zaterdag 13 oktober 2018

Braziliaanse extreemrechtse presidententskandidaat Jair Bolsonaro heeft haat-liefde verhouding met media

'Wij willen dat u echt onafhankelijk bent en verantwoordelijk bent voor alles wat u schrijft'


Kort nadat de media werden beschreven als 'afval', draaide de Braziliaanse extreemrechtse presidentiële front-runner kandidaat Jair Bolsonaro honderdtachtig graden en noemde hij journalisten 'vrienden' en beloofde hij een vrije pers te verdedigen,om centrum kiezers te trekken.

Bolsonaro, die een aanval met een groot mes overleefde tijdens een campagnebijeenkomst op 6 september, zorgde voor een golf van woede over jarenlange corruptie, toenemend geweld en een zwakke economie, om een ​​sterke voorsprong te nemen tijdens de eerste stemronde van afgelopen zondag en vergaarde 46 procent van de stemmen. Velen verwachten, dat hij de linkse Fernando Haddad, van de Partido dos Trabalhadores, verslaat in de tweede ronde op 28 oktober.

Ondanks zijn sterke opkomst, tonen peilingen aan dat Bolsonaro door grote delen van het electoraat een hekel aan hem hebben. Tijdens zijn bijna drie decennia als federaal Congreslid vervreemdde de voormalige legerkapitein veel kiezers met gewelddadige, anti-vrouw en homofobe opmerkingen. Die bezorgdheid is toegenomen sinds de verkiezingen van afgelopen weekend als gevolg van een groeiende lijst van aanvallen, naar verluidt door zijn aanhangers, op politieke tegenstanders, en door zijn antipathie tegen de pers, die hij in een Twitter-bericht donderdag 11 oktober 2018 'afval' noemde.


Kort na de tweet sloeg Bolsonaro een meer verzoenende toon aan, probeerde een beroep te doen op centristische kiezers en ontkende dat hij 'extreem rechts' is. Hij beloofde ook de persvrijheid te respecteren, die hij regelmatig bekritiseerde, omdat die hem oneerlijk zou behandelen, terwijl hij aan de kaak stelde gewelddaden waarvan critici zeggen dat ze in zijn naam zijn gepleegd.

'Leden van de pers, of misschien moet ik zeggen 'vrienden', ... we garanderen de persvrijheid. We zullen geen enkele vorm van controle van mediabedrijven hebben', vertelde hij in zijn eerste openbare persconferentie sinds de stemming, aan een zaal vol verslaggevers en partijondersteuners in Rio de Janeiro.

'Wij willen dat u echt onafhankelijk bent en verantwoordelijk bent voor alles wat u schrijft', voegde hij eraan toe. Maar, toen het de beurt was aan een vrouwelijke verslaggever van de gerespecteerde Folha de S.Paulo-krant in Brazilië om een ​​vraag te stellen, werd ze gesisd en uitgejouwd door de aanhangers van Bolsonaro, wat de leider van de Partido Liberal, Gustavo Bebianno, ertoe dwong om hen te herinneren aan hun inzet voor een vrije pers.Volgens de Braziliaanse Vereniging van Onderzoeksjournalistiek zijn er 130 gevallen van aanvallen tegen journalisten gerelateerd aan de politiek en de verkiezingen dit jaar.

Een auto die de tegenstander van Bolsonaro in de presidentiële race vervoerde, werd donderdag geblokkeerd door een pick-up in Brasilia, volgens de communicatiemedewerkers van Haddad. De niet-geïdentificeerde inzittenden van dat voertuig riepen scheldwoorden tegen Haddad en leden van de katholieke kerk, die de kandidaat net had bezocht, zeiden de assistenten van Haddad.


In een interview dat vrijdag via social media werd uitgezonden, bekritiseerde Haddad de campagne van Bolsonaro voor 'het bevorderen van een cultuur van geweld'. Haddad zei dat er een man was geïdentificeerd in verband met het incident en wordt gecontroleerd door de Federale Politie.

Bolsonaro heeft de voorbije weken steeds meer de Braziliaanse mainstream media geschuwd, via Facebook Live rechtstreeks met zijn supporters gesproken, of via gezellige interviews met vriendelijke tv-netwerken die dezelfde communicatiestrategieën gebruiken als die van de Amerikaanse president Donald Trump. Bolsonaro herhaalde donderdag zijn bewondering voor Trump. Maar, hij zei dat hij de ex-adviseur van de Amerikaanse leider, Steve Bannon, niet had ontmoet, die tijdens de campagne met Bolsonaro's zoon Eduardo verscheen.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter/YouTube)

Ivanildo Plein is gekozen als voorzitter afdeling Paramaribo van de NPS

'De NPS gaat voor minimaal vijf zetels in Paramaribo bij de komende verkiezingen'

Nieuw gekozen bestuur van NPS afdeling Paramaribo voor 2018 - 2021. Niet op de foto: Frank Lo Kim Lin en Johannes Middelijn - uitlandig. (Bron foto: Ivanildo Plein)

Ivanildo Plein is vrijdagavond gekozen als voorzitter van de afdeling Paramaribo van de NPS. 'De NPS gaat voor minimaal vijf zetels in Paramaribo bij de komende verkiezingen. Minimaal vijf zetels', zei Plein op de algemene ledenvergadering in partijcentrum Grun Dyari, aldus Starnieuws zaterdag 13 oktober 2018.

'Wij komen sterker! Niets zal ons weerhouden. Wij zijn paraat.' Plein zei dit te zullen bewerkstelligen door de samenwerking met alle segmenten van de partij te continueren en verstevigen en met de ondersteuning van de gemeenschap van Paramaribo. Verder zal er strak gewerkt worden aan kadervorming van de leden en betrouwbare propagandisten te rekruteren. 'Dit zal zorgen voor groei in het aantal leden en groei in zetels.'

De NPS-Paramaribo leider die bij enkele kandidaatstelling is gekozen, zei tijdens zijn acceptatiespeech, dat hij afdeling Paramaribo de afgelopen drie jaren, ondanks alle ups en downs, staande heeft weten te houden en dat hij met zijn team wederom een uitdaging aangaat de komende drie jaren. Hij gaf aan dat de gestage groei niet onopgemerkt is gebleven in de afgelopen zittingsperiode.

