dinsdag 25 september 2018

Jitendra Kalloe (VHP): 'Minister Soerdjan zwijgt nog steeds over de misstanden binnen SML'

'We weten niet wat er allemaal gaande is bij SML'


De toestanden rondom de rehabilitatie van Stichting Machinale Landbouw (SML) roept bij velen nog steeds vraagtekens op. Volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) vraagt zich af wanneer de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, een verklaring zal geven over de betrokkenheid van een zekere ‘Oom John’ (Johny Mahespalsingh) in de SML-kwestie.

'Minister Soerdjan zwijgt nog steeds over de misstanden binnen SML', zegt Kalloe dinsdag 25 september 2018 in het Dagblad Suriname. Wat de minister wel bevestigd heeft ism dat de rehabilitatiewerkzaamheden toevertrouwd zijn aan de Westland Sama Group.

'De regering zou in SML investeren, maar we zien dat alles in handen is gelegd van een particulier. Dit kan niets anders zijn dan corruptie; een particulier kan op staatskosten geen werkzaamheden verrichten. We weten niet wat er allemaal gaande is bij SML.'

(Bron: Dagblad Suriname)
Het lag in de bedoeling dat vanaf de huidige maand op zijn minst één van de processing- en verwerkingslijnen operationeel moesten zijn, echter wordt hierover ook de kaken stijf op elkaar gehouden.

Ondertussen zijn de waterpompen, die uit India afkomstig zijn, gestationeerd op het SML-complex. 'Het is hoog tijd dat minister Soerdjan de kern van de zaak uitlegt aan de samenleving', aldus Kalloe.

De renovatie van de Stichting Machinale Landbouw (SML) zal deze week rond zijn en dan kan het bedrijf worden geheractiveerd, aldus Rinesh Mangaldeen, manager van Westland Sama Group in Wageningen. 'In de afgelopen periode is er alles aan gedaan om nieuw leven in te blazen in SML.'

Staat dreigt nieuwswebsite Suriname Herald met rechtszaak

De Staat wil dat Suriname Herald berichtgeving rectificeert over president Desi Bouterse


De Staat wil dat nieuwswebsite Suriname Herald het bericht rectificeert waarin beweerd wordt dat president Desi Bouterse zaterdag met spoed is vertrokken naar Cuba. Als dat niet gebeurt, zal de nieuwssite via de rechter daartoe gedwongen worden. Advocaat Irvin Kanhai, die door de Staat in de arm is genomen, bevestigt dit vanmiddag, dinsdag 25 september 2018, in de Ware Tijd.

Het medium wordt in een brief gesommeerd om binnen 24 uur na ontvangst van de schriftelijke aanmaning, over te gaan tot rectificatie. Kanhai zei omstreeks twee uur dinsdagmiddag tegen de Ware Tijd dat het de deurwaarder nog niet was gelukt om het adres van Suriname Herald te achterhalen om de brief in te dienen.Hoewel de regering heeft ontkend, dat de president naar Cuba is vertrokken, bleef de nieuwswebsite op haar standpunt staan. Beweerd werd dat het staatshoofd met een militaire ambulance naar het Militair Hospitaal was vervoerd en vervolgens vanuit het hospitaal naar Cuba vertrokken.

Nadat het Nationaal Informatie Instituut een bericht lanceerde waarin dit met klem werd ontkend, publiceerde Suriname Herald een bericht waarin het aangaf, dat het niet klopt dat de president naar Cuba was vertrokken en bood het daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Maar, de nieuwswebsite bleef erbij, dat de president met spoed naar het Militair Hospitaal was vervoerd, omdat hij onwel was geworden, ondanks dat de regering ook dat ontkent.

Zelfs gisteravond, in het 10 Minuten Jeugdjournaal, houdt 'journaliste' Simone Awanna van Suriname Herald vol, dat een deel van de berichtgeving - dat de president met spoed naar het Militair Hospitaal was vervoerd -, gebaseerd op vijf bronnen ('eerste hand'), juist was... Echter, wat voor bronnen zijn het die juist Suriname Herald informeren en niet een gerenommeerd mediabedrijf??

Maar, gisterochtend zei ze iets anders in ABC-Aktueel: 'Waarschijnlijk is afgeweken van het plan om de president af te voeren. Maar, de voorbereidingen waren al getroffen'.Minister Ferrier onverzettelijk: 'Niet vakbondsleider Valies bepaalt wanneer de scholen opengaan'

'Indien bonden BvL en ALS onderwijsproces verstoren, zullen maatregelen getroffen worden'


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stelt dat het niet vakbondsleider Wilgo Valies is die bepaalt wanneer de scholen opengaan. Op 1 oktober zijn de schooldeuren geopend. Indien de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) het onderwijsproces verstoren dan zullen er maatregelen getroffen worden. 

De bewindsvrouwe zegt, aldus Starnieuws dinsdag 25 september 2018, dat volgens het schoolreglement de schooldeuren op de eerste dag van oktober opengaan.

Ferrier vraagt zich af of mensen wel hart hebben voor het beroep, om te stellen dat op de eerste dag na de vakantie er geen school zal zijn. Dit tegen de schoolregels in.

De minister doet een beroep op alle leerkrachten om hun beroep serieus uit te oefenen.

Over de permanente educatietoelage waar de BvL en ALS het over hebben, zegt de minister dat het bedrag geïncorporeerd is in het salaris van de leerkrachten. De 25% verhoging die de ambtenaren hebben gekregen, is volgens Ferrier niet van toepassing op de leerkrachten. De onderwijsgevenden hebben zelf besloten om uit FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) te stappen. Zij hebben een eigen beloningssysteem.

Begroting 2019: SoZaVo wil in 2019 een opvanginstelling voor senioren in district Wanica

'Overheid heeft behoorlijke inhaalslag te plegen in voorzien afdoende opvang'


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wil het komende jaar een opvanginstelling voor senioren in het district Wanica realiseren. Door het proces van vergrijzing van de Surinaamse populatie, is het merkbaar dat er een steeds grotere vraag naar zorg voor senioren ontstaat, heeft het ministerie aangegeven in de begroting voor 2019, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 25 september 2018. 

De overheid heeft volgens SoZaVo een behoorlijke inhaalslag te plegen in het voorzien in afdoende zorg en opvang van deze kwetsbare groep. Het ministerie is van plan de dienstverlening aan deze doelgroep te verbeteren en uit te breiden, door het operationeel stellen van een opvanginstelling in het district Wanica.

Deze voorziening is voornamelijk bestemd voor senioren burgers die deze zorg ontberen en niet in staat zijn dit zelf te bekostigen. De kosten voor het operationeel maken van de opvanginstelling voor senioren in Wanica zijn geraamd op Srd 3.5 miljoen.

IACHR wil door regering geïnformeerd worden over gang van zaken rond benoeming granman Albert Aboikoni

Zorgen bij IACHR over wijze waarop regering omgaat met rechten van inheemsen

 
De Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR, Inter-American Commission on Human Rights), werkarm van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), is ontevreden over de wijze waarop Suriname delen van het Saamaka-vonnis uitvoert. De Commissie is er bezorgd over, dat internationale normen niet worden nageleefd, met name over maatregelen die nodig zijn om het recht van tribale volken om effectief te worden geraadpleegd, te erkennen en te waarborgen in overeenstemming met hun tradities en gewoonten. Dat staat in een brief die de IACHR afgelopen week donderdag naar minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft gestuurd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 25 september 2018.

