woensdag 10 januari 2018

Verkeer ook in 2018 weer speerpunt van OM Curaçao

In 2018 zal strenger worden opgetreden tegen rijden zonder de auto-gordel


In het afgelopen jaar is door het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao veel aandacht besteed aan extra verkeerszittingen met daarbij vooral veel zaken waarin doden en zwaar gewonden zijn gevallen in het verkeer. Forse gevangenisstraffen zijn opgelegd, zeker als er sprake was van alcoholgebruik waarbij verkeersfouten werden gemaakt en slachtoffers zijn gevallen.  Dit meldt het OM.

In 2012 vielen er 12 verkeersdoden, in 2013 16, in 2014 18, in 2015 20, in 2016 19. Na 31 december 2017 stond de teller op 18 verkeersdoden in het afgelopen jaar. Daarbij de kanttekening dat er vier doden (van die 18) vielen bij een tweetal politie-achtervolgingen (op de vlucht voor de politie uit de bocht gevlogen).

10 Verongelukte automobilisten in 2017 droegen geen gordel. In 2016 was dat in 13 zaken het geval.

In 2018 zal strenger worden opgetreden tegen rijden zonder de auto-gordel. De boete daarvoor is reeds verdubbeld met ingang van dit jaar. Inmiddels is gebleken, dat bij het laatste auto-ongeval van 2017 ter hoogte van rotonde Zegu alcohol in het spel is geweest. Van een van de verongelukte automobilisten is bloed afgenomen, met teveel alcohol in diens bloed als resultaat. Dat onderzoek is nu nog gaande.

Bij het Ministerie van Justitie ligt concept-wetgeving klaar om op Curaçao ook met een ademanalyse apparaat alcoholcontroles te gaan doen. Pas indien die wetgeving gereed is, zal Curaçao zich als land meer professioneel kunnen meten met andere landen die professioneel de strijd aangaan tegen alcohol in het verkeer. Tot die tijd zullen alcoholcontroles wel worden opgevoerd ten einde de pakkans voor dronken rijden te vergroten.

Giftige bananenproductie in Ecuador

Terwijl landbouwsector in het land explosief groeit, betalen lokale gemeenschappen de prijs


Ecuador is 's werelds grootste bananenexporteur. Maar, goedkope bananen produceren heeft een extreem hoge prijs voor bananenarbeiders in Ecuador.

Een onderzoek door het Deense mediacentrum DanWatch heeft onthuld, dat uiterst gevaarlijke pesticiden veelvuldig worden gebruikt op de bananenplantages van Ecuador. Terwijl de landbouwsector in het land explosief groeit, betalen lokale gemeenschappen de prijs.


Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Lise Josefsen Hermann met het onafhankelijke Deense media- en onderzoekscentrum DanWatch. (presentatrice: Natalie Muller)

(Suriname Mirror/DW)

Colombiaanse president Santos schort vredesonderhandelingen met rebellengroep ELN op

(Bron foto: Twitter)
Stopzetting gesprekken vanwege enkele gewelddadige aanvallen door de linkse rebellenbeweging


De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft de vredesonderhandelingen met de rebellengroep ELN (Nationaal Bevrijdingsleger - Ejército de Liberación Nacional) opgeschort. De tijdelijke stopzetting van de gesprekken is een gevolg van enkele gewelddadige aanvallen die aan de linkse rebellenbeweging worden toegeschreven. De rebellengroep vraagt de overheid om de beslissing te herzien en de gesprekken voort te zetten.


De president heeft zijn hoofdonderhandelaar Gustavo Bell de opdracht gegeven om onmiddellijk terug te keren uit de Ecuadoraans hoofdstad Quito, waar de onderhandelingen gevoerd worden. In Colombia zal nu bekeken worden hoe het verder moet met het vredesproces, zo deelde Santos mee in een toespraak die op tv werd uitgezonden.


De Colombiaanse regering en het Nationaal Bevrijdingsleger waren in februari vorig jaar rond de onderhandelingstafel gaan zitten om een einde te maken aan een halve eeuw van geweld tussen beide partijen. In september leidde dat tot afspraken over een staakt-het-vuren, maar dat liep vandaag om 0.00 uur (lokale tijd) af. De bedoeling was om in een nieuwe gespreksronde te komen tot een verlening van het bestand.


Maar, nauwelijks enkele uren na het verstrijken van het staakt-het-vuren werd melding gemaakt van verschillende aanvallen. Daarbij werd onder meer de infrastructuur van het openbare oliebedrijf Ecopetrol geviseerd. Ook vond er in het departement Arauca, aan de grens met Venezuela, een granaataanval plaats op een legerpost. Daarbij zijn twee soldaten gewond geraakt.

De Colombiaanse regering had in 2016 al een akkoord bereikt met de rebellen van het FARC. ELN was daardoor de laatste guerrillabeweging die nog actief was in Colombia. De groepering telt zowat 1.500 strijders. De ELN eist dat de vredesonderhandelingen worden voortgezet. 'Wij, wij blijven hier aan de onderhandelingstafel', aldus Pablo Beltran, hoofdonderhandelaar van de rebellen. Het Nationaal Bevrijdingsleger wil 'dat de gesprekken voortgaan en dat geen enkel incident ze onderbreekt'.(Suriname Mirror/VRT Nieuws/BBC News/El Espectador/Twitter/YouTube)

Bestuur Paraguayaanse grensstad Ciudad del Este sluit winkel vanwege verkoop transgenderpoppen

Ciudad del Este heeft zich in 2017 als 'pro-leven en -familie' verklaard


Autoriteiten in de Paraguayaanse grensstad Ciudad del Este hebben tijdelijk een winkel gesloten die beschuldigd wordt van het verkopen van transgenderpoppen. Burgemeester Sandra McLeon rechtvaardigde de sluiting dinsdag 9 januari 2018, door te stellen dat de stad, die vooral bekend staat als een toevluchtsoord voor smokkel en vervalsingen, vorig jaar zichzelf als 'pro-leven en -familie' heeft verklaard.

Stadsprocureur Christian Cabral zei, dat de winkel ook gesloten was, omdat het de commerciële belasting van dit jaar niet had betaald en speelgoed verkocht, terwijl het alleen geautoriseerd was om elektronische producten te verkopen.