Het schieten op het hoofdgebouw van de NPS tijdens een afdelingsvergadering afgelopendinsdag, noemt Plein geen toeval. 'Wij gaan niet uit de weg voor intimidatie, molest en rancune. No wan man kan stop unu', zei Plein.

De overige bestuursleden zijn Eli Dayene, Vernon Kersout, Sergio Lagadeau, Harriette Brunings, Audrey Tjung Agnie, Irma Zorg, Dennis Rusland, Rakesh Kanhai, Sankar Ramotar, Frank Lo Kim Lin, Ronald Waarde, Wensley Zandgrond, Ligia Wortel en Johannes Middelijn.

Brandweer heeft het vuur op vuilstortplaats Ornamibo onder controle.... Maar, hoe nu verder?

(Bron foto's top en onderaan: Dagblad Suriname)
Regering moddert sinds 2006 maar wat aan met milieu tijdbom Ornamibo

- Structurele oplossing voor overlast veroorzakende onhygiënische vuilstort, met zijn honden, vliegen, gieren en rapers, blijft uit
- Milieuorganisaties in geen velden of wegen te bekennen


Het Korps Brandweer Suriname heeft het vuur op vuilstortplaats Ornamibo onder controle, maar de omgeving heeft nog steeds last van de enorme rookontwikkeling. Dat meldt althans het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 13 oktober 2018.

Districtscommissaris van Para, Armand Jurel, is samen met de brandweer bezig strategieën uit te werken om het vuur op de vuilstortplaats Ornamibo helemaal te doven.

Het Korps Brandweer Suriname is in contact met de buurtbewoners en er zou met man en macht worden gewerkt aan een oplossing voor de brand, dat zich minstens één keer per jaar voordoet.

De districtscommissaris en de minister van Justitie en Politie werken aan een plan van aanpak om in de toekomst de branden op de vuilstortplaats te voorkomen.

Maar, het verleden laat duizenden mooie woorden zien, de regering weigert echter al jaren om met een structurele oplossing te komen. Al zeker sinds 2006 wordt er maar wat aangemodderd. Een beetje zand hierover, een beetje zand daarover, òòk over asbestafval!! Vuilstort Ornamibo is een tikkende tijdbom.


Het ‘probleem’ Ornamibo sinds 2006

Toenmalig ATM-minister: ‘Locatie vuilstort Ornamibo ongeschikt’
Begin november 2006 maakte toenmalig minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken bekend, dat de vuilstortplaats Ornamibo zou worden heringedeeld. Maar, het ging slechts om een noodmaatregel om een einde te maken aan de aanhoudende stank- en rookoverlast voor de omgeving. De mededeling kwam daags na het einde van een dagenlange brand van de vuilstort, die vermoedelijk was veroorzaakt door zogenoemde ‘rapers’, die vooral op zoeken waren naar bruikbaar en te verkopen kopermateriaal. Van enige herindeling was echter geen sprake, slechts werden truckladingen zand gestort. Volgens minister Joyce Amarello-Williams van het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling & Milieu (ATM) was de ligging de vuilstort ongeschikt.

De eerste moderne vuilstortplaats van Suriname, werkelijkheid of zoethoudertje?
Ruim een jaar later, eind januari 2007, werd bekend dat binnen niet te lange tijd de eerste moderne vuilstortplaats van Suriname in gebruik zou worden genomen: Ornamibo zou worden heringericht volgens internationale milieustandaarden en afval zou worden gesorteerd, beheerd en gecontroleerd. Gesproken werd van een mijlpaal. Ewald Gerard, toenmalig directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken, liet via de media weten dat een aanbieder van vuil instructies zou gaan krijgen om in een bepaalde ‘cel’ te storten, waar opzichters de aanbieder vervolgens zouden moeten instrueren. Het gedumpte vuil zou dagelijks worden afgedekt met zand en bespoten worden met bestrijdingsmiddelen. Van stank, rook en gassen door het veelvuldig in brand steken zou geen sprake meer zijn. Er zouden weegbruggen en een afvalregistratiesysteem.

Herinrichting à 385.000 euro.....
Toenmalig minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) en Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken (OW) ondertekenden 11 januari 2007 het project ‘Het aanleggen en inrichten van een gecontroleerde vuilstortplaats te Ornamibo (Fase 1)’. Het project wordt voor ruim 385.000 euro gefinancierd uit het Startfonds (Nederlandse Verdragsmiddelen). Het ministerie van Plos stelde ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar. Dit werd op 12 januari 2007 bericht door het Dagblad Suriname en de Ware Tijd. Laatstgenoemde krant schreef overigens abusievelijk, dat het ging om 385 miljoen euro.
Aannemer AGWW (Aannemers-, Grondverzetbedrijf Water en Wegenbouw) moest binnen acht maanden de nieuwe stortplaats in gereedheid brengen. Met dat bedrijf was op 29 december 2006 bij OW een samenwerkingscontract ondertekend voor de herinrichting van de vuilstort.
In de begroting voor het jaar 2011 van OW werd vermeld dat in 2007 een aanvang is gemaakt met de herinrichting en dat voor de eerste fase een bedrag werd uitgetrokken van bijna drie miljoen Surinaamse dollar. In vier fasen moet in totaal zestig hectare worden heringericht. Op de heringerichte vuilstort moet het aangeleverde vuil in lagen gestort worden. Na een bepaalde hoeveelheid en het bereiken van een hoogte van vijftien meter, wordt het vuil afgedekt met zand. Bij de herinrichting zou de stortplaats opgebouwd moeten worden met hoogteverschillen van telkens twee meter. Nadat de eindhoogte is bereikt, moet alles afgedekt worden met klei. De nieuwe vuilstort moet voorzien zijn van leidingen, onder de grond, om het vervuilde water in op te kunnen vangen. Vervolgens zal het water in speciale vergaarbakken opgevangen en gezuiverd worden, waarna het gezuiverde water de Pararivier in zal stromen.

Maar, ondanks gedane toezeggingen vanuit de overheid bleef de stortplaats voor overlast zorgen. In de tweede week van mei 2009 bleek dat gedumpt vis-, brood- en vleesafval te Ornamibo in opdracht door rapers werd verzameld om vervolgens terecht te komen in de keukens van verkopers van worst en andere etenswaren. Dit werd 12 mei bekendgemaakt door de Ware Tiijd. Met grote regelmaat kwamen afnemers van de vis-en vleesdelen naar de vuilstortplaats. De rapers werden voor hun werkzaamheden vergoed.