De Commissie uit eveneens haar bezorgdheid over het uitblijven van wettelijke erkenning van de collectieve juridische capaciteit, met betrekking tot de gemeenschap waartoe Saamaka behoort.

De brief komt naar aanleiding van informatie die aan de IACHR is verstrekt over de gang van zaken omtrent de benoeming van Albert Aboikoni als grootopperhoofd der Saramaccaners.

Gesteld wordt dat de uitvoering van het Saamaka-vonnis vanaf 2007 nauwlettend wordt gevolgd en is geconstateerd dat de regering zich daarbij niet houdt aan de internationale standaarden. Lidstaten dienen te garanderen dat tribale en inheemse volkeren worden geraadpleegd over alle aangelegenheden die hen aangaan, schrijft de Commissie. Zij moeten er rekening mee houden, dat deze raadpleging gericht moet zijn op het bereiken van overeenstemming over de beleids- of wetgevende maatregelen, die gevolgen hebben voor de rechten van de volkeren.

De mensenrechtencommissie vraagt de regering om binnen vijftien dagen informatie te verschaffen over de procedure die is gevolgd om Aboikoni als granman te benoemen en over het wettelijk of administratieve kader waarin dat heeft plaatsgevonden. Verder wil de Commissie weten in hoeverre de gevolgde procedures in overeenstemming zijn met de gewoonten en tradities van de Saamaka-gemeenschap.

Voorts zou de Staat moeten aangeven met welke acties, beleidsmaatregelen en programma's het recht op voorafgaande raadpleging van het Saamaka-volk zal worden gewaarborgd, zoals uitgebreid is vervat in het Saamaka-vonnis.

De Commissie vraagt ook informatie over het onderzoek naar de bedreiging van sommige van de kandidaat-granmans, inclusief informatie en onderzoeksmethoden die zouden kunnen worden toegepast door de politie. De regering is verder gevraagd naar de huidige stand van zaken in uitvoering van de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in de Saamaka-zaak. De mensenrechtencommissie waarschuwt de regering vooral over de juridische onzekerheid die ontstaat, wanneer er geen normatief kader wordt ontwikkeld dat invulling geeft aan het recht om geïnformeerd en betrokken te worden bij besluitvorming. Dit leidt volgens het OAS-orgaan tot verergering van geschillen waardoor een gebrekkige basis ontstaat om vertrouwen te winnen. 'Dit resulteert in bedreigingen en agressie jegens verschillende leden van de gemeenschap, met specifieke gevolgen voor stamhoofden.'

De IACHR erkent de inspanningen van de Surinaamse staat om de positie te vullen ondanks de constante geschillen en conflicten tussen de verschillende kandidaten voor de functie sinds 2014. 'Desalniettemin herinnert de Commissie de staten aan de verplichting om inheemse volken te raadplegen en te betrekken bij besluitvorming over zaken die hen mogelijk beïnvloeden.'

Misiekaba (NDP) gaat voor duurzaam traject aanpassing beloningssysteem van politici

'Uitkomst van dit traject zal uiteindelijk uitmaken wat er met de verhoging zal gebeuren'


De fractievoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), André Misiekaba, zegt vandaag, dinsdag 25 september 2018, op Starnieuws zich te concentreren op een duurzaam traject voor aanpassing van het beloningssysteem van politici. Dit is uitgezet door De Nationale Assemblee. Vooralsnog zijn de leden vrij om te beslissen wat ze zullen doen met hun geld, stelt de fractieleider. 

'Wij wisten dat leden geen afstand zouden kunnen doen van het geld, omdat ze wettelijk recht op hebben. Wij dachten dat aanhouden wel mogelijk zou zijn. Juridisch-technisch blijkt toch het tegendeel. Ik zal mij nu volledig concentreren op het duurzame traject. De uitkomst van dit traject zal uiteindelijk uitmaken wat er met de verhoging zal gebeuren', zegt Misiekaba.

Op de agenda van de fractiemeeting die voor vandaag gepland staat, zal ook worden gesproken over de verhoogde inkomsten die vanaf september worden ontvangen.

'Hooguit kan er besloten worden een gezamenlijke bestemming te geven aan de verhoging. Persoonlijk denk ik dat de efforts gestoken moeten worden in het traject van twee maanden om de zaak te ontkoppelen en voor een keer goed te ordenen', aldus de politicus.

Nieuw boek 'Eigendomsstrijd – De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname'

Frimangron en de fundamenten van de vrije Surinaamse gemeenschap 


Bij uitgeverij Ambo|Anthos verschijnt vandaag, dinsdag 25 september 2018, het boek 'Eigendomsstrijd' van historicus Karwan Fatah-Black over de geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname. 

In de straten, huizen en erfjes van Paramaribo was de controle van de slavenhouder moeilijk vol te houden. Daar begon een vrije groep de fundamenten van een eigen gemeenschap te leggen. Terwijl de slavenhouders streden voor de controle over hun eigendom, zochten in de stad en aan de waterkant de slaven hun wegen naar vrijheid. Op Historiek vandaag, dinsdag 25 september 2018, een fragment uit de inleiding van het boek over een stukje land dat bestemd was voor vrijgemaakte slaven: Frimangron.

'Omdat eigenlijk niemand er wilde wonen bleef het stukje land tussen de stad en de eerste plantages lange tijd ongebruikt. Tussen de Drambrandersgracht en het slootje met de toepasselijke naam Limesgracht lag een weiland waar weinig mee gebeurde. Het heette in de volksmond Koeiknie, net als de velden aan de westkant van de stad. Het was er zo drassig dat de koeien er tot hun knieën in de modder wegzakten. Later zou het de naam Frimangron krijgen, vrij vertaald ‘land van de vrije mensen’. 

De achttiende-eeuwse kaartenmakers waren het er niet over eens of het wijkje Frimangron eigenlijk wel bij de stad hoorde. Soms werd de Pontenwerfstraat die dwars door de wijk liep wel ingetekend, keurig met afgemeten percelen, maar even vaak viel het buiten het rood gearceerde deel waarmee op de kaarten het verstedelijkte gebied werd aangegeven. Toch woonden er mensen. De bewoners waren een bijzondere groep die eigenlijk geen plek hadden in een samenleving die werd bepaald door slavernij en opgezet was voor de export van plantageproducten. 

Het Suriname van het midden van de achttiende eeuw was verdeeld tussen vijftigduizend zwarte slaven en tweeduizend witte eigenaren. De inwoners van de Pontenwerfstraat en de rest van Frimangron waren vaak slaven geweest, maar tijdens hun leven vrij geworden. In een samenleving die draaide op het werk van slaafgemaakte Afrikanen en werd voortgedreven door een witte elite stonden mensen van Afrikaanse afkomst die geen slaven waren buiten de orde. Ze waren vaak arm maar vrij. In stilte verrees er in de marges van de stad en de samenleving een vrije gemeenschap van voormalige slaven en hun nakomelingen. Lang bleef hun bestaan onopgemerkt, maar terwijl meester en slaaf op de plantages een strijd op leven en dood voerden stapten de vrije Afro-Surinamers in de negentiende eeuw uit de coulissen van de geschiedenis. 

Door de druppelsgewijze vrijlating van enkele slaven bleef de omvang van de vrije groep in Suriname lange tijd beperkt. Het slavernijsysteem van Suriname was hard en de kans op vrijlating was klein. Na honderd jaar slavernij bestond de vrije niet-witte bevolking in Suriname in de jaren 1760 uit niet meer dan driehonderd mensen. Deze ontwikkeling kwam echter ongemerkt in een stroomversnelling. 