De poppen hadden in lokale media de nodige beroering veroorzaakt, nadat sommige klanten hadden geklaagd. Het lijken standaard, ouderwetse babypoppen met een rood lint om het hoofd, maar met mannelijke genitaliën.

Winkelmanager Esther Bazan vertelde lokale verslaggevers, dat de poppen uit China komen en zei dat toeristen uit buurlanden Brazilië en Argentinië ze grappig vonden, maar andere klanten waren juist verontwaardigd.
Paraguay verbood vorig jaar educatief materiaal over seksuele diversiteit op scholen en de minister van Onderwijs bood aan om te helpen met het verbranden van alle boeken die betrekking hadden op het onderwerp. 'We gaan geen genderideologie promoten', zei minister van Onderwijs Enrique Riera vorig jaar tegen lokale media. 'We gaan ons baseren op wat wordt uitgedrukt in de Grondwet, waarin staat dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is.'


Ciudad del Este, op de grens met Argentinië en Brazilië, is een paradijs voor shoppers uit alle drie de landen. Het is door Amerikaanse en internationale functionarissen beschuldigd een centrum te zijn van drugs- en namaakgoederenmokkel.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft in het verleden beweerd, dat een deel van die smokkel ertoe heeft bijgedragen het terrorisme in het Midden-Oosten te financieren.


(Suriname Mirror/AP/El Territorio/Twitter/YouTube)

Ingrid Karta-Bink (PL): 'Overdrachtskosten grondhuur in termijnen betalen'

'Verhoging van grondhuur overschrijdt de grenzen van empathie en realisme totaal'


Het Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL) is van oordeel, dat het verhogen van de grondhuurkosten op zich geen catastrofe is, mits er redelijke tarieven gehanteerd worden. In het huidig gepresenteerde voorstel vanuit het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), merkt zij op dat de verhoging van grondhuur de grenzen van empathie en realisme totaal overschrijden. 

'Als we in het bezit zijn van een grondhuurperceel moeten we de daarbij behorende kosten betalen, maar natuurlijk moet het billijk zijn. Het gaat niet zozeer om de tarieven van de kleine woningbouw, maar om de zakelijke doeleinden en de overdrachtskosten die ondragelijk zijn', aldus Karta-Bink vandaag, woensdag 10 januari 2018, in jet Dagblad Suriname toe.

Op grond van artikel 28 van de Decreet Uitgifte Domeingrond is vastgesteld, dat de overdracht van het grondhuurrecht uitsluitend kan geschieden indien er toestemming is verleend door de RGB-minister, alsook wanneer er een financiële vergoeding ten behoeve van de Staat is voldaan. Uit het voorstel blijkt, dat deze vergoeding 7% van de getaxeerde waarde van het grondhuurperceel bedraagt.

Karta-Bink beklemtoont, dat een grondhuurbeschikking gedurende 40 jaren geldig is, waarbinnen de overdracht van het grondhuurperceel eveneens kan plaatsvinden. 'Voor dat deel van het grondhuurperceel dat afgedragen wordt, moet je kosten betalen aan de Staat; 7% is voor de overheid en 4% voor de notaris. Bij een perceel van 500 vierkante meter met een waarde van Srd 112.500 bedragen de overdrachtskosten Srd 7.840. De overheid stelt voor dat de overdrachtskosten ineens in één keer betaald moeten worden. Dit is mijn bezwaar: waarom kunnen burgers dit niet in termijnen betalen net als hoe de belastingen per kwartaal geïnd worden?'

Behalve de overdrachtskosten komen er ook notariële kosten bij kijken waardoor dit enorm zwaar kan wegen op de grondhuurbezitters. Voor economische activiteiten zijn de volgende tarieven op grondhuurpercelen voorgesteld: Srd 1 per vierkante meter (bedrijfspand) en Srd 200 per hectare (landbouwarealen). Bij bedrijfsgerelateerde activiteiten betreft het vaak grote hoeveelheden grond waardoor de kosten, zoals in het voorstel is opgenomen, aanzienlijk zijn voor ondernemers.

'De meeste agrariërs bezitten minimaal 5 hectare grond. En met de jaarlijkse kosten van Srd 200 per hectare ligt dit aan de hoge kant; een agrariër is bovendien een particulier die een bijdrage wil leveren aan de voedselschuur die de regering in petto heeft. Waarom is gekozen voor een bedrag van Srd 200 in plaats van bijvoorbeeld Srd 50 per hectare?'

Naar zeggen van de parlementariër dienen de autoriteiten ook rekening te houden met het feit dat er thans nauwelijks stimulerende maatregelen aanwezig zijn voor de productiesector. 'Er is vaak gevraagd om de government take op benzine af te schaffen, maar dit is niet gebeurd. De overheid verdient al veel uit de productiesector. Wanneer wij de ondernemers nu extra forse kosten zullen geven, zal het moordend werken.'

Karta-Bink heeft daarentegen geen bezwaar wanneer speculanten, die hun cultuurplicht niet naleven, hardhandig worden aangepakt. 'Er moet een inventarisatie en controle plaatsvinden vanuit RGB; grondhuurpercelen die niet in cultuur zijn gebracht, moeten ingetrokken worden. Domeingrond moet van de overheid blijven.'

De begrotingsbehandeling, waarin onder andere de verhoging van grondhuur is opgenomen, wordt hoogstwaarschijnlijk op 15 januari 2018 gecontinueerd.

Bij Sint Joris, Curaçao, zijn vier lichamen aangespoeld

Het lijkt er op dat het om bootvluchtelingen uit Venezuela gaatBij Sint Joris zijn vanmorgen, woensdag 10 januari 2018, vier lichamen aangespoeld. Dat heeft de woordvoerder van de Kustwacht Roderick Gouverneur bevestigd, aldus Paradise FM. Het lijkt er op dat het om bootvluchtelingen uit Venezuela gaat, maar dat kon Gouverneur nog niet beamen.

Naast de Kustwacht is de politie ingeschakeld en is een Officier van Justitie naar Sint Joris gegaan. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen.