Dezelfde krant berichtte in haar editie van vrijdag 16 maart 2012 dat met het uitbreiden van de vuilophaaldienst er natuurlijk ook meer vuil verwerkt moest gaan worden. Uit het artikel werd duidelijk dat er een folielaag op de vuilstort was geplaatst om vervuiling van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen en ook dat de grond was verhoogd. Daarnaast meldde de krant dat er daadwerkelijk een irrigatiesysteem is aangelegd om vuil water te zuiveren en het schone water te lozen in de Pararivier.

OW in mei 2012: ‘Het moet verbeterd worden’
De stankoverlast werd echter niet verminderd. Begin mei 2012 verklaarde Valery Lalji, waarnemend onderdirecteur dienstverlening bij het ministerie van Openbare Werken, dat Ornamibo de hoeveelheid vuil nog wel aan kan, ‘maar het is niet de ideale wijze om het vuil te verwerken. We kijken ook uit naar een andere verwerkingsmethode. Het moet verbeterd worden.’ Aan de stank die vrijkomt kan vooralsnog niets gedaan worden. Er worden volgens Lalji wel reinigingsmiddelen gebruikt om de stank te verminderen. ‘We werken er hard aan om er dit jaar nog een oplossing voor te hebben. Het moet een strategische plek zijn die zodanig ligt, dat het grondwater niet besmet raakt.’ Anno eind februari 2013 is er nog steeds geen afdoende oplossing gevonden.

Ook asbestafval 
Een maand later, 15 juni 2012, bevestigde Steven Codrington, waarnemend hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking binnen het ministerie van Openbare Werken (OW), dat asbestafval te Ornamibo wordt gedumpt. Codrington: ‘Er is op de stortplaats te Ornamibo inderdaad een locatie waar asbest wordt opgeslagen. Deze locatie is in de tijd samen met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) aangewezen en is ook met GPS-coördinaten vastgelegd. Het is ook de enige plaats in Suriname waar asbestafval wordt begraven.’ Ontwikkeling in Suriname) aangewezen en is ook met GPS-coördinaten vastgelegd. Het is ook de enige plaats in Suriname waar asbestafval wordt begraven.’
Codrington verzekerde dat er geen enkel risico bestaat dat, bijvoorbeeld bij een brand, een shovel begraven asbestafval kapot zou kunnen trekken waardoor het levensgevaarlijke asbeststof zou kunnen vrijkomen. ‘De locatie waar asbestdakplaten worden begraven is afzonderlijk van de locatie waar het dagelijks huishoudelijk afval wordt verwerkt. Er rijdt dus geen machine over de locatie waar de platen worden geplaatst.’
Volgens Codrington was begin juni 2012 op de vuilstort Ornamibo 413 kubieke meter asbestafval (asbesthoudende dakplaten) begraven. Op de vraag aan Codrington of met het begraven van asbestafval niet een probleem naar de toekomst wordt verschoven, antwoordde hij: ‘Neen, het is geenszins de bedoeling dat het voor eeuwig zo blijft, maar dat na de herinrichting van de stortplaats er een permanente oplossing komt.’

De herinrichtingswerkzaamheden liggen echter al een paar jaren stil. Steven Codrington, begin juni 2012: ‘In 2009 zijn deze werkzaamheden door uiteenlopende oorzaken stopgezet. Het is de bedoeling dat, na een gedegen evaluatie, de voortgang van het project verder ter hand zal worden genomen, aangezien reeds zeventig procent van het project gerealiseerd is.’

Raper overreden door bulldozer gevolgd door protesten omwonenden

Een paar weken na de opmerkingen van Codrington kwam de vuilstort weer eens in het nieuws. De 39-jarige raper Alfred ‘Pape’ Bongsodipo was in zijn slaap op de vuilstort op 6 juli 2012 door een bulldozer overreden en aan zijn verwondingen overleden. De man had de nacht op het vuil doorgebracht in één van de lege kartonnen dozen, die op de binnenwegen van de stortlocatie lagen. De bulldozerchauffeur die vroeg aan het werk ging, ging ervan uit dat er zoals vaker het geval was, weer lege dozen op de weg waren. Hij reed dan ook zonder erbij stil te staan over de dozen. Een aantal omwonenden van de vuilstortplaats Ornamibo liet via het Dagblad Suriname weten, dat ‘het nu tijd wordt dat de overheid iets doet met de mensen op de vuilstortplaats’. Op de vuilstort zijn enkele tientallen rapers aan het werk die op die manier proberen een boterham te kunnen verdienen. Er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd door medewerkers van Openbare Werken.

Twee weken later besteedde dezelfde krant aandacht aan de overlast die omwonenden nog steeds ondervonden van de vuilstort. ‘De geur is niet uit te houden. Mensen die in de nabije omgeving wonen, kunnen niet eens op hun terras zitten om wat frisse lucht te happen. We kunnen niet eens op ons balkon zitten en moeten de deuren dag en nacht gesloten houden’, vertelde een buurtbewoner. Natasja zei in gesprek met een verslaggever van de krant, dat zij geen visite kan ontvangen vanwege de heersende situatie. Niemand durft op bezoek te komen, omdat gasten het gevoel krijgen op een vuilnisbelt te zijn. De vuilstortplaats wordt gescheiden door een goot. De buurtbewoners zeiden te hopen dat de situatie weer leefbaar wordt gemaakt en dat zij in de toekomst af zijn van ‘de ellende’.

Aandacht in De Nationale Assemblee
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien riep op 4 oktober 2012 in De Nationale Assemblee de regering op om snel op te treden en de problemen rond de vuilstortplaats Ornamibo op te lossen. Er was nog steeds op en rond de vuilstortplaats sprake van een enorme stank die ver in de omgeving in alle huizen doordringt. Door personen, vermoedelijk de rapers die rond de belt rondhangen, werden ook nog eens autobanden in brand gestoken, aldus de politicus. Ook toen kwam de brief van 7 september van de omwonenden ter sprake, gericht aan president Bouterse, en waar nog niet op was gereageerd. Gajadien zei dat de regering of snel moest ingrijpen of het besluit moest nemen om de locatie te sluiten. Hij kreeg bijval van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons.

