN (International Union for Conservation of Nature), maar in Ecuador zou hij extra in gevaar zijn als gevolg van de handel in zijn klauwen.

Danta of Tapir (Tapirus terrestris):
staat bekend als een van de grootste en sterkste zoogdieren van Zuid-Amerika en heeft een strikt herbivoor dieet. Ze zijn erg ongrijpbaar en nieuwsgierig naar geuren vanwege hun reukgevoeligheid. Hij is een goede zaadverspreider. Volgens de IUCN gaat het om een kwetsbare soort en wordt hij in Ecuador bedreigd door de handel in vlees voor menselijke consumptie.

Cougar (Puma concolor):
Een grote katachtige, te vinden in Ecuador van nul tot 4.500 meter boven de zeespiegel. Hij is een vleeseter en een goede jager, naast een uitstekende klimmer. Vanwege het brede verspreidingsgebied staat hij geclassificeerd als een kwetsbare soort, zowel wereldwijd als in Ecuador. Dit wordt toegeschreven aan het verlies, de degradatie en fragmentatie van hun meerdere habitats, naast de jacht.

Kortoorvos (Atelocynus microtis):
een hondachtige die overdag en tijdens de schemering actief is. Het zijn meestal carnivoren, maar eten soms ook planten. De Rode Lijst van IUCN classificeert het dier als bijna bedreigd, hoewel de staat van instandhouding onbekend is in Ecuador. Er is heel weinig informatie over deze soort en de waarnemingen zijn erg schaars.

Yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi):
een middelgrote katachtige die zich in beide uitlopers van de Andes bevindt. Ze zijn zowel overdag als ’s nachts actief. Het is een landdier, maar een uitstekende klimmer en duidelijk vleesetend. Hij valt meestal vee aan, wat conflicten met de dorpelingen veroorzaakt. Op dit moment classificeert IUCN deze katachtige als slechts een beetje bedreigd, maar in het geval van Ecuador is de werkelijke staat van instandhouding onbekend.

Witte valk (Leucopternis albicollis): 
een roofvogel met een extreem groot verspreidingsbereik. Hij komt voor van Mexico tot Brazilië. Het is een uitstekend roofdier; eet slangen, maar verslindt ook kleine zoogdieren, vogels en grote insecten.


Deze soort is geclassificeerd als minst bedreigd door IUCN. Dit is ook in Ecuador zo, maar men vermoed dat de bevolking de laatste jaren is afgenomen als gevolg van stadsuitbreiding.

(Suriname Mirror/Gazet van Antwerpen/YouTube/El Universo)

Terwijl Colombia zich klaarmaakt voor verkiezingen lijden duizenden onder geweld

Noorse Vluchtelingenraad: 'Presidentskandidaten moeten van slachtoffers van voortdurende geweld een topprioriteit maken'


Meer dan 7,3 miljoen mensen zijn vandaag intern ontheemd in Colombia


De kandidaten bij de presidentsverkiezingen in Colombia moeten van de slachtoffers van het voortdurende geweld een topprioriteit maken, betoogt de Noorse Vluchtelingenraad. Op 27 mei begint de eerste fase van de presidentsverkiezingen in Colombia.

'Het zou een topprioriteit en verplichting voor de nieuwe president moeten zijn om een ​​eind te maken aan het enorme lijden in Colombia en te zorgen dat vredesonderhandelingen concrete resultaten opleveren', zegt Christian Visnes, landendirecteur van de Norwegian Refugee Council (NRC) in Colombia, dinsdag 22 mei 2018.

Sinds de ondertekening van het vredesakkoord tussen de FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo) en de regering in november 2016 zijn meer dan 150.000 mensen ontheemd geraakt, het equivalent van één persoon per 4 minuten.


Bovendien is Colombia getuige van alarmerende vormen van misbruik door gewapende groepen, waaronder verdwijningen, seksueel geweld en rekrutering van kinderen.

'Ondanks het vredesakkoord blijven mensen uit hun huizen verdreven worden en verliezen ze hun bezittingen, hun land en hun levensonderhoud. Velen hebben naaste familieleden, vrienden en buren van het geweld verloren. Hoeveel langer moeten we wachten voordat we een einde maken aan dit conflict?', vraagt Christian Visnes, een ontheemde moeder van twee aan de NRC. Ze is een van de meer dan 10.000 mensen die onlangs zijn ontheemd in Catatumbo, een regio ten noordoosten van Colombia.

Meer dan 7,3 miljoen mensen zijn vandaag intern ontheemd in Colombia. Nu al kwetsbaar, worden veel ontheemden het slachtoffer van opzettelijke aanvallen, bedreigingen, gedwongen rekruteringen en moorden gepleegd door een zevental gewapende groeperingen die openlijk het internationaal humanitair recht blijven betwisten.

(Suriname Mirror/Norwegian Refugee Council/Twitter)

Scheepswrak San José voor kust Colombia blijkt voor 14 miljard aan goud, zilver en smaragden aan boord te hebben

Ontdekkers willen niet zeggen waar het wrak exact ligt

(Bron foto: REMUS  Woods Hole Oceanographic Institution/)
 
Hij werd drie eeuwen geleden tot zinken gebracht, in een woeste zeeslag met Britse schepen tijdens de Spaanse Successieoorlog. Toen de San José op 8 juni 1708 voor de kust van Colombia in de golven verdween, ging ook zijn fabelachtige lading goud, zilver en smaragden verloren. Na eeuwen van zoeken werd de ‘heilige graal van de scheepswrakken’ echter gevonden.De ontdekkers hebben daar nu meer details over vrijgegeven. Maar, wat ze niet willen zeggen, is waar het wrak exact ligt.