Als het inderdaad Venezolanen betreft, zou het de eerste keer zijn - voor zover bekend - dat een poging om Curaçao te bereiken eindigt in een tragisch en dodelijk drama. De afgelopen weken rekenden de Kustwacht en de politie al verscheidene keren vluchtelingen in die stiekem het eiland wilden betreden.

Volgens politiewoordvoerder Reginald Huggins, in De Telegraaf, wordt getracht de lichamen te identificeren.

Omdat in het socialistisch geleide Venezuela grote voedseltekorten bestaan, proberen inwoners al jaren een veilig heenkomen te zoeken in buurlanden als Colombia en Brazilië. Maar, de nabij gelegen ABC-eilanden zijn een populaire vluchtplaats.

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes schatte onlangs dat 12.000 Venezolanen illegaal op Aruba verblijven. Op een bevolking van officieel iets meer dan honderdduizend mensen.

Pertjajah Luhur trekt onafhankelijkheid Onafhankelijk Kiesbureau 'ernstig in twijfel'

PL doet een beroep op president om benoeming Van Dijk-Silos in heroverweging te nemen


De Pertjajah Luhur (PL) trekt de onafhankelijkheid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) ernstig in twijfel met het opnieuw benoemen van voormalige Justitie-minister Jennifer van Dijk-Silos tot voorzitster van dit instituut. De partij doet een beroep op de president om de benoeming in heroverweging te nemen. 

Reden voor deze bezorgdheid is dat met deze aanstelling - de vierde op een rij - te weten 2005, 2010, 2015 en de komende verkiezing, komen naar de mening van de partijstructuren van de PL de algemene, vrije en geheime verkiezingen in groot gevaar. De opnieuw benoemde voorzitster kan zeker niet als onafhankelijk aangemerkt worden, gezien het feit dat zij in het recente verleden als partijloyalist van de NDP en in het bijzonder naar de voorzitter van deze partij, geprofileerd heeft, meent de PL.

'Daardoor heeft zij haar politieke kleur jegens de paarse partij getoond, hetgeen onmiddellijk na de laatst gehouden verkiezingen door de toen gekozen president gehonoreerd werd met een ministerschap op Justitie & Politie. Na haar ontslag - ondanks slechte performance volgens het staatshoofd - werd zij als bijzonder adviseur van dezelfde president aangesteld', stelt de PL.

Ex-minister van Justitie & Politie Edward Belfort heeft publiekelijk beweerd, dat hij direct na de verkiezing van 2015, door Van Dijk-Silos werd gebeld, om hem te feliciteren. Dit, omdat hij de ABOP de zetel in Paramaribo gehaald zou hebben, terwijl de stembusuitslag nog niet eens officieel bindend was vastgesteld.

De PL is van oordeel, dat Van Dijk-Silos de afgelopen periode qua functies:

* heel dichtbij de NDP-voorzitter (tevens president van de Republiek Suriname) genesteld was, 
* vóór de verkiezing van 2015 ook een heel nauwe band met het staatshoofd had als juridisch adviseur, 
* onmiddellijk na de verkiezing van 2015 als minister van Justitie & Politie werd benoemd, 
* intussen langer dan 10 jaar achtereenvolgend de functie van OKB-voorzitter bekleedt, 
* haar advocatenkantoor ook nog juridisch adviseur is van verschillende ministeries. 

Bij de partijstructuren is de indruk ontstaan dat er vergaande partijdigheid bij de uitoefening van de functie van OKB-voorzitster zou kunnen plaatsvinden bij de komende verkiezing. Op grond hiervan zijn er ernstige twijfels bij de partij en moet de kans van verstarring in de functie niet onderschat worden.

'Tevens moet worden voorkomen dat de functie als eigendom van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos beschouwd gaat worden. Daarom heeft de partij ook ernstige twijfels aan deze benoeming.'

Partijvoorzitter Paul Somohardjo zegt, dat als de benoeming niet wordt ingetrokken, hij alle nationale en internationale krachten zal mobiliseren om te protesteren hiertegen. De partijraad van de PL wordt bijeen geroepen om zich te buigen over deze kwestie.

Cft waarschuwt minister van Financiën Gijsbertha voor een aanwijzing door de Rijksministerraad

'Opgenomen structurele oplossingen voor tegenvallers voor het begrotingsjaar 2017 ontoereikend'


Het College financieel toezicht (Cft) heeft minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) gewaarschuwd voor een aanwijzing door de Rijksministerraad. Het Cft beoordeelt de opgenomen structurele oplossingen voor de tegenvallers van 102,5 miljoen gulden voor het begrotingsjaar 2017 als ‘ontoereikend’, zo heeft het college de bewindsman maandag schriftelijk laten weten (zie onderaan), aldus woensdag 10 januari 2018, het Antilliaans Dagblad.

Statenvoorzitter William Millerson (PAR) is hiervan gelijktijdig op de hoogte gesteld. Beiden zijn circa een half jaar in functie, nadat het kabinet-Rhuggenaath het roer medio 2017 overnam na een woelige periode met twee verkiezingen en drie regeringswisselingen (Whiteman, Koeiman en Pisas) in korte tijd.

Er geldt van nu af aan een strakke deadline voor Curaçao: 'Het Cft ontvangt graag uiterlijk maandag 22 januari aanstaande uw reactie op dit bericht. Afhankelijk van het hierin gepresenteerde beeld wordt al dan niet overgegaan tot het berichten van de Rijksministerraad door tussenkomst van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit bericht kan gepaard gaan met het advies tot het geven van een aanwijzing', aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus in de brief.

Het Land Curaçao heeft tot dusver één keer een aanwijzing van de Rijksministerraad.

Oud-voorzitter MDPT Werner Wiels beschikte als enige over belangrijke informatie

Alleen Wiels wist welke 80 internationale bedrijven waren benaderd


Werner Wiels, de vorige voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), beschikte als enige over belangrijke informatie in het proces om tot een strategische partner voor de modernisering van de Isla-raffinaderij te komen. 

Dat blijkt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 10 januari 2018, uit het laatste definitieve rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) naar het functioneren van het MDPT, waarin een paar keer de volgende zin opduikt:

'Uit interviews met de MDPT-consultants hebben wij vernomen dat de vorige voorzitter van het MDPT de enige persoon is die over deze informatie beschikt.'