Weer honderd jaar later, bij de afschaffing van de slavernij in 1863, bestond de vrije niet-witte bevolking uit 15.000 mensen. Er werden dat jaar bij de algehele afschaffing van de slavernij 34.000 mensen vrijgelaten. Terwijl in de negentiende eeuw het aantal slaafgemaakten verder bleef afnemen groeide de vrije niet-witte gemeenschap gestaag verder. Vrijlating voorafgaand aan de afschaffing had, in de woorden van historica Ellen Neslo, het slavernijsysteem al voor 1863 uitgehold. 

Door onderlinge samenwerking bewerkstelligde deze ontluikende gemeenschap de vrijlating van vele van hun lotgenoten. De meeste vrijen zouden in de stadswijken E en F (Frimangron) komen te wonen, waar ze een eigen gemeenschap vormden. Op initiatief van gouverneur Jan Nepveu werd eerst in 1769 wijk E aangelegd en kwam daar in 1772 wijk F bij.


De nieuwe wijken waren voor de gemanumitteerden een vrijmansland waar ze hun eigen leven konden opbouwen en voor een opgeruimde bestuurder als Nepveu een mooie oplossing om de vrijen beheersbaar en buiten het stadscentrum te houden. Meer nog dan wijk E lag Frimangron echt buiten het centrum en werd het wijkje bijna uitsluitend bewoond door vrijgemaakten en hun nakomelingen. De lege ruimte tussen stad en plantage was voor Nepveu een ideale plek om de mensen kwijt te kunnen met wie hij zich eigenlijk geen raad wist. Nepveu was een kind van de Verlichting. Hij wilde als gouverneur graag rechte lijnen trekken, overzichtelijke plannen maken en buitengrenzen afbakenen. Binnenshuis maakte hij alles op orde, daarbuiten heerste chaos en duisternis. Een moeilijk definieerbare groep – ze waren wel zwart maar geen slaven – kreeg van Nepveu dezelfde bestemming als de rommelige scheepswerf waar kleine vaartuigen werden gemaakt en gerepareerd: buiten de stad op ongebruikte grond. 

Vanwege het lawaaierige getimmer en het teren en branden van de rompen van schepen en bootjes was de pontenwerf in de achttiende eeuw naar het stukje grond buiten de stad verplaatst. Er liep al wel een weggetje door het modderige weiland van de werf landinwaarts naar de ‘landsgrond’. Die landsgrond was een plantage waar het koloniale bestuur wat voedsel liet verbouwen, maar over het weggetje ernaartoe zal zelden iemand hebben gelopen, zeker niet in de regentijd. Komend vanaf de werf was er in de droge tijd maar weinig bescherming tegen de brandende zon. In de regentijd veranderde het stof in modder. 

Een oude kaart noemt het stuk langs de rivier geen Koeiknie, maar ‘verdronken land’. Wie na 1772 een stukje land kreeg in de Pontenwerfstraat bouwde er een huisje en plantte er schaduwrijke bomen. Niemand bekommerde zich om wat er op die grondjes gebeurde. Doorgaand verkeer hoefde niet in de straat te zijn. Wie vanuit de stad naar de pontenwerf ging liep langs de rivier en door de Saramaccastraat – de verbindingsstraat tussen het stadshart en de vrije gemeenschap. (...)'

Op Curaçao start vanaf komend schooljaar vaccinatieprogramma tegen HPV voor meisjes vanaf 13 jaar

Na onderhandelingen met de PAHO over de prijs per vaccin is nu een akkoord bereikt


Vanaf komend schooljaar wordt een vaccinatieprogramma tegen het Human Papilloma Virus (HPV) geïnitieerd voor meisjes die de leeftijd van dertien jaar hebben bereikt. Dat maakt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur bekend, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 25 september 2018.

Na onderhandelingen met de PAHO (Pan American Health Organization) over de prijs per vaccin, is nu een akkoord bereikt en kan het vaccin in het nieuwe schooljaar worden geïntroduceerd. De vaccinatie wordt ‘eilandbreed’ aangeboden, wordt ten zeerste aangeraden, maar mag worden geweigerd.

Afgelopen zaterdag deden verschillende artsen, gespecialiseerd op het gebied van het HPV-virus, al een beroep op de regering om zo snel mogelijk met een nationaal vaccinatieprogramma te komen.

Het zogeheten HPV-virus veroorzaakt baarmoederhalskanker. Infectie met het virus wordt opgelopen door seksueel contact. Het virus kan tevens genitale tumoren of wratten veroorzaken, maar ook in de mond, de keel en aan de tong. Tot nu toe kon er via de Paptest, een uitstrijkje van de baarmoederhals, worden geconstateerd of iemand met het virus besmet was, of dat zich mogelijk al ‘onrustige cellen manifesteerden in de baarmoederhals’. Dat kan nog steeds, maar inmiddels is er ook een serum ontwikkeld dat preventief werkt tegen het Human Papilloma Virus.

Het serum wordt toegediend aan meisjes van 13 jaar en ouder door middel van een injectie en beschermt ze tegen het virus.

4 Maanden cel voor diefstal 'klem mobiel' van de Curaçao Parking Authority

(Bron foto: OM Curaçao)
56-Jarige man stal op 19 juni te Otrobanda 'klem mobiel'


De 56-jarige M.M. is gisteren conform de eis van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao door de rechter bij verstek veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. Hij is momenteel op vrije voeten en is niet voor de rechtszaak komen opdagen, zo bericht het OM vandaag, dinsdag 25 september 2018. 

Het gerecht achtte bewezen dat de man op 19 juni een 'klem mobiel' van de Curaçao Parking Authority in Otrobanda heeft gestolen.

Het voertuig werd korte tijd later aangetroffen ter hoogte van Bullenbaai waar de verdachte op heterdaad werd betrapt op het moment dat hij bezig was met het verwijderen van de autobanden.

Franse supermarktketen Carrefour vestigt zich op Curaçao en kijkt al naar Bonaire en Aruba

'Eerste supermarkt op Curaçao een eerste stap, maar meer vestigingen liggen in het verschiet’


Het is nog maar net bekend, dat de Franse supermarktketen Carrefour een eerste winkel zal openen op Curaçao en er wordt meteen al gekeken naar verdere uitbreiding. Niet alleen liggen er meer vestigingen op het eiland zelf in verschiet, maar mogelijk ook op Bonaire en Aruba. Dat werd bekendgemaakt tijdens de persconferentie in Sambil afgelopen vrijdag, aldus vandaag, dinsdag 25 september 2018, het Antilliaans Dagblad

François Huyghues Despointes, voorzitter van de Raad van Bestuur van Carrefour Caribbean Safo Group, legde in zijn introductie uit, dat Carrefour is opgericht in 1959 en meer dan 12.000 winkels en e-commercesites beheert in tien geïntegreerde landen en in ruim twintig landen met partners, verspreid over Europa, Azië en Latijns-Amerika. De keten is in het Caribisch gebied bijvoorbeeld vertegenwoordigd in Guadeloupe, Martinique, Frans-Guyana, de Dominicaanse Republiek en Sint Maarten.