Plotseling doken erfgenamen op.....
Medio januari 2013 doken plotseling enkele erfgenamen van de eigenaar van de grond van de vuilstort Ornamibo, Mataw Janki, op die in actie kwamen en dreigden de locatie te barricaderen. In 2000 zou het ministerie van Openbare Werken met enkele erfgenamen van Janki een ruil overeengekomen zijn. Hierbij werd een deel dat toebehoorde aan de erfgenamen, groot 41,5 hectare aan de Parakreek, geruild. Dat perceel staat nu bekend als de vuilstortplaats Ornamibo. Na twaalf jaren hebben niet alle erfgenamen in ruil voor hun aandeel, een ander stuk grond van de overheid gehad, terwijl de overheid dagelijks gebruik maakt van hun perceel.
De Kantonrechter heeft in deze kwestie al een vonnis gewezen, waarin de Staat veroordeeld werd om binnen drie maanden een perceel toe te wijzen aan de erfgenamen op straffe van een dwangsom. Volgens een van de erfgenamen is de dwangsom reeds lang opeisbaar. De erfgenamen hebben in december 2012 een laatste verzoek aan de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gedaan. Het stuk perceel staat nog steeds op naam van de erfgenamen waardoor zij juridisch nog steeds de eigenaren zijn. Zij hebben aan de minister kenbaar gemaakt, dat indien niet binnen een maand na het schrijven wordt gereageerd, zij de toegang tot dat terrein zouden barricaderen. Inmiddels is die tijd verstreken en de erfgenamen maken zich op om op zeer korte termijn acties te ondernemen. Maar, de erfgenamen bleven stil, het zijn omwonenden die eind februari aan de bel trokken om weer aandacht te vragen voor de zeer onhygiënische situatie op en rond de vuilstort.

Reactie OW-minister Abrahams
Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken liet woensdagavond 27 februari 2013 via De West weten, dat de Ornamibo-kwestie eigenlijk een politiek spel is. 'Het is duidelijk dat mensen worden aangezet om zaken te doen’, aldus Abrahams. Hij benadrukte, dat de gronden te Ornamibo weggegeven zijn door de vorige regering en niet door de huidige regering.

Asiskumar Gajadien verklaarde tegenover de krant, dat hij uit bronnen heeft vernomen, dat van de elf perceeleigenaren drie tot vier eigenaren zijn gecompenseerd en wel door de vorige regering. Het probleem van de overige niet gecompenseerde eigenaren ligt op het bord van de huidige regering.

‘Ik kan niet voor de vorige regering praten. Wat ik wel kan zeggen is dat de vorige regering een gecontroleerde vuilstortplaats wilde opzetten, maar dit project is uitgebleven’, aldus Gajadien. Volgens het lid van De Nationale Assemblee is er een aanbesteding gehouden, waarbij een deel van dit project is uitgevoerd en de rest uitgebleven is.

‘Het was de bedoeling dat de huidige regering hiermee verder zou gaan, maar informatie heeft me bereikt, dat de werkzaamheden helemaal stopgezet zijn’, aldus Gajadien, daarmee bevestigend hetgeen Steven Codrington in juni 2012 heeft verklaard.
Naar zeggen van Gajadien hebben de bewoners van dit gebied geen vertrouwen meer in de overheid en wensen daarom dat de vuilstortplaats gesloten wordt.

Petitie
Buurtbewoners van Ornamibo dienden donderdag 14 maart 2013 een petitie in bij het ministerie van Openbare Werken (OW), omdat ze niet langer te midden van de stank willen leven. Reshmi Bihariesingh, vertegenwoordiger van de bewoners verenigd in een actiecomité, zei, dat een eventueel in te dienen schadeclaim bij de regering 'on hold' is gezet. Mocht na het indienen van de petitie geen reactie van het ministerie volgen, dan zullen er wel stappen worden ondernomen, aldus Bihariesingh maandag 11 maart tegenover de Ware Tijd. In het comité zijn dertig personen vertegenwoordigd uit onder andere de buurten Dijkveld, Houttuin, Adhinweg, Vredenburg serie A en B en het Sewdajalproject.

Actiegroep SOS, Stop Ornamibo Stort, in leven geroepen
Sinds begin maart 2013 heeft Actiegroep SOS een eigen Facebookpagina om aandacht te vragen voor de al jarenlang voortslepende problemen rond de vuilstort Ornamibo. Hierop is onder ander te lezen

'Vuilstortplaats Ornamibo .. de beerput van Paramaribo, Wanica en omstreken.. een bron van ziekten, stank en verderf .
Buurtbewoners van Houttuin, Vredenburg serie A + B, Domburg, Ornamibo, PWB project, Sewdayal Project . ..zijn het zat !

Waar hebben wij last van :
• een enorme ongedierteplaag : vliegen, aasgieren, ratten, kakkerlakken en muskieten
• de steeds sterker wordende stank in de omgeving.
• Rook en gas vorming bij verbranding, en praten we over een sterke brandende rook, waarbij ademhalingsproblemen en astma verschijnselen optreden (zware blootstelling aan zeer vervuilde lucht)
• Vervuild drink en huishoudelijk water. Er wordt hier veelvuldig gebruik gemaakt van regenwater. Bepaalde huishoudens zijn ook nog eens niet aangesloten op het waterleidingnet. Het opgevangen regenwater staat vaak bloot aan de gifgassen die vrijkomen, maar ook aan uitwerpselen van de ongedierte. Maar ook het water, dat gebruikt wordt voor de dieren en planten van de vele boeren in de omgeving, is zwaar vervuild.
• De kolonies aan straathonden die hier in de omgeving leven, maar ook veelvuldig worden gedumpt. Dit is weer een apart probleem, omdat wij elke dag geconfronteerd worden met kadavers op de weg of zieke honden die het erf opwandelen.
• Zware vervuiling van de Highway, door alle vuilzakken en rommel die vanuit de vuilwagens op de weg vallen. De trucks zijn veelal overbeladen en laten vaak een spoor van rotzooi op de weg liggen; dit geldt ook voor visafval. Wat natuurlijk weer talloze zwerfhonden met zich meebrengt.

Het is een zorgelijke situatie, die absoluut aangepakt moet worden.'