Zo zou het MDPT 80 internationale bedrijven hebben benaderd om de aandacht van potentiële investeerders te trekken voor het moderniseringstraject van de Isla-raffinaderij. Maar, om welke bedrijven het gaat is vooralsnog onduidelijk, omdat alleen Wiels dat wist. Aan de hand van de 80 bedrijven is er een longlist van 23 bedrijven opgesteld.

Overleg Koninkrijk en Venezuela op Aruba over aanpak smokkel

'Eenzijdig afsluiten van grenzen draagt niet bij aan een goede relatie tussen de twee landen'


De Curaçaose regering keurt de handelwijze van Venezuela af en is tegelijkertijd teleurgesteld in het buurland. De regering reageert daarmee op het nieuws, dat de sluiting van de grenzen door Venezuela voor verkeer met de ABC-eilanden is verlengd, zo bericht vandaag, woensdag 10 januari 2018, het Antilliaans Dagblad.

In een persverklaring (zie onderaan) stelt de regering, dat Venezuela Curaçao nog niet formeel heeft geïnformeerd over de sluiting. Ook is dit niet formeel met het Koninkrijk gecommuniceerd, aldus een persverklaring. De regering heeft op zoek naar een toelichting weer contact gezocht met de Venezolaanse consul-generaal op het eiland.

Het kabinet heeft in de persverklaring zijn standpunt herhaald, dat een eenzijdig afsluiten van de grenzen niet bijdraagt aan een goede relatie tussen de twee landen. Het helpt volgens de Curaçaose regering ook niet om een oplossing te vinden voor de smokkelpraktijken.

Voor komende vrijdag staat er op Aruba een overleg tussen het Koninkrijk en Venezuela gepland om te praten over de wederzijdse aanpak van de smokkelhandel. De hoop is dan ook dat het overleg resulteert in het opschorten van de grenssluiting.


http://www.gobiernu.cw/nl/nieuws/persberichten/de-regering-blijft-van-mening-dat-de-eenzijdige-grenssluiting-niet-past-bij-goede-buurlandrelatie/

De regering blijft van mening dat de eenzijdige grenssluiting niet past bij goede buurlandrelatie

Geplaatst op 9 januari 2018 door Ministerie van Algemene Zaken en Minister President 
 
Willemstad- Minister-president Rhuggenaath heeft kennisgenomen van de tweets van Vice-President Tareck EL Aissami van Venezuela dat President Maduro de grenssluiting met Aruba, Curaçao en Bonaire zou hebben verlengd. Vooralsnog is door Venezuela hierover nog geen formele communicatie met het Koninkrijk of Curaçao geweest, wat teleurstellend is en nadrukkelijk wordt afgekeurd. Er is wederom contact geweest met de Consul-Generaal van Venezuela om een toelichting te vragen. Een formele melding of uitleg is nog niet gegeven.

De regering blijft van mening dat de eenzijdige grenssluiting door Venezuela niet past bij het streven naar goede buurlandrelatie en ook niet bijdraagt aan het vinden van een oplossing voor smokkelpraktijken. We erkennen dat er sprake kan zijn van smokkelpraktijken. Er vinden constructieve gesprekken plaats tussen het Koninkrijk en Venezuela om tot een oplossing voor de smokkel te komen. Zo is er vrijdag aanstaande op Aruba een overleg tussen het Koninkrijk en Venezuela over de wederzijdse aanpak van de smokkel. Wij gaan ervan uit dat, als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien. Het is van belang dat alle partijen samenwerken om tot een spoedige oplossing te komen.

De regering houdt de situatie en de gevolgen voor Curaçao nauw in de gaten. Tot nu toe zijn de gevolgen voor Curaçao beperkt, maar aanhoudende sluiting kan verreikende gevolgen hebben. In opdracht van de minister-president worden de benodigde stappen voorbereid. Door relevante diensten wordt ook gewerkt aan mogelijke aanvullende maatregelen die genomen zouden kunnen worden om illegale praktijken vanuit Venezuela aan te pakken.

VHP: 'Van Dijk-Silos staat voor grote uitdaging als voorzitster Onafhankelijk Kiesbureau

'VHP zal haar niet beoordelen op haar persoon, maar op wijze waarop ze de functie invult'

'Het is belangrijk dat de nieuwe voorzitster laat zien, dat er geen sprake van belangenverstrengeling  is'
 

De nieuw benoemd voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) staat voor een enorme uitdaging. Na haar uitstap in de politiek, juridisch adviseur van de president en een turbulente periode als minister van Justitie, staat zij nu voor de opdracht om weer als een onafhankelijke voorzitster aan de slag te gaan in haar oude functie, zo laat de VHP vandaag, woensdag 10 januari 2018, weten.

Hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de benoeming van iemand die zo recent nog de nodige controverses heeft opgeroepen in haar politieke loopbaan, gaat de VHP gaat er vanuit dat zij in staat zal zijn haar politieke loyaliteiten op een professionele wijze te scheiden van het verantwoordelijkheden als een daadwerkelijk onafhankelijke voorzitster. 

De VHP zal haar niet beoordelen op haar persoon, maar op de wijze waarop ze de functie invult. De twijfel die er bij velen leeft is niet zonder reden. 

Als voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) was mevrouw Van Dijk-Silos bij de verkiezingen van 2015 eindverantwoordelijk voor het niet volgens de voorgeschreven regels afronden van tellingen bij de respectievelijke stembureaus. Dat was een zeer zorgelijke ontwikkeling. Zij is nu in de positie om verloren vertrouwen terug te winnen. 

Naast voorzitster van het OKB, was mevrouw Van Dijk Silos ook deeltijds juridisch adviseur van president Bouterse. Later is ze benoemd tot minister van Justitie en Politie. Na haar ontslag als minister is ze benoemd tot speciaal vertegenwoordigster (legal consultant en legal adviser) van de president. Deze functies brengen met zich mee, dat het nu extra belangrijk is te demonstreren dat zij onafhankelijk kan opereren. 