'En nu dus ook op Curaçao', aldus Despointes. 'En wie weet ook nog op Bonaire en Aruba.'  Medeaandeelhouder van Carrefour Curaçao en Sint Maarten, Sunil Khatnani, voegde daar aan toe dat de eerste supermarkt op Curaçao ‘een eerste stap is’, ‘maar dat er meer vestigingen op het eiland in het verschiet liggen’.

Deze vooruitblikken zijn helemaal in lijn met de reden waarom de keten naar Curaçao is gekomen: 'Omdat wij geloven in de Curaçaose markt en het potentieel van het eiland', aldus Khatnani. De eerste Carrefour market zal gehuisvest worden in het meest westelijke deel van Sambil, wat nog vóór het einde van het jaar afgebouwd moet worden.

Het concept van deze vestiging zal vergelijkbaar zijn met de supermarkten op Sint Maarten; met een assortiment van nieuwe, verse producten, tegen goede prijzen. Om die voordelige prijzen mede mogelijk te maken, zullen zo veel mogelijk producten afgenomen worden van lokale distributeurs en producenten, aldus de vertegenwoordigers.

ABC Busbedrijf, Curaçao, past dienstregeling aan voor scholieren

(Bron foto: ABC)
Busbedrijf komt tegemoet aan wensen onderwijsbond SITEK


ABC Busbedrijf zal verschillende wijzigingen doorvoeren in de dienstregeling om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd op school kunnen zijn. Zo wordt de vertrektijd van de buslijn tussen Bándabou en Bándariba met een half uur vervroegd en komt er een shuttleservice van Otrobanda naar het centrum. Die voornemens heeft het busbedrijf uitgesproken tijdens een overleg met verschillenden belanghebbenden uit de onderwijssector, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en onderwijsvakbond SITEK (Sindikato di Trahado den Edukashon na Korsou). Dat zegt Wladimir Kleinmoedig van het ministerie van OCW vandaag, dinsdag 25 september 2018, in het Antilliaans Dagblad.

De onderwijsvakbond voerde vorige week donderdag en vrijdag acties om aandacht te vragen voor de problemen in het schoolvervoer. Samen met vertegenwoordigers van schoolbusbedrijven en buschauffeurs blokkeerde SITEK vorige week de ingang van ABC Busbedrijf.

De vakbond beklaagde zich onder meer over het feit dat veel kinderen met omwegen naar school moeten, dat de bussen vaak vol zitten en dat de vertrektijden van en naar Bándabou niet gunstig zijn voor de leerlingen. Daardoor zouden ze vaak te laat komen en op de terugweg lang moeten wachten.

De acties leidden ertoe, dat de betrokken partijen om tafel zijn gegaan om de problemen en mogelijke oplossingen te bespreken. Tijdens het overleg kwam onder meer naar voren, dat het busbedrijf al enige tijd geleden grotere bussen heeft ingezet op de route van Bándabou naar Otrobanda, om te garanderen dat er voldoende zitplekken zijn. Ook rijdt er sinds enige tijd in de middag een extra bus op deze route.

Met regelmaat worden op Curaçao Aqualectra-kabels gedemonteerd en gestolen

Wijken of delen van een wijk zitten door diefstallen een langere periode zonder stroom


Aqualectra doet een oproep aan de gemeenschap om goed op te letten in de eigen buurt of onverlaten bezig zijn met het stelen van kabels en andere attributen die eigendom zijn van Aqualectra. Doordat er met regelmaat kabels worden gedemonteerd en meegenomen, komen sommige buurten zonder stroom te zitten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 25 september 2018.

Aqualectra is niet altijd in staat om die problemen snel op te lossen. Zo werden een paar weken geleden kabels gestolen in de wijken Barber, Soto, Muizenberg en Seru Fortuna. De dieven gaan daarbij niet zachtzinnig te werk en brengen in sommige gevallen ook schade toe aan palen en aansluitingen, zodanig dat Aqualectra er een hele klus aan heeft om de zaak te repareren. Het gebeurt dan dat wijken of delen van een wijk een langere periode zonder stroom zitten, tot ongenoegen van de bewoners, maar vanzelfsprekend ook van Aqualectra.

Ook de laatste dagen had Aqualectra weer flink last van diefstal. Woensdagavond zagen beveiligingsbeambten van het bedrijf een truck geladen met materiaal nog net van het terrein in Mudo Nobo af rijden. Naar later bleek waren de dieven er met filterframes vandoor gegaan. De autoriteiten werden direct gewaarschuwd, maar de onverlaten konden niet worden opgespoord.

Donderdag zag een oplettende aannemer toevallig de truck, met daarop nog steeds de frames, rijden in Zeelandia. De aannemer zag direct dat het hier Aqualectra-materiaal betrof en belde de politie.

Bewoners Perica aan Oost-Westverbinding in Marowijne willen eindelijk permanent elektriciteit

Deel Perica beschikt dagelijks over paar uur stroom via een generator


Bewoners van Perica, een gemeenschap aan de Oost-Westverbinding in Marowijne, willen liever vandaag dan morgen permanent elektriciteit. Dat hebben ze woensdag aangekaart bij Jerry Miranda ex-districtscommissaris van Marowijne. President Desi Bouterse zou in eerste instantie een bezoek brengen aan de gemeenschap, maar heeft Miranda afgevaardigd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 25 september 2018.

'Ik heb de problemen aangehoord en stroom geniet prioriteit bij de mensen. Ik zal de wensen van de bewoners overbrengen aan de president', zegt de oud-districtscommissaris .Hij heeft weet, dat enkele jaren geleden tijdens zijn periode als districtscommissaris er voorbereidingen werden getroffen om de gemeenschap van permanent stroom te voorzien. Er zal nagegaan worden hoe ver de overheid is met dit proces.

Miranda herinnert zich, dat de overheid bekeek of het elektriciteitsnetwerk verbonden moest worden met dat van Paramaribo of Moengo. Er zijn lange delen langs de weg waar geen woningen zijn en daarom moest nagegaan worden wat voordeliger uitkomt. 'We beloven niet, maar zullen de mogelijkheden weer moeten bekijken', zei Miranda.

Hij kon niet zeggen of de stroomvoorziening nog deze regeringsperiode een feit zal zijn. Het gaat volgens hem om een gemeenschap van ongeveer driehonderd huishoudens. Een deel van de buurt beschikt dagelijks voor een paar uur over stroom. Dat elektriciteitsnet is aangesloten op een generator.

'Verwachtingen voor inkomsten uit mijnbouwsector zijn in 2019 minstens gelijk aan 2018'


Ministerie van Financiën: 'Sprake van verder herstel bij Staatsolie en uitbreidingen in goudsector'


'De verwachtingen voor inkomsten uit de mijnbouwsector in 2019 zijn minstens gelijk aan die van dit jaar 2018, waarin een waarneembare verbetering optrad ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren. Er is sprake van verder herstel bij Staatsolie en uitbreidingen in de goudsector.' Dit stelt het ministerie van Financiën in de conceptbegroting van het komende jaar, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 25 september 2018.

Financiën stelt te zullen blijven 'waken over een houdbare positie van de staatsfinanciën, door de effectiviteit van inning van staatsinkomsten te verhogen en erop toe te zien dat alle gelederen van de overheid een beheersbaar uitgavenbeleid voeren. De institutionele voorbereidingen van de inning van de inkomsten efficiënter en publieksvriendelijker te maken, worden voortgezet en ze zullen hun vruchten afwerpen.'