Wat heeft het NIMOS gedaan?
De afgelopen jaren heeft het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) passief toegekeken naar hoe de situatie op de vuilstort Ornamibo verergerde. Het instituut is zelfs in het verleden akkoord gegaan met de komst van deze vuilstort vlakbij bewoond gebied en ook is zij akkoord gegaan met het daar onder de grond begraven van asbestafval (dakplaten).
De opmerkingen vanuit het NIMOS in de tweede week van maart van dit jaar, dat zij samen met het ministerie van Openbare Werken wil zoeken naar een oplossing van het stankprobleem, moeten dan ook met een korrel zout worden gemomen. De oplossing was al gevonden toch? Het afval begraven onder een laag zand.....
Het is een niet serieus te nemen opmerking vanuit de papieren tijger, het NIMOS. Alsof zij denkt met toiletspray of iets dergelijks het stankprobleem aan te kunnen pakken, terwijl het om een veel groter probleem gaat: de aanwezigheid van een dergelijk grote vuilstort bij bewoond gebied. Dat had nooit mogen gebeuren.
Laten het NIMOS en het ministerie van Openbare Werken zoeken naar een nieuwe locatie voor een compleet nieuwe vuilstort, ver buiten bewoond gebied.


Afvalprobleem blijft heet hangijzer waar regering geen raad mee weet
De vraag is gerechtvaardigd of de regering deze keer wel actie gaat ondernemen om vaart te zetten achter de herinrichting van de vuilstort. Daarenboven zou de overheid er goed aan doen om een nieuwe locatie te zoeken, immers er kan niet tot in het oneindige vuil gestort blijven worden op de huidige vuilstort.

De regering zou gedegen beleid moeten gaan ontwikkelen om de afvalproblematiek in het land goed ter hand te nemen en ook om te zorgen voor een goede afvalscheiding en recycling van diverse materialen.

(Suriname Mirror)

In Panama-Stad, Panama, valt jonge vrouw van een balkon bij maken selfie

(Bron screenshot: Twitter)
Spaanse toeriste overleeft val van ruim twintig etages naar beneden niet


In Panama-Stad is een jonge vrouw van een balkon gevallen toen zij zittend op de balustrade probeerde om een selfie te maken. Volgens lokale media zou zij haar evenwicht hebben verloren toen plotseling wind opstak. Ze viel ruim twintig etages naar beneden en overleefde de klap niet.

Op social media circuleren beelden van hoe het meisje - volgens sommige berichten een Spaanse toeriste - met een selfiestick in de hand langs de gevel van het Luxor-appartementengebouw in de wijk El Cangrejo valt (PAS OP: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren):


De Panamese brandweer waarschuwde vrijdag 12 oktober 2018 mensen om niet hun leven te riskeren voor een foto. 'Jouw leven is meer waard dan een selfie', staat bij onderstaande afbeelding op Twitter met alle situaties waarin volgens de brandweer selfies vermeden dienen te worden.(Suriname Mirror/tvn-2/El Siglo/De Telegraaf/Twitter)

Nog steeds geen water en stroom voor hotels Kura Hulanda Westpunt en Otrobanda, Curaçao

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
Gasten wassen zich deze dagen met het water van het zwembad....

Generator bij Kura Hulanda in Otrobanda zorgt voor geluids- en stankoverlast


Zowel de Kura Hulanda Lodge op Westpunt als het hotel in Otrobanda zijn sinds afgelopen woensdag afgesloten van het water- en elektriciteitsnet. En dat leidt tot grote ongemakken voor toeristen en omwonenden. Volgens Vigilante zouden de gasten zich bijvoorbeeld met het water van het zwembad moeten wassen, omdat een frisse douche niet tot de mogelijkheden behoort, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 oktober 2018. 

En de generator die bij Kura Hulanda in Otrobanda is neergezet aan de Klipstraat, heeft geleid tot klachten van buurtbewoners. Zij zeggen niet te kunnen slapen door geluidsoverlast en een ‘penetrante stank’ van de diesel die wordt gebruikt.

Naar aanleiding hiervan zouden medewerkers van de Milieudienst volgens de krant poolshoogte zijn gaan nemen en zij zullen dat over enkele dagen nog eens doen voor zij een beslissing nemen over wat hieraan gedaan kan of moet worden.

Directeur van Aqualectra Darick Jonis bevestigt, dat het nutsbedrijf nog steeds geen water en stroom levert aan de hotels, maar kan vanuit privacyoverwegingen niet meer details vrijgeven aan de pers. General manager van beide hotels, Jeanette Bonette, reageert enkel met ‘mediastilte’, wanneer haar wordt gevraagd naar de huidige stand van zaken.

Celstraffen tot levenslang geëist voor vier daders driedubbele Campo-moordzaak op Curaçao

(Bron foto: Extra)
Twee schutters horen levenslang tegen zich eisen, twee medeplegers 10 en 14 jaar celstraf


De vier Curaçaose mannen R.M.C., J.A.G., G.A.G. en L.A.G. hebben gisteren tijdens de inhoudelijke behandeling van de driedubbele moordzaak die de naam Campo heeft gekregen, de eis van flinke gevangenisstraffen tegen hen moeten aanhoren. Tegen schutters R.M.C., alias Bomba, en J.A.G., alias Kuchi, zijn levenslange gevangenisstraffen geëist, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 oktober 2018.

Tegen medeplegers L.A.G, alias Pushi, en G.A.G., alias Black, is respectievelijk 10 en 14 jaar celstraf geëist.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat wettig en overtuigend is bewezen,dat de vier mannen zich schuldig hebben gemaakt aan de moord op Richenelo L.R. Emerenciana (1994), Irvin M. Rosa (1981) en Cristen Y. Leonard (1995) op 24 juli 2016 op de parkeerplaats van bordeel Campo Alegre. De slachtoffers werden toen met 54 kogelschoten om het leven gebracht.De nabestaanden van Emerencia en Leonard hebben gisteren een eis tot schadevergoeding ingediend van ieder 2.390 gulden voor de begrafeniskosten van de slachtoffers.

Uit onderzoek van het OM is gebleken, dat Rosa, wiens bijnaam Pulung was, op basis van instructies van de leiding van de bende No Limit Soldiers, die noodlottige avond het doelwit was. De andere twee mannen werden hierbij ook neergeschoten, omdat ze de daders zouden hebben gezien.