Het is belangrijk dat de nieuwe voorzitster laat zien dat er geen sprake van belangenverstrengeling (conflict of interest) is en dat ze niet oneigenlijk beïnvloed zal worden in haar nieuwe functie. 

De VHP kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe voorzitster OKB en zal de ontwikkelingen met belangstelling en ook kritisch volgen.

Politie Suriname onbekend met ronselpraktijken Nigeriaanse drugsbende in Suriname

Wotherspoon, links (Bron foto: Wotherspoon)
Humphrey Naarden, hoofd Anti-Narcoticabrigade, reageert op uitspraken gevangenispredikant in Hong Kong, John Wotherspoon


Lokale autoriteiten zijn niet op de hoogte van ronselpraktijken van een Nigeriaanse drugsbende in Suriname. 'De afdelingen die dat zouden moeten weten, zijn vooralsnog niet op de hoogte', zegt Humphrey Naarden, hoofd van de Anti-Narcoticabrigade, vandaag, woensdag 10 januari 2018, in de Ware Tijd.

Een gevangenispredikant in Hong Kong, John Wotherspoon, heeft 6 januari in de Ware Tijd gezegd, dat er zeker drie handlangers van de drugsmaffia die vanuit Brazilië opereert aanwezig zijn in Suriname. Ze gaan in opdracht van hun drugsbazen op zoek naar behoeftige mensen die dringend geld nodig hebben. Die worden misleid, bijvoorbeeld onder het mom dat ze werk kunnen vinden in Brazilië. Daar aangekomen worden ze geronseld door de drugsmaffia en gedwongen om drugs naar landen zoals Hong Kong te smokkelen.

De gevangenispredikant is al jaren bezig met een 'tegencampagne' om de drugsbazen de pas af te snijden. Hij zegt, dat er in Hong Kong, zijn werkgebied, zeker negen personen afkomstig uit Suriname, vastzitten voor drugssmokkel. Hij is via hun verhalen gekomen achter de informatie van het drugsnetwerk hier.

Hoewel hij zegt, dat de autoriteiten niet op de hoogte zijn van de informatie, benadrukt Naarden dat hiermee niets wordt ontkend of bevestigd. Hij weet wel dat er een Nigeriaanse drugsbende actief is in Brazilië. Of die ook een netwerk hier heeft weet hij niet.

Wotherspoon was vorige week in Suriname als onderdeel van zijn tegencampagne in landen in Zuid-Amerika. Hij kiest er liever voor om de informatie met de media te delen dan met officiële autoriteiten. Hij zegt dat eerder te hebben geprobeerd in andere landen, maar er is kennelijk vanwege belangen, verder niets mee gedaan.

BuZa-minister Yldiz Pollack-Beighle: 'Band met India is door de jaren heen verstevigd'

'Het Surinaams belang moet voorop worden gesteld'


Suriname en India onderhouden sinds de onafhankelijkheid een bilaterale relatie. Deze band is volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, door de jaren heen verstevigd, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut vandaag, woensdag 10 januari 2018.

In de betrekking met India heeft Suriname de nadruk gelegd op het belang van sociaal maatschappelijke en economische projecten die goed van de grond moeten komen. De kredietlijn die al enkele jaren bestaat met dit land, is geklommen naar een extra 50 miljoen Amerikaanse dollar.

De bewindsvrouwe brengt in herinnering. dat India ook het eerste land was dat hulp heeft geboden bij de watersnood in februari 2017. De minister is van mening, dat er in de relatie met bilaterale partners niet alleen gekeken moet worden naar mogelijkheden voor ontwikkeling van politieke en geopolitieke zaken, maar dat het Surinaams belang voorop moet worden gesteld.

Net als het Bureau van de First Lady heeft ook het ministerie van Buitenlandse Zaken een project ingediend bij de ambassade van India. In 2018 wil zij in de samenwerking met dit land nog veel meer doen op het gebied van direct investment, het nationaal archiefwezen, cultureel economisch en op educatief gebied. Daarnaast zijn er ook beurzen waar de Surinaamse burger gebruik van kan maken. De relatie is er een van wederzijds voordeel.

VIDS heeft fundamentele bezwaren tegen de Wet Beschermde Dorpsgebieden

Wet tot stand gekomen zonder enige inspraak VIDS, het traditioneel gezag van inheemse volken

Onrechtmatig verkregen rechten van individuen en bedrijven worden superieur gemaakt aan rechten van hele gemeenschappen


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft fundamentele bezwaren tegen de 'Wet Beschermde Dorpsgebieden'. Bestuurs- en andere leden van de vereniging hebben zich in een vergadering op 5 januari beraden de wet die op 22 december 2017 in De Nationale Assemblee is aangenomen. 

Hoewel een initiatief, dat bedoeld is voor een betere bescherming van dorpsgebieden, als positief kan worden ervaren, kleven er zowel conceptuele, juridische als praktische bezwaren aan de wet. 

Terwijl terecht het principe van FPIC (free, prior and informed consent) op de voorgrond wordt geplaatst, is de wet zelf tot stand gekomen zonder enige inspraak vanuit VIDS, het traditioneel gezag van de inheemse volken. Afdoende inspraak zou de geïdentificeerde hiaten in de wet hebben kunnen voorkomen. 

Onder andere mist de wet het doel, namelijk wettelijke bescherming van de woon– en leefgebieden van inheemse en andere tribale volken in Suriname. Het enige dat hiermee mogelijk beschermd wordt, is een cirkel met een straal van 5 kilometer; hetgeen absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid. 

Verder worden de onrechtmatig verkregen rechten van individuen en bedrijven, superieur gemaakt aan de rechten van hele gemeenschappen. De rechten van eerstgenoemden worden beschermd ten koste van die van onze dorpen. 

In deze wet wordt deze ongelijkheid tussen Surinamers die niet in stamverband leven ten opzichte van hen die wel in stamverband leven, nogmaals juridisch vastgelegd; dus herbevestiging van de reeds bestaande wettelijke discriminatie. 

Diverse artikelen zijn onduidelijk en voor meerdere interpretatie vatbaar, hetgeen in de toekomst voor grote problemen kan zorgen. Ook het maken van de bedoelde kaarten van beschermde dorpsgebieden kan voor grote onduidelijkheden zorgen. 