Het algehele financieringsbeleid blijft bewaken dat de Surinaamse schuldpositie een draagbare blijft in termen van terug betaal capaciteit en in relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De hoogste beleidsprioriteiten voor het ministerie van Financiën voor het dienstjaar 2019 zijn:

- Verder versterken van de kernfuncties (Directoraat Financiën). Namelijk de begrotingsfunctie, comptabele functie en de betaalfunctie binnen het begrotingsproces. 
- Modernisering belastingwetgeving (Directoraat Belastingen). In 2019 zullen verouderde belastingwetten die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, worden aangepast. Onder andere kan gedacht worden aan een nieuwe douane wet, modernisering wet Vermogensbelasting, herziening van de wet Inkomstenbelasting en Loonbelasting. Tevens zal gewerkt worden aan een wet op Kansspelen. 
- Verscherping van controle op de Haven (Directoraat Belastingen). In het kader van de verscherping van de controle op de Haven, zullen enkele containerscans worden aangeschaft. Met de aanschaf van de containers zullen ook de nodige trainingen verzorgd worden aan het personeel over het gebruik van de scans, alsook het detecteren van onderfacturering.

Minister Yldiz Pollack-Beighle wijst op internationale belangstelling op regeringsniveau voor Suriname

'Regering is bewust op zoek naar gelijkgerichte partners die kunnen helpen met realiseren van sociale voornemens'

 
'De afgelopen periode hebben hoge functionarissen uit India, Brazilië, Servië, de Caricom, de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije en China een bezoek gebracht aan Suriname. De regering is bewust op zoek naar gelijkgerichte partners die kunnen helpen met het realiseren van sociale voornemens zoals huisvesting, bestrijding van criminaliteit en de garantie voor volksgezondheid voor alle burgers', aldus minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie gisteren, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 25 september 2018.

Ze zei vervolgens dat binnenkort ook naar Suriname komen de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Brazilië, de Ashanti koning van Ghana en in december staat een topoverleg met president David Granger van Guyana op programma.

De president van India heeft tijdens zijn bezoek Suriname een geste van 20 miljoen Amerikaanse dollar gedaan voor zonne-energie projecten. Er zijn reeds 50 dorpen geïdentificeerd die in aanmerking komen hiervoor.

Door de Caricom landen St. Vincent & the Grenadines, Barbados en Antigua & Barbuda is het belang benadrukt van intensieve bilaterale samenwerking. Er is tijdens het bezoek van Antigua & Barbuda ingegaan op het opzetten van de eerste Caricom Enterprise in de rijstsector. Dit wordt momenteel uitgewerkt.

Tijdens het recente bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije zijn overeenkomsten getekend over culturele samenwerking, afschaffing van visa voor speciale categorieën paspoorten. Ook heeft het land aangeboden deskundigen te sturen over het e-visum en wordt binnenkort de connectiviteit tussen beide landen verbeterd met het oog op de toerismesector.

Met China wordt reeds 42 jaar banden op diplomatiek niveau onderhouden, constateert minister Pollack-Beighle. Sinds 2010 is door China 90 miljoen Amerikaanse dollar geschonken aan Suriname, inclusief de recente economische en technische overeenkomst. Suriname wil grote infrastructurele werken gefinancierd krijgen van China.

Tijdens de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal Pollack-Beighle namens president Desi Bouterse een toespraak houden. Ook zal een werkdelegatie de verschillende ontmoetingen tijdens deze VN-missie bijwonen. Op het programma staat het voeren van bilaterale gesprekken met diverse landen specifiek gericht op het milieu.

OW-MCP heeft ruim Srd vier miljoen nodig voor pompactiviteiten komende inzaaiperiode.

'Zo'n 600.000 liter diesel en hoeveelheid smeermiddelen vereist om pompen te draaien'


Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OW-MCP) heeft ruim Srd vier miljoen nodig voor pompactiviteiten in de komende inzaaiperiode. Volgens August Lila, directeur van de organisatie, is ongeveer 600.000 liter diesel en een hoeveelheid smeermiddelen vereist om de pompen honderdtwintig dagen lang onafgebroken te draaien teneinde de rijstarealen aan de linkeroever van de Nickerierivier te voorzien van irrigatiewater. 

'We zitten nu op het einde van het voorjaarsseizoen waarbij de oogstperiode aan de gang is. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de komende inzaai die begin november moet aanvangen', zegt Lila vandaag, dinsdag 25 september 2018, in de Ware Tijd.

De organisatie heeft alle in- en uitlaten van de Nanizwamp dichtgemaakt om zoveel mogelijk water in de zwamp te kunnen vasthouden. Op dit moment is in de zwamp een niveau bereikt van 3,30 meter Nationaal Surinaams Peil (NSP), dat is dertig centimeter onder de maximaal toelaatbare hoogte. De minimale hoogte voor de zwaartekracht irrigatie is 2,20 meter. Het waterpeil in de zwamp daalt vanwege de verdamping, zegt Lila, 'maar, als we regen krijgen dan wordt het weer aangevuld. Wanneer de inzaaiperiode zal beginnen zal het water in de zwamp genoeg zijn voor ongeveer twee weken om de eerste periode van de inzaai te overbruggen daarna zullen we overgaan tot het opstarten van de pompen te Wakay'.

In de afgelopen periode heeft de organisatie hard gewerkt om de pompen een onderhoudsbeurt te geven. De komende periode zal het OW-MCP zich er voor inzetten de eerste partij brandstof en smeermiddelen aangeleverd te krijgen bij het pompgemaal te Wakay. Er is een kleine voorraad brandstof op Wakay waarmee de pompen een week lang kunnen draaien.

'We gaan brandstof moeten aanvoeren voordat wij door onze voorraad heen zijn, want wij willen niet opstarten en na een paar dagen weer stoppen.'

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de financiële middelen en is al op de hoogte gebracht wat de behoefte is aan brandstof en smeermiddelen. 'De volgende stap is om de eerste levering aan te vragen en dat gaan wij deze dagen ook doen', aldus Lila.

Volksgezondheid begroot voor 2019 Srd 11.5 miljoen voor Marwina Ziekenhuis in Albina

Begroot bedrag lijkt verre van voldoende om ziekenhuis operationeel te krijgen...


Om het Marwina Ziekenhuis in Albina in gebruik te kunnen nemen, moeten er nog diverse zaken in orde worden gemaakt. Op de begroting van het dienstjaar 2019 is door het ministerie van Volksgezondheid Srd 11.5 miljoen opgebracht voor dit lokale ziekenhuis. Dit blijkt uit de begroting waarop Starnieuws vandaag, dinsdag 25 september 2018, de hand heeft weten te leggen. 

Voor de bouw van het ziekenhuis in Albina dienen achterstallige betalingen verricht te worden aan dienstverleners en leveranciers, waarmee in de vorige begroting geen rekening was gehouden. Daarnaast blijkt, dat voor de operationalisering van het ziekenhuis er herstelwerkzaamheden moeten worden verricht.

Vervolgens is aan de bouw ook een onderhoudstermijn gekoppeld, die kosten met zich meebrengt. Voor de operationalisering van het ziekenhuis is voor de inrichting inventaris nodig voor de faciliteiten voor een laboratorium, radiografie, apotheek, Spoed Eisende Hulp, operatiekamer, beddenzaal, keuken en wasserij, mortuarium, garage voor ambulances en de vier huizen voor de medici.

Om het ziekenhuis te operationaliseren moeten mensen worden aangetrokken en is het hierdoor de verwachting dat de overheid financiële ondersteuning zal moeten bieden aan stichting Marwina Ziekenhuis.