Rosa en Leonard zijn doorzeefd en Emerencia is met één enkele schot tijdens een vluchtpoging om het leven gebracht. In totaal zijn minimaal 66 schoten gelost en twee wapens gebruikt.


Rest in deze zaak nog het pleidooi van de advocaten en het laatste woord van de vier verdachten. De rechter heeft reeds aangekondigd, dat de zaak op vrijdag 19 oktober zal worden hervat.

Brandstofbedrijf SOL wordt ingekapseld door Canadese Parkland Fuel Corporation

Parkland neemt 75% aandelen SOL over van de Barbadiaanse eigenaar Simpson Group


De Ware Tijd meldt vandaag, zaterdag 13 oktober 2018, dat SOL, de grootste wederverkoper van brandstof en gerelateerde producten in Suriname, overgaat in Canadese handen. Het op Barbados gevestigde moederbedrijf, dat belangen heeft in 23 landen in de regio, wordt overgenomen door het Canadese Parkland Fuel Corporation

De bedrijven maakten 10 oktober bekend, dat Parkland 75 procent van de aandelen SOL overneemt van de Barbadiaanse eigenaar Simpson Group.


Met de deal, die eind 2018 wordt gefinaliseerd, gaat 1,2 miljard Amerikaanse dollar gemoeid. Door de overeenkomst verwerft Simpson Group 9,9 procent van de aandelen van het grotere Parkland Fuel Corporation.

SOL is niet alleen in Suriname, maar ook in de regio de grootste wederverkoper van brandstof en daaraan gerelateerde producten. Volgens de eerste berichten zal voor het oog niet veel veranderen. De merknaam SOL blijft vooralsnog overeind en de regionale aansturing blijft vanuit Barbados gebeuren.

SOL deed in 2005 zijn intrede in de regio en Suriname, toen het de bezittingen van het terugtredende Shell overnam en zich opwierp als wederverkoper van Shell-producten. In 2007 versterkte SOL zijn positie in Suriname met de overname van dertien servicestations en de aanvoer- en distributiefaciliteiten van Esso. Dat bedrijf heeft zich volledig teruggetrokken uit Suriname.

President Desi Bouterse viert in alle rust zijn 73e verjaardag - Bejaardeninstellingen krijgen kadootje: pakket

In plaats van bloemstukken en giften ziet Bouterse graag steun voor fonds van First Lady


President Desi Bouterse viert vandaag, zaterdag 13 oktober 2018, zijn 73e verjaardag. Er zal bij de presidentiële residentie geen ruimte zijn voor persoonlijke ontvangst, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut.

Bejaardeninstellingen hebben in verband met de verjaardag van de president een pakket in ontvangst mogen nemen. Jongeren van de Nationale Democratische Partij (NDP), waar de president voorzitter van is, hebben de pakketten in naam van hem mogen afgeven.

In plaats van bloemstukken en giften heeft het staatshoofd liever dat het fonds van de First Lady ondersteund wordt.

Staatsolie-directeur verwacht zo'n 1 miljard Amerikaanse dollar investeringen in exploraties voor kust

Kosmos Energy boort weer geen olie aan - 'Het is altijd teleurstelling als we geen olie vinden'


'Het is altijd een teleurstelling als we geen olie vinden. Dan zijn we eventjes ‘brokosaka’, want we weten honderd procent zeker dat de accumulaties er zijn. We moeten ze alleen vinden', reageert Staatsolie-directeur Rudolf Elias vandaag, zaterdag 13 oktober 2018, in de Ware Tijd, op het feit, dat Kosmos Energy bij haar tweede exploratieboring voor de kust weer geen aardolie heeft gevonden. 

De directeur legt uit dat elke proefboring een stukje van de aardoliepuzzel oplevert. Elias: 'Het is een puzzel. We leggen steeds weer een stukje van deze puzzel en we komen steeds dichterbij een olievondst. Want je kan steeds meer onzekerheden wegschrijven en uiteindelijk blijven steeds meer zekerheden over. En al die zekerheden bij elkaar gaan ons precies brengen naar de plaatsen waar de olie zich bevindt.'

Hij verwacht dat de komende twee tot vijf jaar exploratiemaatschappijen tussen de 500 miljoen en 1 miljard Amerikaanse dollar zullen investeren in exploraties voor de kust. In de periode april-juli 2019 gaat Apache een exploratieput aanleggen. Ook Kosmos Energy, Petronas en Tullow Oil zijn van plan exploratieboringen te verrichten de komende twee jaar. Mogelijk zal ook Equinor uit Noorwegen proefboringen doen, maar dat is niet zeker. Het Noorse bedrijf is de grootste concessiehouder in Surinaamse wateren.

Intussen heeft Staatsolie al zo'n 84 procent van het zeeareaal in concessie uitgegeven. In totaal zijn er met veertien buitenlandse maatschappijen productiedelingscontracten gesloten.

De laatste overeenkomst is begin deze maand met Tullow Oil getekend. Met dit contract voor Blok 62 vergroot Tullow Oil het gebied waarin het bedrijf, alleen of samen met andere partners, olie zoekt in offshore-Suriname. Blok 62 is 4.061 vierkante kilometer groot en heeft waterdieptes van 1.600 tot 2.400 meter. Tullow Oil start de exploratieactiviteiten met 2D (tweedimensionaal) seismisch onderzoek.

Reactie SLM op ongezouten kritiek 'luchtvaartdeskundige' Chlumecky op maatschappij via dagonline.nl

'Chlumecky heeft diverse keren getracht in aanmerking te komen voor consultancy opdrachten SLM'

'Wij zullen nimmer toestaan gegijzeld te worden door dit soort publicaties'


'De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij heeft met belangstelling kennisgenomen van het bericht op de nieuwswebsite dagonline.nl met de titel ‘Canadese luchtvaartdeskundige haalt hard uit naar SLM-directie’, welke gebaseerd is op informatie van de blogpost van luchtvaartdeskundige Tomas Chlumecky (@DoctorAviation op Twitter...). 