De wet zal alleen gelden voor toekomstige gronduitgifte, en de grote vraag die rijst is natuurlijk hoeveel dorpsgrond nog niet is uitgegeven. 

Fundamenteel is ook het feit dat deze wet geen oplossing brengt voor het slepende grondenrechtenvraagstuk en misschien zelfs een negatieve werking daarop heeft. 

De VIDS betreurt nogmaals dat de gehanteerde werkwijze wederom laat zien hoe weinig waarde er gehecht wordt aan consultatie en een werkelijk participatieve benadering.

VIDS zal zich blijven beraden over de mogelijke gevolgen van de wet.

Rusland (NPS): 'Neutraal persoon is nodig als voorzitter Onafhankelijk Kiesbureau'

'Van Dijk-Silos heeft in functies heel dichtbij NDP-voorzitter, en president, Bouterse, gediend'

'De indruk kan ontstaan dat er partijdigheid bij de uitoefening van functie van OKB-voorzitter kan plaatsvinden'


Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), vindt dat president Desi Bouterse een neutrale persoon moet kiezen op de voorzittersstoel van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Het staatshoofd heeft ex-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos opnieuw benoemd tot voorzitster van het OKB. Met de vierde aanstelling blijft Van Dijk-Silos leidinggeven aan het grondwettelijke orgaan, dat toezicht houdt op de algemene verkiezingen alsmede belast is met het bindend vaststellen van de verkiezingsuitslagen. 

Rusland zegt vandaag, woensdag 10 januari 2018, in het Dagblad Suriname dat Van Dijk-Silos de afgelopen periode in functies heel dichtbij NDP-voorzitter, tevens president, Desi Bouterse, heeft gediend. Zo had zij voor de verkiezingen al een nauwe band met het staatshoofd als juridisch adviseur, terwijl kort na de verkiezingen van 2015 zij benoemd werd in de functie van minister van Justitie en Politie. Hierdoor ontstaat wel de indruk, dat er partijdigheid bij de uitoefening bij de functie van OKB-voorzitter kan plaatsvinden.

'Als minister was zij enkele maanden heel intensief betrokken bij de leiding van de partij, waarna zij werd bedankt. Later maakte zij bekend door te gaan als juridisch adviseur van de president. Overigens is haar advocatenkantoor ook nog juridisch adviseur van diverse ministeries. De persoon is te nauw verweven met de huidige leiders van de regerende partij. Het is daarom gewenst dat er goed gekeken wordt naar de benoeming', stelt de NPS-voorzitter.

Wat hem betreft heeft het OKB toch nog wat steken laten vallen bij de verkiezingen in 2015.

Een ander belangrijk punt volgens Rusland is, dat Jennifer van Dijk-Silos intussen al 13 jaar achtereenvolgend gediend heeft als OKB-voorzitter. Zij was voorzitter tijdens de verkiezingen in 2005, 2010 en 2015. 'Voor dit soort functies zou het goed zijn om regelmatig roulatie te plegen. Anders zal de persoon die daar zit, de functie als van zichzelf beschouwen', aldus Rusland. Hij benadrukt, dat binnen de NPS er nog niet met de structuren is afgesproken of de partij bezwaar zal aantekenen bij de president.

Brunswijk (ABOP): 'Wij gaan met vereende krachten deze regering moeten wegstemmen'

'Als de economische situatie erger wordt, gaan wij niet wachten tot de verkiezing'


'Wij gaan met vereende krachten deze regering moeten wegstemmen', zegt de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, vandaag, woensdag 10 januari 2018, in de Ware Tijd, in een vooruitblik op de verkiezing van 2020. 'Als de economische situatie erger wordt gaan wij niet wachten tot de verkiezing.' 

De politicus zegt dat het hoog tijd is dat deze regering opstapt. 'Het is leiden in last met deze regering.'

Brunswijk stelt, dat hij er voor het volk is, wanneer het de situatie niet meer aankan. 'Als die niet meer houdbaar is zullen we moeten ingrijpen.'

Toch zegt hij, dat het volk zelf op straat zal moeten komen, maar hij zal wel ondersteunen als de burgerij het voortouw neemt. Brunswijk zei vorig jaar nog, dat de regeerders de ruimte moeten krijgen om de beloofde maatregelen uit te voeren. Als de correcties zouden uitblijven zou hij niet schromen om personen op te trommelen de straat op te gaan. Helaas blijft een gewijzigd regeerbeleid uit.

In 2016 zei Brunswijk, dat mensen op straat brengen niet zijn hoofddoel is. 'De mensen hebben een leider nodig om hun te steunen in moeilijke tijden.' Hij zei toen dat het punt om te komen tot straatacties nog niet bereikt was. Hij had gehoopt dat het probleem van een op hol geslagen koers en ongecontroleerde prijsverhogingen zich probleemloos zou herstellen. Integendeel zijn de koers en de prijzen niet meer te beteugelen. Een jaar geleden gaf hij de regering de ruimte om met gepast beleid uit het isolement te geraken.

Tot nog toe blijft enige actie van Brunswijk uit...

Toezegging LVV-minister aan Visserscollectief: 'Dit jaar geen uitgifte nieuwe visvergunningen'

'Bestaande vergunningen worden verlengd als alle benodigde zaken in orde zijn'

Collectief wil betrokken worden bij organisatie monitoringssysteem, evaluatie en update van het visserijmanagementplan 2018
 

Voor dit jaar zullen geen nieuwe visvergunningen worden uitgegeven. Die toezegging heeft minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteravond gedaan aan het Visserscollectief. Hij heeft tijdens een ontmoeting met de vissers verklaard, dat de bestaande vergunningen zullen worden verlengd als alle benodigde zaken in orde zijn. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 januari 2018.

Mark Lall, voorzitter van het Visserscollectief, zegt dat hij rekent op de toezegging van de bewindsman dat hij geen nieuwe vergunningen zal verstrekken.

Vorig jaar heeft minister Algoe in het parlement gezegd, dat alle visvergunningen op 15 januari komen te vervallen.