Reserves van Canadese goudmijnmultinational IAmGold zijn gestegen met 51%

Stijging goudreserves komt voort uit vondsten in het Saramacca-concessiegebiedDe reserves van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold  zijn gestegen met 51%. De stijging van de goudreserves heeft alles te maken met de vondsten in het Saramacca-concessiegebied. Met de stijging van de reserves is de levensduur van de mijn verlengd tot 2033, laat de multinational in onderstaand persbericht van zondag weten. 

Starnieuws besteedt vandaag, dinsdag 25 sseptember 2018 aandacht aan dit persbericht:


De Saramacca-concessie ligt ongeveer 25 kilometer van de Rosebel-goudmijn. De bevestigde reserves zijn met 1.6 miljoen ounces (45.359 kilo) toegenomen tot 4.7 miljoen ounces (133.243 kilo). De Saramacca-concessie alleen is al goed voor 1 miljoen ounces (28.350 kilo).

De levensduur van de Rosebel-mijn is met vijf jaar verlengd tot 2033 waarbij in de komende vijftien jaar een gemiddelde mijnproductie van 10.9 miljoen ton per jaar, exclusief 2033 is gecalculeerd. De gemiddelde jaarproductie over de komende vijftien jaar zal 281.000 ounces (7.966 kilo) zijn met een piekproductie van 362.000 ounces (10.262 kilo).

De gemiddelde jaarproductie zal in de periode 2020 tot 2032 met 11% toenemen tot 295.000 ounces (8.363 kilo), wanneer de Saramacca-concessie in volle of bijna in volle productie zal zijn. De geconsolideerde goudreserves van Rosebel zijn met 51% gestegen door de aanzienlijke bijdrage van de Saramacca-concessie en de algemene verbeteringen aan het huidige Life-Of-Mine (LOM)-plan, waardoor de Koolhoven-concessie ook kon worden meegenomen.De aangifte van reserves bij Saramacca droeg 1.0 miljoen ounces bij, goed voor 64% van de stijging, terwijl de opname van Koolhoven nog eens 0.4 miljoen ounces (11.340 kilo) bijdroeg. De stijging is gerealiseerd op basis van een goudprijs van 1.200 Amerikaanse dollar per ounce (28,3 gram).

IAmGold stelt, dat de onderneming in de toekomst zijn exploratie voort zal zetten in zijn geconsolideerde concessies langs de Saramacca - Brokolonko-lijn. Het bedrijf zal het gebied verder ontsluiten en zijn exploratiepotentieel benutten.

Steve Letwin, president en CEO van IAmGold: 'Saramacca heeft geleverd. Binnen slechts een jaar na de bevestiging van de hulpbron, heeft Rosebel Saramacca snel naar de reservestatus gebracht en de extra ounces in het algemene LOM-plan verwerkt. De betekenis van deze prestatie valt op in een tijd dat vervanging van reserves niet langer eenvoudig is in onze branche. Met nog eens vijf jaar is Rosebel nog maar halverwege zijn levensverwachting van bijna drie decennia.'

Verhoging tarieven SWM voorlopig van de baan

(Bron foto: NII)
'Wij willen het volk ook niet zomaar verder onnodig belasten met extra uitgaven'


De aangekondigde verhoging van de tarieven van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) gaat voorlopig niet door. 'Wij hebben hierover verder nagedacht en zijn weer het een en ander nagegaan en op basis daarvan hebben wij de regering gevraagd om in ieder geval voor dit jaar geen verhoging van tarieven meer in te voeren, zoals eerder was gepland. Wij gaan voorlopig nog op dezelfde voet verder en zullen misschien volgend jaar erop terug komen', zegt SWM directeur Marlon Oosterling maandag 24 september 2018 via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Oosterling vertelt, dat de SWM al drie jaren geen tarieven meer heeft verhoogd en het voor het bedrijf misschien wel noodzakelijk is om nu te gaan denken aan aanpassingen van tarieven.

'Wij hebben de afgelopen jaren bezuinigd en hebben een zodanig beleid gevoerd, waardoor de SWM zo efficiënt mogelijk heeft kunnen draaien. De SWM heeft de extra middelen wel nodig, maar wij willen het volk ook niet zomaar verder onnodig belasten met extra uitgaven, dus hebben wij ons best gedaan om de mensen tegemoet te komen. Wij gaan daarom voorlopig de verhogingen aanhouden en volgend jaar de voorgestelde verhogingen verder bekijken', zegt Oosterling.

De directeur doet wel een beroep op de mensen om hun penningen en rekeningen bij de SWM op tijd te blijven betalen, zodat de SWM dan ook niet genoodzaakt is om te gaan verhogen.

Valies, voorzitter BvL en ALS: 'De situatie in het onderwijs is ernstig' - Maandag 1 oktober leraren in staking

'Over veel problemen kan geen overleg worden gevoerd met minister Lilian Ferrier'

'Er is geen goed mutatiebeleid en zijn niet genoeg leermiddelen om het werk te doen'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), stelt dat de situatie in het onderwijs ernstig is. Over veel problemen kan volgens de vakbondsleider geen overleg worden gevoerd met minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Op grond hiervan is besloten om maandag 1 oktober 2018, in actie te gaan. Leerkrachten moeten zich om acht uur melden in Theater Unique. 

Ouders zijn op tijd op de hoogte gesteld dat leerkrachten niet naar school gaan, zei Valies gisteren tijdens een persconferentie, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 25 september 2018.

Hij voerde aan dat er geen goed mutatiebeleid is. Leerkrachten hebben volgens hem geen inbreng en zij zijn bang om hun mond open te doen, omdat er dan rancune volgt. Er worden maatregelen tegen leerkrachten getroffen. De leiding van deBvL en ALS zal niet blijven toekijken, benadrukte Valies.

De minister moet volgens hem samen met de vertegenwoordigers van de leerkrachten, de vele problemen oplossen. Vóór 1 oktober zal de minister een brief ontvangen van de vakbonden waarin de knelpunten nog een keer aangegeven zullen worden en de mededeling dat op 1 oktober geprotesteerd wordt tegen de gang van zaken. Valies stelt, dat er niet genoeg leermiddelen zijn om het werk te doen.

De samenleving krijgt een signaal dat zaken niet goed gaan en dat de minister overleg schuwt. Valies wil dat de regering ingrijpt.

De BvL en de ALS vinden dat de salarisverhoging van de ambtenaren ook van toepassing moet zijn op de leerkrachten. Valies zei, dat een deel van de leerkrachten zelfs minder dan Srd 500 verhoging heeft gekregen, terwijl dit bedrag netto is geïncorporeerd in de salarissen van de ambtenaren.

De vakbondsleider merkte op, dat de CLO niet eens strijd heeft geleverd en méér heeft ontvangen. De verhouding in salariëring tussen ambtenaren en leerkrachten is niet correct. Veel studenten hebben volgens Valies geen belangstelling meer voor het onderwijs.

Drie Braziliaanse goudzoekers vinden de dood

Silva Dos Santo Francisco (47) dood aangetroffen in mijn-put te Aqua Blanc, Lelygebergte 

Alves Rodriques en Olivieira Martin (24) gedood te Errobergi door omgevallen boom en meegesleurd puin

 
De 47-jarige garimpeiro Silva Dos Santo Francisco is donderdag 20 september door andere goudzoekers levenloos aangetroffen in een mijn-put te Aqua Blanc in het Lelygebergte gebied in het district Sipaliwini. Collega's voerden het lichaam per boot af naar Afobaka en schakelden de politie van Brokopondo in, zo bericht het Korps Politie Suriname maandag 24 september 2018.