De SLM heeft eerder niet de behoefte gehad te reageren op recente publicaties, waarbij de gehanteerde informatie niet correct bleek. Echter, is de SLM nu wel genoodzaakt op dit artikel te reageren, omdat dit een directe aanval is van Chlumecky aan het adres van de SLM. De nieuwe directie van de SLM kent Chlumecky niet en doet geen uitspraak over zijn kennis en kunde over de luchtvaart. Blijkbaar heeft hij ook een voorliefde voor de SLM en terecht, want de SLM is een mooi Surinaams luchtvaartbedrijf dat voldoet aan internationale standaarden, gecertificeerd is en licenties heeft om internationaal te mogen vliegen.

Het is uiteraard ook publiek geheim dat Chlumecky verschillende keren getracht heeft om in aanmerking te komen voor consultancy opdrachten bij de SLM. Zijn felle reacties richting de SLM zijn begrijpelijk, maar wij zullen nimmer toestaan gegijzeld te worden door dit soort publicaties. De schade die hij de SLM toebrengt, bewust of onbewust, sterkt de SLM te blijven geloven in de visie van de nieuw ingeslagen weg en het eigen kunnen doelbewust en doelgericht ten uitvoer te brengen.

Met internationaal erkende consultants voor verschillende onderwerpen, zoals regionale route studies e.a. en onze internationale partners, zoals TUI, Lufthansa, KLM en anderen, vliegt SLM bestendig haar ingezette route naar herstel. Het bevreemdt de SLM te moeten vernemen dat er een sterfhuisconstructie wordt geadviseerd, welke misschien ook een reflectie is van de opinie van het Surinaamse netwerk en informanten van Chlumecky. Het adagium is dat ook geïnvesteerd moet worden in een sterfhuisconstructie. Het is niet moeilijk te begrijpen dat met het sterfhuis model van Tomas Chlumecky de parels van de Surinaamse Nationale Carrier gemakkelijk en goedkoop in handen komen van derden, waarmee de bestaande problemen niet zijn opgelost.

Dat de SLM 800 werknemers heeft is totaal uit de lucht gegrepen. Het werknemersbestand van het vliegbedrijf ligt binnen erkende normen en natuurlijk wordt er gewerkt om de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de service beleving van klanten bij alle bedrijfsonderdelen, business units en andere afdelingen en diensten op te voeren. Hierbij wordt niet uitgesloten dat er binnen bepaalde bedrijfssectoren, in samenspraak met alle industriële partners, waar noodzakelijk op verantwoorde wijze zal worden gerationaliseerd.

De wereldwijde vraag naar piloten is hoog en daar hebben alle luchtvaartmaatschappijen last van. Het verhaal van Tomas Chlumecky, als zouden er veel piloten zijn vertrokken kunnen we ook naar fabeltjesland verwijzen. Het verloop binnen het piloten bestand ligt binnen de trend die wereldwijd door zowat alle luchtvaartbedrijven wordt ervaren.

Het businessplan van de SLM dat aan de minister van Openbare Werken Transport & Communicatie zal worden gepresenteerd, is gestoeld op samenwerkingsverbanden en het verder ontwikkelen en uitbreiden van de Caribische Regio en de Mid Atlantische route. Er is al een samenwerking met TUI die verder wordt geïntensiveerd.

De SLM vertrouwt op haar betrouwbare vleugels, kennis en kunde en haar 55 jaar ervaring in de luchtvaart. Zonder directe bemoeienissen van buiten komt het goed met de SLM. De precondities daarvoor én die voor het gezond maken van de SLM zijn met de aandeelhouder verankerd. De Directie van de SLM werkt samen met alle werknemers hard om de SLM op koers te houden ondanks de vele distracties en uitdagingen.

De SLM als National Carrier concludeert dat het artikel tendentieus is en absoluut geen recht doet aan de inspanningen die dagelijks geleverd worden en de visie en strategie die is ingezet voor de toekomst van de SLM.'


NPS-Paramaribo eist van justitiële autoriteiten diepgaander en objectief onderzoek schietincident Grun Dyari

NPS-afdeling Paramaribo roept haar leden op paraat en waakzaam te zijn


21 Onderafdelingen van de NPS-Paramaribo hebben gisteravond op een afdelingsvergadering in partijcentrum Grun Dyari een motie aangenomen over het schietincident van 9 oktober bij het partijgebouw. De NPS-afdeling Paramaribo roept haar leden in de motie op paraat en waakzaam te zijn, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 13 oktober 2018.

De afdeling is niet tevreden over het resultaat van het onderzoek en eist van de justitiële autoriteiten een diepgaander en objectief onderzoek. Aan de partijleiding zal worden gevraagd alle grondwettelijke organen, hetzij nationaal als internationaal ondersteuning te vragen in deze kwestie.

De afdeling Paramaribo zegt in de motie te constateren: 

• Dat wij heden ten dage vele onprettige en verontrustende momenten meemaken. 
• Dat de criminaliteit ergere vormen aanneemt, alwaar gesteld mag worden dat het land een slechte imago draagt. 
• Dat het schietincident, welke dinsdag 9 oktober 2018 heeft plaatsgevonden in tegenstelling tot wat het onderzoek heeft uitgewezen volgens de Militaire Politie, puur aanduidt op opzet. 
• Dat hetgeen zich heeft voltrokken op dinsdag 9 oktober 2018 geplaatst kan worden onder intimidatie. 

'Het is nu meer dan tijd, dat de NPS-afdeling Paramaribo meer dan voorheen haar stem zal laten horen ter voorkoming van een herhaling. De NPS-afdeling Paramaribo zal verdere stappen ondernemen in deze kwestie.'

De afdeling zegt geen moment te zullen schromen om strijd te leveren wanneer die nodig is.

Oud-minister Robert Peneux zou in beeld zijn om zitting te nemen in managementteam universiteit

'Ik maak me niet druk over roddels, want in dit land houdt men van roddelen'

Volgens het Dagblad Suriname van vrijdag 12 oktober 2018, wordt binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) gespeculeerd, dat oud-minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux aangetrokken zal worden om zitting te nemen in het managementteam van de universiteit.

Alhoewel dit nog maar een gerucht is, zijn grote delen van de studenten, medewerkers en docenten bevreesd dat deze ontwikkeling funest zal zijn voor de universiteit. Dit, gezien de aard en de aanpak van Peneux tijdens zijn ministerschap; zijn scherpe tong en strijdlustige attitude zijn velen nog bijgebleven. Peneux wordt daardoor getypeerd als een persoon met een ‘gevaarlijk karakter’.