Op de bijeenkomst in het Visserij Centrum Commewijne hebben de vissers vragen gesteld over het natraject als de visvergunningen zijn vervallen. In het laatste kwartaal van vorig jaar hebben de vissers geprotesteerd tegen de wildgroei in de visserijsector. Zo zouden trawlers de visgronden van de bevolkingsvisserij leeghalen. Teveel vergunningen die zijn uitgegeven, hebben ook ertoe geleid dat de visgronden bijna zijn uitgeput. De actie van het Visserscollectief, dat met zijn 115 leden 80% van de zeekust- en binnenvaartvisserij vertegenwoordigd, was indirect de reden voor de bewindsman om de vergunningen op 15 januari te laten vervallen.

'Nieuwe aanvragen voor 2018 zullen niet worden gehonoreerd, ook al zijn er toestemmingsbriefjes uitgegeven', stelt minister Algoe. Hij wil samen met de stakeholders nagaan hoe de sector kan worden geordend.

Lall zegt, dat er aanbevelingen zijn gedaan voor de ordening. Over de procedure van de inspectie van de vaartuigen zijn er voorstellen gedaan. Ook ziet het collectief graag dat er een profiel van elke vaartuig wordt gemaakt met foto en gegevens van de boot. Het komt erop neer dat het collectief betrokken wil worden in de organisatie van het monitoringssysteem, de evaluatie en de update van het visserijmanagementplan 2018.

Minister Algoe heeft zijn medewerking voor de participatie van het collectief toegezegd. Lall is ermee ingenomen dat het collectief inspraak krijgt bij de ordening. Hij zegt dat zijn leden hun zaken in orde gaan maken om een geldige vergunning te krijgen voor 2018. Een boothouder kan meerdere vergunningen hebben, legt Lall uit, maar per boot geldt één vergunning. 'Dus kan één eigenaar vijf vaartuigen hebben met elk hun eigen vergunning, vijf boten vijf vergunningen, als alle zaken in orde zijn.'

Santokhi (VHP): 'Concrete stappen in samenwerking India en diasporalanden'

'Suriname en andere diasporalanden kijken naar bijdrage die India kan leveren bij opbouw van hun land'

(Bron foto: Santokhi)

Op de speciale bijeenkomst van parlementariërs uit de Indiase Diaspora dinsdag 9 januari 2018 in New Delhi, India, heeft voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de VHP met concrete voorstellen gepleit voor een verdieping van de relatie tussen India en diaspora landen, zoals Suriname. Dit  meldt de VHP vandaag, woensdag 10 januari 2018.

Hij was met een VHP-delegatie aanwezig op een congres tijdens de Pravasi Bharat Divas (PBD), die dit keer werd gehouden in New Delhi. De PBD wordt jaarlijks gehouden als eerbetoon aan de bijdrage die de Indiase diaspora heeft geleverd aan de ontwikkeling van India.

'In de globale wereld waarin we nu leven, zijn relaties nu gebaseerd op wederzijds belang. Suriname en andere diasporalanden kijken naar de bijdrage die India kan leveren bij de opbouw van hun land', aldus Santokhi. Hij noemde als voorbeelden, de rol die India kan spelen om Suriname te helpen bij zaken zoals voedsel veiligheid, ontwikkelen van toerisme en behoud van het Amazone regenwoud. De voortrekkersrol die Suriname had bijvoorbeeld met de rijstbouw en onderzoek naar rijstrassen, kan weer een impuls krijgen met hulp van nieuwe moderne landbouwtechnieken waar India nu over beschikt, zo zei de VHP-voorman.

'Geopolitiek kan India als één van de BRIC-landen een strategische rol spelen in Latijns-Amerika en de Caribische regio', aldus Santokhi.

De VHP-voorzitter stelde verder een aantal concrete stappen voor, zoals:
• het creëren van een IT-University voor de Caribische regio
• het instellen van een regionale commissie om alle aspecten en kansen voor de diasporalanden te onderzoeken
• het instellen door de Indiase regering van een Diaspora Fonds voor de regio
• het openstellen van de bestaande technische assistentie en kredietlijnen voor ondernemerschap vanuit de diaspora.

Santokhi belichtte in zijn speech de bijzondere ontwikkeling die de Indiase diaspora in Suriname heeft doorgemaakt. 'Van eenvoudige landbouwers naar wereldburgers, die met behoud van hun cultuur een nieuw thuis hebben helpen meebouwen. Hun bijdrage aan Suriname en Nederland is immens', aldus Santokhi.

Hij hield zijn gehoor voor, dat 2018 een bijzonder jaar is voor Suriname. Het is 145 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische migranten van Uttar Pradesh en Bihar, via Calcutta naar Suriname kwamen. Het is ook 155 jaar geleden dat de Slavernij werd afgeschaft. Twee momenten die mede vorm hebben gegeven aan de Surinaamse natie. Santokhi memoreerde ook de bijdrage die de Brits-Indische migranten hebben geleverd aan India en wees onder meer op het feit dat zij in de periode tussen 1873 – en 1920 ruim 1,7 miljoen gulden hebben terug gezonden naar familie.

De VHP-voorzitter stond ook stil bij de wijze waarop de politiek in Suriname heeft weten om te gaan met de spanningen en fricties van een multiculturele samenleving. 'We hebben die overwonnen door ons te houden aan de wet en de spelregels van een democratische samenleving. Een leidend principe daarbij was de ‘verbroederingspolitiek van wijlen Jagernath Lachman', aldus Santokhi. Hij noemde daarbij ook het transformatieproces dat hij heeft geïnitieerd, om de VHP tot een brede nationale partij te maken.

De conferentie werd geopend door minister-president Narinder Modi, die zijn respect uitte voor de grote bijdrage die de Indiase diaspora op bijna elke continent levert aan het land waarin ze nu wonen. 'Waar ze nu ook zijn, ik ben er van overtuigd dat uw voorouders trots zijn op u allen hier te zien', zo zei Modi tegen zijn gehoor. De Indiase premier ging uitgebreid in op de ontwikkelingen in zijn eigen land. Het leidend principe aldus Modi om India te transformeren door middel van hervormingen. ('reforms to transform is our guiding principle').