Zij verklaarden, dat ze bezig waren met goudwinningswerkzaamheden in dat gebied. Tegen twaalf uur in de middag gingen ze schaften. Dos Santo Francisco besloot om nog even achter te blijven voor het afronden van werkzaamheden op een machine nabij de mijn-put. Toen zijn collega’s om één uur ’s middags terugkeerden naar hun werkgebied zagen zij Dos Santo Francisco niet. Eén van de goudzoekers herinnerde zich plotseling, dat Dos Santo Francisco last had van vallende ziekte. Hij spoedde zich toen naar de plek waar ze Silva hadden achtergelaten. Op die plek trof hij Silva levenloos in de mijn-put aan en riep om hulp. De rest van de gouddelvers ging op het hulpgeroep af en haalde het levenloze lichaam van Silva uit de put. Vervolgens brachten de gouddelvers het lijk per boot naar Afobaka. Inmiddels is het ontzielde lichaam van Dos Santo Francisco na overleg met het Openbaar Ministerie afgestaan aan zijn nabestaanden.

In een ander geval raakten vier Braziliaanse goudzoekers de avond van zondag 23 september bedolven onder zand te Errobergi in het stuwmeergebied. De politie van Brokopondo kreeg 's avonds de melding binnen van een ongeval en dat twee van de gouddelvers dood waren.

Agenten gingen maandagmorgen 24 september naar Afobaka waarnaar de twee lichamen van Alves Rodriques en Olivieira Martin, beiden 24 jaar, door een bootsman en overige gouddelvers waren overgebracht vanuit het stuwmeer gebied. Volgens verklaringen van de gouddelvers waren zij bezig met goudwinningswerkzaamheden te Errobergi, een berg die voor het ongeval zo’n 30 meter hoog was.

Op een bepaald moment begon een harde wind te waaien met als gevolg dat een boom op de berg ontwortelde en met een deel van de bergtop omlaag gleed. De slachtoffers Alves Rodriques en Olivieira Martin waren op een lager gedeelte van de berg onder een kamp, dichtbij een in de berg gegraven tunnel, bezig te werken. Zij en de tent raakten bedolven onder de omgevallen boom en het meegesleurd puin met het voor hun noodlottig gevolg.

De tunnel raakte gedeeltelijk ook bedolven onder een hoop zand en puin, waarin op dat moment twee andere gouddelvers aan het werk waren. Met behulp van een graafmachine werd gegraven en bij een diepte van ongeveer 20 meter in de berg werden de lijken van Rodriques en Martin opgegraven. Op een diepte van ongeveer 29 meter zijn de twee andere Braziliaanse gouddelvers levend aangetroffen en bovengronds gehaald. Hun situatie is stabiel te noemen.

Doekhie (NDP): 'ABOP niet in positie om te beslissen met wie zij verkiezingen van 2020 in gaat'

'Laat Brunswijk → zijn muziek maar bespelen en zich voorbereiden op weer vijf jaren oppositie'


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) is volgens NDP-parlementariër en -hoofdbestuurslid Rachied Doekhie niet in de positie om te beslissen met wie zij wel of niet zal samenwerken na de verkiezingen van 2020. 'Niet alleen in de politiek, ook in de natuurwetenschap moet men weten dat de kleine naar de grote moet gaan en dat de grote beslist wie hij accommodeert. Ronnie Brunswijk zijn partij is te klein om te beslissen met wie zij zal samenwerking bij een regeringsformatie', zegt Doekhie maandag 24 september 2018 in het Dagblad Suriname.

ABOP-leider Brunswijk zei recent op een politiek podium, dat hij liever ervoor kiest om in de oppositiebanken te blijven in plaats van ooit weer een regering met de NDP onder leiding van Desi Bouterse te vormen. Hij verwacht ook niet, dat de achterban van de ABOP dat zal eisen. Indien dat zal gebeuren, dan zal hij de politiek en de partij vaarwel zeggen.

Doekhie voert aan, dat Bouterse na de samenwerking met de ABOP tussen 2010 en 2015 geen andere keus had dan gehoor te geven aan de oproep van de achterban en de verdere samenwerking met Brunswijk na de verkiezingen van 2015 per direct stop te zetten.

Doekhie zelf loopt ook niet warm voor een nieuwe samenwerking met de gele partij. 'Anders verliezen wij de verkiezingen van 2020 grandioos. Brunswijk moet duidelijk begrijpen, dat niet hij de samenwerking met de NDP in 2015 heeft stopgezet, maar Bouterse. Laat Brunswijk zijn muziek daarom maar bespelen en zich voorbereiden om weer vijf jaren in de oppositie te zitten met die twee zetels die hij deze keer zal krijgen', aldus Doekhie.

De afgelopen periode is de relatie tussen de twee partijen verder verslechterd. Brunswijk verloor ook een aantal houtconcessies, hetgeen hij opvatte als een politieke aanval vanuit de NDP-regering. Brunswijk loopt wel warm voor een politieke samenwerking met andere partijen in de oppositie zoals dat vóór 2015 het geval was. De A-Combinatie, waarvan de ABOP, BEP en Seeka deel uitmaakten, had in de regeerperiode 2010-2015 samen met de NDP de regeercoalitie (Megacombinatie) gevormd. Bij de regeringsformatie 2015-2020 is de NDP, winnaar van de verkiezingen, een samenwerking aangegaan met de politieke partijen BEP, Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en ‘de twee overlopers’ van de Pertjajah Luhur (Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan). DOE maakt inmiddels geen deel meer uit van de coalitie.

Canadese cannabisbedrijven investeren miljoenen in Pablo Escobar's Colombia

Produceren van gram cannabis in Colombia kost 5 dollarcent en in Canada ongeveer $ 1,50 

Canadese bedrijven hopen Colombia te gebruiken als hub voor cultiveren en verfijnen van medische cannabis om uiteindelijk te exporteren doot Latijns-Amerika


Dichtbij de geboorteplaats van de overleden Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar is een groeiend aantal Canadezen op zoek naar hun fortuin in de internationale drugshandel. Maar, vandaag de dag doen ze het echter legaal. Ten minste zeven Canadese cannabisproducenten met licentie hebben zich in Colombia gevestigd en investeren meer dan $ 100 miljoen in het door conflicten getroffen land dat een nieuwe basis is geworden in de legale marihuanahandel. 

'We begrijpen de pijn van de oorlog tegen drugs, die oorlog was er', zegt Bibiana Rojas, managing director van Spectrum Cannabis Colombia, een dochteronderneming van Canopy Growth, een van de grootste marihuanabedrijven van Canada. Het bedrijf investeert de komende jaren $ 60 miljoen in kassen, productiefaciliteiten en onderzoek in Colombia, zei Rojas in een telefonisch interview vanuit Bogota, de hoofdstad.

'Voor mij is cannabis een stukje hoop', zegt ze, terwijl het land 'iets transformeert dat in het verleden zoveel pijn heeft veroorzaakt', toen het illegale gewapende groepen financierde tot 'een gewas dat gezondheid en welzijn voor Colombianen kan brengen'. Net als andere Canadese bedrijven in het land, produceert het bedrijf van Canopy marihuana-olie en andere medische producten in plaats van rookbare knoppen, die nog steeds verboden zijn.