Als enige universiteit van Suriname kijkt men uit naar een kandidaat die het hart op de juiste plaats heeft, vooral nu de directeursfunctie in de afgelopen jaren niet voldoende is ingevuld.

Peneux: 'Ik heb nog niets gehoord, dus ik weet ook niet wat er wordt verteld. Ik maak me niet druk over roddels want in dit land houdt men van roddelen.'

VHP treedt toe tot Copppal en versterkt haar internationale positie

Naast Asha Remesar, de president van Coppal Manolo Pichardo
VHP eerste politieke partij van Suriname binnen Conferentie van Politieke Partijen in Zuid-Amerika en Caribisch gebied


De VHP is donderdag in Panama op de XXXVI Plenary Ordinary Meeting van Copppal (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina) - de Permanente Conferentie van Politieke Partijen in Zuid-Amerika en Caribisch gebied - toegetreden tot deze Conferentie als eerste politieke partij van Suriname. De toetreding tot de Coppal betekent eveneens versterking van de internationale positie van de VHP, aldus de partij vrijdag 12 oktober 2018 in een persbericht.


Copppal, opgericht op 12 oktober 1979, is het belangrijkste forum van politieke partijen in Zuid-Amerika met tot voor kort 60 politieke partijen uit 29 landen. Met de toetreding van VHP tot Copppal, bestaat deze Conferentie thans uit 61 politieke partijen van 30 landen.

De ondervoorzitter van de VHP Commissie Internationale Betrekkingen, Asha Remesar, vertegenwoordigt de partij op deze vergadering.

De doelstellingen van Copppal zijn onder meer het verdedigen van de democratische, juridische en politieke instellingen en tegelijkertijd de ontwikkeling en verbeteringen ervan bevorderen; bevordering van regionale integratie;
ondersteuning van elk initiatief voor ontwapening in de regio;
bevorderen van de verdediging, soevereiniteit en beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van elk land in de regio;
bevordering van Zuid-Amerikaanse regionale organisaties door middel van gezamenlijke acties voor een rechtvaardiger internationale economische orde;
het verdedigen en bevorderen van respect voor mensenrechten.

(Bron foto's: VHP)
Vermeldenswaard is dat de toelatingscommissie van Copppal unaniem voor het lidmaatschap van VHP heeft gestemd, terwijl van vier andere landen de politieke partijen die eveneens het lidmaatschap van Copppal hadden aangevraagd, niet is gehonoreerd.

De Copppal meeting in Panama vond plaats op 10, 11 en 12 oktober waar het thema van de vergadering was 'Towards the construction of inclusive and equitable societies in Latin America and the Caribbean'.

De voorzitter van Copppal, Manolo Pichardo, gaf in zijn toespraak onder andere aan dat hoewel wij als regio vooruitgang hebben geboekt en dat nog steeds doen, het algemeen beeld echter een verslechterde economische situatie uitwijst met bezorgdheid voor afbrokkelende democratische instituten. Een regio rijk aan mineralen, vruchtbare landbouwgronden, water en natuurlijke hulpbronnen gecombineerd met menselijke hulpbronnen is in staat de strijd tegen armoede en onderontwikkeling te leveren, mits wij een sterke en geïntegreerde Zuid-Amerikaanse- en Caribische eenheid vormen.

Copppal heeft een samenwerkingsverband met ICAPP, de Internationale Conferentie van Aziatische Politieke Partijen. ICAPP werd in 2000 opgericht om onder meer de regionale samenwerking in Azië te bevorderen door de bijzondere rol en de kanalen van politieke partijen. Copppal heeft eveneens een samenwerkingsverband met de CAPP, Conferentie van Afrikaanse Politieke Partijen. Het samenwerkingsverband tussen COPPPAL, ICAPP en CAPP heeft voornamelijk te maken met de rol die politieke partijen spelen in de huidige wereldorde en hun beïnvloeding van de mondiale politieke agenda, alsook de armoede die een ernstige uitdaging is voor zowel Zuid Amerika, Caribisch gebied, Azië en Afrika.

De VHP ziet Copppal als een belangrijk forum voor het bevorderen van regionale integratie door middel van samenwerking, uitwisseling en het voeren van constructief dialoog. Het is onder meer tegen deze achtergrond dat de VHP een verzoek heeft gedaan aan Copppal voor toetreding tot dit forum.
Man in Mexico-Stad weigert zijn drie leeuwen weg te doen...

Leeuwen leven met een Rottweiler bij de man op het dakterras....


Man zegt leeuwen te houden om zijn kleinkinderen meer te kunnen leren over de bedreigde diersoort


Een man in Mexico-Stad weigert zijn drie leeuwen weg te doen. De dieren wonen met een Rottweiler bij de man op het dakterras.Volgens inspecteurs zouden de dieren verplaatst moeten worden naar een meer geschikte locatie. Ook buren stemmen daarmee in: het gebrul van de leeuwen zorgt voor overlast. 

Omar Rodríguez heeft daar geen boodschap aan en zegt donderdag 11 oktober 2018 in de lokale krant El Universal de leeuwen te houden om zijn kleinkinderen meer te kunnen leren over de bedreigde diersoort. 'Ik weet dat dit niet misschien de beste omstandigheden zijn. De beste omstandigheden om een leeuw te houden zou op een Afrikaanse savanne zijn, waar ze vrij kunnen rondrennen. Maar...'Rodríguez zegt, dat hij inmiddels al 20 jaar leeuwen bezit en daar de juiste papieren voor heeft, verstrekt door Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), een overheidsinstantie in Mexico-Stad. Profepa ontkent dat en stelt dat de leefomstandigheden niet passend zijn.Vandaag, vrijdag 12 oktober, komen er inspecteurs langs op het dakterras van Rodríguez om de zaak te onderzoeken.

Afgelopen zondag werd in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez een man gebeten door een leeuw, die hij houdt als huisdier. Volgens Milenio, een nieuwssite, was de eigenaar dronken en schreeuwde hij tegen het dier. De leeuwin zou meermaals hebben gebeten; de man hield er diepe wonden aan over.


(Suriname Mirror/ADN Politico/El Observador/Plumas Atomicas/YouTube/Twitter)