Het was een indrukwekkend handelsschip, de San José. Een Spaans galjoen met drie masten, 62 kanonnen en zo’n 600 man aan boord. Het had handelsgoederen naar het Caraïbische gebied gebracht en was op de terugweg met een schat aan rijkdommen voor de Spaanse kroon, toen de Britten toesloegen. Het was nacht en het is niet helemaal duidelijk hoe het precies ging, maar feit was dat de San José in een mum van tijd zonk, zonder dat er tijd was om nog iets van boord te redden. Alleen een handvol manschappen overleefde.

Nadat het meer dan drie eeuwen op de bodem van de zee had gelegen, werd het wrak op 27 november 2015 gevonden door een internationaal team van wetenschappers en ingenieurs. Het bleek zich ergens voor de kust van Cartagena in Colombia te bevinden, op meer dan 600 meter diepte.

Drijvende kracht achter de ontdekking was Roger Dooley, een archeoloog van Maritime Archaeology Consultants (MAC). Hij doorzocht meer dan 33 jaar allerhande archieven om alles te weten te komen over de San José: van zijn bouw tot zijn laatste reis.De plaats waar het schip uiteindelijk zonk, werd lang beschouwd als een van de grote maritieme mysteries. Met de hulp van een onbekende kaart uit 1729 die hij ontdekte, slaagde Dooley er echter in om de route te reconstrueren die de San José had genomen op zijn allerlaatste trip. Op basis daarvan werd een gebied afgebakend waarin het wrak zich moest bevinden en nadat er toestemming was van het Colombiaanse ministerie van cultuur, begon het zoeken. Over de details daarvan heeft het Amerikaanse Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) gisteren, maandag 21 mei 2018, voor het eerst bericht.

Het instituut leverde een speciale duikboot die bij het onderzoek hielp en die er met sonar in slaagde om het scheepswrak te lokaliseren. De REMUS 6000 daalde vervolgens af tot 9 meter boven het wrak en nam daar foto’s. Daarop zijn onder meer gravures van dolfijnen te zien op de kanonnen, iets waarmee de definitieve identificatie van het schip gebeurde.


'Het wrak was bedekt met sediment, maar op de beelden die de camera maakte op grotere diepte konden we toch nieuwe details ontwaren', aldus Mike Purcell, de expeditieleider van WHOI. 'Het gaf een groot gevoel van voldoening toen we het schip eindelijk vonden', vult collega Munier aan, die alles telefonisch volgde.

Wat de San José betreft: de schat die aan boord was van het schip, werd de inzet van een juridische strijd tussen verscheidene landen en private bedrijven. Omgerekend zou die schat dan ook iets van een 14 miljard euro waard zijn, zo schrijft de New York Post. Maar, het wrak is ook belangrijk omwille van zijn culturele en historische waarde. De artefacten aan boord kunnen immers een licht werpen op het economische, sociale en politieke klimaat in Europa in de vroege 18de eeuw. Enkele weken geleden riep de UNESCO Colombia nog op om het wrak niet meteen commercieel te exploiteren.


Colombia maakte intussen plannen bekend om een museum en een state of the art conservatielaboratorium te bouwen om de resten van het schip te bewaren en tentoon te stellen. De schat ligt vooralsnog op de bodem van de zee. En de exacte locatie blijft een staatsgeheim.

(Suriname Mirror/Het Laatste Nieuws/CNN/Woods Hole Oceanographic Institution/YouTube/AD/Twitter)

Nationale staking vrachtwagenchauffeurs legt delen Brazilië lam

Staking dreigt gevolgen te krijgen voor export via haven van Santos


Abcam heeft als fundamentele eis, dat de regering van Michel Temer belastingdruk op diesel verlaagt


De nationale staking voor een onbepaalde periode van truckers, afgekondigd door de Braziliaanse Vereniging van Truckers (Abcam, Associação Brasileira dos Caminhoneiros), heeft dinsdag 22 mei 2018 de haven van Santos, de grootste in Latijns-Amerika, bereikt. 

De toegang van vrachtwagens tot de havenfaciliteiten kwam in gevaar door de actie van de demonstranten, waarvan de protesten nu gevoerd worden in 19 staten en het Federaal District, aldus de digitale krant Brazilië 247 en herinnerde eraan, dat de Santos-terminal het belangrijkste vertrekpunt van export is van sojabonen, koffie, suiker en sinaasappelsap.
Volgens de website van de haven van Santos, met het begin van de graanoogst in maart, was er een expressieve toename in de beweging van vracht, die een record van 12,24 miljoen ton bereikte, dat is 12,7 procent meer dan in dezelfde maand van 2017. In de belading was de groei 11 procent, bereikte 9,02 miljoen ton, en de aanvoer steeg 17,7 procent, met de afhandeling van 3,21 miljoen ton, detailleerde hij.


De staking van de Abcam heeft als fundamentele eis, dat de regering van Michel Temer de belastingdruk op diesel verlaagt, waarvan de prijs in de afgelopen 10 maanden met meer dan 56 procent is gestegen als gevolg van het beleid dat in dit verband is aangenomen door staatsbedrijf Petrobras.

Temer zelf heeft een spoedvergadering bijeengeroepen met een deel van zijn kabinet om de kwestie aan te pakken en aan het einde daarvan werd aangekondigd, dat dinsdag de besprekingen op een vergadering van de ministers van Financiën, Mijnen en Energie met de president van Petrobras, Pedro Parente, zullen worden hervat.


(Suriname Mirror/Prensa Latina/Agencia Brasil/Brasil 247/Twitter/YouTube)