In totaal waren op het congres125 parlementariërs en 17 burgemeesters aanwezig uit in totaal 23 landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Canada, Mauritius, en het Caribisch gebied. Suriname was vertegenwoordigd door een 9 man sterke delegatie. De grootste delegatie was die van Guyana, met 20 leden en drie burgemeesters.

Elf gevangenen met succes ontsnapt uit gevangenis in Luiziania, Brazilië

Ontsnapping door medegevangene met een gsm gefilmd


 
Opmerkelijke beelden uit Brazilië, waar zaterdag 6 januari 2018 elf gevangenen met succes een ontsnappingspoging op poten konden zetten. Een medegevangene filmde met een gsm hoe ze eerst hun cel openbraken en zich nadien door een klein gat wurmden. Amper één iemand werd al opnieuw gearresteerd, de overige criminelen zijn nog steeds op de vlucht. 

De beelden werden rond elf uur ’s ochtends opgenomen in een gevangenis in Luiziania, een gemeente in de buurt van hoofdstad Brasilia.

Volgens de lokale autoriteiten was het de gevangene die instond voor het schoonmaken van de gang die de ontsnapping in goede banen leidde. Zo zou hij in het bezit geweest zijn van een voorwerp waarmee ze de tralies konden doorzagen. Wat het voorwerp exact was, blijft voorlopig onduidelijk. Het bleek in ieder geval voldoende om hun vrijheid terug te krijgen.

Nadat een gedetineerde de tralies deels in tweeën kon zagen, zagen ook enkele andere mannen wat later hun kans om een opening te forceren. Vanaf dat moment kon een medegevangene filmen hoe ze de metalen staaf verwijderden en met maar liefst elf personen door de opening kropen.


De mannen, die witte kleren aan hadden en daardoor meer opvielen, hadden zich zelfs gecamoufleerd door een roze vloeistof op hun kledij aan te brengen.

Voor één gedetineerde was de ontsnappingspoging geen succes. Hij werd al snel opnieuw opgepakt nadat hij zich bezeerde door over het muurtje te springen.

Een woordvoerder van de gevangenis liet achteraf weten dat de overige tien personen nog steeds voortvluchtig zijn. Een zoektocht naar de mannen is aan de gang. Waarvoor de gevangenen waren veroordeeld, wilden de autoriteiten niet kwijt.

De ontsnapping uit de gevangenis komt overigens niet als een complete verrassing. Eerder deze maand braken er al drie keer rellen uit in het gebouw in amper een week tijd. Daarbij vielen negen doden en veertien gewonden.

(Suriname Mirror/Nieuwsblad/Canal44/Diario Panorama/YouTube)

Regering Paraguay blaast taal inheemse Guarani nieuw leven in met wetsvoorstel

(Bron foto: Tumblr)
Publieke televisie moet 30% programmering in Guarani uitzenden

Informatie op overheidswebsites en officiële social media-accounts wordt beschikbaar in Spaans en Guarani


Leden van Paraguay's Lagerhuis van het Congres bespraken maandag een wetsvoorstel om de inheemse Guarani-taal dezelfde status te geven als het Spaans in media en officiële communicatie, aldus persbureau EFE dinsdag 9 januari 2018.

De Paraguayaanse Grondwet erkent zowel het Spaans als het Guarani als officiële talen en burgers hebben een wettelijk recht op toegang tot openbare informatie in beide talen. De wet stelt, dat de publieke televisie 30 procent van de programmering in Guarani uitzendt en hetzelfde percentage aanbeveelt voor een door de staat gecontroleerde radio.

Shows in het Spaans zouden ondertiteld en gesynchroniseerd moeten worden in Guarani en vice-versa.

Het wetsvoorstel zou ook als vereiste stellen, dat informatie op overheidswebsites of officiële sociale media-accounts beschikbaar zijn in beide talen.

Uit de meest recente telling van Paraguay, in 1992, bleek dat 90 procent van de bevolking bekwaam was in zowel Spaans als Guarani.

Beelden op internet van man in Suriname die seks bedrijft met een hond....

'Er moet een diepgaand onderzoek volgen waarna er zware straffen moeten worden opgelegd'

 
'We hopen dat het Openbaar Ministerie ambtshalve vervolgt', zegt dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf. Zij is ontdaan na een filmpje te hebben gezien van een man in Suriname die seks heeft met een hond, zo bericht de Ware Tijd dinsdag  9 januari 2018.

Ashruf wil dat de oorsprong van het filmpje wordt achterhaald. 'Er moet een diepgaand onderzoek volgen waarna er zware straffen moeten worden opgelegd. Dit is ernstige dierenmishandeling.'

De schokkende beelden waarbij de man het beest onbeschermd penetreert, circuleren vanaf maandag op internet. In het filmpje zijn stemmen te horen van mannen die Aucaans en Sranan spreken. De man wordt aangevuurd en wanneer hij bevredigd is, vragen zijn maten: 'Kon wi luku a wooko. A kaka de ape?', wat betekent: 'Laat me je penis zien. Zit er poep aan?' 'Wreed man. Yu pisi' a dagu?', waarmee geïnformeerd wordt of de man is klaargekomen. De man antwoordt bevestigend.

Ashruf: 'Je wordt ziek van het dierenleed.' Ze zegt dat dit niet de eerste keer is, en verwijst naar het geval waarbij een man seks had met een lammetje. 'De arts stelde toen het misbruik vast en toch is de dader niet berecht', zegt Ashruf.

Dierenarts Ricky Resopawiro noemt het gebeuren niet normaal. 'Dit is vertier noch genot. Het vaginakanaal van een hond is te klein voor een mannelijke penis.' Hij wijst er ook op dat de man een bacteriële infectie kan oplopen en last kan krijgen van parasieten en schimmel op het lichaam. De arts zegt, dat honden die het met verschillende soortgenoten doen een geslachtsziekte kunnen ontwikkelen, die zich uit in de vorm van een tumor.

In Suriname is niet bewezen of en welke complicaties kunnen ontstaan bij mensen die seks met een hond hebben. Hij weet ook niet of een geslachtsziekte van honden overdraagbaar is op de mens.