Colombia legaliseerde medicinale cannabisproductie en -uitvoer in 2015, maar recreatief gebruik blijft illegaal. Met een tropisch klimaat dat ideaal is voor het kweken van cannabis, ervaren telers, relatief lage lonen en een bevolking van 50 miljoen, zien Canadese bedrijven Colombia als een ideale plaats om te investeren. Ze hopen het te gebruiken als een hub voor het cultiveren en verfijnen van medische cannabis om uiteindelijk te exporteren door Latijns-Amerika, een regio met een bevolking van 630 miljoen.

Canadese cannabisinvesteerders zeggen dat ze het model van de mijnbouw en de energiebedrijven willen repliceren, waarbij de Toronto Stock Exchange het belangrijkste knooppunt wordt voor het aantrekken van kapitaal om te investeren in opkomende markten zoals Colombia.

Sommige analisten blijven echter bezorgd over het politieke risico in verband met de van Canadese bedrijven om gebruik te maken van de opkomende markt. 'Ik zou heel voorzichtig zijn', zegt Robert Tetrault, een portefeuillemanager die de cannabissector volgt voor Canaccord Genuity Wealth Management in Winnipeg. 'Wilt u als aandeelhouder weten dat uw locatie in de basis van Pablo Escobar net is ingenomen of dat er nu tarieven, extra kosten of corruptie zijn?'

Twee Canadese overheidsinstellingen die krediet-, verzekerings- en andere diensten aanbieden aan Canadese bedrijven die actief zijn op risicovolle markten, Export Development Canada (EDC) en de Canadian Commercial Corporation (CCC), hebben nog geen hulp geboden aan cannabisbedrijven in Colombia, zeiden woordvoerders van beide agentschappen.

Colombia herstelt van een langlopend intern conflict met linkse rebellen, rechtse doodseskaders en verschillende kartels voor drugshandel. De regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ), de grootste linkse rebellengroepering, hebben in 2016 een vredesakkoord ondertekend, hoewel geweld met drugshandelaren en gewapende groepen nog steeds in delen van het land woedt.

Meer dan 50 jaar van gevechten zorgden ervoor, dat 7.4 miljoen Colombianen intern ontheemd raakten, aldus het VN-vluchtelingenagentschap. De VS heeft in de afgelopen twee decennia meer dan $ 10 miljard uitgegeven aan militaire hulp en drugsuitroeiingsinspanningen in Colombia en de Colombiaanse autoriteiten hebben tientallen miljarden meer uitgegeven aan de strijd tegen de oorlog tegen drugs. De voormalige Colombiaanse president Juan Manuel Santos leidde de legalisatie-inspanning voordat hij in augustus zijn ambt verliet. Santos, die marihuana rookte als student in de VS, zei dat legalisatie geld uit de handen van mensenhandelaren zou halen en de economische groei zou stimuleren. De nieuwe regering, geleid door de conservatieve president Ivan Duque, heeft nog niet uitgebreid gesproken over de legale cannabisindustrie. Maar, analisten verwachten niet dat de pro-business regering zijn positie op medische cannabis drastisch zal veranderen. 'Het zou dwaas zijn voor Duque om de andere kant op te keren als de rest van de wereld met een economische boom vooruit gaat', zegt Matt Karnes, managing partner van GreenWave Advisors, een in New York gevestigde beleggingsonderneming.


Het produceren van een gram cannabis in Colombia kost vijf cent ten opzichte van ongeveer $ 1,50 in Canada, zei Karnes, daarbij verwijzend naar lagere lonen en betere groeiomstandigheden. 'Er is een reden waarom we geen kokosnoten en bananen verbouwen in magazijnen in Mississauga', zegt Chris Naprawa, president van Khiron Life Sciences Corp., een medicinaal cannabisbedrijf dat genoteerd staat op de Toronto Stock Exchange met activiteiten in Colombia. Het minimumloon in Colombia is ongeveer $ 1,64 per uur, vergeleken met $ 14 per uur in Ontario. Khiron, waaronder de voormalige Mexicaanse president Vicente Fox in zijn Raad van Bestuur, zegt dat het jaarlijks meer dan acht ton cannabis zal produceren uit een 80.000 vierkante meter grote fabriek buiten Bogota. Het bedrijf verkoopt al cannabiscrèmes en schoonheidsproducten, omdat 'Latijns-Amerikaanse vrouwen een fantastisch bedrag uitgeven aan cosmetica', zegt Naprawa.

Colombianen met aandoeningen zoals chronische pijn, epilepsie, PTSS en slaapstoornissen kunnen artsen vragen om cannabis voor te schrijven. Naprawa verwacht dat de binnenlandse markt van Colombia zes miljoen potentiële patiënten zal omvatten en hoopt op tientallen miljoenen meer in andere Latijns-Amerikaanse landen en Europa die kunnen worden geleverd vanuit Khiron's basis in Colombia.

Momenteel geven Colombianen met aandoeningen die met cannabis kunnen worden behandeld, ongeveer $ 550 per jaar aan behandeling, zei hij. Receptgebruikers zullen cannabis opnemen door druppels cannabisolie onder hun tong te plaatsen. 'We zullen genieten van buitengewone marges als we rekenen op basis van wat mensen al uitgeven', zei Naprawa. Khiron's eerste recepten zullen begin 2019 worden uitgeschreven.

Bedrijven die in Colombia cannabisteeltlicenties ontvangen, moeten ten minste 10 procent van hun productie toewijzen aan kleine boeren, inheemse volkeren en andere groepen die bijzonder zwaar zijn getroffen door het drugsgeweld van het land.

PharmaCielo, een Canadese privévennootschap die zegt dat het de grootste cannabisproductiecapaciteit heeft in Colombia, heeft zijn hoofdactiviteiten in de buurt van Medellin. Het heeft ook een speciale satellietoperatie opgezet in de Valle del Cauca, een afgelegen jungle-regio aan de Pacifische kust van Colombia, onder het vergunningensysteem. Historisch gezien was het een 'slechte buurt', beïnvloed door Colombia's interne geweld, aldus PharmaCielo CEO Anthony Wile.


'Het is belangrijk dat de overheid ziet dat het gebied zich ontwikkelt', zegt Wile, en het bedrijf bouwt kassen in het gebied en informeert lokale werknemers over nieuwe landbouwtechnieken. Inheemsen in het Cauca-gebied hebben unieke cannabis, inclusief rode punt en Colombiaans goud, die ze al meer dan 400 jaar cultiveren, stelt Wile.

Investeringen in legale cannabis zullen naar verwachting werkgelegenheid bieden aan mensen in de 'hardscrabble -regio die voorheen weinig andere opties hadden dan het verbouwen van coca of werken voor gewapende groepen.

PharmaCielo heeft ongeveer $ 40 miljoen geïnvesteerd in Colombia en heeft meer dan 150 lokale mensen in dienst, zegt Wile. Het bedrijf verwacht in 2019 $ 70 miljoen te verdienen en is van mening dat de cannabismarkt in Colombia uiteindelijk wel eens $ 2 miljard per jaar waard zou kunnen zijn. 'Iedereen heeft uiteraard Narcos op Netflix bekeken ... maar de realiteit van deze industrie heeft niets te maken met Pablo Escobar of de drugskartels uit het verleden.'

(Suriname Mirror/CBC News/VICE/YouTube)